Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

06 грудня 2017                                                                                        № 30/1

 

 

Про внесення змін до рішення міської

ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський

бюджет міста Миколаєва на 2017 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік».

1.1. Збільшити обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік на  17520,715 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду - на 17520,715 тис. грн., та внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік (Додаток 1).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік у сумі 3981644,582 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду – 3832218,951 тис. грн., доходи спеціального фонду – 149425,631 тис.грн. (доходи бюджету розвитку – 23843,393 тис.грн.).

 

1.2. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік (Додаток 2), у тому числі:

1.2.1. По загальному фонду – за рахунок зменшення передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 12301,80144 тис. грн.

1.2.2. По спеціальному фонду – за рахунок зменшення надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 12301,80144 тис. грн.

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2017 рік із дефіцитом 383758,28373 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 356941,96721 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 740700,25094 тис. грн. (бюджету розвитку – 735831,07194  тис. грн.).

 

1.3. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік на загальну суму 17520,715 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду збільшити  - на 29822,51644 тис. грн., видатки спеціального фонду - зменшити на 12301,80144 тис. грн., та внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (Додаток 3).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік у сумі 4340747,53273 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 3452276,98379 тис. грн., видатки спеціального фонду – 888470,54894 тис. грн.

 

1.4. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, зменшивши обсяг видатків на 12301,80144 тис. грн. (Додаток 4).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків бюджету розвитку на 2017 рік у сумі 759674,46494 тис. грн.

 

    1.5.Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2017 році, зменшивши обсяг видатків на 6767,180 тис.грн. (Додаток 5), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських програм у сумі 1188935,78620  тис. грн.

 

     1.6. Внести зміни до переліку об'єктів, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища бюджету міста Миколаєва у 2017 році (Додаток 6).

 

2. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету згідно з прийнятими виконавчим комітетом міської ради рішеннями від 04.10.2017 № 826, 827, 828, за розпорядженнями міського голови  від  28.09.2017 № 310р та від 27.10.2017 № 338р та № 339р.

 

3. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.

 

 

Секретар міської ради                                                                         Т.В. Казакова

  

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

від_____________________

 

 

 

№_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

у т.ч. бюджет розвитку

40000000

Офіційні трансферти

17 520,715

17 520,715

0,000

0,000

41030000

Субвенції

17 520,715

17 520,715

0,000

0,000

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

4 310,300

4 310,300

0,000

0,000

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

11 668,137

11 668,137

0,000

0,000

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

631,500

631,500

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

631,500

631,500

0,000

0,000

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

910,778

910,778

0,000

0,000

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

0,000

0,000

0,000

0,000

Всього доходів

17 520,715

17 520,715

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

            Т.В. Казакова

 


 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

від __________________

 

 

 

 

 

№___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

0,00000

12 301,80144

-12 301,80144

-12 301,80144

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

0,00000

12 301,80144

-12 301,80144

-12 301,80144

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

12 301,80144

-12 301,80144

-12 301,80144

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

субвенцій з інших бюджетів

0,00000

13 093,97500

-13 093,97500

13 093,97500

 

Всього за типом кредитора

0,00000

12 301,80144

-12 301,80144

-12 301,80144

600000

Фінансування за активними операціями

0,00000

12 301,80144

-12 301,80144

-12 301,80144

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00000

12 301,80144

-12 301,80144

-12 301,80144

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

12 301,80144

-12 301,80144

-12 301,80144

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0,00000

 

 

 

 

субвенцій з інших бюджетів

0,00000

13 093,97500

-13 093,97500

13 093,97500

 

Всього за типом боргового зобов'язання

0,00000

12 301,80144

-12 301,80144

-12 301,80144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

Т.В. Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  3
до рішення міської ради
від _________
№__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

03

0

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

03

1

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

03

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

-166,00000

-166,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-166,00000

 

03

1

664

0

664

0

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

6 000,00000

6 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

6 000,00000

 

03

1

837

0

837

0

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

31,00000

31,00000

 

 

 

1 167,60000

 

 

 

1 167,60000

1 167,60000

1 198,60000

 

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

 

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

-300,00000

-300,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-300,00000

 

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - забезпечення безперебійної роботи системи відеоспостереження "Безпечне місто"

300,00000

300,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

300,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

5 865,00000

5 865,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 167,60000

0,00000

0,00000

0,00000

1 167,60000

1 167,60000

7 032,60000

 

10

0

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

100,00000

100,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

100,00000

 

10

1

100

0

100

0

 

Освіта

3 315,60000

3 315,60000

0,00000

0,00000

0,00000

4 269,16700

0,00000

0,00000

0,00000

4 269,16700

4 269,16700

7 584,76700

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

20,00000

20,00000

0,00000

0,00000

0,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

60,00000

60,00000

80,00000

 

10

1

101

0

101

0

0910

Дошкільна освiта

951,00000

951,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

951,00000

 

10

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

1 919,60000

1 919,60000

 

 

 

4 269,16700

 

 

 

4 269,16700

4 269,16700

6 188,76700

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

20,00000

20,00000

 

 

 

60,00000

 

 

 

60,00000

60,00000

80,00000

 

10

1

109

0

109

0

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

360,00000

360,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

360,00000

 

10

1

110

0

110

0

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

50,00000

50,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

50,00000

 

10

1

117

0

117

0

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

35,00000

35,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

35,00000

 

10

1

633

0

633

0

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0,00000

 

 

 

 

-7 504,76700

 

 

 

-7 504,76700

-7 504,76700

-7 504,76700

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

3 415,60000

3 415,60000

0,00000

0,00000

0,00000

-3 235,60000

0,00000

0,00000

0,00000

-3 235,60000

-3 235,60000

180,00000

 

13

0

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

80,00000

80,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

80,00000

 

13

1

503

0

503

0

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

829,50000

829,50000

0,00000

0,00000

0,00000

-6 429,70700

0,00000

0,00000

0,00000

-6 429,70700

-6 429,70700

-5 600,20700

 

13

1

503

1

503

1

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

829,50000

829,50000

 

 

 

-6 659,70700

 

 

 

-6 659,70700

-6 659,70700

-5 830,20700

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

14,50000

14,50000

 

 

 

84,00000

 

 

 

84,00000

84,00000

98,50000

 

13

1

503

3

503

3

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

0,00000

 

 

 

 

230,00000

 

 

 

230,00000

230,00000

230,00000

 

13

1

504

0

504

0

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

209,30000

209,30000

0,00000

0,00000

0,00000

3 217,18700

0,00000

0,00000

0,00000

3 217,18700

3 217,18700

3 426,48700

 

13

1

504

1

504

1

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

209,30000

209,30000

 

 

 

3 217,18700

 

 

 

3 217,18700

3 217,18700

3 426,48700

 

13

1

506

0

506

0

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

3 500,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 500,00000

 

13

1

506

2

506

2

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

3 500,00000

3 500,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

3 500,00000

 

13

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

3 669,12400

 

 

 

3 669,12400

3 669,12400

3 669,12400

 

13

1

880

0

880

0

0180

Інші субвенції

655,00000

655,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

655,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

5 273,80000

5 273,80000

0,00000

0,00000

0,00000

456,60400

0,00000

0,00000

0,00000

456,60400

456,60400

5 730,40400

 

14

0

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

38,00000

38,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

38,00000

 

14

1

200

0

200

0

 

Охорона здоров'я

4 323,73600

4 323,73600

0,00000

0,00000

0,00000

3 547,45200

0,00000

0,00000

0,00000

3 547,45200

3 547,45200

7 871,18800

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету, за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, на 2017 рік

4 310,30000

4 310,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 310,30000

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

81,94000

81,94000

0,00000

0,00000

0,00000

371,06000

0,00000

0,00000

0,00000

371,06000

371,06000

453,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 661,39200

0,00000

0,00000

0,00000

2 661,39200

2 661,39200

2 661,39200

 

14

1

201

0

201

0

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

73,00000

73,00000

 

 

 

1 032,00000

 

 

 

1 032,00000

1 032,00000

1 105,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

73,00000

73,00000

 

 

 

180,00000

 

 

 

180,00000

180,00000

253,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

352,00000

 

 

 

352,00000

352,00000

352,00000

 

14

1

205

0

205

0

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

1 298,00000

1 298,00000

 

 

 

2 309,39200

 

 

 

2 309,39200

2 309,39200

3 607,39200

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

2 309,39200

 

 

 

2 309,39200

2 309,39200

2 309,39200

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету, за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, на 2017 рік

1 098,00000

1 098,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 098,00000

 

14

1

212

0

212

0

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

425,26400

425,26400

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

425,26400

 

14

1

218

0

218

0

0726

Первинна медична допомога населенню

2 527,47200

2 527,47200

 

 

 

206,06000

 

 

 

206,06000

206,06000

2 733,53200

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету, за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, на 2017 рік

2 518,53200

2 518,53200

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

2 518,53200

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

8,94000

8,94000

 

 

 

191,06000

 

 

 

191,06000

191,06000

200,00000

 

14

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-664,80400

 

 

 

-664,80400

-664,80400

-664,80400

 

14

1

829

0

829

0

0180

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування -  на здійснення делегованих державою повноважень по медичному обслуговуванню вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного району м. Миколаєва з бюджету м. Миколаєва до бюджету Вітовського району у 2017 році  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

1 416,54700

1 416,54700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 416,54700

 

14

1

839

0

839

0

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - на здійснення делегованих державою повноважень по медичному обслуговуванню вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного району м. Миколаєва з бюджету м. Миколаєва до бюджету Вітовського району у 2017 році

693,76800

693,76800

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

693,76800

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету, за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, на 2017 рік

693,76800

693,76800

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

693,76800

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

6 472,05100

6 472,05100

0,00000

0,00000

0,00000

2 882,64800

0,00000

0,00000

0,00000

2 882,64800

2 882,64800

9 354,69900

 

15

0

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

90,00000

90,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

90,00000

 

15

1

303

0

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

2 150,00000

2 150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-59,15800

0,00000

0,00000

0,00000

-59,15800

-59,15800

2 090,84200

 

15

1

303

1

303

1

1030

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

0,00000

 

 

 

 

-59,15800

 

 

 

-59,15800

-59,15800

-59,15800

 

15

1

303

4

303

4

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

850,00000

850,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

850,00000

 

15

1

303

5

303

5

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1 300,00000

1 300,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 300,00000

 

15

1

310

0

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

199,00000

199,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-110,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-110,00000

-110,00000

89,00000

 

15

1

310

4

310

4

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0,00000

 

 

 

 

-110,00000

 

 

 

-110,00000

-110,00000

-110,00000

 

15

1

310

5

310

5

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

199,00000

199,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

199,00000

 

15

1

320

0

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

35,00000

35,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35,00000

 

15

1

320

1

320

1

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-35,00000

-35,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-35,00000

 

15

1

320

2

320

2

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

70,00000

70,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

70,00000

 

15

1

330

0

330

0

1090

Інші установи та заклади

57,00000

57,00000

 

 

 

-256,00000

 

 

 

-256,00000

-256,00000

-199,00000

 

15

1

340

0

340

0

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

83,00000

83,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

83,00000

 

15

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

-118,00000

-118,00000

-96,72100

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-118,00000

 

15

1

325

0

325

0

1050

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов - за рахунок субвенції з державного бюджету

0,00000

 

 

 

 

910,77800

 

 

 

910,77800

910,77800

910,77800

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

2 496,00000

2 496,00000

-96,72100

0,00000

0,00000

485,62000

0,00000

0,00000

0,00000

485,62000

485,62000

2 981,62000

 

24

0

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

38,00000

38,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

38,00000

 

24

1

400

0

400

0

 

Культура

490,28500

490,28500

0,00000

24,00000

0,00000

-1 007,20400

0,00000

0,00000

0,00000

-1 007,20400

-1 007,20400

-516,91900

 

24

1

406

0

406

0

0824

Бібліотеки

423,40000

423,40000

 

 

 

91,88800

 

 

 

91,88800

91,88800

515,28800

 

24

1

409

0

409

0

0828

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

154,89800

154,89800

 

24,00000

 

411,00000

 

 

 

411,00000

411,00000

565,89800

 

24

1

410

0

410

0

0960

Школи естетичного виховання дiтей

705,58700

705,58700

 

 

 

-1 520,09200

 

 

 

-1 520,09200

-1 520,09200

-814,50500

 

24

1

420

0

420

0

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

-793,60000

-793,60000

 

 

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

-783,60000

 

24

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-3 578,08800

 

 

 

-3 578,08800

-3 578,08800

-3 578,08800

 

24

1

642

0

642

0

 

Збереження пам’яток історії та культури

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

76,00000

0,00000

0,00000

0,00000

76,00000

76,00000

76,00000

 

24

1

642

1

642

1

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

0,00000

 

 

 

 

76,00000

 

 

 

76,00000

76,00000

76,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

528,28500

528,28500

0,00000

24,00000

0,00000

-4 509,29200

0,00000

0,00000

0,00000

-4 509,29200

-4 509,29200

-3 981,00700

 

40

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

6 301,56044

6 301,56044

 

 

 

-835,00000

 

 

 

-835,00000

-835,00000

5 466,56044

 

40

1

602

0

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 490,56500

0,00000

0,00000

0,00000

4 490,56500

4 490,56500

4 490,56500

 

40

1

602

1

602

1

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

0,00000

 

 

 

 

5 390,56500

 

 

 

5 390,56500

5 390,56500

5 390,56500

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

3 121,47500

 

 

 

3 121,47500

3 121,47500

3 121,47500

 

40

1

602

2

602

2

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0,00000

 

 

 

 

-900,00000

 

 

 

-900,00000

-900,00000

-900,00000

 

40

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

-354,80000

-354,80000

 

-1 035,80000

 

5 200,96496

 

 

 

5 200,96496

5 200,96496

4 846,16496

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

185,27000

 

 

 

185,27000

185,27000

185,27000

 

40

1

610

0

610

0

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

-650,00000

-650,00000

 

 

 

800,00000

 

 

 

800,00000

800,00000

150,00000

 

40

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

4 123,00000

4 123,00000

 

3 411,00000

 

1 078,79017

 

 

 

1 078,79017

1 078,79017

5 201,79017

 

40

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-14 670,69157

 

 

 

-14 670,69157

-14 670,69157

-14 670,69157

 

40

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

-2 837,28200

-2 837,28200

 

 

 

-5 800,00000

 

 

 

-5 800,00000

-5 800,00000

-8 637,28200

 

40

1

741

0

741

0

0470

Заходи з енергозбереження

0,00000

 

 

 

 

5 000,00000

 

 

 

5 000,00000

5 000,00000

5 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

5 000,00000

 

 

 

5 000,00000

5 000,00000

5 000,00000

 

40

1

742

0

742

0

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

-153,48600

-153,48600

 

 

 

300,91000

 

 

 

300,91000

300,91000

147,42400

 

40

1

747

0

747

0

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,00000

 

 

 

 

5 500,00000

 

 

 

5 500,00000

5 500,00000

5 500,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

6 428,99244

6 428,99244

0,00000

2 375,20000

0,00000

1 065,53856

0,00000

0,00000

0,00000

1 065,53856

1 065,53856

7 494,53100

 

46

0

000

0

 

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

1

000

0

 

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

0,00000

 

 

-17,30500

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

-17,30500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

48

0

000

0

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

000

0

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-203,83300

 

 

 

-203,83300

-203,83300

-203,83300

 

48

1

643

0

643

0

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

0,00000

 

 

 

 

-4 058,02200

 

 

 

-4 058,02200

-4 058,02200

-4 058,02200

 

48

1

742

0

742

0

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

-1 610,00000

-1 610,00000

 

 

 

-472,57800

 

 

 

-472,57800

-472,57800

-2 082,57800

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-1 610,00000

-1 610,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-4 734,43300

0,00000

0,00000

0,00000

-4 734,43300

-4 734,43300

-6 344,43300

 

67

0

000

0

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

000

0

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

70,00000

70,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

70,00000

 

67

1

781

0

781

0

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0,00000

 

 

 

 

-7,69900

 

 

 

-7,69900

-7,69900

-7,69900

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

70,00000

70,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-7,69900

0,00000

0,00000

0,00000

-7,69900

-7,69900

62,30100

 

71

0

000

0

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

1

000

0

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

1

741

0

741

0

0470

Заходи з енергозбереження

-1 000,00000

-1 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 000,00000

 

71

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки -  видатки для створення центру енергоефективності - комунальної установи «Центр енергоефективності м.Миколаєва»

-2 192,00000

-2 192,00000

 

 

 

-308,00000

 

 

 

-308,00000

-308,00000

-2 500,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки -  видатки для забезпечення діяльності центру енергоефективності - комунальної установи ММР  «Центр енергоефективності м.Миколаєва»

2 192,00000

2 192,00000

 

 

 

308,00000

 

 

 

308,00000

308,00000

2 500,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-1 000,00000

-1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 000,00000

 

77

0

000

0

 

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

1

000

0

 

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

50,00000

50,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

50,00000

 

77

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

-500,00000

-500,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-500,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-450,00000

-450,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-450,00000

 

90

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

228,00000

228,00000

 

 

 

-298,00000

 

 

 

-298,00000

-298,00000

-70,00000

 

90

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

-347,63800

-347,63800

-273,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-347,63800

 

90

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

500,00000

500,00000

 

 

 

200,00000

 

 

 

200,00000

200,00000

700,00000

 

90

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

294,66300

294,66300

 

 

 

-110,00000

 

 

 

-110,00000

-110,00000

184,66300

 

90

1

611

0

611

0

0620

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

47,63800

47,63800

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

47,63800

 

90

1

612

0

612

0

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

180,00000

180,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

180,00000

 

90

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

150,00000

150,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

150,00000

 

90

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

319,00000

319,00000

 

 

 

-1 106,33800

 

 

 

-1 106,33800

-1 106,33800

-787,33800

 

90

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

162,67500

162,67500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

162,67500

 

90

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

162,67500

162,67500

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

162,67500

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

1 534,33800

1 534,33800

-273,00000

0,00000

0,00000

-1 314,33800

0,00000

0,00000

0,00000

-1 314,33800

-1 314,33800

220,00000

 

91

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

150,00000

150,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

150,00000

 

91

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

-110,00000

-110,00000

-90,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-110,00000

 

91

1

340

0

340

0

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

-20,00000

-20,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-20,00000

 

91

1

420

0

420

0

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

20,00000

20,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

20,00000

 

91

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

0,00000

 

 

 

 

100,00000

 

 

 

100,00000

100,00000

100,00000

 

91

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

705,00000

705,00000

 

 

 

36,70000

 

 

 

36,70000

36,70000

741,70000

 

91

1

612

0

612

0

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

65,00000

65,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

65,00000

 

91

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

230,00000

230,00000

 

 

 

63,30000

 

 

 

63,30000

63,30000

293,30000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

1 040,00000

1 040,00000

-90,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

200,00000

1 240,00000

 

92

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

58,50000

58,50000

 

 

 

101,50000

 

 

 

101,50000

101,50000

160,00000

 

92

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

-230,00000

-230,00000

-185,37000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-230,00000

 

92

1

420

0

420

0

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

100,00000

100,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

100,00000

 

92

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

1 460,00000

1 460,00000

 

 

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

1 470,00000

 

92

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

-1 960,00000

-1 960,00000

 

 

 

-600,00000

 

 

 

-600,00000

-600,00000

-2 560,00000

 

92

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

0,00000

 

 

 

 

-680,00000

 

 

 

-680,00000

-680,00000

-680,00000

 

92

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-1 000,00000

 

 

 

-1 000,00000

-1 000,00000

-1 000,00000

 

92

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,00000

 

 

 

 

-3 010,00000

 

 

 

-3 010,00000

-3 010,00000

-3 010,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-571,50000

-571,50000

-185,37000

0,00000

0,00000

-5 178,50000

0,00000

0,00000

0,00000

-5 178,50000

-5 178,50000

-5 750,00000

 

93

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

219,00000

219,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

219,00000

 

93

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

-169,00000

-169,00000

-138,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-169,00000

 

93

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

12,85000

12,85000

 

 

 

-12,85000

 

 

 

-12,85000

-12,85000

0,00000

 

93

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

267,10000

267,10000

 

 

 

-22,10000

 

 

 

-22,10000

-22,10000

245,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

280,00000

 

 

 

280,00000

280,00000

280,00000

 

93

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

0,00000

 

 

 

 

455,00000

 

 

 

455,00000

455,00000

455,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

420,00000

 

 

 

420,00000

420,00000

420,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

329,95000

329,95000

-138,00000

0,00000

0,00000

420,05000

0,00000

0,00000

0,00000

420,05000

420,05000

750,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

29 822,51644

29 822,51644

-783,09100

2 381,89500

0,00000

-12 301,80144

0,00000

0,00000

0,00000

-12 301,80144

-12 301,80144

17 520,71500

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

4 310,30000

4 310,30000

0,00000

0,00000

0,00000

12 578,91500

0,00000

0,00000

0,00000

12 578,91500

12 578,91500

16 889,21500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

 

Т.В. Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  4

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

від__________________

 

 

 

 

 

 

 

№__________________

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0300000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

1 167,60000

0310000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

0,000

0,000

1 167,60000

0318370

8370

0180

Субвенція з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Капітальні видатки

 

 

 

1 167,60000

 

 

 

забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази управлінню Державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області для проведення модернізації існуючої комп’ютерно-технічної бази на придбання комп’ютерної та оргтехніки

 

 

 

 

167,60000

 

 

 

матеріально-технічне забезпечення  підрозділів Центрального, Інгульського, Заводського та Корабельного відділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області   спеціальними автомобілями

 

 

 

 

1 000,00000

1000000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

2 390,514

 

2 115,540

-3 235,60000

1010000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

2 390,514

 

2 115,540

-3 235,60000

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

 

 

 

4 269,16700

 

 

 

у т. ч.за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

 

 

 

 

60,00000

1016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул.Променева у мікрорайоні "Північний" м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні  роботи та експертиза

 

 

 

-730,60700

1016330

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні «Північний» м. Миколаєва (підготовчі роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертна оцінка

860,629

 

860,629

730,60700

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул. М.Морська,78 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-1 800,00000

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ№ 29 по вул.Ватутіна,124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно- вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-3 641,66500

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1  у м.Миколаєві, у  т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

900,000

 

624,998

 

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №59 по вул.Адміральській,24  у м.Миколаєві, у  т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

129,885

 

129,913

-2 063,10200

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64, вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

300,000

 

300,000

 

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція будівлі (для забезпечення інклюзивної форми навчання) МСШ МіПР «Академія дитячої творчості» по вул.Олійника,36 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

200,000

 

200,000

 

1300000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

-899,486

 

-1 193,465

456,60400

1310000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

-899,486

 

-1 193,465

456,60400

1315030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

-6 429,70700

1315031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

 

 

 

-6 659,70700

 

 

 

у т. ч. за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

 

 

 

 

84,00000

1315033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Капітальні видатки

 

 

 

230,00000

1315040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Капітальні видатки

 

 

 

3 217,18700

1315041

5041

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

Капітальні видатки

 

 

 

3 217,18700

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво футбольного поля №1 (тренувального) Центрального міського стадіону  по вул. Спортивний, 1/1 в  м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

3 456,61000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво спортивного майданчика ДЮСШ  №5 за адресою: пр.Богоявленський, 253а  в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

-425,760

 

-425,760

-1 546,71400

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція існуючого футбольного поля  Центрального міського стадіону  по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

1 500,00000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція периментального огородження  Центрального міського стадіону  по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

-22 100,000

 

-22 100,000

-200,00000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція периметрального огородження  Центрального міського стадіону  по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

22 100,000

 

22 100,000

200,00000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво спортивного майданчика  КДЮСШ "Комунарівець"  за адресою: пр.Героїв України, 2/4  в м.Миколаєві,  в т.ч. проектні роботи та експертиза

-473,726

 

-473,726

 

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція веслувальної бази КДЮСШ "Комунарівець"  по вул.Паромний узвіз 1 в  м.Миколаєві, у т.ч проектні роботи, геодезія, технічне обстеження  та експертиза приміщень

 

 

 

-58,77200

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ №2  з надбудовою  спортивного залу  за адресою: вул. Спортивна, 11 у м. Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

318,00000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реставрація фасадів та даху будівлі Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування по вул. Пушкінській,11 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

-293,979

 

1400000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

6 058,555

 

6 058,555

2 882,64800

1410000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

6 058,555

 

6 058,555

2 882,64800

1412010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Капітальні видатки

 

 

 

1 032,00000

 

 

 

у т. ч. за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

 

 

 

 

180,00000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

352,00000

1412050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

 

 

 

2 309,39200

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

2 309,39200

1412180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

Капітальні видатки

 

 

 

206,06000

 

 

 

у т. ч. за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

 

 

 

 

191,06000

1416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція сімейної амбулаторії КЗ ММР "ЦПМСД №1" за адресою: м.Миколаїв, вул. Знаменська,35, в т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-500,00000

1416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція системи опалення з встановленням електричних котлів потужністю 360 кВт в Міському пологовому будинку №2 по вул. Будівельників,8 у м.Миколаєві, у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

 

 

 

-964,80400

1416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція приміщення під розміщення сімейної амбулаторії №1 КЗ ММР "ЦПМСД №5", за адресами: вул.Привільна, 41/1 та вул. Привільна,41/3, в тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

-6 700,000

 

-6 300,000

-5 100,00000

1416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція приміщення під розміщення сімейної амбулаторії №1 КЗ ММР «ЦПМСД №5» за адресами: вул. Привільна, 41/1 та вул. Привільна, 41/3 в м. Миколаєві, в тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза 

12 758,555

5,9

12 358,555

5 900,00000

1500000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

485,62000

1510000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

485,62000

1513030

3030

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Капітальні видатки

 

 

 

-59,15800

1513031

3031

1030

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

Капітальні видатки

 

 

 

-59,15800

1513100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

Капітальні видатки

 

 

 

-110,00000

1513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

 

 

 

-110,00000

1513250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов -  за рахунок субвенції з державного бюджету

Капітальні видатки

 

 

 

910,77800

1513300

3300

1090

Інші установи та заклади

Капітальні видатки

 

 

 

-256,00000

2400000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

45 437,594

 

45 437,594

-4 509,29200

2410000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

45 437,594

 

45 437,594

-4 509,29200

2414060

4060

0824

Бібліотеки

Капітальні видатки

 

 

 

91,88800

2414090

4090

0828

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

Капітальні видатки

 

 

 

411,00000

2414100

4100

0824

Школи естетичного виховання дітей

Капітальні видатки

 

 

 

-1 520,09200

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

Капітальні видатки

 

 

 

10,00000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Придбання об’єкта незавершеного будівництва за адресою: м.Миколаїв,вул.Озерна,43 для розміщення Палацу культури

 

 

 

-114,00000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво культурного центру за адресою: м.Миколаїв, вул. Озерна,43, у т.ч. проектно- вишукувальні роботи та експертиза

28 200,000

 

28 200,000

400,00000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція будівлі за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна, 43, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-400,000

 

-400,000

-400,00000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція концертної зали ММПК "Молодіжний" по пр.Богоявленському, 39-а в м.Миколаєві з облаштуванням допоміжних приміщень та котельні, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

9 831,938

 

9 831,938

-479,08800

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція Великокорениського будинку культури за адресою: вул. Миколаївських десантників, 4 (Братів Неживих) (Велика Корениха), м.Миколаїв, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

7 805,656

 

7 805,656

15,00000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 в м.Миколаєві під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-3 000,00000

2416420

6420

 

Збереження пам’яток історії та культури

Капітальні видатки

0,000

0,000

0,000

76,00000

2416421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення  по вул. Спаській, 44 в м. Миколаєві з створенням безперешкодного доступу для маломобільних верств населення, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

43,00000

2416421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення по вул. Шевченка, 58 в м. Миколаєві,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

33,00000

4000000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

79 641,611

 

82 093,993

1 065,53856

4010000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

79 641,611

 

82 093,993

1 065,53856

4016010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

-835,00000

4016020

6020

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

4 490,56500

4016021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

Капітальні видатки

 

 

 

5 390,56500

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

3 121,47500

4016022

6022

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Капітальні видатки

 

 

 

-900,00000

4016060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

5 200,96496

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

185,27000

4016100

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

 

 

 

800,00000

4016130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

 

 

 

1 078,79017

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Корегування та експертиза проекту з очищення та заглиблення малої річки Вітовка від ВІОС до ріки Південний Буг в м. Миколаєві

 

 

 

-48,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Ліквідація наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський" - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий в м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза

16 673,341

1,8

16 081,249

48,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м.Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза

3 818,656

 

3 773,442

 

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Ліквідація  підтоплення Широкої Балки, будівництво дренажного колектору, у тому числі корегування та експертиза проектно-кошторисної документації 

 

 

 

-3,12655

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р.Південний Буг у районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова)

 

 

 

-280,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво транспортно-логістичного центру для вантажних автомобілів по Баштанському шосе(11 Промзона) в м. Миколаєві,в т.ч. виготовлення проекту землеустрою , проектно-кошторисної документації,проведення екпертизи

 

 

 

-320,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній в Центральному районі м.Миколаєва (ІІ черга),  у тому числі проектні роботи та експертиза

-6 400,000

 

-6 400,000

-200,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво каналізації в межах вул.Теслярська, вул.Каразіна, вул. Маршала Маліновського, вул. 2-а Воєнна в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

6 400,000

 

6 400,000

 

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення між вул. Маячною-вул. 295 Стрілецької Дивізії та вул. Менделєєва-вул. Гагаріна в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

23,212

 

23,212

-209,88600

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво тролейбусної лінії по пр.Богоявленському, від міського автовокзалу до вул.Гагаріна в м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-614,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Очаківській в Заводському районі м.Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи

 

 

 

-20,93558

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Володимирівська в Заводському районі м.Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи

 

 

 

-20,93558

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Святославівська в Заводському районі м.Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи

 

 

 

-20,93558

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Малої Коренихи по вул. Сонячна в Заводському районі м.Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи

 

 

 

-50,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Малої Коренихи по вул. Редутній в Заводському районі м.Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи

 

 

 

-50,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м.Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза

-6 463,286

 

-6 223,462

-4 529,41400

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза

6 463,286

3,7

6 223,462

4 529,41400

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво тролейбусної лінії по вул.Лазурній та вул.Озерній у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-5 933,50300

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр.Миру  ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза

-789,76000

 

-789,76000

-789,76000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Троїцькій  ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза

-793,53600

 

-793,53600

-793,53600

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Космонавтів ріг вул.Турбінної , у т.ч. проектні роботи та експертиза

-757,68600

 

-757,68600

-757,68600

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Херсонське шосе  ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза

-1 395,68000

 

-1 395,68000

-1 395,68000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво об’їзної дороги від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

-287 200,000

 

-287 200,000

-500,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по вул. Херсонське шосе  ріг вул. Новозаводської, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 395,680

 

1 395,680

36,50000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по пр. Миру  ріг вул. Новозаводської, у т.ч. проектні роботи та експертиза

789,760

 

789,760

789,76000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського,3 у м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза

 

 

3 089,688

2 090,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових житлових будинків у місті Миколаєві, Центральний район, у тому числі проектні роботи та експертиза

 

 

 

-1 327,91603

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових житлових будинків у місті Миколаєві, Заводський район, у тому числі проектні роботи та експертиза

 

 

 

-1 362,00196

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція дороги  по вул. Національної гвардії, від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м.Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

287 200,000

 

287 200,000

500,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція площі Соборної по вул. Адміральській між будинками №№ 20 – 22 в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

 

 

 

-500,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція скверу  "Манганарівський" («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською- 1 Слобідською - Нікольською -Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі корегування проекту та експертиза

 

 

 

-2 372,69300

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

9 785,568

 

9 785,568

-300,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція скверу «Миколаївський»  – території рекреаційного призначення, розташованої по вул.  Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68-а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

8 321,934

 

8 321,934

-0,38178

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави», розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

11 417,794

 

11 417,794

-120,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція скверу "Трояндовий"(«Радянський»), який розташований по вулиці Соборній (Радянській) ріг проспекту Центрального (Леніна) в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

14 755,444

 

14 755,444

-120,00000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція зеленої зони  по вул. Знаменській, 8а в Корабельному районі м. Миколаєва, в тому числі проектні роботи та експертиза

16 396,884

 

16 396,884

-23,97451

4016650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальні видатки

 

 

 

-5 800,00000

4017410

7410

0470

Заходи з енергозбереження

Капітальні видатки

 

 

 

5 000,00000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

5 000,00000

4017420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Капітальні видатки

 

 

 

300,91000

4017470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП "Дорога"

 

 

 

2 500,00000

4017470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  ЖКП "Південь"

 

 

 

3 000,00000

4800000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

305,628

 

305,628

-4 734,43300

4810000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

305,628

 

305,628

-4 734,43300

4816310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Внесення змін до оновленого Плану зонування м.Миколаєва

 

 

 

-203,83300

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території Індустріального парку по вул. Національної гвардії (Радянської Армії) в Корабельному районі м.Миколаєва

 

 

 

-303,45000

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території частини мікрорайону Балабанівка у Корабельному районі м. Миколаєва

 

 

 

-87,16300

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території Індустріального парку по вул.Троїцькій (Кірова), 2 Промзона в Інгульському районі м.Миколаєва

 

 

 

-558,20000

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту реконструкції та паспортизації з благоустроєм та озелененням вул.Соборної, в Центральному районі м.Миколаєва 

 

 

 

-598,41300

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту  реконструкції площі Соборної та частини Флотського бульвару у Центральному районі м.Миколаєва

 

 

 

-560,00000

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами по пр. Богоявленському

 

 

 

-120,54300

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами по пр.Героїв України

 

 

 

-120,54300

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами по вул. Космонавтів

 

 

 

-120,54300

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Коригування детального плану території,  обмеженої вулицями: Лазурна,Біла, Генерала Карпенка, Нікольська, Велика Морська та береговою лінією р. Південний Буг в м.Миколаєві на оновленій топографічній основі

 

 

 

-397,11800

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Коригування детального плану намивної території з урахуванням забудови мікрорайона «Ліски-2» в м.Миколаєві на оновленій топографічній основі

 

 

 

-276,33800

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Коригування детального плану території мікрорайону «Північний» в м.Миколаєві на оновленій топографічній основі

 

 

 

-232,71200

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги»

 

 

 

-682,99900

4817420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів у М 1:500 території з урахуванням забудови мікрорайону "Ліски-2" в м. Миколаєві

11,514

 

11,514

11,51400

4817420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів у М 1:500 території,  обмеженої вулицями: Лазурна, Біла, Генерала Карпенка, Нікольська, Велика Морська та береговою лінією р.Південний Буг в  м.Миколаєві

199,300

 

199,300

199,30000

4817420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів у М 1:500 території мікрорайону «Північний» в м.Миколаєві

94,814

 

94,814

94,81400

4817420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Роботи з впровадженя підсистеми чергування топографічної основи в М 1: 500 м.Миколаєва

 

 

 

-778,20600

6700000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

-125,174

 

-125,174

-7,69900

6710000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

-125,174

 

-125,174

-7,69900

6716310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

-125,174

 

-125,174

 

6717810

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальний ремонт складів матеріального резерву, у т.ч. проектно-кошторисна документація

 

 

 

-7,69900

9000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-1 314,33800

9010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-1 314,33800

9010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

-298,00000

9016010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

200,00000

9016060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

-110,00000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації по вул.Чкалова від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Дунаєва від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Сінна від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Защука від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Рюміна від вул. Защука до вул.Чкалова, вул.Андрєєва-Палагнюка від вул.Защука до вул.Чкалова, вул.Пушкінська від вул.Защука до вул.Чкалова у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

-7 000,000

 

-7 000,000

-150,00000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво каналізації по вул.Чкалова від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Дунаєва від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Сінна від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Защука від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Рюміна від вул. Защука до вул.Чкалова, вул.Андрєєва-Палагнюка від вул.Защука до вул.Чкалова, вул.Пушкінська від вул.Защука до вул.Чкалова у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

7 000,000

 

7 000,000

150,00000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м. Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза 

-7 000,000

 

-7 000,000

-400,00000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м. Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза 

7 000,000

 

7 000,000

400,00000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво зливової каналізації на Залізничному селищі приватного сектору в м. Миколаєві , у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

-5 000,000

 

-5 000,000

-120,00000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво зливової каналізації на Залізничному селищі приватного сектору в м. Миколаєві , у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

5 000,000

 

5 000,000

120,00000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво зливової каналізації по вул.5 Слобідська до вул.Чкалова у м. Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

-3 000,000

 

-3 000,000

-60,00000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво зливової каналізації по вул.5 Слобідська до вул.Чкалова у м. Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

3 000,000

 

3 000,000

60,00000

9016650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальні видатки

 

 

 

-1 106,33800

9100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

200,00000

9110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

200,00000

9116010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

100,00000

9116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

36,70000

9116650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальні видатки

 

 

 

63,30000

9200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-5 178,50000

9210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-5 178,50000

9210180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

101,50000

9216010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

10,00000

9216060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

-600,00000

9216130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

 

 

 

-680,00000

9216310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Гаражній у м.Миколаєві, в т.ч.  проектно-кошторисна документація та експертиза

 

 

 

-1 000,00000

9216650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальні видатки

 

 

 

-3 010,00000

9300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

420,05000

9310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

420,05000

9316010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

-12,85000

9316060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

-22,10000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

280,00000

9316130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

 

 

 

455,00000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

420,00000

 

 

 

Всього

 

132 809,242

 

134 692,671

-12 301,80144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 Т.В.Казакова

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  5
до рішення міської ради
від ________                      №___________                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2017 році*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

1

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

03

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

-166,00000

 

-166,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-166,00000

0,00000

-166,00000

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

 

-5 205,00000

-5 205,00000

03

1

880

0

880

0

0180

Інші субвенції

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

 

5 205,00000

5 205,00000

 

 

 

 

 

 

 

Субвенція з міського бюджету міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на забезпечення придбання житла для сімей учасників антитерористичної операції на сході України, які перебувають на квартирному обліку, згідно зі списком по пільзі, затвердженим Миколаївською міською радою

 

 

5 205,00000

5 205,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

0,00000

0,00000

03

1

664

0

664

0

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017  рік

6 000,00000

 

6 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

6 000,00000

0,00000

6 000,00000

03

1

837

0

837

0

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Програма " Сприяння діяльності правоохороних органів на території міста Миколаєва" на 2017-2019 роки

 

1 000,00000

1 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

 матеріально-технічне забезпечення  підрозділів Центрального, Інгульського, Заводського та Корабельного відділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області   спеціальними автомобілями.

 

 

1 000,00000

1 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

1 000,00000

1 000,00000

03

1

837

0

837

0

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Програма підтримки державної політики в сфері казначейського обслуговування  бюджетних коштів у м. Миколаєві на 2017-2019 роки

31,00000

167,60000

198,60000

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази управлінню Державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області для проведення модернізації існуючої комп’ютерно-технічної бази   на  придбання комп’ютерної та оргтехніки

 

31,00000

167,60000

198,60000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

31,00000

167,60000

198,60000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

5 865,00000

1 167,60000

7 032,60000

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

10

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

 

100,00000

 

100,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

100,00000

0,00000

100,00000

10

1

633

0

633

0

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017 рік

 

-7 504,76700

-7 504,76700

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

-7 504,76700

-7 504,76700

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

100,00000

-7 504,76700

-7 404,76700

 

 

 

 

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

13

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

80,00000

 

80,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

80,00000

0,00000

80,00000

13

1

503

0

503

0

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Міська  програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки

0,00000

230,00000

230,00000

13

1

503

3

503

3

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Міська  програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки

 

230,00000

230,00000

13

1

506

0

506

0

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Міська  програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки

3 500,00000

0,00000

3 500,00000

13

1

506

2

506

2

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Міська  програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки

3 500,00000

 

3 500,00000

13

1

880

0

880

0

0180

Інші субвенції

Міська  програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки

655,00000

 

655,00000

 

 

 

 

 

 

 

субвенція з міського бюджету міста  Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на фінансування СДЮСШОР з веслування на байдарках і каное імені героя-десантника Миколи Гуцаленка

 

655,00000

 

655,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

4 155,00000

230,00000

4 385,00000

13

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017  рік

 

3 669,12400

3 669,12400

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

3 669,12400

3 669,12400

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

4 235,00000

3 899,12400

8 134,12400

 

 

 

 

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

14

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

38,00000

 

38,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

38,00000

0,00000

38,00000

14

1

201

0

201

0

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2016-2018 роки                                               

 

500,00000

500,00000

14

1

212

0

212

0

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2016-2018 роки                                                

425,26400

 

425,26400

14

1

218

0

218

0

0726

Первинна медична допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2016-2018 роки                                               

 

15,00000

15,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

425,26400

515,00000

940,26400

14

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017  рік

 

-664,80400

-664,80400

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

-664,80400

-664,80400

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

463,26400

-149,80400

313,46000

 

 

 

 

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

15

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

90,00000

 

90,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

90,00000

0,00000

90,00000

15

1

303

0

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

2 150,00000

-59,15800

2 090,84200

15

1

303

1

303

1

1030

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

 

-59,15800

-59,15800

15

1

303

4

303

4

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

850,00000

 

850,00000

15

1

303

5

303

5

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

1 300,00000

 

1 300,00000

15

1

310

0

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

4,40000

-110,00000

-105,60000

15

1

310

4

310

4

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

4,40000

-110,00000

-105,60000

15

1

320

0

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

-35,00000

0,00000

-35,00000

15

1

320

1

320

1

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

-35,00000

 

-35,00000

15

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

-118,00000

 

-118,00000

15

1

340

0

340

0

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

153,00000

 

153,00000

15

1

330

0

330

0

1090

Інші установи та заклади

 Міська  програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                  

57,00000

-256,00000

-199,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

2 211,40000

-425,15800

1 786,24200

15

1

320

0

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

70,00000

0,00000

70,00000

15

1

320

2

320

2

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

70,00000

 

70,00000

15

1

340

0

340

0

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

-70,00000

 

-70,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

2 301,40000

-425,15800

1 876,24200

 

 

 

 

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

24

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

38,00000

 

38,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

38,00000

0,00000

38,00000

24

1

420

0

420

0

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки

2,40000

10,00000

12,40000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

2,40000

10,00000

12,40000

24

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017  рік

 

-3 578,08800

-3 578,08800

24

1

642

0

642

0

 

Збереження пам’яток історії та культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017  рік

0,00000

76,00000

76,00000

24

1

642

1

642

1

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017  рік

 

76,00000

76,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

-3 502,08800

-3 502,08800

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

40,40000

-3 492,08800

-3 451,68800

 

 

 

 

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

40

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

6 301,56044

 

-835,00000

5 466,56044

40

1

602

0

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

0,00000

1 369,09000

1 369,09000

40

1

602

1

602

1

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

 

 

2 269,09000

2 269,09000

40

1

602

2

602

2

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

 

 

-900,00000

-900,00000

40

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-354,80000

5 015,69496

4 660,89496

40

1

610

0

610

0

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-650,00000

800,00000

150,00000

40

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

4 123,00000

1 078,79017

5 201,79017

40

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-2 837,28200

-5 800,00000

-8 637,28200

40

1

742

0

742

0

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-153,48600

300,91000

147,42400

40

1

747

0

747

0

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

 

 

5 500,00000

5 500,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

6 428,99244

7 429,48513

13 858,47757

40

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017  рік

 

-14 670,69157

-14 670,69157

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

 

0,00000

 

-14 670,69157

-14 670,69157

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

6 428,99244

-7 241,20644

-812,21400

 

 

 

 

 

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

 

 

 

 

46

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

-17,30500

 

-17,30500

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-17,30500

0,00000

-17,30500

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

-17,30500

0,00000

-17,30500

 

 

 

 

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

48

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017  рік

 

-203,83300

-203,83300

48

1

643

0

643

0

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017  рік

 

-4 058,02200

-4 058,02200

48

1

742

0

742

0

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017  рік

-1 610,00000

-472,57800

-2 082,57800

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-1 610,00000

-4 734,43300

-6 344,43300

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

-1 610,00000

 

-4 734,43300

-6 344,43300

 

 

 

 

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

67

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

70,00000

 

70,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

70,00000

0,00000

70,00000

67

1

781

0

781

0

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017 -2019 роки

 

-7,69900

-7,69900

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

-7,69900

-7,69900

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

70,00000

-7,69900

62,30100

 

 

 

 

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

71

1

741

0

741

0

0470

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

-1 000,00000

 

-1 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-1 000,00000

0,00000

-1 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

-1 000,00000

 

0,00000

-1 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

 

77

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

50,00000

 

50,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

50,00000

0,00000

50,00000

77

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-500,00000

 

-500,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-500,00000

0,00000

-500,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

-450,00000

0,00000

-450,00000

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

90

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

70,00000

-298,00000

-228,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

70,00000

-298,00000

-228,00000

90

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

-347,63800

 

-347,63800

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-347,63800

0,00000

-347,63800

90

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

500,00000

200,00000

700,00000

90

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

294,66300

-110,00000

184,66300

90

1

611

0

611

0

0620

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

47,63800

 

47,63800

90

1

612

0

612

0

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

180,00000

 

180,00000

90

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

150,00000

 

150,00000

90

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

319,00000

-1 106,33800

-787,33800

90

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

162,67500

 

162,67500

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

1 653,97600

-1 016,33800

637,63800

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

1 376,33800

-1 314,33800

62,00000

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Корабельного району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

91

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

40,00000

 

40,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

40,00000

0,00000

40,00000

91

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

-110,00000

 

-110,00000

91

1

340

0

340

0

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

-20,00000

 

-20,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-130,00000

0,00000

-130,00000

91

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

100,00000

100,00000

91

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

705,00000

36,70000

741,70000

91

1

612

0

612

0

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

65,00000

 

65,00000

91

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

230,00000

63,30000

293,30000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

1 000,00000

200,00000

1 200,00000

91

1

420

0

420

0

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки

20,00000

 

20,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

20,00000

0,00000

20,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

930,00000

200,00000

1 130,00000

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Інгульського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

92

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

30,00000

101,50000

131,50000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

30,00000

101,50000

131,50000

92

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки                                                                 

-230,00000

 

-230,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-230,00000

0,00000

-230,00000

92

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

1 460,00000

10,00000

1 470,00000

92

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

-1 960,00000

-600,00000

-2 560,00000

92

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

-680,00000

-680,00000

92

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

-3 010,00000

-3 010,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

-500,00000

-4 280,00000

-4 780,00000

92

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017 рік

 

-1 000,00000

-1 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

-1 000,00000

-1 000,00000

92

1

420

0

420

0

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки

100,00000

 

100,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

100,00000

0,00000

100,00000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

-600,00000

-5 178,50000

-5 778,50000