Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

09 листопада 2018                                                                              № 46/4

Про  внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2018 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.            Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

 

1.1.Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік (Додаток  1) з дефіцитом на загальну суму  4347,40318 тис. грн., у тому числі:

1.1.1. По загальному фонду – за рахунок залучення вільного залишку коштів станом на 01.01.2018 на суму 1441,48914 тис. грн. та за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 1460,72514тис. грн.

1.1.2. По спеціальному фонду – за рахунок залучення залишку коштів станом на 01.01.2018 на суму 2905,91404 тис. грн. та за рахунок  надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1460,72514тис. грн.

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2018 рік із дефіцитом 368265,35738 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом  336811,55333 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 705076,91071 тис. грн. (бюджету розвитку 698517,89271 тис. грн.).

 

1.2. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік на загальну суму 4347,40318 тис.грн.,  у тому числі видатки загального фонду зменшити на 19,236 тис. грн., видатки спеціального фонду збільшити на  4366,63918 тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі  відповідальних виконавців за бюджетними програмами  (Додаток 2).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 4876490,41138 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –  4094207,40867 тис. грн., видатки спеціального фонду – 782283,00271 тис. грн.

 

1.3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 4363,63918 тис. грн.  (Додаток 3).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету розвитку на 2018 рік у сумі 705017,89271 тис. грн.

 

      1.4. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2018 році, збільшивши обсяг видатків на 20,8 тис. грн. (Додаток 4), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 1279490,32304 тис. грн.

 

      2.Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

3.     Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                      О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від 09 листопада 2018

 

 

 

 

№ 46/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

4 347,40318

-19,23600

4 366,63918

4 363,63918

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

4 347,40318

-19,23600

4 366,63918

4 363,63918

208100

На початок періоду

4 347,40318

1 441,48914

2 905,91404

2 902,91404

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

4 326,60318

1 423,68914

2 902,91404

2 902,91404

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-1 460,72514

1 460,72514

1 460,72514

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

-1 423,68914

1 423,68914

1 423,68914

 

Всього за типом кредитора

4 347,40318

-19,23600

4 366,63918

4 363,63918

600000

Фінансування за активними операціями

4 347,40318

-19,23600

4 366,63918

4 363,63918

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

4 347,40318

-19,23600

4 366,63918

4 363,63918

602100

На початок періоду

4 347,40318

1 441,48914

2 905,91404

2 902,91404

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

4 326,60318

1 423,68914

2 902,91404

2 902,91404

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-1 460,72514

1 460,72514

1 460,72514

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

-1 423,68914

1 423,68914

1 423,68914

 

Всього за типом боргового зобов'язання

4 347,40318

-19,23600

4 366,63918

4 363,63918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                                                                                      до рішення  міської ради                                                                                           від 09 листопада 2018                                                                   № 46/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

 

 

 

Код ТПКВКМБ

 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

06

0

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

100

0

100

0

 

Освіта

-19,23600

-19,23600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-19,23600

06

1

101

0

101

0

0910

Надання дошкільної освіти

-2,73900

-2,73900

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-2,73900

06

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

-16,49700

-16,49700

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-16,49700

06

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

660,03853

0,00000

0,00000

0,00000

660,03853

660,03853

660,03853

06

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

660,03853

 

 

 

660,03853

660,03853

660,03853

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічногорозвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

640,80253

 

 

 

640,80253

640,80253

640,80253

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-19,23600

-19,23600

0,00000

0,00000

0,00000

660,03853

0,00000

0,00000

0,00000

660,03853

660,03853

640,80253

12

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

 

 

 

 

3 424,10065

 

 

 

3 424,10065

3 421,10065

3 424,10065

12

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

3 424,10065

 

 

 

3 424,10065

3 421,10065

3 424,10065

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічногорозвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

3 411,80065

 

 

 

3 411,80065

3 411,80065

3 411,80065

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 424,10065

0,00000

0,00000

0,00000

3 424,10065

3 421,10065

3 424,10065

41

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

282,50000

0,00000

0,00000

0,00000

282,50000

282,50000

282,50000

41

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

282,50000

 

 

 

282,50000

282,50000

282,50000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічногорозвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

274,00000

 

 

 

274,00000

274,00000

274,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

282,50000

0,00000

0,00000

0,00000

282,50000

282,50000

282,50000

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

-19,23600

-19,23600

0,00000

0,00000

0,00000

4 366,63918

0,00000

0,00000

0,00000

4 366,63918

4 363,63918

4 347,40318

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 326,60318

0,00000

0,00000

0,00000

4 326,60318

4 326,60318

4 326,60318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

Від 09 листопада 2018

 

 

 

 

 

 

 

№ 46/4

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

660,03853

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

0,00000

 

0,00000

660,03853

0617360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

Капітальні видатки

 

 

 

660,03853

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки

 

 

 

660,03853

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

640,80253

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

3 421,10065

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

0,00000

 

0,00000

3 421,10065

1217360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

Капітальні видатки

 

 

 

3 421,10065

1217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки

 

 

 

3 421,10065

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

3 411,80065

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

282,50000

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

282,500

4117360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

282,50000

4117363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки

 

 

 

282,50000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

274,00000

 

 

 

Всього

 

0,000

 

0,000

4 363,63918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4                                                                               до рішення  міської ради                                                                                від 09 листопада 2018

 № 46/4  

Зміни до переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2018 році*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

12

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

0,00000

9,30000

9,30000

12

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

9,30000

 

9,30000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

9,30000

9,30000

12

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

Екологічна політика м. Миколаєва

0,00000

3,00000

 

3,00000

12

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Екологічна політика м. Миколаєва

 

3,00000

3,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

3,00000

 

3,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

12,30000

12,30000

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Корабельного району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

41

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

0,00000

8,50000

 

8,50000

41

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

8,50000

8,50000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

8,50000

8,50000

 

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

0,00000

20,80000

 

20,80000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*За переліком програм, затверджених відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опубліковано: 28 листопада 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: