Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

24 червня 2016                                                                                       № 583

 

Про затвердження Порядку доступу

до матеріалів технічної інвентаризації,

реєстрових книг та архівних справ

комунального підприємства «Миколаївське

міжміське бюро технічної інвентаризації»

 

 

На виконання рішення адміністративної колегії Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.12.2015 по справі № 1-26.215/39-2015, керуючись ст. 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Покласти обов’язки щодо збереження матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг, а також архівних справ об’єктів нерухомого майна на весь час їхнього існування, на комунальне підприємство «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації».

2. Затвердити Порядок доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та архівних справ комунального підприємства «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» (далі – Порядок, додається).

3. Комунальному підприємству «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» забезпечити доступ державних реєстраторів, фізичних та юридичних осіб до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та архівних справ відповідно до затвердженого Порядку.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Степанця Ю.Б.

 

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

      рішення виконкому

      міської ради

                                                                                 від 24 червня 2016

                                                                                 № 583

 

 

П О Р Я Д О К

доступу до матеріалів технічної інвентаризації,

реєстрових книг та архівних справ комунального підприємства

«Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації»

 

1. Загальні положення

 

          1.1. Порядок доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та архівних справ комунального підприємства «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» (далі – Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», Інструкції про порядок  проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2013 року № 47-р «Деякі питання належного функціонування  системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» та інших нормативно-правових актів України.

 

1.2. Порядок визначає умови, підстави та процедуру обліку, зберігання, порядок доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та архівних справ на об’єкти нерухомого майна державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, юридичних та фізичних осіб.

 

1.3. У Порядку поняття вживаються у такому значенні:

- державний реєстратор прав на нерухоме майно – фізична особа, на яку Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» покладено функції проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- заявник – власник, інший правонабувач, сторона правочину, у якого виникло речове право, іпотекодержатель або уповноважені ними особи;

- комунальне підприємство – комунальне підприємство «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації»;

- архівні реєстраційні справи – реєстраційні справи, ведення яких здійснювало комунальне підприємство до 01 січня 2013 року;

- матеріали технічної інвентаризації – задокументована інформація щодо виконаних робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;

- суб’єкт господарювання (виконавець робіт) – суб’єкт господарювання, який проводить технічну інвентаризацію  об’єктів нерухомого майна, у складі якого працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та отримали кваліфікаційний сертифікат відповідно до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року 
 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури».

 

2. Складання та подання заяв (запитів) на доступ до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та архівних справ.

 

2.1. Надання доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та архівних справ проводиться на безоплатній основі за запитом державного реєстратора у випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

2.2  Надання доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та архівних справ заявникам з метою ознайомлення та отримання  необхідної інформації, яка міститься у цих справах, проводиться на підставі  заяви.

Письмова заява подається у довільній формі із зазначенням наступного:

- для фізичних осіб – прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи  відповідно до паспортних даних, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер засобу зв`язку, загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, підпис та дата;

- для юридичних осіб – найменування, код ЄДРПОУ, юридична адреса, підтвердження повноважень керівника заявника, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер засобу зв`язку, загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, підпис та дата.

 

2.3. Надання доступу до матеріалів технічної інвентаризації суб’єкта господарювання (виконавцям робіт) проводиться на підставі заяви із зазначенням переліку документів (поверхові плани, експлікації, оцінювальні акти тощо), копії яких необхідно отримати.

До заяви додається копія договору на виконання робіт з технічної інвентаризації, документи, що підтверджують право суб’єкта господарювання на виконання робіт з технічної інвентаризації та документи, що посвідчують право замовника технічної інвентаризації на об’єкт нерухомого майна.

 

2.4. Строк розгляду запиту державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» складає три робочі дні.

 

2.5. Строк розгляду заяв фізичних та юридичних осіб, суб’єктів господарювання (виконавців робіт)  встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства України, Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна,  затвердженої наказом Державного комітету архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року №127, розпорядження Кабінету Міністрів  України від 04 лютого 2013 року №47-р, збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна зі змінами та доповненнями, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 15 травня 2015 року № 106, становить від 3 (трьох) до 30 (тридцяти) календарних днів.

 

3. Доступ до матеріалів технічної інвентаризації,

реєстрових книг та архівних справ

 

3.1. Основною формою доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та архівних справ є довідкова інформація надана за заявами (запитами) державних реєстраторів та заявників.

 

3.2. Ознайомлення з матеріалами технічної інвентаризації, реєстровими книгами, архівними справами державних реєстраторів та заявників здійснюється відповідальними особами комунального підприємства в межах запитуваної інформації.

 

3.3.  Видавати матеріали технічної інвентаризації, реєстрові книги та архівні справ у тимчасове користування  забороняється.

 

3.4. Копіювання документів технічної інвентаризації здійснюється за рахунок запитувача згідно із статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

3.5. Доступ до матеріалів технічної інвентаризації, які надійшли до комунального підприємства від суб’єктів господарювання (виконавця робіт), проводиться після їх перевірки та долучення до інвентаризаційної справи.

Матеріали технічної інвентаризації, що передаються, мають містити опис, бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання, який проводив інвентаризацію, а також підписом виконавця робіт із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката та його печаткою.

У разі відповідності поданих документів матеріалам технічної інвентаризації, комунальним підприємством заповнюється та завіряється печаткою відповідна відмітка на технічних паспортах, після чого технічні паспорти повертаються суб’єкту господарювання.

Подані документи, які не відповідають матеріалам технічної інвентаризації, до інвентаризаційної справи не долучаються та повертаються суб’єктам господарювання на доопрацювання.

 

__________________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: