Мапа порталу

 МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

  

21 грудня 2018                                                                                         № 49/31

Про бюджет міста

Миколаєва на 2019 рік

ЗУПИНЕННЯ ДІЇ П.2.2

 

Розглянувши проект бюджету міста Миколаєва на 2019 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:                                                                                                                    

1.     Визначити на 2019 рік:

 

-                доходи бюджету міста Миколаєва у сумі 4712626488 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету - 4632883214 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 79743274 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

-       видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 4692426488 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету - 4021109024 гривень та видатки спеціального фонду  бюджету - 671317464 гривень;

 

-       повернення кредитів до  спеціального фонду бюджету міста Миколаєва у сумі  3200000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

 

-                надання кредитів з бюджету міста Миколаєва у сумі 23400000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 20000000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету -  3400000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

 

-       профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 591774190 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

-       дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 591774190 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

-                оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Миколаєва у розмірі 10000000 гривень, що становить 0,25 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

 

-                резервний фонд бюджету міста Миколаєва у розмірі 15000000 гривень, що становить 0,37 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

  

2.            Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Миколаєва на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 34 до цього рішення.

 

У загальній сумі бюджетних призначень, передбачених у даному пункті, виділити виконавчому комітету Миколаївської міської ради кошти в сумі   402778 гривень для придбання житла за адресою:  вул. Лазурна, 5, корп.10, кв. 70. Вартість цієї квартири у 2014 році оплачена за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з цільовим призначенням для мешканців зруйнованого будинку за адресою: вул. Лазурна, 40 відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2014  №528-р. У зв’язку з відмовою потерпілих квартира не розподілена за призначенням, залишилася у комунальній власності, а потерпілим надана квартира, яка придбана за рахунок коштів бюджету міста Миколаєва.

 

Кошти, витрачені з резервного фонду на придбання квартири за адресою:                вул. Лазурна,5, корп.10, кв. 70,  повернути до державного бюджету.  

 

            2.1. Виконавчому комітету Миколаївської міської ради затвердити перелік об’єктів по головних розпорядниках коштів, крім об’єктів, визначених пунктом 4 цього рішення.

 

2.2. Після затвердження виконавчим комітетом Миколаївської міської ради затвердити перелік об’єктів на постійній комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. У разі, якщо постійна комісія міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку двічі не затверджує перелік об’єктів, дане питання (перелік об’єктів) виноситься на розгляд сесії Миколаївської міської ради.

 

      3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

          З метою забезпечення безперервності бюджетного процесу та безперебійного проведення видатків надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне збільшення або зменшення дохідної,  видаткової частин бюджету міста чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню та компенсацій.

 

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України, Миколаївською обласною радою чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету  здійснювати  за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними  розпорядниками  коштів, об’єктами, обсягами та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни до розподілу (за необхідності).

 

     5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у сумі 2490546489 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

    6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Миколаєва на 2019 рік:

 

    1) до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та офіційні трансферти, визначені статтями 97, 101,102, 103 2, 103 4 та 104  Бюджетного кодексу України;

 

    2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

 

     3) джерелами формування у частині кредитування є доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Миколаєва на 2019 рік:

 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

 

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 69 1 Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду  міста Миколаєва  згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 1 пункту 7 цього рішення (крім визначених  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України) та підпунктом 3 пункту 7 цього рішення спрямовуються відповідно на:

 

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень,  визначених статтею 69 1 Бюджетного кодексу України);

 

-  заходи, пов’язані з охороною природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень,  визначених статтею 69 1 Бюджетного кодексу України);

 

-  надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (за рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень,  визначених пунктом 11 частини першої статті 69 1 Бюджетного кодексу України).

 

9. Установити, що у 2019 році місцеві гарантії у сумі 1265357152 гривень можуть надаватись:

 

1) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій;

 

2) для реалізації інвестиційних проектів згідно з принципами, умовами та процедурами, визначеними на підставі міжнародних договорів.

 

10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міста Миколаєва видатки загального фонду на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам; 

- підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації; 

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури; 

- оплату енергосервісу.

 

11.        З метою збільшення доходів бюджету міста Миколаєва в межах поточного бюджетного періоду надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Миколаєва на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

12.   З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету міста Миколаєва,  у  межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України.

  

13.     Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету міста Миколаєва забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

 

4)                забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 

-       здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення,  щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

 

-       оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 

5)   взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

 

6)   забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

14.   Установити на 2019 рік головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти Миколаївської міської ради за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 2782275 гривень у межах затверджених йому по загальному фонду бюджетних призначень на комунальні послуги та енергоносії.

 

Установити, що корегування обсягів видатків на оплату енергосервісу здійснюється у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

15.                  Надати дозвіл головним розпорядникам коштів бюджету міста Миколаєва здійснити перерахування коштів, передбачених в спеціальному фонді бюджету міста Миколаєва на 2019 рік по КТПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210) на поповнення статутних капіталів на розрахункові рахунки комунальних підприємств, відкриті  в установах банків.

 

Установи банків, в яких відкрито рахунки комунальних підприємств, зазначаються в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради.  

 

Комунальним підприємствам використовувати кошти відповідно до фінансового плану підприємств на 2019 рік.

 

16.        Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету міста Миколаєва та кошторисі,   здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

Зокрема, на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету міста Миколаєва та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011  №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" (із змінами і доповненнями) передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається: найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, строк реалізації, загальна вартість об’єкта, обсяг видатків бюджету розвитку.

 

У випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради враховувати такі зміни в розписі бюджету міста Миколаєва без внесення змін до даного рішення.

  

17.        Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів   3, 4 та 16 цього рішення обсяги змін показників бюджету міста Миколаєва включаються до коригування бюджету міста Миколаєва при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста Миколаєва, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету міста Миколаєва за 2019 рік; при цьому міською радою затверджується перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради та розпоряджень міського голови (за датою та номером).

 

18.   Надати право виконавчому комітету Миколаївської міської ради в межах встановлених бюджетних призначень здійснювати добровільне виконання судових рішень про стягнення коштів з Миколаївської міської ради.

 

19.    Затвердити загальну чисельність апарату  Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 1050 штатних одиниць.

 

20.    Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2019 році встановити таку звітність про виконання бюджету міста Миколаєва:

 

        - звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету щомісячно подається до  постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку;            

 

        -  квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради  з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;

 

 - річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою.

  

21.       Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

22.       Додатки 1-7   рішення є його невід’ємною частиною.

 

23.       Департаменту міського голови Миколаївської міської ради оприлюднити це рішення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

 

          24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького) , першого заступника міського голови Криленка В.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                                          О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

Від 21 грудня 2018

 

 

 

№ 49/31

 

 

 

 

 

 

Доходи  бюджету міста Миколаєва на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

10000000

 Податкові надходження 

2 784 837 800

2 783 937 800

900 000

0

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

1 973 757 800

1 973 757 800

0

0

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

1 972 484 000

1 972 484 000

0

0

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

1 653 240 000

1 653 240 000

0

0

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

280 230 000

280 230 000

0

0

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата

21 530 000

21 530 000

0

0

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

17 484 000

17 484 000

0

0

11020000

Податок на прибуток підприємств 

1 273 800

1 273 800

0

0

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1 273 800

1 273 800

0

0

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

164 460 000

164 460 000

0

0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 

5 500 000

5 500 000

0

0

14021900

Пальне

5 500 000

5 500 000

0

0

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

18 350 000

18 350 000

0

0

14031900

Пальне

18 350 000

18 350 000

0

0

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

140 610 000

140 610 000

0

0

18000000

Місцеві податки

645 720 000

645 720 000

0

0

 18010000 

Податок на майно

324 840 000

324 840 000

0

0

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

505 000

505 000

0

0

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

2 728 000

2 728 000

0

0

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

1 362 000

1 362 000

0

0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

30 845 000

30 845 000

0

0

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

98 293 600

98 293 600

0

0

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

153 871 600

153 871 600

0

0

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

4 676 400

4 676 400

0

0

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

28 058 400

28 058 400

0

0

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

3 200 000

3 200 000

0

0

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

1 300 000

1 300 000

0

0

18030000

Туристичний збір 

550 000

550 000

0

0

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами 

295 000

295 000

0

0

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 

255 000

255 000

0

0

18050000

Єдиний податок

320 330 000

320 330 000

0

0

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

73 600 000

73 600 000

0

0

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

246 730 000

246 730 000

0

0

19000000

Інші податки та збори

900 000

0

900 000

0

19010000

Екологічний податок

900 000

0

900 000

0

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

735 000

0

735 000

0

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

69 300

0

69 300

0

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

95 700

0

95 700

0

20000000

 Неподаткові надходження 

122 028 274

51 685 000

70 343 274

12 700 000

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

2 550 000

2 550 000

0

0

21080000

Інші надходження 

2 550 000

2 550 000

0

0

21081100

 Адміністративні штрафи та інші санкції

500 000

500 000

0

0

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

1 400 000

1 400 000

0

0

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

650 000

650 000

0

0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

44 965 000

44 965 000

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

33 900 000

33 900 000

0

0

22010300

Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

1 450 000

1 450 000

0

0

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

31 740 000

31 740 000

0

0

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

710 000

710 000

0

0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

10 500 000

10 500 000

0

0

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

10 500 000

10 500 000

0

0

22090000

Державне мито 

565 000

565 000

0

0

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

295 000

295 000

0

0

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

15 000

15 000

0

0

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

255 000

255 000

0

0

24000000

Інші неподаткові надходження 

18 270 000

4 170 000

14 100 000

12 700 000

24060000

Інші надходження 

5 370 000

4 170 000

1 200 000

0

24060300

Інші надходження 

4 170 000

4 170 000

0

0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

1 200 000

0

1 200 000

0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

200 000

0

200 000

0

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

200 000

0

200 000

0

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

12 700 000

0

12 700 000

12 700 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

56 243 274

0

56 243 274

0

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

55 543 274

0

55 543 274

0

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

16 567 604

0

16 567 604

0

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

33 945 080

0

33 945 080

0

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ  

4 959 508

0

4 959 508

0

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

71 082

0

71 082

0

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

700 000

0

700 000

0

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 

700 000

0

700 000

0

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

8 500 000

0

8 500 000

8 500 000

31000000

Надходження від продажу основного капіталу  

4 500 000

0

4 500 000

4 500 000

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим,  та майна, що перебуває в комунальній власності  

4 500 000

0

4 500 000

4 500 000

33010000

Кошти від продажу землі 

4 000 000

0

4 000 000

4 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

3 600 000

0

3 600 000

3 600 000

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

400 000

0

400 000

400 000

40000000

Офіційні трансферти

1 797 260 414

1 797 260 414

0

0

41030000

Субвенції   з державного бюджету місцевим бюджетам

852 759 100

852 759 100

0

0

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

494 149 200

494 149 200

0

0

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

358 609 900

358 609 900

0

0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

944 501 314

944 501 314

0

0

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з   побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та  вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

222 486 600

222 486 600

0

0

41050200

Субвенція з місцевого бюджету  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

1 087 800

1 087 800

0

0

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,  допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

660 568 200

660 568 200

0

0

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 317 000

5 317 000

0

0

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти  за рахунок коштів освітньої субвенції

2 081 514

2 081 514

0

0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

996 020

996 020

0

 

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції, в тому числі:

41 301 000

41 301 000

0

0

 

 - субвенція з обласного бюджету  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)

6 341 100

6 341 100

0

0

 

 - субвенція з обласного бюджету  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на медичне обслуговування внутрішньопереміщених осіб)

1 663 200

1 663 200

0

0

 

 - субвенція з районного бюджету Вітовського району  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

13 829 200

13 829 200

0

0

 

 - субвенція з бюджету  Воскресенської селищної ради (Вітовський район)   на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

7 413 500

7 413 500

0

0

 

 - субвенція з  бюджету  Шевченківської сільської ради (Вітовський район) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

6 948 500

6 948 500

0

0

 

 - субвенція з бюджету  Галицинівської сільської ради (Вітовський район)  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

5 105 500

5 105 500

0

0

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3 241 700

3 241 700

0

0

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету, в тому числі:

7 421 480

7 421 480

0

0

 

 - субвенція з обласного бюджету  на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

779 200

779 200

0

0

 

 - субвенція з обласного бюджету  на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

614 180

614 180

0

0

 

 - субвенція з обласного бюджету на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю  І і ІІ груп)

230 100

230 100

0

0

 

 - субвенція з обласного бюджету  на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

3 834 000

3 834 000

0

0

 

 - субвенція з обласного бюджету   на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

564 000

564 000

0

0

 

 - субвенція з обласного бюджету   на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

306 000

306 000

0

0

 

 - субвенція з обласного бюджету  на надання щомісячної матеріальної допомоги  дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти  або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків  під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України

444 000

444 000

0

0

 

 - субвенція з обласного бюджету  на надання  матеріальної допомоги сім'ям загиблих  та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

650 000

650 000

0

0

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

2 915 366 074

2 835 622 800

79 743 274

21 200 000

Всього доходів

4 712 626 488

4 632 883 214

79 743 274

21 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

Від 21 грудня 2018

 

 

 

 

 

№ 49/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування бюджету міста Миколаєва на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

всього

у тому числі бюджет розвитку

 

1

2

3

4

5

6

 

Фінансування за типом кредитора

 

200000

Внутрішнє фінансування

0

-591 774 190

591 774 190

591 774 190

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

0

-591 774 190

591 774 190

591 774 190

 

208100

На початок періоду

0

0

0

0

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0

-591 774 190

591 774 190

591 774 190

 

 

Загальне фінансування

0

-591 774 190

591 774 190

591 774 190

 

Фінансування за типом боргового зобовязання

 

600000

Фінансування за активними операціями

0

-591 774 190

591 774 190

591 774 190

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0

-591 774 190

591 774 190

591 774 190

 

602100

На початок періоду

0

 

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0

-591 774 190

591 774 190

591 774 190

 

 

Загальне фінансування

0

-591 774 190

591 774 190

591 774 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3                                                                                                      до рішення  міської ради                                                                                           від 21 грудня 2018                                                                    № 49/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл видатків  бюджету міста Миколаєва на 2019 рік 

грн.

Код 
Програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Спеціальний фонд

Разом

Усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

160 155 651

160 155 651

43 024 368

2 699 476

0

50 155 133

50 010 133

145 000

0

0

50 010 133

210 310 784

0210000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

160 155 651

160 155 651

43 024 368

2 699 476

0

50 155 133

50 010 133

145 000

0

0

50 010 133

210 310 784

0210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

62 762 600

62 762 600

41 374 100

2 631 100

 

1 727 000

1 582 000

145 000

 

 

1 582 000

64 489 600

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

278 000

278 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

278 000

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2 200 519

2 200 519

1 650 268

68 376

 

0

 

 

 

 

 

2 200 519

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 002 278

3 002 278

 

 

 

0

 

 

 

 

 

3 002 278

0213140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

819 600

819 600

 

 

 

0

 

 

 

 

 

819 600

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

272 455

272 455

 

 

 

0

 

 

 

 

 

272 455

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

407 583

407 583

 

 

 

0

 

 

 

 

 

407 583

0216084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000

1 200 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1 200 000

0216086

6086

0610

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

0

 

 

 

 

402 778

402 778

 

 

 

402 778

402 778

0217610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

182 500

182 500

 

 

 

0

 

 

 

 

 

182 500

0217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0

 

 

 

 

32 825 355

32 825 355

 

 

 

32 825 355

32 825 355

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

316 100

316 100

 

 

 

0

 

 

 

 

 

316 100

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

7 670 516

7 670 516

 

 

 

15 200 000

15 200 000

 

 

 

15 200 000

22 870 516

0218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

43 500

43 500

 

 

 

0

 

 

 

 

 

43 500

0219770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

81 000 000

81 000 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

81 000 000

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

1 370 591 883

1 370 591 883

906 249 038

118 937 661

0

59 358 253

20 799 500

38 558 753

4 957 857

1 148 740

20 799 500

1 429 950 136

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

1 370 591 883

1 370 591 883

906 249 038

118 937 661

0

59 358 253

20 799 500

38 558 753

4 957 857

1 148 740

20 799 500

1 429 950 136

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 189 900

5 189 900

3 974 800

125 700

 

76 000

76 000

 

 

 

76 000

5 265 900

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

400 263 432

400 263 432

258 804 679

38 771 737

 

29 382 926

2 539 453

26 843 473

147 355

28 669

2 539 453

429 646 358

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

714 723 431

714 723 431

497 265 591

60 966 924

 

15 053 564

10 988 292

4 065 272

1 861 565

162 229

10 988 292

729 776 995

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

8 934 238

8 934 238

6 776 921

511 503

 

0

 

 

 

 

 

8 934 238

0611070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

16 630 176

16 630 176

11 593 827

979 186

 

0

 

 

 

 

 

16 630 176

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

38 125 563

38 125 563

28 614 381

2 290 823

 

212 583

118 945

93 638

0

0

118 945

38 338 146

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

143 215 931

143 215 931

77 823 403

14 254 636

 

7 343 547

 

7 343 547

2 857 897

952 176

 

150 559 478

0611120

1120

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

4 997 884

4 997 884

 

 

 

0

 

 

 

 

 

4 997 884

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

6 570 783

6 570 783

5 238 144

136 851

 

0

 

 

 

 

 

6 570 783

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

19 342 190

19 342 190

14 345 920

724 144

 

212 823

 

212 823

91 040

5 666

 

19 555 013

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 261 500

1 261 500

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1 261 500

0613036

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

8 400 000

8 400 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

8 400 000

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

2 469 021

2 469 021

1 811 372

176 157

 

80 000

80 000

 

 

 

80 000

2 549 021

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

467 834

467 834

 

 

 

0

 

 

 

 

 

467 834

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0

 

 

 

 

6 996 810

6 996 810

 

 

 

6 996 810

6 996 810

0700000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

511 134 420

511 134 420

2 710 100

124 303

0

48 371 444

44 890 000

2 812 681

0

0

45 558 763

559 505 864

0710000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

511 134 420

511 134 420

2 710 100

124 303

0

48 371 444

44 890 000

2 812 681

0

0

45 558 763

559 505 864

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 753 500

3 753 500

2 710 100

124 303

 

0

 

 

 

 

 

3 753 500

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

376 079 355

376 079 355

 

 

 

36 434 274

33 120 000

2 695 511

 

 

33 738 763

412 513 629

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

77 823 605

77 823 605

 

 

 

11 047 170

10 880 000

117 170

 

 

10 930 000

88 870 775

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

16 050 399

16 050 399

 

 

 

0

 

 

 

 

 

16 050 399

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

12 785 366

12 785 366

 

 

 

0

 

 

 

 

 

12 785 366

0712111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

7 323 683

7 323 683

 

 

 

0

 

 

 

 

 

7 323 683

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6 341 100

6 341 100

 

 

 

0

 

 

 

 

 

6 341 100

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

3 241 700

3 241 700

 

 

 

0

 

 

 

 

 

3 241 700

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

6 736 312

6 736 312

 

 

 

0

 

 

 

 

 

6 736 312

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

999 400

999 400

 

 

 

0

 

 

 

 

 

999 400

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

0

 

 

 

 

890 000

890 000

 

 

 

890 000

890 000

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1 101 750 168

1 101 750 168

62 521 374

2 404 682

0

3 345 409

2 534 200

811 209

85 388

0

2 534 200

1 105 095 577

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1 101 750 168

1 101 750 168

62 521 374

2 404 682

0

3 345 409

2 534 200

811 209

85 388

0

2 534 200

1 105 095 577

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

46 474 800

46 474 800

36 064 400

834 396

 

454 200

454 200

 

 

 

454 200

46 929 000

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

51 500 000

51 500 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

51 500 000

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

170 986 600

170 986 600

 

 

 

0

 

 

 

 

 

170 986 600

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

120 000

120 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

120 000

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

967 800

967 800

 

 

 

0

 

 

 

 

 

967 800

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 511 041

1 511 041

 

 

 

630 000

630 000

 

 

 

630 000

2 141 041

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2 232 000

2 232 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2 232 000

0813033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

13 900 000

13 900 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

13 900 000

0813034

3034

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 500 000

1 500 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1 500 000

0813035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2 200 000

2 200 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2 200 000

0813036

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

82 400 000

82 400 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

82 400 000

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

4 500 000

4 500 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

4 500 000

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

928 800

928 800

 

 

 

0

 

 

 

 

 

928 800

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

260 294 500

260 294 500

 

 

 

0

 

 

 

 

 

260 294 500

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

25 066 000

25 066 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

25 066 000

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

102 570 000

102 570 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

102 570 000

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

4 727 100

4 727 100

 

 

 

0

 

 

 

 

 

4 727 100

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

95 454 400

95 454 400

 

 

 

0

 

 

 

 

 

95 454 400

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

779 200

779 200

 

 

 

0

 

 

 

 

 

779 200

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

102 059 600

102 059 600

 

 

 

0

 

 

 

 

 

102 059 600

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

41 158 000

41 158 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

41 158 000

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

19 861 200

19 861 200

 

 

 

0

 

 

 

 

 

19 861 200

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

3 801 100

3 801 100

 

 

 

0

 

 

 

 

 

3 801 100

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

147 500

147 500

 

 

 

0

 

 

 

 

 

147 500

0813090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

614 180

614 180

 

 

 

0

 

 

 

 

 

614 180

0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

26 438 529

26 438 529

18 859 450

819 231

 

1 561 209

1 450 000

111 209

85 388

 

1 450 000

27 999 738

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

3 852 338

3 852 338

2 742 900

176 338

 

0

 

 

 

 

 

3 852 338

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

311 349

311 349

 

 

 

0

 

 

 

 

 

311 349

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 965 494

1 965 494

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1 965 494

0813171

3171

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

225 290

225 290

 

 

 

0

 

 

 

 

 

225 290

0813173

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

4 810

4 810

 

 

 

0

 

 

 

 

 

4 810

0813180

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

78 404

78 404

 

 

 

0

 

 

 

 

 

78 404

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

12 494 400

12 494 400

 

 

 

0

 

 

 

 

 

12 494 400

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1 563 653

1 563 653

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1 563 653

0813210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

788 198

788 198

646 064

 

 

0

 

 

 

 

 

788 198

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

5 317 000

5 317 000

0

 

 

0

 

 

 

 

 

5 317 000

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6 893 574

6 893 574

4 208 560

574 717

 

700 000

 

700 000

 

 

 

7 593 574

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6 063 308

6 063 308

 

 

 

0

 

 

 

 

 

6 063 308

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

149 607 117

149 607 117

82 752 329

8 559 286

0

20 831 356

14 014 390

6 375 424

3 699 252

121 807

14 455 932

170 438 473

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

149 607 117

149 607 117

82 752 329

8 559 286

0

20 831 356

14 014 390

6 375 424

3 699 252

121 807

14 455 932

170 438 473

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 611 500

2 611 500

1 987 400

 

 

44 000

44 000

 

 

 

44 000

2 655 500

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

49 685 933

49 685 933

38 461 076

2 136 015

 

4 980 136

 

4 893 169

3 333 109

51 872

86 967

54 666 069

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

33 967 591

33 967 591

24 264 642

2 652 151

 

1 251 312

1 163 000

88 312

 

 

1 163 000

35 218 903

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

21 474 310

21 474 310

13 613 809

3 168 860

 

1 596 408

147 890

1 093 943

324 143

69 935

502 465

23 070 718

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

39 443 243

39 443 243

4 425 402

602 260

 

2 159 500

1 859 500

300 000

42 000

 

1 859 500

41 602 743

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 424 540

2 424 540

 

 

 

800 000

800 000

 

 

 

800 000

3 224 540

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

0

 

 

 

 

10 000 000

10 000 000

 

 

 

10 000 000

10 000 000

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

132 530 241

132 530 241

64 112 963

12 679 529

0

9 023 982

8 100 000

923 982

0

89 950

8 100 000

141 554 223

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

132 530 241

132 530 241

64 112 963

12 679 529

0

9 023 982

8 100 000

923 982

0

89 950

8 100 000

141 554 223

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 951 000

1 951 000

1 445 400

21 252

 

0

 

 

 

 

 

1 951 000

1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

4 790 000

4 790 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

4 790 000

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

345 000

345 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

345 000

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

76 431 038

76 431 038

44 265 863

7 452 262

 

2 209 519

1 810 421

399 098

 

 

1 810 421

78 640 557

1115032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4 308 756

4 308 756

 

 

 

0

 

 

 

 

 

4 308 756

1115033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

11 498 104

11 498 104

6 657 114

710 950

 

492 000

365 000

127 000

 

89 950

365 000

11 990 104

1115041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

20 065 250

20 065 250

9 399 868

4 421 132

 

5 712 463

5 314 579

397 884

 

 

5 314 579

25 777 713

1115062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

9 831 415

9 831 415

 

 

 

0

 

 

 

 

 

9 831 415

1115063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

3 309 678

3 309 678

2 344 718

73 933

 

610 000

610 000

 

 

 

610 000

3 919 678

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

203 313 250

203 313 250

14 815 200

593 511

0

223 174 902

215 724 202

6 181 700

3 829 343

75 580

216 993 202

426 488 152

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

203 313 250

203 313 250

14 815 200

593 511

0

223 174 902

215 724 202

6 181 700

3 829 343

75 580

216 993 202

426 488 152

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

19 602 400

19 602 400

14 815 200

518 511

 

80 000

80 000

 

 

 

80 000

19 682 400

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

26 005 910

26 005 910

 

 

 

51 016 910

51 016 910

 

 

 

51 016 910

77 022 820

1216016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1 900 000

1 900 000

 

 

 

1 000 000

1 000 000

 

 

 

1 000 000

2 900 000

1216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

70 646 700

70 646 700

 

 

 

4 000 000

4 000 000

 

 

 

4 000 000

74 646 700

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

63 047 380

63 047 380

 

75 000

 

27 150 000

27 150 000

 

 

 

27 150 000

90 197 380

1216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0

 

 

 

 

5 350 700

 

5 296 700

3 829 343

75 580

54 000

5 350 700

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0

 

 

 

 

87 160 018

87 160 018

 

 

 

87 160 018

87 160 018

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

20 533 860

20 533 860

 

 

 

20 233 530

20 233 530

 

 

 

20 233 530

40 767 390

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0

 

 

 

 

24 993 744

24 993 744

 

 

 

24 993 744

24 993 744

1217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 577 000

1 577 000

 

 

 

90 000

90 000

 

 

 

90 000

1 667 000

1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0

 

 

 

 

2 100 000

 

885 000

 

 

1 215 000

2 100 000

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

17 986 500

17 986 500

4 155 500

0

0

64 314 330

64 314 330

0

0

0

64 314 330

82 300 830

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

17 986 500

17 986 500

4 155 500

0

0

64 314 330

64 314 330

0

0

0

64 314 330

82 300 830

1310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 574 500

5 574 500

4 155 500

 

 

23 500

23 500

 

 

 

23 500

5 598 000

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0

 

 

 

 

32 405 270

32 405 270

 

 

 

32 405 270

32 405 270

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

10 000 000

10 000 000

 

 

 

31 797 560

31 797 560

 

 

 

31 797 560

41 797 560

1317693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 412 000

2 412 000

 

 

 

88 000

88 000

 

 

 

88 000

2 500 000

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

4 532 700

4 532 700

3 252 100

173 823

0

89 063 093

89 063 093

0

0

0

89 063 093

93 595 793

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

4 532 700

4 532 700

3 252 100

173 823

0

89 063 093

89 063 093

0

0

0

89 063 093

93 595 793

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 532 700

4 532 700

3 252 100

173 823

 

3 063 900

3 063 900

 

 

 

3 063 900

7 596 600

1511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

0

 

 

 

 

6 493 380

6 493 380

 

 

 

6 493 380

6 493 380

1511020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0

 

 

 

 

26 829 053

26 829 053

 

 

 

26 829 053

26 829 053

1511090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0

 

 

 

 

330 360

330 360

 

 

 

330 360

330 360

1513241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0

 

 

 

 

2 578 900

2 578 900

 

 

 

2 578 900

2 578 900

1515031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0

 

 

 

 

3 300 000

3 300 000

 

 

 

3 300 000

3 300 000

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

0

 

 

 

 

999 200

999 200

 

 

 

999 200

999 200

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0

 

 

 

 

11 747 471

11 747 471

 

 

 

11 747 471

11 747 471

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0

 

 

 

 

12 825 819

12 825 819

 

 

 

12 825 819

12 825 819

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

0

 

 

 

 

1 000 000

1 000 000

 

 

 

1 000 000

1 000 000

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0

 

 

 

 

10 000 000

10 000 000

 

 

 

10 000 000

10 000 000

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0

 

 

 

 

9 895 010

9 895 010

 

 

 

9 895 010

9 895 010

1600000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

11 344 500

11 344 500

4 878 200

0

0

16 155 200

16 155 200

0

0

0

16 155 200

27 499 700

1610000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

11 344 500

11 344 500

4 878 200

0

0

16 155 200

16 155 200

0

0

0

16 155 200

27 499 700

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 269 500

6 269 500

4 878 200

 

 

225 200

225 200

 

 

 

225 200

6 494 700

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0

 

 

 

 

3 104 135

3 104 135

 

 

 

3 104 135

3 104 135

1617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0

 

 

 

 

7 131 748

7 131 748

 

 

 

7 131 748

7 131 748

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

5 075 000

5 075 000

 

 

 

5 694 117

5 694 117

 

 

 

5 694 117

10 769 117

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

3 576 200

3 576 200

2 348 700

63 438

0

20 000

20 000

0

0

0

20 000

3 596 200

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

3 576 200

3 576 200

2 348 700

63 438

0

20 000

20 000

0

0

0

20 000

3 596 200

1710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 576 200

3 576 200

2 348 700

63 438

 

20 000

20 000

 

 

 

20 000

3 596 200

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

15 939 478

15 939 478

3 974 800

135 304

0

612 697

547 680

65 017

0

0

547 680

16 552 175

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

15 939 478

15 939 478

3 974 800

135 304

0

612 697

547 680

65 017

0

0

547 680

16 552 175

2910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 361 900

5 361 900

3 974 800

116 304

 

87 517

22 500

65 017

 

 

22 500

5 449 417

2917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0

 

 

 

 

492 180

492 180

 

 

 

492 180

492 180

2928110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

10 565 578

10 565 578

 

10 000

 

33 000

33 000

 

 

 

33 000

10 598 578

2918120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

12 000

12 000

 

9 000

 

0

 

 

 

 

 

12 000

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

4 280 100

4 280 100

3 252 100

0

0

265 000

265 000

0

0

0

265 000

4 545 100

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

4 280 100

4 280 100

3 252 100

0

0

265 000

265 000

0

0

0

265 000

4 545 100

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 280 100

4 280 100

3 252 100

 

 

265 000

265 000

 

 

 

265 000

4 545 100

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

13 395 000

13 395 000

9 937 000

42 000

0

194 500

194 500

0

0

0

194 500

13 589 500

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

13 395 000

13 395 000

9 937 000

42 000

0

194 500

194 500

0

0

0

194 500

13 589 500

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 395 000

13 395 000

9 937 000

42 000

 

194 500

194 500

 

 

 

194 500

13 589 500

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

9 437 600

9 437 600

5 420 200

0

0

0

0

0

0

0

0

9 437 600

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

9 437 600

9 437 600

5 420 200

0

0

0

0

0

0

0

0

9 437 600

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 907 400

6 907 400

5 420 200

 

 

0

 

 

 

 

 

6 907 400

3617130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

2 530 200

2 530 200

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2 530 200

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

130 241 400

115 241 400

9 575 700

0

0

180 500

180 500

0

0

0

180 500

130 421 900

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

130 241 400

115 241 400

9 575 700

0

0

180 500

180 500

0

0

0

180 500

130 421 900

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 408 700

12 408 700

9 575 700

 

 

180 500

180 500

 

 

 

180 500

12 589 200

3718700

8700

0133

Резервний фонд

15 000 000

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

15 000 000

3719100

9100

0180

Реверсна дотація 

102 832 700

102 832 700

 

 

 

0

 

 

 

 

 

102 832 700

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

6 636 600

6 636 600

4 336 200

175 981

0

43 000

43 000

0

0

0

43 000

6 679 600

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

6 636 600

6 636 600

4 336 200

175 981

0

43 000

43 000

0

0

0

43 000

6 679 600

3810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 036 600

6 036 600

4 336 200

175 981

 

43 000

43 000

 

 

 

43 000

6 079 600

3816020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

600 000

600 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

600 000

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

44 197 142

44 197 142

10 531 551

521 281

0

18 792 816

18 769 900

12 916

0

3 828

18 779 900

62 989 958

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

44 197 142

44 197 142

10 531 551

521 281

0

18 792 816

18 769 900

12 916

0

3 828

18 779 900

62 989 958

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 218 300

13 218 300

9 557 100

392 700

 

60 000

60 000

 

 

 

60 000

13 278 300

4013122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

12 000

12 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

12 000

4013123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

38 000

38 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

38 000

4013133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

113 270

113 270

 

 

 

0

 

 

 

 

 

113 270

4013210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

178 500

178 500

146 311

 

 

0

 

 

 

 

 

178 500

4013242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

63 800

63 800

 

 

 

0

 

 

 

 

 

63 800

4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502

75 502

 

 

 

0

 

 

 

 

 

75 502

4015041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 088 670

1 088 670

828 140

60 581

 

22 916

 

12 916

 

3 828

10 000

1 111 586

4016011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

5 800 000

5 800 000

 

 

 

8 543 900

8 543 900

 

 

 

8 543 900

14 343 900

4016014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 100 000

4 100 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

4 100 000

4016020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 799 000

1 799 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1 799 000

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

15 431 000

15 431 000

 

 

 

5 620 000

5 620 000

 

 

 

5 620 000

21 051 000

4016040

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

500 000

500 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

500 000

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

120 000

120 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

120 000

4017461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

850 000

850 000

 

 

 

4 416 000

4 416 000

 

 

 

4 416 000

5 266 000

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0

 

 

 

 

130 000

130 000

 

 

 

130 000

130 000

4018220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000

87 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

87 000

4018230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100

722 100

 

68 000

 

0

 

 

 

 

 

722 100

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

25 180 641

25 180 641

7 367 816

627 727

0

33 575 376

33 519 100

56 276

0

0

33 519 100

58 756 017

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

25 180 641

25 180 641

7 367 816

627 727

0

33 575 376

33 519 100

56 276

0

0

33 519 100

58 756 017

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 380 100

10 380 100

7 212 900

581 727

 

225 976

169 700

56 276

 

 

169 700

10 606 076

4113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

26 600

26 600

 

 

 

0

 

 

 

 

 

26 600

4113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

8 000

8 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

8 000

4113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

92 041

92 041

 

 

 

0

 

 

 

 

 

92 041

4113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

188 998

188 998

154 916

 

 

0

 

 

 

 

 

188 998

4113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

42 900

42 900

 

 

 

0

 

 

 

 

 

42 900

4114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502

75 502

 

 

 

0

 

 

 

 

 

75 502

4116011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 199 500

1 199 500

 

 

 

11 178 000

11 178 000

 

 

 

11 178 000

12 377 500

4116014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

2 600 000

2 600 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2 600 000

4116020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 100 000

1 100 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1 100 000

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

8 300 000

8 300 000

 

 

 

7 100 000

7 100 000

 

 

 

7 100 000

15 400 000

4117330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0

 

 

 

 

400 000

400 000

 

 

 

400 000

400 000

417461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

600 000

600 000

 

 

 

14 671 400

14 671 400

 

 

 

14 671 400

15 271 400

4118220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000

78 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

78 000

4118230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

489 000

489 000

 

46 000

 

0

 

 

 

 

 

489 000

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

51 232 125

51 232 125

9 729 230

587 557

0

8 869 562

8 869 562

0

0

0

8 869 562

60 101 687

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

51 232 125

51 232 125

9 729 230

587 557

0

8 869 562

8 869 562

0

0

0

8 869 562

60 101 687

4210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 554 100

13 554 100

9 557 100

519 557

 

176 000

176 000

 

 

 

176 000

13 730 100

4213122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

19 000

19 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

19 000

4213123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

14 500

14 500

 

 

 

0

 

 

 

 

 

14 500

4213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 296

100 296

 

 

 

0

 

 

 

 

 

100 296

4213210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

209 998

209 998

172 130

 

 

0

 

 

 

 

 

209 998

4213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

77 139

77 139

 

 

 

0

 

 

 

 

 

77 139

4214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502

75 502

 

 

 

0

 

 

 

 

 

75 502

4216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

13 957 490

13 957 490

 

 

 

2 472 395

2 472 395

 

 

 

2 472 395

16 429 885

4216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 000 000

5 000 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

5 000 000

4216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

400 000

400 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

400 000

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

16 615 000

16 615 000

 

 

 

2 048 454

2 048 454

 

 

 

2 048 454

18 663 454

4217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0

 

 

 

 

300 000

300 000

 

 

 

300 000

300 000

4217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

400 000

400 000

 

 

 

3 872 713

3 872 713

 

 

 

3 872 713

4 272 713

4218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000

87 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

87 000

4218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100

722 100

 

68 000

 

0

 

 

 

 

 

722 100

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

54 046 308

54 046 308

9 893 312

714 882

0

24 970 911

24 959 900

11 011

0

0

24 959 900

79 017 219

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

54 046 308

54 046 308

9 893 312

714 882

0

24 970 911

24 959 900

11 011

0

0

24 959 900

79 017 219

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 651 800

13 651 800

9 737 400

646 882

 

331 011

320 000

11 011

 

 

320 000

13 982 811

4313122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

37 000

37 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

37 000

4313123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

40 000

40 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

40 000

4313133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 362

100 362

 

 

 

0

 

 

 

 

 

100 362

4313210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

190 212

190 212

155 912

 

 

0

 

 

 

 

 

190 212

4313242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

62 700

62 700

 

 

 

0

 

 

 

 

 

62 700

4314082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

84 524

84 524

 

 

 

0

 

 

 

 

 

84 524

4316011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

6 219 630

6 219 630

 

 

 

7 700 000

7 700 000

 

 

 

7 700 000

13 919 630

4316014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

3 000 000

3 000 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

3 000 000

4316020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

798 000

798 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

798 000

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

28 432 000

28 432 000

 

 

 

8 611 900

8 611 900

 

 

 

8 611 900

37 043 900

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

20 980

20 980

 

 

 

0

 

 

 

 

 

20 980

4317461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

600 000

600 000

 

 

 

8 328 000

8 328 000

 

 

 

8 328 000

8 928 000

4318220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000

87 000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

87 000

4318230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100

722 100

 

68 000

 

0

 

 

 

 

 

722 100

×

×

×

УСЬОГО

4 021 109 024

4 006 109 024

1 264 837 781

149 040 441

0

671 317 464

612 974 190

55 953 969

12 571 840

1 439 905

615 363 495

4 692 426 488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 21 грудня 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 49/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитування  бюджету міста Миколаєва в 2019 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитувіання місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитувіання місцевих бюджетів

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування, усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

20 000 000

3 400 000

0

23 400 000

0

-3 200 000

0

-3 200 000

20 000 000

200 000

0

20 200 000

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

20 000 000

3 400 000

0

23 400 000

0

-3 200 000

0

-3 200 000

20 000 000

200 000

0

20 200 000

0218820

8820

 

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла та їх повернення

20 000 000

3 400 000

0

23 400 000

0

-3 200 000

0

-3 200 000

20 000 000

200 000

0

20 200 000

0218821

8821

1060

Надання кредиту

20 000 000

3 400 000

 

23 400 000

 

 

 

0

20 000 000

3 400 000

0

23 400 000

0218822

8822

1060

Повернення кредиту

 

 

 

0

 

-3 200 000

 

-3 200 000

0

-3 200 000

0

-3 200 000

 

 

 

Всього

20 000 000

3 400 000

0

23 400 000

0

-3 200 000

0

-3 200 000

20 000 000

200 000

0

20 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Додаток 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    від  21 грудня 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    № 49/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти на 2019  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

Код

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Усього

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції

Субвенції

Субвенції

 

Реверсна дотація ***

Субвенції

усього

загального фонду на:

загального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з   побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та  вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

 виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,  допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

здійснення переданих видатків у сфері освіти  за рахунок коштів освітньої субвенції

 надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

в тому числі:

Інші субвенції з місцевого бюджету

в тому числі:

в тому числі:

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

 

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на медичне обслуговування внутрішньопереміщених осіб)

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю  І і ІІ груп)

 на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

 на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

  на надання щомісячної матеріальної допомоги  дітям військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти  або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків  під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України

на надання  матеріальної допомоги сім'ям загиблих  та померлих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

222 486 600

1 087 800

660 568 200

5 317 000

2 081 514

996 020

3 241 700

8 004 300

6 341 100

1 663 200

 

7 421 480

779 200

614 180

230 100

3 834 000

564 000

306 000

444 000

650 000

 

911 204 614

 

81 000 000

 

 

 

81 000 000

14311200000

Районний бюджет Вітовського району

 

 

 

 

 

 

 

13 829 200

 

 

13 829 200

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 829 200

 

 

 

 

 

0

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

7 413 500

 

 

7 413 500

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 413 500

 

 

 

 

 

0

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

6 948 500

 

 

6 948 500

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 948 500

 

 

 

 

 

0

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

5 105 500

 

 

5 105 500

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 105 500

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

102 832 700

 

 

 

 

102 832 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

×

УСЬОГО

222 486 600

1 087 800

660 568 200

5 317 000

2 081 514

996 020

3 241 700

41 301 000

6 341 100

1 663 200

33 296 700

7 421 480

779 200

614 180

230 100

3 834 000

564 000

306 000

444 000

650 000

0

944 501 314

102 832 700

81 000 000

0

0

0

183 832 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

від 21 грудня 2018

 

 

 

 

 

 

 

№ 49/31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ 

коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитуваннямісцевих бюджетів

Код  Функціональноїкласифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування 
головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 
до проектно-кошторисної документації
 

Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)

Загальна вартість об’єкта, 
гривень

Обсяг видатків бюджету розвитку,
гривень

Рівень 
будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, 
%
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

6 996 810

 

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

6 996 810

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №51 по пров.Парусному, 3-А у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

1 570 000

1 570 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №51 по пров.Парусному, 3-А у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (Громадський бюджет №0044)

(2019-2019)

999 995

999 995

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №42 по вул. Електронній, 73 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні робти та експертиза (Громадський бюджет №0016)

(2019-2019)

990 000

990 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул.Чигрина, 143 у м.Миколаєві  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016 - 2019)

33 701 587

3 436 815

100

0700000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

890 000

 

0710000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

890 000

 

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція існуючого  будинку (літ. Н-1 автоклавна-кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул. Корабелів, 14-в, м.Миколаїв. Коригування, в т.ч. проектні роботи та експертиза

(2015-2019)

16 873 726

890 000

100

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

10 000 000

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

10 000 000

 

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" по  вул.Театральній,1 у м.Миколаєві , в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

99 197 369

10 000 000

77

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

87 160 018

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

87 160 018

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція житлового будинку по вул.Айвазовського,3 у м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза

(2014-2019)

12 225 631

1 043 000

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2016-2020)

41 228 867

15 000 000

61

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул. Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 100 000

686 530

64

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр.Миру ріг вул. Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2019)

705 848

276 336

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 100 000

577 736

54

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 500 000

1 285 560

89

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул. Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

1 500 000

1 262 305

87

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральний ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2017-2019)

1 800 000

1 800 000

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул. Московської, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

1 200 000

968 016

81

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного  об’єкта на перехресті вул.1Лінія та пр.Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2017-2019)

1 200 000

1 200 000

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. 3 Слобідської та вул. Кузнецької, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

1 200 000

989 136

87

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Космонавтів (в районі ЗОШ №20), у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 200 000

676 967

59

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

12 800 000

400 000

3

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція площі Соборної  в Центральному районі  м.Миколаєва,  у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

90 000 000

35 000 000

53

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу  «Манганарівський» («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською – Нікольською - Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі коригування проекту та експертиза

(2012-2020)

30 400 000

1 000 000

32

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту  в районі військової частини по пр. Героїв України, 60,  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 200 000

390 000

33

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Веселинівській ріг вул. Урожайної, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 140 566

1 087 248

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

19 603 291

4 500 000

23

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

97 325 595

19 017 184

20

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

32 405 270

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

32 405 270

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №106 за адресою: м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 297, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 378 878

3 000 000

30

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м. Миколаїв, вул.Привільна,57, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 522 744

5 100 000

13

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна),124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 450 928

6 000 000

31

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 за адресою: м.Миколаїв, вул.Чкалова, 114. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

37 236 228

3 000 000

11

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 за адресою: м.Миколаїв, вул.Передова, 11-А, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

61 619 634

2 100 000

4

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м.Миколаїв,  вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

30 679 614

500 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 103 за адресою: м.Миколаїв, вул. Океанівська, 43,в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

42 351 802

518 270

4

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

20 565 725

4 000 000

9

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 57 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 46, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 917 745

300 000

10

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

25 849 104

5 000 000

10

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі  «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м.Миколаїв, вул. Надпрудна, 15, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

3 154 463

1 387 000

45

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 78, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

13 806 450

100 000

5

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

9 162 684

900 000

15

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція котельні будівлі Миколаївської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

3 500 000

500 000

14

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

45 468 300

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

45 468 300

 

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж каналізації по вул.Чкалова від буд.№1/2 до вул. Рюміна;  по вул.Дунаєва від вул.Андрєєва-Палагнюка до вул.Рюміна; по вул.Сінна від буд.№10/1 до вул.Рюміна; по вул.Андрєєва-Палагнюка від буд.№1/2 до вул.Дунаєва; по вул.Рюміна від вул.Чкалова до існуючого колодязя на мережі напроти буд.№16 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2019)

4 444 379

4 348 090

100

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

7 707 234

7 399 381

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2019)

4 885 798

4 467 027

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Прибудова  ЗОШ №22 по вул.Робочій,8 в м.Миколаєві (нове будівництво) Коригування, в тому числі проектно -вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2020)

34 485 630

2 000 000

16

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральській, 24 у м. Миколаєві, у т. ч. проектно-вишукувані роботи та експертиза

(2018-2019)

3 106 754

2 974 602

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція  будівлі ДНЗ №67 за адресою: просп. Миру, 7/1 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

67 272 039

3 384 190

6

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Нове будівництво сімейної амбулаторії № 5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико - санітарної допомоги № 4 м.Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку № 5, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

6 000 000

1 000 000

17

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т. ч. проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

47 742 278

10 000 000

50

1517330

7330

0443

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Нове будівництво Центру надання адміністративних послуг у м.Миколаєві, в т. ч. виготовлення проекту землеустрою, проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

60 000 000

1 000 000

2

1517330

7330

0443

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Реконструкція паркувального кармана біля будівлі по вул. 9 Поздовжній, 10-А у м.Миколаєві, у тому числі  проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

856 030

695 010

90

1517330

7330

0443

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Укріплення берегової частини мікрорайону Намив шляхом будівництва набережної для запобігання розмиванню (Нове будівництво підпірної стінки та бун) в м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

16 301 896

1 000 000

10

1517330

7330

0443

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Нове будівництво  велодоріжки по пр.Богоявленському  від Широкобальського шляхопроводу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

21 000 000

4 000 000

22

1517330

7330

0443

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Реконструкція історико-культурного простору уздовж стіни ДП "Миколаївський суднобудівний завод" по вул.Набережна в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

3 200 000

3 200 000

100

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

492 180

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

492 180

 

2917330

7330

0443

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2017-2019)

1 570 000

492 180

100

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

130 000

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

130 000

 

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво  каналізації по вул.Пограничній-вул.Декабристів  у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2019-2020)

4 000 000

130 000

3

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

400 000

 

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

400 000

 

4117330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Благоустрій території та улаштування скверу в районі будинків по вул.О.Ольжича (Ленінградській), 1-а, 1-б, 1-в  до вул.Айвазовського (нове будівництво), у т.ч. коригування проекту та експертиза

(2015-2020)

5 378 640

400 000

14

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

300 000

 

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

300 000

 

4217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Взуттєвик" у місті Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

150 000

150 000

100

4217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Тополиний" у місті Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

150 000

150 000

100

×

×

×

УСЬОГО

×

×

×

184 242 578

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7                                                                         до рішення  міської ради                                                                                від 21 грудня 2018                             № 49/31                   

 

Розподіл
витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у  2019 році

 

Код 
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 
Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування  головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця,  найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування міської програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет  розвитку
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×
 
×
 
×
 
УСЬОГО
 
×
 
×
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

172 157 784

121 947 651

50 210 133

50 010 133

0210000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

172 157 784

121 947 651

50 210 133

50 010 133

0210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

6 136 600

4 554 600

1 582 000

1 582 000

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

198 000

198 000

 

 

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

 

80 000

80 000

 

 

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

 

2 200 519

2 200 519

 

 

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

 

3 002 278

3 002 278

 

 

0213140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

 

819 600

819 600

 

 

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

 

272 455

272 455

 

 

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/8

407 583

407 583

 

 

0216084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

1 200 000

1 200 000

 

 

0216086

6086

0610

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

402 778

 

402 778

402 778

0217610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

 Програма розвитку малого і середнього підприємництва у                                м. Миколаєві на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 16.11.2017 № 28/8

182 500

182 500

 

 

0217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

32 825 355

 

32 825 355

32 825 355

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

316 100

316 100

 

 

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2019 років

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/15

1 659 100

1 659 100

 

 

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку                                                          м. Миколаєва на 2018-2020  роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

3 411 416

3 411 416

 

 

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Цільова Програма «Цифрове місто» на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.02.2017 № 16/31

15 700 000

500 000

15 200 000

15 200 000

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 № 24/9

100 000

100 000

 

 

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма розвитку сталої міської мобільності                                                    м. Миколаєва на 2018-2019 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/15

2 000 000

2 000 000

 

 

0218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва " на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017  №32/14

43 500

43 500