Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

10 листопада 2016                                                                           № 10/3

Про  внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 28.01.2016 № 2/26 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2016 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету,   керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.            Внести зміни до рішення міської ради від 28.01.2016 №2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

1.1. Збільшити обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік на  158,2 тис. грн.,  у тому числі доходи загального фонду збільшити на 158,2 тис. грн., та внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік  (Додаток 1).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік у сумі 2900941,433 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду – 2854761,873 тис. грн., доходи спеціального фонду – 46179,560 тис. грн. (доходи бюджету розвитку – 2015,0 тис. грн.).

 

1.2. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік (Додаток 2), зменшивши  дефіцит на загальну суму 12823,0 тис. грн., у тому числі:

1.2.1. По загальному фонду – за рахунок зменшення  обсягу передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 15958,332 тис.грн. та зменшення обсягу залучення вільних залишків станом на 01.01.2016 на 12823,0 тис. грн.

1.2.2. По спеціальному фонду – за рахунок зменшення  надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 15958,332 тис.грн.

З урахуванням внесених даним рішенням змін та рішення виконавчого комітету від 30.05.2016 № 500 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Миколаєва»  затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2016 рік із дефіцитом 265691,19513   тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом436803,19168 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 702494,38681 тис. грн. (бюджету розвитку 699020,08780 тис. грн.).

 

1.3. Зменшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік на загальну суму 12644,8  тис. грн.,  у тому числі видатки загального фонду збільшити на 3293,532 тис.грн., видатки спеціального фонду зменшити на 15958,332 тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2016 рік у розрізі  тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та у розрізі бюджетних програм (Додатки 3, 3.1).

З урахуванням внесених даним рішенням змін та рішення виконавчого комітету від 30.05.2016 № 500 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Миколаєва»  затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі 3143844,83213 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –  2395958,68132 тис. грн., видатки спеціального фонду – 747886,15081 тис. грн.

 

1.4.  Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, зменшивши обсяг видатків на 15958,332 тис. грн. (Додаток 4).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету розвитку на 2016 рік у сумі 701035,08780 тис. грн.

 

1.5.      Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2016 році, збільшивши обсяг видатків на508,413 тис. грн. (Додаток 5), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 1118210,96263 тис. грн.

 

1.6.      Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища  (Додаток 6).

 

2.   Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 12.08.2016 № 756, від 26.08.2016 № 814, від 29.08.2016                № 820, від 19.09.2016 № 834 та від 26.10.2016  № 934 та за розпорядженнями міського голови  від  02.08.2016 № 192р,  від 26.08.2016 № 218р, від 27.09.2016 № 254р, від 06.10.2016 №260р, від 17.10.2016 № 271р, від 18.10.2016 № 275р,  від 27.10.2016 № 285р та від 03.11.2016 № 294р.

 

3.   Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

4.    Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.

 

Міський голова                                                                                  О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від  10 листопада 2016

 

 

 

 

№_10/3_

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування доходів згідно
 із бюджетною класифікацією

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

40000000

Офіційні трансферти

158,200

158,200

0,000

0,000

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

158,200

158,200

0,000

0,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік

158,200

158,200

0,000

0,000

Всього доходів

158,200

158,200

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

від 10 листопада 2016

 

 

 

 

 

№ 10/3

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

-12 823,00000

3 135,33200

-15 958,33200

-15 958,33200

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

-12 823,00000

3 135,33200

-15 958,33200

-15 958,33200

208100

На початок періоду

-12 823,00000

-12 823,00000

0,00000

0,00000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

15 958,33200

-15 958,33200

-15 958,33200

 

Всього за типом кредитора

-12 823,00000

3 135,33200

-15 958,33200

-15 958,33200

600000

Фінансування за активними операціями

-12 823,00000

3 135,33200

-15 958,33200

-15 958,33200

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

-12 823,00000

3 135,33200

-15 958,33200

-15 958,33200

602100

На початок періоду

-12 823,00000

-12 823,00000

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

15 958,33200

-15 958,33200

-15 958,33200

 

Всього за типом боргового зобов'язання

-12 823,00000

3 135,33200

-15 958,33200

-15 958,33200

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3                                                          до рішення  міської ради                                         від  10 листопада 2016

  № 10/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

 

 

03

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування 

-1 117,40000

-1 117,40000

-709,40000

-243,12700

 

-200,00000

 

 

 

-200,00000

-200,00000

-1 317,40000

 

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

0,00000

 

 

-9,85500

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

 

 

091103 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

129,13000

129,13000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

129,13000

 

 

091108 

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

-29,13000

-29,13000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-29,13000

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,00000

 

 

 

 

2 000,00000

 

 

 

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

 

 

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

0,00000

 

 

 

 

800,00000

 

 

 

800,00000

800,00000

800,00000

 

 

170603 

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту 

14 411,00000

14 411,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

14 411,00000

 

 

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,00000

 

 

 

 

257,50000

 

 

 

257,50000

257,50000

257,50000

 

 

250404

0133

Інші видатки - видатки на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва

-470,00000

-470,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-470,00000

 

 

250404

0133

Інші видатки - видатки на підтримку на конкурсних засадах проектів і програм інститутів громадського суспільства, спрямованих на вирішення питань місцевої політики

59,00000

59,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

59,00000

 

 

 

 

Всього

12 982,60000

12 982,60000

-709,40000

-252,98200

0,00000

2 857,50000

0,00000

0,00000

0,00000

2 857,50000

2 857,50000

15 840,10000

 

 

10

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070000

 

Освіта

-16 383,68000

-16 383,68000

27,13300

-17 169,32100

0,00000

5 308,50400

0,00000

0,00000

0,00000

5 308,50400

5 308,50400

-11 075,17600

 

 

070000

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

-1 519,00000

-1 519,00000

4 920,00000

-9 797,59000

0,00000

1 519,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 519,00000

1 519,00000

0,00000

 

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

-15 154,97000

-15 154,97000

-4 935,00000

-7 049,63900

 

-1 293,76500

 

 

 

-1 293,76500

-1 293,76500

-16 448,73500

 

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік

2,50000

2,50000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

2,50000

 

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

-38,33200

-38,33200

4 920,00000

-9 727,59000

 

6 568,26900

 

 

 

6 568,26900

6 568,26900

6 529,93700

 

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

-1 464,53200

-1 464,53200

4 920,00000

-9 727,59000

 

2 025,00000

 

 

 

2 025,00000

2 025,00000

560,46800

 

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік

11,20000

11,20000

 

 

 

24,50000

 

 

 

24,50000

24,50000

35,70000

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

10,87600

10,87600

 

 

 

54,00000

 

 

 

54,00000

54,00000

64,87600

 

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

10,87600

10,87600

 

 

 

54,00000

 

 

 

54,00000

54,00000

64,87600

 

 

070304 

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

-49,46000

-49,46000

 

-140,00000

 

34,00000

 

 

 

34,00000

34,00000

-15,46000

 

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

-65,34400

-65,34400

 

-70,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

-65,34400

 

 

070401 

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

-679,48500

-679,48500

-500,00000

-250,00000

 

272,00000

 

 

 

272,00000

272,00000

-407,48500

 

 

070501

0930

Професійно-технічні заклади освіти

0,00000

 

812,13300

67,90800

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

 

 

070601

0941

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

-113,30900

-113,30900

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-113,30900

 

 

070801

0970

Придбання підручників 

0,00000

 

 

 

 

-560,00000

 

 

 

-560,00000

-560,00000

-560,00000

 

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

0,00000

 

 

 

 

-560,00000

 

 

 

-560,00000

-560,00000

-560,00000

 

 

070802 

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

-230,00000

-230,00000

-200,00000

 

 

18,00000

 

 

 

18,00000

18,00000

-212,00000

 

 

070804 

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

15,00000

15,00000

 

 

 

180,00000

 

 

 

180,00000

180,00000

195,00000

 

 

070805 

0990

Групи централізованого господарського обслуговування 

-80,00000

-80,00000

-70,00000

 

 

27,00000

 

 

 

27,00000

27,00000

-53,00000

 

 

070806

0990

Інші заклади освіти

-64,00000

-64,00000

 

-70,00000

 

9,00000

 

 

 

9,00000

9,00000

-55,00000

 

 

110201

0824

Бібліотеки

0,00000

 

 

 

 

18,00000

 

 

 

18,00000

18,00000

18,00000

 

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

969,03000

969,03000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

969,03000

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

921,96700

 

 

 

921,96700

921,96700

921,96700

 

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

0,00000

 

 

 

 

-3 406,00000

 

 

 

-3 406,00000

-3 406,00000

-3 406,00000

 

 

 

 

Всього

-15 414,65000

-15 414,65000

27,13300

-17 169,32100

0,00000

2 842,47100

0,00000

0,00000

0,00000

2 842,47100

2 842,47100

-12 572,17900

 

 

13

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

-800,00000

-800,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-800,00000

 

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

-570,75400

-570,75400

-376,97800

-461,00000

 

-227,90200

 

 

 

-227,90200

-227,90200

-798,65600

 

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

599,59300

599,59300

22,12500

-49,42700

 

-245,60000

 

 

 

-245,60000

-245,60000

353,99300

 

 

130112

0810

Інші видатки 

1 325,00000

1 325,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 325,00000

 

 

130113

0810

Централізовані бухгалтерії

-11,00000

-11,00000

27,45000

-11,00000

 

-63,70000

 

 

 

-63,70000

-63,70000

-74,70000

 

 

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

32,76100

32,76100

26,85300

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

32,76100

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

-905,89800

 

 

 

-905,89800

-905,89800

-905,89800

 

 

250380

0180

Інші субвенції

0,00000

 

 

 

 

5 292,50000

 

 

 

5 292,50000

5 292,50000

5 292,50000

 

 

 

 

Всього

575,60000

575,60000

-300,55000

-521,42700

0,00000

3 849,40000

0,00000

0,00000

0,00000

3 849,40000

3 849,40000

4 425,00000

 

 

14

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080000

 

Охорона здоров'я

747,84600

747,84600

0,00000

-4 213,67900

0,00000

-472,82500

0,00000

0,00000

0,00000

-472,82500

-472,82500

275,02100

 

 

080000

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,00000

0,00000

0,00000

-2 932,37900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

080101

0731

Лікарні

266,04600

266,04600

-810,00000

-1 374,50000

 

-1 126,92400

 

 

 

-1 126,92400

-1 126,92400

-860,87800

 

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

-481,80000

-481,80000

-810,00000

-1 338,50000

 

0,00000

 

 

 

 

 

-481,80000

 

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік

30,00000

30,00000

 

 

 

80,00000

 

 

 

80,00000

80,00000

110,00000

 

 

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

255,80000

255,80000

900,00000

-1 655,00000

 

530,00000

 

 

 

530,00000

530,00000

785,80000

 

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

351,80000

351,80000

900,00000

-1 360,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

351,80000

 

 

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

67,00000

67,00000

200,00000

-320,70000

 

0,00000

 

 

 

 

 

67,00000

 

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

297,70000

297,70000

200,00000

-50,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

297,70000

 

 

080500 

0722

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

-336,00000

-336,00000

-300,00000

-29,83800

 

0,00000

 

 

 

 

 

-336,00000

 

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

-366,00000

-366,00000

-300,00000

-29,83800

 

0,00000

 

 

 

 

 

-366,00000

 

 

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

434,00000

434,00000

-40,00000

-830,64100

 

124,09900

 

 

 

124,09900

124,09900

558,09900

 

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

137,30000

137,30000

-40,00000

-151,04100

 

0,00000

 

 

 

 

 

137,30000

 

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

0,00000

 

 

 

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

10,00000

 

 

081002

0763

Інші заходи по охороні здоров'я 

61,00000

61,00000

50,00000

-3,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

61,00000

 

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

61,00000

61,00000

50,00000

-3,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

61,00000

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

-155,02100

 

 

 

-155,02100

-155,02100

-155,02100

 

 

 

 

Всього

747,84600

747,84600

0,00000

-4 213,67900

0,00000

-627,84600

0,00000

0,00000

0,00000

-627,84600

-627,84600

120,00000

 

 

15

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

0,00000

 

 

15,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

 

 

090202

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу  - за рахунок субвенції з державного бюджету

-10,33605

-10,33605

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-10,33605

 

 

090216

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу -за рахунок  субвенції з державного бюджету

-3,29762

-3,29762

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-3,29762

 

 

090302

1040

Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами- за рахунок субвенції з державного бюджету

-700,00000

-700,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-700,00000

 

 

090303

1040

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку -за рахунок  субвенції з державного бюджету

-722,70000

-722,70000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-722,70000

 

 

090304

1040

Допомога при народженні дитини- за рахунок субвенції з державного бюджету

-5 005,60000

-5 005,60000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-5 005,60000

 

 

090305

1040

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - за рахунок субвенції з державного бюджету

-1 100,50000

-1 100,50000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 100,50000

 

 

090306

1040

Допомога на дітей одиноким матерям- за рахунок  субвенції з державного бюджету

8 594,00000

8 594,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

8 594,00000

 

 

090307

1040

Тимчасова державна допомога дітям - за рахунок  субвенції з державного бюджету

-3 001,00000

-3 001,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-3 001,00000

 

 

090308

1040

Допомога при усиновленні дитини  - за рахунок субвенції з державного бюджету

-260,20000

-260,20000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-260,20000

 

 

090401

1040

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям- за рахунок  субвенції з державного бюджету

2 196,00000

2 196,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

2 196,00000

 

 

090406

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  -за рахунок субвенції з державного бюджету

13,63367

13,63367

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

13,63367

 

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

-147,35000

-147,35000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-147,35000

 

 

090416

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

487,00000

487,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

487,00000

 

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

0,00000

 

 

-8,97000

 

225,00000

 

 

 

225,00000

225,00000

225,00000

 

 

091206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

0,00000

 

 

-12,00000

 

-342,61700

 

 

 

-342,61700

-342,61700

-342,61700

 

 

091207 

1060

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

-385,00000

-385,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-385,00000

 

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

45,35000

45,35000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

45,35000

 

 

091214

1090

Інші установи та заклади

0,00000

 

 

-12,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

-225,00000

 

 

 

-225,00000

-225,00000

-225,00000

 

 

170102

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 

-1 250,00000

-1 250,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 250,00000

 

 

170203

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті 

150,00000

150,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

150,00000

 

 

170602

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 

360,00000

360,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

360,00000

 

 

 

 

Всього

-740,00000

-740,00000

0,00000

-17,97000

0,00000

-342,61700

0,00000

0,00000

0,00000

-342,61700

-342,61700

-1 082,61700

 

 

24

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110000

 

Культура і мистецтво

-8,41800

-8,41800

0,00000

-408,95800

0,00000

162,06400

0,00000

0,00000

0,00000

162,06400

162,06400

153,64600

 

 

110201

0824

Бібліотеки

-34,00000

-34,00000

 

-119,00000

 

-85,00000

 

 

 

-85,00000

-85,00000

-119,00000

 

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

130,06500

130,06500

 

-89,53900

 

596,00000

 

 

 

596,00000

596,00000

726,06500

 

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

-91,41900

-91,41900

 

-131,41900

 

-525,17600

 

 

 

-525,17600

-525,17600

-616,59500

 

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

-13,06400

-13,06400

 

-69,00000

 

176,24000

 

 

 

176,24000

176,24000

163,17600

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

348,51700

 

 

 

348,51700

348,51700

348,51700

 

 

150201

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

0,00000

 

 

 

 

-1 350,00000

 

 

 

-1 350,00000

-1 350,00000

-1 350,00000

 

 

 

 

Всього

-8,41800

-8,41800

0,00000

-408,95800

0,00000

-839,41900

0,00000

0,00000

0,00000

-839,41900

-839,41900

-847,83700

 

 

40

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

238,48700

238,48700

 

-74,48200

 

-136,38700

 

 

 

-136,38700

-136,38700

102,10000

 

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

1 348,00000

1 348,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 348,00000

 

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

0,00000

 

 

 

 

-1 602,10000

 

 

 

-1 602,10000

-1 602,10000

-1 602,10000

 

 

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

-1 348,00000

-1 348,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 348,00000

 

 

100106

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0,00000

 

 

 

 

-5 085,87300

 

 

 

-5 085,87300

-5 085,87300

-5 085,87300

 

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

-469,59300

-469,59300

 

 

 

1 600,70400

 

 

 

1 600,70400

1 600,70400

1 131,11100

 

 

 

 

в т.ч. надання фінансової підтримки  КП "ЕЛУ автодоріг"

417,00000

417,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

417,00000

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

-18 717,03400

 

 

 

-18 717,03400

-18 717,03400

-18 717,03400

 

 

150201

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури 

0,00000

 

 

 

 

-650,00000

 

 

 

-650,00000

-650,00000

-650,00000

 

 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

200,00000

200,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

200,00000

 

 

180409 

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,00000

 

 

 

 

5 000,00000

 

 

 

5 000,00000

5 000,00000

5 000,00000

 

 

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,00000

 

 

 

 

0,00000

39,00000

 

 

-39,00000

 

0,00000

 

 

 

 

Всього

-31,10600

-31,10600

0,00000

-74,48200

0,00000

-19 590,69000

39,00000

0,00000

0,00000

-19 629,69000

-19 590,69000

-19 621,79600

 

 

45

 

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250404

0133

Інші видатки - проведення будівельно-технічної експертизи частини будівлі, яка належить до комунальної власності по вул.  В. Морській, 45

42,40000

42,40000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

42,40000

 

 

250404

0133

Інші видатки - придбання програмно-апаратного комплексу обліку та використання комунального майна

0,00000

 

 

 

 

398,86000

 

 

 

398,86000

398,86000

398,86000

 

 

 

 

Всього

42,40000

42,40000

0,00000

0,00000

0,00000

398,86000

0,00000

0,00000

0,00000

398,86000

398,86000

441,26000

 

 

48

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

-98,00000

 

 

 

-98,00000

-98,00000

-98,00000

 

 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

0,00000

 

 

 

 

-495,23100

 

 

 

-495,23100

-495,23100

-495,23100

 

 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

199,50000

199,50000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

199,50000

 

 

 

 

Всього

199,50000

199,50000

0,00000

0,00000

0,00000

-593,23100

0,00000

0,00000

0,00000

-593,23100

-593,23100

-393,73100

 

 

56

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160101

0421

Землеустрій

28,00000

28,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

28,00000

 

 

 

 

Всього

28,00000

28,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

28,00000

 

 

67

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

-16,40400

-16,40400

 

-18,91400

 

16,40400

 

 

 

16,40400

16,40400

0,00000

 

 

 

 

Всього

-16,40400

-16,40400

0,00000

-18,91400

0,00000

16,40400

0,00000

0,00000

0,00000

16,40400

16,40400

0,00000

 

 

90

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

-30,51600

-30,51600

 

-60,85500

 

30,51600

 

 

 

30,51600

30,51600

0,00000

 

 

091103 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

50,00000

50,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

50,00000

 

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне  господарство

840,00000

840,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

840,00000

 

 

100103 

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

-250,00000

-250,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-250,00000

 

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

1 278,00000

1 278,00000

 

 

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

1 288,00000

 

 

100207

0511

Берегоукріплювальні роботи

-198,00000

-198,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-198,00000

 

 

100302

0620

Комбінати комунальних  підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

20,00000

20,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

20,00000

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,00000

 

 

 

 

-2 750,00000

 

 

 

-2 750,00000

-2 750,00000

-2 750,00000

 

 

250404

0133

Інші видатки -витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

-50,00000

-50,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-50,00000

 

 

 

 

Всього

1 659,48400

1 659,48400

0,00000

-60,85500

0,00000

-2 709,48400

0,00000

0,00000

0,00000

-2 709,48400

-2 709,48400

-1 050,00000

 

 

91

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

0,00000

 

 

4,85000

 

25,00000

 

 

 

25,00000

25,00000

25,00000

 

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

760,00000

760,00000

 

 

 

-104,80000

 

 

 

-104,80000

-104,80000

655,20000

 

 

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство 

54,10000

54,10000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

54,10000

 

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

-98,62000

-98,62000

 

 

 

25,70000

 

 

 

25,70000

25,70000

-72,92000

 

 

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

-20,00000

-20,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-20,00000

 

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

30,00000

30,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

30,00000

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,00000

 

 

 

 

857,62000

 

 

 

857,62000

857,62000

857,62000

 

 

 

 

Всього

725,48000

725,48000

0,00000

4,85000

0,00000

803,52000

0,00000

0,00000

0,00000

803,52000

803,52000

1 529,00000

 

 

92

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

0,00000

 

 

-16,30000

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

 

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне  господарство

573,20000

573,20000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

573,20000

 

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

200,00000

200,00000

 

 

 

-1 323,20000

 

 

 

-1 323,20000

-1 323,20000

-1 123,20000

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,00000

 

 

 

 

-150,00000

 

 

 

-150,00000

-150,00000

-150,00000

 

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,00000

 

 

 

 

750,00000

 

 

 

750,00000

750,00000

750,00000

 

 

250404

0133

Інші видатки -витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

-200,00000

-200,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-200,00000

 

 

 

 

Всього

573,20000

573,20000

0,00000

-16,30000

0,00000

-723,20000

0,00000

0,00000

0,00000

-723,20000

-723,20000

-150,00000

 

 

93

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

0,00000

 

 

 

 

-1 000,00000

 

 

 

-1 000,00000

-1 000,00000

-1 000,00000

 

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

411,00000

411,00000

 

 

 

100,00000

 

 

 

100,00000

100,00000

511,00000

 

 

100103 

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

-20,00000

-20,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-20,00000

 

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

1 020,00000

1 020,00000

 

 

 

-364,00000

 

 

 

-364,00000

-364,00000

656,00000

 

 

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

458,00000

458,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

458,00000

 

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

50,00000

50,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

50,00000

 

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,00000

 

 

 

 

-36,00000

 

 

 

-36,00000

-36,00000

-36,00000

 

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

91,00000

91,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

91,00000

 

 

250404

0133

Інші видатки -витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

-40,00000

-40,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-40,00000

 

 

 

 

Всього

1 970,00000

1 970,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 300,00000

-1 300,00000

670,00000

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

3 293,53200

3 293,53200

-982,81700

-22 750,03800

0,00000

-15 958,33200

39,00000

0,00000

0,00000

-15 997,33200

-15 958,33200

-12 664,80000

 

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

-1 519,00000

-1 519,00000

4 920,00000

-12 729,96900

0,00000

1 519,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 519,00000

1 519,00000

0,00000

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Ф.Сєнкевич

 

 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1                                                                               до рішення  міської ради                                       від 10 листопада 2016

№ 10/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів (КПКВК)

 

 

 

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-1 117,40000

-1 117,40000

-709,40000

-243,12700

 

-200,00000

 

 

 

-200,00000

-200,00000

-1 317,40000

03

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

0,00000

0,00000

0,00000

-9,85500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

03

1

313

1

091101

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

0,00000

 

 

-9,85500

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

03

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

129,13000

129,13000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

129,13000

03

1

316

0

091108 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-29,13000

-29,13000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-29,13000

03

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

2 000,00000

 

 

 

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

03

1

632

0

 

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

800,00000

800,00000

800,00000

03

1

632

4

150118

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

0,00000

 

 

 

 

800,00000

 

 

 

800,00000

800,00000

800,00000

03

1

664

0

170603 

Інші заходи у сфері електротранспорту

14 411,00000

14 411,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

14 411,00000

03

1

837

0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,00000

 

 

 

 

257,50000

 

 

 

257,50000

257,50000

257,50000

03

1

860

0

250404

Інші видатки

-411,00000

-411,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-411,00000

 

 

 

 

 

Всього

12 982,60000

12 982,60000

-709,40000

-252,98200

0,00000

2 857,50000

0,00000

0,00000

0,00000

2 857,50000

2 857,50000

15 840,10000

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

100

0

070000

Освіта

-16 383,68000

-16 383,68000

27,13300

-17 169,32100

0,00000

5 308,50400

0,00000

0,00000

0,00000

5 308,50400

5 308,50400

-11 075,17600

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

-15 154,97000

-15 154,97000

-4 935,00000

-7 049,63900

 

-1 293,76500

 

 

 

-1 293,76500

-1 293,76500

-16 448,73500

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

-38,33200

-38,33200

4 920,00000

-9 727,59000

 

6 568,26900

 

 

 

6 568,26900

6 568,26900

6 529,93700

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

10,87600

10,87600

 

 

 

54,00000

 

 

 

54,00000

54,00000

64,87600

10

1

107

0

070304 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

-49,46000

-49,46000

 

-140,00000

 

34,00000

 

 

 

34,00000

34,00000

-15,46000

10

1

109

0

070401 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

-679,48500

-679,48500

-500,00000

-250,00000

 

272,00000

 

 

 

272,00000

272,00000

-407,48500

10

1

110

0

070501

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

0,00000

 

812,13300

67,90800

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

10

1

112

0

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

-113,30900

-113,30900

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-113,30900

10

1

116

0

070801

Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників

0,00000

 

 

 

 

-560,00000

 

 

 

-560,00000

-560,00000

-560,00000

10

1

117

0

070802 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

-230,00000

-230,00000

-200,00000

 

 

18,00000

 

 

 

18,00000

18,00000

-212,00000

10

1

119

0

070804 

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

15,00000

15,00000

 

 

 

180,00000

 

 

 

180,00000

180,00000

195,00000

10

1

120

0

070805 

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

-80,00000

-80,00000

-70,00000

 

 

27,00000

 

 

 

27,00000

27,00000

-53,00000

10

1

121

0

070806

Утримання інших закладів освіти

-64,00000

-64,00000

 

-70,00000

 

9,00000

 

 

 

9,00000

9,00000

-55,00000

10

1

406

0

110201

Бібліотеки

0,00000

 

 

 

 

18,00000

 

 

 

18,00000

18,00000

18,00000

10

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

969,03000

969,03000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

969,03000

10

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

921,96700

 

 

 

921,96700

921,96700

921,96700

10

1

633

0

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0,00000

 

 

 

 

-3 406,00000

 

 

 

-3 406,00000

-3 406,00000

-3 406,00000

 

 

 

 

 

Всього

-15 414,65000

-15 414,65000

27,13300

-17 169,32100

0,00000

2 842,47100

0,00000

0,00000

0,00000

2 842,47100

2 842,47100

-12 572,17900

13

0

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

501

0

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

-800,00000

-800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-800,00000

13

1

501

1

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

-800,00000

-800,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-800,00000

13

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

61,60000

61,60000

-328,00000

-510,42700

0,00000

-473,50200

0,00000

0,00000

0,00000

-473,50200

-473,50200

-411,90200

13

1

502

1

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

32,76100

32,76100

26,85300

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

32,76100

13

1

502

2

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

-570,75400

-570,75400

-376,97800

-461,00000

 

-227,90200

 

 

 

-227,90200

-227,90200

-798,65600

13

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

599,59300

599,59300

22,12500

-49,42700

 

-245,60000

 

 

 

-245,60000

-245,60000

353,99300

13

1

505

0

130113

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

-11,00000

-11,00000

27,45000

-11,00000

 

-63,70000

 

 

 

-63,70000

-63,70000

-74,70000

13

1

510

0

130112

Інші видатки

1 325,00000

1 325,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 325,00000

13

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-905,89800

 

 

 

-905,89800

-905,89800

-905,89800

13

1

880

0

250380

Інші субвенції

0,00000

 

 

 

 

5 292,50000

 

 

 

5 292,50000

5 292,50000

5 292,50000

 

 

 

 

 

Всього

575,60000

575,60000

-300,55000

-521,42700

0,00000

3 849,40000

0,00000

0,00000

0,00000

3 849,40000

3 849,40000

4 425,00000

14

0

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

747,84600

747,84600

0,00000

-4 213,67900

0,00000

-472,82500

0,00000

0,00000

0,00000

-472,82500

-472,82500

275,02100

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

266,04600

266,04600

-810,00000

-1 374,50000

 

-1 126,92400

 

 

 

-1 126,92400

-1 126,92400

-860,87800

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

255,80000

255,80000

900,00000

-1 655,00000

 

530,00000

 

 

 

530,00000

530,00000

785,80000

14

1

212

0

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

67,00000

67,00000

200,00000

-320,70000

 

0,00000

 

 

 

 

 

67,00000

14

1

214

0

080500 

Надання стоматологічної допомоги населенню

-336,00000

-336,00000

-300,00000

-29,83800

 

0,00000

 

 

 

 

 

-336,00000

14

1

218

0

      080800

Первинна медична допомога населенню

434,00000

434,00000

-40,00000

-830,64100

 

124,09900

 

 

 

124,09900

124,09900

558,09900

14

1

222

0

081002

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

61,00000

61,00000

50,00000

-3,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

61,00000

14

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-155,02100

 

 

 

-155,02100

-155,02100

-155,02100

 

 

 

 

 

Всього

747,84600

747,84600

0,00000

-4 213,67900

0,00000

-627,84600

0,00000

0,00000

0,00000

-627,84600

-627,84600

120,00000

15

0

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

018

0

010116

Керівництво і управління у  сфері праці та соціального захисту населення

0,00000

 

 

15,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

15

1

302

0

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15

1

302

1

090202

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

-10,33605

-10,33605

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-10,33605

15

1

302

5

090216

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

-3,29762

-3,29762

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-3,29762

15

1

302

6

090406

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

13,63367

13,63367

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

13,63367

15

1

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

-740,00000

-740,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-740,00000

15

1

303

5

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

-1 250,00000

-1 250,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 250,00000

15

1

303

6

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

150,00000

150,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

150,00000

15

1

303

8

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

360,00000

360,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

360,00000

15

1

304

0

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15

1

304

1

090302

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

-700,00000

-700,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-700,00000

15

1

304

2

090303

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

-722,70000

-722,70000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-722,70000

15

1

304

3

090304

Надання допомоги при народженні дитини

-5 005,60000

-5 005,60000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-5 005,60000

15

1

304

4

090305

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

-1 100,50000

-1 100,50000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 100,50000

15

1

304

5

090306

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

8 594,00000

8 594,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

8 594,00000

15

1

304

6

090307

Надання тимчасової державної допомоги дітям

-3 001,00000

-3 001,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-3 001,00000

15

1

304

7

090308

Надання допомоги при усиновленні дитини

-260,20000

-260,20000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-260,20000

15

1

304

8

090401

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

2 196,00000

2 196,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

2 196,00000

15

1

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

0,00000

0,00000

0,00000

-20,97000

0,00000

-117,61700

0,00000

0,00000

0,00000

-117,61700

-117,61700

-117,61700

15

1

310

4

091204 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0,00000

 

 

-8,97000

 

225,00000

 

 

 

225,00000

225,00000

225,00000

15

1

310

5

091206

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

0,00000

 

 

-12,00000

 

-342,61700

 

 

 

-342,61700

-342,61700

-342,61700

15

1

319

0

091207 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

-385,00000

-385,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-385,00000

15

1

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

532,35000

532,35000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

532,35000

15

1

320

1

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

487,00000

487,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

487,00000

15

1

320

2

091209

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

45,35000

45,35000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

45,35000

15

1

330

0

091214

Інші установи та заклади

0,00000

 

 

-12,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

15

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

-147,35000

-147,35000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-147,35000

15

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-225,00000

 

 

 

-225,00000

-225,00000

-225,00000

 

 

 

 

 

Всього

-740,00000

-740,00000

0,00000

-17,97000

0,00000

-342,61700

0,00000

0,00000

0,00000

-342,61700

-342,61700

-1 082,61700

24

0

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

400

0

 

Культура

-8,41800

-8,41800

0,00000

-408,95800

0,00000

162,06400

0,00000

0,00000

0,00000

162,06400

162,06400

153,64600

24

1

406

0

110201

Бібліотеки

-34,00000

-34,00000

 

-119,00000

 

-85,00000

 

 

 

-85,00000

-85,00000

-119,00000

24

1

409

0

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

130,06500

130,06500

 

-89,53900

 

596,00000

 

 

 

596,00000

596,00000

726,06500

24

1

410

0

110205

Школи естетичного виховання дiтей

-91,41900

-91,41900

 

-131,41900

 

-525,17600

 

 

 

-525,17600

-525,17600

-616,59500

24

1

420

0

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

-13,06400

-13,06400

 

-69,00000

 

176,24000

 

 

 

176,24000

176,24000

163,17600

24

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

348,51700

 

 

 

348,51700

348,51700

348,51700

24

1

642

0

 

Збереження пам’яток історії та культури

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 350,00000

-1 350,00000

-1 350,00000

24

1

642

1

150201

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

0,00000

 

 

 

 

-1 350,00000

 

 

 

-1 350,00000

-1 350,00000

-1 350,00000

 

 

 

 

 

Всього

-8,41800

-8,41800

0,00000

-408,95800

0,00000

-839,41900

0,00000

0,00000

0,00000

-839,41900

-839,41900

-847,83700

40

0

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

238,48700

238,48700

 

-74,48200

 

-136,38700

 

 

 

-136,38700

-136,38700

102,10000

40

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

1 348,00000

1 348,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 348,00000

40

1

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-6 687,97300

0,00000

0,00000

0,00000

-6 687,97300

-6 687,97300

-6 687,97300

40

1

602

1

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

0,00000

 

 

 

 

-1 602,10000

 

 

 

-1 602,10000

-1 602,10000

-1 602,10000

40

1

602

2

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0,00000

 

 

 

 

-5 085,87300

 

 

 

-5 085,87300

-5 085,87300

-5 085,87300

40

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

-1 348,00000

-1 348,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 348,00000

40

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-469,59300

-469,59300

 

 

 

1 600,70400

 

 

 

1 600,70400

1 600,70400

1 131,11100

40

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-18 717,03400

 

 

 

-18 717,03400

-18 717,03400

-18 717,03400

40

1

642

0

 

Збереження пам’яток історії та культури

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-650,00000

-650,00000

-650,00000

40

1

642

1

150201

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

0,00000

 

 

 

 

-650,00000

 

 

 

-650,00000

-650,00000

-650,00000

40

1

742

0

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

200,00000

200,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

200,00000

40

1

747

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,00000

 

 

 

 

5 000,00000

 

 

 

5 000,00000

5 000,00000

5 000,00000

40

1

911

0

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,00000

 

 

 

 

0,00000

39,00000

 

 

-39,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

Всього

-31,10600

-31,10600

0,00000

-74,48200

0,00000

-19 590,69000

39,00000

0,00000

0,00000

-19 629,69000

-19 590,69000

-19 621,79600

45

0

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

860

0

250404

Інші видатки

42,40000

42,40000

 

 

 

398,86000

 

 

 

398,86000

398,86000

441,26000

48

0

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-98,00000

 

 

 

-98,00000

-98,00000

-98,00000

48

1

643

0

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

0,00000

 

 

 

 

-495,23100

 

 

 

-495,23100

-495,23100

-495,23100

48

1

742

0

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

199,50000

199,50000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

199,50000

 

 

 

 

 

Всього

199,50000

199,50000

0,00000

0,00000

0,00000

-593,23100

0,00000

0,00000

0,00000

-593,23100

-593,23100

-393,73100

56

0

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

731

0

160101

Проведення заходів із землеустрою

28,00000

28,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

28,00000

 

 

 

 

 

Всього

28,00000

28,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

28,00000

67

0

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

-16,40400

-16,40400

 

-18,91400

 

16,40400

 

 

 

16,40400

16,40400

0,00000

 

 

 

 

 

Всього

-16,40400

-16,40400

0,00000

-18,91400

0,00000

16,40400

0,00000

0,00000

0,00000

16,40400

16,40400

0,00000

90

0

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-30,51600

-30,51600

 

-60,85500

 

30,51600

 

 

 

30,51600

30,51600

0,00000

90

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

50,00000

50,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

50,00000

90

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

840,00000

840,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

840,00000

90

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

-250,00000

-250,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-250,00000

90

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

1 278,00000

1 278,00000

 

 

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

1 288,00000

90

1

609

0

100207

Забезпечення проведення берегоукріплювальних робіт

-198,00000

-198,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-198,00000

90

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

20,00000

20,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

20,00000

90

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-2 750,00000

 

 

 

-2 750,00000

-2 750,00000

-2 750,00000

90

1

860

0

250404

Інші видатки

-50,00000

-50,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-50,00000

 

 

 

 

 

Всього

1 659,48400

1 659,48400

0,00000

-60,85500

0,00000

-2 709,48400

0,00000

0,00000

0,00000

-2 709,48400

-2 709,48400

-1 050,00000

91

0

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

0,00000

 

 

4,85000

 

25,00000

 

 

 

25,00000

25,00000

25,00000

91

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

30,00000

30,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

30,00000

91

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

760,00000

760,00000

 

 

 

-104,80000

 

 

 

-104,80000

-104,80000

655,20000

91

1

605

0

 

Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства

54,10000

54,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

54,10000

91

1

605

2

100202 

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

54,10000

54,10000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

54,10000

91

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-98,62000

-98,62000

 

 

 

25,70000

 

 

 

25,70000

25,70000

-72,92000

91

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

-20,00000

-20,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-20,00000

91

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

857,62000

 

 

 

857,62000

857,62000

857,62000

 

 

 

 

 

Всього

725,48000

725,48000

0,00000

4,85000

0,00000

803,52000

0,00000

0,00000

0,00000

803,52000

803,52000

1 529,00000

92

0

000

0

92

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

000

0

92

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

0,00000

 

 

-16,30000

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,00000

92

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

573,20000

573,20000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

573,20000

92

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

200,00000

200,00000

 

 

 

-1 323,20000

 

 

 

-1 323,20000

-1 323,20000

-1 123,20000

92

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-150,00000

 

 

 

-150,00000

-150,00000

-150,00000

92

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,00000

 

 

 

 

750,00000

 

 

 

750,00000

750,00000

750,00000

92

1

860

0

250404

Інші видатки

-200,00000

-200,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-200,00000

 

 

 

 

 

Всього

573,20000

573,20000

0,00000

-16,30000

0,00000

-723,20000

0,00000

0,00000

0,00000

-723,20000

-723,20000

-150,00000

93

0

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

0,00000

 

 

 

 

-1 000,00000

 

 

 

-1 000,00000

-1 000,00000

-1 000,00000

93

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

50,00000

50,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

50,00000

93

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

411,00000

411,00000

 

 

 

100,00000

 

 

 

100,00000

100,00000

511,00000

93

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

-20,00000

-20,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-20,00000

93

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

1 020,00000

1 020,00000

 

 

 

-364,00000

 

 

 

-364,00000

-364,00000

656,00000

93

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

458,00000

458,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

458,00000

93

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-36,00000

 

 

 

-36,00000

-36,00000

-36,00000

93

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

91,00000

91,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

91,00000

93

1

860

0

250404

Інші видатки

-40,00000

-40,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-40,00000

 

 

 

 

 

Всього

1 970,00000

1 970,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 300,00000

-1 300,00000

670,00000

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

3 293,53200

3 293,53200

-982,81700

-22 750,03800

0,00000

-15 958,33200

39,00000

0,00000

0,00000

-15 997,33200

-15 958,33200

-12 664,80000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

 

 

 

О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток   4

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

від 10 листопада 2016 

 

 

 

 

 

 

 

№  10/3

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

2 800,000

0,000

2 800,000

2 857,500

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

-200,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Придбання житла для створення дитячого будинку сімейного типу

2 000,000

 

2 000,000

2 000,000

 

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

Придбання житла воїнам-інтернаціоналістам, а в разі їх смерті – членам сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

800,000

 

800,000

800,000

 

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Капітальні видатки

 

 

 

257,500

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

39 986,271

 

38 314,968

2 842,471

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки

 

 

 

-1 293,765

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

Капітальні видатки

 

 

 

6 568,269

 

 

 

у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

2 025,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік

 

 

 

 

24,500

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

Капітальні видатки

 

 

 

54,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

54,000

 

070304

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

Капітальні видатки

 

 

 

34,000

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Капітальні видатки

 

 

 

272,000

 

070801

0970

Придбання підручників 

Капітальні видатки

 

 

 

-560,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

-560,000

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

Капітальні видатки

 

 

 

18,000

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

Капітальні видатки

 

 

 

180,000

 

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

Капітальні видатки

 

 

 

27,000

 

070806

0990

Інші заклади освіти

Капітальні видатки

 

 

 

9,000

 

110201

0824

Бiблiотеки

Капітальні видатки

 

 

 

18,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Нове будівництво дитячого дошкільного закладу в мкр. Північний у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

16 050,007

 

16 050,007

0,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Нове будівництво дитячого дошкільного закладу у мкр. Варварівка у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-300,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ №67 по пр. Миру, 7/1 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза робочого проекту

307,054

 

307,054

320,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ №60 по вул.Васляєва, 25/1 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

321,703

 

321,703

230,308

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ №115 по вул.Нікольська, 19 в м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

825,756

 

825,756

671,659

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво спортивної зали економічного ліцею №1 по вул.Артема, 9 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 000,002

 

1 000,002

1 000,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої творчості" за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Олійника, 36, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-2 626,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Нове будівництво котельні  ЗОШ № 45 по вул.4-ій Поздовжній, 58, у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи  та експертиза

 

 

 

850,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ № 4 по вул.М.Морській,78  у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

6 182,030

 

6 182,030

100,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул.Гетьмана Сагайдачного(Ватутіна),124  у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

7 417,326

 

7 417,326

100,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

3 217,000

 

3 217,000

100,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул.Адміральській,24 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2 675,000

 

2 675,000

100,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реставрація Миколаївської гімназії №2 по вул. Адміральській, 24 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 870,000

 

1 870,000

120,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №20 по вул.Космонавтів, 70 в м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-60,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ № 44 по вул. Знаменська,2 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-2 500,000

 

-2 500,000

-200,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ № 44 по вул. Знаменській,2/6 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2 500,000

 

2 500,000

160,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1  у м.Миколаєві, у  т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-1 600,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул. Чигрина, 143 у м.Миколаєві,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

250,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по вул.Архітектора Старова, 6Г у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-2 000,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція будівлі ( для забезпечення інклюзивної форми навчання) МСШ «Академія дитячої творчості» по вул.Олійника,36 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-1 900,000

 

-1 850,910

-1 850,910

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція будівлі ( для забезпечення інклюзивної форми навчання) МСШ МіПР «Академія дитячої творчості» по вул.Олійника,36 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 720,393

 

 

1 850,910

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реставрація (протиаварійні роботи) Першої Української гімназії ім. М. Аркаса по вул. Нікольській, 34 в м. Миколаїв, в т.ч. проектні роботи та експертиза

300,000

 

300,000

300,000

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

14 036,831

0,000

-1 441,209

3 849,400

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

 

 

 

-227,902

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

Капітальні видатки

 

 

 

-245,600

 

130113

0810

Централізовані бухгалтерії

Капітальні видатки

 

 

 

-63,700

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво трансформаторної підстанції для електропостачання Центрального міського стадіону по вул.Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, у  т.ч. проектні роботи та експертиза

282,681

 

 

0,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Нове будівництво футбольного поля №1 Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-260,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво спортивного корпусу для СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по просп.Героїв Сталінграда,4, м.Миколаїв, в т.ч. проектні роботи та експертиза

15 195,359

 

 

144,883

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Нове будівництво Центру легкої атлетики та ігрових видів спорту за адресою: вул.Спортивна,1/1 м.Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

300,000

 

300,000

300,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція  легкоатлетичного манежу за адресою:вул.Спор