Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

16 листопада 2017                                                                                             № 28/8

Про затвердження Програми розвитку

малого і середнього підприємництва

у м. Миколаєві на 2017-2018 роки

 

Відповідно до Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.   Затвердити Програму  розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2018 роки (далі-Програма, додається).

2. Виконавчим органам Миколаївської міської ради, установам та організаціям міста, залученим учасникам Програми забезпечити виконання заходів у визначені терміни та інформувати департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради  щоквартально, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради щорічно до 15 квітня наступного за звітним періодом року інформувати постійну комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, енергозбереження, сфери послуг, підприємництва та торгівлі (Євтушенка) про хід виконання Програми.

4. Рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2015 № 45/13 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2015-2016 роки» визнати таким, що втратило чинність.

5.  Контроль за виконанням даного рішення залишається за мною, постійну комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, енергозбереження, сфери послуг, підприємництва та торгівлі (Євтушенка).

 

 

Секретар міської ради                                                                   Т.В. Казакова

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 16 листопада 2017

№ 28/8

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У М. МИКОЛАЄВІ НА 2017-2018 РОКИ

 

Малий і середній бізнес відіграє значну роль при вирішенні завдань соціально-економічного характеру. Рівень сприяння розвитку малого і середнього підприємництва є однією з найголовніших рис оцінки результатів органів самоуправління.

Підприємницька діяльність є фундаментом соціально-економічного зростання міста, джерелом створення нових робочих місць, насичення ринку вітчизняними товарами і послугами, основою для формування середнього класу. Отже, створення сприятливих умов, необхідних для стабільного та ефективного розвитку сфери підприємництва, залишається одним із пріоритетних завдань діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради міської ради та здатне виконувати ряд важливих економічних та соціальних функцій, дозволяючи ефективно вирішувати завдання виробничого, наукового та господарського характеру.

Проте, в сучасних умовах суб’єкти малого підприємництва стикаються з безліччю стримуючих факторів і проблем, які доводиться долати самотужки. Зокрема, це і складність доступу до фінансових (кредитних) ресурсів, і відсутність кваліфікованих кадрів, і наявність адміністративних бар’єрів. Крім того, розвиток малого підприємництва в значній мірі стримується політичною та економічною ситуацією в країні.

Головним механізмом реалізації державної політики підтримки малого і середнього  підприємництва на рівні міста Миколаєва є Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2018 роки (далі – Програма),  яка передбачає вирішення основних завдань у сфері підтримки бізнесу в місті, а саме заходи щодо фінансової підтримки, створення інфраструктури, інформаційного забезпечення підприємницької діяльності.

Програму розроблено на підставі Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44, Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017 рік, затвердженою рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/24, а також розпорядження Миколаївського міського голови від 27.09.2016 № 255р «Про створення робочої групи з розроблення проекту Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м.Миколаєві на 2017-2018 роки».

 

МЕТА

 

Мета Програми – створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, запровадження ефективних форм співпраці міської влади та суб’єктів підприємництва задля стійкого функціонування і розвитку підприємництва, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності, підвищення його ролі у вирішенні стратегічних завдань економічного і соціального розвитку міста.

 

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

 

За даними Головного управління статистики у Миколаївській області, у 2015 році у місті Миколаєві кількість малих підприємств складала 5303 (96,6 % до загальної кількості підприємств у місті), що на 34 (0,6%) більш ніж у 2014 році, але на 142 (2,6%) менш  ніж у 2013 році.

  

З них у 2015 році налічувалося 4670 мікропідприємств (85,1% до загальної кількості підприємств у місті), їх кількість у порівнянні з 2014 роком збільшилась на 64 (1,4%), але у порівнянні з 2013 роком зменшилась на 28 (1,6%).

 

 


 

У 2015 році чисельність зайнятих на малих підприємствах склала 24312 осіб (32 % до загальної кількості зайнятих працівників по місту), що на 3,1% менш ніж у 2014 році та на 11,3% менш ніж у 2013 році.

Такі негативні тенденції пояснюються тим, що на малих підприємствах, як правило, задіяна невелика кількість працюючих, окремі функції, що супроводжують підприємства (наприклад, бухоблік) передається на аутсорсінг. Крім того, малі підприємства в кризові періоди не зацікавлені в розширенні своєї діяльності, особливо в сфері матеріального виробництва.

 

 Тенденція до зменшення спостерігається і по кількості зайнятих на середніх підприємствах. Так в 2015 році чисельність зайнятих на середніх підприємствах склала 27489 осіб (36 % до загальної кількості зайнятих працівників по місту), що на 11%  менш ніж у 2014 році та на 16,6% менш ніж у 2013 році.

Ефективність малих підприємств оцінюється показником –  обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг).

За даними Головного управління статистики у Миколаївській області, обсяг реалізованої продукції по середніх та малих підприємствах в т.ч. мікропідприємства,  склав у 2015 році – 42138,0 млн. грн., та в порівнянні з 2014 роком збільшився на 22%, а в порівнянні з 2013 роком збільшився на  42 %.

 

 

 

Основними видами економічної діяльності малих підприємств міста, як загалом по країні, залишається оптова та роздрібна торгівля, операції з нерухомим майном, переробна промисловість, будівництво, платні послуги населенню, тимчасове розміщення, організація харчування.

Переважна більшість суб’єктів малого підприємництва задіяна в сфері платних послуг населенню. Сфера побутових послуг (перукарні, салони краси, ремонт одягу, хімчистка та ін.) майже на 85% формується за рахунок приватних підприємців – фізичних осіб.

У місті Миколаєві частка малого бізнесу у загальнообласних показниках по обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) складає 60%, по кількості найманих працівниках 58,5%, по кількості малих підприємств 51,8

У загальнообласних показниках частка середнього бізнесу міста Миколаєва по обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) складає 71,7%, по найманих працівниках 58,2% та кількості середніх підприємств 54,4%

Відповідні дані свідчать про те, що розвиток малого та середнього бізнесу має велике значення як для розвитку міста Миколаєва, так і для розвитку області.

Для забезпечення дерегуляції господарської діяльності та надання підприємцям і населенню своєчасних та якісних адміністративних послуг забезпечено функціонування Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, який відкрився 6 жовтня 2012 року.

За даними Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, у 2016 році ЦНАП  відвідало 142115 тис. осіб, що на 76234 (46,36% ) більш ніж у 2015 році, також показники надання консультацій виросли на (11,16%), що перевищують дані за попередній рік на 15866 осіб. Збільшилась кількість виданих документів на 46,96%.

 

За інформацією ГУ ДФС в Миколаївській області, зареєстровано юридичних та фізичних осіб підприємців за 2013-2016 роки:

фізичних осіб-підприємців:

 

юридичних осіб:

 

2013 рік – 44,311 тис. осіб

2014 рік – 32,881 тис. осіб

                2015 рік – 30,680 тис. осіб

 

2013 рік – 25,198 тис. осіб

2014 рік – 26,426 тис. осіб

2015 рік – 27,106 тис. осіб

 

  Всього за 2016 рік зареєструвалось 14,761 тис. осіб

За даними Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

У зв’язку з набуттям чинності з 08.07.2014 Закону України від 13.05.2014 №1258-ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за заявницьким принципом», згідно з яким відбулись певні зміни в порядку припинення підприємницької діяльності, кількість фізичних осіб-підприємців, що припинили діяльність станом на 2016 рік,  збільшилась в рази.

 Від діяльності суб’єктів малого підприємництва в 2016 році до бюджету міста, незважаючи на уповільнені темпи розвитку малого та середнього підприємництва, надійшло від сплати єдиного податку 199 млн. грн. (11,6% від обсягів загальних надходжень), що майже на 48% або на 65,0 млн.грн. більш ніж у 2015 році.  

 

 

 

Проведений аналіз свідчить, що мале та середнє підприємництво  в місті розвивається нерівномірно. Його потенціал не реалізується в достатній мірі внаслідок ряду проблем як на міському, так і державному рівні, та посилені кризовими явищами.

Моніторинг бізнес-середовища, що проводиться за даними незалежних експертів, дозволяє виявити основні перешкоди, що стримують розвиток малого та середнього підприємництва в Україні в цілому, та в місті зокрема. 

Проаналізувавши опитування представників сектору малого та середнього бізнесу в 2016 році, проведених Центром громадської експертизи Представництва Центру міжнародного приватного підприємництва в Україні (СІРЕ – Україна), а також опитування представників сектору малого та середнього бізнесу щорічної оцінки ділового клімату,  проведеної в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», визначені фактори, що негативно впливали на діяльність малого та середнього бізнесу у 2016 році.

Недостатній попит очолює рейтинг перешкод  зростання бізнесу у 2016 році. Несприятлива політична ситуація все ще залишається вагомою перешкодою для малих та середніх підприємств (далі - МСП), але її вплив дещо послабився порівняно з 2015 роком. Високі ставки податків, складне адміністрування податків є більш відчутним бар’єром для підприємців юридичних осіб, ніж для фізичних осіб-підприємців.  Часті зміни економічного законодавства, високий регуляторний тиск перешкоджають розвитку приблизно кожного четвертого МСП. Високі ставки кредитів , обмежений доступ до фінансових ресурсів, недостатність кваліфікованих працівників – це вагомі фактори, які стримують зростання бізнесу у дворічній перспективі.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ

 

Проведений аналіз свідчить, що вищезазначені  та інші об’єктивні чинники, що перешкоджають розвитку підприємництва протягом останніх років, призвели до зниження фінансово-господарської активності підприємців, скорочення чисельності працюючих та значному зниженню доходів як в Україні в цілому, так і в м. Миколаєві.

З метою виявлення проблем розвитку бізнес-середовища м. Миколаєва  було проведенно діагностування підприємницького середовища та застосовано метод – SWOT - аналізу, який передбачає визначення сильних та слабких сторін, в даному випадку сектора малого і середнього підприємництва, а також основних шансів та загроз його розвитку, наведено у таблиці нижче:

 

SWOT - аналіз підприємницького середовища

Позитивні фактори

Негативні фактори

1.Активність приватного сектора, бажання займатися приватною справою.

2.Забезпечення насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту.

3.Орієнтування малого підприємництва на місцевий ринок та індивідуальне споживання.

 

1. Часті зміни в податковому законодавстві.

2.Нерозвиненість небанківського сектора фінансових послуг.

3.Обмежена наявність товарів, продукції, послуг місцевого виробництва на споживчому ринку.

4.Незначна залученість до зайняття підприємницькою діяльністю жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб.

5.Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва.

6.Недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців – початківців щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах.

Можливості

Загрози

1.Розвиток підприємництва.

2.Збільшення інвестицій в усі галузі економіки.

3.Посилення інноваційності  економіки.

4.Нова продукція і розширення асортименту.

5.Розвиток виробництва екологічно чистої продукції.

6.Сприятливе географічне розташування району для розвитку транскордонного співробітництва.

 

 

1.Складна система для отримання кредитів для розвитку бізнесу, нерозвиненість системи мікрокредитування небанківськими фінансовими установами.

2.Нестабільність системи підтримки малого та середнього підприємництва та великий тиск податкового навантаження.

3.Погіршення демографічної ситуації.

4.Наявність тіньового сектору економіки.

5.Низька платоспроможність споживачів продукції.

6.Фінансова і цінова нестабільність, інфляційні процеси.

 

За результатами SWOT – аналізу, основними проблемами у розвитку малого і середнього підприємництва можна визнати :

- відсутність дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки розвитку підприємницької діяльності;

-  високі відсоткові ставки банківських кредитів; 

-  низька інноваційна активність суб’єктів підприємницької діяльності;

-  відсутність ефективних  податкових та фінансових стимулів для підприємців початківців;

- недосконалість та суперечливість чинної нормативно-правової бази, яка регулює діяльність малого та середнього підприємництва, відсутність належної всебічної підтримки підприємництва з боку держави;

- обмеженість матеріально-технічної та фінансової ресурсної бази;

- низький рівень інформаційного та консультативного забезпечення підприємницької діяльності, відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів;

- зниження інвестиційної активності.

Існуючі проблеми суб’єктам малого підприємництва подолати самотужки без підтримки та допомоги неможливо.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

На основі стану та тенденцій розвитку підприємництва розв’язання проблем  планується шляхом:

- розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до отримання фінансово-кредитних ресурсів;

-   удосконалення системи інформаційної підтримки підприємництва;

- сприяння створенню нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва;

- сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

В результаті реалізації заходів програми очікується:

- створення умов для збільшення чисельності осіб, зайнятих у малому і  середньому підприємництві;

- збільшення податкових надходжень до бюджету міста від діяльності суб’єктів підприємництва;

- підвищення соціальної відповідальності малого бізнесу, створення ефективної, прозорої взаємодії між владою та бізнесом в рамках державно-приватного партнерства;

- створення дієвих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, що відповідають європейським стандартам;

- забезпечення широкого доступу підприємців до інформації про адміністративні послуги, які надаються органами державної влади та місцевого самоврядування, виробничі ресурси міста, фінансово-кредитну підтримку підприємницької діяльності тощо;

- підвищення рівня нормативно-правової освіти суб'єктів підприємницької діяльності та сприяння всім бажаючим в отриманні та підвищенні рівня знань та навичок для започаткування підприємницької діяльності;

- забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики;

- удосконалення фінансово-кредитних механізмів підтримки бізнесу;

- збільшення кількості малих та середніх підприємств;

- проведення щорічно в рамках Програми не менше 5 семінарів, тренінгів;

- збільшення кількості учасників семінарів, тренінгів з 120 до 150 осіб щорічно;

- сприяння розвитку миколаївських товаровиробників та створення  умов для підвищення їх конкурентоспроможності та формування позитивного іміджу продукції місцевих товаровиробників;

- сприяння розвитку молодіжного підприємництва та залученню молоді, внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищених категорій  до підприємництва;

- сприяння розвитку ділової та інвестиційної активності;

- сприяння розвитку соціального партнерства між бізнесом та міською радою;

- підвищення позитивного іміджу підприємця.

 

Результативність виконання Програми визначається за допомогою наступних показників (ключових індикаторів):

 Ключові індикатори

2015рік

 

2016рік

 

2017рік

 

2018рік

 

Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва                       (одиниць)

1Очікувані показники

 

10154

 

 

10177                    1

 

10202

 

10234

Кількість робочих місць, створених суб’єктами малого та середнього підприємництва

(одиниць)

1Очікувані показники

 

 

51801

 

 

50489                    1

 

 

 

50639

 

 

50839

Податкові надходження до бюджету міста від діяльності суб’єктів малого підприємництва, (млн. грн.)

 

 

134

 

 

199

 

 

 

215

 

 

232

 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок міського бюджету м. Миколаєва.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, що передбачаються в міському бюджеті. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи з фінансової можливості бюджету.

Виконання заходів Програми передбачає залучення наступних джерел  фінансування:

-   кошти міського бюджету;

-   власні кошти суб’єктів малого і середнього  підприємництва;

-   кошти  соціальних фондів;

-   інвестиційні кошти;

-   кредитні кошти;

-   кошти міжнародних фінансових фондів та донорських проектів.

 

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради  забезпечує висвітлення реалізації заходів Програми в засобах масової інформації та/або в мережі Інтернет.

Виконавці Програми щоквартально, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради інформацію про виконання заходів цієї Програми.              

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради щорічно, до 15 квітня наступного за звітним року, надає узагальнену інформацію про виконання Програми постійній комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі.

Виконавчі органи міської ради, установи, організації, громадські організації підприємців міста, відповідальні за здійснення запланованих Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у визначені  терміни.

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання комплексу заходів усіма виконавцями, за рахунок підвищення ефективності взаємодії виконавчих органів міської ради, суб’єктів підприємницької діяльності та їх громадських організацій у вирішенні проблемних питань розвитку малого підприємництва.

Заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням існуючої соціально-економічної ситуації, результатів моніторингу та статистичних спостережень розвитку підприємництва, реальних можливостей видаткової частини бюджету міста (визначається щорічно) та в випадках зміни законодавчих,  нормативно-правових та інших актів. Коригування здійснюється за ініціативи виконавців заходів Програми, постійних комісій міської ради, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців. Ініціатор готує пропозиції, до яких додає  вичерпне обґрунтування (в разі необхідності розрахунок витрат) запропонованих змін.

Розробник Програми подає проект рішення щодо запропонованих змін для розгляду виконавчим комітетом міської ради та міською радою.

 

_____________________________________________________

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 

 П А С П О Р Т 
міської цільової Програми

  розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві

на 2017-2018 роки

 

1.       Програму затверджено рішенням міської ради від__________________

№____________

2.       Ініціатор розроблення Програми : департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради.

3.       Розробник Програми: робоча група  з розроблення проекту Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Миколаєві на 2017-2018 роки, створена розпорядженням міського голови від 27.09.2016 № 255р.

4.       Відповідальний виконавець Програми: департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради.

5.    Співвиконавці Програми:

1.Виконавчі органи Миколаївської міської ради.

2.Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

3. Управління освіти Миколаївської міської ради.

4.КП «Міський інформаційно - обчислювальний центр».

5.КУ ММР «Міський фонд підтримки підприємництва».

6.Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу.

7.Установи та організації міста Миколаєва.

8.Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій.

9.Районі центри зайнятості м. Миколаєва

6.       Термін виконання Програми: 2017 – 2018 роки.

7.       Обсяги та джерела фінансування: 

 

 Джерела фінансування

Обсяг фінансування (тис. грн.)

у тому числі за роками

2017 рік

2018 рік

Кошти міського бюджету

6070,0

 

2492,5

3577,5

Разом

6070,0

2492,5

3577,5

 

Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без

внесення змін до даної таблиці.

 

______________________________________________________________________

 

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми

 розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві

на 2017-2018 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

 

 

Виконавці

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний

Результат

Всього

 

У тому числі за роками

2017

2018

1.      Нормативно-правове регулювання

1.1

Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики

 

 

1.1.1 Залучення суб’єктів підприємництва, їх об’єднань, наукових установ до процесу підготовки регуляторних актів

Постійно

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики

1.1.2 Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності

Постійно

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики

1.2

Удосконалення систем державної реєстрації суб'єктів господарювання та дозвільної системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2.1 Проведення соціологічних досліджень бізнес-клімату, анкетувань, опитувань підприємців з актуальних для бізнесу питань

Постійно

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради, департамент з надання адміністративних послуг  Миколаївської міської ради

Міський бюджет

40

Міський бюджет

20

Міський бюджет

20

Підвищення рівня якості надання адміністративних послуг

1.2.2. Надання консультацій суб’єктам господарської діяльності щодо процедур отримання адміністративних послуг

Постійно

Департамент з надання адміністративних послуг  Миколаївської міської ради

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення рівня якості надання адміністративних послуг

1.2.3. Запровадження процедур отримання адміністративних послуг для суб’єктів підприємництва в он-лайн режимі

Протягом строку дії Програми

Департамент з надання адміністративних послуг  Миколаївської міської ради

Міський бюджет

 

50

Міський бюджет

 

50

-

Електронізація процесів взаємодії між владою та бізнесом, розширення послуг електронного урядування

1.2.4.Скорочення термінів реєстрації СПД, запровадження он-лайн реєстрації

 

Протягом строку дії Програми

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг  Миколаївської міської ради

Міський бюджет

 

50

Міський бюджет

 

50

-

Підвищення рівня якості надання адміністративних послуг, зменшення часових та матеріальних витрат на їх забезпечення

1.2.5.Надання консультацій щодо процедур реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності (у центрах надання адміністративних послуг, в електронному режимі тощо)

Протягом строку дії Програми

Департамент з надання адміністративних послуг  Миколаївської міської ради

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення рівня якості надання адміністративних послуг, зменшення часових та матеріальних витрат на їх забезпечення

1.2.6 Реалізація проекту «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні», який координується шведською неурядовою організацією Академія Фольке Бернадотта

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради та виконавчі органи Миколаївської міської ради, КП «Міський інформаційно-обчислювальний центр»

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення рівня якості надання адміністративних послуг

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

2.1.

Удосконалення фінансової підтримки підприємницьких ініціатив

 

 

2.1.1 Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

Протягом строку дії Програми

КУ ММР «Міський фонд підтримки підприємництва»

 

3000

Міський бюджет

 

1000

Міський бюджет

 

2000

Міський бюджет

 

Розширення переліку механізмів ресурсної підтримки (у т.ч. фінансової) малого та середнього бізнесу,  розвиток ділової та інвестиційної активності

 

 

2.1.2. Проведення дослідження банківських і небанківських фінансово - кредитних установ та виявлення вигідних пропозицій щодо послуг в сфері мікрокредитування

малого та середнього

підприємництва

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради,  КУ ММР «Міський фонд підтримки підприємництва»

 

 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Швидкий доступ до вигідних і актуальних пропозицій банківських і небанківських установ

2.2.

Удосконалення інвестиційної підтримки підприємців

 

2.2.1. Проведення заходів щодо залучення іноземних кредитних ліній та міжнародної технічної допомоги для підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради, КУ ММР «Міський фонд підтримки підприємництва»

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розвиток ділової та інвестиційної активності

2.2.2. Актуалізація інформації для інвесторів про наявні у місті інвестиційні проекти шляхом оновлення інформації на Інвестиційній мапі містаwww.mkinvest.esy.es

 

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розвиток ділової та інвестиційної активності

2.2.3. Забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності доступом до інформації про потенційних інвесторів на офіційному сайті Миколаївської міської ради

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради

 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення умов для активізації  інвестиційно-інноваційної діяльності малого і середнього підприємництва

2.3

Розвиток міжнародного співробітництва

2.4.1. Залучення підприємців до програм міжнародної технічної допомоги

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради

 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розвиток ділової та інвестиційної активності

 

3. Маркетингова стратегія «Купуй Миколаївське!»

 

3.1

Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва, популяризація місцевого виробника

3.1.1.Залучення суб’єктів підприємництва до участі у міжнародних, національних, регіональних, міських виставково-ярмаркових заходах

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради

 

 

Міський бюджет

70

40

 

 

30

Сприятливі умови для місцевих товаровиробників, підвищення їх конкурентоспромо-жності

3.1.2. Розробка, логотипу «Купуй Миколаївське!», «Миколаїв туристичний!», проведення конкурсу бренду «Миколаїв туристичний!», «Купуй Миколаївське!»

 

 

 

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

 

Міський бюджет

100

 

 

 

 

Міський бюджет

100

 

 

 

-

 

 

 

 

Просування продукції суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів реалізації місцевої продукції на ринку;

формування позитивного іміджу продукції місцевих товаровиробників, підвищення ефективності їх діяльності

3.1.3. Друк та розповсюдження логотипів «Купуй Миколаївське!», «Миколаїв туристичний!» виготовлення промоційної продукції – цінники, флаєри, банери, наліпки, футболки, кепки, галантерейні вироби, канцелярські товари, чашки, кубки, спортінвентар тощо

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської рада

Міський бюджет

230

 

Міський бюджет

80

Міський бюджет

150

Просування продукції суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів реалізації місцевої продукції на ринку 

Формування позитивного іміджу продукції місцевих товаровиробників, підвищення ефективності їх діяльності.

3.1.4. Організація та проведення виставки-ярмарку «Миколаївський товаровиробник»

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради

 

Міський бюджет

100

 

-

Міський бюджет

100

 

Просування продукції суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів реалізації місцевої продукції на ринку

3.1.5. Проведення промоційної компанії «Купуй Миколаївське!» з використанням сіті-лайтів, біл-бордів, електронних ресурсів, публікацій у засобах масової інформації тощо

Постійно

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

 

Міський бюджет

240

Міський бюджет

100

Міський бюджет

140

Формування позитивного іміджу продукції місцевих товаровиробників, підвищення ефективності їх діяльності

3.1.6. Організація та проведення конкурсу дитячого малюнку “Купуй Миколаївське!“ із залученням учнів початкових класів  загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаїв

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради,  управління освіти Миколаївської міської ради

Міський бюджет

5

Міський бюджет

2,5

Міський бюджет

2,5

Формування позитивного іміджу продукції місцевих товаровиробників, підвищення ефективності їх діяльності

3.1.7. Інформаційне наповнення розділу «Підприємцям» з інформацією про Миколаївських товаровиробників на офіційному порталі Миколаївської міської ради

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Формування позитивного іміджу продукції місцевих товаровиробників, підвищення ефективності їх діяльності

3.1.8. Проведення анкетувань, опитувань мешканців м. Миколаїв, відвідувачів виставково-ярмаркових заходів тощо щодо асортименту та якості товарів  місцевих виробників. Проведення маркетингових досліджень ринку

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

 

Міський бюджет

30

Міський бюджет

10

Міський бюджет

20

Сприятливі умови для місцевих товаровиробників, підвищення їх конкурентоспроможності

3.1.9  Створення бази даних Миколаївських товаровиробників

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Просування продукції суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів реалізації місцевої продукції на ринку 

4. Інформаційна підтримка

4.1

Розвиток інформаційної підтримки підприємців

 

4.1.1. Створення інформаційного ресурсу, баз даних суб’єктів підприємництва

Вересень 2017 року, вересень 2018 року

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради 

 

Міський бюджет

50

Міський бюджет

25

Міський бюджет

25

Стимулювання розвитку підприємництва

4.1.2. Організація та проведення Дня підприємця України

Вересень 2017 року, вересень 2018 року

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

Міський бюджет

20

Міський бюджет

10

Міський бюджет

10

 

4.1.3. Проведення конкурсу: «Кращий за професією» та інших тематичних конкурсів - ярмарків

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

Міський бюджет

320

 

 

Міський бюджет

200

 

 

 

Міський бюджет

120

4.1.4. Створення  баз даних «Підприємництво і Наука»

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

Міський бюджет

100

Міський бюджет

100

-

Сприятливі умови для місцевих товаровиробників, підвищення їх конкурентоспромжності

4.1.5. Інформування про об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва, послуги, які вони надають. Підготовка презентаційних матеріалів щодо діяльності об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва. Поширення успішного досвіду діяльності бізнес - інкубаторів,  інших ініціатив

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради

 

 

Міський бюджет

40

Міський бюджет

15

Міський бюджет

25

Залучення населення міста  до підприємництва;

 

 

4.1.6. Інформування про тендерні закупівлі, що проводяться розпорядниками бюджетних коштів Миколаївської міської ради, на інтернет-ресурсі Миколаївської міської ради

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечення економії фінансових ресурсів при використанні механізму електронних державних закупівель

4.1.7. Вивчення та поширення кращих практик соціально відповідального бізнесу

м. Миколаєва

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Збільшення кількості успішних бізнесів, підвищення позитивного іміджу підприємця

4.1.8. Запровадження гарячих ліній інформаційно-консультаційного характеру, громадських приймалень для підприємців (за необхідністю)

Постійно

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради,  КУ ММР «Міський фонд підтримки підприємництва»

 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення професійного рівня та обізнаності суб’єктів господарювання при здійсненні підприємницької діяльності.

Популяризація досягнень кращих представників малого і середнього бізнесу міста

5. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

5.1

Удосконалення інфраструктури підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва

5.1.1.Статутна діяльність   КУ ММР «Міський фонд підтримки підприємництва» 

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

Міський бюджет

500

Міський бюджет

200

Міський бюджет

300

Розширення переліку механізмів ресурсної підтримки

5.1.2.Організація і проведення конкурсу студентських стартапів міжвузівського «Студентського бізнес-інкубатора»

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради 

 

Міський бюджет

90

Міський бюджет

45

Міський бюджет

45

Залучення молоді,  до підприємництва

5.1.3.Підтримка та залучення представників активної частини населення із соціально вразливих категорій громадян (учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю) до бізнес-інкубаційного процесу

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

 

Міський бюджет

280

Міський бюджет

140

Міський бюджет

140

Залучення, внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищених категорій до підприємництва

6. Підприємницьке навчання, Кадрова інфраструктура

6.1

Підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.Організація і проведення курсів для підприємців - початківців малого і середнього підприємництва з метою підвищення рівня правової та економічної грамотності

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

 

Міський бюджет

370

Міський бюджет

180

Міський бюджет

190

Підвищення самозайнятості населення шляхом збільшення кількості суб’єктів господарювання, зменшення рівня безробіття за рахунок створення нових робочих місць. Підвищення рівня правової та економічної обізнаності суб’єктів

господарювання

6.1.2. Розробка і проведення освітнього курсу «Бізнес, соціально орієнтований на місто»

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

Міський бюджет

160

Міський бюджет

80

Міський бюджет

80

6.1.3. Організація навчальних семінарів, тренінгів та вебінарів для суб’єктів господарювання

Постійно

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради,

установи та організації міста Миколаєва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення рівня знань, навичок суб’єктів господарювання щодо ведення бізнесу;  підвищення рівня підприємницької освіти населення

6.1.4. Здійснення професійного навчання за професіями (спеціальностями) та напрямами, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю

Постійно

Районні центри зайнятості

м. Миколаєва

(за погодженням)

Кошти Фонду загально - обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах кошторису Фонду загально - обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах кошторису Фонду загально - обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Підвищення рівня знань, навичок суб’єктів господарювання щодо ведення бізнесу;  підвищення рівня підприємницької освіти населення

6.1.5. Надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності

Постійно

Районні центри зайнятості м. Миколаєва  (за погодженням)

Кошти Фонду загально - обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах кошторису Фонду загально - обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах кошторису Фонду загально - обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Підвищення рівня знань, навичок суб’єктів господарювання щодо ведення бізнесу;  підвищення рівня підприємницької освіти населення

6.1.6 Організація тренінгів, семінарів, навчань щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності для жінок, молоді, початківців, людей з особливими потребами, соціально незахищених верств населення, в тому числі зі спрямуванням на самозайнятість, розвиток сімейних форм малого бізнесу

Постійно

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради

 

Міський бюджет

 

100

Міський бюджет

 

30

Міський бюджет

 

70

6.1.7 Розробка та реалізація проекту “Основи підприємницької діяльності“ із залученням загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради,

управління освіти  Миколаївської міської ради

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Інтеграція підприємницького стилю у навчальні програми

6.1.8 Організація навчальних виїздів учнів професійно-технічних навчальних закладів на промислові підприємства міста, підприємства сфери побуту та ресторанного господарства.

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради,  управління освіти Миколаївської міської ради

Міський бюджет

 

30

Міський бюджет

 

10

Міський бюджет

 

20

Налагодження діалогу між підприємствами та ПТНЗ щодо забезпечення робочими місцями випускників

6.1.9 Співпраця з промисловими підприємствами задля встановлення сучасних навчальних лабораторій на базі професійно-технічних навчальних закладів з метою підготовки кваліфікованих кадрів.

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради,  управління освіти Миколаївської міської ради

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Налагодження діалогу між підприємствами та ПТНЗ щодо забезпечення робочими місцями випускників

6.1.10 Залучення фахівців промислових підприємств до організації майстер-класів та навчань для учнів професійно-технічних навчальних закладів на виробничій базі

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради,  управління освіти Миколаївської міської ради

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організація виробничого навчання студентів на підприємствах

 

 

6.1.11 Розробка та реалізація проекту “Знайди себе у  Миколаєві”

 

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради

Міський бюджет

 

80

Міський бюджет

 

-

Міський бюджет

 

80

Збільшення кількості суб’єктів підприємництва, створення нових робочих місць

 

 

6.1.12 Проведення тематичних зустрічей провідних підприємців міста з учнями, студентами “Від школяра до бізнесмена“

Протягом строку дії Програми

Департамент економічного розвитку  Миколаївської міської ради,  управління освіти Миколаївської міської ради

Міський бюджет

 

15

Міський бюджет

 

5

Міський бюджет

 

10

Інтеграція підприємницького стилю у навчальні програми

 

Всього:

 

 

 

6070,00

2492,5

3577,5

 

 

 ПРИМІТКА: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком .

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: