Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

13 вересня  2017                                                                            № 24/14

Про  внесення  змін   до   рішення    міської

ради  від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2017 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік».

1.1. Збільшити обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік на  283759,101 тис. грн.,  у тому числі доходи загального фонду - на 183974,362      тис.грн., доходи спеціального фонду – на 99784,739 тис. грн., з них доходи бюджету розвитку – на 20843,393 тис. грн., та внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік  (Додаток 1).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік у сумі 3964123,867 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду –  3814698,236 тис. грн., доходи спеціального фонду – 149425,631 тис.грн. (доходи бюджету розвитку – 23843,393 тис.грн.).

 

1.2. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік (Додаток 2), у тому числі:

       1.2.1. По загальному фонду – за рахунок зменшення передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 68709,45380 тис. грн.

1.2.2. По спеціальному фонду – за рахунок зменшення надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 68709,45380 тис.грн.

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2017 рік із дефіцитом 383758,28373   тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 369243,76865 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 753002,05238 тис. грн. (бюджету розвитку 748132,87338  тис. грн.).

 

1.3. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік на загальну суму 283759,101  тис. грн.,  у тому числі видатки загального фонду - на 252683,81580  тис. грн., видатки спеціального фонду - на 31075,28520 тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі  відповідальних виконавців за бюджетними програмами (Додаток 3).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік у сумі 4323226,81773 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –  3422454,46735 тис. грн., видатки спеціального фонду – 900772,35038 тис. грн.

 

1.4.  Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, зменшивши обсяг видатків на 47866,06080 тис. грн. (Додаток 4).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету розвитку на 2017 рік у сумі 771976,26638 тис. грн.

 

                   1.5.Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2017 році, збільшивши обсяг видатків на 18428,82220  тис.грн.  (Додаток 5), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 1195702,96620 тис. грн.

 

     1.6. Внести зміни до переліку об'єктів, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища бюджету міста Миколаєва у 2017 році (Додаток 6).

 

2. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету згідно з прийнятими виконавчим комітетом міської ради рішеннями від 23.06.2017 № 479 та № 480, від 14.08.2017 № 625, № 645, № 654 та № 683, від 16.08.2017 № 686, від 28.08.2017 № 687  та за розпорядженнями міського голови  від  26.05.2017 № 141р та № 142р, від 20.06.2017 № 165р та  № 166р, від 23.06.2017 № 186р, від 29.06.2017 № 191р, від 06.07.2017 № 198р, від 17.07.2017 № 206р, від 03.08.2017 № 231р, від 09.08.2017 № 236р, від 10.08.2017 № 238р, від 18.08.2017 № 264р,     № 255р та № 256р, від 07.09.2017 № 290р.

 

3. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

      4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради   Бондаренко В.І.

 

 

Міський голова                                                                                       О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

Від 13 вересня 2017

 

 

 

№ 24/14

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

у т.ч. бюджет розвитку

10000000

 Податкові надходження 

25700,000

25700,000

0,000

0,000

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

25700,000

25700,000

0,000

0,000

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

25700,000

25700,000

0,000

0,000

 20000000

 Неподаткові надходження 

8300,000

8300,000

0,000

0,000

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

8300,000

8300,000

0,000

0,000

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів 

8300,000

8300,000

0,000

0,000

40000000

Офіційні трансферти

249 759,101

149 974,362

99 784,739

20 843,393

41030000

Субвенції

249 759,101

149 974,362

99 784,739

20 843,393

 41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

119 716,400

119 716,400

0,000

0,000

41033600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

2 853,300

2 853,300

0,000

0,000

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

4 075,500

4 075,500

0,000

 

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

29 629,668

8 786,275

20 843,393

20 843,393

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

465,000

465,000

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

465,000

465,000

0,000

0,000

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

4 457,487

4 457,487

 

 

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

-334,300

-334,300

0,000

0,000

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

88 896,046

9 954,700

78 941,346

0,000

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

34 000,000

34 000,000

0,000

0,000

Всього доходів

283 759,101

183 974,362

99 784,739

20 843,393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

від 13 вересня 2017

 

 

 

 

 

 

№ 24/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

всього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

0,00000

68 709,45380

-68 709,45380

-68 709,45380

 

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

0,00000

68 709,45380

-68 709,45380

-68 709,45380

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

68 709,45380

-68 709,45380

-68 709,45380

 

 

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

субвенцій з інших бюджетів

0,00000

-9 236,27500

9 236,27500

9 236,27500

 

 

 

Всього за типом кредитора

0,00000

68 709,45380

-68 709,45380

-68 709,45380

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

0,00000

68 709,45380

-68 709,45380

-68 709,45380

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00000

68 709,45380

-68 709,45380

-68 709,45380

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

68 709,45380

-68 709,45380

-68 709,45380

 

 

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

субвенцій з інших бюджетів

0,00000

-9 236,27500

9 236,27500

9 236,27500

 

 

 

Всього за типом боргового зобов'язання

0,00000

68 709,45380

-68 709,45380

-68 709,45380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  3                                                                                                                        до рішення  міської ради                                                                                           від 13 вересня                                                                  № 24/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

 

 

 

Код ТПКВКМБ

 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

03

0

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

1 685,40000

1 685,40000

1 571,40000

 

 

-650,00000

 

 

 

-650,00000

-650,00000

1 035,40000

03

1

314

0

314

0

1040

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

47,00000

47,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

47,00000

03

1

314

3

314

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

47,00000

47,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

47,00000

03

1

316

0

316

0

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-360,79000

-360,79000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-360,79000

03

1

350

0

350

0

1040

Інші видатки

48,64500

48,64500

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

48,64500

03

1

632

0

632

0

 

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-5 205,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-5 205,00000

-5 205,00000

-5 205,00000

03

1

632

4

632

4

1060

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

0,00000

 

 

 

 

-5 205,00000

 

 

 

-5 205,00000

-5 205,00000

-5 205,00000

03

1

742

0

742

0

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

186,00000

186,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

186,00000

03

1

747

0

747

0

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,00000

 

 

 

 

312,14500

 

 

 

312,14500

312,14500

312,14500

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

300,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

300,00000

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

300,00000

300,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

300,00000

40

1

880

0

880

0

0180

Інші субвенції

24 000,00000

24 000,00000

 

 

 

5 205,00000

 

 

 

5 205,00000

5 205,00000

29 205,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

25 906,25500

25 906,25500

1 571,40000

0,00000

0,00000

-337,85500

0,00000

0,00000

0,00000

-337,85500

-337,85500

25 568,40000

10

0

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

225,49800

225,49800

155,10000

36,29800

 

0,00000

 

 

 

 

 

225,49800

10

1

100

0

100

0

 

Освіта

3 550,10880

3 550,10880

-8 861,75200

4 088,27700

0,00000

2 519,30100

0,00000

0,00000

0,00000

2 519,30100

2 519,30100

6 069,40980

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 910,36000

0,00000

0,00000

0,00000

1 910,36000

1 910,36000

1 910,36000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

4 457,48700

4 457,48700

2 923,34800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 457,48700

10

1

101

0

101

0

0910

Дошкільна освiта

-260,43900

-260,43900

-3 800,00000

1 277,25900

 

1 008,00000

 

 

 

1 008,00000

1 008,00000

747,56100

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

795,00000

 

 

 

795,00000

795,00000

795,00000

10

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

3 107,11180

3 107,11180

-4 294,80400

2 434,41800

 

1 476,20100

 

 

 

1 476,20100

1 476,20100

4 583,31280

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

15,00000

15,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

15,00000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

1 115,36000

 

 

 

1 115,36000

1 115,36000

1 115,36000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

4 457,48700

4 457,48700

2 923,34800

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

4 457,48700

10

1

103

0

103

0

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

89,00000

89,00000

0,00000

32,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

89,00000

10

1

107

0

107

0

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

44,90000

44,90000

 

 

 

15,10000

 

 

 

15,10000

15,10000

60,00000

10

1

109

0

109

0

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

613,80000

613,80000

-200,00000

-200,00000

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

623,80000

10

1

110

0

110

0

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

-345,18700

-345,18700

-670,00000

438,60000

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

-335,18700

10

1

119

0

119

0

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

51,50000

51,50000

40,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

51,50000

10

1

120

0

120

0

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

86,92300

86,92300

63,05200

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

86,92300

10

1

121

0

121

0

0990

Утримання інших закладів освіти

162,50000

162,50000

0,00000

106,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

162,50000

10

1

420

0

420

0

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

606,21000

606,21000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

606,21000

10

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-800,00000

 

 

 

-800,00000

-800,00000

-800,00000

10

1

633

0

633

0

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0,00000

 

 

 

 

800,00000

 

 

 

800,00000

800,00000

800,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

4 381,81680

4 381,81680

-8 706,65200

4 124,57500

0,00000

2 519,30100

0,00000

0,00000

0,00000

2 519,30100

2 519,30100

6 901,11780

13

0

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

65,90000

65,90000

54,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

65,90000

13

1

503

0

503

0

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

1 725,59400

1 725,59400

807,51800

0,00000

0,00000

2 267,60000

0,00000

0,00000

0,00000

2 267,60000

2 267,60000

3 993,19400

13

1

503

1

503

1

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 290,94800

1 290,94800

629,69700

 

 

2 226,60000

 

 

 

2 226,60000

2 226,60000

3 517,54800

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

292,80000

 

 

 

292,80000

292,80000

292,80000

13

1

503

2

503

2

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

147,70400

147,70400

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

147,70400

13

1

503

3

503

3

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

286,94200

286,94200

177,82100

 

 

41,00000

 

 

 

41,00000

41,00000

327,94200

13

1

504

0

504

0

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

162,80400

162,80400

35,08500

0,00000

0,00000

8,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8,00000

8,00000

170,80400

13

1

504

1

504

1

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

162,80400

162,80400

35,08500

 

 

8,00000

 

 

 

8,00000

8,00000

170,80400

13

1

506

0

506

0

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

417,61900

417,61900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

417,61900

13

1

506

2

506

2

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

417,61900

417,61900

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

417,61900

13

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-3 713,71700

 

 

 

-3 713,71700

-3 713,71700

-3 713,71700

 

 

 

 

 

 

 

Всього

2 371,91700

2 371,91700

896,60300

0,00000

0,00000

-1 438,11700

0,00000

0,00000

0,00000

-1 438,11700

-1 438,11700

933,80000

14

0

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

123,50000

123,50000

101,20000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

123,50000

14

1

200

0

200

0

 

Охорона здоров'я

7 956,24600

7 956,24600

0,00000

0,00000

0,00000

3 163,33800

0,00000

0,00000

0,00000

3 163,33800

3 163,33800

11 119,58400

 

 

 

 

 

 

 

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4 075,50000

4 075,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 075,50000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

667,00000

0,00000

0,00000

0,00000

667,00000

667,00000

667,00000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

2 853,30000

2 853,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 853,30000

14

1

201

0

201

0

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

970,94600

970,94600

 

 

 

1 161,05400

 

 

 

1 161,05400

1 161,05400

2 132,00000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

0,00000

 

 

 

 

450,00000

 

 

 

450,00000

450,00000

450,00000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

667,00000

 

 

 

667,00000

667,00000

667,00000

14

1

205

0

205

0

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

0,00000

 

 

 

 

343,00000

 

 

 

343,00000

343,00000

343,00000

14

1

212

0

212

0

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

20,00000

20,00000

 

 

 

21,00000

 

 

 

21,00000

21,00000

41,00000

14

1

218

0

218

0

0726

Первинна медична допомога населенню

36,50000

36,50000

 

 

 

1 638,28400

 

 

 

1 638,28400

1 638,28400

1 674,78400

14

1

221

4

221

4

0763

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет

4 075,50000

4 075,50000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

4 075,50000

 

 

 

 

 

 

 

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4 075,50000

4 075,50000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

4 075,50000

14

1

222

0

222

0

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

2 853,30000

2 853,30000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

2 853,30000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

2 853,30000

2 853,30000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

2 853,30000

14

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-2 376,78400

 

 

 

-2 376,78400

-2 376,78400

-2 376,78400

 

 

 

 

 

 

 

Всього

8 079,74600

8 079,74600

101,20000

0,00000

0,00000

786,55400

0,00000

0,00000

0,00000

786,55400

786,55400

8 866,30000

15

0

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

1 614,10000

1 614,10000

1 308,30000

 

 

17,00000

 

 

 

17,00000

17,00000

1 631,10000

15

1

106

0

106

0

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя - за рахунок субвенції з державного бюджету

-334,30000

-334,30000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-334,30000

15

1

301

0

301

0

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - за рахунок субвенції з державного бюджету

119 716,40000

119 716,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

119 716,40000

15

1

301

1

301

1

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

12 000,00000

12 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

12 000,00000

15

1

301

2

301

2

1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання

5 600,00000

5 600,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

5 600,00000

 

 

 

 

 

 

 

службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

301

3

301

3

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

2 100,00000

2 100,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

2 100,00000

15

1

301

5

301

5

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

1 500,00000

1 500,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 500,00000

15

1

301

6

301

6

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

98 516,40000

98 516,40000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

98 516,40000

15

1

303

0

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

250,71213

0,00000

0,00000

0,00000

250,71213

250,71213

250,71213

15

1

303

1

303

1

1030

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

0,00000

 

 

 

 

250,71213

 

 

 

250,71213

250,71213

250,71213

15

1

310

0

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

67,00000

67,00000

0,00000

0,00000

0,00000

481,39187

0,00000

0,00000

0,00000

481,39187

481,39187

548,39187

15

1

310

4

310

4

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

31,00000

31,00000

 

 

 

283,39187

 

 

 

283,39187

283,39187

314,39187

15

1

310

5

310

5

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

36,00000

36,00000

 

 

 

198,00000

 

 

 

198,00000

198,00000

234,00000

15

1

320

0

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

-158,00000

-158,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8,00000

8,00000

-150,00000

15

1

320

1

320

1

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-158,00000

-158,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-158,00000

15

1

320

2

320

2

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

0,00000

 

 

 

 

8,00000

 

 

 

8,00000

8,00000

8,00000

15

1

330

0

330

0

1090

Інші установи та заклади

58,00000

58,00000

 

 

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

68,00000

15

1

340

0

340

0

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

182,00000

182,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

182,00000

15

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-862,80400

 

 

 

-862,80400

-862,80400

-862,80400

 

 

 

 

 

 

 

Всього

121 145,20000

121 145,20000

1 308,30000

0,00000

0,00000

-95,70000

0,00000

0,00000

0,00000

-95,70000

-95,70000

121 049,50000

24

0

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

90,50000

90,50000

74,20000

-5,68100

 

0,00000

 

 

 

 

 

90,50000

24

1

400

0

400

0

 

Культура

4 291,91000

4 291,91000

1 298,45100

11,13600

0,00000

4 295,66400

0,00000

0,00000

0,00000

4 295,66400

4 295,66400

8 587,57400

24

1

406

0

406

0

0824

Бібліотеки

175,61700

175,61700

-129,07400

1,42500

 

330,68100

 

 

 

330,68100

330,68100

506,29800

24

1

409

0

409

0

0828

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

487,75300

487,75300

33,60000

7,00100

 

2 022,62800

 

 

 

2 022,62800

2 022,62800

2 510,38100

24

1

410

0

410

0

0960

Школи естетичного виховання дiтей

2 063,65700

2 063,65700

1 371,52500

2,71000

 

942,85500

 

 

 

942,85500

942,85500

3 006,51200

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

193,21100

 

 

 

193,21100

193,21100

193,21100

24

1

420

0

420

0

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

1 564,88300

1 564,88300

22,40000

 

 

999,50000

 

 

 

999,50000

999,50000

2 564,38300

24

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-6 958,68300

 

 

 

-6 958,68300

-6 958,68300

-6 958,68300

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

350,00000

 

 

 

350,00000

350,00000

350,00000

24

1

642

0

642

0

 

Збереження пам’яток історії та культури

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-780,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-780,00000

-780,00000

-780,00000

24

1

642

1

642

1

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

0,00000

 

 

 

 

-780,00000

 

 

 

-780,00000

-780,00000

-780,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

4 382,41000

4 382,41000

1 372,65100

5,45500

0,00000

-3 443,01900

0,00000

0,00000

0,00000

-3 443,01900

-3 443,01900

939,39100

40

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

774,70000

774,70000

553,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

774,70000

40

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

20 824,49120

20 824,49120

 

 

 

-14 503,90800

 

 

 

-14 503,90800

-14 503,90800

6 320,58320

40

1

602

0

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-3 381,73600

0,00000

0,00000

0,00000

-3 381,73600

-3 381,73600

-3 381,73600

40

1

602

1

602

1

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

0,00000

 

 

 

 

-3 396,73600

 

 

 

-3 396,73600

-3 396,73600

-3 396,73600

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

7 573,26400

 

 

 

7 573,26400

7 573,26400

7 573,26400

40

1

602

2

602

2

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0,00000

 

 

 

 

15,00000

 

 

 

15,00000

15,00000

15,00000

40

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

8 581,90800

8 581,90800

 

 

 

-6 302,52300

 

 

 

-6 302,52300

-6 302,52300

2 279,38500

40

1

610

0

610

0

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

10,00000

10,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

10,00000

40

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

25,00000

25,00000

 

 

 

186,00000

 

 

 

186,00000

186,00000

211,00000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

186,00000

 

 

 

186,00000

186,00000

186,00000

40

1

615

0

615

0

0640

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування - за рахунок субвенції з державного бюджету

9 954,70000

9 954,70000

 

 

 

78 941,34600

78 941,34600

 

 

 

 

88 896,04600

40

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-17 432,28800

 

 

 

-17 432,28800

-17 432,28800

-17 432,28800

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

48,00000

 

 

 

48,00000

48,00000

48,00000

40

1

642

0

642

0

 

Збереження пам’яток історії та культури

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-600,00000

-600,00000

-600,00000

40

1

642

1

642

1

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

0,00000

 

 

 

 

-600,00000

 

 

 

-600,00000

-600,00000

-600,00000

40

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

30 978,93700

30 978,93700

 

 

 

-9 542,53400

 

 

 

-9 542,53400

-9 542,53400

21 436,40300

40

1

741

0

741

0

0470

Заходи з енергозбереження

0,00000

 

 

 

 

11 545,34000

 

 

 

11 545,34000

11 545,34000

11 545,34000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

11 545,34000

 

 

 

11 545,34000

11 545,34000

11 545,34000

40

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

40

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

1 000,00000

1 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 000,00000

40

1

880

0

880

0

0180

Інші субвенції

10 000,00000

10 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

10 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

82 149,73620

82 149,73620

553,00000

0,00000

0,00000

38 909,69700

78 941,34600

0,00000

0,00000

-40 031,64900

-40 031,64900

121 059,43320

45

0

000

0

 

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

000

0

 

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

148,10000

148,10000

121,40000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

148,10000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

148,10000

148,10000

121,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

148,10000

46

0

000

0

 

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

1

000

0

 

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

-812,50000

-812,50000

-666,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-812,50000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-812,50000

-812,50000

-666,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-812,50000

47

0

000

0

 

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

1

000

0

 

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

-398,44000

-398,44000

-326,44000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-398,44000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-398,44000

-398,44000

-326,44000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-398,44000

48

0

000

0

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

000

0

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

742

0

742

0

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

0,00000

 

 

 

 

63,84200

 

 

 

63,84200

63,84200

63,84200

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

63,84200

0,00000

0,00000

0,00000

63,84200

63,84200

63,84200

56

0

000

0

 

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

000

0

 

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

255,10000

255,10000

209,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

255,10000

56

1

731

0

731

0

0421

Проведення заходів із землеустрою

49,10000

49,10000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

49,10000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

304,20000

304,20000

209,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

304,20000

67

0

000

0

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

000

0

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

181,00000

181,00000

148,40000

0,12000

 

0,00000

 

 

 

 

 

181,00000

67

1

781

0

781

0

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

-11,00000

-11,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-11,00000

67

1

784

0

784

0

0320

Організація рятування на водах

11,00000

11,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

11,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

181,00000

181,00000

148,40000

0,12000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

181,00000

71

0

000

0

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

1

000

0

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-5 900,00000

 

 

 

-5 900,00000

-5 900,00000

-5 900,00000

71

1

633

0

633

0

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0,00000

 

 

 

 

-1 960,76200

 

 

 

-1 960,76200

-1 960,76200

-1 960,76200

71

1

741

0

741

0

0470

Заходи з енергозбереження

0,00000

 

 

 

 

7 860,76200

 

 

 

7 860,76200

7 860,76200

7 860,76200

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

75

0

000

0

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

000

0

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

436,10000

436,10000

357,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

436,10000

75

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

-7 588,84100

-7 588,84100

0,00000

0,00000

0,00000

-2 603,48500

0,00000

0,00000

0,00000

-2 603,48500

-2 603,48500

-10 192,32600

75

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки -  резерв коштів, які в 2017 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-7 588,84100

-7 588,84100

 

 

 

-2 603,48500

 

 

 

-2 603,48500

-2 603,48500

-10 192,32600

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-7 152,74100

-7 152,74100

357,50000

0,00000

0,00000

-2 603,48500

0,00000

0,00000

0,00000

-2 603,48500

-2 603,48500

-9 756,22600

90

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

467,10000

467,10000

357,50000

 

 

-659,70000

 

 

 

-659,70000

-659,70000

-192,60000

90

1

420

0

420

0

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

160,20000

160,20000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

160,20000

90

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

1 535,76700

1 535,76700

 

 

 

2 072,90000

 

 

 

2 072,90000

2 072,90000

3 608,66700

90

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

318,52600

318,52600

 

 

 

-2 174,90000

 

 

 

-2 174,90000

-2 174,90000

-1 856,37400

90

1

612

0

612

0

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

-30,00000

-30,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-30,00000

90

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

78,00000

78,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

78,00000

90

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-2 247,89300

 

 

 

-2 247,89300

-2 247,89300

-2 247,89300

90

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,00000

 

 

 

 

2 012,69300

 

 

 

2 012,69300

2 012,69300

2 012,69300

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

1 212,69300

 

 

 

1 212,69300

1 212,69300

1 212,69300

 

 

 

 

 

 

 

Всього

2 529,59300

2 529,59300

357,50000

0,00000

0,00000

-996,90000

0,00000

0,00000

0,00000

-996,90000

-996,90000

1 532,69300

91

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

399,20000

399,20000

269,80000

70,00000

 

-250,00000

 

 

 

-250,00000

-250,00000

149,20000

91

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

36,40000

36,40000

 

 

 

-194,54000

 

 

 

-194,54000

-194,54000

-158,14000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

111,00000

 

 

 

111,00000

111,00000

111,00000

91

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

679,54000

679,54000

 

 

 

70,00000

 

 

 

70,00000

70,00000

749,54000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

300,00000

 

 

 

300,00000

300,00000

300,00000

91

1

611

0

611

0

0620

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

-70,00000

-70,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-70,00000

91

1

612

0

612

0

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

-36,40000

-36,40000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-36,40000

91

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-15,49280

 

 

 

-15,49280

-15,49280

-15,49280

91

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,00000

 

 

 

 

-124,00000

 

 

 

-124,00000

-124,00000

-124,00000

91

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

15,49280

15,49280

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15,49280

91

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

15,49280

15,49280

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

15,49280

 

 

 

 

 

 

 

Всього

1 024,23280

1 024,23280

269,80000

70,00000

0,00000

-514,03280

0,00000

0,00000

0,00000

-514,03280

-514,03280

510,20000

92

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

436,10000

436,10000

357,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

436,10000

92

1

314

0

314

0

1040

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

40,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

92

1

314

3

314

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

40,00000

40,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

40,00000

92

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

4 227,35000

4 227,35000

 

 

 

-2 515,00000

 

 

 

-2 515,00000

-2 515,00000

1 712,35000

92

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

-950,00000

-950,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-950,00000

92

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

40,00000

40,00000

 

 

 

400,00000

 

 

 

400,00000

400,00000

440,00000

92

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-310,00000

 

 

 

-310,00000

-310,00000

-310,00000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

90,00000

 

 

 

90,00000

90,00000

90,00000

92

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

1 500,00000

1 500,00000

 

 

 

-1 936,10000

 

 

 

-1 936,10000

-1 936,10000

-436,10000

92

1

710

0

710

0

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

-157,06000

-157,06000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-157,06000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

5 136,39000

5 136,39000

357,50000

0,00000

0,00000

-4 361,10000

0,00000

0,00000

0,00000

-4 361,10000

-4 361,10000

775,29000

93

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

728,90000

728,90000

357,50000

 

 

-292,80000

 

 

 

-292,80000

-292,80000

436,10000

93

1

420

0

420

0

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

158,58000

158,58000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

158,58000

93

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

1 927,60000

1 927,60000

 

 

 

3 811,30000

 

 

 

3 811,30000

3 811,30000

5 738,90000

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

5 150,00000

 

 

 

5 150,00000

5 150,00000

5 150,00000

93

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

78,82000

78,82000

 

 

 

-519,40000

 

 

 

-519,40000

-519,40000

-440,58000

93

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

413,00000

413,00000

 

 

 

-413,00000

 

 

 

-413,00000

-413,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

Всього

3 306,90000

3 306,90000

357,50000

0,00000

0,00000

2 586,10000

0,00000

0,00000

0,00000

2 586,10000

2 586,10000

5 893,00000

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

252 683,81580

252 683,81580

-1 717,23800

4 200,15000

0,00000

31 075,28520

78 941,34600

0,00000

0,00000

-47 866,06080

-47 866,06080

283 759,10100

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

140 723,08700

140 723,08700

2 923,34800

0,00000

0,00000

108 571,01400

78 941,34600

0,00000

0,00000

29 629,66800

29 629,66800

249 294,10100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

 

 

О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

від_13 вересня 2017

 

 

 

 

 

 

 

№  24/14

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0300000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-337,855

0310000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

0,000

0,000

-337,855

0310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

-650,000

0316320

6320

1060

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

Капітальні видатки

0,000

0,000

0,000

-5 205,000

0316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

Придбання житла для сімей учасників антитерористичної операції на сході України, які перебувають на квартирному обліку

 

 

 

-5 205,000

0317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР ПДЗОВ  "Дельфін"

 

 

 

312,145

0318800

8800

0180

Інші субвенції

Субвенція з міського бюджету міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на забезпечення придбання житла для сімей учасників антитерористичної операції на сході України, які перебувають на квартирному обліку, згідно зі списком по пільзі, затвердженим Миколаївською міською радою

 

 

 

5 205,000

1000000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

3 541,995

 

4 639,544

2 519,301

1010000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

3 541,995

 

4 639,544

2 519,301

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

Капітальні видатки

 

 

 

1 008,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

795,000

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

 

 

 

1 476,201

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

1 115,360

1011070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Капітальні видатки

 

 

 

15,100

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Капітальні видатки

 

 

 

10,000

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

Капітальні видатки

 

 

 

10,000

1016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул.Променева у мікрорайоні "Північний" м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні  роботи та експертиза

 

 

 

-800,000

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої творчості" за адресою: 54034, м.Миколаїв, вул.Олійника, 36, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-298,101

 

666,206

 

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Нове будівництво котельні  ЗОШ № 45 по вул.4-ій Поздовжній, 58, у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи  та експертиза

 

 

 

-390,000

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул. М.Морська,78 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-1 098,844

 

-1 098,672

-1 106,844

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ№ 29 по вул.Ватутіна,124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно- вишукувальні роботи та експертиза

-948,258

 

-947,422

-956,258

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул.Знаменській,2/6 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-107,441

 

-107,441

 

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №59 по вул.Адміральській,24  у м.Миколаєві, у  т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2 675,000

3,7

2 575,000

2 063,102

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64, вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

698,361

 

1 050,594

800,000

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція будівлі (для забезпечення інклюзивної форми навчання) МСШ МіПР «Академія дитячої творчості» по вул.Олійника,36 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

271,278

 

271,279

 

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реставрація Миколаївської гімназії №2 (пам’ятки архітектури місцевого значення "Міське дівоче училище" (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул. Адміральській,24 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2 350,000

5,1

2 230,000

390,000

1300000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

-109 867,308

 

-109 987,442

-1 438,117

1310000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

-109 867,308

 

-109 987,442

-1 438,117

1315030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

2 267,600

1315031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

 

 

 

2 226,600

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

292,800

1315033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Капітальні видатки

 

 

 

41,000

1315040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Капітальні видатки

 

 

 

8,000

1315041

5041

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

Капітальні видатки

 

 

 

8,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво Центру легкої атлетики та ігрових видів спорту   за адресою:  вул.Спортивна, 1/1 в м.Миколаєві,  в т.ч. проектні роботи та експертиза

-101 440,000

 

-101 440,000

-300,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво спортивного майданчика ДЮСШ №7 за адресою: вул.Артилерійська, 20 в  м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

-1 994,000

 

-1 994,000

-1 994,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво спортивного майданчика  КДЮСШ "Комунарівець"  за адресою: пр.Героїв України, 2/4  в м.Миколаєві,  в т.ч. проектні роботи та експертиза

-2 000,000

 

-2 000,000

-2 000,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво спортивного майданчика  КДЮСШ "Комунарівець"  за адресою: пр.Героїв України, 2/4  в м.Миколаєві,  в т.ч. проектні роботи та експертиза

2 000,000

 

2 000,000

1 537,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво спортивного майданчика ДЮСШ  №5 за адресою: пр.Богоявленський, 253а  в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

-2 000,000

 

-2 000,000

-2 000,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво спортивного майданчика ДЮСШ  №5 за адресою: пр.Богоявленський, 253а  в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

2 000,000

 

2 000,000

1 617,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція існуючого футбольного поля  Центрального міського стадіону  по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

-2 109,307

 

-2 229,980

 

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ №2  з надбудовою  спортивного залу  за адресою: вул. Спортивна, 11 у м. Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

-0,001

 

0,538

 

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція спортивної школи  ДЮСШ №1 за адресою: вул.Театральна, 41а  в м. Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

-4 324,000

 

-4 324,000

-300,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реставрація фасадів та даху будівлі Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування по вул. Пушкінській, 11 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-273,717

1400000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

5 000,000

 

5 000,000

786,554

1410000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

5 000,000

 

5 000,000

786,554

1412010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Капітальні видатки

 

 

 

1 161,054

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

667,000

 

 

 

у т. ч.за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

 

 

 

 

450,000

1412050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

 

 

 

343,000

1412120

2120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

Капітальні видатки

 

 

 

21,000

1412180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

Капітальні видатки

 

 

 

1 638,284

1416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція сімейної амбулаторії КЗ ММР "ЦПМСД №1" за адресою: м.Миколаїв, вул. Знаменська,35, в т.ч. проектні роботи та експертиза

5 000,000

 

5 000,000

500,000

1416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція сімейної амбулаторії  №4 по вул.Чкалова,93 центра первинної медико-санітарної допомоги №3 в м.Миколаєві,  у т.ч.  проектні роботи та експертиза

 

 

 

-1 431,784

1416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція існуючого  будинку (літ. Н-1 автоклавна-кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул.Корабелів, 14-в, м. Миколаїв, т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-1 445,000

1500000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

-11 362,804

 

-11 362,804

-95,7000

1510000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

-11 362,804

 

-11 362,804

-95,7000

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

17,000

1513030

3030

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

250,71213

1513031

3031

1030

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

Капітальні видатки

 

 

 

250,71213

1513100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

Капітальні видатки

 

 

 

481,39187

1513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

 

 

 

283,39187

1513105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

Капітальні видатки

 

 

 

198,00000

1513200

3200

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Капітальні видатки

 

 

 

8,000

1513202

3202

1030

Надання фінасової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

Капітальні видатки

 

 

 

8,000

1513300

3300

1090

Інші установи та заклади

Капітальні видатки

 

 

 

10,000

1516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція приміщення під відділення соціальної реабілітації дітей - інвалідів Корабельного району міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Миколаєва за адресою: вул. Пилипа Орлика,106, у тому числі проектні роботи та експертиза

-11 000,000

 

-11 000,000

-500,000

1516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція навісу у відділеннях Ленінського району міського територіального центру за адресою: вул.12Поздовжня,50-А, в т.ч. проектні роботи та експертиза

-362,804

 

-362,804

-362,804

2400000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

-874,717

 

-640,901

-3 443,019

2410000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

-874,717

 

-640,901

-3 443,019

2414060

4060

0824

Бібліотеки

Капітальні видатки

 

 

 

330,681

2414090

4090

0828

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

Капітальні видатки

 

 

 

2 022,628

2414100

4100

0824

Школи естетичного виховання дітей

Капітальні видатки

 

 

 

942,855

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

193,211

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

Капітальні видатки

 

 

 

999,500

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво пандусів в існуючих будівлях за адресою пл. М. Леонтовича, 1, у м.Миколаєві

 

 

 

350,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

350,000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво пандусів в існуючих будівлях за адресою: пл. М. Леонтовича,1 у м. Миколаєві, у т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

606,317

 

606,317

256,317

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво морозильної камери для гілкового корму за адресою: пл.М.Леонтовича,1 у м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-196,000

 

-196,000

-196,000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів"  за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

196,000

 

196,000

196,000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція концертної зали ММПК "Молодіжний" по пр.Богоявленському, 39-а в м.Миколаєві з облаштуванням допоміжних приміщень та котельні, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

233,816

-8 000,000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція Великокорениського будинку культури за адресою: вул. Миколаївських десантників, 4 (Братів Неживих) (Велика Корениха), м.Миколаїв, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

35,000

 

35,000

35,000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція будівлі за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна, 43, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

400,000

 

400,000

400,000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 в м.Миколаєві під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-419,798

 

-419,798

 

2416420

6420

 

Збереження пам’яток історії та культури

Капітальні видатки

-1 496,236

0,000

-1 496,236

-780,000

2416421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення ДМШ №1 по вул. Адміральській, 11 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-5 115,933

 

-5 115,933

-325,800

2416421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

Реставрація будівлі – пам’ятки історії місцевого значення ДМШ №1 по вул. Адміральській, 9-11 (літери Е-1, Е  I -1, Е  II-2, Ж-2) в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

5 115,933

 

5 115,933

325,800

2416421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

Реставрація пам’ятки історії  місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер -дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-96,236

 

-96,236

 

2416421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

Музеєфікація унікальної пам’ятки археології – поселення «Дикий Сад» в м. Миколаєві (консерваційні роботи)

-1 400,000

 

-1 400,000

-400,000

2416421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» по вул. Рюміна, 9 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні  роботи та експертиза

 

 

 

-380,000

4000000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

-98 740,588

 

-101 828,618

-40 031,649

4010000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

-98 740,588

 

-101 828,618

-40 031,649

4016010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

-14 503,908

4016020

6020

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

-3 381,736

4016021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

Капітальні видатки

 

 

 

-3 396,736

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

7 573,264

4016022

6022

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Капітальні видатки

 

 

 

15,000

4016060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

-6 302,523

4016130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

 

 

 

186,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

186,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Ліквідація  підтоплення Широкої Балки, будівництво дренажного колектору, у тому числі корегування та експертиза проектно-кошторисної документації 

 

 

 

-2 212,403

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Корегування та експертиза проекту з очищення та заглиблення малої річки Вітовка від ВІОС до ріки Південний Буг в м. Миколаєві

 

 

 

48,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

48,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

-9 306,113

 

-9 297,613

-2 767,193

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво тролейбусної лінії від площі Перемоги до вул.Гагаріна в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

-76 151,300

 

-76 151,300

-1 600,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво тролейбусної лінії по пр.Богоявленському, від міського автовокзалу до вул.Гагаріна в м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

76 151,300

 

76 151,300

1 600,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво нового кладовища в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

-19 419,500

 

-19 419,500

-2 000,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новій,16  в с. Весняне Миколаївського району, в тому числі проектні роботи та експертиза

1 588,297

 

1 588,297

1 588,297

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та екпертиза

-49,802

 

-49,802

334,195

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво КНС по вул. Лазурній для відведення зливових вод на території мкр. Намив, у тому числі проектні роботи та експертиза

-13 000,000

 

-13 000,000

-500,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво тролейбусної лінії по вул.Лазурній та вул.Озерній у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-6 060,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної  в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

-58 374,000

 

-58 374,000

-600,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної  в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

58 374,000

 

58 374,000

600,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва (І черга), у т.ч. коригування проекту та експертиза 

-6 463,286

 

-6 223,462

-4 529,414

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза

6 463,286

3,7

6 223,462

4 529,414

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Ліквідація наслідків підтоплення сел.Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення сел.Горького у м.Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза

-10 175,000

 

-10 000,000

-3 000,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза

10 175,000

 

10 000,000

3 000,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво об’їзної дороги від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

-287 200,000

 

-287 200,000

-500,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво об’їзної дороги від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

287 200,000

 

287 200,000

500,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво вулично-дорожньої мережі  по вул. А.Шептицького, від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві,у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

434,123

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського,3 у м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза

3 096,530

 

 

 

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, Центральний  район, у т.ч. проектні роботи та експертиза

-1 450,000

 

-1 450,000

-1 450,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових житлових будинків у місті Миколаєві, Центральний район, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 450,000

 

1 450,000

1 450,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, Заводський  район, у тому числі проектні роботи та експертиза

-1 480,000

 

-1 480,000

-1 480,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових житлових будинків у місті Миколаєві, Заводський район, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 480,000

 

1 480,000

1 480,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Перемога" по пр. Героїв України,2 у м. Миколаєві, в тому числі проектні роботи та експертиза

-54 000,000

 

-54 000,000

-1 000,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій, у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації

-600,000

 

-600,000

-400,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція  світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.В.Морській ріг вул. Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза

-650,000

 

-650,000

-650,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція скверу  "Манганарівський" («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською- 1 Слобідською - Нікольською -Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі корегування проекту та експертиза

 

 

 

-1 547,307

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

 

 

 

-2 700,000

4016420

6420

 

Збереження пам’яток історії та культури

Капітальні видатки

-6 400,000

 

-6 400,000

-600,000

4016421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

Реставрація  житлового будинку по вул. Артилерійській, 5 у м.Миколаєві,  у тому числі проектні роботи та експертиза

-2 000,000

 

-2 000,000

-200,000

4016421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

Реставрація  житлового будинку по вул. Нікольській, 57 у м.Миколаєві,  у тому числі проектні роботи та експертиза

-1 800,000

 

-1 800,000

-200,000

4016421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

Реставрація  житлового будинку по вул. Адміральській, 26 у м.Миколаєві,  у тому числі проектні роботи та експертиза

-2 600,000

 

-2 600,000

-200,000

4016650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальні видатки

 

 

 

-9 542,534

4017410

7410

0470

Заходи з енергозбереження

Капітальні видатки

 

 

 

11 545,340

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

11 545,340

4017470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали МКП"Миколаївводоканал"

 

 

 

-5 823,160

4017470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП "СКП "Гуртожиток""

 

 

 

5 823,160

4800000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

63,842

 

63,842

63,842

4810000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

63,842

 

63,842

63,842

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Паспортизація з благоустроєм  та озелененням вул.Соборної м.Миколаєва

-249,672

 

-249,672

-249,672

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка архітектурного ансамблю площі Соборна

-400,000

 

-400,000

-400,000

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробки проекту комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та архетипів (продовження)

-900,000

 

-900,000

-900,000

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту благоустрою, розміщення декоративних  елементів МАФ та їх архетипів в історичній частині міста Миколаєва

-145,740

 

-145,740

-145,740

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка  проекту комплексної схеми розміщення та реконструкції зупинок та зупинкових  комплексів на території м.Миколаєва та архетипів

-253,732

 

-253,732

-253,732

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка Проекту комплексних схем розміщення зовнішньої реклами на території м.Миколаєва: - по проспекту Богоявленському; - по проспекту Героїв України;               

-200,000

 

-200,000

-200,000

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту реконструкції площі Привокзальна з благоустроєм території

-135,960

 

-135,960

-135,960

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проектів рекреаційних зон : - розробка проекту реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги»

-1 869,450

 

-1 869,450

-1 869,450

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка  історико - архітектурного опорного плану м. Миколаєва з нанесенням червоних ліній

-148,660

 

-148,660

-148,660

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території Індустріального парку по вул.Троїцькій (Кірова), 2 Промзона в Інгульському районі м.Миколаєва

-388,200

 

-388,200

-388,200

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території частини мкр. Матвіївка м. Миколаєва

-226,904

 

-226,904

-226,904

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території 109-го мкр., обмеженого пр.Центральним,вул. 6 Слобідською, вул. Казаріна, вул.Гречишнікова, вул.Степовою м.Миколаєва

-184,099

 

-184,099

-184,099

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території 111-го мкр., обмеженого  пр.Центральним, пр.Богоявленським, вул.8 Слобідською, вул. Чкалова, вул.Севастопольською м.Миколаєва

-145,068

 

-145,068

-145,068

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території Індустріального парку по вул. Національної гвардії (Радянської Армії) в Корабельному районі м.Миколаєва

303,450

 

303,450

303,450

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території частини мікрорайону Балабанівка у Корабельному районі м. Миколаєва

87,163

 

87,163

87,163

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території Індустріального парку по вул.Троїцькій (Кірова), 2 Промзона в Інгульському районі м.Миколаєва

558,200

 

558,200

558,200

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту реконструкції та паспортизації з благоустроєм та озелененням вул.Соборної, в Центральному районі м.Миколаєва 

854,876

 

854,876

854,876

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту  реконструкції площі Соборної та частини Флотського бульвару у Центральному районі м.Миколаєва

800,000

 

800,000

800,000

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробки проекту комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Миколаєва (схема планувальних обмежень)

198,000

 

198,000

198,000

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту архетипів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території  м.Миколаєва

120,000

 

120,000

120,000

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту архетипів зупинок та зупинкових комплексів на території  м.Миколаєва

180,000

 

180,000

180,000

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами по пр. Богоявленському

120,543

 

120,543

120,543

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами по пр.Героїв України

120,543

 

120,543

120,543

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами по вул. Космонавтів

120,543

 

120,543

120,543

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту розміщення декоративних елементів МАФ (парклетів) з благоустроєм та озелененням прилеглої території в історичній частині м.Миколаєва

195,000

 

195,000

195,000

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Коригування детального плану території,  обмеженої вулицями: Лазурна,Біла, Генерала Карпенка, Нікольська, Велика Морська та береговою лінією р. Південний Буг в м. Миколаєві на оновленій топографічній основі

397,118

 

397,118

397,118

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Коригування детального плану намивної території з урахуванням забудови мікрорайона «Ліски-2» в м.Миколаєві на оновленій топографічній основі

276,338

 

276,338

276,338

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Коригування детального плану території мікрорайону «Північний» в м.Миколаєві на оновленій топографічній основі

232,712

 

232,712

232,712

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробка проекту реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги»

682,999

 

682,999

682,999

4817420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів в М 1:500 території 109-го мкр., обмеженого пр.Центральним ,вул.6 Слобідською, вул. Казаріна, вул.Гречишнікова, вул.Степовою м.Миколаєва

-67,708

 

-67,708

-67,708

4817420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів в М 1:500  території 111-го мкр., обмеженого  пр.Центральним, пр.Богоявленським, вул.8 Слобідською, вул.Чкалова, вул.Севастопольською м.Миколаєва

-45,247

 

-45,247

-45,247

4817420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи території вул. Соборної (від вул.Адміральської до вул.Чкалова)

28,135

 

28,135

28,135

4817420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи території Привокзальної площі по вул.Новозаводській   

11,765

 

11,765

11,765

4817420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи території, обмеженої вул.6Слобідською (Комсомольською), вул.Кузнецькою (Скороходова), вул. 3 Слобідською (Дзержинського)

42,217

 

42,217

42,217

4817420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи території площі Соборної

16,996

 

16,996

16,996

4817420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів у М 1:500 території з урахуванням забудови мікрорайону "Ліски-2" в м. Миколаєві

38,842

 

38,842

38,8420

4817420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи території Індустріального парку по вул. Національної гвардії (Радянської Армії) в Корабельному районі м.Миколаєва

38,842

 

38,842

38,842

7100000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

6 441,709

 

6 441,709

0,000

7110000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

6 441,709

 

6 441,709

0,000

7116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №123 за адресою: м.Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза 

 

 

 

-5 900,000

7116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №5 за адресою: м.Миколаїв, вул. Колодязна, 41, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

6 441,709

 

6 441,709

 

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-1 960,762

7117410

7410

0470

Заходи з енергозбереження

Капітальні видатки

 

 

 

7 860,762

7500000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-2 603,485

7510000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-2 603,485

7518600

8600

0133

Інші видатки

Капітальні видатки- резерв коштів, які в 2017 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

 

 

 

-2 603,485

9000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

107,355

 

107,355

-996,900

9010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

107,355

 

107,355

-996,900

9010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

-659,700

9016010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

2 072,900

9016060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

-2 174,900

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації по вул.Чкалова від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Дунаєва від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Сінна від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Защука від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Рюміна від вул. Защука до вул.Чкалова, вул.Андрєєва-Палагнюка від вул.Защука до вул.Чкалова, вул.Пушкінська від вул.Защука до вул.Чкалова у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

 

 

 

-350,000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м. Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза 

 

 

 

-605,248

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво зливової каналізації на Залізничному селищі приватного сектору в м. Миколаєві , у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

 

 

 

-380,000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво зливової каналізації по вул.5 Слобідська до вул.Чкалова у м. Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

 

 

 

-120,000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція стадіону "Юність" за адресою: вул.Погранична, 15 у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

 

 

 

-900,000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція міні-стадіону з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: вул.Озерна, 29, 31 у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

107,355

 

107,355

107,355

9016650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальні видатки

 

 

 

2 012,693

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

1 212,693

9100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

8 100,000

 

8 100,000

-514,0328

9110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

8 100,000

 

8 100,000

-514,0328

9110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

-250,000

9116010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

-194,540

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

111,000

9116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

70,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

300,000

9116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізаційних мереж та насосної станції у мкр.Широка Балка (західна сторона), у т.ч. проектні роботи та експертиза

-400,000

 

-400,000

-400,000

9116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізаційних мереж у мкр. Широка Балка (східна частина) м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

8 500,000

 

8 500,000

400,000

9116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво дитячого спортивно-ігрового комплексу «Лінкор» на території містечка спорту «Корабельний» по пр.Богоявленському,325, 327 у Корабельному районі м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

-1 174,973

 

-695,548

-200,000

9116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво дитячого спортивно-ігрового комплексу «Лінкор» на території містечка «Корабельний» по пр. Богоявленському, 325, 327 у Корабельному районі м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 174,973

 

695,548

200,00000

9116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Благоустрій території для створення містечка спорту «Корабельний» в районі спортивного комплексу «Водолій» за адресою: пр.Богоявленський (Жовтневий), 325, 327 в м.Миколаєві (нове будівництво), у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-53,85526

9116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво водогону по вул. Відродження у Корабельному районі м.Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

38,36246

9116650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальні видатки

 

 

 

-124,000

9200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

93,000

 

93,000

-4 361,100

9210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

93,000

 

93,000

-4 361,100

9216010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

-2 515,000

9216130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

 

 

 

400,000

9216310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Гаражній у м.Миколаєві, в т.ч.  проектно-кошторисна документація та експертиза

 

 

 

-403,000

9216310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції скверу по вул.Скульптора Ізмалкова-вул.Генерала Свиридова-вул.9 Поздовжня в Інгульському районі м.