Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

21 грудня 2017                                                                                № 32/17

Про міський бюджет міста

Миколаєва на 2018 рік

 

Розглянувши проект міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:                                                                                                                       

1.     Визначити на 2018 рік:

доходи міського бюджету в сумі 4352655,078 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду  міського бюджету  - 4291898,030 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету –  60757,048 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку –  6500,0 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

-                видатки міського бюджету в сумі 4332469,078 тис. грн., у тому  числі видатки загального фонду міського бюджету – 3813475,689 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету –  518993,389 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

-       повернення кредитів до міського бюджету в сумі 2136,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету –                2136,0 тис.грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

-       надання кредитів з міського бюджету в сумі 22322,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету                                      – 20000,0 тис.грн., та надання кредитів із спеціального фонду міськ/ого бюджету – 2322,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

-       профіцит загального фонду міського бюджету в сумі                       458422,341 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

-       дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі                     458422,341тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

2.            Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 4332469,078 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 3813475,689 тис. грн. та спеціальному фонду                                  – 518993,389 тис. грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 10000,0 тис. грн.

 

4.        Затвердити на 2018 рік у складі видатків міського бюджету  обсяги міжбюджетних трансфертів місцевим/державному бюджетам згідно з додатком 5 до цього рішення.

          З метою забезпечення безперервності бюджетного процесу та безперебійного проведення видатків надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне збільшення або зменшення дохідної,  видаткової частин міського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню та компенсацій.

 

5.                 Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 464922,341 тис. грн. згідно з додатком 6  до цього рішення.

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України, Миколаївською обласною радою чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету  здійснювати  за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними  розпорядниками  коштів, об’єктами, обсягами та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни до розподілу (за необхідності).

 

6.   Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету в сумі          2500,0 тис. грн.

 

7.        Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

 

8.        Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі 949249,213 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

9.                 Установити на 2018 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 641441,460 тис. грн.

 

10.             Розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету забезпечити:

- у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

11.            З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків та збільшення доходів міського бюджету надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-    отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету,  у  межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

-   здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12.            Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,   здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" (із змінами і доповненнями) передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається пооб’єктний обсяг видатків, а в частині уточнення назви об’єкта чи загального обсягу фінансування будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації - зміна відповідних показників.

У випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради враховувати такі зміни в розписі міського бюджету без внесення змін до даного рішення.

 

13.        Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів   4, 5 та 12 цього рішення обсяги змін показників бюджету включаються до коригування бюджету при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік; при цьому міською радою затверджується перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради та розпоряджень міського голови (за датою та номером).

 

14.       Надати право виконавчому комітету Миколаївської міської ради в межах встановлених бюджетних призначень здійснювати добровільне виконання судових рішень про стягнення коштів з Миколаївської міської ради.

 

15.        Затвердити загальну чисельність апарату  Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 1050 штатних одиниць.

Протягом січня-березня 2018 року оптимізувати штатну чисельність виконавчих органів Миколаївської міської ради на 100 штатних одиниць. 

 

16.       Затвердити Положення про витрачання коштів міського бюджету міста  Миколаєва, які в 2018 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (додається).

 

         17.  Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2018 році встановити таку звітність про виконання міського бюджету міста Миколаєва:

        - звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету щомісячно подається до  постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку;            

        -  квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради  з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;

 - річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою.

 

18.  Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:

-   до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 101, 102, 103 та 1034 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування та кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

19. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691Бюджетного кодексу України.

 

20.            Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені   пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

          21. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені  пунктом 11 частини першої статті 691  Бюджетного кодексу України.

 

          22. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року. Додатки 1-7   рішення є його невід’ємною частиною.

       

          23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького) , заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської  міської ради Бондаренко В.І. 

 

Секретар міської ради                                                                          Т.В.Казакова

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

Від 21 грудня 2017

 

 

 

 

№ 32/17

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 

10000000

 Податкові надходження 

2 233 475,000

2 232 940,000

535,000

0,000

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

1 430 100,000

1 430 100,000

0,000

0,000

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

1 427 850,000

1 427 850,000

0,000

0,000

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

1 194 850,000

1 194 850,000

0,000

0,000

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

196 760,000

196 760,000

0,000

0,000

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата

19 500,000

19 500,000

0,000

0,000

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

15 800,000

15 800,000

0,000

0,000

 

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

940,000

940,000

0,000

0,000

 

11020000

Податок на прибуток підприємств 

2 250,000

2 250,000

0,000

0,000

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

2 250,000

2 250,000

0,000

0,000

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

173 790,000

173 790,000

0,000

0,000

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 

9 150,000

9 150,000

0,000

0,000

 

14021900

Пальне

9 150,000

9 150,000

0,000

0,000

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

35 200,000

35 200,000

0,000

0,000

 

14031900

Пальне

35 200,000

35 200,000

0,000

0,000

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

129 440,000

129 440,000

0,000

0,000

 

18000000

Місцеві податки

629 050,000

629 050,000

0,000

0,000

 

 18010000 

Податок на майно

351 120,000

351 120,000

0,000

0,000

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

1 034,600

1 034,600

0,000

0,000

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

243,800

243,800

0,000

0,000

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

639,000

639,000

0,000

0,000

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

25 972,600

25 972,600

0,000

0,000

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

110 980,000

110 980,000

0,000

0,000

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

174 300,000

174 300,000

0,000

0,000

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

4 160,000

4 160,000

0,000

0,000

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

30 390,000

30 390,000

0,000

0,000

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

2 100,000

2 100,000

0,000

0,000

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

1 300,000

1 300,000

0,000

0,000

 

18030000

Туристичний збір 

350,000

350,000

0,000

0,000

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами 

210,000

210,000

0,000

0,000

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 

140,000

140,000

0,000

0,000

 

18050000

Єдиний податок

277 580,000

277 580,000

0,000

0,000

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

68 200,000

68 200,000

0,000

0,000

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

209 380,000

209 380,000

0,000

0,000

 

19000000

Інші податки та збори

535,000

0,000

535,000

0,000

 

19010000

Екологічний податок

535,000

0,000

535,000

0,000

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

445,000

0,000

445,000

0,000

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

33,000

0,000

33,000

0,000

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

57,000

0,000

57,000

0,000

 

20000000

 Неподаткові надходження 

101 762,048

45 540,000

56 222,048

2 500,000

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

500,000

500,000

0,000

0,000

 

21080000

Інші надходження 

500,000

500,000

0,000

0,000

 

21081100

 Адміністративні штрафи та інші санкції

500,000

500,000

0,000

0,000

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

41 040,000

41 040,000

0,000

0,000

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

30 390,000

30 390,000

0,000

0,000

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

1 080,000

1 080,000

0,000

0,000

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

28 400,000

28 400,000

0,000

0,000

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

910,000

910,000

0,000

0,000

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

10 000,000

10 000,000

0,000

0,000

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

10 000,000

10 000,000

0,000

0,000

 

22090000

Державне мито 

650,000

650,000

0,000

0,000

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

290,000

290,000

0,000

0,000

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

190,000

190,000

0,000

0,000

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

170,000

170,000

0,000

0,000

 

24000000

Інші неподаткові надходження 

7 396,000

4 000,000

3 396,000

2 500,000

 

24060000

Інші надходження 

4 710,000

4 000,000

710,000

0,000

 

24060300

Інші надходження 

4 000,000

4 000,000

0,000

0,000

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

710,000

0,000

710,000

0,000

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

186,000

0,000

186,000

0,000

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

186,000

0,000

186,000

0,000

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

2 500,000

0,000

2 500,000

2 500,000

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

52 826,048

0,000

52 826,048

0,000

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

52 246,048

0,000

52 246,048

0,000

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

18 281,176

0,000

18 281,176

0,000

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

28 973,697

0,000

28 973,697

0,000

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ  

4 863,375

0,000

4 863,375

0,000

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

127,800

0,000

127,800

0,000

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

580,000

0,000

580,000

0,000

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 

580,000

0,000

580,000

0,000

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

4 000,000

0,000

4 000,000

4 000,000

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу  

2 000,000

0,000

2 000,000

2 000,000

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим,  та майна, що перебуває в комунальній власності  

2 000,000

0,000

2 000,000

2 000,000

 

33010000

Кошти від продажу землі 

2 000,000

0,000

2 000,000

2 000,000

 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

1 900,000

0,000

1 900,000

1 900,000

 

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

100,000

0,000

100,000

100,000

 

40000000

Офіційні трансферти

2 013 418,030

2 013 418,030

0,000

0,000

 

41030000

Субвенції   з державного бюджету місцевим бюджетам

807 209,300

807 209,300

0,000

0,000

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

411 622,400

411 622,400

0,000

0,000

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

395 586,900

395 586,900

0,000

0,000

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

1 206 208,730

1 206 208,730

0,000

0,000

 

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,  вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

532 770,300

532 770,300

0,000

0,000

 

41050200

Субвенція з місцевого бюджету  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

1 136,500

1 136,500

0,000

0,000

 

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

608 528,800

608 528,800

0,000

0,000

 

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

4 359,600

4 359,600

0,000

0,000

 

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції, у тому числі:

38 867,200

38 867,200

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з обласного бюджету  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)

7 822,100

7 822,100

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з районного бюджету Вітовського району  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)

679,100

679,100

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з районного бюджету Вітовського району  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

12 613,000

12 613,000

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з бюджету  Воскресенської селищної ради (Вітовський район)   на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

6 750,200

6 750,200

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з  бюджету Шевченківської сільської ради (Вітовський район) на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

6 342,200

6 342,200

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з бюджету  Галицинівської сільської ради (Вітовський район)  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 

4 660,600

4 660,600

0,000

0,000

 

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

13 174,600

13 174,600

0,000

0,000

 

41053400

Інші субвенції з місцевого бюджету, в тому числі:

7 371,730

7371,730

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

713,700

713,700

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з обласного бюджету  на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

414,900

414,900

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з обласного бюджету    на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам  І та ІІ груп)

234,000

234,000

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з обласного бюджету  на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

4 204,800

4 204,800

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з обласного бюджету   на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

486,200

486,200

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з обласного бюджету  на передплату періодичного друкованого видання учасникам бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України

39,360

39,360

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з обласного бюджету   на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

286,770

286,770

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з обласного бюджету  на надання щомісячної матеріальної допомоги  дітям військовослужбовців, які загинули  або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків  під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України

432,000

432,000

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з обласного бюджету   на надання  матеріальної допомоги сім'ям загиблих  учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

560,000

560,000

0,000

0,000

 

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

2 339 237,048

2 278 480,000

60 757,048

6 500,000

 

Всього доходів

4 352 655,078

4 291 898,030

60 757,048

6 500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

Т.В.Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

від 21 грудня 2017

 

 

 

 

 

№ 32/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Джерела фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

0,000

-458 422,341

458 422,341

458 422,341

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

0,000

-458 422,341

458 422,341

458 422,341

208100

На початок періоду

0,000

0,000

0,000

0,000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

-458 422,341

458 422,341

458 422,341

 

Всього за типом кредитора

0,000

-458 422,341

458 422,341

458 422,341

600000

Фінансування за активними операціями

0,000

-458 422,341

458 422,341

458 422,341

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,000

-458 422,341

458 422,341

458 422,341

602100

На початок періоду

0,000

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

-458 422,341

458 422,341

458 422,341

 

Всього за типом боргового зобов'язання

0,000

-458 422,341

458 422,341

458 422,341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

Т.В. Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  3                                                                                                                       
до рішення  міської ради
від 21 грудня 2017
№ 32/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

02

0

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

02

1

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

02

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

48 474,900

48 474,900

30 208,700

2 388,500

 

5 643,000

97,000

 

 

5 546,000

5 546,000

54 117,900

02

1

312

0

312

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

1 932,907

1 932,907

1 373,966

55,810

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 932,907

02

1

312

1

312

1

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1 932,907

1 932,907

1 373,966

55,810

 

0,000

 

 

 

 

 

1 932,907

02

1

313

0

313

0

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

747,000

747,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

747,000

02

1

313

3

313

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

747,000

747,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

747,000

02

1

314

0

314

0

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

9 180,300

9 180,300

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

9 180,300

02

1

324

0

324

0

 

Інші заклади та заходи

189,770

189,770

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

189,770

02

1

324

2

324

2

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

189,770

189,770

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

189,770

02

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

379,500

379,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

379,500

02

1

408

2

408

2

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

379,500

379,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

379,500

02

1

608

0

608

0

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

1 200,000

1 200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 200,000

02

1

608

4

608

4

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200,000

1 200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 200,000

02

1

767

0

767

0

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,000

 

 

 

 

9 550,000

 

 

 

9 550,000

9 550,000

9 550,000

02

1

768

0

768

0

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

319,000

319,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

319,000

02

1

769

0

769

0

 

Інша економічна діяльність

6 559,100

6 559,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 559,100

02

1

769

3

769

3

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

6 559,100

6 559,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

6 559,100

02

1

822

0

822

0

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

14,000

14,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

14,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

68 996,477

68 996,477

31 582,666

2 444,310

0,000

15 193,000

97,000

0,000

0,000

15 096,000

15 096,000

84 189,477

06

0

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 980,900

3 980,900

2 994,800

77,994

 

60,000

 

 

 

60,000

60,000

4 040,900

06

1

100

0

100

0

 

Освіта

1 142 913,600

1 142 913,600

761 141,244

96 624,536

0,000

57 075,882

38 154,272

5 325,182

1 080,172

18 921,610

18 921,610

1 199 989,482

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

411 622,400

411 622,400

337 395,410

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

411 622,400

06

1

101

0

101

0

0910

Надання дошкільної освіти

350 614,303

350 614,303

228 828,638

31 596,369

 

27 275,030

27 125,030

163,539

39,162

150,000

150,000

377 889,333

06

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

574 895,935

574 895,935

400 947,877

48 606,855

 

23 257,907

4 486,297

2 132,977

211,553

18 771,610

18 771,610

598 153,842

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

390 736,482

390 736,482

320 275,805

 

 

0,000

 

 

 

 

 

390 736,482

06

1

103

0

103

0

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

7 965,272

7 965,272

5 993,260

527,920

 

0,000

 

 

 

 

 

7 965,272

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

5 482,264

5 482,264

4 493,659

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5 482,264

06

1

107

0

107

0

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

14 604,517

14 604,517

10 104,859

883,575

 

0,000

 

 

 

 

 

14 604,517

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

5 644,393

5 644,393

4 626,552

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5 644,393

06

1

109

0

109

0

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

33 280,518

33 280,518

25 256,652

2 045,037

 

116,305

116,305

 

 

 

 

33 396,823

06

1

111

0

111

0

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

136 765,275

136 765,275

75 351,038

12 328,567

 

6 213,016

6 213,016

2 952,147

823,051

 

 

142 978,291

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

9 759,261

9 759,261

7 999,394

 

 

0,000

 

 

 

 

 

9 759,261

06

1

112

0

112

0

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

4 231,738

4 231,738

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4 231,738

06

1

115

0

115

0

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

6 686,787

6 686,787

5 363,543

93,348

 

0,000

 

 

 

 

 

6 686,787

06

1

116

0

116

0

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

13 652,055

13 652,055

9 295,377

542,865

0,000

213,624

213,624

76,519

6,406

0,000

0,000

13 865,679

06

1

116

1

116

1

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

12 763,355

12 763,355

9 295,377

542,865

 

213,624

213,624

76,519

6,406

 

 

12 976,979

06

1

116

2

116

2

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

888,700

888,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

888,700

06

1

117

0

117

0

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

217,200

217,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

217,200

06

1

303

0

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

4 500,000

4 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 500,000

06

1

303

6

303

6

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

4 500,000

4 500,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4 500,000

06

1

403

0

403

0

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

2 246,900

2 246,900

1 682,943

138,500

 

0,000

 

 

 

 

 

2 246,900

06

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

435,600

435,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

435,600

06

1

408

2

408

2

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

435,600

435,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

435,600

06

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

44 878,390

0,000

0,000

0,000

44 878,390

44 878,390

44 878,390

06

1

732

1

732

1

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0,000

 

 

 

 

44 878,390

 

 

 

44 878,390

44 878,390

44 878,390

 

 

 

 

 

 

 

Всього

1 154 077,000

1 154 077,000

765 818,987

96 841,030

0,000

102 014,272

38 154,272

5 325,182

1 080,172

63 860,000

63 860,000

1 256 091,272

07

0

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

1

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 768,400

2 768,400

1 953,200

95,819

 

41,000

 

 

 

41,000

41,000

2 809,400

07

1

200

0

200

0

 

Охорона здоров'я

549 928,700

549 928,700

0,000

0,000

0,000

4 990,504

2 808,349

0,000

0,000

2 182,155

1 850,000

554 919,204

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

434 454,100

434 454,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

434 454,100

07

1

201

0

201

0

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

335 510,744

335 510,744

 

 

 

3 099,754

2 289,920

 

 

809,834

575,000

338 610,498

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

278 447,290

278 447,290

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

278 447,290

 

 

 

 

 

 

 

 у тому числі за рахунок субвенціїй  з місцевих бюджетів  Вітовського району за рахунок коштів медичної субвенції

30 366,000

30 366,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

30 366,000

07

1

203

0

203

0

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

68 938,133

68 938,133

 

 

 

812,486

87,486

 

 

725,000

675,000

69 750,619

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

58 168,239

58 168,239

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

58 168,239

07

1

208

0

208

0

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

34 486,601

34 486,601

 

 

 

148,965

148,965

 

 

 

 

34 635,566

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

8 974,769

8 974,769

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

8 974,769

07

1

210

0

210

0

0722

Стоматологічна допомога населенню

11 812,990

11 812,990

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

11 812,990

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

10 841,554

10 841,554

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10 841,554

07

1

211

0

211

0

 

Первинна медична допомога населенню

72 750,693

72 750,693

0,000

0,000

0,000

929,299

281,978

0,000

0,000

647,321

600,000

73 679,992

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

66 195,000

66 195,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

66 195,000

07

1

211

1

211

1

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

72 750,693

72 750,693

 

 

 

929,299

281,978

 

 

647,321

600,000

73 679,992

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

66 195,000

66 195,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

66 195,000

07

1

214

0

214

0

 

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

21 675,800

21 675,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

21 675,800

07

1

214

4

214

4

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8 501,200

8 501,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

8 501,200

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету  за рахунок коштів медичної субвенції

7 822,100

7 822,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

7 822,100

 

 

 

 

 

 

 

 у тому числі за рахунок субвенції з районного бюджету Вітовського району за рахунок коштів медичної субвенції

679,100

679,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

679,100

07

1

214

6

214

6

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з  з державного бюджету

13 174,600

13 174,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

13 174,600

07

1

215

0

215

0

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

4 753,739

4 753,739

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 753,739

07

1

215

1

215

1

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

3 804,339

3 804,339

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 804,339

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

3 326,048

3 326,048

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 326,048

07

1

215

2

215

2

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

949,400

949,400

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

949,400

07

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

27 950,000

0,000

0,000

0,000

27 950,000

27 950,000

27 950,000

07

1

732

2

732

2

0443

Будівництво медичних установ та закладів

0,000

 

 

 

 

27 950,000

 

 

 

27 950,000

27 950,000

27 950,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

552 697,100

552 697,100

1 953,200

95,819

0,000

32 981,504

2 808,349

0,000

0,000

30 173,155

29 841,000

585 678,604

08

0

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

1

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

32 977,000

32 977,000

25 195,600

739,321

 

193,600

 

 

 

193,600

193,600

33 170,600

08

1

301

0

301

0

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з  з державного бюджету

532 770,300

532 770,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

532 770,300

08

1

301

1

301

1

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

82 484,800

82 484,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

82 484,800

08

1

301

2

301

2

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

450 285,500

450 285,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

450 285,500

08

1

302

0

302

0

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу- за рахунок субвенції з державного бюджету - за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з  з державного бюджету

1 136,500

1 136,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 136,500

08

1

302

1

302

1

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

120,000

120,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

120,000

08

1

302

2

302

2

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1 016,500

1 016,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 016,500

08

1

303

0

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

78 234,468

78 234,468

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

78 234,468

08

1

303

1

303

1

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 241,195

1 241,195

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 241,195

08

1

303

2

303

2

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2 393,273

2 393,273

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 393,273

08

1

303

3

303

3

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

15 900,000

15 900,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

15 900,000

08

1

303

4

303

4

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 500,000

1 500,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 500,000

08

1

303

5

303

5

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2 200,000

2 200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 200,000

08

1

303

6

303

6

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

55 000,000

55 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

55 000,000

08

1

304

0

304

0

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям - за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з  з державного бюджету

441 501,400

441 501,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

441 501,400

08

1

304

1

304

1

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

5 017,600

5 017,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5 017,600

08

1

304

2

304

2

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

825,600

825,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

825,600

08

1

304

3

304

3

1040

Надання допомоги при народженні дитини

192 875,100

192 875,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

192 875,100

08

1

304

4

304

4

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

27 482,700

27 482,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

27 482,700

08

1

304

5

304

5

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

95 380,700

95 380,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

95 380,700

08

1

304

6

304

6

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

6 959,000

6 959,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

6 959,000

08

1

304

7

304

7

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

112 960,700

112 960,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

112 960,700

08

1

305

0

305

0

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

713,700

713,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

713,700

08

1

308

0

308

0

 

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку- за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з  з державного бюджету

167 027,400

167 027,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

167 027,400

08

1

308

1

308

1

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

95 312,800

95 312,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

95 312,800

08

1

308

2

308

2

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

10 455,600

10 455,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10 455,600

08

1

308

3

308

3

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

18 217,500

18 217,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

18 217,500

08

1

308

4

308

4

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

42 696,600

42 696,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

42 696,600

08

1

308

5

308

5

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

344,900

344,900

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

344,900

08

1

309

0

309

0

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

414,900

414,900

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

414,900

08

1

310

0

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

26 350,000

26 350,000

18 578,547

895,247

0,000

108,229

108,229

82,543

0,000

0,000

0,000

26 458,229

08

1

310

4

310

4

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

23 100,000

23 100,000

16 303,610

746,116

 

108,229

108,229

82,543

 

 

 

23 208,229

08

1

310

5

310

5

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

3 250,000

3 250,000

2 274,937

149,131

 

0,000

 

 

 

 

 

3 250,000

08

1

312

0

312

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

293,700

293,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

293,700

08

1

312

3

312

3

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

293,700

293,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

293,700

08

1

316

0

316

0

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 635,098

1 635,098

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 635,098

08

1

317

0

317

0

 

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

234,000

234,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

234,000

08

1

317

2

317

1

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

233,000

233,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

233,000

08

1

317

3

317

2

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

1,000

1,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1,000

08

1

318

0

318

0

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

73,000

73,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

73,000

08

1

319

0

319

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

12 831,690

12 831,690

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 831,690

08

1

319

1

319

1

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

11 403,160

11 403,160

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

11 403,160

08

1

319

2

319

2

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1 428,530

1 428,530

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 428,530

08

1

321

0

321

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

823,733

823,733

675,191

 

 

0,000

 

 

 

 

 

823,733

08

1

323

0

323

0

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя - за рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з  з державного бюджету

4 359,600

4 359,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4 359,600

08

1

324

0

324

0

 

Інші заклади та заходи

9 553,609

9 553,609

3 650,568

531,625

0,000

580,000

580,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10 133,609

08

1

324

1

324

1

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6 066,000

6 066,000

3 650,568

531,625

 

580,000

580,000

 

 

 

 

6 646,000

08

1

324

2

324

2

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3 487,609

3 487,609

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 487,609

 

 

 

 

 

 

 

Всього

1 310 930,098

1 310 930,098

48 099,906

2 166,193

0,000

881,829

688,229

82,543

0,000

193,600

193,600

1 311 811,927

10

0

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 914,600

1 914,600

1 432,300

 

 

41,000

 

 

 

41,000

41,000

1 955,600

10

1

110

0

110

0

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

41 424,882

41 424,882

32 224,346

1 797,687

 

6 185,309

3 681,616

2 272,036

32,538

2 503,693

2 214,893

47 610,191

10

1

400

0

400

0

 

Культура i мистецтво

90 723,518

90 723,518

36 996,410

5 103,068

0,000

3 176,265

1 155,347

359,628

77,657

2 020,918

1 850,000

93 899,783

10

1

403

0

403

0

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

29 486,418

29 486,418

21 212,155

2 082,990

 

84,643

84,643

 

 

 

 

29 571,061

10

1

406

0

406

0

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

18 638,823

18 638,823

11 778,000

2 496,987

 

1 021,622

850,704

314,928

72,857

170,918

 

19 660,445

10

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

42 598,277

42 598,277

4 006,255

523,091

0,000

2 070,000

220,000

44,700

4,800

1 850,000

1 850,000

44 668,277

10

1

408

1

408

1

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

39 898,277

39 898,277

4 006,255

523,091

 

2 070,000

220,000

44,700

4,800

1 850,000

1 850,000

41 968,277

10

1

408

2

408

2

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 700,000

2 700,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 700,000

10

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 000,000

0,000

0,000

0,000

12 000,000

12 000,000

12 000,000

10

1

732

4

732

4

0443

Будівництво установ та закладів культури

0,000

 

 

 

 

12 000,000

 

 

 

12 000,000

12 000,000

12 000,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

134 063,000

134 063,000

70 653,056

6 900,755

0,000

21 402,574

4 836,963

2 631,664

110,195

16 565,611

16 105,893

155 465,574

11

0

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 473,200

1 473,200

1 041,700

19,253

 

20,500

 

 

 

20,500

20,500

1 493,700

11

1

501

0

501

0

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

2 900,000

2 900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 900,000

11

1

501

1

501

1

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2 600,000

2 600,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 600,000

11

1

501

2

501

2

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

300,000

300,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

300,000

11

1

503

0

503

0

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

66 335,839

66 335,839

40 095,403

5 541,134

0,000

1 181,672

455,388

0,000

79,834

726,284

726,284

67 517,511

11

1

503

1

503

1

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

54 543,001

54 543,001

34 522,470

4 953,254

 

1 026,672

300,388

 

 

726,284

726,284

55 569,673

11

1

503

2

503

2

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

3 166,110

3 166,110

 

 

 

0,000

 

 

 

0,000

 

3 166,110

11

1

503

3

503

3

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

8 626,728

8 626,728

5 572,933

587,880

 

155,000

155,000

 

79,834

0,000

 

8 781,728

11

1

504

0

504

0

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

7 325,297

7 325,297

3 802,887

1 663,729

0,000

2 357,588

377,588

0,000

0,000

1 980,000

1 980,000

9 682,885

11

1

504

1

504

1

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

7 325,297

7 325,297

3 802,887

1 663,729

 

2 357,588

377,588

 

 

1 980,000

1 980,000

9 682,885

11

1

506

0

506

0

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

7 080,864

7 080,864

2 128,576

57,477

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 080,864

11

1

506

2

506

2

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

4 181,182

4 181,182

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4 181,182

11

1

506

3

506

3

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

2 899,682

2 899,682

2 128,576

57,477

 

0,000

 

 

 

 

 

2 899,682

11

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9 930,000

0,000

0,000

0,000

9 930,000

9 930,000

9 930,000

11

1

732

5

732

5

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0,000

 

 

 

 

9 930,000

 

 

 

9 930,000

9 930,000

9 930,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

85 115,200

85 115,200

47 068,566

7 281,593

0,000

13 489,760

832,976

0,000

79,834

12 656,784

12 656,784

98 604,960

12

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 634,200

14 634,200

10 677,200

437,280

 

184,500

 

 

 

184,500

184,500

14 818,700

12

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

32 555,690

32 555,690

0,000

0,000

0,000

37 937,144

0,000

0,000

0,000

37 937,144

37 937,144

70 492,834

12

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

31 655,690

31 655,690

 

 

 

36 937,144

 

 

 

36 937,144

36 937,144

68 592,834

12

1

601

6

601

6

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

900,000

900,000

 

 

 

1 000,000

 

 

 

1 000,000

1 000,000

1 900,000

12

1

602

0

602

0

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

42 818,394

42 818,394

 

22 713,394

 

3 000,000

 

 

 

3 000,000

3 000,000

45 818,394

12

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

77 685,310

77 685,310

 

1 675,000

 

28 500,000

 

 

 

28 500,000

28 500,000

106 185,310

12

1

609

0

609

0

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0,000

 

 

 

 

4 458,867

4 458,867

3 597,122

64,900

 

 

4 458,867

12

1

731

0

731

0

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0,000

 

 

 

 

42 993,656

 

 

 

42 993,656

42 993,656

42 993,656

12

1

737

0

737

0

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

100,000

100,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

100,000

12

1

746

0

746

0

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

25 000,000

25 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

25 000,000

12

1

746

1

746

1

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

25 000,000

25 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

25 000,000

12

1

764

0

764

0

0470

Заходи з енергозбереження

0,000

 

 

 

 

15 000,000

 

 

 

15 000,000

15 000,000

15 000,000

12

1

834

0

834

0

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0,000

 

 

 

 

1 245,000

1 000,000

 

 

245,000

0,000

1 245,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

192 793,594

192 793,594

10 677,200

24 825,674

0,000

133 319,167

5 458,867

3 597,122

64,900

127 860,300

127 615,300

326 112,761

13

0

000

0

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 177,800

4 177,800

2 994,800

 

 

90,000

 

 

 

90,000

90,000

4 267,800

13

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

57 000,000

0,000

0,000

0,000

57 000,000

57 000,000

57 000,000

13

1

732

1

732

1

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0,000

 

 

 

 

57 000,000

 

 

 

57 000,000

57 000,000

57 000,000

13

1

764

0

764

0

0470

Заходи з енергозбереження

4 200,000

4 200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4 200,000

13

1

769

0

769

0

 

Інша економічна діяльність

1 500,000

1 500,000

0,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

0,000

200,000

200,000

1 700,000

13

1

769

3

769

3

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 500,000

1 500,000

 

 

 

200,000

 

 

 

200,000

200,000

1 700,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

9 877,800

9 877,800

2 994,800

0,000

0,000

57 290,000

0,000

0,000

0,000

57 290,000

57 290,000

67 167,800

15

0

000

0

 

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

 

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 332,100

3 332,100

2 343,800

98,241

 

204,500

 

 

 

204,50000

204,50000

3 536,600

15

1

101

0

101

0

0910

Надання дошкільної освіти

0,000

 

 

 

 

3 717,812

 

 

 

3 717,812

3 717,812

3 717,812

15

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0,000

 

 

 

 

18 352,338

 

 

 

18 352,338

18 352,338

18 352,338

15

1

109

0

109

0

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0,000

 

 

 

 

1 139,850

 

 

 

1 139,850

1 139,850

1 139,850

15

1

324

0

324

0

 

Інші заклади та заходи

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 400,000

0,000

0,000

0,000

1 400,000

1 400,000

1 400,000

15

1

324

1

324

1

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0,000

 

 

 

 

1 400,000

 

 

 

1 400,000

1 400,000

1 400,000

15

1

403

0

403

0

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

0,000

 

 

 

 

300,000

 

 

 

300,000

300,000

300,000

15

1

503

0

503

0

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 439,407

0,000

0,000

0,000

4 439,407

4 439,407

4 439,407

15

1

503

1

503

1

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0,000

 

 

 

 

4 439,407

 

 

 

4 439,407

4 439,407

4 439,407

15

1

731

0

731

0

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0,000

 

 

 

 

26 025,157

 

 

 

26 025,157

26 025,157

26 025,157

15

1

732

0

732

0

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

29 238,000

0,000

0,000

0,000

29 238,000

29 238,000

29 238,000

15

1

732

1

732

1

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0,000

 

 

 

 

10 758,000

 

 

 

10 758,000

10 758,000

10 758,000

15

1

732

4

732

4

0443

Будівництво установ та закладів культури

0,000

 

 

 

 

3 000,000

 

 

 

3 000,000

3 000,000

3 000,000

15

1

732

5

732

5

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0,000

 

 

 

 

15 480,000

 

 

 

15 480,000

15 480,000

15 480,000

15

1

733

0

733

0

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0,000

 

 

 

 

3 000,000

 

 

 

3 000,000

3 000,000

3 000,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

3 332,100

3 332,100

2 343,800

98,241

0,000

87 817,064

0,000

0,000

0,000

87 817,064

87 817,064

91 149,164

16

0

000

0

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

1

000

0

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 467,000

6 467,000

5 078,200

 

 

515,000

 

 

 

515,000

515,000

6 982,000

16

1

737

0

737

0

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

1 700,000

1 700,000

 

 

 

6 500,000

 

 

 

6 500,000

6 500,000

8 200,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

8 167,000

8 167,000

5 078,200

0,000

0,000

7 015,000

0,000

0,000

0,000

7 015,000

7 015,000

15 182,000

17

0

000

0

 

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

1

000

0

 

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 459,100

2 459,100

1 562,500

75,560

 

163,000

 

 

 

163,000

163,000

2 622,100

 

 

 

 

 

 

 

Всього

2 459,100

2 459,100

1 562,500

75,560

0,000

163,000

0,000

0,000

0,000

163,000

163,000

2 622,100

29

0

000

0

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

1

000

0

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 942,600

3 942,600

2 864,600

90,633

 

54,271

54,271

 

 

 

 

3 996,871

29

1

733

0

733

0

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0,000

 

 

 

 

540,000

 

 

 

540,000

540,000

540,000

29

1

811

0

811

0

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

9 190,000

9 190,000

 

 

 

40,000

 

 

 

40,000

40,000

9 230,000

29

1

812

0

812

0

0320

Заходи з організації рятування на водах

10,000

10,000

 

 

 

420,000

 

 

 

420,000

420,000

430,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

13 142,600

13 142,600

2 864,600

90,633

0,000

1 054,271

54,271

0,000

0,000

1 000,000

1 000,000

14 196,871

31

0

000

0

 

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

1

000

0

 

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 263,400

3 263,400

2 343,800

 

 

61,500

 

 

 

61,500

61,500

3 324,900

 

 

 

 

 

 

 

Всього

3 263,400

3 263,400

2 343,800

0,000

0,000

61,500

0,000

0,000

0,000

61,500

61,500

3 324,900

34

0

000

0

 

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

1

000

0

 

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

8 398,900

8 398,900

5 989,700

 

 

2 925,000

 

 

 

2 925,000

2 925,000

11 323,900

 

 

 

 

 

 

 

Всього

8 398,900

8 398,900

5 989,700

0,000

0,000

2 925,000

0,000

0,000

0,000

2 925,000

2 925,000

11 323,900

36

0

000

0

 

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

000

0

 

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 181,700

5 181,700

4 036,500

 

 

309,100

 

 

 

309,100

309,100

5 490,800

36

1

713

0

713

0

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

3 052,900

3 052,900

 

 

 

7,100

 

 

 

7,100

7,100

3 060,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

8 234,600

8 234,600

4 036,500

0,000

0,000

316,200

0,000

0,000

0,000

316,200

316,200

8 550,800

37

0

000

0

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

1

000

0

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

8 868,300

8 868,300

6 901,100

 

 

184,500

 

 

 

184,500

184,500

9 052,800

37

1

870

0

870

0

0133

Резервний фонд

2 500,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 500,000

37

1

910

0

910

0

0180

Реверсна дотація 

100 711,100

100 711,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

100 711,100

 

 

 

 

 

 

 

Всього

112 079,400

109 579,400

6 901,100

0,000

0,000

184,500

0,000

0,000

0,000

184,500

184,500

112 263,900

38

0

000

0

 

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

1

000

0

 

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 524,500

4 524,500

3 125,000

173,760

 

82,000

 

 

 

82,000

82,000

4 606,500

38

1

602

0

602

0

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

200,000

200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

200,000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

4 724,500

4 724,500

3 125,000

173,760

0,000

82,000

0,000

0,000

0,000

82,000

82,000

4 806,500

40

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 462,800

9 462,800

6 883,300

277,642

 

99,000

 

 

 

99,000

99,000

9 561,800

40

1

312

0

312

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

29,000

29,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

29,000

40

1

312

2

312

2

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5,000

5,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5,000

40

1

312

3

312

3

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

24,000

24,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

24,000

40

1

313

0

313

0

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

95,000

95,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

95,000

40

1

313

3

313

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

95,000

95,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

95,000

40

1

320

0

321

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

251,349

251,349

206,022

 

 

0,000

 

 

 

 

 

251,349

40

1

324

0

324

0

 

Інші заклади та заходи

63,100

63,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

63,100

40

1

324

2

324

2

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

63,100

63,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

63,100

40

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

70,300

70,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

70,300

40

1

408

2

408

2

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

70,300

70,300

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

70,300

40

1

504

0

504

0

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

958,000

958,000

715,088

62,166

0,000

30,731

15,731

0,000

3,104

15,000

0,000

988,731

40

1

504

1

504

1

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

958,000

958,000

715,088

62,166

 

30,731

15,731

 

3,104

15,000

 

988,731

40

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

11 528,700

11 528,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11 528,700

40

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

8 500,000

8 500,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

8 500,000

40

1

601

4

601

4

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

3 028,700

3 028,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 028,700

40

1

602

0

602

0

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

649,000

649,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

649,000

40

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

16 625,000

16 625,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

16 625,000

40

1

604

0

604

0

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

400,000

400,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

400,000

40

1

746

0

746

0

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

3 000,000

3 000,000

0,000

0,000

0,000

2 000,000

0,000

0,000

0,000

2 000,000

2 000,000

5 000,000

40

1

746

1

746

1

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

3 000,000

3 000,000

 

 

 

2 000,000

 

 

 

2 000,000

2 000,000

5 000,000

40

1

822

0

822

0

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

30,000

30,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

30,000

40

1

823

0

823

0

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

436,038

436,038

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

436,038

 

 

 

 

 

 

 

Всього

43 598,287

43 598,287

7 804,410

339,808

0,000

2 129,731

15,731

0,000

3,104

2 114,000

2 099,000

45 728,018

41

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 522,000

7 522,000

5 195,000

420,557

 

84,276

56,276

 

 

28,000

28,000

7 606,276

41

1

312

0

312

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

39,500

39,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

39,500

41

1

312

2

312

2

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

29,500

29,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

29,500

41

1

312

3

312

3

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

10,000

10,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10,000

41

1

313

0

313

0

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

87,500

87,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

87,500

41

1

313

3

313

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

87,500

87,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

87,500

41

1

321

0

321

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

232,533

232,533

190,172

 

 

0,000

 

 

 

 

 

232,533

41

1

324

0

324

0

 

Інші заклади та заходи

43,200

43,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

43,200

41

1

324

2

324

2

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

43,200

43,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

43,200

41

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

70,300

70,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

70,300

41

1

408

2

408

2

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

70,300

70,300

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

70,300

41

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

2 670,000

2 670,000

0,000

0,000

0,000

5 000,000

0,000

0,000

0,000

5 000,000

5 000,000

7 670,000

41

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 800,000

1 800,000

 

 

 

5 000,000

 

 

 

5 000,000

5 000,000

6 800,000

41

1

601

4

601

4

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

870,000

870,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

870,000

41

1

602

0

602

0

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

890,000

890,000

 

 

 

600,000

 

 

 

600,000

600,000

1 490,000

41

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

6 596,700

6 596,700

 

 

 

866,000

 

 

 

866,000

866,000

7 462,700

41

1

733

0

733

0

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0,000

 

 

 

 

4 000,000

 

 

 

4 000,000

4 000,000

4 000,000

41

1

746

0

746

0

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

1 000,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

5 000,000

0,000

0,000

0,000

5 000,000

5 000,000

6 000,000

41

1

746

1

746

1

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 000,000

1 000,000

 

 

 

5 000,000

 

 

 

5 000,000

5 000,000

6 000,000

41

1

822

0

822

0

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

20,000

20,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

20,000

41

1

823

0

823

0

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

327,029

327,029

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

327,029

 

 

 

 

 

 

 

Всього

19 498,762

19 498,762

5 385,172

420,557

0,000

15 550,276

56,276

0,000

0,000

15 494,000

15 494,000

35 049,038

42

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 760,800

9 760,800

6 883,300

401,433

 

45,000

 

 

 

45,000

45,000

9 805,800

42

1

312

0

312

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

13,000

13,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,000

42

1

312

2

312

2

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6,000

6,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

6,000

42

1

312

3

312

3

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

7,000

7,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

7,000

42

1

313

0

313

0

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

84,480

84,480

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

84,480

42

1

313

3

313

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

84,480

84,480

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

84,480

42

1

321

0

321

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

291,001

291,001

238,525

 

 

0,000

 

 

 

 

 

291,001

42

1

324

0

324

0

 

Інші заклади та заходи

66,120

66,120

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

66,120

42

1

324

2

324

2

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

66,120

66,120

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

66,120

42

1

408

0

408

0

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

70,300

70,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

70,300

42

1

408

2

408

2

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

70,300

70,300

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

70,300

42

1

601

0

601

0

 

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

5 473,100

5 473,100

0,000

0,000

0,000

900,000

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

6 373,100

42

1

601

1

601

1

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

473,100

473,100

 

 

 

900,000

 

 

 

900,000

900,000

1 373,100

42

1

601

4

601

4

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 000,000

5 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5 000,000

42

1

602

0

602

0

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

400,000

400,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

400,000

42

1

603

0

603

0

0620

Організація благоустрою населених пунктів

15 410,000

15 410,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

15 410,000

42

1

746

0

746

0

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

1 000,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

9 100,000

0,000

0,000

0,000

9 100,000

9 100,000

10 100,000

42

1

746

1

746

1

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 000,000

1 000,000

 

 

 

9 100,000

 

 

 

9 100,000

9 100,000

10 100,000

42

1

822

0

822

0

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

30,000

30,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

30,000

42

1

823

0

823

0

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

436,038

436,038

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

436,038

 

 

 

 

 

 

 

Всього

33 034,839

33 034,839

7 121,825

401,433

0,000

10 045,000

0,000

0,000

0,000

10 045,000

10 045,000

43 079,839

43

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

1

016

0

016

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 839,100

9 839,100

6 883,300

492,496

 

77,741

16,241

 

 

61,500

61,500

9 916,841

43

1

312

0

312

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

45,000

45,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

45,000

43

1

312

2

312

2

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

25,000

25,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

25,000

43

1

312

3

312

3

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

20,000

20,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

20,000

43

1

313

0

313

0

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

119,389

119,389

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

119,389

43

1

313

3

313

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

119,389

119,389

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

119,389

43

1

321

0

321

0

1050