Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 3/40 від 2011-01-27

Про затвердження нормативноїгрошової      оцінки         земель міста Миколаєва (ВН. ЗМІН.; П. 3, 4 ,5 ІНШ. РЕД. № 6/39 ВІД 09.06.11 ) (ВН. ЗМІН. №12/58 ВІД 23.12.11) (П. 2 ВН. ЗМІН. №15/24 ВІД 01.03.12)


ВН. ЗМІН.; П. 3, 4 ,5 ІНШ. РЕД.
ВН. ЗМІН.
П. 2 ВН. ЗМІН.
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки зе­мель м. Миколаєва, виготовлену Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст "Діпромісто" відповідно до ви­мог Земельного кодексу України, Закону України "Про оцінку зе­мель", За­кону України "Про плату за зем­лю", нака­зу Державного комітету Украї­ни із земельних ресурсів, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівниц­тва, архітектури та житлово-ко­мунального господарства Украї­ни, Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року № 18/ 15/21/11 "Про порядок нормативної грошо­вої оцінки земель сільськогоспо­дарського призначення та населе­них пунктів", керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Затвердити нормативну грошову оцінку земель м.Миколаєва, яка включає:
-схему економіко-планувального зонування (додається);
-схему інженерно-геологічних та інженерно-інфраструктурних локальних факторів (додається);
-схему функціонально-планувальних, історико-культурних та природно-ландшафтних локальних факторів (додається);
-схему основних агровиробничих груп ґрунтів (дода­ється).
2.Встановити, що базова вартість 1 кв.м землі становить 216,39 грн/кв.м, а з урахуванням коефіцієнту індексації за 2009 рік (1,059) - 229,157 грн/кв.м. 
          3.Ввести в дію дане рішення з 01.06.11.
4.Вважати таким, що втратило чинність, рішення Миколаївської міської ради від 03.03.2000 № 17/22 "Про затвердження грошової оцінки земель м. Миколаєва" з 01.06.11.
5.Землекористувачам, власникам та орендарям землі провести нормативну грошову оцінку земельних ділянок для перерахунку розміру плати за землю з 01.06.11.
6.Управлінню земельних ресурсів Держкомзему у м.Миколаїв забезпечити оформлення та видачу витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.
7.Управлінню громадських зв'язків (Скрипніковій) забезпечити інформу­вання юридичних та фізичних осіб міста та оприлюднення у повному обсязі цього рішення через ЗМІ, на Інтернет- порталі "Миколаївська міська рада".
   8.Контроль за   виконанням   даного   рішення   покласти на заступника міського голови Гуллєра В.І.
 


Міський головаВ.Д. Чайка

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: