Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 червня 2018                                                                              № 39/69

Про  внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2018 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.            Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

 

1.1.Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік (Додаток  1) з дефіцитом на загальну суму  6655,25810 тис.грн., у тому числі:

1.1.1. По загальному фонду – за рахунок залучення вільного залишку коштів станом на 01.01.2018 на суму 4961,97619 тис. грн. та за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 4975,13219 тис.грн.

1.1.2. По спеціальному фонду – за рахунок залучення залишку коштів станом на 01.01.2018 на суму 1693,28191 тис. грн. та за рахунок  надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 4975,13219 тис. грн.

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2018 рік із дефіцитом 355706,57740 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом  321770,97333 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 677477,55073 тис. грн. (бюджету розвитку 670921,53273 тис. грн.).

 

1.2. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік на загальну суму 6655,25810 тис. грн.,  у тому числі видатки загального фонду зменшити на 13,156 тис.грн., видатки спеціального фонду збільшити на 6668,4141 тис.грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі  відповідальних виконавців за бюджетними програмами  (Додаток 2).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 4711335,06040 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду –  3956651,41767 тис.грн., видатки спеціального фонду – 754683,64273 тис.грн.

 

1.3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 6668,4141 тис. грн.  (Додаток 3).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету розвитку на 2018 рік у сумі 677421,53273 тис.грн.

 

      1.4. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2018 році, збільшивши обсяг видатків на 169,2226  тис. грн. (Додаток 4),  та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 1213766,31004 тис.грн.

 

2.   Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

3.   Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови Диндаренка С.І.

 

Міський голова                                                                                      О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від  20 червня 2018

 

 

 

 

№ 39/69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

6 655,25810

-13,15600

6 668,41410

6 668,41410

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

6 655,25810

-13,15600

6 668,41410

6 668,41410

208100

На початок періоду

6 655,25810

4 961,97619

1 693,28191

1 693,28191

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6 484,83550

4 791,55359

1 693,28191

1 693,28191

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-4 975,13219

4 975,13219

4 975,13219

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

-4 791,55359

4 791,55359

4 791,55359

 

Всього за типом кредитора

6 655,25810

-13,15600

6 668,41410

6 668,41410

600000

Фінансування за активними операціями

6 655,25810

-13,15600

6 668,41410

6 668,41410

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

6 655,25810

-13,15600

6 668,41410

6 668,41410

602100

На початок періоду

6 655,25810

4 961,97619

1 693,28191

1 693,28191

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6 484,83550

4 791,55359

1 693,28191

1 693,28191

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-4 975,13219

4 975,13219

4 975,13219

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

-4 791,55359

4 791,55359

4 791,55359

 

Всього за типом боргового зобов'язання

6 655,25810

-13,15600

6 668,41410

6 668,41410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                                                                                   до рішення  міської ради                                                                                           від 20 червня 2018

№ 39/69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

 

 

 

Код ТПКВКМБ

 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

06

0

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

100

0

100

0

 

Освіта

-13,15600

-13,15600

0,00000

0,00000

0,00000

474,89825

0,00000

0,00000

0,00000

474,89825

474,89825

461,74225

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

461,74225

 

 

 

461,74225

461,74225

461,74225

06

1

101

0

101

0

0910

Надання дошкільної освіти

-13,15600

-13,15600

 

 

 

474,89825

 

 

 

474,89825

474,89825

461,74225

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

461,74225

 

 

 

461,74225

461,74225

461,74225

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-13,15600

-13,15600

0,00000

0,00000

0,00000

474,89825

0,00000

0,00000

0,00000

474,89825

474,89825

461,74225

07

0

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

1

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

1

200

0

200

0

 

Охорона здоров'я

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

199,82000

0,00000

0,00000

0,00000

199,82000

199,82000

199,82000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

194,00000

 

 

 

194,00000

194,00000

194,00000

07

1

201

0

201

0

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0,00000

 

 

 

 

199,82000

 

 

 

199,82000

199,82000

199,82000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

194,00000

 

 

 

194,00000

194,00000

194,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

199,82000

0,00000

0,00000

0,00000

199,82000

199,82000

199,82000

11

0

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

503

0

503

0

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

41,20000

0,00000

0,00000

0,00000

41,20000

41,20000

41,20000

11

1

503

1

503

1

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0,00000

 

 

 

 

41,20000

 

 

 

41,20000

41,20000

41,20000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

40,00000

 

 

 

40,00000

40,00000

40,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

41,20000

0,00000

0,00000

0,00000

41,20000

41,20000

41,20000

12

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 073,98330

0,00000

0,00000

0,00000

4 073,98330

4 073,98330

4 073,98330

12

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0,00000

 

 

 

 

4 073,98330

 

 

 

4 073,98330

4 073,98330

4 073,98330

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

3 955,32359

 

 

 

3 955,32359

3 955,32359

3 955,32359

12

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

0,00000

 

 

 

 

126,47370

 

 

 

126,47370

126,47370

126,47370

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

122,79000

 

 

 

122,79000

122,79000

122,79000

12

1

764

0

764

0

0470

Заходи з енергозбереження

0,00000

 

 

 

 

342,34000

 

 

 

342,34000

342,34000

342,34000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

342,34000

 

 

 

342,34000

342,34000

342,34000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 542,79700

0,00000

0,00000

0,00000

4 542,79700

4 542,79700

4 542,79700

43

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 409,69885

0,00000

0,00000

0,00000

1 409,69885

1 409,69885

1 409,69885

43

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0,00000

 

 

 

 

1 409,69885

 

 

 

1 409,69885

1 409,69885

1 409,69885

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

1 368,63966

 

 

 

1 368,63966

1 368,63966

1 368,63966

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 409,69885

0,00000

0,00000

0,00000

1 409,69885

1 409,69885

1 409,69885

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

-13,15600

-13,15600

0,00000

0,00000

0,00000

6 668,41410

0,00000

0,00000

0,00000

6 668,41410

6 668,41410

6 655,25810

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 484,83550

0,00000

0,00000

0,00000

6 484,83550

6 484,83550

6 484,83550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

від  20 червня 2018

 

 

 

 

 

 

 

№ 39/69

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

474,89825

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

474,89825

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки

 

 

 

474,89825

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

461,74225

0700000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

199,82000

0710000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

199,82000

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Капітальні видатки

 

 

 

199,82000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

194,00000

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

41,20000

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

41,20000

1115030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Капітальні видатки

 

 

 

41,20000

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

 

 

 

41,20000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

40,00000

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

4 542,79700

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

4 542,79700

1216010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

4 073,98330

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні видатки

 

 

 

4 073,98330

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

3 955,32359

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

 

 

 

126,47370

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

122,79000

1217640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Капітальні видатки

 

 

 

342,34000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

342,34000

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

1 409,69885

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

1 409,69885

4316010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

1 409,69885

4316011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні видатки

 

 

 

1 409,69885

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року)

 

 

 

 

1 368,63966

 

 

 

Всього

 

0,000

 

0,000

6 668,41410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4                                                                               до рішення  міської ради                                                                                від  20 червня 2018

№ 39/69      

Зміни до переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2018 році*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

07

1

201

0

201

0

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

5,82000

5,82000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

5,82000

5,82000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

5,82000

5,82000

 

 

 

 

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

12

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

0,00000

118,65971

118,65971

12

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

118,65971

118,65971

12

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

3,68370

3,68370

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

122,34341

 

122,34341

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

122,34341

122,34341

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Центрального району  Миколаївської міської ради

 

 

43

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

0,00000

41,05919

41,05919

43

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

41,05919

41,05919

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

41,05919

 

41,05919

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

41,05919

41,05919

 

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

0,00000

169,22260

169,22260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*За переліком програм, затверджених відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опубліковано: 18 липня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: