Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

13 вересня 2017                                                                                             № 24/2

Про  внесення  змін   до   рішення    міської

ради  від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2017 рік»

 

         Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік».

1.1. Збільшити обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік на  10000,0 тис. грн.,  у тому числі доходи загального фонду на 10000,0      тис. грн., та внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік  (Додаток 1).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік у сумі 3680364,766 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду –  3630723,874 тис. грн., доходи спеціального фонду – 49640,892 тис.грн. (доходи бюджету розвитку – 3000,0 тис.грн.).

 

1.2. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік на загальну суму 10000,0  тис. грн.,  у тому числі видатки загального фонду на 10000,0  тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі  відповідальних виконавців за бюджетними програмами (Додаток 2).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік у сумі 4039467,71673 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –  3169770,65155 тис. грн., видатки спеціального фонду – 869697,06518 тис. грн.

 

                   1.3.Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2017 році, збільшивши обсяг видатків на 10000,0  тис.грн.  (Додаток 3), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 1177274,144 тис. грн.

 

    2. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

    3. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради   Бондаренко В.І.

 

Міський голова                                                                                       О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

Додаток1

 

 

 

 

 

 

до рішення міськоїради

 

 

 

 

 

від 13 вересня 2017

 

 

 

 

 

№ 24/2_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

Код

Найменування доходів згідно
 із бюджетною класифікацією

Разом

Загальнийфонд

Спеціальний фонд

 

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 
 
 

 10000000

 Податкові надходження 

1000,000

1000,000

0,000

0,000

 

  11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

1000,000

1000,000

0,000

0,000

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

1000,000

1000,000

0,000

0,000

 

 20000000

 Неподаткові надходження 

9000,000

9000,000

0,000

0,000

 

21000000 

Доходи від власності та підприємницькоїдіяльності  

9000,000

9000,000

0,000

0,000

 

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільнихкоштів
місцевих бюджетів 

9000,000

9000,000

0,000

0,000

 

Всього доходів

10000,000

10000,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток   2                                                           до рішення  міськоїради                                       від 13 вересня 2017                          № 24/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Код Програмноїкласифікації
видатків та кредитування
місцевихбюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменуванняголовного розпорядника,відповідальноговиконавця,бюджетноїпрограми абонапрямувидатків
згідно зтиповоювідомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видаткиспоживання

з них

видаткирозвитку

Всього

видаткиспоживання

з них

видаткирозвитку

з них

 

оплата праці

комунальніпослуги та енергоносії

оплата праці

комунальніпослуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

40

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунальногогосподарстваМиколаївськоїміської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунальногогосподарстваМиколаївськоїміської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

880

0

880

0

0180

Інші субвенції

10 000,000

10 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10 000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

10 000,000

10 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10 000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

10 000,000

10 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10 000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

 

 

 

О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток3                                                                                   до рішення  міської ради                                                                                від 13 вересня 2017

№ 24/2   

Зміни до переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2017 році*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевогобюджету

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідальноговиконавця, бюджетної програмиабо напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування міськоїпрограми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальнийта спеціальнийфонди

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарстваМиколаївської міської ради

 

 

 

 

40

1

880

0

880

0

0180

Інші субвенції

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарстваміста Миколаєва на 2015-2019 роки

10 000,000

 

 

10 000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

субвенція з міськогобюджету міста  Миколаєва обласномубюджету Миколаївськоїобласті для наданняфінансової підтримкиобласному комунальномупідприємству"Миколаївоблтеплоенерго", в тому числі на погашеннязаборгованості по заробітній платі, обов'язкових платежах до бюджетів та на виконання ремонтнихробіт з підготовки до опалювального сезону 2017-2018 років

10 000,000

 

10 000,000

 

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

10 000,000

 

0,000

 

10 000,000

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

10 000,000

0,000

10 000,000

 

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

10 000,000

0,000

10 000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За перелікомпрограм, затвердженихвідповідно до статті 91 Бюджетногокодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: