Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

26 лютого 2018                                                                                     № 179

Про вжиття невідкладних заходів

щодо здійснення харчування в

навчальних закладах м. Миколаєва

 

У зв’язку з виникненням загрози незабезпечення безперервного процесу харчування в закладах освіти, з метою збереження і зміцнення здоров’я дітей та повноцінного і якісного харчування в навчальних закладах на період до укладання з переможцем відкритих торгів договору закупівлі послуг з організації харчування в навчальних закладах на 2018 рік, відповідно до абз. 1,2 ч.3 ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», п. 1 Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», враховуючи те, що Комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах було визначено переможцем з надання послуги з харчування у 2017 році та надає такі послуги у період до визначення переможця відкритих торгів закупівлі послуг з організації харчування в навчальних закладах у 2018 році, на підставі ч.5 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись пп. 2 п. «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Уповноважити Комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах (далі - КВП по організації харчування у навчальних закладах) (Згамі) продовжувати на безприбутковій основі здійснювати харчування в навчальних закладах м. Миколаєва на період до укладання управлінням освіти Миколаївської міської ради з переможцем відкритих торгів договору закупівлі послуг з організації харчування в навчальних закладах на 2018 рік; визначити КВП по організації харчування у навчальних закладах одержувачем бюджетних коштів.

 

2. Затвердити Тимчасовий порядок здійснення харчування в навчальних закладах м. Миколаєва (додається).

 

3. Затвердити перелік навчальних закладів, у яких здійснює харчування КВП по організації харчування у навчальних закладах (додається).

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Секретар міської ради                                                                            Т.В. Казакова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 26 лютого 2018

№ 179

 

Тимчасовий порядок

здійснення харчування в навчальних закладах м. Миколаєва

 

1. Загальні положення

1.1.         Тимчасовий порядок здійснення харчування в навчальних закладах м.Миколаєва (далі – Тимчасовий порядок) визначає умови, механізм надання та використання бюджетних коштів КВП по організації харчування у навчальних закладах.

1.2.         Тимчасовий порядок діє на період до підписання управлінням освіти Миколаївської міської ради договору за результатами процедури закупівлі послуг з організації харчування в навчальних закладах на 2018 рік.

1.3.         Головним розпорядником бюджетних коштів є управління освіти Миколаївської міської ради.

1.4.         Одержувачем бюджетних коштів є КВП по організації харчування у навчальних закладах, яке здійснює харчування по собівартості, відповідно до заявок адміністрацій навчальних закладів м.Миколаєва.

1.5.         Бюджетні кошти одержувач отримує від головного розпорядника бюджетних коштів -  управління освіти Миколаївської міської ради на здійснення видатків, пов’язаних з харчуванням у навчальних закладах м. Миколаєва.

1.6.         Харчування здійснюється у навчальних закладах м. Миколаєва відповідно до встановлених граничних норм коштів на день для харчування дітей у навчальних закладах, відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.08.2017 № 680.

 

2. Умови, механізм надання та використання бюджетних коштів

2.1. Джерелами забезпечення заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2016-2018 роки є кошти міського бюджету, затверджені в кошторисі  головного розпорядника бюджетних коштів, та батьківська плата відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 21.01.2015 №  49.

2.2. Кошти надаються на безповоротній основі одержувачу бюджетних коштів на здійснення окремих заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2016-2018 роки. Головний розпорядник бюджетних коштів включає одержувача бюджетних коштів КВП по організації харчування у навчальних закладах до мережі відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.3. Одержувач бюджетних коштів використовує надані кошти на підставі затверджених у встановленому порядку планів використання бюджетних коштів, що містить розподіл асигнувань згідно із затвердженими КВП по організації харчування у навчальних закладах калькуляціями, складеними без урахування прибутку, відповідно до граничних норм коштів на день для харчування дітей у навчальних закладах, відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.08.2017 № 680. У зв’язку з невизначеним терміном дії Тимчасового порядку коригування планів використання бюджетних коштів здійснюється за необхідності.

2.4. КВП по організації харчування у навчальних закладах здійснює закупівлю товарів згідно з чинним законодавством України.

2.5. Відкриття рахунків, реєстрація та облік юридичних і фінансових зобов’язань, проведення платіжних операцій здійснюється у порядку, встановленому Державною казначейською службою України.

2.6. Складання та надання фінансової звітності та контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у встановленому законодавством порядку.

2.7. Перерахування коштів головним розпорядником бюджетних коштів здійснюється на підставі заявок та актів виконаних робіт, наданих КВП по організації харчування у навчальних закладах.

2.8. Батьківська плата нараховується головним розпорядником у розмірі згідно з рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 21.01.2015 №49 та сплачується батьками безпосередньо на розрахунковий рахунок КВП по організації харчування у навчальних закладах.

 

3. Контроль головного розпорядника за використанням бюджетних коштів

Управління освіти Миколаївської міської ради укладає договір з одержувачем бюджетних коштів про надання безкоштовних консультаційних послуг з бухгалтерського обліку та здійснює контроль за використанням бюджетних коштів, а саме:

3.1. контроль кредиторської та дебіторської заборгованості по здійсненню батьківської плати;

3.2. щоденний контроль за надходженням батьківських коштів відповідно до банківських виписок, наданих КВП по організації харчування у навчальних закладах;

3.3. контроль за нарахуванням батьківської плати;

3.4. контроль за своєчасним надходженням документів, необхідних для визначення розміру батьківської плати (довідки, посвідчення, накази тощо);

3.5. контроль за поверненням переплачених батьківських коштів після вибуття дитини з дитячого садка;

3.6. контроль за списанням кредиторської та дебіторської  заборгованості, строк позовної давності якої минув;

3.7. контроль за поверненням помилково перерахованих коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок від невизначених осіб.

 

4. Обов’язки одержувача бюджетних коштів при здійсненні харчування в навчальних закладах м. Миколаєва

Одержувач бюджетних коштів КВП по організації харчування у навчальних закладах зобов’язаний:

4.1.         Дотримуватись вимог чинного законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів.

4.2.         Забезпечувати збалансоване харчування вихованців та учнів у відповідності до циклічного меню та натуральних норм згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах», Інструкцією з організації харчування в навчальних закладах від 17.04.2006 № 298/227, на безприбутковій основі згідно з граничними нормами коштів для харчування дітей у навчальних закладах, затвердженими рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.08.2017 № 680, використовувати якісні продукти харчування та здійснювати доставку цих продуктів спеціалізованим транспортом, а також інші обов’язки відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

__________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 26 лютого 2018

№ 179

 

Перелік навчальних закладів, у яких здійснює харчування КВП по організації харчування у навчальних закладах

Назва закладу

Адреса

1.              

Перша українська гімназія ім. М. Аркаса

вул. Нікольська, 34

2.              

Гімназія №3

просп. Корабелів, 12-Г

3.              

Гімназія №4

вул. Лазурна, 48

4.              

Гімназія № 41

вул. Театральна, 41

5.              

Миколаївський класичний ліцей

пров. Парусний, 3

6.              

Миколаївський муніципальний колегіум ім. В.Д. Чайки

вул. Потьомкінська, 147-А

7.              

Миколаївський муніципальний колегіум ім. В.Д. Чайки

вул. Котельна, 8

8.              

ЗОШ №3

вул. Чкалова, 114

9.              

ЗОШ №4

вул. М.Морська, 78

10.          

ЗОШ №6

вул. Курортна, 2А

11.          

ЗОШ №7

вул. Потьомкінська,45/47

12.      

ЗОШ №10

просп. Богоявленський ,30

13.          

ЗОШ №12

вул. 1 Екіпажна,2

14.          

ЗОШ №13

просп. Центральний,84

15.          

ЗОШ №14

вул. Вільна,38

16.          

ЗОШ №15

вул. Потьомкінська,22-А

17.          

ЗОШ №16

вул. Христо Ботєва, 41

18.          

ЗОШ №17

вул. Крилова,12/6

19.          

ЗОШ №18

вул. Дачна, 2

20.          

ЗОШ №20

вул. Космонавтів, 70

21.          

ЗОШ №21

М.Корениха,вул. Молдавська,7

22.          

ЗОШ №22

вул. Робоча,8

23.          

ЗОШ №23

В. Корениха,вул. Гарнізонна,10

24.          

ЗОШ №24

Матвіївка, вул. Лісова, 1

25.          

ЗОШ №25

вул. Защука, 2-А

26.          

ЗОШ №26

вул. Чайковського, 11-А

27.          

ЗОШ №27

вул. Олександра Янати, 70

28.          

ЗОШ №28

вул. Чайковського, 30

29.          

ЗОШ №29

вул. Ватутіна, 124

30.          

ЗОШ №30

вул. Квітнева, 50

31.          

ЗОШ №31

вул.1 Слобідська,42

32.          

ЗОШ №32

вул. Оберегова, 1

33.          

ЗОШ №33

вул. Океанівська, 12

34.          

ЗОШ №34

вул. Лягіна, 28

35.          

ЗОШ №35

вул. Морехідна, 10-А

36.          

ЗОШ №36

вул. Погранична, 143

37.          

ЗОШ №37

вул. Даля, 11-А

38.          

ЗОШ №39

вул. Нікольська,6

39.          

ЗОШ №40

вул. Металургів, 97/1

40.          

ЗОШ №42

вул. Електронна, 73

41.          

ЗОШ №43

просп. Богоявленський, 291

42.          

ЗОШ №44

вул. Знаменська, 2/4

43.          

ЗОШ №45

вул.4 Поздовжня, 58

44.          

ЗОШ №46

вул. 9 Поздовжня, 10

45.          

ЗОШ №47

вул. Торгова, 72

46.          

ЗОШ №48

вул. Генерала Попеля, 164-А

47.          

ЗОШ №49

вул. Кобзарська, 15

48.          

ЗОШ №50

просп. Миру, 50

49.          

ЗОШ №51

пров. Парусний, 3-А

50.          

ЗОШ №52

вул. Крилова, 42

51.          

ЗОШ №53

вул. Потьомкінська, 154

52.          

ЗОШ №54

вул. Корабелів, 10

53.          

ЗОШ №56

вул. Космонавтів, 138-А

54.          

ЗОШ №57

вул. Лазурна, 46

55.          

Миколаївська спец. школа І ступеня №59 з поглибленим вивченням іноземної мови з 1 класу

вул. Адміральська, 24

56.          

ЗОШ №60

Варварівка, вул. Чорноморська, 1

57.          

ЗОШ №61

Варварівка, вул. Матросова, 2

58.          

ЗОШ №64

вул. Архітектора Старова, 6-Г

59.          

ЗОШ №65

вул. Лазурна, 48

60.          

Економічний ліцей №1

вул. Океанівська, 9

61.          

Спеціалізований навчально – виховний комплекс

пр. Миру, 21-В

62.          

Клуб юних моряків з флотилією

Інгульський узвіз, 2

63.          

ДНЗ №1

вул. Архітектора Старова, 6-Г

64.          

ДНЗ №2

вул. Чкалова, 118-А

65.          

ДНЗ №7

вул. 3 Слобідська, 151-А

66.          

ДНЗ №10

вул. Миколаївська, 24-А

67.          

ДНЗ №12

вул. Лазурна, 22

68.          

ДНЗ №17

вул. Космонавтів, 144-Б

69.          

ДНЗ №20

вул. Корабелів, 4

70.          

ДНЗ №22

вул. Шевченка, 38

71.          

ДНЗ №23

вул. Генерала Карпенка, 1

72.          

ДНЗ №29

вул. Колодязна, 9

73.          

ДНЗ №37

вул. Театральна, 51-А

74.          

ДНЗ №47

просп. Миру, 13-А

75.          

ДНЗ №48

вул. Громадянська, 44-Б

76.          

ДНЗ №49

вул. Лазурна, 44

77.          

ДНЗ №50

вул. Космонавтів, 56

78.          

ДНЗ №51

просп. Центральний, 26-В

79.          

ДНЗ №52

пров. Парусний, 7-Б

80.          

ДНЗ №53

вул. Соборна, 13

81.          

ДНЗ №59

вул. Бузника, 12-А

82.          

ДНЗ №60

вул. Театральна, 25/1

83.          

ДНЗ №64

вул. Крилова, 7 А

84.          

ДНЗ №65

вул. Чайковського, 24

85.          

ДНЗ №66

вул. Квітнева, 4

86.          

ДНЗ №68

вул. 1 Екіпажна, 4

87.          

ДНЗ №70

вул. Фалєєвська, 11

88.          

ДНЗ №71

вул. Чайковського, 16

89.          

ДНЗ №72

вул. Молдавська, 9

90.          

ДНЗ №74

вул. Терасна, 12-А

91.          

ДНЗ №75

вул. 3 Лінія, 17-А

92.          

ДНЗ №78

вул. Курортна, 1

93.          

ДНЗ №79

вул. Казарського, 1

94.          

ДНЗ №82

просп. Богоявленський, 20-А

95.          

ДНЗ №84

пр. Героїв України, 57-А

96.          

ДНЗ №85

вул. 8 Березня, 22-Б

97.          

ДНЗ №87

вул. Привільна, 57

98.          

ДНЗ №92

вул. Гастелло, 14-А

99.          

ДНЗ №93

просп. Богоявленський, 24/1

100.      

ДНЗ №94

вул. Севастопольська, 43

101.      

ДНЗ №95

вул. Космонавтів, 67-А

102.      

ДНЗ №99

вул. Курчатова, 22

103.      

ДНЗ №103

вул. Океанівська, 43

104.      

ДНЗ №104

вул. Торгова, 59

105.      

ДНЗ №106

просп. Богоявленський, 297

106.      

ДНЗ №110

вул. Рибна, 4

107.      

ДНЗ №111

просп. Корабелів, 4-А

108.      

ДНЗ №112

вул. Іванова, 34

109.      

ДНЗ №115

вул. Нікольська, 19

110.      

ДНЗ №117

вул. Шосейна, 19

111.      

ДНЗ №118

вул. Біла, 72-А

112.      

ДНЗ №121

вул. Коротка, 24

113.      

ДНЗ №123

вул. Радісна, 4

114.      

ДНЗ №125

вул. Океанівська, 6

115.      

ДНЗ №127

просп. Миру, 27-Г

116.      

ДНЗ №128

вул. Адмірала Макарова, 62-А

117.      

ДНЗ №130

вул. Знаменська, 5-А

118.      

ДНЗ №131

вул. Зої Космодем'янської, 12-А

119.      

ДНЗ №133

вул. Металургів, 30

120.      

ДНЗ №134

вул. Генерала Попеля, 156

121.      

ДНЗ №138

вул. Генерала Попеля, 79

122.      

ДНЗ №139

вул. Океанівська, 28-А

123.      

ДНЗ №141

просп. Героїв України, 85-А

124.      

ДНЗ №144

вул. Океанівська, 42

125.      

ДНЗ №147

В. Корениха, вул. Гарнізонна, 10-А

126.      

Миколаївський юридичний ліцей

просп. Миру, 23-Г

127.      

Миколаївський муніципальний академічний коледж

вул. Анатолія Олійника, 36

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: