Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

26 липня 2018                                                                                            № 41/69

Про внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2018 рік»

 

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

 

1.1.  Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік (Додаток  1), у тому числі:

   1.1.1. По загальному фонду – за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 2880,0 тис.грн.

   1.1.2. По спеціальному фонду – за рахунок  надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2880,0 тис. грн.

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2018 рік із дефіцитом 355706,57740 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом  324650,97333 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 680357,55073 тис. грн. (бюджету розвитку 673801,53273 тис. грн.).

 

1.2. Внести зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік,  у тому числі видатки загального фонду зменшити на 2880,0 тис.грн., видатки спеціального фонду збільшити на 2880,0 тис.грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі  відповідальних виконавців за бюджетними програмами  (Додаток 2).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 4711335,06040 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду –  3953771,41767 тис.грн., видатки спеціального фонду – 757563,64273 тис.грн.

 

1.3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 2880,0 тис. грн.  (Додаток 3).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету розвитку на 2018 рік у сумі 680301,53273 тис.грн.

 

      1.4. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2018 році (Додаток 4).

 

2.     Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

3.       Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                          О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від 26 липня 2018

 

 

 

 

№ 41/69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

0,0

-2 880,0

2 880,0

2 880,0

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

0,0

-2 880,0

2 880,0

2 880,0

208100

На початок періоду

0,0

0,0

0,0

0,0

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,0

-2 880,0

2 880,0

2 880,0

 

за рахунок субвенції з державного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всього за типом кредитора

0,0

-2 880,0

2 880,0

2 880,0

600000

Фінансування за активними операціями

0,0

-2 880,0

2 880,0

2 880,0

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,0

-2 880,0

2 880,0

2 880,0

602100

На початок періоду

0,0

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,0

-2 880,0

2 880,0

2 880,0

 

за рахунок субвенції з державного бюджету

0,0

 

 

 

 

Всього за типом боргового зобов'язання

0,0

-2 880,0

2 880,0

2 880,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                                                                                   до рішення  міської ради                                                                                           від 26 липня 2018                                                                        № 41/69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

 

 

 

Код ТПКВКМБ

 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

02

0

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

1

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

1

608

0

608

0

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

-3000,0

0,0

0,0

0,0

-3000,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

3000,0

0,0

02

1

608

6

608

6

0610

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

-3000,0

 

 

 

-3000,0

3000,0

 

 

 

3000,0

3000,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

120,0

120,0

 

 

 

-120,0

 

 

 

-120,0

-120,0

0,0

43

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

120,0

120,0

 

 

 

-120,0

 

 

 

-120,0

-120,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-2880,0

120,0

0,0

0,0

-3000,0

2880,0

0,0

0,0

0,0

2880,0

2880,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

-2880,0

120,0

0,0

0,0

-3000,0

2880,0

0,0

0,0

0,0

2880,0

2880,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

від_26 липня 2018_

 

 

 

 

 

 

 

№ 41/69

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

0200000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

3 000,000

0210000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

3 000,000

0216080

6080

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

 

 

 

 

3 000,000

0216086

6086

0610

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

Капітальні видатки

 

 

 

3 000,000

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

245,042

0,000

0,000

0,000

4017320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

245,042

0,000

0,000

0,000

4017325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція міні-стадіону з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: вул.Озерна, 29, 31 у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

245,042

 

0,000

0,000

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-120,000

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-120,000

4316010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

 

 

 

-120,000

4316011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні видатки

 

 

 

-120,000

 

 

 

Всього

 

245,042

0,000

0,000

2 880,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4                                                                           до рішення  міської ради                                                                               від 26 липня 2018                               № 41/69                        

Зміни до переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2018 році*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

02

1

608

0

608

0

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла у місті Миколаєві на 2018-2022 роки

-3 000,0

3 000,0

0,0

02

1

608

6

608

6

0610

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла у місті Миколаєві на 2018-2022 роки

-3 000,0

3 000,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-3 000,0

 

3 000,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адмінстрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

120,0

-120,0

0,0

43

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

120,0

-120,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

-2 880,0

2 880,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

-2 880,0

 

2 880,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*За переліком програм, затверджених відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано: 6 вересня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: