Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 5/21 від 2011-04-21

Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними установами Миколаївської міської ради, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, та Цін на роботи (послуги), що виконуються архівними установами Миколаївської міської ради на договірних засадах


З метою забезпечення збереженості архівних документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, їх науково-технічного опрацювання, а також створення належних умов для використання фізичними та юридичними особами інформації, що міститься в архівних документах, у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях, керуючись ст. 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, ст.ст. 25, 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Порядок надання платних послуг архівними установами Миколаївської міської ради, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (додається).
 
2. Затвердити Ціни на роботи (послуги), що виконуються архівними установами Миколаївської міської ради на договірних засадах (додається).
 
3. Визнати такими, що втратили чинність:
- рішення Миколаївської міської ради від 24.04.08 № 23/7 “Про затвердження Положення про порядок надання платних послуг архівними установами Миколаївської міської ради, що утримуються за рахунок бюджетних коштів”;
- рішення Миколаївської міської ради від 04.03.10 № 44/18 “Про внесення доповнення до рішення міської ради від 24.04.08 № 23/7 “Про затвердження Положення про порядок надання платних послуг архівними установами Миколаївської міської ради, що утримуються за рахунок бюджетних коштів”.
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, у справах сім’ї, молоді та спорту (Будака), заступника міського голови Сапожнікову М.О.
 


Міський головаВ.Д. Чайка


Затверджено
рішенням міської ради
від 21 квітня 2011
№5/21
ПОРЯДОК
надання платних послуг архівними установами Миколаївської міської ради, що утримуються за рахунок бюджетних коштів1. Загальні положення
 
1.1. Порядок надання платних послуг архівними установами Миколаївської міської ради, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (далі – Порядок), розроблений відповідно до ст. 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, постанов Кабінету  Міністрів України від 07.05.1998 № 639 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.04 № 1608)”, від 28.02.02 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” та наказу Головного архівного управління України від 16.09.1999 № 59 “Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами”.
1.2. Платні послуги з використанням відомостей, що містяться в архівних документах, надаються фізичним та юридичним особам за письмовими заявами або запитами. Платні послуги у сфері забезпечення збереженості архівних документів надаються на підставі письмової домовленості (договору).
1.3. Оплата вартості робіт та послуг здійснюється на договірних засадах.
1.4. Надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, надання фізичним особам для користування у читальному залі архівної установи архівних документів, що належать державі, територіальній громаді, та архівних довідок судам, правоохоронним, контрольно-ревізійним органам України, депутатам сільських, селищних, міських, районних, районних у містах, обласних рад та народним депутатам, а також юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюється безоплатно.
1.5. Ціни на послуги розраховуються архівними установами Миколаївської міської ради, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, відповідно до порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, та затверджуються у встановленому законодавством порядку.
1.6. Від оплати платних послуг, пов’язаних з використанням відомостей, що містяться в архівних документах, звільняються особи, які користуються пільгами щодо сплати державного мита, визначені пунктом 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 “Про державне мито”, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
1.7. За достовірність відомостей, зазначених в архівних документах, своєчасне та якісне складання первинних документів несуть відповідальність особи, які склали і підписали документи.
 
2. Перелік платних послуг
 
2.1. Архівні установи Миколаївської міської ради, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, можуть виконувати на платній основі наступні роботи:
2.1.1. У сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах:
- підготовка тематичних та майнових довідок на запити фізичних та юридичних осіб;
- виготовлення копій на паперових носіях.
2.1.2. У сфері забезпечення збереженості архівних документів:
- науково-технічне опрацювання документів (ремонт та консерваційно-профілактичне оброблення документів, підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ, визначення і уточнення фондової належності документів, систематизація документів до проведення експертизи їх цінності, проведення експертизи цінності документів, систематизація справ в архівних фондах тощо);
- складання номенклатур справ, паспортів архівних підрозділів юридичних осіб;
- схвалення номенклатур справ, описів справ тимчасового зберігання та з особового складу, актів про вилучення про знищення документів, що не підлягають зберіганню;
- депоноване зберігання документів, що не належать державі та територіальній громаді.
Архівні установи Миколаївської міської ради, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, можуть виконувати на платній основі й іншу діяльність з архівної справи і діловодства , пов’язану з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб та не заборонену законом.
 
3. Планування та використання доходів від надання платних послуг
 
3.1. Планування та використання доходів від надання платних послуг, що надаються  архівними установами Миколаївської міської ради, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, здійснюється за кожним видом послуг окремо відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”.
3.2. Плата за платні послуги здійснюється в безготівковій формі.
3.3. Кошти, одержані від надання платних послуг, можуть використовуватися архівними установами Миколаївської міської ради, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, для:
- утримання споруд і приміщень;
- зміцнення матеріально-технічної та соціальної бази;
- розвиток довідкового апарату;
- ведення наукових досліджень у сфері архівної справи і діловодства;
- інших послуг у разі непокриття цих витрат за рахунок місцевого бюджету.
Кошти, отримані від надання платних послуг, можуть бути використані в інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству.
3.4. Невикористані залишки коштів на початок наступного року вилученню не підлягають і використовуються в наступному році в загальному порядку.
 
______________________________________________________

Затверджено
рішенням міської ради
від 21 квітня 2011
№5/21
ЦІНИ
на роботи (послуги), що виконуються архівними установами
Миколаївської міської ради на договірних засадахНайменування видів робіт

Одиниця виміру

Ціна (грн)

без ПДВ

1

2

3

4

1.

Підготовка довідок майнових, тематичних на запити фізичних та юридичних осіб

 

 

1.1.

Виконання запитів юридичних та фізичних осіб

 

 

1.1.1.

тематичних

1 довідка

183,23

1.1.2.

майнових

1 довідка

30,54

1.2.

Підготовка відповіді при виконанні запитів

 

 

1.2.1.

про відсутність документів в архіві

1 лист

6,11

1.2.2.

про відсутність документів в архіві із рекомендаціями про місцезнаходження

1 лист

10,18

1.3.

Друкування суцільного текстового матеріалу

 

 

1.3.1.

I група складності

1 сторінка

2,55

2.

Виготовлення копій документів з паперовими носіями

 

 

2.1.

Виготовлення одиночних копій з архівних документів

 

 

2.1.1.

простих

1 сторінка

0,25

2.1.2.

складних

1 сторінка

0,51

3.

Науково – технічне опрацювання документів

 

 

3.1.

Підготовка історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств міського значення

 

 

3.1.1.

за період більше 10 років

1 маш. стор.

61,08

3.1.2.

за період від 5 до 10 років

1 маш. стор.

61,08

3.1.3.

за період від 1 до 5 років

1 маш. стор.

61,08

3.2.

Підготовка передмов до описів справ установ, організацій та підприємств міського значення

1 маш. стор.

61,08

3.3.

Визначення та уточнення фондової приналежності управлінської документації

1 справа

1,23

3.4.

Систематизація справ до проведення експертизи наукової і практичної цінності документів, справ всередині фонду

1 справа

0,20

3.5.

Проведення експертизи наукової і практичної цінності документів

 

 

3.5.1.

Управлінської документації

 

 

3.5.1.1.

з поаркушним переглядом

1 справа

2,44

3.5.1.2.

без поаркушного перегляду

1 справа

0,56

3.5.2.

Документів з особового складу

 

 

3.5.2.1.

з поаркушним переглядом

1 справа

1,36

3.5.2.2.

без поаркушного перегляду

1 справа

0,23

3.6.

Формування справ із розсипу документів і переформування справ

 

 

3.6.1.

з управлінською документацією

1 аркуш

0,08

3.6.2.

з особового складу

1 аркуш

0,06

3.7.

Систематизація аркушів у справах

 

 

3.7.1.

машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

1 аркуш

0,05

3.7.2.

машинописний або рукописний текст із правками та вставками, які ускладнюють читання

1 аркуш

0,09

3.8.

Складання заголовків справ

 

 

3.8.1.

управлінської документації

1 заголовок

2,03

3.8.2.

на особові справи

1 заголовок

0,51

3.9.

Редагування заголовків справ з частковим переглядом

1 заголовок

0,49

3.10.

Розброшурування невірно сформованих справ

1 справа

1,23

3.11.

Нумерація аркушів у справах

 

 

3.11.1.

обсягом понад 150 аркушів

1 аркуш

0,04

3.11.2.

обсягом до 150 аркушів

1 аркуш

0,04

3.11.3.

обсягом до 50 аркушів

1 аркуш

0,05

3.11.4.

нестандартних за форматом і якістю аркушів, які складаються з розшитих справ

1 аркуш

0,06

3.12.

Перенумерація аркушів у справах

 

 

3.12.1.

обсягом понад 150 аркушів

1 аркуш

0,05

3.12.2.

обсягом до 150 аркушів

1 аркуш

0,05

3.12.3.

обсягом до 50 аркушів

1 аркуш

0,06

3.12.4.

нестандартних за форматом і якістю аркушів, які складаються з розшитих справ

1 аркуш

0,08

3.13.

Перевіряння нумерації аркушів у справах

 

 

3.13.1.

обсягом понад 150 аркушів

1 аркуш

0,01

3.13.2.

обсягом до 150 аркушів

1 аркуш

0,01

3.13.3.

обсягом до 50 аркушів

1 аркуш

0,02

3.13.4.

нестандартних за форматом і якістю аркушів, які складаються з розшитих справ

1 аркуш

0,03

3.14.

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів

 

 

3.14.1.

обкладинка друкарська

1 обкладинка

1,02

3.14.2.

обкладинка без трафарету (титульний аркуш)

1 обкладинка

1,53

3.14.3.

обкладинка великоформатна

1 обкладинка

2,44

3.15.

Проставляння архівних шифрів на обкладинках справ

 

 

3.15.1.

два відбитки на одній обкладинці

1 справа

0,30

3.15.2.

один відбиток на одній обкладинці

1 справа

0,12

3.16.

Переміщення справ у процесі науково-технічного опрацювання документів

1 справа

0,10

3.17.

Формування в’язок справ

 

 

3.17.1.

що підлягають зберіганню

1 справа

0,15

3.17.2.

які не підлягають зберіганню

1 справа

0,08

3.18.

Приймання - повернення справ установ після завершення робіт з науково-технічного опрацювання

1 справа

0,20

3.19.

Складання описів справ

1 заголовок

0,93

3.20.

Створювання таблиць

 

 

3.20.1.

І група складності

1 сторінка

12,21

3.20.2.

ІІ група складності

1 сторінка

20,36

3.21.

Оформлення описів справ

1 опис

61,08

3.22.

Схвалення описів справ

1 опис

61,08

3.23.

Складання висновків на описи справ

1 стаття опису

0,27

3.24.

Складання внутрішніх описів

1 заголовок

1,02

3.25.

Складання перевідних таблиць до опису

1 позиція таблиці

0,20

3.26.

Складання акта про вилучення для знищення

1 позиція акту

1,74

3.27.

Вилучення справ, що виділені до знищення

1 справа

0,35

3.28.

Технічне оправлення справ і книг

 

 

3.28.1.

Складне з матер’яним корінцем із обклеюванням обкладинки

 

 

3.28.1.1.

висотою блоку понад 6 см.

1 справа

6,11

3.28.1.2.

висотою блоку до 6 см.

1 справа

5,09

3.28.1.3.

оправа великоформатного блоку

1 справа

10,18

3.28.2.

Оправлення просте висотою блоку до 6 см.

1 справа

4,07

3.29.

Підшивання справ

 

 

3.29.1.

що містять до 25 аркушів

1 справа

1,02

3.29.2.

що містять до 50 аркушів

1 справа

1,53

3.29.3.

що містять до 100 аркушів

1 справа

2,44

3.29.4.

що містять до 150 аркушів

1 справа

3,60

3.29.5.

що містять понад 150 аркушів

1 справа

4,70

3.30.

Підготовка справ до ремонту

 

 

3.30.1.

документів у задовільному стані

1 справа

0,53

3.30.2.

документів із основою, що руйнується

1 справа

1,23

3.31.

Розшивання справ при підготовці документів до ремонту

1 аркуш

0,01

3.32.

Нарощування корінців

 

 

3.32.1.

до стандартних аркушів

1 аркуш

0,12

3.32.2.

до нестандартних аркушів

1 аркуш

0,19

3.33.

Ремонт документів

 

 

3.33.1.

першої складності

1 сторінка

0,69

3.33.2.

другої складності

1 сторінка

0,45

3.33.3.

третьої складності

1 сторінка

0,20

3.34.

Формування справи після ремонту

1 аркуш

0,02

3.35.

Вклеювання титульних аркушів

1 справа

0,20

3.36.

Знепилювання справ

1 справа

0,34

4.

Складання номенклатур справ

 

 

4.1.

Визначення строків зберігання документів без поаркушного перегляду

1 заголовок

0,56

4.2.

Редагування заголовків номенклатури справ

1 заголовок

0,52

4.3.

Погодження статей номенклатур справ із спеціалістами організацій

1 стаття

0,76

4.4.

Надання методичної та практичної допомоги у підготовці номенклатур справ

1 стаття

0,61

4.5.

Складання висновків на номенклатуру справ

1 стаття

0,34

5.

Схвалення номенклатур

1 номенклатура

61,08

6.

Депоноване зберігання справ

 

 

6.1.

Перевіряння наявності та фізичного стану справ

1 од.зб.

0,20

6.2.

Розміщення справ в архівосховищі

1 од.зб

0,23

6.3.

Видавання – приймання справ з архівосховищ

1 од.зб

0,61

6.4.

Приймання документів на зберігання

 

 

6.4.1.

за період від 1 до 5 років

1 од.зб.

7,07

6.4.2.

за період від 5 до 10 років

1 од.зб.

11,37

6.4.3.

за період від 10 до 15 років

1 од.зб.

19,67

6.4.4.

за період від 15 до 25 років

1 од.зб.

32,27

6.4.5.

за період від 25 до 35 років

1 од.зб.

44,87

6.4.6.

за період від 35 до 45 років

1 од.зб.

57,47

6.4.7.

за період від 45 до 55 років

1 од.зб.

70,07

6.4.8.

за період від 55 до 65 років

1 од.зб.

82,33

6.4.9.

за період від 65 до 75 років

1 од.зб.

95,27


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: