Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

 

          31 травня 2017                                                           № 21/9     

 

 

                                                                                                                               

Про  внесення  змін   до   рішення    міської

ради  від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2017 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік».

1.1. Збільшити обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік на  17428,024 тис. грн.,  у тому числі доходи загального фонду на 17428,024     тис.грн., та внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік  (Додаток 1).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік у сумі 3670364,766 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду –  3620723,874 тис. грн., доходи спеціального фонду – 49640,892 тис.грн. (доходи бюджету розвитку – 3000,0 тис.грн.).

 

1.2. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік (Додаток 2) з дефіцитом на загальну суму 343588,28373 тис. грн., у тому числі:

       1.2.1. По загальному фонду – за рахунок залучення вільного залишку коштів станом на 01.01.2017 на суму 329566,29873 тис.грн. та передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 265959,24018 тис. грн.

1.2.2. По спеціальному фонду – за рахунок залучення залишків коштів станом на 01.01.2017 на суму 14021,985 тис. грн. та надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 265959,24018 тис.грн.

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2017 рік із дефіцитом 383758,28373   тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 437953,22245 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 821711,50618 тис. грн. (бюджету розвитку 816842,32718  тис. грн.).

 

1.3. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік на загальну суму 359432,71473  тис. грн.,  у тому числі видатки загального фонду на 81035,08255  тис. грн., видатки спеціального фонду на 278397,63218 тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі  відповідальних виконавців за бюджетними програмами (Додаток 3).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік у сумі 4029467,71673 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –  3159770,65155 тис. грн., видатки спеціального фонду – 869697,06518 тис. грн.

 

1.4. Збільшити обсяг надання кредитів з міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік на 1583,593 тис. грн., у тому числі із спеціального фонду міського бюджету – на 1583,593 тис.грн. (Додаток 4).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнені обсяги на 2017 рік:

- надання кредитів з міського бюджету в сумі 25360,833 тис. грн., у тому числі із загального фонду  – 23000,0 тис. грн., із спеціального фонду – 2360,833 тис. грн.;

- повернення кредитів до міського бюджету в сумі 705,5 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду  – 705,5 тис. грн.

 

1.5.  Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 275112,04618 тис. грн. (Додаток 5).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету розвитку на 2017 рік у сумі 819842,32718 тис. грн.

 

                   1.6.Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2017 році, збільшивши обсяг видатків на 255637,919  тис.грн.  (Додаток 6), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 1167274,144 тис. грн.

 

     1.7. Збільшити на 3285,586 тис. грн. обсяг видатків, які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (Додаток 7) та затвердити уточнений обсяг видатків, які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, у сумі 4205,586 тис. грн.

 

2.       Доповнити пункт 16 рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік» абзацом другим такого змісту:

 «Надати право виконавчому комітету Миколаївської міської ради в межах встановлених бюджетних призначень здійснювати добровільне виконання судових рішень про стягнення коштів з Миколаївської міської ради».

 

3. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.04.2017 № 351 та за розпорядженнями міського голови  від  20.02.2017 № 36р,  від 21.02.2017 № 38р, від 27.03.2017 № 74р, від 06.04.2017 № 105р, від 24.04.2017 № 116р, від 25.04.2017 № 117р,  від 04.05.2017 № 129р та від 17.05.2017 № 133р.

 

    4. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

    5. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради   Бондаренко В.І.

 

 

 

Міський голова                                                                                       О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

Від 31 травня 2017

 

 

 

№ 21/9

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

у т.ч. бюджет розвитку

10000000

 Податкові надходження 

7 727,000

7 727,000

0,000

0,000

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

7 727,000

7 727,000

0,000

0,000

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

7 727,000

7 727,000

0,000

0,000

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

7 727,000

7 727,000

0,000

0,000

40000000

Офіційні трансферти

9 701,024

9 701,024

0,000

0,000

41030000

Субвенції

9 701,024

9 701,024

0,000

0,000

41033600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

7 133,300

7 133,300

0,000

0,000

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

1 682,400

1682,400

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам  для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни

1 444,800

1 444,800

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих  учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, на оформлення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства

122,500

122,500

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                           (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

-4,900

-4,900

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

30,000

30,000

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих  учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

90,000

90,000

0,000

0,000

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

 

885,324

885,324

0,000

0,000

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

7 727,000

7 727,000

0,000

0,000

Всього доходів

17 428,024

17 428,024

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

            Т.В. Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від  31 травня 2017

 

 

 

 

№ 21/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

347 251,83646

67 270,61128

279 981,22518

275 112,04618

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

347 251,83646

67 270,61128

279 981,22518

275 112,04618

208100

На початок періоду

343 588,28373

329 566,29873

14 021,98500

9 152,80600

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1 516,83275

1 516,83275

 

 

 

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

2 146,71998

2 146,71998

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-265 959,24018

265 959,24018

265 959,24018

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

-1 516,83275

-1 516,83275

 

 

 

субвенцій з інших бюджетів

0,00000

-895,32400

895,32400

895,32400

 

Всього за типом кредитора

347 251,83646

67 270,61128

279 981,22518

275 112,04618

600000

Фінансування за активними операціями

343 588,28373

63 607,05855

279 981,22518

275 112,04618

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

345 735,00371

67 270,61128

279 981,22518

275 112,04618

602100

На початок періоду

342 071,45098

329 566,29873

14 021,98500

9 152,80600

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1 516,83275

1 516,83275

 

 

 

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

2 146,71998

2 146,71998

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-265 959,24018

265 959,24018

265 959,24018

 

з них за рахунок:

 

 

 

 

 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

-1 516,83275

-1 516,83275

 

 

 

субвенцій з інших бюджетів

0,00000

-895,32400

895,32400

895,32400

 

Всього за типом боргового зобов'язання

343 588,28373

63 607,05855

279 981,22518

275 112,04618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                              

 

 

        Т.В.Казакова                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток   3                                                            до рішення  міської ради                                       від 31 травня 2017                             № 21/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Код ТКВКБМС

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

2

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

03

03

0

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

03

03

1

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

010116

03

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

321,58500

321,58500

315,40000

152,14500

 

918,00000

 

 

 

918,00000

918,00000

1 239,58500

 

 

03

1

313

0

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

-270,73900

-270,73900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-270,73900

 

091104 

03

1

313

3

313

3

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

-36,60000

-36,60000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-36,60000

 

091107 

03

1

313

4

313

4

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

-234,13900

-234,13900

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-234,13900

 

091103 

03

1

314

0

314

0

1040

Заходи державної політики з питань молоді

-697,70100

-697,70100

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-697,70100

 

 

03

1

314

0

314

0

1040

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

697,70100

697,70100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

697,70100

 

091103 

03

1

314

3

314

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

697,70100

697,70100

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

697,70100

 

091108 

03

1

316

0

316

0

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

2 851,80000

2 851,80000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

2 851,80000

 

110502

03

1

420

0

420

0

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

90,00000

90,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

90,00000

 

 

03

1

632

0

632

0

 

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 605,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 605,00000

5 605,00000

5 605,00000

 

150118

03

1

632

4

632

4

1060

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

0,00000

 

 

 

 

5 605,00000

 

 

 

5 605,00000

5 605,00000

5 605,00000

 

170603 

03

1

664

0

664

0

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

9 000,00000

9 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

9 000,00000

 

180409 

03

1

747

0

747

0

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,00000

 

 

 

 

5 733,02100

 

 

 

5 733,02100

5 733,02100

5 733,02100

 

250344

03

1

837

0

837

0

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,00000

 

 

 

 

3 425,30000

 

 

 

3 425,30000

3 425,30000

3 425,30000

 

250404

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

148,03000

148,03000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

148,03000

 

250404

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - видатки на сплату членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань

148,03000

148,03000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

148,03000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

12 140,67600

12 140,67600

315,40000

152,14500

0,00000

15 681,32100

0,00000

0,00000

0,00000

15 681,32100

15 681,32100

27 821,99700

 

10

10

0

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

1

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

10

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

57,50900

57,50900

55,20000

-9,79100

 

0,00000

 

 

 

 

 

57,50900

 

070000

10

1

100

0

100

0

 

Освіта

5 657,35400

5 657,35400

4 270,07900

9,79100

0,00000

45 512,14675

0,00000

0,00000

0,00000

45 512,14675

45 512,14675

51 169,50075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 516,83275

0,00000

0,00000

0,00000

1 516,83275

1 516,83275

1 516,83275

 

070101

10

1

101

0

101

0

0910

Дошкільна освiта

4 205,30900

4 205,30900

3 368,84900

 

 

7 892,13000

 

 

 

7 892,13000

7 892,13000

12 097,43900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

10,00000

10,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

10,00000

 

070201

10

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

422,25400

422,25400

129,91800

 

 

34 099,64775

 

 

 

34 099,64775

34 099,64775

34 521,90175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

1 416,83275

 

 

 

1 416,83275

1 416,83275

1 416,83275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

10,00000

10,00000

 

 

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

20,00000

 

070202

10

1

103

0

103

0

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

0,00000

 

3,27900

 

 

80,00000

 

 

 

80,00000

80,00000

80,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

80,00000

 

 

 

80,00000

80,00000

80,00000

 

070304 

10

1

107

0

107

0

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

86,00000

86,00000

72,13100

 

 

20,00000

 

 

 

20,00000

20,00000

106,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

0,00000

 

 

 

 

20,00000

 

 

 

20,00000

20,00000

20,00000

 

070401 

10

1

109

0

109

0

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

420,00000

420,00000

336,47600

 

 

3 420,36900

 

 

 

3 420,36900

3 420,36900

3 840,36900

 

070501

10

1

110

0

110

0

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

400,00000

400,00000

327,86900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

400,00000

 

070601

10

1

112

0

112

0

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

80,00000

80,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

80,00000

 

070804 

10

1

119

0

119

0

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

0,00000

 

2,04900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

 

070805 

10

1

120

0

120

0

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

9,79100

9,79100

 

9,79100

 

0,00000

 

 

 

 

 

9,79100

 

070806

10

1

121

0

121

0

0990

Утримання інших закладів освіти

34,00000

34,00000

29,50800

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

34,00000

 

110201

10

1

406

0

406

0

0824

Бібліотеки

5,00000

5,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

5,00000

 

150101

10

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

3 000,00000

 

 

 

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

 

150110 

10

1

633

0

633

0

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0,00000

 

 

 

 

10 270,52800

 

 

 

10 270,52800

10 270,52800

10 270,52800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

5 719,86300

5 719,86300

4 325,27900

0,00000

0,00000

58 782,67475

0,00000

0,00000

0,00000

58 782,67475

58 782,67475

64 502,53775

 

13

13

0

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

13

1

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

501

0

501

0

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

3,60000

3,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3,60000

 

130102

13

1

501

1

501

1

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

3,60000

3,60000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

3,60000

 

 

13

1

502

0

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

-64 188,16100

-64 188,16100

-35 067,67600

-5 518,34800

0,00000

-18 504,01900

-891,51200

-31,10700

-73,06700

-17 612,50700

-17 612,50700

-82 692,18000

 

130114

13

1

502

1

502

1

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

-7 153,57400

-7 153,57400

-4 450,94300

-361,63200

 

-2 210,00000

-45,00000

 

-22,96000

-2 165,00000

-2 165,00000

-9 363,57400

 

130107

13

1

502

2

502

2

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

-44 970,21700

-44 970,21700

-25 308,90800

-3 951,34700

 

-9 280,51800

-337,71600

-31,10700

-50,10700

-8 942,80200

-8 942,80200

-54 250,73500

 

130203

13

1

502

3

502

3

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

-2 736,51200

-2 736,51200

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-2 736,51200

 

130110

13

1

502

4

502

4

0810

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

-9 327,85800

-9 327,85800

-5 307,82500

-1 205,36900

 

-7 013,50100

-508,79600

 

 

-6 504,70500

-6 504,70500

-16 341,35900

 

 

13

1

503

0

503

0

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

56 928,56000

56 928,56000

30 059,57200

4 312,97900

0,00000

27 629,63900

382,71600

31,10700

73,06700

27 246,92300

27 246,92300

84 558,19900

 

 

13

1

503

1

503

1

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

46 566,47400

46 566,47400

25 608,62900

3 951,34700

 

24 812,63900

337,71600

31,10700

50,10700

24 474,92300

24 474,92300

71 379,11300

 

 

13

1

503

2

503

2

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

2 736,51200

2 736,51200

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

2 736,51200

 

 

13

1

503

3

503

3

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

7 625,57400

7 625,57400

4 450,94300

361,63200

 

2 817,00000

45,00000

0,00000

22,96000

2 772,00000

2 772,00000

10 442,57400

 

 

13

1

504

0

504

0

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

9 286,60100

9 286,60100

5 130,53700

1 205,36900

0,00000

8 734,78600

508,79600

0,00000

0,00000

8 225,99000

8 225,99000

18 021,38700

 

 

13

1

504

1

504

1

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

9 286,60100

9 286,60100

5 130,53700

1 205,36900

 

8 734,78600

508,79600

0,00000

0,00000

8 225,99000

8 225,99000

18 021,38700

 

130113

13

1

505

0

505

0

0810

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

-1 896,09400

-1 896,09400

-1 383,86900

-53,49400

 

-60,00000

 

 

 

-60,00000

-60,00000

-1 956,09400

 

 

13

1

506

0

506

0

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

5 781,73900

5 781,73900

1 383,86900

53,49400

0,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

60,00000

60,00000

5 841,73900

 

 

13

1

506

2

506

2

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

3 885,64500

3 885,64500

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

3 885,64500

 

 

13

1

506

3

506

3

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

1 896,09400

1 896,09400

1 383,86900

53,49400

 

60,00000

 

 

 

60,00000

60,00000

1 956,09400

 

130112

13

1

510

0

510

0

0810

Інші видатки

-3 889,24500

-3 889,24500

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-3 889,24500

 

150101

13

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

6 994,00100

 

 

 

6 994,00100

6 994,00100

6 994,00100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

2 027,00000

2 027,00000

122,43300

0,00000

0,00000

24 854,40700

0,00000

0,00000

0,00000

24 854,40700

24 854,40700

26 881,40700

 

14

14

0

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

14

1

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

14

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

67,30000

67,30000

55,20000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

67,30000

 

080000

14

1

200

0

200

0

 

Охорона здоров'я

12 059,01798

12 059,01798

0,00000

0,00000

0,00000

18 131,69400

0,00000

0,00000

0,00000

18 131,69400

18 131,69400

30 190,71198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

2 146,71998

2 146,71998

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 146,71998

 

080101

14

1

201

0

201

0

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2 565,00000

2 565,00000

 

 

 

12 352,74200

 

 

 

12 352,74200

12 352,74200

14 917,74200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

1 650,00000

1 650,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 650,00000

 

080203

14

1

205

0

205

0

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

300,00000

300,00000

 

 

 

2 757,49200

 

 

 

2 757,49200

2 757,49200

3 057,49200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

300,00000

300,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

300,00000

 

080300

14

1

212

0

212

0

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

208,71998

208,71998

 

 

 

90,00000

 

 

 

90,00000

90,00000

298,71998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

41,71998

41,71998

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

41,71998

 

080500 

14

1

214

0

214

0

0722

Надання стоматологічної допомоги населенню

10,00000

10,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

10,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

10,00000

10,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

10,00000

 

      080800

14

1

218

0

218

0

0726

Первинна медична допомога населенню

1 333,99800

1 333,99800

 

 

 

2 731,46000

 

 

 

2 731,46000

2 731,46000

4 065,45800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

137,00000

137,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

137,00000

 

081002

14

1

222

0

222

0

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

7 641,30000

7 641,30000

 

 

 

200,00000

 

 

 

200,00000

200,00000

7 841,30000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

8,00000

8,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

8,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

7 133,30000

7 133,30000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

7 133,30000

 

150101

14

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

747,50800

 

 

 

747,50800

747,50800

747,50800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

12 126,31798

12 126,31798

55,20000

0,00000

0,00000

18 879,20200

0,00000

0,00000

0,00000

18 879,20200

18 879,20200

31 005,51998

 

15

15

0

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

15

1

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

15

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

1 373,95000

1 373,95000

659,60000

 

 

233,45000

 

 

 

233,45000

233,45000

1 607,40000

 

 

15

1

303

0

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 586,00000

1 586,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 586,00000

 

170102

15

1

303

5

303

5

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

536,00000

536,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

536,00000

 

170602 

15

1

303

8

303

8

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

1 050,00000

1 050,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 050,00000

 

 

15

1

310

0

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

856,00000

856,00000

0,00000

0,00000

0,00000

312,68400

0,00000

0,00000

0,00000

312,68400

312,68400

1 168,68400

 

091204 

15

1

310

4

310

4

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

824,00000

824,00000

 

 

 

13,00000

 

 

 

13,00000

13,00000

837,00000

 

091206

15

1

310

5

310

5

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

32,00000

32,00000

 

 

 

299,68400

 

 

 

299,68400

299,68400

331,68400

 

 

15

1

313

0

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

270,73900

270,73900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

270,73900

 

091107 

15

1

313

4

313

4

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

270,73900

270,73900

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

270,73900

 

 

15

1

320

0

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

3 181,30000

3 181,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 181,30000

 

090416

15

1

320

1

320

1

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

3 141,30000

3 141,30000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

3 141,30000

 

091209

15

1

320

2

320

2

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

40,00000

40,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

40,00000

 

091214

15

1

330

0

330

0

1090

Інші установи та заклади

196,00000

196,00000

 

 

 

20,00000

 

 

 

20,00000

20,00000

216,00000

 

090412

15

1

340

0

340

0

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

-4,90000

-4,90000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-4,90000

 

 

15

1

325

0

325

0

1050

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

0,00000

 

 

 

 

885,32400

 

 

 

885,32400

885,32400

885,32400

 

150101

15

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

1 615,72800

 

 

 

1 615,72800

1 615,72800

1 615,72800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

7 459,08900

7 459,08900

659,60000

0,00000

0,00000

3 067,18600

0,00000

0,00000

0,00000

3 067,18600

3 067,18600

10 526,27500

 

24

24

0

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

24

1

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

24

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

134,70000

134,70000

110,40000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

134,70000

 

 

24

1

400

0

400

0

 

Культура

1 435,47300

1 435,47300

0,00000

0,00000

0,00000

13 755,40500

0,00000

0,00000

0,00000

13 755,40500

13 755,40500

15 190,87800

 

110201

24

1

406

0

406

0

0824

Бібліотеки

265,20000

265,20000

 

 

 

2 121,58400

 

 

 

2 121,58400

2 121,58400

2 386,78400

 

110204

24

1

409

0

409

0

0828

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

-53,62600

-53,62600

-386,00700

 

 

362,49600

 

 

 

362,49600

362,49600

308,87000

 

110205

24

1

410

0

410

0

0960

Школи естетичного виховання дiтей

1 065,29200

1 065,29200

517,92500

 

 

3 278,74100

 

 

 

3 278,74100

3 278,74100

4 344,03300

 

110502

24

1

420

0

420

0

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

158,60700

158,60700

-131,91800

 

 

7 992,58400

 

 

 

7 992,58400

7 992,58400

8 151,19100

 

150101

24

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

14 004,01000

 

 

 

14 004,01000

14 004,01000

14 004,01000

 

 

24

1

642

0

642

0

 

Збереження пам’яток історії та культури

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

685,00000

0,00000

0,00000

0,00000

685,00000

685,00000

685,00000

 

150201

24

1

642

1

642

1

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

0,00000

 

 

 

 

685,00000

 

 

 

685,00000

685,00000

685,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

1 570,17300

1 570,17300

110,40000

0,00000

0,00000

28 444,41500

0,00000

0,00000

0,00000

28 444,41500

28 444,41500

30 014,58800

 

34

34

0

000

0

 

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

34

1

000

0

 

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

34

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

3 887,45000

3 887,45000

2 499,30000

 

 

2 379,97000

 

 

 

2 379,97000

2 379,97000

6 267,42000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

3 887,45000

3 887,45000

2 499,30000

0,00000

0,00000

2 379,97000

0,00000

0,00000

0,00000

2 379,97000

2 379,97000

6 267,42000

 

40

40

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

40

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

40

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

723,30000

723,30000

551,90000

 

 

167,50000

 

 

 

167,50000

167,50000

890,80000

 

100101

40

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

12 768,49700

12 768,49700

 

 

 

26 347,12800

 

 

 

26 347,12800

26 347,12800

39 115,62500

 

 

40

1

602

0

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25 099,81400

0,00000

0,00000

0,00000

25 099,81400

25 099,81400

25 099,81400

 

100102

40

1

602

1

602

1

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

0,00000

 

 

 

 

9 495,60400

 

 

 

9 495,60400

9 495,60400

9 495,60400

 

100106

40

1

602

2

602

2

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0,00000

 

 

 

 

15 604,21000

 

 

 

15 604,21000

15 604,21000

15 604,21000

 

100203

40

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

4 110,00000

4 110,00000

 

 

 

2 853,52600

 

 

 

2 853,52600

2 853,52600

6 963,52600

 

100208

40

1

610

0

610

0

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

0,00000

 

 

 

 

3 000,00000

 

 

 

3 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

 

100302 

40

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

6 000,00000

6 000,00000

 

-831,59295

 

8 000,00000

 

 

 

8 000,00000

8 000,00000

14 000,00000

 

150101

40

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

18 922,62600

 

 

 

18 922,62600

18 922,62600

18 922,62600

 

170703 

40

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

4 704,06300

4 704,06300

 

 

 

11 717,87200

 

 

 

11 717,87200

11 717,87200

16 421,93500

 

180107

40

1

741

0

741

0

0470

Заходи з енергозбереження

-540,00000

-540,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-540,00000

 

180109 

40

1

742

0

742

0

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

-144,95400

-144,95400

 

 

 

144,95400

 

 

 

144,95400

144,95400

0,00000

 

180409 

40

1

747

0

747

0

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,00000

 

 

 

 

5 823,16000

 

 

 

5 823,16000

5 823,16000

5 823,16000

 

240601

40

1

911

0

911

0

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,00000

 

 

 

 

3 285,58600

400,00000

 

 

2 885,58600

 

3 285,58600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

27 620,90600

27 620,90600

551,90000

-831,59295

0,00000

105 362,16600

400,00000

0,00000

0,00000

104 962,16600

102 076,58000

132 983,07200

 

45

45

0

000

0

 

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

45

1

000

0

 

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

45

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

202,00000

202,00000

165,60000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

202,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

202,00000

202,00000

165,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

202,00000

 

46

46

0

000

0

 

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

46

1

000

0

 

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

46

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

1 340,84000

1 340,84000

678,00000

37,77500

 

105,60000

 

 

 

105,60000

105,60000

1 446,44000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

1 340,84000

1 340,84000

678,00000

37,77500

0,00000

105,60000

0,00000

0,00000

0,00000

105,60000

105,60000

1 446,44000

 

47

47

0

000

0

 

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

47

1

000

0

 

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

47

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

1 646,28800

1 646,28800

1 009,10000

24,78900

 

130,50000

 

 

 

130,50000

130,50000

1 776,78800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

1 646,28800

1 646,28800

1 009,10000

24,78900

0,00000

130,50000

0,00000

0,00000

0,00000

130,50000

130,50000

1 776,78800

 

48

48

0

000

0

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

48

1

000

0

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

48

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

1 010,00000

1 010,00000

827,90000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 010,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

1 010,00000

1 010,00000

827,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 010,00000

 

56

56

0

000

0

 

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

56

1

000

0

 

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

56

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

606,00000

606,00000

496,70000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

606,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

606,00000

606,00000

496,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

606,00000

 

67

67

0

000

0

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

67

1

000

0

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

67

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

34,00000

34,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

34,00000

 

210105 

67

1

781

0

781

0

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

-106,00000

-106,00000

 

5,00000

 

140,00000

 

 

 

140,00000

140,00000

34,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-72,00000

-72,00000

0,00000

5,00000

0,00000

140,00000

0,00000

0,00000

0,00000

140,00000

140,00000

68,00000

 

71

71

0

000

0

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

71

1

000

0

 

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

71

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

2 397,29000

2 397,29000

1 367,90000

 

 

202,40000

 

 

 

202,40000

202,40000

2 599,69000

 

150101

71

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

18 284,67900

 

 

 

18 284,67900

18 284,67900

18 284,67900

 

150110 

71

1

633

0

633

0

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0,00000

 

 

 

 

20 515,32100

 

 

 

20 515,32100

20 515,32100

20 515,32100

 

180107

71

1

741

0

741

0

0470

Заходи з енергозбереження

5 610,59800

5 610,59800

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

5 610,59800

 

180409

71

1

747

0

747

0

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,00000

 

 

 

 

2 200,00000

 

 

 

2 200,00000

2 200,00000

2 200,00000

 

250404

71

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

2 192,00000

2 192,00000

0,00000

0,00000

0,00000

308,00000

0,00000

0,00000

0,00000

308,00000

308,00000

2 500,00000

 

250404

71

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки -  видатки для створення центру енергоефективності - комунальної установи «Центр енергоефективності м.Миколаєва»

2 192,00000

2 192,00000

 

 

 

308,00000

 

 

 

308,00000

308,00000

2 500,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

10 199,88800

10 199,88800

1 367,90000

0,00000

0,00000

41 510,40000

0,00000

0,00000

0,00000

41 510,40000

41 510,40000

51 710,28800

 

75

75

0

000

0

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

75

1

000

0

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250404

75

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

-2 411,15900

-2 411,15900

0,00000

0,00000

0,00000

-76 472,91500

0,00000

0,00000

0,00000

-76 472,91500

-76 472,91500

-78 884,07400

 

250404

75

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки -  резерв коштів, які в 2017 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-2 411,15900

-2 411,15900

 

 

 

-1 146,51500

 

 

 

-1 146,51500

-1 146,51500

-3 557,67400

 

250404

75

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки  - резервні видатки

0,00000

 

 

 

 

-75 326,40000

 

 

 

-75 326,40000

-75 326,40000

-75 326,40000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-2 411,15900

-2 411,15900

0,00000

0,00000

0,00000

-76 472,91500

0,00000

0,00000

0,00000

-76 472,91500

-76 472,91500

-78 884,07400

 

77

77

0

000

0

 

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

77

1

000

0

 

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

77

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

2 236,55100

2 236,55100

1 335,40000

87,84500

 

1 038,50000

 

 

 

1 038,50000

1 038,50000

3 275,05100

 

100302 

77

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

700,00000

700,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

700,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

2 936,55100

2 936,55100

1 335,40000

87,84500

0,00000

1 038,50000

0,00000

0,00000

0,00000

1 038,50000

1 038,50000

3 975,05100

 

90

90

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

90

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

90

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

76,60000

76,60000

62,80000

 

 

708,20000

 

 

 

708,20000

708,20000

784,80000

 

091103 

90

1

314

0

314

0

1040

Заходи державної політики з питань молоді

-59,49600

-59,49600

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-59,49600

 

091103 

90

1

314

0

314

0

1040

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

59,49600

59,49600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

59,49600

 

091103 

90

1

314

3

314

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

59,49600

59,49600

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

59,49600

 

 

90

1

502

0

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

-791,80000

-791,80000

-584,18400

-55,17100

0,00000

-26,94100

-26,94100

0,00000

-2,69100

0,00000

0,00000

-818,74100

 

130110 

90

1

502

4

502

4

0810

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

-791,80000

-791,80000

-584,18400

-55,17100

 

-26,94100

-26,94100

 

-2,69100

 

 

-818,74100

 

 

90

1

504

0

504

0

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

791,80000

791,80000

584,18400

55,17100

0,00000

26,94100

26,94100

0,00000

2,69100

0,00000

0,00000

818,74100

 

 

90

1

504

1

504

1

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

791,80000

791,80000

584,18400

55,17100

 

26,94100

26,94100

 

2,69100

 

 

818,74100

 

100101

90

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

-8 000,00000

-8 000,00000

 

 

 

10 695,42000

 

 

 

10 695,42000

10 695,42000

2 695,42000

 

100203

90

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

-875,70314

-875,70314

 

 

 

6 613,36143

 

 

 

6 613,36143

6 613,36143

5 737,65829

 

100301 

90

1

612

0

612

0

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

-81,19729

-81,19729

 

 

 

-200,00000

 

 

 

-200,00000

-200,00000

-281,19729

 

100302 

90

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

2,00000

2,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

2,00000

 

150101

90

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

3 546,11900

 

 

 

3 546,11900

3 546,11900

3 546,11900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

-8 878,30043

-8 878,30043

62,80000

0,00000

0,00000

21 363,10043

0,00000

0,00000

0,00000

21 363,10043

21 363,10043

12 484,80000

 

91

91

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

91

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

91

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

306,60000

306,60000

251,30000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

306,60000

 

091103 

91

1

314

0

314

0

1040

Заходи державної політики з питань молоді

-48,56400

-48,56400

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-48,56400

 

091103 

91

1

314

0

314

0

1040

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

48,56400

48,56400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

48,56400

 

091103 

91

1

314

3

314

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

48,56400

48,56400

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

48,56400

 

100101

91

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

195,00000

195,00000

 

 

 

3 134,00000

 

 

 

3 134,00000

3 134,00000

3 329,00000

 

100203

91

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

0,00000

 

 

 

 

1 700,00000

 

 

 

1 700,00000

1 700,00000

1 700,00000

 

150101

91

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

571,00000

 

 

 

571,00000

571,00000

571,00000

 

170703 

91

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,00000

 

 

 

 

5 400,00000

 

 

 

5 400,00000

5 400,00000

5 400,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

501,60000

501,60000

251,30000

0,00000

0,00000

10 805,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 805,00000

10 805,00000

11 306,60000

 

92

92

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

92

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

92

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

753,30000

753,30000

125,60000

1,38000

 

178,00000

 

 

 

178,00000

178,00000

931,30000

 

091103 

92

1

314

0

314

0

1040

Заходи державної політики з питань молоді

-64,04800

-64,04800

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-64,04800

 

091103 

92

1

314

0

314

0

1040

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

64,04800

64,04800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

64,04800

 

091103 

92

1

314

3

314

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

64,04800

64,04800

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

64,04800

 

100203

92

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

0,00000

 

 

 

 

1 400,00000

 

 

 

1 400,00000

1 400,00000

1 400,00000

 

170703 

92

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,00000

 

 

 

 

8 600,00000

 

 

 

8 600,00000

8 600,00000

8 600,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

753,30000

753,30000

125,60000

1,38000

0,00000

10 178,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 178,00000

10 178,00000

10 931,30000

 

93

93

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

93

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

93

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

76,60000

76,60000

62,80000

 

 

148,10500

 

 

 

148,10500

148,10500

224,70500

 

091103 

93

1

314

0

314

0

1040

Заходи державної політики з питань молоді

-57,96600

-57,96600

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-57,96600

 

091103 

93

1

314

0

314

0

1040

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

57,96600

57,96600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

57,96600

 

091103 

93

1

314

3

314

3

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

57,96600

57,96600

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

57,96600

 

100101

93

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

295,00000

295,00000

 

 

 

730,00000

 

 

 

730,00000

730,00000

1 025,00000

 

100203

93

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

-23,00000

-23,00000

 

 

 

1 101,42600

 

 

 

1 101,42600

1 101,42600

1 078,42600

 

100302 

93

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

100,00000

100,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

100,00000

 

170703 

93

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

200,00000

200,00000

 

 

 

10 168,57400

 

 

 

10 168,57400

10 168,57400

10 368,57400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

648,60000

648,60000

62,80000

0,00000

0,00000

12 148,10500

0,00000

0,00000

0,00000

12 148,10500

12 148,10500

12 796,70500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

81 035,08255

81 035,08255

15 022,61200

-522,65895

0,00000

278 397,63218

400,00000

0,00000

0,00000

277 997,63218

275 112,04618

359 432,71473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

9 280,01998

9 280,01998

0,00000

0,00000

0,00000

2 402,15675

0,00000

0,00000

0,00000

2 402,15675

2 402,15675

11 682,17673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

 

Т.В. Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до обсягів повернення кредитів до міського бюджету міста Миколаєва та розподіл надання кредитів 
з міського бюджету міста Миколаєва в 2017році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

0300000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

0,000

1 583,593

0,000

1 583,593

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 583,593

0,000

1 583,593

0310000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

0,000

1 583,593

0,000

1 583,593

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 583,593

0,000

1 583,593

0318100

8100

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

0,000

1 583,593

0,000

1 583,593

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 583,593

0,000

1 583,593

0318103

8103

1060

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

1 583,593

 

1 583,593

 

 

 

0,000

0,000

1 583,593

0,000

1 583,593

0318104

8104

1060

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

Всього

0,000

1 583,593

0,000

1 583,593

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#######

0,000

#######

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

 

 Т.В. Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Від 31 травня 2017

 

 

 

 

 

 

 

№ 21/9

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0300000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

15 681,321

0310000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

0,000

0,000

15 681,321

0310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

918,000

0316320

6320

1060

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

Капітальні видатки

0,000

0,000

0,000

5 605,000

0316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

Придбання житла воїнам-інтернаціоналістам, а в разі їх смерті – членам сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

 

 

 

400,000

0316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

Придбання житла для сімей учасників антитерористичної операції на сході України, які перебувають на квартирному обліку

 

 

 

5 205,000

0317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР "Миколаївелектротранс"

 

 

 

5 453,021

0317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП "Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації"

 

 

 

280,000

0318370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Субвенція з місцевого бюджету управлінню Служби безпеки України в Миколаївській області для придбання сучасного обладнання (у т.ч. спеціальних технічних засобів та засобів зв'язку), електронно-обчислювальної техніки та оргтехніки

 

 

 

1 238,000

0318370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Субвенція з  місцевого бюджету підрозділам Центрального, Інгульського, Заводського та Корабельного відділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області для придбання спеціальних автомобілів, майна та оргтехніки, а також інших технічних засобів профілактики правопорушень

 

 

 

1 095,600

0318370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Субвенція з місцевого бюджету управлінню патрульної поліції міста Миколаєва для придбання майна та оргтехніки

 

 

 

582,700

0318370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Субвенція з місцевого бюджету  Миколаївському полку Національної гвардії України(військова частина 3039) для придбання спеціальних автомобілів,обладнання та майна

 

 

 

509,000

1000000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

121 616,544

 

121 566,115

58 782,67475

1010000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

121 616,544

 

121 566,115

58 782,67475

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

Капітальні видатки

 

 

 

7 892,130

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

 

 

 

34 099,64775

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

 

 

 

 

1 416,83275

 

 

 

у тому числі за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2017 рік

 

 

 

 

10,00000

1011030

1030

0960

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

Капітальні видатки

 

 

 

80,000

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

 

 

 

 

80,000

1011070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Капітальні видатки

 

 

 

20,000

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (залишку на початок року)

 

 

 

 

20,000

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Капітальні видатки

 

 

 

3 420,369

1016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул.Променева у мікрорайоні "Північний" м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні  роботи та експертиза

82 428,736

 

82 428,736

3 000,000

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої творчості" за адресою: 54034, м.Миколаїв, вул.Олійника, 36, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2 022,509

 

2 022,509

 

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул. М.Морська,78 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

4 310,467

2,3

4 210,467

4 210,467

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ№ 29 по вул.Ватутіна,124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно- вишукувальні роботи та експертиза

4 850,490

2,1

4 750,490

4 750,490

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1  у м.Миколаєві, у  т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

162,633

 

472,204

309,571

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул.Чигрина, 143 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

6 729,601

 

6 729,601

 

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул. Знаменській,2/6 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

3 480,000

4,6

3 320,000

1 000,000

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реставрація  Першої Української гімназії ім. М. Аркаса по вул. Нікольській, 34 в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

17 632,108

 

17 632,108

 

1300000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

26 120,982

 

24 606,353

24 854,407

1310000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

26 120,982

 

24 606,353

24 854,407

1315020

5020

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

-17 612,507

1315021

5021

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Капітальні видатки

 

 

 

-2 165,000

1315022

5022

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

 

 

 

-8 942,802

1315024

5024

0810

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

Капітальні видатки

 

 

 

-6 504,705

1315030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

27 246,923

1315031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

 

 

 

24 474,923

1315033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Капітальні видатки

 

 

 

2 772,000

1315040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Капітальні видатки

 

 

 

8 225,990

1315041

5041

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

Капітальні видатки

 

 

 

8 225,990

1315050

5050

0810

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

Капітальні видатки

 

 

 

-60,000

1315060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Капітальні видатки

 

 

 

60,000

1315063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Капітальні видатки

 

 

 

60,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво спортивного майданчика  КДЮСШ "Комунарівець"  за адресою: пр.Героїв України, 2/4  в м.Миколаєві,  в т.ч. проектні роботи та експертиза

2 000,000

 

2 000,000

2 000,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво спортивного майданчика ДЮСШ №7 за адресою: вул.Артилерійська, 20 в  м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

1 994,000

 

1 994,000

1 994,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво спортивного майданчика ДЮСШ  №5 за адресою: пр.Богоявленський, 253а  в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

2 000,000

 

2 000,000

2 000,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво футбольного поля №1 (тренувального) Центрального міського стадіону   по вул.Спортивній, 1/1 в  м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

-12 300,000

2,4

-12 000,000

-8 653,350

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво футбольного поля №1 (тренувального) Центрального міського стадіону  по вул. Спортивний, 1/1 в  м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

21 138,914

1,4

20 836,673

8 653,350

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція спортивного майданчика Центрального міського стадіону по вул.Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

433,168

 

433,168

 

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція існуючого центрального футбольного поля  Центрального міського стадіону  по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

-35 900,000

1,0

-35 650,000

-3 000,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону  по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

44 096,455

1,0

43 796,649

3 000,000

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ №2  з надбудовою  спортивного залу  за адресою:  вул. Спортивна, 11 в м. Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

-4 938,400

 

-4 819,400

-1 048,392

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ №2  з надбудовою  спортивного залу  за адресою: вул. Спортивна, 11 у м. Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

5 960,696

8,4

4 995,000

1 048,392

1316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реставрація фасадів та даху будівлі Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування по вул. Пушкінській, 11 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 636,149

55,6

1 020,263

1 000,001

1400000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

1 559,741

 

1 215,000

18 879,202

1410000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

1 559,741

 

1 215,000

18 879,202

1412010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Капітальні видатки

 

 

 

12 352,742

1412050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

Капітальні видатки

 

 

 

2 757,492

1412120

2120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

Капітальні видатки

 

 

 

90,000

1412180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

Капітальні видатки

 

 

 

2 731,460

1412220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

Капітальні видатки

 

 

 

200,000

1416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція існуючого  будинку (літ. Н-1 автоклавна-кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул.Корабелів, 14-в, м. Миколаїв, т.ч. проектні роботи та експертиза

1 215,000

 

1 215,000

1 215,000

1416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція сімейної амбулаторії №1 КЗ ММР «ЦПМСД №1» за адресою: м. Миколаїв, провулок 1 Шосейний,1, в тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

-5 000,000

4,2

-4 750,000

-4 750,000

1416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція сімейної амбулаторії КЗ ММР «ЦПМСД №1» за адресою: м. Миколаїв, провулок 1 Шосейний,1, в тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

5 344,741

4,2

4 750,000

4 580,000

1416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція системи опалення з встановленням електричних котлів потужністю 360 кВт в Міському пологовому будинку №2 по вул. Будівельників,8 у м.Миколаєві, у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

 

 

 

-297,492

1500000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

40 265,543

 

40 265,728

3 067,186

1510000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

40 265,543

 

40 265,728

3 067,186

1510180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

233,450

1513100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

312,684

1513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Капітальні видатки

 

 

 

13,000

1513105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

Капітальні видатки

 

 

 

299,684

1513300

3300

1090

Інші установи та заклади

Капітальні видатки

 

 

 

20,000

1513250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

Капітальні видатки

 

 

 

885,324

1516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція приміщення під відділення соціальної реабілітації дітей - інвалідів Корабельного району міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Миколаєва за адресою: вул. Пилипа Орлика,106, у тому числі проектні роботи та експертиза

11 000,000

 

11 000,000

500,000

1516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція приміщення під розміщення центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями за адресою: вул. Спаська, 80, в тому числі проектні роботи та експертиза

28 800,000

 

28 800,000

650,000

1516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція навісу у відділеннях Ленінського району міського територіального центру за адресою:вул.12 Поздовжня,50-А, в т.ч. проектні роботи та експертиза

465,543

 

465,728

465,728

2400000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

106 364,607

 

105 620,901

28 444,415

2410000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

106 364,607

 

105 620,901

28 444,415

2414060

4060

0824

Бібліотеки

Капітальні видатки

 

 

 

2 121,584

2414090

4090

0828

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

Капітальні видатки

 

 

 

362,496

2414100

4100

0960

Школи естетичного виховання дiтей

Капітальні видатки

 

 

 

3 278,741

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

Капітальні видатки

 

 

 

7 992,584

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Придбання об’єкта незавершеного будівництва за адресою: м.Миколаїв,вул.Озерна,43 для розміщення Палацу культури

 

 

 

11 320,000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КУ Миколаївський зоопарк. "Будівництво морозильної камери для гілкового корму"  за адресою: пл.М.Леонтовича,1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-750,000

 

-750,000

-750,000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво морозильної камери для гілкового корму за адресою: пл.М.Леонтовича,1 у м. Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

750,000

 

750,000

750,000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КУ Миколаївський зоопарк. Будівництво оглядового пішохідного містка між вольєрами слоновника та жирафника за адресою: пл.М.Леонтовича,1 у м.Миколаєві,у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

939,706

80,0

196,000

196,000

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 в м.Миколаєві під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

991,084

 

991,084

 

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" по вулиці Театральній,1 у м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

99 197,369

 

99 197,369

2 488,010

2416420

6420

 

Збереження пам’яток історії та культури

Капітальні видатки

5 236,448

 

5 236,448

685,000

2416421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури

Реставрація пам’ятки історії  місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер -дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

240,515

 

240,515

 

2416421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури

Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення  по вул. Спаській, 44 в м. Миколаєві з створенням безперешкодного доступу для маломобільних верств населення, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

191,200

2416421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури

Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення по вул. Шевченка, 58 в м. Миколаєві,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

288,000

2416421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури

Реставрація будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення ДМШ №1 по вул. Адміральській, 11 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

4 995,933

 

4 995,933

205,800

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

2 379,970

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

2 379,970

3410180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

2 379,970

4000000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

487 484,142

 

467 618,129

102 076,580

4010000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

487 484,142

 

467 618,129

102 076,580

4010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

167,500

4016010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

26 347,128

4016020

6020

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

Капітальні видатки

0,000

 

0,000

25 099,814

4016021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

Капітальні видатки

 

 

 

9 495,604

4016022

6022

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Капітальні видатки

 

 

 

15 604,210

4016060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

2 853,526

4016100

6100

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

 

 

 

3 000,000

4016130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

 

 

 

8 000,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво тролейбусної лінії від площі Перемоги до вул.Гагаріна в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-840,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва (І черга), у т.ч. коригування проекту та експертиза

6 463,286

3,7

6 223,462

4 529,414

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації по вул. 3 Військовій в Центральному районі м. Миколаєва  (ІІ черга),  у тому числі проектні роботи та експертиза

-6 400,000

 

-6 400,000

-200,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній в Центральному районі м.Миколаєва (ІІ черга),  у тому числі проектні роботи та експертиза

6 400,000

 

6 400,000

200,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво каналізаційної мережі по пров. 5-му Парниковому та Новому інвалідному хутору в м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза

142,789

 

142,789

142,789

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Ліквідація наслідків підтоплення сел.Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення сел.Горького у м.Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза

10 175,000

1,7

10 000,000

3 000,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

9 306,113

0,1

9 297,613

2 767,193

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та екпертиза

640,609

 

983,997

600,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення між вул. Маячною-вул. 295 Стрілецької Дивізії та вул. Менделєєва-вул. Гагаріна в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

2 400,000

 

2 400,000

2 400,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво тролейбусної лінії по вул.Лазурній та вул.Озерній у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

17 747,038

 

17 747,038

-2 000,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво транспортно-логістичного центру для вантажних автомобілів по Баштанському шосе(11 Промзона) в м. Миколаєві,в т.ч. виготовлення проекту землеустрою , проектно-кошторисної документації,проведення екпертизи

75 000,000

 

75 000,000

500,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р.Південний Буг у районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова)

3 755,051

93,3

280,000

280,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Троїцькій  ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза

196,820

 

196,820

196,820

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Херсонське шосе  ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза

795,680

 

795,680

795,680

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр.Миру  ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза

189,760

 

189,760

189,760

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Космонавтів ріг вул.Турбінної , у т.ч. проектні роботи та експертиза

160,970

 

160,970

160,970

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.В.Морській ріг вул.Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза

-500,000

 

-500,000

-500,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Очаківській в Заводському районі м.Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи

450,000

 

450,000

50,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Володимирівська в Заводському районі м.Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи

450,000

 

450,000

50,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Святославівська в Заводському районі м.Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи

450,000

 

450,000

50,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Малої Коренихи по вул. Сонячна в Заводському районі м.Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи

450,000

 

450,000

50,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Малої Коренихи по вул. Редутній в Заводському районі м. Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи

450,000

 

450,000

50,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво вулично-дорожньої мережі  по вул. А.Шептицького, від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві,у т.ч. проектні роботи та експертиза

40 000,000

 

40 000,000

200,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

300 000,000

 

300 000,000

1 600,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція гуртожитку по вул. Нагірній, 73-а в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

-6 600,000

 

-6 500,000

-3 000,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

3 000,000

 

3 000,000

3 000,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція  світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.В.Морській ріг вул. Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза

650,000

 

650,000

650,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція скверу "Манганарівський" («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською- 1 Слобідською - Нікольською -Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі корегування проекту та експертиза

20 411,026

87,7

4 000,000

4 000,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція скверу «Радянський», який розташований по вулиці Соборній (Радянській) ріг проспекту Центрального (Леніна) в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

-1 500,000

 

-1 500,000

-120,000

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція скверу "Трояндовий"(«Радянський»), який розташований по вулиці Соборній (Радянській) ріг проспекту Центрального (Леніна) в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 500,000

 

1 500,000

120,000

4016420

6420

 

Збереження пам’яток історії та культури

Капітальні видатки

1 300,000

 

1 300,000

0,000

4016421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури

Реставрація  житлового будинку по вул. Артилерійській, 5 у м.Миколаєві,  у тому числі проектні роботи та експертиза

200,000

 

200,000

 

4016421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури

Реставрація  житлового будинку по вул. Нікольській, 57 у м.Миколаєві,  у тому числі проектні роботи та експертиза

900,000

 

900,000

 

4016421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури

Реставрація  житлового будинку по вул. Адміральській, 26 у м.Миколаєві,  у тому числі проектні роботи та експертиза

200,000

 

200,000

 

4016650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальні видатки

 

 

 

11 717,872

4017420

7420

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Капітальні видатки

 

 

 

144,954

4017470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали МКП"Миколаївводоканал"

 

 

 

5 823,160

4600000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської

 

0,000

 

0,000

105,600

4610000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської

 

0,000

 

0,000

105,600

4610180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

105,600

4700000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

130,500

4710000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

130,500

4710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

130,500

6700000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

140,000

6710000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

140,000

6717810

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальні видатки

 

 

 

140,000

7100000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

161 479,343

 

161 479,343

41 510,400

7110000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

161 479,343

 

161 479,343

41 510,400

7110180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

202,400

7116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №106 за адресою: м.Миколаїв, пр.Богоявленський, 297, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

7 987,452

 

7 987,452

7 987,452

7116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №123 за адресою: м.Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза 

6 645,317

 

6 645,317

6 645,317

7116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Колодязна, 9, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

7 207,649

 

7 207,649

704,560

7116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №148 за адресою: м.Миколаїв, вул. Чкалова, 80, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

6 540,141

 

6 540,141

639,310

7116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м.Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

6 317,127

 

6 317,127

617,510

7116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №66 за адресою: м.Миколаїв, вул. Квітнева, 4, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

3 250,480

 

3 250,480

317,740

7116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №52 за адресою: м.Миколаїв, пров. Парусний, 7-Б,  в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

6 904,022

 

6 904,022

674,880

7116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №5 за адресою: м.Миколаїв, вул. Колодязна, 41, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

697,910

 

697,910

697,910

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №60 за адресою: м.Миколаїв, вул. Чорноморська, 1 А, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

7 218,419

 

7 218,419

7 218,419

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 за адресою: м.Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

12 152,933

 

12 152,933

1 187,970

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №57 за адресою: м.Миколаїв, вул. Лазурна, 46, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

11 917,745

 

11 917,745

1 164,980

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №56 за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 138-А, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та  експертиза

11 301,593

 

11 301,593

1 104,750

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №48 за адресою: м.Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

13 024,938

 

13 024,938

1 273,210

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 за адресою: м.Миколаїв, вул.Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

10 924,310

 

10 924,310

1 067,870

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №32 за адресою: м.Миколаїв, вул. Оберегова (Гайдара), 1, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

6 775,738

 

6 775,738

662,340

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №53 за адресою: м.Миколаїв, вул. Потьомкінська, 154, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

13 080,283

 

13 080,283

1 278,620

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі гімназії №4 за адресою: м.Миколаїв, вул. Лазурна, 48, в т.ч. проектно- вишукувальні роботи та експертиза 

13 024,938

 

13 024,938

1 273,210

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна), 124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

6 897,884

 

6 897,884

674,280

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 за адресою: м.Миколаїв, вул. Мала Морська,78, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

6 650,932

 

6 650,932

650,140

7116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

2 959,532

 

2 959,532

2 959,532

7117470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР"Інститут соціально-економічного розвитку міста"

 

 

 

2 200,000

7118600

8600

0133

Інші видатки

Капітальні видатки

 

 

 

308,000

7500000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-76 472,915

7510000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-76 472,915

7518600

8600

0133

Інші видатки

Резервні видатки

 

 

 

-75 326,400

7518600

8600

0133

Інші видатки

Капітальні видатки- резерв коштів, які в 2017 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

 

 

 

-1 146,515

7700000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

1 038,500

7710000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

1 038,500

7710180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

1 038,500

9000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

31 697,753

 

31 697,753

21 363,10043

9010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

31 697,753

 

31 697,753

21 363,10043

9010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

708,200

9016010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

10 695,420

9016060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

6 613,36143

9016120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

Капітальні видатки

 

 

 

-200,000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації по вул.Чкалова від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Дунаєва від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Сінна від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Защука від вул.Рюміна до вул.Пушкінська, вул.Рюміна від вул. Защука до вул.Чкалова, вул.Андрєєва-Палагнюка від вул.Защука до вул.Чкалова, вул.Пушкінська від вул.Защука до вул.Чкалова у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

7 000,000

 

7 000,000

500,000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації на території приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза 

-7 000,000

 

-7 000,000

-1 005,248

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м. Миколаєві, у тому числі передпроектні,проектні роботи та експертиза 

7 000,000

 

7 000,000

1 005,248

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво зливової каналізації по вул. Курортній, пров. Курортному, Старому інвалідному хуторі та Залізничному селищі приватного сектору у м. Миколаєві , у тому числі проектні роботи та експертиза

-5 000,000

 

-5 000,000

-500,000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво зливової каналізації на Залізничному селищі приватного сектору в м. Миколаєві , у тому числі передпроектні,проектні роботи та експертиза

5 000,000

 

5 000,000

500,000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво зливової каналізації по вул.5 Слобідська до вул.Чкалова у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

-3 000,000

 

-3 000,000

-180,000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Будівництво зливової каналізації по вул.5 Слобідська до вул.Чкалова у м. Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

3 000,000

 

3 000,000

180,000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція стадіону "Юність" за адресою: вул.Погранична, 15 у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

25 000,000

 

25 000,000

1 700,000

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Реконструкція міні-стадіону з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: вул.Озерна, 29, 31 у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

-302,247

 

-302,247

1 346,119

9100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

5 363,678

 

2 112,112

10 805,000

9110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

5 363,678

 

2 112,112

10 805,000

9116010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

3 134,000

9116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

1 700,000

9116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Благоустрій території для створення містечка спорту «Корабельний» в районі спортивного комплексу «Водолій» за адресою: пр.Богоявленський (Жовтневий), 325, 327 в м.Миколаєві (нове будівництво), у т.ч. проектні роботи та експертиза

3 059,705

89,0

336,964

337,000

9116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво дитячого спортивно-ігрового комплексу «Лінкор» на території містечка спорту «Корабельний» по пр.Богоявленському,325, 327 у Корабельному районі м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 174,973

41,0

695,548

200,000

9116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Нове будівництво водогону по вул. Відродження у Корабельному районі м.Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 129,000

4,4

1 079,600

34,000

9116650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальні видатки

 

 

 

5 400,000

9200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

10 178,000

9210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

10 178,000

9210180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

178,000

9216060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

1 400,000

9216650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальні видатки

 

 

 

8 600,000

9300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

12 148,105

9310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

12 148,105

9310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Капітальні видатки

 

 

 

148,105

9316010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Капітальні видатки

 

 

 

730,000

9316060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

1 101,426

9316650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Капітальні видатки

 

 

 

10 168,574

 

 

 

Всього

 

981 952,333

 

956 181,434

275 112,04618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 Т.В.Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6    

 до рішення  міської ради

  від  31 травня 2017

   № 21/9    

Зміни до переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2017 році*