Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 червня 2018                                                                                    № 39/62

Про внесення змін та доповнень до рішення

Миколаївської міської ради від 05.04.2016

№ 4/12 «Про затвердження Програми

«Молодь» на 2016-2018 роки» (зі змінами та

доповненнями)

 

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми «Молодь» на 2016-2018 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 05.04.2016 № 4/12 «Про затвердження Програми «Молодь» на 2016-2018 роки», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 23.12.2016 № 13/17 та від 31.05.2017 № 21/6:

- додатки 1, 2 до Програми викласти в новій редакції (додаються).

Примітка: Остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даними додатками. Внесення змін в Програму здійснюється в останньому кварталі поточного року.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                              О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 20 червня 2018

№ 39/62

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми «Молодь»

на 2016-2018 роки

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від __________ № _____

 

2. Ініціатор – управління молодіжної політики Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник Програми – управління молодіжної політики Миколаївської міської ради.

 

4. Співрозробники:

- адміністрації районів Миколаївської міської ради;

- служба у справах дітей Миколаївської міської ради;

- Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради;

- інститути громадянського суспільства.

 

5. Відповідальний виконавець – управління молодіжної політики Миколаївської міської ради.

 

6. Співвиконавці:

- адміністрації районів Миколаївської міської ради;

- служба у справах дітей Миколаївської міської ради;

- Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради;

- інститути громадянського суспільства.

 

7. Термін виконання – 2016-2018 роки.

 

8. Обсяги та джерела фінансування – міський бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством.

(тис.грн.)

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками

2016

2017

2018

Міський бюджет

12845,030

3683,230

3629,600

5532,200

Інші джерела

-

-

-

-

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 20 червня 2018

№ 39/62

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми “Молодь”

на 2016-2018 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

Міський бюджет

12845,030

3683,230

3629,600

5532,200

-

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

1

Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики

1.1. Сприяти скоординованій діяльності органів місцевого самоврядування та консультативно-дорадчих органів з питань молодіжної політики, громадських об’єднань з питань реалізації молодіжної політики

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР

Міський бюджет

-

-

-

Розвиток молодіжної політики

Інші джерела

-

-

-

2

Забезпечення інтелектуального розвитку молоді

2.1. Надавати кращим студентам стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах м. Миколаєва

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР

Міський бюджет

649,0

164,0

226,0

259,0

Підтримка і поліпшення умов інтелектуального розвитку талановитої молоді

Інші джерела

-

-

-

2.2. Сприяти проведенню молодіжних науково-практичних конференцій, тренінгів, семінарів для студентської та учнівської молоді

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

234,0

74,0

79,0

81,0

Інтелектуальний розвиток молоді

Інші джерела

-

-

-

2.3. Сприяти проведенню молодіжних екологічних, туристичних та історико-краєзнавчих заходів

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР, адміністрації районів ММР, інститути громадянського суспільства

Міський бюджет

138,0

43,0

47,0

48,0

Підвищення рівня екологічної свідомості та вивчення історії рідного краю

Інші джерела

-

-

 

2.4. Сприяти реалізації проекту «Українська академія лідерства» в м. Миколаєві

2018 р.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР

Міський бюджет

1100,0

-

-

1100,0

Збільшення кількості молоді, що отримала неформальну освіту, інтелектуальний розвиток молоді

Інші джерела

-

-

-

3

Розвиток соціальної активності молоді

3.1. Сприяти залученню студентської та учнівської молоді до проведення заходів, спрямованих на допомогу соціально незахищеним верствам населення

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР, інститути громадянського суспільства

Міський бюджет

325,73

101,73

111,0

113,0

Підтримка соціально незахищених верств населення

Інші джерела

-

-

-

4

Соціальний захист молоді

4.1. Сприяти проведенню тренінгів, семінарів, практичних занять для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів

2016-2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення ММР,Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей ММР, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

194,0

60,0

66,0

68,0

Соціальний захист молоді, сім’ї, дітей

Інші джерела

-

-

-

 

 

4.2. Сприяти проведенню заходів для дітей та підлітків соціально незахищених категорій (День першокласника, Міжнародний день інвалідів, новорічні та Різдвяні свята тощо)

2016-2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення ММР, адміністрації районів ММР, інститути громадянського суспільства

Міський бюджет

1066,4

148,0

453,5

464,9

Підтримка соціально незахищених категорій населення

Інші джерела

-

-

-

 

 

4.3. Здійснювати утримання Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міський бюджет

4828,5

1199,5

1649,0

1980,0

Соціальний захист молоді, сім’ї, дітей

Інші джерела

-

-

-

 

 

4.4. Здійснювати проведення ремонтів Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, придбання обладнання та предметів довготривалого користування

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міський бюджет

852,9

852,9

-

-

Покращення умов для надання соціальних послуг жителям міста

Інші джерела

-

-

-

 

 

4.5. Надавати психологічну, соціальну, педагогічну та інформаційну допомогу різним категоріям клієнтів соціальних служб

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міський бюджет

-

-

-

Вирішення соціально-психологічних проблем населення

Інші джерела

-

-

-

 

 

4.6. Сприятипроведенню заходів Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (консультативні пункти, Школа відповідального батьківства, служба підтримки сім’ї)

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міський бюджет

47,1

5,6

20,0

21,5

Профілактика сімейного неблагополуччя серед молоді

Інші джерела

 

 

 

5

Поліпшення становища молодої сім’ї та підготовка молоді до подружнього життя

5.1. Сприяти проведенню семінарів, лекцій, спрямованих на підготовку молоді до сімейного життя, виховання відповідального батьківства, материнства, навчання культури та етиці сімейних відносин

2016-2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення ММР,Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міський бюджет

79,0

24,0

27,0

28,0

Підвищення рівня поінформованості молоді щодо планування сім’ї, відповідального батьківства, материнства

Інші джерела

-

-

-

6

Формування національної свідомості

6.1. Сприяти патріотичному вихованню дітей та молоді, формування національної свідомості, організація екскурсій до музеїв та кімнат бойової слави

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

405,0

125,0

138,0

142,0

Підвищення рівня національної свідомості молоді

Інші джерела

-

-

-

 

 

6.2. Сприяти проведенню святкування визначних дат історії України, міста Миколаєва та залучати молодь до їх проведення, участь у зборах молоді в с. Кримка Первомайського району Миколаївської області «Партизанська іскра»

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР,

адміністрації районів ММР, інститути громадянського суспільства

Міський бюджет

266,5

130,0

67,0

69,5

 

Підвищення рівня національної свідомості молоді

Інші джерела

-

-

-

7

Виховання правової культури, профілактика правопорушень та пропаганда здорового способу життя

7.1. Сприяти проведенню семінарів, нарад, круглих столів, ділових ігор тощо з питань правового виховання молоді

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР,

адміністрації районів ММР, інститути громадянського суспільства

Міський бюджет

430,0

136,0

145,0

149,0

Підвищення рівня правових знань молоді

Інші джерела

-

-

-

 

 

7.2. Сприяти проведенню інформаційно-просвітницьких заходів та профілактичної роботи серед молоді, з питань популяризації здорового способу життя

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

278,0

78,0

87,0

113,0

Збільшення кількості молоді, яка веде здоровий спосіб життя

Інші джерела

-

-

-

 

 

7.3. Сприяти проведенню інформаційно-профілактичних заходів щодо попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми

2016-2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення ММР,

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей ММР, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

110,7

33,5

37,5

39,7

Попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми

Інші джерела

-

-

-

8

Сприяння розвитку та змістовного дозвілля молоді.

Підтримка творчої та обдарованої молоді

8.1. Сприяти запровадженню організації туристичної та екскурсійної роботи серед дітей та молоді, сприяти організації наметових таборів.

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР, інститути громадянського суспільства

Міський бюджет

304,0

94,0

104,0

106,0

Популяризація активних форм дозвілля

Інші джерела

-

-

-

 

 

8.2. Сприяти проведенню туристичних спортивно-оздоровчих фестивалів за участю молоді м. Миколаєва, Дня молоді, сприяти проведенню молодіжних і сімейних фестивалів, конкурсів, виставок художньої творчості

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР, адміністрації районів ММР, інститути громадянського суспільства

Міський бюджет

468,0

183,0

111,0

174,0

Підтримка діяльності молодіжних громадських організацій, змістовне дозвілля молоді

Інші джерела

-

-

-

 

 

8.3. Сприяти проведенню міжнародного фестивалю «Золотий Лелека»

2018 р.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР, адміністрації районів ММР, інститути громадянського суспільства

Міський бюджет

197,0

-

-

197,0

Підтримка творчої, обдарованої молоді, змістовне дозвілля молоді

Інші джерела

-

-

-

9

Забезпечення виховання та всебічного розвитку дітей у сім’ї

9.1. Здійснювати соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

2016-2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення ММР,Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міський бюджет

-

-

-

Покращання рівня життя сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах

Інші джерела

-

-

-

 

 

9.2. Сприяти проведенню заходів з відзначення Дня сім’ї, Дня матері, відродження національних свят з метою пропаганди кращих духовних надбань народу, розвитку і підтримки сімейних традицій

2016-2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення ММР, адміністрації районів ММР, служба у справах дітей ММР

Міський бюджет

211,2

30,0

35,6

145,6

Розвиток національних традицій

Інші джерела

-

-

-

10

Підтримка діяльності молодіжних громадських організацій.

Розвиток міжнародних молодіжних контактів

10.1. З метою здійснення єдиної політики молодіжного самоврядування сприяти:

- діяльності та розвиткові органів студентського самоврядування;

- проводити відбір соціально вагомих програм і проектів інститутів громадянського суспільства

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР, адміністрації районів ММР, інститути громадянського суспільства

Міський бюджет

287,0

84,0

100,0

103,0

Підвищення рівня розвитку студентського самоврядування, налагодження зв’язків з представниками молоді з інших країн

Інші джерела

-

-

-

 

 

10.2. Залучати у встановленому порядку представників молодіжних громадських організацій до стажування в органах місцевого самоврядування та сприяти розвитку волонтерського руху

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР, відділ кадрів ММР, інститути громадянського суспільства

Міський бюджет

89,0

28,0

30,0

31,0

Збільшення кількості молодих спеціалістів в органах місцевого самоврядування збільшення кількості молоді залученої до волонтерської діяльності

Інші джерела

-

-

-

11

Сприяння підвищенню соціального статусу жінок та впровадженню гендерної рівності

11.1. Сприяти проведенню заходів щодо відзначення Міжнародного жіночого дня з метою розвитку й підтримки традицій, спрямованих на вшанування жінки-матері, підвищення ролі жінок у суспільстві

2016-2018 рр.

Департамент праці та соціального захисту населення ММР, адміністрації районів ММР, інститути громадянського суспільства

Міський бюджет

195,0

61,0

66,0

68,0

Підвищення ролі жінок у суспільстві

Інші джерела

-

-

-

12

Науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню молодіжної політики

12.1. Сприяти у проведенні інформаційних заходів, забезпечити висвітлення стану реалізації молодіжної політики в засобах масової інформації та мережі Internet

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління молодіжної політики ММР, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

89,0

28,0

30,0

31,0

Прозорість та відкритість у роботі органів виконавчої влади щодо реалізації молодіжної політики

Інші джерела

-

-

-

 

 

Примітка: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний період, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.

Опубліковано: 6 липня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: