Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

05 жовтня 2018                                                                           № 41/72

Про  внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2018 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.            Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

 

      1.1. Збільшити обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік на  152596,571 тис. грн.,  у тому числі доходи загального фонду - на 152596,571 тис. грн., та внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік  (Додаток 1).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік у сумі 4528411,054 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду –  4448896,917 тис. грн., доходи спеціального фонду – 79514,137 тис. грн. (доходи бюджету розвитку – 6500,0 тис. грн.).

1.2.Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік (Додаток  2) з дефіцитом на загальну суму 593,1 тис. грн., у тому числі:

1.2.1. По загальному фонду – за рахунок залучення вільного залишку коштів станом на 01.01.2018 на суму 593,1 тис. грн. та за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 12717,906 тис. грн.

1.2.2. По спеціальному фонду – за рахунок надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 12717,906 тис. грн.

 З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2018 рік із дефіцитом  356299,67740 тис. грн., у тому числі

 

по загальному фонду – із профіцитом  336775,77933 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 693075,45673 тис.грн. (бюджету розвитку 686519,43873 тис. грн.).

1.3. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік на загальну суму 153189,671 тис. грн.,  у тому числі видатки загального фонду на 140471,765 тис. грн., видатки спеціального фонду на 12717,906 тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі  відповідальних виконавців за бюджетними програмами  (Додаток 3).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 4864524,73140 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –  4094243,18267 тис. грн., видатки спеціального фонду – 770281,54873 тис.грн.

1.4. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 12717,906 тис.грн.  (Додаток 4).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету розвитку на 2018 рік у сумі 693019,43873 тис.грн.

      1.5. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2018 році, збільшивши обсяг видатків на 65702,813 тис. грн. (Додаток 5), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 1279469,12304 тис. грн.

1.6. Установити на 2018 рік головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти Миколаївської міської ради за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 1253,455 тис. грн. у межах затверджених йому по загальному фонду бюджетних призначень на комунальні послуги та енергоносії.

Установити, що корегування обсягів видатків на оплату енергосервісу здійснюється у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України.

1.7. Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уточнити з комунальними підприємствами по обслуговуванню житлового фонду обсяги та напрямки надання їм фінансової підтримки в загальній сумі 15000,0 тис. грн. та узгодити з  постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

2. Затвердити включені до цього рішення зміни показників міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 26.06.2018  № 172р, від 27.06.218 № 173р, від 27.07.2018 № 213р та         № 214р, від 03.08.2018 № 223р, від 16.08.2018 № 235р, від 29.08.2018 № 249р, від 30.08.2018 № 250р, від 17.09.2018 № 271р та від 28.09.2018 № 300р.

 

3.   Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

4.   Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                      О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

Від 05 жовтня 2018

 

 

 

№ 41/72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

у т.ч. бюджет розвитку

10000000

 Податкові надходження 

70 000,000

70 000,000

0,000

0,000

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

98 100,000

98 100,000

0,000

0,000

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

98 100,000

98 100,000

0,000

0,000

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

98 100,000

98 100,000

0,000

0,000

18000000

Місцеві податки

-28 100,000

-28 100,000

0,000

0,000

18010000

Податок на майно

-28 100,000

-28 100,000

0,000

0,000

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

-500,000

-500,000

0,000

0,000

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

500,000

500,000

0,000

0,000

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

-28 100,000

-28 100,000

0,000

0,000

40000000

Офіційні трансферти

82 596,571

82 596,571

0,000

0,000

41000000

Від органів державного управління

82 596,571

82 596,571

0,000

0,000

41030000

Субвенції   з державного бюджету місцевим бюджетам

75 347,012

75 347,012

0,000

0,000

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

66 195,000

66 195,000

0,000

0,000

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9 152,012

9 152,012

0,000

0,000

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

7 249,559

7 249,559

0,000

0,000

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

-8 610,000

-8 610,000

0,000

0,000

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 043,678

1 043,678

0,000

0,000

41050500

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

2 091,453

2 091,453

0,000

0,000

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

140,000

140,000

0,000

0,000

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 962,190

5962,19

0,000

0,000

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

6 559,538

6559,538

0,000

0,000

41053900

Інші субвенції  з місцевого бюджету, в тому числі:

62,700

62,700

0,000

0,000

 

 - субвенція з  бюджету Воскресенської селищної ради (Вітовський район) на придбання пального міській лікарні № 5

2,700

2,700

0,000

0,000

 

 - субвенція з бюджету Шевченківської сільської ради (Вітовський район) на оплату послуг пересувного флюорографа обстеження населення на туберкульоз та онкозахворювання

60,000

60,000

0,000

0,000

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

70 000,000

70 000,000

0,000

0,000

Всього доходів

152 596,571

152 596,571

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від 05 жовтня 2018

 

 

 

 

№ 41/72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

593,10000

-12 124,80600

12 717,90600

12 717,90600

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

593,10000

-12 124,80600

12 717,90600

12 717,90600

208100

На початок періоду

593,10000

593,10000

0,00000

0,00000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-12 717,90600

12 717,90600

12 717,90600

 

з них за рахунок офіційних трансфертів

0,00000

-12 613,12300

12 613,12300

12 613,12300

 

Всього за типом кредитора

593,10000

-12 124,80600

12 717,90600

12 717,90600

600000

Фінансування за активними операціями

593,10000

-12 124,80600

12 717,90600

12 717,90600

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

593,10000

-12 124,80600

12 717,90600

12 717,90600

602100

На початок періоду

593,10000

593,10000

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-12 717,90600

12 717,90600

12 717,90600

 

з них за рахунок офіційних трансфертів

0,00000

-12 613,12300

12 613,12300

12 613,12300

 

Всього за типом боргового зобов'язання

593,10000

-12 124,80600

12 717,90600

12 717,90600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3                                                                                                      до рішення  міської ради                                                                                           від 05 жовтня 2018                                                                        № 41/72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

 

 

 

Код ТПКВКМБ

 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

02

0

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

02

1

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

02

1

313

0

313

0

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

02

1

313

3

313

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

30,00000

30,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

30,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

06

0

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

100

0

100

0

 

Освіта

20 188,78100

20 188,78100

7 902,89900

1 727,81600

0,00000

410,76300

0,00000

0,00000

0,00000

410,76300

410,76300

20 599,54400

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 636,21000

5 636,21000

3 002,89900

0,00000

0,00000

325,98000

0,00000

0,00000

0,00000

325,98000

325,98000

5 962,19000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

6 559,53800

6 559,53800

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

6 559,53800

06

1

101

0

101

0

0910

Надання дошкільної освіти

20,00000

20,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

20,00000

06

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

20 037,32400

20 037,32400

7 902,89900

1 727,81600

 

65,71600

 

 

 

65,71600

65,71600

20 103,04000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 636,21000

5 636,21000

3 002,89900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

5 636,21000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

6 509,01400

6 509,01400

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

6 509,01400

06

1

107

0

107

0

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

81,45700

81,45700

 

 

 

19,06700

 

 

 

19,06700

19,06700

100,52400

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

50,52400

50,52400

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

50,52400

06

1

111

0

111

0

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

50,00000

50,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

50,00000

06

1

116

0

116

0

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

325,98000

0,00000

0,00000

0,00000

325,98000

325,98000

325,98000

06

1

116

1

116

1

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0,00000

 

 

 

 

325,98000

 

 

 

325,98000

325,98000

325,98000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0,00000

 

 

 

 

325,98000

 

 

 

325,98000

325,98000

325,98000

06

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 271,36000

0,00000

0,00000

0,00000

2 271,36000

2 271,36000

2 271,36000

06

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

2 271,36000

 

 

 

2 271,36000

2 271,36000

2 271,36000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

2 271,36000

 

 

 

2 271,36000

2 271,36000

2 271,36000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

20 188,78100

20 188,78100

7 902,89900

1 727,81600

0,00000

2 682,12300

0,00000

0,00000

0,00000

2 682,12300

2 682,12300

22 870,90400

07

0

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

1

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

1

200

0

200

0

 

Охорона здоров'я

74 488,32900

74 488,32900

0,00000

0,00000

0,00000

20,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20,00000

20,00000

74 508,32900

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

66 195,00000

66 195,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

66 195,00000

 

 

 

 

 

 

 

 у тому числі за рахунок субвенціїй  з місцевих бюджетів  Вітовського району

62,70000

62,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

62,70000

07

1

201

0

201

0

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1 142,81600

1 142,81600

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 142,81600

 

 

 

 

 

 

 

 у тому числі за рахунок субвенціїй  з місцевих бюджетів  Вітовського району

62,70000

62,70000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

62,70000

07

1

203

0

203

0

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

380,00000

380,00000

 

 

 

20,00000

 

 

 

20,00000

20,00000

400,00000

07

1

208

0

208

0

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

60,00000

60,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

60,00000

07

1

210

0

210

0

0722

Стоматологічна допомога населенню

14,00000

14,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

14,00000

07

1

211

0

211

0

 

Первинна медична допомога населенню

66 516,00000

66 516,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

66 516,00000

07

1

211

1

211

1

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

66 516,00000

66 516,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

66 516,00000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

66 195,00000

66 195,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

66 195,00000

07

1

214

0

214

0

 

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

5 369,71300

5 369,71300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 369,71300

07

1

214

4

214

4

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

5 369,71300

5 369,71300

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

5 369,71300

07

1

215

0

215

0

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

1 005,80000

1 005,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 005,80000

07

1

215

1

215

1

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

5,80000

5,80000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

5,80000

07

1

215

2

215

2

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 000,00000

1 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

74 488,32900

74 488,32900

0,00000

0,00000

0,00000

20,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20,00000

20,00000

74 508,32900

08

0

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

1

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

1

303

0

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

5 000,00000

5 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 000,00000

08

1

303

6

303

6

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

5 000,00000

5 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

5 000,00000

08

1

304

0

304

0

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям - за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з  з державного бюджету

-8 610,00000

-8 610,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-8 610,00000

08

1

304

7

304

7

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

-8 610,00000

-8 610,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-8 610,00000

08

1

319

0

319

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

400,00000

400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

400,00000

08

1

319

1

319

1

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

400,00000

400,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

400,00000

08

1

322

0

322

0

 

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 135,13100

0,00000

0,00000

0,00000

3 135,13100

3 135,13100

3 135,13100

08

1

322

1

322

1

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з  з державного бюджету

0,00000

 

 

 

 

1 043,67800

 

 

 

1 043,67800

1 043,67800

1 043,67800

08

1

322

3

322

3

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з  з державного бюджету

0,00000

 

 

 

 

2 091,45300

 

 

 

2 091,45300

2 091,45300

2 091,45300

08

1

323

0

323

0

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя - за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з  з державного бюджету

140,00000

140,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

140,00000

08

1

324

0

324

0

 

Інші заклади та заходи

654,65500

654,65500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

654,65500

08

1

324

2

324

2

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

654,65500

654,65500

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

654,65500

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на надання матеріальної допомоги громадянці Каштальян Ю. на лікування дитини

300,00000

300,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

300,00000

08

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

120,00000

120,00000

120,00000

08

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

120,00000

 

 

 

120,00000

120,00000

120,00000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

120,00000

 

 

 

120,00000

120,00000

120,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-2 415,34500

-2 415,34500

0,00000

0,00000

0,00000

3 255,13100

0,00000

0,00000

0,00000

3 255,13100

3 255,13100

839,78600

11

0

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

449,90000

0,00000

0,00000

0,00000

449,90000

449,90000

449,90000

11

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

449,90000

 

 

 

449,90000

449,90000

449,90000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

449,90000

 

 

 

449,90000

449,90000

449,90000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

449,90000

0,00000

0,00000

0,00000

449,90000

449,90000

449,90000

12

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

48 180,00000

48 180,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

48 180,00000

12

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

15 180,00000

15 180,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

15 180,00000

12

1

601

2

601

2

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

33 000,00000

33 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

33 000,00000

12

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 019,82400

0,00000

0,00000

0,00000

5 019,82400

5 019,82400

5 019,82400

12

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

5 019,82400

 

 

 

5 019,82400

5 019,82400

5 019,82400

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

5 019,82400

 

 

 

5 019,82400

5 019,82400

5 019,82400

 

 

 

 

 

 

 

Всього

48 180,00000

48 180,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 019,82400

0,00000

0,00000

0,00000

5 019,82400

5 019,82400

53 199,82400

40

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

736

0

736

0

 

Виконання інвестиційних проектів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 290,92800

0,00000

0,00000

0,00000

1 290,92800

1 290,92800

1 290,92800

40

1

736

3

736

3

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

1 290,92800

 

 

 

1 290,92800

1 290,92800

1 290,92800

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

1 290,92800

 

 

 

1 290,92800

1 290,92800

1 290,92800

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 290,92800

0,00000

0,00000

0,00000

1 290,92800

1 290,92800

1 290,92800

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

140 471,76500

140 471,76500

7 902,89900

1 727,81600

0,00000

12 717,90600

0,00000

0,00000

0,00000

12 717,90600

12 717,90600

153 189,67100

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

69 983,44800

69 983,44800

3 002,89900

0,00000

0,00000

12 613,12300

0,00000

0,00000

0,00000

12 613,12300

12 613,12300

82 596,57100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

Від 05 жовтня 2018

 

 

 

 

 

 

 

№ 71/72

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

4 659,62000

 

2 164,19000

2 682,12300

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

4 659,62000

 

2 164,19000

2 682,12300

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

 

 

 

65,71600

0611070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Капітальні видатки

 

 

 

19,06700

0611160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Капітальні видатки

 

 

 

325,98000

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Капітальні видатки

 

 

 

325,98000

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

325,98000

0617320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

4 659,62000

 

2 164,19000

0,00000

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (Громадський бюджет №0058)

-784,89600

 

-784,89600

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція  баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (Громадський бюджет №0058)

784,89600

 

784,89600

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція шкільного футбольного поля розміром 42х22м за європейськими критеріями якості з облаштуванням штучного покриття ЗОШ №53 по вул.Потьомкінській, 154 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (Громадський бюджет №0035)

-999,98500

 

-999,98500

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №53 по вул.Потьомкінській, 154 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (Громадський бюджет №0035)

999,98500

 

999,98500

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні  ЗОШ № 45 по вул.4-ій Поздовжній, 58 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи  та експертиза

6 182,03000

40,3

3 688,23800

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-51,75100

 

-53,38900

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1  у м.Миколаєві, у  т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-1 470,65900

 

-1 470,65900

 

0617360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

0,00000

 

0,00000

2 271,36000

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

2 271,36000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

2 271,36000

0700000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

0,00000

 

0,00000

20,00000

0710000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

0,00000

0,00000

0,00000

20,00000

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

 

 

 

20,00000

0717320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

1 952,66700

 

0,00000

0,00000

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція системи опалення з встановленням електричних котлів потужністю 360 кВт в міському пологовому будинку №2 по вул. Будівельників,8 у м. Миколаєві, у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

-4 948,17600

 

-1 519,35200

 

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція  системи опалення з встановленням електричних котлів потужністю 360 кВт в міському пологовому будинку №2 по вул. Будівельників,8 у м.Миколаєві (коригування), у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

5 400,84300

71,500

1 519,35200

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,00000

 

0,00000

3 255,13100

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,00000

 

0,00000

3 255,13100

0813220

3220

 

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

3 135,13100

0813221

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

1 043,67800

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

1 043,67800

0813222

3222

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

2 091,45300

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

2 091,45300

0817360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

0,00000

 

0,00000

120,00000

0817363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

120,00000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

120,00000

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

5 960,69500

 

3 781,02100

449,90000

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

5 960,69500

 

3 781,02100

449,90000

1117320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

5 960,69500

 

3 781,02100

0,00000

1117325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ №2  з надбудовою  спортивного залу  за адресою: вул. Спортивна, 11 у м.Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

5 960,69500

36,600

3 781,02100

 

1117360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

0,00000

 

0,00000

449,90000

1117363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

449,90000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

449,90000

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

88 989,16000

 

81 713,63500

5 019,82400

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

88 989,16000

 

81 713,63500

5 019,82400

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

88 989,16000

 

81 713,63500

0,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного  об’єкта на перехресті вул.1Лінії та пр.Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 200,00000

 

1 200,00000

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Білій ріг вул. Крилова, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 200,00000

 

1 200,00000

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р.Південний Буг у районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова), у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза

3 724,83000

93,8

232,07400

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новій, 16 в с. Весняне Миколаївського району Миколаївської області

-2 588,29700

 

-775,46500

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новій, 16 в с. Весняне Миколаївського району

2 588,29700

70,0

775,46500

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво огорожі міського полігона твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та екпертиза

3 850,81900

90,300

373,35900

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" - нове будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий,парку "Богоявленський"  в м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза

23 331,46300

1,300

23 026,15400

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція перехрестя  по вул.Генерала Карпенка та вул. Крилова в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

19 603,29100

 

19 603,29100

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

12 800,00000

 

12 800,00000

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в Аркасівському сквері по вул. Пушкінській ріг вул. Адміральської в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі передпроектні роботи, проектні роботи та експертиза

15 000,00000

 

15 000,00000

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м.Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза

-703,07200

 

-703,07200

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

8 981,82900

 

8 981,82900

 

1217360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

0,00000

 

0,00000

5 019,82400

1217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

5 019,82400

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

5 019,82400

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

332 960,08902

 

341 256,66702

0,00000

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

332 960,08902

 

341 256,66702

0,00000

1317320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

332 960,08902

 

341 256,66702

0,00000

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

332 960,08902

 

341 256,66702

0,00000

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1– а, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

3 583,05551

 

3 583,05551

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №14  за  адресою: м.Миколаїв, вул.Вільна(Свободна), 38, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

25 849,10400

2,1

25 307,30500

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 за адресою: м.Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

 

 

260,71500

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул.Чорноморська, 1 – а, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

3 583,05551

 

3 583,05551

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 за адресою: м.Миколаїв, вул.Передова, 11-А, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

53 370,28400

 

53 370,28400

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м.Миколаїв,  вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

21 604,44200

 

21 604,44200

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 52 за адресою: м.Миколаїв, вул. Крилова, 42, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

26 271,13000

 

26 271,13000

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 за адресою: м.Миколаїв, вул.Космонавтів, 70, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

48 341,24300

 

56 918,90500

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №44 за адресою: м.Миколаїв, вул.Знаменська, 2/6, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

41 351,26200

 

41 351,26200

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція  в  частині  термосанації  будівлі Миколаївської  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  № 16 за адресою:     м.Миколаїв, вул. Горького (вул. Христо Ботєва), 41, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

58 710,85000

 

58 710,85000

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 141 за адресою: м. Миколаїв,
 пр. Героїв Сталінграду (пр. Героїв України),85-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

16 767,43800

 

16 767,43800

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 103 за адресою: м.Миколаїв, вул. Океанівська, 43,в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

33 528,22500

 

33 528,22500

 

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

1 333,96700

 

1 333,86728

0,00000

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

1 333,96700

0,00000

1 333,86728

0,00000

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

-1 848,39100

 

-1 848,39100

0,00000

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж каналізації по вул. Чкалова, від буд.№1/2 до вул. Рюміна;  по вул.Дунаєва, від вул.Андреєва-Палагнюка до вул.Рюміна; по вул.Сінній, від буд.№10/1 до вул.Рюміна; по вул.Андреєва-Палагнюка, від буд.№1/2 до вул.Дунаєва; по вул.Рюміна, від вул.Чкалова до існуючого колодязя на мережі напроти буд.№16 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-2 555,62100

 

-2 555,62100

 

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

707,23000

 

707,23000

 

1517320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

1 891,92800

 

1 891,82828

0,00000

 

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

-63,20200

 

-63,30200

0,00000

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

35,30800

 

35,30800

 

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральській, 24 у м.Миколаєві, у т. ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

-98,51000

 

-98,61000

 

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

1 955,13000

 

1 955,13028

 

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т. ч. проектні роботи та експертиза

1 955,13000

 

1 955,13028

 

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація Миколаївської гімназії №2 (пам’ятки архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул.Адміральській, 24 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 290,43000

 

1 290,43000

 

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

76,91500

 

79,91500

1 290,92800

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

76,91500

 

79,91500

1 290,92800

4017320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

76,91500

 

79,91500

0,00000

4017325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція міні-стадіону з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: вул.Озерна, 29, 31 у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

76,91500

 

79,91500

 

4017360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

0,00000

 

0,00000

1 290,92800

4017363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

1 290,92800

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

1 290,92800

 

 

 

Всього

 

452 865,20702

 

449 094,05630

12 717,90600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5                                                                           до рішення  міської ради                                                                                від  05 жовтня 2018                             № 41/72       

Зміни до переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2018 році*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

06

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська комплексна програма “Освіта” на  2016-2018 роки

6 000,00000

 

6 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

6 000,00000

0,00000

6 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

6 000,00000

0,00000

6 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

07

1

201

0

201

0

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2016-2018 роки                                               

133,10000

 

133,10000

07

1

203

0

203

0

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2016-2018 роки                                               

 

20,00000

20,00000

07

1

214

0

214

0

 

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2016-2018 роки                                               

5 369,71300

0,00000

5 369,71300

07

1

214

4

214

4

 

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2016-2018 роки                                               

5 369,71300

 

5 369,71300

07

1

215

0

215

0

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2016-2018 роки                                               

1 000,00000

0,00000

1 000,00000

07

1

215

2

215

2

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2016-2018 роки                                               

1 000,00000

 

1 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

6 502,81300

20,00000

6 522,81300

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

6 502,81300

20,00000

6 522,81300

 

 

 

 

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

08

1

303

0

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                  

5 000,00000

0,00000

5 000,00000

08

1

303

6

303

6

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                  

5 000,00000

 

5 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

5 000,00000

0,00000

5 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

5 000,00000

0,00000

5 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

12

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

48 180,00000

0,00000

48 180,00000

12

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

15 180,00000

 

0,00000

 

15 180,00000

12

1

601

2

601

2

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

33 000,00000

 

33 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

48 180,00000

0,00000

 

48 180,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

48 180,00000

0,00000

48 180,00000

 

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

65 682,81300

20,00000

 

65 702,81300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*За переліком програм, затверджених відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опубліковано: 23 жовтня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: