Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 червня 2018                                                                       № 39/67

Про  внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2018 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.            Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

 

1.1.Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік (Додаток  1) з дефіцитом на загальну суму 95277,673 тис. грн., у тому числі:

1.1.1. По загальному фонду – за рахунок залучення вільного залишку коштів станом на 01.01.2018 на суму 76738,779 тис. грн. та за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 54576,935 тис. грн.

1.1.2. По спеціальному фонду – за рахунок залучення залишку коштів станом на 01.01.2018 на суму 18538,894 тис. грн. та за рахунок  надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 54576,935 тис. грн. 

      З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2018 рік із дефіцитом  347460,9993 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом  321757,81733 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 669218,81663 тис. грн. (бюджету розвитку                662662,79863 тис. грн.).

 

1.2. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік на загальну суму 95277,673 тис. грн.,  у тому числі видатки загального фонду  на 22161,844 тис. грн., видатки спеціального фонду  на 73115,829 тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі  відповідальних виконавців за бюджетними програмами  (Додаток 2).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 4703089,4823 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –  3956664,57367 тис.грн., видатки спеціального фонду – 746424,90863 тис. грн.

 

1.3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 68681,856 тис. грн.  (Додаток 3).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету розвитку на 2018 рік у сумі 669162,79863 тис.грн.

 

      1.4. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2018 році, збільшивши обсяг видатків на 95487,551 тис. грн. (Додаток 4) та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 1213553,04744 тис.грн.

 

2. Затвердити включені до цього рішення зміни показників міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 03.05.2018 № 394 (зі зміною, внесеною згідно з рішенням від 25.05.2018 № 429), від 21.05.2018 № 413 та  від 08.06.2018 № 537.

 

      3.Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

4.   Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови Диндаренка С.І.

 

Міський голова                                                                          О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від  20 червня 2018

 

 

 

 

№ 39/67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

95 277,67300

22 161,84400

73 115,82900

68 681,85600

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

95 277,67300

22 161,84400

73 115,82900

68 681,85600

208100

На початок періоду

95 277,67300

76 738,77900

18 538,89400

14 104,92100

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-54 576,93500

54 576,93500

54 576,93500

 

за рахунок субвенції з державного бюджету

0,00000

570,00000

-570,00000

-570,00000

 

Всього за типом кредитора

95 277,67300

22 161,84400

73 115,82900

68 681,85600

600000

Фінансування за активними операціями

95 277,67300

22 161,84400

73 115,82900

68 681,85600

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

95 277,67300

22 161,84400

73 115,82900

68 681,85600

602100

На початок періоду

95 277,67300

76 738,77900

18 538,89400

14 104,92100

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-54 576,93500

54 576,93500

54 576,93500

 

за рахунок субвенції з державного бюджету

0,00000

570,00000

-570,00000

-570,00000

 

Всього за типом боргового зобов'язання

95 277,67300

22 161,84400

73 115,82900

68 681,85600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                                                                                    до рішення  міської ради                                                                                           від 20 червня 2018                                                        № 39/67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

 

 

 

Код ТПКВКМБ

 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

02

0

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

02

1

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

02

1

608

0

608

0

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

0,00000

-3 000,00000

0,00000

0,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

02

1

608

6

608

6

0610

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

0,00000

-3 000,00000

 

 

3 000,00000

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

02

1

769

0

769

0

 

Інша економічна діяльність

-350,00000

-350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-350,00000

02

1

769

3

769

3

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

-350,00000

-350,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-350,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-350,00000

-3 350,00000

0,00000

0,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-350,00000

06

0

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

100

0

100

0

 

Освіта

590,00000

590,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-545,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-545,00000

-545,00000

45,00000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію  та оновлення матеріально-технічної бази професійно – технічних навчальних закладів

570,00000

570,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-570,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-570,00000

-570,00000

0,00000

06

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

20,00000

20,00000

 

 

 

25,00000

 

 

 

25,00000

25,00000

45,00000

06

1

111

0

111

0

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

570,00000

570,00000

 

 

 

-570,00000

 

 

 

-570,00000

-570,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію  та оновлення матеріально-технічної бази професійно – технічних навчальних закладів

570,00000

570,00000

 

 

 

-570,00000

 

 

 

-570,00000

-570,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

590,00000

590,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-545,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-545,00000

-545,00000

45,00000

08

0

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

1

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

1

324

0

324

0

 

Інші заклади та заходи

15,20000

15,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15,20000

08

1

324

1

324

1

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

15,20000

15,20000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

15,20000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

15,20000

15,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15,20000

10

0

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

110

0

110

0

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

-0,60000

-0,60000

 

-0,60000

 

0,00000

 

 

 

 

 

-0,60000

10

1

400

0

400

0

 

Культура i мистецтво

50,60000

50,60000

0,00000

0,60000

0,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15,00000

15,00000

65,60000

10

1

403

0

403

0

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

0,00000

 

 

 

 

15,00000

 

 

 

15,00000

15,00000

15,00000

10

1

406

0

406

0

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

73,61300

73,61300

28,86300

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

73,61300

10

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

-23,01300

-23,01300

-28,86300

0,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-23,01300

10

1

408

1

408

1

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

-73,01300

-73,01300

-28,86300

0,60000

 

-200,00000

 

 

 

-200,00000

-200,00000

-273,01300

10

1

408

2

408

2

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

50,00000

50,00000

 

 

 

200,00000

 

 

 

200,00000

200,00000

250,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15,00000

15,00000

65,00000

12

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

200,00000

200,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

200,00000

12

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

10 758,00000

10 758,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30 206,63524

0,00000

0,00000

0,00000

30 206,63524

30 206,63524

40 964,63524

12

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

8 758,00000

8 758,00000

 

 

 

30 206,63524

 

 

 

30 206,63524

30 206,63524

38 964,63524

12

1

601

2

601

2

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

2 000,00000

2 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

2 000,00000

12

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

16 085,00000

16 085,00000

 

 

 

300,00000

 

 

 

300,00000

300,00000

16 385,00000

12

1

731

0

731

0

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0,00000

 

 

 

 

12 291,36476

 

 

 

12 291,36476

12 291,36476

12 291,36476

12

1

811

0

811

0

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0,00000

 

 

 

 

8 954,63900

 

 

 

8 954,63900

8 954,63900

8 954,63900

12

1

834

0

834

0

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0,00000

 

 

 

 

4 433,97300

1 150,00000

 

 

3 283,97300

0,00000

4 433,97300

 

 

 

 

 

 

 

Всього

27 043,00000

27 043,00000

0,00000

0,00000

0,00000

56 186,61200

1 150,00000

0,00000

0,00000

55 036,61200

51 752,63900

83 229,61200

13

0

000

0

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-2 300,00000

-2 300,00000

-2 300,00000

13

1

732

1

732

1

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0,00000

 

 

 

 

-2 300,00000

 

 

 

-2 300,00000

-2 300,00000

-2 300,00000

13

1

764

0

764

0

0470

Заходи з енергозбереження

0,00000

 

 

 

 

2 300,00000

 

 

 

2 300,00000

2 300,00000

2 300,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15

0

000

0

 

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

 

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0,00000

 

 

 

 

-1 000,00000

 

 

 

-1 000,00000

-1 000,00000

-1 000,00000

15

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

500,00000

500,00000

15

1

732

1

732

1

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0,00000

 

 

 

 

500,00000

 

 

 

500,00000

500,00000

500,00000

15

1

734

0

734

0

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

0,00000

 

 

 

 

500,00000

 

 

 

500,00000

500,00000

500,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

37

0

000

0

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

1

000

0

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

1

870

0

870

0

0133

Резервний фонд

-8 954,63900

 

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-8 954,63900

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-8 954,63900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-8 954,63900

40

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

37,51400

37,51400

 

 

 

150,00000

 

 

 

150,00000

150,00000

187,51400

40

1

320

0

321

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

-86,83400

-86,83400

-70,92600

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-86,83400

40

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

-4 634,91000

-4 634,91000

0,00000

0,00000

0,00000

3 936,60000

0,00000

0,00000

0,00000

3 936,60000

3 936,60000

-698,31000

40

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

-3 800,00000

-3 800,00000

 

 

 

3 936,60000

 

 

 

3 936,60000

3 936,60000

136,60000

40

1

601

4

601

4

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

-834,91000

-834,91000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-834,91000

40

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

-1 381,69000

-1 381,69000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 381,69000

40

1

609

0

609

0

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

256,42000

256,42000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

256,42000

40

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 350,00000

1 350,00000

1 350,00000

40

1

732

5

732

5

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0,00000

 

 

 

 

1 350,00000

 

 

 

1 350,00000

1 350,00000

1 350,00000

40

1

823

0

823

0

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

162,50000

162,50000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

162,50000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-5 647,00000

-5 647,00000

-70,92600

0,00000

0,00000

5 436,60000

0,00000

0,00000

0,00000

5 436,60000

5 436,60000

-210,40000

41

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

177,32400

177,32400

 

 

 

38,61700

 

 

 

38,61700

38,61700

215,94100

41

1

321

0

321

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

-21,32400

-21,32400

-17,47869

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-21,32400

41

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

196,00000

196,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 381,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 381,00000

2 381,00000

2 577,00000

41

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0,00000

 

 

 

 

2 381,00000

 

 

 

2 381,00000

2 381,00000

2 381,00000

41

1

601

4

601

4

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

196,00000

196,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

196,00000

41

1

602

0

602

0

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

-38,61700

-38,61700

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-38,61700

41

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

-196,00000

-196,00000

 

 

 

846,00000

 

 

 

846,00000

846,00000

650,00000

41

1

746

0

746

0

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 272,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 272,00000

2 272,00000

2 272,00000

41

1

746

1

746

1

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0,00000

 

 

 

 

2 272,00000

 

 

 

2 272,00000

2 272,00000

2 272,00000

41

1

823

0

823

0

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

79,00000

79,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

79,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

196,38300

196,38300

-17,47869

0,00000

0,00000

5 537,61700

0,00000

0,00000

0,00000

5 537,61700

5 537,61700

5 734,00000

42

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

27,40000

27,40000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

27,40000

42

1

321

0

321

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

-51,79100

-51,79100

-42,09100

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-51,79100

42

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

51,79100

51,79100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

51,79100

42

1

408

2

408

2

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

51,79100

51,79100

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

51,79100

42

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

5 427,72286

5 427,72286

0,00000

0,00000

0,00000

1 215,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 215,00000

1 215,00000

6 642,72286

42

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

5 427,72286

5 427,72286

 

 

 

1 215,00000

 

 

 

1 215,00000

1 215,00000

6 642,72286

42

1

602

0

602

0

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

100,00000

100,00000

 

 

 

28,60000

 

 

 

28,60000

28,60000

128,60000

42

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

-180,72286

-180,72286

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-180,72286

42

1

746

0

746

0

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

400,00000

400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

618,40000

0,00000

0,00000

0,00000

618,40000

618,40000

1 018,40000

42

1

746

1

746

1

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

400,00000

400,00000

 

 

 

618,40000

 

 

 

618,40000

618,40000

1 018,40000

42

1

823

0

823

0

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

144,80000

144,80000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

144,80000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

5 919,20000

5 919,20000

-42,09100

0,00000

0,00000

1 862,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 862,00000

1 862,00000

7 781,20000

43

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

214,87100

214,87100

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

214,87100

43

1

321

0

321

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

-5,87100

-5,87100

-3,73900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-5,87100

43

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

1 391,53100

1 391,53100

0,00000

0,00000

0,00000

1 023,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 023,00000

1 023,00000

2 414,53100

43

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 391,53100

1 391,53100

 

 

 

1 023,00000

 

 

 

1 023,00000

1 023,00000

2 414,53100

43

1

602

0

602

0

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

300,00000

300,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

300,00000

43

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

1 260,06200

1 260,06200

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 260,06200

43

1

609

0

609

0

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

143,96800

143,96800

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

143,96800

43

1

746

0

746

0

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

-118,56100

-118,56100

0,00000

0,00000

0,00000

3 600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 600,00000

3 600,00000

3 481,43900

43

1

746

1

746

1

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

-118,56100

-118,56100

 

 

 

3 600,00000

 

 

 

3 600,00000

3 600,00000

3 481,43900

43

1

823

0

823

0

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

113,70000

113,70000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

113,70000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

3 299,70000

3 299,70000

-3,73900

0,00000

0,00000

4 623,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 623,00000

4 623,00000

7 922,70000

 

1

111

0

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

22 161,84400

28 116,48300

-134,23469

0,00000

3 000,00000

73 115,82900

1 150,00000

0,00000

0,00000

71 965,82900

68 681,85600

95 277,67300

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

570,00000

570,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-570,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-570,00000

-570,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

Від 20 червня 2018

 

 

 

 

 

 

 

№ 39/67

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-545,00000

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-545,00000

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

 

 

 

25,00000

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

Капітальні видатки

 

 

 

-570,00000

 

 

 

у т.ч. субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію  та оновлення матеріально-технічної бази професійно – технічних навчальних закладів

 

 

 

 

-570,00000

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

15,00000

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

15,00000

1014030

4030

0828

Забезпечення діяльності бібліотек

Капітальні видатки

 

 

 

15,00000

1014080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки

 

 

 

0,00000

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки

 

 

 

-200,00000

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки

 

 

 

200,00000

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

173 426,361

 

173 720,708

51 752,63900

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

173 426,361

 

173 720,708

51 752,63900

1216010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

30 206,63524

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні видатки

 

 

 

30 206,63524

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

 

 

 

300,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

173 426,361

 

173 720,708

12 291,36476

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза

 

 

2 744,221

2 744,22139

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул. Новозаводської, у т.ч. корегування проектно-кошторисної документації

-1 100,000

 

-1 100,000

-1 100,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул. Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

709,277

2,3

692,656

1 100,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у т.ч. корегування проектно-кошторисної документації

-1 500,000

 

-1 500,000

-1 500,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

1 285,560

4,3

1 230,678

1 500,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у т.ч. корегування проектно-кошторисної документації

-1 100,000

 

-1 100,000

-1 100,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

593,818

2,8

577,197

1 100,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м.Миколаєві,  у тому числі коригування проекту та експертиза

 

 

4 381,549

1 144,54937

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького в м.Миколаєві,  у тому числі коригування проекту та експертиза

 

 

2 786,594

2 786,59400

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новій, 16 в с. Весняне Миколаївського району Миколаївської області

2 588,297

70,0

775,465

700,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція житлового будинку по вул.Айвазовського,3 у м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза

 

 

2 043,804

1 000,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу «Миколаївський»  – території рекреаційного призначення, розташованої по вул.  Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва

9 733,343

1,9

9 549,102

16,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу  «Манганарівський» («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською – Нікольською - Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі коригування проекту та експертиза

30 400,000

31,5

20 823,375

400,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» в Центральному районі міста Миколаєва, в тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

34 490,471

 

34 490,471

1 500,00000

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

97 325,595

 

97 325,595

2 000,00000

1218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальні видатки

 

 

 

8 954,63900

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

0,00000

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

0,00000

1317320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

0,000

 

0,000

-2 300,00000

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

0,000

 

0,000

-2 300,00000

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-916,26900

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-450,99100

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №66 за адресою:   м. Миколаїв, вул. Квітнева, 4, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-932,74000

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Капітальні видатки

 

 

 

2 300,00000

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

60 675,464

 

60 073,490

0,00000

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

60 675,464

 

60 073,490

0,00000

1511020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

 

 

 

-1 000,00000

1517320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

3 205,264

 

3 105,292

500,00000

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральській, 24 у м.Миколаєві, у т. ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

3 205,264

3,1

3 105,292

500,00000

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація Миколаївської гімназії №2 (пам’ятки архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул. Адміральській, 24 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

57 470,200

0,9

56 968,198

500,00000

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

26 983,474

 

25 610,246

5 436,60000

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

26 983,474

 

25 610,246

5 436,60000

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Капітальні видатки

 

 

 

150,00000

4016010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

 

 

 

3 936,60000

4016011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні видатки

 

 

 

3 936,60000

4017320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

26 983,474

 

25 610,246

1 350,00000

4017325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція стадіону "Юність" за адресою: вул.Погранична, 15 у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

25 000,000

1,0

24 760,246

500,00000

4017325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція міні-стадіону з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: вул.Озерна, 29, 31 у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 983,474

57,2

850,000

850,00000

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

5 537,61700

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

5 537,61700

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Капітальні видатки

 

 

 

38,61700

4116010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

2 381,00000

4116011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні видатки

 

 

 

2 381,00000

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Капітальні видатки

 

 

 

846,00000

4117460

7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

 

 

2 272,00000

4117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні видатки

 

 

 

2 272,00000

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

1 862,00000

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

1 862,00000

4216010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

 

 

 

1 215,00000

4216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні видатки

 

 

 

1 215,00000

4216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки

 

 

 

28,60000

4217460

7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

 

 

618,40000

4217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні видатки

 

 

 

618,40000

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

4 623,00000

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

4 623,00000

4316010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

 

 

 

1 023,00000

4316011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Капітальні видатки

 

 

 

1 023,00000

4317460

7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

 

 

3 600,00000

4317461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні видатки

 

 

 

3 600,00000

 

 

 

Всього

 

261 085,299

 

259 404,444

68 681,85600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4                                                                           до рішення  міської ради                                                                                від  20 червня 2018 

№  39/67           

Зміни до переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2018 році*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

02

1

769

0

769

0

 

Інша економічна діяльність

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років

-350,00000

0,00000

-350,00000

02

1

769

3

769

3

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років

-350,00000

 

-350,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-350,00000

0,00000

-350,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

-350,00000

0,00000

-350,00000

 

 

 

 

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

08

1

324

0

324

0

 

Інші заклади та заходи

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

15,20000

0,00000

15,20000

08

1

324

1

324

1

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

15,20000

 

15,20000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

15,20000

0,00000

15,20000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

15,20000

0,00000

15,20000

 

 

 

 

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

10

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки

-23,01300

-200,00000

-223,01300

10

1

408

1

408

1

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки

-73,01300

-200,00000

-273,01300

10

1

408

2

408

2

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки

50,00000

 

50,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-23,01300

-200,00000

-223,01300

10

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Програма охорони культурної спадщини  міста Миколаєва на 2016-2018 роки

0,00000

200,00000

200,00000

10

1

408

2

408

2

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма охорони культурної спадщини  міста Миколаєва на 2016-2018 роки

 

200,00000

200,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

200,00000

200,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

-23,01300

0,00000

-23,01300

 

 

 

 

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

12

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

10 758,00000

30 206,63524

 

40 964,63524

12

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

8 758,00000

30 206,63524

38 964,63524

12

1

601

2

601

2

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

2 000,00000

 

 

2 000,00000

12

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

16 085,00000

300,00000

16 385,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

26 843,00000

30 506,63524

57 349,63524

12

1

834

0

834

0

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Екологічна політика м. Миколаєва

0,00000

4 433,97300

4 433,97300

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м.Миколаєві,  у тому числі коригування проекту та експертиза

 

3 237,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького в м.Миколаєві,  у тому числі коригування проекту та експертиза

 

846,97300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)

 

350,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

4 433,97300

4 433,97300

12

1

731

0

731

0

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

12 291,36476

12 291,36476

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

12 291,36476

12 291,36476

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

26 843,00000

47 231,97300

 

74 074,97300

 

 

 

 

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

13

1

764

0

764

0

0470

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

 

2 300,00000

2 300,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

2 300,00000

2 300,00000

13

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

0,00000

-2 300,00000

-2 300,00000

13

1

732

1

732

1

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

-2 300,00000

 

-2 300,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

-2 300,00000

-2 300,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

15

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

0,00000

500,00000

500,00000

15

1

732

1

732

1

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

500,00000

500,00000

15

1

734

0

734

0

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

500,00000

500,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

1 000,00000

1 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

1 000,00000

 

1 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

40

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

 

150,00000

150,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

150,00000

150,00000

40

1

823

0

823

0

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва" на 2017-2019 роки

162,50000

 

162,50000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

162,50000

0,00000

162,50000

40

1

321

0

321

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

-86,83400

 

-86,83400

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-86,83400

0,00000

-86,83400

40

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-4 634,91000

3 936,60000

-698,31000

40

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-3 800,00000

3 936,60000

136,60000

40

1

601

4

601

4

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-834,91000

 

-834,91000

40

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-1 381,69000

 

-1 381,69000

40

1

609

0

609

0

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

256,42000

 

 

256,42000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-5 760,18000

3 936,60000

-1 823,58000

40

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

0,00000

1 350,00000

1 350,00000

40

1

732

5

732

5

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020  роки

 

1 350,00000

1 350,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

1 350,00000

-248,85000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

-5 684,51400

5 436,60000

-1 846,76400

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Корабельного району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

41

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

 

38,61700

38,61700

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

38,61700

38,61700

41

1

823

0

823

0

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва" на 2017-2019 роки

79,00000

 

79,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

79,00000

0,00000

79,00000

41

1

321

0

321

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

-21,32400

 

-21,32400

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-21,32400

0,00000

-21,32400

41

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

196,00000

2 381,00000

2 577,00000

41

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

2 381,00000

2 381,00000

41

1

601

4

601

4

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

196,00000

 

196,00000

41

1

602

0

602

0

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-38,61700

 

-38,61700

41

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-196,00000

846,00000

650,00000

41

1

746

0

746

0

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

0,00000

2 272,00000

 

2 272,00000

41

1

746

1

746

1

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

2 272,00000

2 272,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-38,61700

5 499,00000

5 460,38300

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

19,05900

5 537,61700

5 556,67600

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Інгульського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

42

1

823

0

823

0

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва" на 2017-2019 роки

144,80000

 

144,80000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

144,80000

0,00000

144,80000

42

1

321

0

321

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

-51,79100

 

-51,79100

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-51,79100

0,00000

-51,79100

42

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

5 427,72286

1 215,00000

6 642,72286

42

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

5 427,72286

1 215,00000

6 642,72286

42

1

602

0

602

0

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

100,00000

28,60000

128,60000

42

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-180,72286

 

-180,72286

42

1

746

0

746

0

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

400,00000

618,40000

 

1 018,40000

42

1

746

1

746

1

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

400,00000

618,40000

1 018,40000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

5 747,00000

1 862,00000

7 609,00000

42

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки

51,79100

0,00000

51,79100

42

1

408

2

408

2

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки

51,79100

 

51,79100

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

51,79100

0,00000

51,79100

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

5 891,80000

1 862,00000

7 753,80000

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Центрального району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

43

1

823

0

823

0

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва" на 2017-2019 роки

113,70000

 

113,70000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

113,70000

0,00000

113,70000

43

1

321

0

321

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

-5,87100

 

-5,87100

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-5,87100

0,00000

-5,87100

43

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

1 391,53100

1 023,00000

2 414,53100

43

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

1 391,53100

1 023,00000

2 414,53100

43

1

602

0

602

0

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

300,00000

 

300,00000

43

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

1 260,06200

 

1 260,06200

43

1

609

0

609

0

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

143,96800

 

143,96800

43

1

746

0

746

0

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-118,56100

3 600,00000

 

3 481,43900

43

1

746

1

746

1

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-118,56100

3 600,00000

3 481,43900

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

2 977,00000

4 623,00000

7 600,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

3 084,82900

4 623,00000

7 707,82900

 

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

29 796,36100

65 691,19000

95 487,55100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*За переліком програм, затверджених відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опубліковано: 6 липня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: