Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

18 серпня 2017                                                                      № 262р

Про організацію та проведення

міського конкурсу «Кращий

підприємець року міста Миколаєва»,

приуроченого до Дня підприємця

 

З метою популяризації досягнень суб’єктів малого і середнього підприємництва, відповідно до Закону України «Про розвиток та  державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

Запровадити проведення міського конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва», приуроченого до Дня підприємця.

 

Затвердити Положення про проведення міського конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва», приуроченого до Дня підприємця (додається).

 

3. Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради здійснити заходи з організації та проведення міського конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва», приуроченого до Дня підприємця.

 

4. Відділу інформаційного забезпечення управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту міського голови Миколаївської міської ради забезпечити висвітлення міського конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва», приуроченого до Дня підприємця, в засобах масової інформації.

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови  Дадівєріна А.Д.

 

Міський голова                                                        О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 18 серпня 2017

№  292р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення міського конкурсу

“Кращий підприємець року міста Миколаєва”,

приуроченого до Дняпідприємця

 

Загальні положення

1.1. Міський конкурс «Кращий підприємець року міста Миколаєва»,приурочений до Дняпідприємця (далі – Конкурс) спрямований на виявлення найкращих представників підприємницьких структур – виробників товарів народного споживання та послуг, рекламування їх досягнень, створення сприятливого клімату для налагодження співробітництва органів місцевого самоврядування, громадських організацій та установ для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва в місті.

1.2. Учасниками Конкурсу є суб’єкти малого і середнього підприємництва (у тому числі фізичні особи-підприємці), які зареєстровані не пізніш ніж за один рік до проведення конкурсу та здійснюють господарську діяльність у сферах промислового виробництва, послуг (у тому числі послуг в сферах транспорту, зв’язку та будівництва, туристичних, побутових, освітніх, інформаційних, консультаційних, комунальних та медичних послуг), а також у сфері торгівлі та громадського харчування  (далі – учасники Конкурсу).

1.3. Обов'язковою умовою для участі в Конкурсі є надання суб'єктами малого і середнього підприємництва м. Миколаєва достовірної та повної інформації щодо здійснюваної діяльності.

1.4. Основними принципами Конкурсу є:

- об’єктивність визначених оцінок, висновків журі Конкурсу;

- гласність та прозорість у підбитті підсумків Конкурсу.

Міським головою щорічно затверджуються заходи щодо святкування Дня підприємцяу місті Миколаєві.

Конкурс проводиться щорічно: у 2017 році з 21серпня по 28 серпня, починаючи з 2018 року з 2 серпня по 24 серпня. Оголошення про нього розміщується на офіційному сайті міста Миколаєва та/або друкується в місцевих засобах масової інформації.

 

Завданнями Конкурсу є:

Залучення громадських організацій підприємців та місцевих органів влади до формування переліку претендентів на участь у конкурсі.

Визначення кращих підприємців міста з числа претендентів, що подали заявки на участь у конкурсі.

2.3. Виявлення найбільш успішних суб’єктів малого та середнього підприємництва, які домоглися значних досягнень.

2.4. Висвітлення результатів роботи кращих суб’єктів малого та середнього підприємництва для формування позитивної громадської думки.

2.5. Виявлення, заохочення та розповсюдження передового досвіду найбільш ефективно працюючих суб’єктів малого та середнього підприємництва.

2.6. Стимулювання до виробництва та реалізації якісних товарів і послуг.

2.7. Підвищення соціальної активності підприємців міста Миколаєва.

 

Умови участі в Конкурсі

У конкурсі беруть участь фізичні особи - підприємці та підприємці малого та середнього бізнесу.

3.2. Зарахування учасників Конкурсу здійснюється на підставі заповненої заяви та документів і матеріалів, які засвідчують господарську діяльність.

3.3. Фізичні особи-підприємці, малі та середні підприємціможуть подавати заяву на участь у різних номінаціях. Одна і та сама особа може бути визнана переможцем лише в одній номінації. Учасники Конкурсу можуть надавати відеоматеріали, рекламну інформацію, зразки продукції виробництва тощо.

3.4. До участі у Конкурсі залучаються представники підприємницьких структур без вікових обмежень, за винятком номінації «Молодий підприємець року» (до 35 років).

 

Критерії Конкурсу

Найкращі економічні показники.

Створення нових робочих місць та належних умов праці.

Відсутність заборгованості по сплаті податків.

Відсутність заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам.

Активна участь у благоустрої міста.

Активна участь у громадському житті міста – спонсорська допомога, фінансово-матеріальна допомога.

Інноваційні підходи в здійсненні підприємницької діяльності.

 

Порядок та термін проведення Конкурсу

Організатором конкурсу є департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Визначення переможців Конкурсу здійснює конкурсна комісія

міського Конкурсу.

У 2017році департаментом економічного розвитку Миколаївської міської ради проводиться збір пропозицій щодо номінантів на конкурс до 28 серпня починаючи з 2018 року до 24 серпня.

До 30 серпня організатор конкурсунаправляє зібрані пропозиції на розгляд конкурсної комісії,щодо претендентів на Конкурс. Комісія розглядає пропозиції по претендентах, керуючись нормами даного Положення. Протоколом комісії затверджуються номінанти, які допущені до участі в Конкурсі.

 

Номінації Конкурсу

6.1. Звання «Кращий підприємець року міста Миколаєва» присвоюється суб'єктам малого та середнього підприємництва за видатні досягнення в розвитку власного бізнесу за такими основними номінаціями:

- «Кращий підприємець року у сфері виробництва»;

- «Кращий підприємець року у сфері торгівлі»;

- «Кращий підприємець року у сфері транспорту та зв?язку»;

- «Кращий підприємець року у сфері побутових послуг»;

- «Кращий підприємець року у сфері медичних послуг»;

- «Кращий підприємець року у сфері комунальних послуг»;

- «Кращий підприємець року у сфері громадського харчування»;

- «Кращий підприємець року у сфері туристичних послуг»;

- «Кращий підприємець року у сфері інформаційних послуг»;

- «Кращий підприємець року у сфері інновацій»;

- «Кращий підприємець року у соціальній галузі»;

- «Молодий підприємець року»;

- «Меценат року». 

 

Вимоги до учасників Конкурсу

7.1.До участі в Конкурсі допускаються суб’єкти малого і середнього підприємництва, які відповідають вимогам:

- зареєстровані та здійснюють діяльність на території міста Миколаєва не менше одного року незалежно від сфери діяльності суб’єкта господарювання;

- належать до суб’єктів малого і середнього підприємництва відповідно до чинного законодавства України;

- відсутня заборгованість з податкових та інших обов’язкових платежів до бюджету усіх рівнів;

- відсутня заборгованість із заробітної плати найманих працівників;

- заробітна плата нараховується у розмірі вище мінімальної, встановленої згідно з чинним законодавством України.

7.2. До участі у Конкурсі не допускаються наступні суб’єкти малого і середнього підприємництва, які:

- знаходяться в стадії реорганізації, ліквідації або банкрутства;

- мають заборгованість з платежів до бюджету усіх рівнів;

- мають заборгованість з виплати заробітної плати найманим працівникам як на момент надходження заявки на участь у Конкурсі, так і в період розгляду матеріалів конкурсною комісією;

- виплачують заробітну плату у розмірі нижче мінімальної, згідно з чинним законодавством України;

- пропрацювали неповний звітний рік;

- є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

- надали у заявці та доданих документах недостовірні відомості.

7.3. Пропозиції для участі у Конкурсі можуть надаватися  керівником підприємства, фізичними особами-підприємцями та іншими організаціями у вигляді заяви та відповідних матеріалів із зазначеними номінаціями на адресу конкурсної комісії за адресою:м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, каб. 554.

 

8. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу

8.1. Організація та проведення Конкурсу покладаються на департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради (далі – організатор Конкурсу).

Завданнями організатора Конкурсу є:

- організаційне забезпечення проведення Конкурсу;

- організація та забезпечення діяльності конкурсної комісії;

- інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про умови проведення Конкурсу;

- реєстрація та прийняття заявок і документів на участь у Конкурсі суб’єктів малого та середнього підприємництва;

- передача матеріалів конкурсній комісії для визначення переможців Конкурсу в номінаціях.

8.2. Оцінка показників кожного з критеріїв здійснюється для групи учасників, що належать до однієї з номінацій.

Оцінювання здійснюється в декілька етапів:

- збір інформації про показники діяльності учасників Конкурсу;

- розподіл учасників за номінаціями та за групами у межах номінацій відповідно до видів економічної діяльності;

- порівняння показників учасників у межах груп та номінацій;

- відбір претендентів на здобуття призових місць у кожній з номінацій;

- фіксування результатів оцінювання у рішеннях конкурсної комісії.

9. Конкурсна комісія

9.1. Конкурсна комісія розглядає надані матеріали та більшістю голосів визначає небільше  трьох переможців Конкурсу за кожною номінацією. Рішення про визначення переможців оформляються протоколом за підписом всіх присутніх членів конкурсної комісії.

У разі рівного розподілу голосів під час голосування, вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

9.2. Засідання членів конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж 2/3 її членів.

9.3. Якщо у Конкурсі була подана заявка на номінацію тільки від одного учасника, то конкурсною комісією переможець в даній номінації не визначається, а учасник отримує подячний лист учасника Конкурсу.

9.4. Конкурсна комісія здійснює оцінку матеріалів учасників Конкурсу

 за такими критеріями:

- обсяг доходу від реалізації продукції (робіт), послуг на кінець звітного року;

- основні види діяльності підприємця;

- інноваційність продукції (робіт,  послуг), що виробляються (надаються) учасником;

- участь у соціальних, культурних і благодійних заходах;

- важливість діяльності для території міста Миколаєва;

- обсяги сплачених податків та загальнообов'язкових платежів до бюджетів;

- кількість робочих місць, створених у звітному періоді;

- кількість працевлаштованих за направленням Миколаївського  обласного центру зайнятості;

- розмір середньомісячної заробітної плати;

- відсутність порушень законодавства про працю;

- покращання умов праці працівників, робітників підприємця.

9.5. Уразі необхідності конкурсна комісія має право запросити додаткову інформацію щодо діяльності кандидата.

9.6. Конкурсна комісія приймає рішення стосовно участі номінанта у Конкурсі, проводить попередню оцінку матеріалів та надає пропозиції стосовно кандидатур, переможців у кожній номінації.

9.7. Підготовка підсумкових документів Конкурсу (список переможців, розподіл призових місць тощо).

 

10. Підбиття підсумків та нагородження переможців

10.1. Переможці Конкурсу кожної номінації нагороджуються грамотами.

10.2. Переможці Конкурсу отримують право використовувати у своїй документації та рекламних матеріалах звання переможця Конкурсу.

10.3. Учасникам, які не посіли призові місця, вручаються подячні листи учасника Конкурсу.

10.4. Підсумки Конкурсу розміщуються на офіційному сайті Миколаївської міської ради https://mkrada.gov.uaта в засобах масової інформації.

10.5Нагородження переможців Конкурсу може проводитись у рамках проведення фестивалю, ярмарків та інших урочистих заходів.

 

___________________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: