Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

27 липня 2018                                                                                         № 699

Про попередній розгляд проекту рішення

Миколаївської міської ради “Про порядок

звільнення громадян від сплати за

надання соціальних послуг в міському

територіальному центрі соціального

обслуговування (надання соціальних

послуг)”

 

Розглянувши проект рішення Миколаївської міської ради “Про порядок звільнення громадян від сплати за надання соціальних послуг в міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Винести на розгляд Миколаївської міської ради проект рішення “Про порядок звільнення громадян від сплати за надання соціальних послуг в міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                              О.Ф. Сенкевич

 

 

s-sz-034

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

 

 

Про порядок звільнення громадян від сплати за надання соціальних послуг в міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, керуючись ст. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок звільнення громадян від сплати за надання соціальних послуг в міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (додається).

2. Створити міську комісію по розгляду заяв громадян щодо звільнення їх від сплати за надання соціальних послуг в міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та затвердити її склад (додається).

3. Рішення Миколаївської міської ради від 13.10.2010 № 50/12 “Про порядок звільнення громадян від сплати за соціальне обслуговування в міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, від 25.04.2014 № 39/15 “Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 13.10.2010 № 50/12“Про порядок звільнення громадян від сплати за соціальне обслуговування в міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” визнати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

Міський голова                                                                              О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від ________________________

№ _________________________

 

 

ПОРЯДОК

звільнення громадян від сплати за надання соціальних послуг

в міському територіальному центрі соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок звільнення громадян від сплати за надання соціальних послуг в міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – Порядок) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”.

1.2. Порядок визначає організаційно-правову форму звільнення громадян від сплати за надання соціальних послуг в міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – міський територіальний центр).

1.3. Міський територіальний центр забезпечує безоплатне надання соціальних послуг в обсягах, визначених державними стандартами надання соціальних послуг:

- громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому порядку;

- громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід членів сім’ї нижче встановленого прожиткового мінімуму.

1.4. Міський територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 12 “Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку”:

- громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

- громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід членів сім’ї вище встановленого прожиткового мінімуму.

 

2. Порядок звільнення громадян від сплати

за надання соціальних послуг

 

2.1. Для розгляду заяв громадян щодо звільнення їх від сплати за надання соціальних послуг створюється міська комісія по розгляду заяв громадян щодо звільнення їх від сплати за надання соціальних послуг в міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – міська комісія).

2.2. Міська комісія, у виняткових випадках, приймає рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд допомогу, від сплати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах міського територіального центру у випадках, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавствам порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо.

2.2.1. Міська комісія приймає рішення про звільнення громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від сплати за надання соціальних послуг у відділеннях організації надання адресної допомоги, без надання додаткових коштів міському територіальному центру з міського бюджету.

2.2.2. Міська комісія приймає рішення про звільнення від сплати за надання соціальних послуг відділеннями соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, у разі якщо видатки, пов’язані із наданням соціальних послуг цим громадянам, передбачені в кошторисі міського територіального центру в межах виділених йому бюджетних асигнувань, доведених головним розпорядником коштів.

2.3. До розгляду міської комісії надаються наступні документи:

- заява громадянина про звільнення від сплати за надання соціальних послуг;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника;

- довідка про реєстрацію місця проживання/перебування;

- копія документа, що посвідчує особу (паспорт);

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

- копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

- довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі громадянина, який потребує соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міським територіальним центром за місцем проживання (для відділення соціальної допомоги вдома);

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта щодо наявності (відсутності) укладеного договору довічного утримання (догляду) (для відділення соціальної допомоги вдома);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

- інші документи, які підтверджують необхідність звільнення від сплати за надання соціальних послуг.

2.4. За результатами розгляду наданих матеріалів міська комісія готує пропозиції щодо звільнення громадян від сплати за надання соціальних послуг у міському територіальному центрі на розгляд виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

 

_______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від ________________________

№ _________________________

 

 

СКЛАД

міської комісії по розгляду заяв громадян щодо звільнення їх від сплати

за надання соціальних послуг в міському територіальному центрі

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Голова міської комісії

 

Криленко

Володимир Ігорович

-

перший заступник міського голови

 

 

Заступник голови міської комісії

 

Василенко

Сергій Михайлович

-

директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

Відповідальний секретар міської комісії

 

Самерханова

Любов Іванівна

-

перший заступник директора міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Члени міської комісії

 

Бондаренко

Сергій Миколайович

-

директор міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Володка

Наталя Анатоліївна

-

керівник відділення Всеукраїнської благодійної організації “ Турбота про літніх в Україні” (за узгодженням)

 

Краснюк

Людмила Степанівна

-

голова Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за узгодженням)

 

Мотуз

Сергій Васильович

-

депутат міської ради

 

 

Пономаренко

Майя Іванівна

-

начальник відділу фінансів установ і програм соціального захисту населення департаменту фінансів Миколаївської міської ради

 

Степаненко

Ольга Георгіївна

-

голова Миколаївської обласної організації Союзу організації людей з інвалідністю України (за узгодженням)

 

Ященко

Віталій Михайлович

-

голова ради Миколаївської міської організації ветеранів України (за узгодженням)

 

 

_______________________________________________________

 Опубліковано: 31 липня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: