Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

23 грудня 2016                                                                                    № 13/26

Про міський бюджет міста

Миколаєва на 2017 рік

 

Розглянувши проект міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:                                                                                                                       

1.     Визначити на 2017 рік:

-                доходи міського бюджету в сумі 3652936,742 тис. грн ., у тому числі доходи загального фонду  міського бюджету  - 3603295,850 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету –  49640,892 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку –  3000,0 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

-                видатки міського бюджету в сумі 3629865,002 тис. грн., у тому  числі видатки загального фонду міського бюджету – 3078735,569 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету –  551129,433 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

-       повернення кредитів до міського бюджету в сумі 705,5 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету –                705,5 тис.грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

-       надання кредитів з міського бюджету в сумі 23777,240 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету                                      – 23000,000 тис.грн., та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 777,240 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

-       профіцит загального фонду міського бюджету в сумі                       501560,281 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

-       дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі                     501560,281 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

2.            Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 3629865,002 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 3078735,569 тис. грн. та спеціальному фонду                                  – 551129,433тис. грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 10000,0 тис. грн.

 

4.        Затвердити на 2017 рік у складі видатків міського бюджету  обсяги міжбюджетних трансфертів місцевим/державному бюджетам згідно з додатком 5 до цього рішення.

          Надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне збільшення або зменшення дохідної,  видаткової частин міського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню та компенсацій.

 

5.                 Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 504560,281тис. грн. згідно з додатком 6  до цього рішення.

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України, Миколаївською обласною радою чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету  здійснювати  за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними  розпорядниками  коштів, об’єктами, обсягами та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни до розподілу (за необхідності).

 

6.   Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету в сумі          2589,8 тис. грн.

 

7.        Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

 

8.        Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі 871466,225 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

9.                 Затвердити перелік  об’єктів, видатки на які  у 2017 році будуть  проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, у сумі  920,0 тис.грн.                     (Додаток 8).

 

10.            Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету міста Миколаєва станом на 31 грудня 2017 року в сумі 50000,0 тис. грн.

 

11.            Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 50000,0 тис. грн. Уповноважити керівника департаменту фінансів Миколаївської міської ради надавати гарантії суб’єктам господарювання щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

12.             Розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету забезпечити:

- у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

13.            З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків та збільшення доходів міського бюджету надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-    отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету,  у  межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

-   здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 

14.            Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,   здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" (із змінами і доповненнями) передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається пооб’єктний обсяг видатків.

У випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради враховувати такі зміни в розписі міського бюджету без внесення змін до даного рішення.

 

15.        Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів   4, 5 та 14 цього рішення обсяги змін показників бюджету включаються до коригування бюджету при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік; при цьому міською радою затверджується перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради та розпоряджень міського голови (за датою та номером).

 

16.       Доручити департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради сплачувати за спожиту електроенергію, використану на зовнішнє освітлення вулиць та світлофорних об’єктів міста, на підставі звітів, отриманих від споживача згідно з договорами та додатковими угодами, укладеними між ПАТ «Миколаївобленерго» та його філіями, КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва», комунальним спеціалізованим монтажно-експлуатаційним підприємством та виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.

 

17.        Затвердити загальну чисельність апарату  Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 1050 штатних одиниць.

 

18.       Затвердити Положення про витрачання коштів міського бюджету міста  Миколаєва, які в 2017 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (додається).

 

         19.  Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2017 році встановити таку звітність про виконання міського бюджету міста Миколаєва:

        - звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету щомісячно подається до  постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку;            

        -  квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради  з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;

 - річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою.

 

20.  Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

-   до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 101, 102, 103 та 1034 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування та кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

21.           Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691Бюджетного кодексу України.

 

22.             Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені   пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

23.        Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені  пунктом 11 частини першої статті 691  Бюджетного кодексу України.

 

24. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року. Додатки 1-8   рішення є його невід’ємною частиною.

       

          25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького) , заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської  міської ради Бондаренко В.І.

 

 

Міський голова                                                                              О.Ф. Сєнкевич

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

Від  23 грудня 2016

 

 

 

№ 13/26

 

 

 

 

 

 

Доходи міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 10000000

 Податкові надходження 

1 945 126,000

1 944 506,000

620,000

0,000

  11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

1 211 468,000

1 211 468,000

0,000

0,000

    11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

1 209 328,000

1 209 328,000

0,000

0,000

      11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

974 618,000

974 618,000

0,000

0,000

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

194 710,000

194 710,000

0,000

0,000

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата

23 000,000

23 000,000

0,000

0,000

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

16 000,000

16 000,000

0,000

0,000

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

1 000,000

1 000,000

0,000

0,000

    11020000

Податок на прибуток підприємств 

2 140,000

2 140,000

0,000

0,000

      11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

2 140,000

2 140,000

0,000

0,000

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги  

195 600,000

195 600,000

0,000

0,000

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

195 600,000

195 600,000

0,000

0,000

  18000000

Місцеві податки

537 438,000

537 438,000

0,000

0,000

18010000 

Податок на майно

306 758,000

306 758,000

0,000

0,000

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

700,000

700,000

0,000

0,000

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

500,000

500,000

0,000

0,000

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

430,000

430,000

0,000

0,000

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

22 478,000

22 478,000

0,000

0,000

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

80 600,000

80 600,000

0,000

0,000

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

165 400,000

165 400,000

0,000

0,000

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

4 030,000

4 030,000

0,000

0,000

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

30 670,000

30 670,000

0,000

0,000

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

1 250,000

1 250,000

0,000

0,000

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

700,000

700,000

0,000

0,000

18030000

Туристичний збір 

250,000

250,000

0,000

0,000

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами 

160,000

160,000

0,000

0,000

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 

90,000

90,000

0,000

0,000

    18050000

Єдиний податок

230 430,000

230 430,000

0,000

0,000

      18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

60 270,000

60 270,000

0,000

0,000

      18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

170 160,000

170 160,000

0,000

0,000

  19000000

Інші податки та збори

620,000

0,000

620,000

0,000

    19010000

Екологічний податок

620,000

0,000

620,000

0,000

19010100 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

475,000

0,000

475,000

0,000

19010200 

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

60,000

0,000

60,000

0,000

19010300 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

85,000

0,000

85,000

0,000

 20000000

 Неподаткові надходження 

81 070,892

34 550,000

46 520,892

500,000

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

150,000

150,000

0,000

0,000

    21080000

Інші надходження 

150,000

150,000

0,000

0,000

21081100

 Адміністративні штрафи та інші санкції

150,000

150,000

0,000

0,000

  22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

31 300,000

31 300,000

0,000

0,000

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

20 500,000

20 500,000

0,000

0,000

22010300

Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

750,000

750,000

0,000

0,000

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

19 300,000

19 300,000

0,000

0,000

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

450,000

450,000

0,000

0,000

22080000 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

10 500,000

10 500,000

0,000

0,000

22080400 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

10 500,000

10 500,000

0,000

0,000

    22090000

Державне мито 

300,000

300,000

0,000

0,000

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

200,000

200,000

0,000

0,000

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

100,000

100,000

0,000

0,000

  24000000

Інші неподаткові надходження 

3 971,740

3 100,000

871,740

500,000

    24060000

Інші надходження 

3 400,000

3 100,000

300,000

0,000

      24060300

Інші надходження 

3 100,000

3 100,000

0,000

0,000

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

300,000

0,000

300,000

0,000

    24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

71,740

0,000

71,740

0,000

24110900 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

71,740

0,000

71,740

0,000

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

500,000

0,000

500,000

500,000

25000000 

Власні надходження бюджетних установ  

45 649,152

0,000

45 649,152

0,000

25010000 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

45 159,152

0,000

45 159,152

0,000

25010100 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

16 068,833

0,000

16 068,833

0,000

25010200 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

24 755,273

0,000

24 755,273

0,000

25010300 

Плата за оренду майна бюджетних установ  

4 286,195

0,000

4 286,195

0,000

25010400 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

48,851

0,000

48,851

0,000

25020000 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

490,000

0,000

490,000

0,000

25020200 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 

490,000

0,000

490,000

0,000

30000000 

Доходи від операцій з капіталом  

2 500,000

0,000

2 500,000

2 500,000

31000000 

Надходження від продажу основного капіталу  

2 000,000

0,000

2 000,000

2 000,000

31030000 

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності  

2 000,000

0,000

2 000,000

2 000,000

    33010000

Кошти від продажу землі 

500,000

0,000

500,000

500,000

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

400,000

0,000

400,000

400,000

33010200 

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

100,000

0,000

100,000

100,000

40000000

Офіційні трансферти

1 624 239,850

1 624 239,850

0,000

0,000

41030000

Субвенції

1 624 239,850

1 624 239,850

0,000

0,000

41030600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

521 582,300

521 582,300

0,000

0,000

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

299 682,700

299 682,700

0,000

0,000

41031000 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

890,500

890,500

0,000

0,000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

375 497,000

375 497,000

0,000

0,000

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі

417 548,200

417 548,200

0,000

0,000

 

 - субвенція з районного бюджету Вітовського району  на здійснення делегованих державою повноважень по медичному обслуговуванню вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців населення Вітовського району: сіл Добра Надія, Ясна Поляна та селищ Каравелове, Зайчівське, Капустине у 2017 році

714,200

714,200

0,000

0,000

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

4 486,750

4486,750

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

606,400

606,400

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

447,900

447,900

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп)

210,900

210,900

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників

1 955,200

1 955,200

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

442,000

442,000

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України

42,100

42,100

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

272,250

272,250

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих  учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України

510,000

510,000

0,000

0,000

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих  будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

4 552,400

4 552,400

0,000

0,000

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

2 028 696,892

1 979 056,000

49 640,892

3 000,000

Всього доходів

3 652 936,742

3 603 295,850

49 640,892

3 000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

від 23 грудня 2016

 

 

 

 

 

№ 13/26

 

 

 

 

 

 

  Джерела фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

0,000

-501 560,281

501 560,281

501 560,281

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

0,000

-501 560,281

501 560,281

501 560,281

208100

На початок періоду

0,000

0,000

0,000

0,000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

-501 560,281

501 560,281

501 560,281

 

Всього за типом кредитора

0,000

-501 560,281

501 560,281

501 560,281

600000

Фінансування за активними операціями

0,000

-501 560,281

501 560,281

501 560,281

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,000

-501 560,281

501 560,281

501 560,281

602100

На початок періоду

0,000

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

-501 560,281

501 560,281

501 560,281

 

Всього за типом боргового зобов'язання

0,000

-501 560,281

501 560,281

501 560,281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

Т.В. Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток   3        

 до рішення  міської ради                                       від  23 грудня 2016_________

 № 13/26_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

03

0

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

03

1

000

0

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

03

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

37 120,760

37 120,760

21 571,500

2 104,400

 

4 060,500

123,500

 

 

3 937,000

3 937,000

41 181,260

 

03

1

313

0

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

1 983,786

1 983,786

1 185,154

57,276

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 983,786

 

03

1

313

1

313

1

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1 648,947

1 648,947

1 185,154

57,276

 

0,000

 

 

 

 

 

1 648,947

 

03

1

313

2

313

2

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

20,000

20,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

20,000

 

03

1

313

3

313

3

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

36,600

36,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

36,600

 

03

1

313

4

313

4

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

278,239

278,239

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

278,239

 

03

1

314

0

314

0

1040

Заходи державної політики з питань молоді

697,701

697,701

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

697,701

 

03

1

316

0

316

0

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

6 088,700

6 088,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

6 088,700

 

03

1

350

0

350

0

1040

Інші видатки

177,355

177,355

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

177,355

 

03

1

420

0

420

0

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

291,900

291,900

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

291,900

 

03

1

632

0

632

0

 

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

800,000

0,000

0,000

0,000

800,000

800,000

800,000

 

03

1

632

4

632

4

1060

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

0,000

 

 

 

 

800,000

 

 

 

800,000

800,000

800,000

 

03

1

664

0

664

0

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

17 000,000

17 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

17 000,000

 

03

1

747

0

747

0

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,000

 

 

 

 

1 000,000

 

 

 

1 000,000

1 000,000

1 000,000

 

03

1

750

0

750

0

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

162,000

162,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

162,000

 

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

1 814,500

1 814,500

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

1 814,500

 

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - видатки на сплату членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань

172,800

172,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

172,800

 

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - видатки на підтримку на конкурсних засадах проектів і програм інститутів громадського суспільства, спрямованих на вирішення питань місцевої політики

63,800

63,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

63,800

 

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - сприяння розробці та реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку міста Миколаєва

1 574,400

1 574,400

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 574,400

 

03

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

3,500

3,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3,500

 

03

1

810

0

810

0

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

908,540

908,540

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

908,540

 

03

1

810

1

810

1

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

7,800

7,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

7,800

 

03

1

810

8

810

8

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

900,740

900,740

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

900,740

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

66 245,242

66 245,242

22 756,654

2 161,676

0,000

5 860,500

123,500

0,000

0,000

5 737,000

5 737,000

72 105,742

 

10

0

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

3 019,700

3 019,700

1 979,746

138,069

 

60,000

 

 

 

60,000

60,000

3 079,700

 

10

1

100

0

100

0

 

Освіта

1 012 037,900

1 012 037,900

663 355,479

83 971,397

0,000

85 380,627

32 514,354

3 778,770

932,275

52 866,273

52 628,773

1 097 418,527

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

375 497,000

375 497,000

307 784,427

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

375 497,000

 

10

1

101

0

101

0

0910

Дошкільна освiта

301 206,391

301 206,391

189 221,697

27 774,075

 

37 301,929

23 210,180

98,062

34,844

14 091,749

14 091,749

338 508,320

 

10

1

102

0

102

0

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

521 628,038

521 628,038

361 640,157

41 736,513

 

41 552,666

3 940,642

1 595,033

175,991

37 612,024

37 612,024

563 180,704

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

355 893,337

355 893,337

291 715,850

 

 

0,000

 

 

 

 

 

355 893,337

 

10

1

103

0

103

0

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

7 683,089

7 683,089

5 913,274

394,765

 

0,000

 

 

 

 

 

7 683,089

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

5 325,521

5 325,521

4 365,181

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5 325,521

 

10

1

107

0

107

0

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

12 994,404

12 994,404

8 928,702

805,610

 

0,000

 

 

 

 

 

12 994,404

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

5 198,387

5 198,387

4 260,973

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5 198,387

 

10

1

109

0

109

0

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

28 418,760

28 418,760

20 758,288

2 070,246

 

1 108,925

183,925

 

 

925,000

925,000

29 527,685

 

10

1

110

0

110

0

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

118 992,878

118 992,878

64 313,971

10 828,678

 

5 255,597

5 018,097

2 054,071

715,853

237,500

 

124 248,475

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

9 079,755

9 079,755

7 442,423

 

 

0,000

 

 

 

 

 

9 079,755

 

10

1

112

0

112

0

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

3 660,720

3 660,720

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 660,720

 

10

1

117

0

117

0

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

5 214,220

5 214,220

4 229,308

40,895

 

0,000

 

 

 

 

 

5 214,220

 

10

1

119

0

119

0

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

8 227,265

8 227,265

6 092,674

223,644

 

71,522

71,522

 

 

 

 

8 298,787

 

10

1

120

0

120

0

0990

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

1 379,737

1 379,737

1 033,440

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 379,737

 

10

1

121

0

121

0

0990

Утримання інших закладів освіти

1 812,718

1 812,718

1 223,968

96,971

 

89,988

89,988

31,604

5,587

 

 

1 902,706

 

10

1

122

0

122

0

0990

Інші освітні програми

597,050

597,050

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

597,050

 

10

1

123

0

123

0

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

222,630

222,630

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

222,630

 

10

1

303

0

303

0

1030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших, передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

4 200,000

4 200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 200,000

 

10

1

303

8

303

8

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

4 200,000

4 200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4 200,000

 

10

1

406

0

406

0

0824

Бібліотеки

1 944,700

1 944,700

1 452,487

131,905

 

65,000

 

 

 

65,000

65,000

2 009,700

 

10

1

420

0

420

0

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

335,100

335,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

335,100

 

10

1

633

0

633

0

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0,000

 

 

 

 

12 671,227

 

 

 

12 671,227

12 671,227

12 671,227

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

1 021 537,400

1 021 537,400

666 787,712

84 241,371

0,000

98 176,854

########

3 778,770

932,275

65 662,500

65 425,000

###########

 

13

0

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

1 141,600

1 141,600

756,900

19,818

 

0,000

 

 

 

 

 

1 141,600

 

13

1

501

0

501

0

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

2 100,000

2 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 100,000

 

13

1

501

1

501

1

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

1 870,000

1 870,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 870,000

 

13

1

501

2

501

2

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

230,000

230,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

230,000

 

13

1

502

0

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

64 188,161

64 188,161

35 067,676

5 518,348

0,000

18 504,019

891,512

31,107

73,067

17 612,507

17 612,507

82 692,180

 

13

1

502

1

502

1

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

7 153,574

7 153,574

4 450,943

361,632

 

2 210,000

45,000

 

22,960

2 165,000

2 165,000

9 363,574

 

13

1

502

2

502

2

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

44 970,217

44 970,217

25 308,908

3 951,347

 

9 280,518

337,716

31,107

50,107

8 942,802

8 942,802

54 250,735

 

13

1

502

3

502

3

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

2 736,512

2 736,512

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 736,512

 

13

1

502

4

502

4

0810

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

9 327,858

9 327,858

5 307,825

1 205,369

 

7 013,501

508,796

 

 

6 504,705

6 504,705

16 341,359

 

13

1

505

0

505

0

0810

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

1 896,094

1 896,094

1 383,869

53,494

 

60,000

 

 

 

60,000

60,000

1 956,094

 

13

1

510

0

510

0

0810

Інші видатки

3 889,245

3 889,245

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 889,245

 

13

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

13 862,493

 

 

 

13 862,493

13 862,493

13 862,493

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

73 215,100

73 215,100

37 208,445

5 591,660

0,000

32 426,512

891,512

31,107

73,067

31 535,000

31 535,000

105 641,612

 

14

0

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

2 025,200

2 025,200

1 324,600

85,120

 

140,000

 

 

 

140,000

140,000

2 165,200

 

14

1

200

0

200

0

 

Охорона здоров'я

458 018,700

458 018,700

0,000

0,000

0,000

10 724,569

2 139,080

0,000

0,000

8 585,489

8 384,289

468 743,269

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

388 422,700

388 422,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

388 422,700

 

14

1

201

0

201

0

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

234 336,895

234 336,895

 

 

 

6 797,783

1 027,670

 

 

5 770,113

5 658,913

241 134,678

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

206 033,796

206 033,796

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

206 033,796

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок субвенції з районного бюджету Вітовського району до бюджету м. Миколаєва на здійснення делегованих державою повноважень по медичному обслуговуванню вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців населення Вітовського району: сіл Добра Надія, Ясна Поляна та селищ Каравелове, Зайчівське, Капустине у 2017 році

714,200

714,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

714,200

 

14

1

205

0

205

0

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

60 992,888

60 992,888

 

 

 

661,513

125,513

 

 

536,000

486,000

61 654,401

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

50 623,575

50 623,575

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

50 623,575

 

14

1

212

0

212

0

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

28 374,213

28 374,213

 

 

 

147,881

147,881

 

 

 

 

28 522,094

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

16 701,596

16 701,596

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

16 701,596

 

14

1

214

0

214

0

0722

Надання стоматологічної допомоги населенню

10 338,418

10 338,418

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10 338,418

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

9 621,764

9 621,764

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

9 621,764

 

14

1

218

0

218

0

0726

Первинна медична допомога населенню

120 175,732

120 175,732

 

 

 

3 117,392

838,016

 

 

2 279,376

2 239,376

123 293,124

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

103 084,549

103 084,549

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

103 084,549

 

14

1

222

0

222

0

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

3 800,554

3 800,554

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 800,554

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

2 357,420

2 357,420

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 357,420

 

14

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

24 515,711

 

 

 

24 515,711

24 515,711

24 515,711

 

14

1

839

0

839

0

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - на здійснення делегованих державою повноважень по медичному обслуговуванню вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного району м. Миколаєва з бюджету м. Миколаєва до бюджету Вітовського району у 2017 році

29 125,500

29 125,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

29 125,500

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

29 125,500

29 125,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

29 125,500

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

489 169,400

489 169,400

1 324,600

85,120

0,000

35 380,280

2 139,080

0,000

0,000

33 241,200

33 040,000

524 549,680

 

15

0

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

23 746,000

23 746,000

17 150,600

693,894

 

169,400

 

 

 

169,400

169,400

23 915,400

 

15

1

106

0

106

0

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) - за рахунок субвенції з державного бюджету

4 552,400

4 552,400

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4 552,400

 

15

1

301

0

301

0

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - за рахунок субвенції з державного бюджету

299 682,700

299 682,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

299 682,700

 

15

1

301

1

301

1

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

50 000,000

50 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

50 000,000

 

15

1

301

2

301

2

1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання

12 000,000

12 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

12 000,000

 

 

службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

301

3

301

3

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

3 000,000

3 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 000,000

 

15

1

301

5

301

5

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

4 000,000

4 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4 000,000

 

15

1

301

6

301

6

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

230 682,700

230 682,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

230 682,700

 

15

1

302

0

302

0

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - за рахунок субвенції з державного бюджету

890,500

890,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

890,500

 

15

1

302

1

302

1

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

89,400

89,400

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

89,400

 

15

1

302

2

302

2

1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення

3,000

3,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3,000

 

 

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на придбання твердого палива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

302

3

302

3

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

3,800

3,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3,800

 

15

1

302

5

302

5

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

18,500

18,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

18,500

 

15

1

302

6

302

6

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

775,800

775,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

775,800

 

15

1

303

0

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

40 479,800

40 479,800

0,000

0,000

0,000

190,000

0,000

0,000

0,000

190,000

190,000

40 669,800

 

15

1

303

1

303

1

1030

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

1 109,100

1 109,100

 

 

 

190,000

 

 

 

190,000

190,000

1 299,100

 

15

1

303

3

303

3

1070

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

49,700

49,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

49,700

 

15

1

303

4

303

4

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3 321,000

3 321,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 321,000

 

15

1

303

5

303

5

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

2 000,000

2 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 000,000

 

15

1

303

6

303

6

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 500,000

1 500,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 500,000

 

15

1

303

7

303

7

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 500,000

1 500,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 500,000

 

15

1

303

8

303

8

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

31 000,000

31 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

31 000,000

 

15

1

304

0

304

0

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям - за рахунок субвенції з державного бюджету

505 222,300

505 222,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

505 222,300

 

15

1

304

1

304

1

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

5 315,500

5 315,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5 315,500

 

15

1

304

2

304

2

1040

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

900,100

900,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

900,100

 

15

1

304

3

304

3

1040

Надання допомоги при народженні дитини

236 710,000

236 710,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

236 710,000

 

15

1

304

4

304

4

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

24 923,000

24 923,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

24 923,000

 

15

1

304

5

304

5

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

78 001,000

78 001,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

78 001,000

 

15

1

304

6

304

6

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

6 824,100

6 824,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

6 824,100

 

15

1

304

7

304

7

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

722,400

722,400

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

722,400

 

15

1

304

8

304

8

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

69 215,200

69 215,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

69 215,200

 

15

1

304

9

304

9

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

82 611,000

82 611,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

82 611,000

 

15

1

305

0

305

0

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

606,400

606,400

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

606,400

 

15

1

308

0

308

0

1010

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу - за рахунок субвенції з державного бюджету

16 360,000

16 360,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

16 360,000

 

15

1

309

0

309

0

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

447,900

447,900

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

447,900

 

15

1

310

0

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

22 620,820

22 620,820

16 331,398

744,698

0,000

1 790,404

100,404

76,749

0,000

1 690,000

1 690,000

24 411,224

 

15

1

310

4

310

4

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

20 420,000

20 420,000

14 769,476

643,238

 

1 790,404

100,404

76,749

 

1 690,000

1 690,000

22 210,404

 

15

1

310

5

310

5

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

2 200,820

2 200,820

1 561,922

101,460

 

0,000

 

 

 

 

 

2 200,820

 

15

1

318

0

318

0

 

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 812,300

1 812,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 812,300

 

15

1

318

1

318

1

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

1 601,400

1 601,400

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 601,400

 

15

1

318

2

318

2

1010

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

209,900

209,900

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

209,900

 

15

1

318

3

318

3

1010

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп

1,000

1,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1,000

 

15

1

319

0

319

0

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

100,000

100,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

100,000

 

15

1

320

0

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

7 030,749

7 030,749

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 030,749

 

15

1

320

1

320

1

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

6 049,200

6 049,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

6 049,200

 

15

1

320

2

320

2

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

981,549

981,549

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

981,549

 

15

1

330

0

330

0

1090

Інші установи та заклади

5 236,292

5 236,292

3 235,942

499,526

 

2 080,000

490,000

 

 

1 590,000

1 590,000

7 316,292

 

15

1

340

0

340

0

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

4 141,541

4 141,541

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4 141,541

 

15

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

668,620

668,620

548,050

 

 

0,000

 

 

 

 

 

668,620

 

15

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

430,000

 

 

 

430,000

430,000

430,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

933 598,322

933 598,322

37 265,990

1 938,118

0,000

4 659,804

590,404

76,749

0,000

4 069,400

4 069,400

938 258,126

 

24

0

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

000

0

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

1 237,200

1 237,200

851,500

10,021

 

49,000

 

 

 

49,000

49,000

1 286,200

 

24

1

400

0

400

0

 

Культура

117 053,900

117 053,900

58 774,451

6 179,219

0,000

9 974,623

4 050,852

2 041,379

74,297

5 923,771

5 532,429

127 028,523

 

24

1

406

0

406

0

0824

Бібліотеки

28 082,883

28 082,883

19 729,674

1 990,607

 

2 400,352

77,923

0,000

0,000

2 322,429

2 322,429

30 483,235

 

24

1

409

0

409

0

0828

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

16 456,399

16 456,399

10 489,443

2 413,738

 

2 256,371

632,371

164,115

56,745

1 624,000

1 280,000

18 712,770

 

24

1

410

0

410

0

0960

Школи естетичного виховання дiтей

33 224,115

33 224,115

25 420,280

1 455,285

 

5 146,700

3 279,358

1 877,264

17,552

1 867,342

1 820,000

38 370,815

 

24

1

420

0

420

0

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

39 290,503

39 290,503

3 135,054

319,589

 

171,200

61,200

0,000

0,000

110,000

110,000

39 461,703

 

24

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

16 216,000

 

 

 

16 216,000

16 216,000

16 216,000

 

24

1

642

0

642

0

 

Збереження пам’яток історії та культури

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 086,571

0,000

0,000

0,000

4 086,571

4 086,571

4 086,571

 

24

1

642

1

642

1

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

0,000

 

 

 

 

4 086,571

 

 

 

4 086,571

4 086,571

4 086,571

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

118 291,100

118 291,100

59 625,951

6 189,240

0,000

30 326,194

4 050,852

2 041,379

74,297

26 275,342

25 884,000

148 617,294

 

40

0

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

9 815,600

9 815,600

6 742,100

406,778

 

220,200

 

 

 

220,200

220,200

10 035,800

 

40

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

25 491,332

25 491,332

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

25 491,332

 

40

1

602

0

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

78 936,622

0,000

0,000

0,000

78 936,622

78 936,622

78 936,622

 

40

1

602

1

602

1

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

0,000

 

 

 

 

71 797,822

 

 

 

71 797,822

71 797,822

71 797,822

 

40

1

602

2

602

2

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0,000

 

 

 

 

7 138,800

 

 

 

7 138,800

7 138,800

7 138,800

 

40

1

604

0

604

0

0640

Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

0,000

 

 

 

 

4 362,700

4 000,200

2 606,290

51,200

362,500

 

4 362,700

 

40

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

64 060,644

64 060,644

 

1 934,223

 

30 060,098

 

 

 

30 060,098

30 060,098

94 120,742

 

40

1

610

0

610

0

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1 231,615

1 231,615

 

 

 

5 100,000

 

 

 

5 100,000

5 100,000

6 331,615

 

40

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

41 821,080

41 821,080

 

24 467,400

 

2 000,000

 

 

 

2 000,000

2 000,000

43 821,080

 

40

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

43 715,938

 

 

 

43 715,938

43 715,938

43 715,938

 

40

1

642

0

642

0

 

Збереження пам’яток історії та культури

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000

0,000

0,000

0,000

600,000

600,000

600,000

 

40

1

642

1

642

1

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

0,000

 

 

 

 

600,000

 

 

 

600,000

600,000

600,000

 

40

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

31 957,315

31 957,315

 

 

 

31 764,909

 

 

 

31 764,909

31 764,909

63 722,224

 

40

1

741

0

741

0

0470

Заходи з енергозбереження

540,000

540,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

540,000

 

40

1

742

0

742

0

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

500,000

500,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

500,000

 

40

1

911

0

911

0

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,000

 

 

 

 

920,000

770,000

 

 

150,000

 

920,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

175 417,586

175 417,586

6 742,100

26 808,401

0,000

197 680,467

4 770,200

2 606,290

51,200

#########

192 397,767

373 098,053

 

45

0

000

0

 

 

 

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

000

0

 

 

 

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

2 139,600

2 139,600

1 419,200

 

 

82,000

 

 

 

82,000

82,000

2 221,600

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

2 139,600

2 139,600

1 419,200

0,000

0,000

82,000

0,000

0,000

0,000

82,000

82,000

2 221,600

 

48

0

000

0

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

000

0

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

3 098,300

3 098,300

2 270,700

 

 

200,000

 

 

 

200,000

200,000

3 298,300

 

48

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

203,833

 

 

 

203,833

203,833

203,833

 

48

1

643

0

643

0

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

0,000

 

 

 

 

5 260,006

 

 

 

5 260,006

5 260,006

5 260,006

 

48

1

742

0

742

0

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

1 645,000

1 645,000

 

 

 

891,161

 

 

 

891,161

891,161

2 536,161

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

4 743,300

4 743,300

2 270,700

0,000

0,000

6 555,000

0,000

0,000

0,000

6 555,000

6 555,000

11 298,300

 

56

0

000

0

 

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

000

0

 

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

2 849,800

2 849,800

2 081,500

 

 

60,000

 

 

 

60,000

60,000

2 909,800

 

56

1

731

0

731

0

0421

Проведення заходів із землеустрою

1 460,800

1 460,800

 

 

 

21,000

 

 

 

21,000

21,000

1 481,800

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

4 310,600

4 310,600

2 081,500

0,000

0,000

81,000

0,000

0,000

0,000

81,000

81,000

4 391,600

 

67

0

000

0

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

000

0

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

2 980,500

2 980,500

2 081,500

82,645

 

185,191

49,191

 

 

136,000

136,000

3 165,691

 

67

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

600,000

 

 

 

600,000

600,000

600,000

 

67

1

781

0

781

0

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8 660,000

8 660,000

 

5,000

 

30,000

 

 

 

30,000

30,000

8 690,000

 

67

1

784

0

784

0

0320

Організація рятування на водах

10,000

10,000

 

9,000

 

0,000

 

 

 

 

 

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

11 650,500

11 650,500

2 081,500

96,645

0,000

815,191

49,191

0,000

0,000

766,000

766,000

12 465,691

 

75

0

000

0

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

000

0

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

6 762,900

6 762,900

5 014,400

 

 

218,000

 

 

 

218,000

218,000

6 980,900

 

75

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

10 000,000

10 000,000

0,000

0,000

0,000

79 076,400

0,000

0,000

0,000

79 076,400

79 076,400

89 076,400

 

75

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки -  резерв коштів, які в 2017 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

10 000,000

10 000,000

 

 

 

3 750,000

 

 

 

3 750,000

3 750,000

13 750,000

 

75

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки  - резервні видатки

0,000

 

 

 

 

75 326,400

 

 

 

75 326,400

75 326,400

75 326,400

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

16 762,900

16 762,900

5 014,400

0,000

0,000

79 294,400

0,000

0,000

0,000

79 294,400

79 294,400

96 057,300

 

76

0

000

0

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

1

000

0

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

1

801

0

801

0

0133

Резервний фонд

2 589,800

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 589,800

 

76

1

812

0

812

0

0180

Реверсна дотація 

53 836,800

53 836,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

53 836,800

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

56 426,600

53 836,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

110 263,400

 

90

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

7 125,500

7 125,500

4 900,200

270,434

 

1 049,700

 

 

 

1 049,700

1 049,700

8 175,200

 

90

1

313

0

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

22,120

22,120

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22,120

 

90

1

313

3

313

3

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5,500

5,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5,500

 

90

1

313

4

313

4

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

16,620

16,620

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

16,620

 

90

1

314

0

314

0

1040

Заходи державної політики з питань молоді

59,496

59,496

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

59,496

 

90

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

598,193

598,193

478,373

 

 

0,000

 

 

 

 

 

598,193

 

90

1

340

0

340

0

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

63,100

63,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

63,100

 

90

1

420

0

420

0

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

54,100

54,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

54,100

 

90

1

502

0

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

791,800

791,800

584,184

55,171

0,000

26,941

26,941

0,000

2,691

0,000

0,000

818,741

 

90

1

502

4

502

4

0810

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

791,800

791,800

584,184

55,171

 

26,941

26,941

 

2,691

0,000

 

818,741

 

90

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

8 100,000

8 100,000

 

 

 

1 370,000

 

 

 

1 370,000

1 370,000

9 470,000

 

90

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

7 140,938

7 140,938

 

 

 

2 255,000

 

 

 

2 255,000

2 255,000

9 395,938

 

90

1

611

0

611

0

0620

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

300,000

300,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

300,000

 

90

1

612

0

612

0

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

2 885,805

2 885,805

 

 

 

200,000

 

 

 

200,000

200,000

3 085,805

 

90

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

721,990

721,990

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

721,990

 

90

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

2 185,248

 

 

 

2 185,248

2 185,248

2 185,248

 

90

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,000

 

 

 

 

6 301,000

 

 

 

6 301,000

6 301,000

6 301,000

 

90

1

710

0

710

0

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

374,784

374,784

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

374,784

 

90

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

25,300

25,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

25,300

 

90

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

25,300

25,300

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

25,300

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

28 263,126

28 263,126

5 962,757

325,605

0,000

13 387,889

26,941

0,000

2,691

13 360,948

13 360,948

41 651,015

 

91

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

5 278,900

5 278,900

3 392,400

276,987

 

1 056,276

56,276

 

 

1 000,000

1 000,000

6 335,176

 

91

1

313

0

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

11,000

11,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11,000

 

91

1

313

3

313

3

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5,500

5,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5,500

 

91

1

313

4

313

4

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

5,500

5,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5,500

 

91

1

314

0

314

0

1040

Заходи державної політики з питань молоді

48,564

48,564

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

48,564

 

91

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

250,121

250,121

204,944

 

 

0,000

 

 

 

 

 

250,121

 

91

1

340

0

340

0

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

57,600

57,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

57,600

 

91

1

420

0

420

0

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

54,100

54,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

54,100

 

91

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

1 125,000

1 125,000

 

 

 

7 100,000

 

 

 

7 100,000

7 100,000

8 225,000

 

91

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

4 215,000

4 215,000

 

 

 

1 470,000

 

 

 

1 470,000

1 470,000

5 685,000

 

91

1

611

0

611

0

0620

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

70,000

70,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

70,000

 

91

1

612

0

612

0

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

675,000

675,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

675,000

 

91

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

1 630,000

1 630,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 630,000

 

91

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

400,000

 

 

 

400,000

400,000

400,000

 

91

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

1 170,000

1 170,000

 

 

 

7 718,616

 

 

 

7 718,616

7 718,616

8 888,616

 

91

1

710

0

710

0

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

281,088

281,088

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

281,088

 

91

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

19,700

19,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

19,700

 

91

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

19,700

19,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

19,700

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

14 886,073

14 886,073

3 597,344

276,987

0,000

17 744,892

56,276

0,000

0,000

17 688,616

17 688,616

32 630,965

 

92

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

7 142,200

7 142,200

4 805,900

318,878

 

1 049,700

 

 

 

1 049,700

1 049,700

8 191,900

 

92

1

313

0

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

10,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

 

92

1

313

3

313

3

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5,000

5,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5,000

 

92

1

313

4

313

4

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

5,000

5,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5,000

 

92

1

314

0

314

0

1040

Заходи державної політики з питань молоді

64,048

64,048

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

64,048

 

92

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

498,158

498,158

408,326

 

 

0,000

 

 

 

 

 

498,158

 

92

1

340

0

340

0

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

66,120

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

66,120

 

92

1

420

0

420

0

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

54,100

54,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

54,100

 

92

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

600,000

600,000

 

 

 

3 545,600

 

 

 

3 545,600

3 545,600

4 145,600

 

92

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

10 800,000

10 800,000

 

 

 

199,995

 

 

 

199,995

199,995

10 999,995

 

92

1

612

0

612

0

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

3 000,000

3 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 000,000

 

92

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

825,000

825,000

 

 

 

310,000

 

 

 

310,000

310,000

1 135,000

 

92

1

631

0

631

0

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

1 467,077

 

 

 

1 467,077

1 467,077

1 467,077

 

92

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

600,000

600,000

 

 

 

5 575,204

 

 

 

5 575,204

5 575,204

6 175,204

 

92

1

710

0

710

0

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

531,844

531,844

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

531,844

 

92

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

25,800

25,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

25,800

 

92

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

25,800

25,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

25,800

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

24 217,270

24 217,270

5 214,226

318,878

0,000

12 147,576

0,000

0,000

0,000

12 147,576

12 147,576

36 364,846

 

93

0

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

000

0

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

018

0

018

0

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

7 318,200

7 318,200

4 900,000

437,845

 

4 643,300

14,300

 

 

4 629,000

4 629,000

11 961,500

 

93

1

313

0

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

35,000

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

35,000

 

93

1

313

3

313

3

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

20,000

20,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

20,000

 

93

1

313

4

313

4

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

15,000

15,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

15,000

 

93

1

314

0

314

0

1040

Заходи державної політики з питань молоді

57,966

57,966

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

57,966

 

93

1

324

0

324

0

1050

Організація та проведення громадських робіт

375,180

375,180

307,526

 

 

0,000

 

 

 

 

 

375,180

 

93

1

340

0

340

0

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

78,120

78,120

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

78,120

 

93

1

420

0

420

0

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

60,500

60,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

60,500

 

93

1

601

0

601

0

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

2 000,000

2 000,000

 

 

 

4 285,000

 

 

 

4 285,000

4 285,000

6 285,000

 

93

1

606

0

606

0

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

22 830,000

22 830,000

 

 

 

865,074

 

 

 

865,074

865,074

23 695,074

 

93

1

612

0

612

0

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

3 440,000

3 440,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 440,000

 

93

1

613

0

613

0

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

745,000

745,000

 

 

 

413,000

 

 

 

413,000

413,000

1 158,000

 

93

1

665

0

665

0

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

520,000

520,000

 

 

 

6 304,500

 

 

 

6 304,500

6 304,500

6 824,500

 

93

1

710

0

710

0

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

374,784

374,784

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

374,784

 

93

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки

26,700

26,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

26,700

 

93

1

860

0

860

0

0133

Інші видатки - видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

26,700

26,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

26,700

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

37 861,450

37 861,450

5 207,526

437,845

0,000

16 510,874

14,300

0,000

0,000

16 496,574

16 496,574

54 372,324

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

3 078 735,569

3 076 145,769

864 560,605

128 471,546

0,000

551 129,433

45 226,610

 

8 534,295

1 133,530

505 902,823

 

504 560,281

3 629 865,002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

1 619 753,100

1 619 753,100

307 784,427

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 619 753,100

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

 

Т.В. Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 23 грудня 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 13/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення кредитів до міського бюджету міста Миколаєва та розподіл надання кредитів 
з міського бюджету міста Миколаєва в 2017році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

0300000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

23 000,000

777,240

0,000

23 777,240

0,000

-705,500

0,000

-705,500

23 000,000

71,740

0,000

23 071,740

0310000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

23 000,000

777,240

0,000

23 777,240

0,000

-705,500

0,000

-705,500

23 000,000

71,740

0,000

23 071,740

0318100

8100

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

23 000,000

777,240

0,000

23 777,240

0,000

-705,500

0,000

-705,500

23 000,000

71,740

0,000

23 071,740

0318103

8103

1060

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

23 000,000

777,240

 

23 777,240

 

 

 

0,000

23 000,000

777,240

0,000

23 777,240

0318104

8104

1060

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

 

-705,500

 

-705,500

0,000

-705,500

0,000

-705,500

 

 

 

Всього

23 000,000

777,240

0,000

23 777,240

0,000

-705,500

0,000

-705,500

23 000,000

71,740

0,000

23 071,740

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

 

 Т.В. Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Додаток 5

 

 

 

 

    до рішення міської ради

 

 

 

 

    від 23 грудня 2016

 

 

 

 

    № 13/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти з  міського бюджету  м. Миколаєва місцевим/ державному  бюджетам на 2017  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

 

 

Код бюджету

Назва місцевого бюджету       адміністративно-територіальної              одиниці

Дотації з міського бюджету

Субвенції з міського бюджету

Субвенція загального фонду на здійснення делегованих державою повноважень по медичному обслуговуванню вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного району м. Миколаєва з бюджету                                 м. Миколаєва до бюджету Вітовського району у 2017 році

Субвенція спеціального фонду на:

Реверсна дотація

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

 

 

 

Код ТПКВКМБ  8120

Код ТПКВКМБ   8390

 

 

Державний бюджет

53 836,800

 

 

14311200000

Районний бюджет Вітовського району Миколаївської області

 

29 125,500

 

 

ВСЬОГО :

53 836,800

29 125,500

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

Т.В. Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

від_ 23 грудня 2016_

 

 

 

 

 

 

 

№  13/26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

0300000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

1 800,000

 

1 800,000

5 737,000

0310000

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

1 800,000

 

1 800,000

5 737,000

0310180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

Капітальні видатки

 

 

 

3 937,000

0316320

6320

1060

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

Капітальні видатки

800,000

 

800,000

800,000

0316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

Придбання житла воїнам-інтернаціоналістам, а в разі їх смерті – членам сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

800,000

 

800,000

800,000

0317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП "Міський інформаційно-обчислювальний центр"

1 000,000

 

1 000,000

1 000,000

1000000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

42 031,181

 

30 773,384

65 425,000

1010000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

42 031,181

 

30 773,384

65 425,000

1010180

0180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

Капітальні видатки

 

 

 

60,000

1011010

1010

0910

Дошкільна освiта

Капітальні видатки

 

 

 

14 091,749

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

 

 

 

37 612,024

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Капітальні видатки

 

 

 

925,000

1014060

4060

0824

Бібліотеки

Капітальні видатки

 

 

 

65,000

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої творчості" за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Олійника, 36, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

7 164,604

50,8

3 524,604

3 524,604

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Нове будівництво котельні  ЗОШ № 45 по вул.4-ій Поздовжній, 58, у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи  та експертиза

6 182,030

41,6

3 611,124

1 308,967

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64, вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

3 310,523

39,6

2 000,000

2 000,000

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1  у м.Миколаєві, у  т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

4 304,024

48,2

2 227,841

2 227,841

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул.Чигрина, 143 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

18 600,000

3,0

18 050,000

2 250,000

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція будівлі ( для забезпечення інклюзивної форми навчання) МСШ МіПР «Академія дитячої творчості» по вул.Олійника,36 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 900,000

 

789,815

789,815

1016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реставрація  Першої Української гімназії ім. М. Аркаса по вул. Нікольській, 34 в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

570,000

 

570,000

570,000

1300000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської