Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

09 листопада 2018                                                                               № 46/3

Про  внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2018 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.            Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

 

1.1.Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік (Додаток  1) з дефіцитом на загальну суму  7618,27680  тис. грн., у тому числі:

1.1.1. По загальному фонду – за рахунок залучення вільного залишку коштів станом на 01.01.2018 на суму 2614,98455 тис. грн. та за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 2631,52255 тис. грн.

1.1.2. По спеціальному фонду – за рахунок залучення залишку коштів станом на 01.01.2018 на суму 5003,29225 тис. грн. та за рахунок  надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2631,52255 тис. грн.

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2018 рік із дефіцитом 363917,9542 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом  336792,31733 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 700710,27153 тис. грн. (бюджету розвитку 694154,25353 тис. грн.).

 

1.2. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік на загальну суму 7618,27680 тис. грн.,  у тому числі видатки загального фонду зменшити на 16,538 тис.грн., спеціального фонду збільшити на  7634,8148                  тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі  відповідальних виконавців за бюджетними програмами  (Додаток 2).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 4872143,0082 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –  4094226,64467 тис. грн., видатки спеціального фонду – 777916,36353 тис. грн.

 

1.3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 7634,8148тис. грн.  (Додаток 3).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету розвитку на 2018 рік у сумі 700654,25353 тис. грн.

 

      1.4. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2018 році, збільшивши обсяг видатків на 0,4 тис. грн. (Додаток 4), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 1279469,52304 тис. грн.

 

2.   Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

3.   Звернутися до народного депутата України Ільюка А.О. щодо звернення до Верховної Ради України з питання скасування підняття ціни на газ . 

 

4.    Контроль  за виконанням п.п. 1-2 даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

5.   Контроль за виконанням п. 3 даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Малікіна)

 

Міський голова                                                                                      О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від 09 листопада 2018

 

 

 

 

№ 46/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

7 618,27680

-16,53800

7 634,81480

7 634,81480

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

7 618,27680

-16,53800

7 634,81480

7 634,81480

208100

На початок періоду

7 618,27680

2 614,98455

5 003,29225

5 003,29225

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7 615,50080

2 612,20855

5 003,29225

5 003,29225

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-2 631,52255

2 631,52255

2 631,52255

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

-2 612,20855

2 612,20855

2 612,20855

 

Всього за типом кредитора

7 618,27680

-16,53800

7 634,81480

7 634,81480

600000

Фінансування за активними операціями

7 618,27680

-16,53800

7 634,81480

7 634,81480

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

7 618,27680

-16,53800

7 634,81480

7 634,81480

602100

На початок періоду

7 618,27680

2 614,98455

5 003,29225

5 003,29225

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7 615,50080

2 612,20855

5 003,29225

5 003,29225

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-2 631,52255

2 631,52255

2 631,52255

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

-2 612,20855

2 612,20855

2 612,20855

 

Всього за типом боргового зобов'язання

7 618,27680

-16,53800

7 634,81480

7 634,81480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                                                                                      до рішення  міської ради                                                                                           від 09 листопада 2018                                                                 №  46/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

 

 

 

Код ТПКВКМБ

 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

06

0

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

100

0

100

0

 

Освіта

-16,53800

-16,53800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-16,53800

06

1

101

0

101

0

0910

Надання дошкільної освіти

-8,76000

-8,76000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-8,76000

06

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

-7,77800

-7,77800

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-7,77800

06

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

279,35065

0,00000

0,00000

0,00000

279,35065

279,35065

279,35065

06

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

279,35065

 

 

 

279,35065

279,35065

279,35065

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

271,21265

 

 

 

271,21265

271,21265

271,21265

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-16,53800

-16,53800

0,00000

0,00000

0,00000

279,35065

0,00000

0,00000

0,00000

279,35065

279,35065

262,81265

11

0

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

81,57600

0,00000

0,00000

0,00000

81,57600

81,57600

81,57600

11

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

81,57600

 

 

 

81,57600

81,57600

81,57600

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

79,20000

 

 

 

79,20000

79,20000

79,20000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

81,57600

0,00000

0,00000

0,00000

81,57600

81,57600

81,57600

12

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 973,08815

0,00000

0,00000

0,00000

6 973,08815

6 973,08815

6 973,08815

12

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

6 973,08815

 

 

 

6 973,08815

6 973,08815

6 973,08815

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

6 973,08815

 

 

 

6 973,08815

6 973,08815

6 973,08815

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 973,08815

0,00000

0,00000

0,00000

6 973,08815

6 973,08815

6 973,08815

15

0

000

0

 

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

 

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

288,40000

0,00000

0,00000

0,00000

288,40000

288,40000

288,40000

15

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

288,40000

 

 

 

288,40000

288,40000

288,40000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

280,00000

 

 

 

280,00000

280,00000

280,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

288,40000

0,00000

0,00000

0,00000

288,40000

288,40000

288,40000

42

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12,40000

0,00000

0,00000

0,00000

12,40000

12,40000

12,40000

42

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

12,40000

 

 

 

12,40000

12,40000

12,40000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

12,00000

 

 

 

12,00000

12,00000

12,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12,40000

0,00000

0,00000

0,00000

12,40000

12,40000

12,40000

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

-16,53800

-16,53800

0,00000

0,00000

0,00000

7 634,81480

0,00000

0,00000

0,00000

7 634,81480

7 634,81480

7 618,27680

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 615,50080

0,00000

0,00000

0,00000

7 615,50080

7 615,50080

7 615,50080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

Від 09 листопада 2018

 

 

 

 

 

 

 

№ 46/3

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

279,35065

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

0,00000

 

0,00000

279,35065

0617360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

Капітальні видатки

 

 

 

279,35065

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки

 

 

 

279,35065

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

271,21265

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

81,57600

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

81,57600

1117360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

Капітальні видатки

 

 

 

81,57600

1117363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки

 

 

 

81,57600

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

79,20000

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

6 973,08815

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

6 973,08815

1217360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

Капітальні видатки

 

 

 

6 973,08815

1217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки

 

 

 

6 973,08815

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

6 973,08815

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

288,40000

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

288,40000

1517360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

Капітальні видатки

 

 

 

288,40000

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки

 

 

 

288,40000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

280,00000

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

12,40000

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

12,40000

4217360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

12,40000

4217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція скверу по вул. Скульптора Ізмалкова - вул. Генерала Свиридова - вул. 9 Поздовжня в Інгульському районі м. Миколаєва"

 

 

 

12,40000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

12,00000

 

 

 

Всього

 

0,000

 

0,000

7 634,81480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4                                                                               до рішення  міської ради                                                                                від  09 листопада 2018        

№ 46/3      

Зміни до переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2018 році*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Інгульського району  Миколаївської міської ради

 

 

42

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

Програма економічного і соціального розвитку          м. Миколаєва на 2018-2020  роки

0,00000

0,40000

0,40000

42

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма економічного і соціального розвитку          м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

0,40000

 

0,40000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

0,40000

0,40000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

0,40000

 

0,40000

 

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

0,00000

0,40000

0,40000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*За переліком програм, затверджених відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано: 28 листопада 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: