Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

08 жовтня 2018                                                                          № 309р

Про затвердження Положення

про Почесну грамоту Миколаївського

міського голови та Подячний

лист Миколаївського міського голови

 

         Відповідно  до  пунктів 19, 20 частини 4 статті  42  Закону   України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1.   Затвердити Положення про Почесну грамоту Миколаївського міського голови та Подячний лист Миколаївського міського голови (додається).

 

2.   Затвердити описи бланків Почесної грамоти Миколаївського міського голови та Подячного листа Миколаївського міського голови (додаються).

 

3.   Розпорядження міського голови від 22.08.2000 № 196р “Про Положення про Почесну грамоту Миколаївського міського голови” визнати таким, що втратило чинність.

 

4.   Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 08 жовтня 2018

№ 309р

        

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Почесну грамоту Миколаївського міського голови

та Подячний лист Миколаївського міського голови

 

1.   Почесна грамота Миколаївського міського голови (далі – Почесна грамота) та Подячний лист Миколаївського міського голови (далі – Подячний лист) є заохоченням за досягнення  у забезпеченні соціального і економічного розвитку міста, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення у виробничій, соціально-культурній, науковій, військовій, правоохоронній, творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, активну участь у вихованні підростаючого покоління, за особисті заслуги, виявлені при захисті життя, здоров'я, прав і свобод громадян, інтересів держави, суспільства, регіону та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат.

2.   Почесною грамотою та Подячним листом нагороджуються  трудові  колективи підприємств, установ і організацій всіх форм  власності,  військові  підрозділи,  громадські  організації, які розташовані на території міста, окремі громадяни-мешканці міста та громадяни України (у виняткових випадках – громадяни інших країн), які зробили значний особистий внесок у сфери діяльності, зазначені у пункті 1 цього Положення.

3.   Клопотання про нагородження Почесною  грамотою  та Подячним листом можуть порушуватись секретарем міської ради, заступниками міського голови, постійними депутатськими комісіями міської ради, керівниками виконавчих органів Миколаївської міської ради, керівниками органів державної влади, а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, командуванням військових частин, громадськими організаціями тощо.

4.   За трудові досягнення до нагородження Почесною грамотою представляються особи, які мають трудовий стаж на даному підприємстві, в установі або організації не менше 5 років; Подячним листом – не менше 
3 років.

5.   Висунення кандидатур для нагородження здійснюється гласно у трудових колективах підприємств, установ, організацій, де працює або працювала особа. Непрацюючих осіб до нагородження можуть представляти також громадські організації, товариства, об’єднання громадян, творчі спілки тощо, членами яких вони є або орган місцевого самоврядування.

6.   Одночасно від одного підприємства, установи, організації до нагородження можуть бути представлені не більше 5 осіб.

7.   При представленні до нагородження необхідно дотримуватись послідовності у нагородженні: Подячний лист Миколаївського міського голови; Почесна грамота Миколаївського міського голови.

8.   Клопотання надсилаються  на  адресу  міського  голови не пізніше, ніж за 15 робочих днів до дати вручення Почесної грамоти та не пізніше 
10 робочих днів до дати вручення Подячного листа.

9.   У клопотанні про нагородження вказуються:

прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади; повна назва підприємства, установи, організації чи колективу, який подається на нагородження;

подія, до якої пропонується відзначення, дата вручення нагороди;

вид нагороди;

конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження;

відомості про відсутність не знятих стягнень;

погодження осіб на обробку персональних даних.

Не вважаються обґрунтованими пропозиції про відзначення осіб, колективів, які не мають конкретних і вагомих заслуг та приурочені до малозначущих дат і подій.

Головним і визначальним критерієм мають бути наявність достатніх показників, високих здобутків у професійній, суспільно-політичній та громадській діяльності. Ювілей сам по собі не є підставою для нагородження.

10.   Одночасно з клопотанням про нагородження Почесною грамотою подаються такі документи:

на нагороджувану особу – характеристика, у якій зазначається прізвище, ім'я, по батькові у називному відмінку, дата, місяць і рік народження, посада і місце роботи, стисло викладаються досягнення у виробничій, науковій чи інших сферах діяльності, наявні відзнаки та нагороди;

на трудовий колектив – характеристика, яка містить відомості про повну назву підприємства, установи чи організації, кількість працюючих, стислий перелік трудових, наукових чи інших досягнень колективу, що пропонується до нагородження, із зазначенням ювілейної дати, до якої приурочується нагорода.

11.   Відзначення пам'ятних дат, історичних подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій Почесною грамотою вперше відбувається 
у 50-у річницю, ювілеї осіб – у день п'ятдесятиріччя з дня народження. Наступні відзначення для підприємств, установ, організацій – не раніше як через 10 років, а для осіб – 5 років.

12.   Нагородження Подячним листом з нагоди відзначення ювілеїв підприємств, установ і організацій може відбуватись вперше 
у 20-ту річницю.

13.   Особи, нагороджені Почесною грамотою, можуть представлятися до неї знову не раніше, як через  3 роки після попереднього нагородження за якісно нові досягнення, Подячним листом – не раніше, як через 1 рік.

14.   Клопотання на посадових осіб місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств та установ міської ради повинні попередньо розглядатись та погоджуватись секретарем міської ради, профільними заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради за підпорядкованістю.  

15.   Клопотання, подані з порушенням термінів подання, визначених у п.8 даного Положення, не підлягають реєстрації сектором приймання, обліку та організації роботи з документами загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради (канцелярією).

16.   Клопотання, подані з порушенням інших встановлених цим Положенням вимог, не розглядаються.

17.   Рішення про нагородження  Почесною  грамотою  та Подячним листом приймає особисто міський голова.

18.   Нагородження Почесною грамотою здійснюється відповідно до розпорядження міського голови. Проект розпорядження про нагородження готується організаційним відділом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради. Копія розпорядження про нагородження Почесною грамотою надсилається за місцем роботи особи або трудового колективу. До трудової книжки та особової справи нагородженого вноситься відповідний запис із зазначенням дати на номера розпорядження про нагородження.

Подячний лист відпрацьовується на підставі відповідного клопотання та резолюції міського голови.

19.   Нагородженому вручається Почесна грамота чи Подячний лист за  підписом міського голови з гербовою  печаткою.

20.   Разом з Почесною грамотою може вручатися цінний подарунок або грошова премія.

21.   Вручення Почесної  грамоти  та Подячного листа проводиться  в  урочистій обстановці, як правило, на урочистих зборах з нагоди загальнодержавних, галузевих професійних свят, інших визначних подій та ювілеїв у трудових колективах міським головою або за його дорученням  заступниками  міського голови чи іншою уповноваженою особою.

22.   З метою забезпечення контролю за  порядком вручення  Почесних грамот та Подячних листів організаційним відділом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради ведуться відповідні журнали обліку.

23.   Втрачені чи зіпсовані Почесні грамоти чи Подячні листи повторно не видаються.

 

___________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 08 жовтня 2018

№ 309р

        

О П ИС

бланка Почесної грамоти Миколаївського міського голови

 

Почесна грамота Миколаївського міського голови являє собою аркуш тонованого паперу прямокутної форми розміром 296 х 210 мм.

Бланк Почесної грамоти по периметру прикрашений декоративним орнаментом. На лицьовому боці зверху посередині – кольорове зображення герба міста та напис золотим кольором: “ПОЧЕСНА ГРАМОТА”. Над ним знаходиться напис: “Виконком Миколаївської міської ради” українською та англійською мовами. Знизу по центру на стрічці декоративного орнаменту – місце для гербової печатки виконавчого комітету Миколаївської міської ради у тисненні золотого кольору. Текст вдруковується окремо перед врученням.

Почесна грамота вкладається в папку синього кольору із декоративним зображенням герба міста та написом «Миколаївський міський голова» золотого кольору на лицьовому боці.

        

О П ИС

бланка Подячного листа Миколаївського міського голови

 

Подячний лист Миколаївського міського голови являє собою аркуш тонованого паперу прямокутної форми розміром 296 х 210 мм.

Бланк Подячного листа по периметру прикрашений декоративним орнаментом. На лицьовому боці зверху посередині – кольорове зображення герба міста та напис золотим кольором: “ПОДЯЧНИЙ ЛИСТ”. Над ним знаходиться напис: “Виконком Миколаївської міської ради” українською та англійською мовами. Знизу по центру на стрічці декоративного орнаменту – місце для гербової печатки виконавчого комітету Миколаївської міської ради у тисненні золотого кольору. Текст вдруковується окремо перед врученням.

                   _________________________________________________

Опубліковано: 12 жовтня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: