Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 червня 2018                                                                                        № 39/68

Про  внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2018 рік»

 

         Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

 

1.1.Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік (Додаток  1) з дефіцитом на загальну суму  1590,320 тис. грн., у тому числі:

1.1.1. По загальному фонду – за рахунок залучення вільного залишку коштів станом на 01.01.2018 на суму 1590,320  тис. грн. та за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 1590,320 тис. грн.

1.1.2. По спеціальному фонду – за рахунок  надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1590,320 тис. грн.

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2018 рік із дефіцитом 349051,31930 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом  321757,81733 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 670809,13663 тис. грн. (бюджету розвитку 664253,11863 тис. грн.).

 

1.2. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік на загальну суму 1590,320 тис. грн.,  у тому числі видатки спеціального фонду на 1590,320 тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі  відповідальних виконавців за бюджетними програмами  (Додаток 2).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 4704679,80230 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –  3956664,57367 тис. грн., видатки спеціального фонду – 748015,22863 тис. грн.

 

1.3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 1590,320 тис. грн.  (Додаток 3).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету розвитку на 2018 рік у сумі 670753,11863 тис. грн.

 

      1.4. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2018 році, збільшивши обсяг видатків на 44,040 тис. грн. (Додаток 4), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 1213597,08744 тис.грн.

 

Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови Диндаренка С.І.

 

Міський голова                                                                        О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від 20 червня 2018

 

 

 

 

№ 39/68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

1 590,32000

0,00000

1 590,32000

1 590,32000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

1 590,32000

0,00000

1 590,32000

1 590,32000

208100

На початок періоду

1 590,32000

1 590,32000

0,00000

0,00000

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1 544,00000

1 544,00000

0,00000

0,00000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-1 590,32000

1 590,32000

1 590,32000

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

-1 544,00000

1 544,00000

1 544,00000

 

Всього за типом кредитора

1 590,32000

0,00000

1 590,32000

1 590,32000

600000

Фінансування за активними операціями

1 590,32000

0,00000

1 590,32000

1 590,32000

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

1 590,32000

0,00000

1 590,32000

1 590,32000

602100

На початок періоду

1 590,32000

1 590,32000

 

 

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1 544,00000

1 544,00000

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-1 590,32000

1 590,32000

1 590,32000

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

-1 544,00000

1 544,00000

1 544,00000

 

Всього за типом боргового зобов'язання

1 590,32000

0,00000

1 590,32000

1 590,32000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                                                                                      до рішення  міської ради                                                                                           від 20 червня 2018

№ 39/68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

 

 

 

Код ТПКВКМБ

 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

07

0

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

1

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

1

200

0

200

0

 

Охорона здоров'я

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

399,64000

0,00000

0,00000

0,00000

399,64000

399,64000

399,64000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

388,00000

 

 

 

388,00000

388,00000

388,00000

07

1

201

0

201

0

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0,00000

 

 

 

 

399,64000

 

 

 

399,64000

399,64000

399,64000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

388,00000

 

 

 

388,00000

388,00000

388,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

399,64000

0,00000

0,00000

0,00000

399,64000

399,64000

399,64000

11

0

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

503

0

503

0

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

78,28000

0,00000

0,00000

0,00000

78,28000

78,28000

78,28000

11

1

503

1

503

1

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0,00000

 

 

 

 

78,28000

 

 

 

78,28000

78,28000

78,28000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

76,00000

 

 

 

76,00000

76,00000

76,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

78,28000

0,00000

0,00000

0,00000

78,28000

78,28000

78,28000

12

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 112,40000

0,00000

0,00000

0,00000

1 112,40000

1 112,40000

1 112,40000

12

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0,00000

 

 

 

 

1 112,40000

 

 

 

1 112,40000

1 112,40000

1 112,40000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

1 080,00000

 

 

 

1 080,00000

1 080,00000

1 080,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 112,40000

0,00000

0,00000

0,00000

1 112,40000

1 112,40000

1 112,40000

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 590,32000

0,00000

0,00000

0,00000

1 590,32000

1 590,32000

1 590,32000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 544,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 544,00000

1 544,00000

1 544,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

Від 20 червня 2018

 

 

 

 

 

 

 

№ 39/68

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

0700000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

399,64000

0710000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

399,64000

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Капітальні видатки

 

 

 

399,64000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

388,00000

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

78,28000

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

78,28000

1115030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Капітальні видатки

 

 

 

78,28000

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

 

 

 

78,28000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

76,00000

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

1 112,40000

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

0,0000

 

0,0000

1 112,40000

1216010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

1 112,40000

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні видатки

 

 

 

1 112,40000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

1 080,00000

 

 

 

Всього

 

0,000

 

0,000

1 590,32000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4      

до рішення  міської ради    

від 20 червня 2018

№ 39/68

Зміни до переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2018 році*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

07

1

201

0

201

0

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2016-2018 роки                                               

 

11,64000

11,64000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

11,64000

11,64000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

11,64000

11,64000

 

 

 

 

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

12

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

0,00000

32,40000

32,40000

12

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

32,40000

32,40000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

32,40000

32,40000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

32,40000

 

32,40000

 

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

0,00000

44,04000

44,04000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*За переліком програм, затверджених відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опубліковано: 18 липня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: