Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

27 липня 2018                                                                                      № 700

Про затвердження Порядку проведення

безоплатного капітального ремонту, який

не потребує документів, що дають право

на його виконання, та після закінчення

якого об’єкти не підлягають прийняттю в

експлуатацію, власних житлових

будинків і квартир осіб, що мають право

на таку пільгу, за рахунок коштів

міського бюджету

 

         У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 406 “Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію”, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право”, з метою впорядкування проведення безоплатного капітального ремонту, який не потребує документів, що дають право на його виконання, та після закінчення якого об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію, власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу за рахунок коштів міського бюджету, керуючись пп. 2 п. “б” ч. 1 ст. 34, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок проведення безоплатного капітального ремонту, який не потребує документів, що дають право на його виконання, та після закінчення якого об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію, власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, за рахунок коштів міського бюджету (додається).

 

2. Створити міську комісію по визначенню видів і обсягів робіт з безоплатного капітального ремонту, який не потребує документів, що дають право на його виконання, та після закінчення якого об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію, власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, за рахунок коштів міського бюджету, та затвердити її склад (додається).

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 24.11.2017 № 994 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, за рахунок коштів міського бюджету”.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 27 липня 2018

№ 700

 

ПОРЯДОК

проведення безоплатного капітального ремонту, який не потребує документів, що дають право на його виконання, та після закінчення якого об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію, власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, за рахунок коштів міського бюджету

 

1. Порядок проведення безоплатного капітального ремонту, який не потребує документів, що дають право на його виконання, та після закінчення якого об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію, власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, за рахунок коштів міського бюджету (далі – Порядок) відповідно до Бюджетного кодексу України  визначає механізм проведення безоплатного капітального ремонту, який не потребує документів, що дають право на його виконання, та після закінчення якого об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію, власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, за рахунок коштів міського бюджету (далі – безоплатний капітальний ремонт).

2. Порядок розроблено для посилення контролю за цільовим використанням  коштів міського бюджету.

3. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням безоплатного капітального ремонту і складенням проектно-кошторисної документації, проводиться за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на відповідний рік у межах обсягів, затверджених на ці цілі.

4. Головним розпорядником коштів міського бюджету на здійснення зазначених заходів є департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

5. Відповідно до цього Порядку проводиться безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу:

5.1. Згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:

- інвалідів війни та прирівняних до них осіб;

- осіб, на яких поширюється чинність зазначеного Закону;

- осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

5.2. Згідно із Законом України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”:

- осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

5.3. Згідно із Законом України “Про жертви нацистських переслідувань”:

- колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами;

- дружин (чоловіків) померлих жертв нацистських переслідувань.

6. Безоплатний капітальний ремонт проводиться за місцем постійного проживання і реєстрації особи, що має право на зазначені у пункті 5 цього Порядку пільги.

Безоплатному капітальному ремонту підлягає житловий будинок чи квартира, які належать особі, що має право на пільгу, на праві приватної, зокрема спільної власності. Безоплатний капітальний ремонт проводиться, виходячи з розрахунку 21 кв. метр загальної площі будинку, квартири на кожну особу, що має право на пільгу.

7. Для проведення безоплатного капітального ремонту особа, що має право на пільгу, подає до головного розпорядника коштів письмову заяву.

У разі, коли серед членів сім’ї особи, що має право на пільгу, які проживають і зареєстровані у тому самому будинку, квартирі, є особи, що мають право на таку саму пільгу, вони також подають заяву. При цьому подані заяви розглядаються разом.

8. Періодичність проведення безоплатного капітального ремонту проводиться не частіше одного разу на 10 років. Особа, що має право на пільгу, яка проживає в будинку, квартирі менш як 10 років, для підтвердження факту  невикористання такої пільги  протягом останніх 10 років подає довідку з попереднього місця проживання, що додається до заяви.

9. Для вирішення питання щодо проведення безоплатного капітального ремонту утворюється міська комісія по визначенню видів і обсягів робіт з безоплатного капітального ремонту, який не потребує документів, що дають право на його виконання, та після закінчення якого об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію, власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, за рахунок коштів міського бюджету (далі – Міська комісія) у складі спеціалістів житлово-експлуатаційних і ремонтно-будівельних організацій, представників органу, що фінансує виконання ремонтних робіт (є головним розпорядником коштів місцевого бюджету), та інших уповноважених осіб.

Рішення про проведення безоплатного капітального ремонту приймається у місячний строк після подання заяви особою, що має право на пільгу, на підставі результатів обстеження Міською комісією будинку, квартири. Обстеження проводиться у присутності особи, яка подала заяву.

10. Головний розпорядник коштів здійснює облік житлових будинків і квартир осіб, що мають право на пільгу, в яких проведено безоплатний капітальний ремонт за формою згідно з Додатком 2 до Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565.

11. Міська комісія після обстеження будинку, квартири складає перелік, визначає види і обсяги робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення останнього капітального ремонту та виходячи з затверджених переліків основних робіт, що виконуються під час проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків, квартир та які  не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію .

12. За результатами обстеження будинку, квартири складаються дефектний акт, кошторисний розрахунок і визначається загальна вартість капітального ремонту.

Загальна вартість капітального ремонту розраховується згідно з вимогами чинного законодавства України.

На підставі визначеної загальної вартості капітального ремонту розраховується вартість капітального ремонту 1 кв. метра будинку, квартири.

Вартість безоплатного капітального ремонту визначається як добуток вартості капітального ремонту 1 кв. метра будинку, квартири та площі, яка належить особі, що має право на пільгу, на праві приватної, спільної власності у таких будинку, квартирі. При цьому площа не може перевищувати 21 кв. метра загальної площі будинку, квартири.

13. За заявою особи, щодо якої прийнято рішення про проведення безоплатного капітального ремонту, Міська комісія приймає рішення про виконання в межах вартості безоплатного капітального ремонту одного чи кількох видів ремонтних робіт, визначених за результатами обстеження.

14. Кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту в межах виділених асигнувань головному розпоряднику коштів на відповідний рік затверджуються рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради за поданням Міської комісії та не підлягають зміні.

15. Затверджені кошторисний розрахунок і вартість безоплатного капітального ремонту передаються головному розпоряднику коштів для подальшої роботи.

16. Безоплатний капітальний ремонт проводиться у встановленому законодавством порядку суб’єктами господарювання, які відповідно до законодавства мають право на виконання таких робіт на підставі договору укладеного з головним розпорядником коштів. Строки проведення безоплатного капітального ремонту обумовлюються в договорі  та  узгоджуються з особою, що має право на пільгу.

17. На підставі рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради щодо затвердження кошторисних розрахунків та вартості безоплатного капітального ремонту головний розпорядник коштів відповідно до чинного законодавства:

- визначає суб’єкта господарювання, який відповідно до законодаства має право на виконання таких робіт, на виконання безоплатного капітального ремонту в помешканні заявника з укладанням відповідного договору;

- надає департаменту фінансів Миколаївської міської ради заявку на фінансування цих витрат.

Додатки:

1. Перелік основних робіт, що виконуються під час проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків та які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію.

2. Перелік основних робіт, що виконуються під час проведення безоплатного капітального ремонту квартир та які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію.

 

_______________________________________________________

 

Додаток 1

до Порядку

 

ПЕРЕЛІК

основних робіт, що виконуються під час проведення безоплатного

капітального ремонту житлових будинків та які не потребують документів,

що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкти

не підлягають прийняттю в експлуатацію

 

1. Ремонт, заміна зношених елементів будинку:

- конструкцій даху без втручання в несучі конструкції;

- віконних рам, дверних коробок і полотен;

- підлоги.

2. Ремонт, заміна пошкодженої покрівлі без втручання в несучі конструкції.

3. Ремонт, переобладнання кухонних плит, печей і димоходів до них; заміна печей на котли для обігріву житлових приміщень.

4. Ремонт, заміна пошкодженого технічного обладнання, що використовується в системах водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання, центрального (місцевого) опалення та інших внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мережах.

5. Ремонт, заміна не придатних до експлуатації газових приладів (плит, колонок, водонагрівачів), електроплит.

6. Ремонт, заміна сантехнічних приладів (ванн, унітазів, умивальників, мийок).

7. Ремонт електромережі із заміною арматури (вимикачів, розеток тощо), не придатної до експлуатації.

8. Ремонт, заміна пошкодженого покриття підлоги.

9. Ремонт штукатурки, стін, стелі, перегородок без втручання в несучі конструкції.

10. Ремонт дверей із заміною окремих частин, ремонт стулок віконних рам.

11. Роботи з внутрішнього опорядження будинку або квартири без підвищення існуючого рівня благоустрою – відновлення штукатурки, фарбування, часткова заміна облицювальної плитки, передбаченої проектом будівництва, обклеювання звичайними шпалерами.

12. Роботи із зовнішнього опорядження одноповерхових одноквартирних житлових будинків – відновлення штукатурки, облицювання, фарбування, ремонт і заміна пошкоджених водостічних жолобів.

13. Ремонт вимощення, сходів.

 

______________________________________________________

 

 

Додаток 2

до Порядку

 

ПЕРЕЛІК

перелік основних робіт, що виконуються під час проведення безоплатного капітального ремонту квартир та які  не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію

 

1. Ремонт, заміна зношених елементів:

- віконних рам, дверних коробок і полотен;

- підлоги.

2. Ремонт, переобладнання кухонних плит, печей і димоходів до них; заміна печей на котли для обігріву житлових приміщень.

3. Ремонт, заміна пошкодженого технічного обладнання, що використовується в системах водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання, центрального (місцевого) опалення та інших внутрішньоквартирних мережах.

4. Ремонт, заміна не придатних до експлуатації газових приладів (плит, колонок, водонагрівачів), електроплит.

5. Ремонт, заміна сантехнічних приладів (ванн, унітазів, умивальників, мийок).

6. Ремонт електромережі із заміною арматури (вимикачів, розеток тощо), не придатної до експлуатації.

7. Ремонт, заміна пошкодженого покриття підлоги.

8. Ремонт штукатурки, стін, стелі, перегородок без втручання в несучі конструкції.

9. Ремонт дверей із заміною окремих частин, ремонт стулок віконних рам.

10. Роботи з внутрішнього опорядження квартири без підвищення існуючого рівня благоустрою – відновлення штукатурки, фарбування, часткова заміна облицювальної плитки, передбаченої проектом будівництва, обклеювання звичайними шпалерами.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 27 липня 2018

№ 700

 

СКЛАД

міської комісії по визначенню видів і обсягів робіт

з безоплатного капітального ремонту, який не потребує документів, що дають право на його виконання, та після закінчення якого об’єкти не підлягають прийняттю в експлуатацію, власних житлових будинків і квартир осіб,

що мають право на таку пільгу, за рахунок коштів міського бюджету

 

Голова комісії

 

Криленко

Володимир Ігорович

-

перший заступник міського голови

 

 

Заступник голови комісії

 

Василенко

Сергій Михайлович

-

директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Секретар комісії

 

Мунтян

Інна Миколаївна

-

начальник загального відділу департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Члени комісії

 

Гапчук

Олександр Миколайович

-

заступник начальника управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – начальник відділу з експлуатації житлового господарства

 

Коренда

Володимир Олександрович

-

заступник голови Миколаївської міської ради ветеранів (за погодженням)

 

Септа

Крістіна Ігорівна

-

начальник відділу з питань кадрової роботи та юридичного забезпечення департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Тушич

Віра Пилипівна

-

інженер з технічного нагляду за будівництвом комунального підприємства Миколаївської міської ради “Капітальне будівництво міста Миколаєва”

 

 

______________________________________________________

Опубліковано: 31 липня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: