Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

11 серпня 2016                                                                                                                         № 6/1

Про  внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 28.01.2016 № 2/26 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2016 рік»

 

                Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету,   керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни до рішення міської ради від 28.01.2016 № 2/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2016 рік».

 

1.1. Збільшити обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік на 145532,240 тис. грн.,  у тому числі доходи загального фонду збільшити на 147312,240  тис. грн., доходи спеціального фонду зменшити на 1780,0 тис. грн., у тому числі доходи бюджету розвитку - на 450,0 тис. грн., та внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік  (Додаток 1).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік у сумі 2900783,233 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду –  2854603,673 тис. грн., доходи спеціального фонду – 46179,560 тис. грн. (доходи бюджету розвитку – 2015,0 тис. грн.).

 

1.2. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік (Додаток 2), збільшивши дефіцит на загальну суму 262537,46617 тис. грн., у тому числі:

      1.2.1. По загальному фонду – за рахунок збільшення обсягу передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 289615,78916 тис. грн. та залучення вільних залишків станом на 01.01.2016 на загальну суму 255281,22216 тис. грн.

      1.2.2. По спеціальному фонду – за рахунок збільшення надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 289615,78916 тис. грн. та залучення залишків коштів станом на 01.01.2016 на загальну суму 7256,24401 тис. грн., у тому числі до бюджету розвитку на суму 3781,945 тис. грн.

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування  міського бюджету на 2016 рік із дефіцитом 278514,19513   тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 439138,52368 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 717652,71881 тис. грн. (бюджету розвитку – 714178,4198 тис. грн.).

 

1.3. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік на загальну суму 400351,91017 тис. грн.,  у тому числі видатки загального фонду на 105977,673 тис. грн., видатки спеціального фонду на 294374,23717 тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2016 рік у розрізі  тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та у розрізі бюджетних програм (Додатки 3, 3.1).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі 3156509,63213 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду –  2393465,14932 тис. грн., видатки спеціального фонду – 763044,48281 тис. грн.

 

1.4.  З урахуванням рішень виконавчого комітету міської ради від 13.05.2016 № 451 та від 30.05.2016 № 500 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Миколаєва» збільшити резервний фонд міського бюджету на 830,0 тис. грн. та затвердити його в сумі 3330,0 тис. грн.

 

1.5. Збільшити обсяг надання кредитів з міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік на 7717,796 тис. грн., у тому числі із загального фонду міського бюджету – на 7000,0 тис. грн., із спеціального фонду міського бюджету – на 717,796 тис. грн. (Додаток 4).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнені обсяги на 2016 рік:

- надання кредитів з міського бюджету в сумі 23493,296 тис. грн., у тому числі із загального фонду  – 22000,0 тис. грн., із спеціального фонду – 1493,296 тис. грн.;

- повернення кредитів до міського бюджету в сумі 705,5 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду  – 705,5 тис. грн.

 

 1.6. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 292947,73416 тис. грн. (Додаток 5).

З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету розвитку на 2016 рік у сумі 716193,41980 тис. грн.

 

                               1.7. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2016 році, збільшивши обсяг видатків на 283724,03417 тис. грн. (Додаток 6), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 1117702,54963 тис. грн.

 

                               1.8. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, збільшивши видатки на 1206,84350 тис. грн. (Додаток 7), та затвердити уточнений обсяг  міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 3326,84350 тис. грн.

 

                               1.9. Затвердити перелік об’єктів з охорони земель, фінансування яких буде здійснюватись з міського бюджету за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2016, що надійшли у порядку відшкодування витрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при відведенні (викупі) земель для потреб, не пов'язаних з веденням сільського і лісового господарства, у сумі 205,22777 тис. грн. (Додаток 8).

 

                               1.10. У абзаці третьому пункту 3 рішення слова «один раз на рік» замінити словами «один раз на квартал».

 

                               1.11. Пункт 24 рішення визнати таким, що втратив чинність.

                              

2.Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 27.04.2016 № 402, від 13.06.2016 № 528, від 08.07.2016        № 631, від 28.07.2016 № 697 та за розпорядженнями міського голови від 20.05.2016 № 117р, від 06.06.2016 № 129р, від 10.06.2016 № 137р, від 22.06.2016 № 150р, від 24.06.2016 № 151р, від 29.06.2016 № 159р, від 08.07.2016 № 170р, від 12.07.2016 № 172р, від 22.07.2016 № 178р, від 28.07.2016 № 185р та від 03.08.2016 № 193р.

 

3.Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

4.Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.

 

     Міський голова                                                                               О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

від 11 серпня 2016

 

 

 

 

 

№ 6/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

Код

Найменування доходів згідно
 із бюджетною класифікацією

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 
 
 

 10000000

Податкові надходження 

81900,000

81900,000

0,000

0,000

 

  11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

48300,000

48300,000

0,000

0,000

 

      11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

32000,000

32000,000

0,000

0,000

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

21380,000

21380,000

0,000

0,000

 

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

-5080,000

-5080,000

0,000

0,000

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

8000,000

8000,000

0,000

0,000

 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

1900,000

1900,000

0,000

0,000

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

3500,000

3500,000

0,000

0,000

 

    18050000

Єдиний податок

20200,000

20200,000

0,000

0,000

 

      18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

8000,000

8000,000

0,000

0,000

 

      18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

12200,000

12200,000

0,000

0,000

 

 20000000

 Неподаткові надходження 

17570,000

18100,000

-530,000

800,000

 

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів 

17100,000

17100,000

0,000

0,000

 

22080400 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

1000,000

1000,000

0,000

0,000

 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

-1330,000

0,000

-1330,000

0,000

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

800,000

0,000

800,000

800,000

 

30000000 

Доходи від операцій з капіталом  

-1250,000

0,000

-1250,000

-1250,000

 

31000000 

Надходження від продажу основного капіталу  

-1250,000

0,000

-1250,000

-1250,000

 

31030000 

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності  

-1250,000

0,000

-1250,000

-1250,000

 

40000000

Офіційні трансферти

22744,440

22744,440

0,000

0,000

 

41030600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

1465,300

1465,300

0,000

0,000

 

  41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

18466,900

18466,900

0,000

0,000

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

985,100

985,100

0,000

0,000

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

1012,600

1012,600

0,000

0,000

 

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

64,670

64,670

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обовязків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України

11,670

11,670

0,000

0,000

 

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік

53,000

53,000

0,000

0,000

 

41035200

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

749,870

749,870

0,000

0,000

 

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

98220,000

100000,000

-1780,000

-450,000

 

Всього доходів

120964,440

122744,440

-1780,000

-450,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

О.Ф. Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

від 11 серпня 2016

 

 

 

 

 

№ 6/1

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

262 537,46617

-34 334,56700

296 872,03317

293 397,73416

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

262 537,46617

-34 334,56700

296 872,03317

293 397,73416

208100

На початок періоду

262 537,46617

255 281,22216

7 256,24401

3 781,94500

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-289 615,78916

289 615,78916

289 615,78916

 

Всього за типом кредитора

262 537,46617

-34 334,56700

296 872,03317

293 397,73416

600000

Фінансування за активними операціями

262 537,46617

-34 334,56700

296 872,03317

293 397,73416

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

262 537,46617

-34 334,56700

296 872,03317

293 397,73416

602100

На початок періоду

262 537,46617

255 281,22216

7 256,24401

3 781,94500

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

-289 615,78916

289 615,78916

289 615,78916

 

Всього за типом боргового зобов'язання

262 537,46617

-34 334,56700

296 872,03317

293 397,73416

 

Міський голова              

 

 

 

О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3                                                          до рішення  міської ради                                         від 11 серпня 2016

№ 6/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

 

03

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування 

1 897,70000

1 897,70000

1 230,90000

 

 

24,00000

 

 

 

24,00000

24,00000

1 921,70000

 

091103 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

71,00000

71,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

71,00000

 

091108 

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

-1 000,00000

-1 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 000,00000

 

180409 

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,00000

 

 

 

 

1 300,00000

 

 

 

1 300,00000

1 300,00000

1 300,00000

 

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,00000

 

 

 

 

1 855,95000

 

 

 

1 855,95000

1 855,95000

1 855,95000

 

250404

0133

Інші видатки - видатки на організацію підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва

1 397,80000

1 397,80000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 397,80000

 

 

 

Всього

2 366,50000

2 366,50000

1 230,90000

0,00000

0,00000

3 179,95000

0,00000

0,00000

0,00000

3 179,95000

3 179,95000

5 546,45000

 

10

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

66,00000

66,00000

54,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

66,00000

 

070000

 

Освіта

44 447,14900

44 447,14900

16 049,29700

3 199,05700

0,00000

26 505,86300

0,00000

0,00000

0,00000

26 505,86300

26 505,86300

70 953,01200

 

070000

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

985,10000

985,10000

807,45000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

985,10000

 

 

 

за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

749,87000

0,00000

0,00000

0,00000

749,87000

749,87000

749,87000

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

1 677,68670

1 677,68670

-424,25600

 

 

10 518,28400

 

 

 

10 518,28400

10 518,28400

12 195,97070

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік

9,00000

9,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

9,00000

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

7 262,27500

7 262,27500

747,45000

 

 

13 599,99500

 

 

 

13 599,99500

13 599,99500

20 862,27000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

911,90000

911,90000

747,45000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

911,90000

 

 

 

за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету

-360,00000

-360,00000

 

 

 

-1 622,71400

 

 

 

-1 622,71400

-1 622,71400

-1 982,71400

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік

10,00000

10,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

10,00000

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

224,30000

224,30000

20,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

224,30000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

24,40000

24,40000

20,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

24,40000

 

070304 

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

257,73900

257,73900

181,75300

 

 

-36,00000

 

 

 

-36,00000

-36,00000

221,73900

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

48,80000

48,80000

40,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

48,80000

 

070401 

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

983,35820

983,35820

428,16270

 

 

51,00000

 

 

 

51,00000

51,00000

1 034,35820

 

070501

0930

Професійно-технічні заклади освіти

32 290,60910

32 290,60910

14 731,22130

3 199,05700

 

0,00000

 

 

 

 

 

32 290,60910

 

070601

0941

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

261,07200

261,07200

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

261,07200

 

070801

0970

Придбання підручників 

360,00000

360,00000

 

 

 

2 372,58400

 

 

 

2 372,58400

2 372,58400

2 732,58400

 

 

 

за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету

360,00000

360,00000

 

 

 

1 622,71400

 

 

 

1 622,71400

1 622,71400

1 982,71400

 

 

 

за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

0,00000

 

 

 

 

749,87000

 

 

 

749,87000

749,87000

749,87000

 

070802 

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

192,61500

192,61500

157,88100

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

192,61500

 

070804 

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

371,96100

371,96100

141,03400

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

371,96100

 

070805 

0990

Групи централізованого господарського обслуговування 

25,79000

25,79000

21,13900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

25,79000

 

070806

0990

Інші заклади освіти

54,79300

54,79300

44,91200

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

54,79300

 

070807

0990

Інші освітні програми

484,95000

484,95000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

484,95000

 

110201

0824

Бібліотеки

48,34000

48,34000

39,62300

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

48,34000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

-928,12600

 

 

 

-928,12600

-928,12600

-928,12600

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

0,00000

 

 

 

 

8 758,34700

 

 

 

8 758,34700

8 758,34700

8 758,34700

 

 

 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

2 626,00000

 

 

 

2 626,00000

2 626,00000

2 626,00000

 

 

 

Всього

44 561,48900

44 561,48900

16 143,02000

3 199,05700

0,00000

34 336,08400

0,00000

0,00000

0,00000

34 336,08400

34 336,08400

78 897,57300

 

13

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

24,10000

24,10000

41,20000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

24,10000

 

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

-728,40000

-728,40000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-728,40000

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

1 871,20000

1 871,20000

90,10000

 

 

5 408,30000

 

 

 

5 408,30000

5 408,30000

7 279,50000

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

632,60000

632,60000

23,70000

 

 

6 087,94400

 

 

 

6 087,94400

6 087,94400

6 720,54400

 

130112

0810

Інші видатки 

1,26800

1,26800

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1,26800

 

130113

0810

Централізовані бухгалтерії

5,20000

5,20000

4,20000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

5,20000

 

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

193,30000

193,30000

15,90000

 

 

2 103,00000

 

 

 

2 103,00000

2 103,00000

2 296,30000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

1 526,05600

 

 

 

1 526,05600

1 526,05600

1 526,05600

 

 

 

за рахунок субвенції з державного бюджету місевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

6 170,00000

 

 

 

6 170,00000

6 170,00000

6 170,00000

 

250380

0180

Інші субвенції

0,00000

 

 

 

 

2 059,78990

 

 

 

2 059,78990

2 059,78990

2 059,78990

 

 

 

Всього

1 999,26800

1 999,26800

175,10000

0,00000

0,00000

17 185,08990

0,00000

0,00000

0,00000

17 185,08990

17 185,08990

19 184,35790

 

14

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

42,00000

42,00000

34,50000

 

 

950,00000

 

 

 

950,00000

950,00000

992,00000

 

080000

 

Охорона здоров'я

7 345,89867

7 345,89867

853,91000

0,00000

0,00000

13 529,89500

0,00000

0,00000

0,00000

13 529,89500

13 529,89500

20 875,79367

 

080000

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

1 012,60000

1 012,60000

830,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 012,60000

 

080101

0731

Лікарні

1 173,20000

1 173,20000

-1 500,00000

 

 

8 619,02200

 

 

 

8 619,02200

8 619,02200

9 792,22200

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

-1 830,00000

-1 830,00000

-1 500,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 830,00000

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік

14,00000

14,00000

 

 

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

24,00000

 

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

567,00000

567,00000

 

 

 

2 544,00000

 

 

 

2 544,00000

2 544,00000

3 111,00000

 

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

363,39867

363,39867

23,91000

 

 

138,21700

 

 

 

138,21700

138,21700

501,61567

 

080500 

0722

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

0,00000

 

 

 

 

581,00000

 

 

 

581,00000

581,00000

581,00000

 

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

4 811,80000

4 811,80000

2 305,00000

 

 

1 647,65600

 

 

 

1 647,65600

1 647,65600

6 459,45600

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

2 812,10000

2 812,10000

2 305,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

2 812,10000

 

081002

0763

Інші заходи по охороні здоров'я 

430,50000

430,50000

25,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

430,50000

 

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

30,50000

30,50000

25,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

30,50000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

607,20500

 

 

 

607,20500

607,20500

607,20500

 

 

 

Всього

7 387,89867

7 387,89867

888,41000

0,00000

0,00000

15 087,10000

0,00000

0,00000

0,00000

15 087,10000

15 087,10000

22 474,99867

 

15

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

653,30000

653,30000

447,80000

 

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

663,30000

 

090201

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги  - за рахунок субвенції з державного бюджету

7 700,00000

7 700,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

7 700,00000

 

090202

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу  - за рахунок субвенції з державного бюджету

-7,82269

-7,82269

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-7,82269

 

090205

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення

-0,63497

-0,63497

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-0,63497

 

 

 

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на придбання твердого палива - за рахунок субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

090208

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива - за рахунок субвенції з державного бюджету

0,32012

0,32012

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,32012

 

090216

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу -за рахунок  субвенції з державного бюджету

-5,34358

-5,34358

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-5,34358

 

090302

1040

Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами- за рахунок субвенції з державного бюджету

-1 000,00000

-1 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 000,00000

 

090305

1040

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - за рахунок субвенції з державного бюджету

-1 300,00000

-1 300,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 300,00000

 

090307

1040

Тимчасова державна допомога дітям - за рахунок  субвенції з державного бюджету

-1 200,00000

-1 200,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 200,00000

 

090401

1040

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям- за рахунок  субвенції з державного бюджету

4 965,30000

4 965,30000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

4 965,30000

 

090405

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок  субвенції з державного бюджету

10 766,90000

10 766,90000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

10 766,90000

 

090406

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  - за рахунок субвенції з державного бюджету

13,48112

13,48112

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

13,48112

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

1 648,49000

1 648,49000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 648,49000

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

11,67000

11,67000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

11,67000

 

090416

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-220,00000

-220,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-220,00000

 

090501

1050

Організація та проведення громадських робіт

89,98000

89,98000

73,89400

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

89,98000

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

1 165,35500

1 165,35500

34,00000

 

 

115,50000

 

 

 

115,50000

115,50000

1 280,85500

 

091206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

99,98000

99,98000

9,00000

 

 

2 396,50000

 

 

 

2 396,50000

2 396,50000

2 496,48000

 

091207 

1060

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

-70,00000

-70,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-70,00000

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

3,00000

3,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

3,00000

 

091214

1090

Інші установи та заклади

269,48200

269,48200

39,07000

 

 

138,68300

 

 

 

138,68300

138,68300

408,16500

 

 

 

Всього

23 571,78700

23 571,78700

603,76400

0,00000

0,00000

2 660,68300

0,00000

0,00000

0,00000

2 660,68300

2 660,68300

26 232,47000

 

24

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

27,00000

27,00000

22,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

27,00000

 

110000

 

Культура і мистецтво

1 195,70000

1 195,70000

212,95100

0,00000

0,00000

10 372,27000

0,00000

0,00000

0,00000

10 372,27000

10 372,27000

11 567,97000

 

110201

0824

Бібліотеки

82,99300

82,99300

-20,38600

 

 

2 667,00000

 

 

 

2 667,00000

2 667,00000

2 749,99300

 

 

 

в т.ч. на поповнення бібліотечного фонду

0,00000

 

 

 

 

330,00000

 

 

 

330,00000

330,00000

330,00000

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

196,33000

196,33000

16,50000

 

 

2 658,57000

 

 

 

2 658,57000

2 658,57000

2 854,90000

 

 

 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій Миколаївському міському палацу культури "Молодіжний" на придбання пасажирського мікроавтобусу

0,00000

 

 

 

 

1 397,00000

 

 

 

1 397,00000

1 397,00000

1 397,00000

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

791,85000

791,85000

145,45100

 

 

3 336,70000

 

 

 

3 336,70000

3 336,70000

4 128,55000

 

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік

0,00000

 

 

 

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

10,00000

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

124,52700

124,52700

71,38600

 

 

1 710,00000

 

 

 

1 710,00000

1 710,00000

1 834,52700

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

2 380,12800

 

 

 

2 380,12800

2 380,12800

2 380,12800

 

 

 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

2 174,80000

 

 

 

2 174,80000

2 174,80000

2 174,80000

 

 

 

Всього

1 222,70000

1 222,70000

235,05100

0,00000

0,00000

12 752,39800

0,00000

0,00000

0,00000

12 752,39800

12 752,39800

13 975,09800

 

40

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

233,75500

233,75500

177,20000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

233,75500

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

4 347,88600

4 347,88600

 

 

 

44,99000

 

 

 

44,99000

44,99000

4 392,87600

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

0,00000

 

 

 

 

26 220,00000

 

 

 

26 220,00000

26 220,00000

26 220,00000

 

100106

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0,00000

 

 

 

 

5 265,00000

 

 

 

5 265,00000

5 265,00000

5 265,00000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

10 847,57133

10 847,57133

 

2 300,00000

 

51 344,00000

 

 

 

51 344,00000

51 344,00000

62 191,57133

 

 

 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

12 000,00000

 

 

 

12 000,00000

12 000,00000

12 000,00000

 

100208

0620

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

0,00000

 

 

 

 

10 044,16400

 

 

 

10 044,16400

10 044,16400

10 044,16400

 

100302 

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

-64,60000

-64,60000

 

 

 

13,80000

 

 

 

13,80000

13,80000

-50,80000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

-738,32100

 

 

 

-738,32100

-738,32100

-738,32100

 

150201

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури 

0,00000

 

 

 

 

650,00000

 

 

 

650,00000

650,00000

650,00000

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

5 000,00000

5 000,00000

 

 

 

56 320,68300

 

 

 

56 320,68300

56 306,25126

61 320,68300

 

 

 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

0,00000

 

 

 

 

200,00000

 

 

 

200,00000

200,00000

200,00000

 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

209,34000

209,34000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

209,34000

 

180409 

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,00000

 

 

 

 

6 500,00000

 

 

 

6 500,00000

6 500,00000

6 500,00000

 

200200

0511

Охорона та раціональне використання земель

0,00000

 

 

 

 

205,22777

 

 

 

205,22777

 

205,22777

 

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,00000

 

 

 

 

1 206,84350

280,00000

 

 

926,84350

0,00000

1 206,84350

 

 

 

Всього

20 573,95233

20 573,95233

177,20000

2 300,00000

0,00000

157 076,38727

280,00000

0,00000

0,00000

156 796,38727

155 649,88426

177 650,33960

 

45

 

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

180,10000

180,10000

36,90000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

180,10000

 

250404

0133

Інші видатки - видатки на здійснення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади та оформлення відповідної технічної документації 

825,00000

825,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

825,00000

 

 

 

Всього

1 005,10000

1 005,10000

36,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 005,10000

 

48

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

72,00000

72,00000

59,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

72,00000

 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

0,00000

 

 

 

 

682,68700

 

 

 

682,68700

682,68700

682,68700

 

 

 

Всього

72,00000

72,00000

59,10000

0,00000

0,00000

682,68700

0,00000

0,00000

0,00000

682,68700

682,68700

754,68700

 

56

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

66,00000

66,00000

54,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

66,00000

 

 

 

Всього

66,00000

66,00000

54,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

66,00000

 

67

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

66,00000

66,00000

54,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

66,00000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00000

 

 

 

 

870,00000

 

 

 

870,00000

870,00000

870,00000

 

210105 

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

-669,03400

-669,03400

 

 

 

74,03400

 

 

 

74,03400

74,03400

-595,00000

 

210110 

0320

Заходи з організації рятування на водах 

25,00000

25,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

25,00000

 

 

 

Всього

-578,03400

-578,03400

54,10000

0,00000

0,00000

944,03400

0,00000

0,00000

0,00000

944,03400

944,03400

366,00000

 

75

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

159,00000

159,00000

130,40000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

159,00000

 

250404

0133

Інші видатки - резерв коштів, які в 2016 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-7 700,00000

-7 700,00000

 

 

 

-3 300,00000

 

 

 

-3 300,00000

-3 300,00000

-11 000,00000

 

 

 

Всього

-7 541,00000

-7 541,00000

130,40000

0,00000

0,00000

-3 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-3 300,00000

-3 300,00000

-10 841,00000

 

76

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250102

0133

Резервний фонд

830,00000

 

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

830,00000

 

 

 

Всього

830,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

830,00000

 

90

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

195,00000

195,00000

159,80000

 

 

6,00000

 

 

 

6,00000

6,00000

201,00000

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне  господарство

678,70500

678,70500

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

678,70500

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

147,60000

147,60000

 

 

 

-324,00000

 

 

 

-324,00000

-324,00000

-176,40000

 

100207

0511

Берегоукріплювальні роботи

-92,00000

-92,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-92,00000

 

100302

0620

Комбінати комунальних  підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

50,00000

50,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

50,00000

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд 

7,42700

7,42700

1,98900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

7,42700

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,00000

 

 

 

 

3 950,00000

 

 

 

3 950,00000

3 950,00000

3 950,00000

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

92,92000

92,92000

 

 

 

7 145,00000

 

 

 

7 145,00000

7 145,00000

7 237,92000

 

 

 

Всього

1 079,65200

1 079,65200

161,78900

0,00000

0,00000

10 777,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 777,00000

10 777,00000

11 856,65200

 

91

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

108,10000

108,10000

88,60000

 

 

65,00000

 

 

 

65,00000

65,00000

173,10000

 

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

3,00000

3,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

3,00000

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

353,00000

353,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

353,00000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

1 154,00000

1 154,00000

 

 

 

430,00000

 

 

 

430,00000

430,00000

1 584,00000

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,00000

 

 

 

 

35,00000

 

 

 

35,00000

35,00000

35,00000

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

433,00000

433,00000

 

 

 

14 180,00000

 

 

 

14 180,00000

14 180,00000

14 613,00000

 

 

 

Всього

2 051,10000

2 051,10000

88,60000

0,00000

0,00000

14 710,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 710,00000

14 710,00000

16 761,10000

 

92

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

153,00000

153,00000

125,40000

 

 

238,00000

 

 

 

238,00000

238,00000

391,00000

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне  господарство

0,00000

 

 

 

 

189,50000

 

 

 

189,50000

189,50000

189,50000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

49,00000

49,00000

 

 

 

573,20000

 

 

 

573,20000

573,20000

622,20000

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,00000

 

 

 

 

10 475,52400

 

 

 

10 475,52400

10 475,52400

10 475,52400

 

 

 

Всього

202,00000

202,00000

125,40000

0,00000

0,00000

11 476,22400

0,00000

0,00000

0,00000

11 476,22400

11 476,22400

11 678,22400

 

93

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

204,90000

204,90000

167,90000

 

 

823,60000

 

 

 

823,60000

823,60000

1 028,50000

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

1 095,52000

1 095,52000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 095,52000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

5 806,84000

5 806,84000

 

 

 

-235,00000

 

 

 

-235,00000

-235,00000

5 571,84000

 

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,00000

 

 

 

 

235,00000

 

 

 

235,00000

235,00000

235,00000

 

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,00000

 

 

 

 

15 983,00000

 

 

 

15 983,00000

15 983,00000

15 983,00000

 

 

 

Всього

7 107,26000

7 107,26000

167,90000

0,00000

0,00000

16 806,60000

0,00000

0,00000

0,00000

16 806,60000

16 806,60000

23 913,86000

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

105 977,67300

105 147,67300

20 331,73400

5 499,05700

0,00000

294 374,23717

280,00000

0,00000

0,00000

294 094,23717

292 947,73416

400 351,91017

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

21 929,90000

21 929,90000

1 637,45000

0,00000

0,00000

25 317,67000

0,00000

0,00000

0,00000

25 317,67000

25 317,67000

47 247,57000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              

 

 

 

 

 

О.Ф. Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1                                                                               до рішення  міської ради                                       від 11 серпня2016          № 6/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів (КПКВК)

 

 

 

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

1 897,70000

1 897,70000

1 230,90000

 

 

24,00000

 

 

 

24,00000

24,00000

1 921,70000

03

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

71,00000

71,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

71,00000

03

1

316

0

091108 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-1 000,00000

-1 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 000,00000

03

1

747

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,00000

 

 

 

 

1 300,00000

 

 

 

1 300,00000

1 300,00000

1 300,00000

03

1

837

0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,00000

 

 

 

 

1 855,95000

 

 

 

1 855,95000

1 855,95000

1 855,95000

03

1

860

0

250404

Інші видатки

1 397,80000

1 397,80000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 397,80000

 

 

 

 

 

Всього

2 366,50000

2 366,50000

1 230,90000

0,00000

0,00000

3 179,95000

0,00000

0,00000

0,00000

3 179,95000

3 179,95000

5 546,45000

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері освіти

66,00000

66,00000

54,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

66,00000

10

1

100

0

070000

Освіта

44 447,14900

44 447,14900

16 049,29700

3 199,05700

0,00000

26 505,86300

0,00000

0,00000

0,00000

26 505,86300

26 505,86300

70 953,01200

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

1 677,68670

1 677,68670

-424,25600

 

 

10 518,28400

 

 

 

10 518,28400

10 518,28400

12 195,97070

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

7 262,27500

7 262,27500

747,45000

 

 

13 599,99500

 

 

 

13 599,99500

13 599,99500

20 862,27000

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

224,30000

224,30000

20,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

224,30000

10

1

107

0

070304 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

257,73900

257,73900

181,75300

 

 

-36,00000

 

 

 

-36,00000

-36,00000

221,73900

10

1

109

0

070401 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

983,35820

983,35820

428,16270

 

 

51,00000

 

 

 

51,00000

51,00000

1 034,35820

10

1

110

0

070501

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

32 290,60910

32 290,60910

14 731,22130

3 199,05700

 

0,00000

 

 

 

 

 

32 290,60910

10

1

112

0

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

261,07200

261,07200

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

261,07200

10

1

116

0

070801

Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників

360,00000

360,00000

 

 

 

2 372,58400

 

 

 

2 372,58400

2 372,58400

2 732,58400

10

1

117

0

070802 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

192,61500

192,61500

157,88100

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

192,61500

10

1

119

0

070804 

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

371,96100

371,96100

141,03400

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

371,96100

10

1

120

0

070805 

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

25,79000

25,79000

21,13900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

25,79000

10

1

121

0

070806

Утримання інших закладів освіти

54,79300

54,79300

44,91200

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

54,79300

10

1

122

0

070807

Інші освітні програми

484,95000

484,95000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

484,95000

10

1

406

0

110201

Бібліотеки

48,34000

48,34000

39,62300

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

48,34000

10

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-928,12600

 

 

 

-928,12600

-928,12600

-928,12600

10

1

633

0

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0,00000

 

 

 

 

8 758,34700

 

 

 

8 758,34700

8 758,34700

8 758,34700

 

 

 

 

 

Всього

44 561,48900

44 561,48900

16 143,02000

3 199,05700

0,00000

34 336,08400

0,00000

0,00000

0,00000

34 336,08400

34 336,08400

78 897,57300

13

0

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері фізичної культури і спорту

24,10000

24,10000

41,20000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

24,10000

13

1

501

0

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

-728,40000

-728,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-728,40000

13

1

501

1

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

-728,40000

-728,40000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-728,40000

13

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

2 697,10000

2 697,10000

129,70000

0,00000

0,00000

13 599,24400

0,00000

0,00000

0,00000

13 599,24400

13 599,24400

16 296,34400

13

1

502

1

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

193,30000

193,30000

15,90000

 

 

2 103,00000

 

 

 

2 103,00000

2 103,00000

2 296,30000

13

1

502

2

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 871,20000

1 871,20000

90,10000

 

 

5 408,30000

 

 

 

5 408,30000

5 408,30000

7 279,50000

13

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

632,60000

632,60000

23,70000

 

 

6 087,94400

 

 

 

6 087,94400

6 087,94400

6 720,54400

13

1

505

0

130113

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

5,20000

5,20000

4,20000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

5,20000

13

1

510

0

130112

Інші видатки

1,26800

1,26800

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1,26800

13

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

1 526,05600

 

 

 

1 526,05600

1 526,05600

1 526,05600

13

1

880

0

250380

Інші субвенції

0,00000

 

 

 

 

2 059,78990

 

 

 

2 059,78990

2 059,78990

2 059,78990

 

 

 

 

 

Всього

1 999,26800

1 999,26800

175,10000

0,00000

0,00000

17 185,08990

0,00000

0,00000

0,00000

17 185,08990

17 185,08990

19 184,35790

14

0

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

42,00000

42,00000

34,50000

 

 

950,00000

 

 

 

950,00000

950,00000

992,00000

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

7 345,89867

7 345,89867

853,91000

0,00000

0,00000

13 529,89500

0,00000

0,00000

0,00000

13 529,89500

13 529,89500

20 875,79367

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1 173,20000

1 173,20000

-1 500,00000

 

 

8 619,02200

 

 

 

8 619,02200

8 619,02200

9 792,22200

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

567,00000

567,00000

 

 

 

2 544,00000

 

 

 

2 544,00000

2 544,00000

3 111,00000

14

1

212

0

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

363,39867

363,39867

23,91000

 

 

138,21700

 

 

 

138,21700

138,21700

501,61567

14

1

214

0

080500 

Надання стоматологічної допомоги населенню

0,00000

 

 

 

 

581,00000

 

 

 

581,00000

581,00000

581,00000

14

1

218

0

      080800

Первинна медична допомога населенню

4 811,80000

4 811,80000

2 305,00000

 

 

1 647,65600

 

 

 

1 647,65600

1 647,65600

6 459,45600

14

1

222

0

081002

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

430,50000

430,50000

25,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

430,50000

14

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

607,20500

 

 

 

607,20500

607,20500

607,20500

 

 

 

 

 

Всього

7 387,89867

7 387,89867

888,41000

0,00000

0,00000

15 087,10000

0,00000

0,00000

0,00000

15 087,10000

15 087,10000

22 474,99867

15

0

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

018

0

010116

Керівництво і управління у  сфері праці та соціального захисту населення

653,30000

653,30000

447,80000

 

 

10,00000

 

 

 

10,00000

10,00000

663,30000

15

1

301

0

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

18 466,90000

18 466,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 466,90000

15

1

301

1

090201

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

7 700,00000

7 700,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

7 700,00000

15

1

301

6

090405

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

10 766,90000

10 766,90000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

10 766,90000

15

1

302

0

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15

1

302

1

090202

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

-7,82269

-7,82269

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-7,82269

15

1

302

2

090205

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення

-0,63497

-0,63497

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-0,63497

 

 

 

 

 

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на придбання твердого палива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

302

3

090208

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

0,32012

0,32012

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

0,32012

15

1

302

5

090216

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

-5,34358

-5,34358

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-5,34358

15

1

302

6

090406

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

13,48112

13,48112

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

13,48112

15

1

304

0

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

1 465,30000

1 465,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 465,30000

15

1

304

1

090302

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

-1 000,00000

-1 000,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 000,00000

15

1

304

4

090305

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

-1 300,00000

-1 300,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 300,00000

15

1

304

6

090307

Надання тимчасової державної допомоги дітям

-1 200,00000

-1 200,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-1 200,00000

15

1

304

8

090401

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

4 965,30000

4 965,30000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

4 965,30000

15

1

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

1 265,33500

1 265,33500

43,00000

0,00000

0,00000

2 512,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 512,00000

2 512,00000

3 777,33500

15

1

310

4

091204 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1 165,35500

1 165,35500

34,00000

 

 

115,50000

 

 

 

115,50000

115,50000

1 280,85500

15

1

310

5

091206

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

99,98000

99,98000

9,00000

 

 

2 396,50000

 

 

 

2 396,50000

2 396,50000

2 496,48000

15

1

319

0

091207 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

-70,00000

-70,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-70,00000

15

1

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

-217,00000

-217,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-217,00000

15

1

320

1

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-220,00000

-220,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-220,00000

15

1

320

2

091209

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

3,00000

3,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

3,00000

15

1

330

0

091214

Інші установи та заклади

269,48200

269,48200

39,07000

 

 

138,68300

 

 

 

138,68300

138,68300

408,16500

15

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

1 648,49000

1 648,49000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 648,49000

15

1

324

0

090501

Організація та проведення громадських робіт

89,98000

89,98000

73,89400

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

89,98000

 

 

 

 

 

Всього

23 571,78700

23 571,78700

603,76400

0,00000

0,00000

2 660,68300

0,00000

0,00000

0,00000

2 660,68300

2 660,68300

26 232,47000

24

0

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини

27,00000

27,00000

22,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

27,00000

24

1

400

0

 

Культура

1 195,70000

1 195,70000

212,95100

0,00000

0,00000

10 372,27000

0,00000

0,00000

0,00000

10 372,27000

10 372,27000

11 567,97000

24

1

406

0

110201

Бібліотеки

82,99300

82,99300

-20,38600

 

 

2 667,00000

 

 

 

2 667,00000

2 667,00000

2 749,99300

24

1

409

0

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

196,33000

196,33000

16,50000

 

 

2 658,57000

 

 

 

2 658,57000

2 658,57000

2 854,90000

24

1

410

0

110205

Школи естетичного виховання дiтей

791,85000

791,85000

145,45100

 

 

3 336,70000

 

 

 

3 336,70000

3 336,70000

4 128,55000

24

1

420

0

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

124,52700

124,52700

71,38600

 

 

1 710,00000

 

 

 

1 710,00000

1 710,00000

1 834,52700

24

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

2 380,12800

 

 

 

2 380,12800

2 380,12800

2 380,12800

 

 

 

 

 

Всього

1 222,70000

1 222,70000

235,05100

0,00000

0,00000

12 752,39800

0,00000

0,00000

0,00000

12 752,39800

12 752,39800

13 975,09800

40

0

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

233,75500

233,75500

177,20000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

233,75500

40

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

4 347,88600

4 347,88600

 

 

 

44,99000

 

 

 

44,99000

44,99000

4 392,87600

40

1

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31 485,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31 485,00000

31 485,00000

31 485,00000

40

1

602

1

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

0,00000

 

 

 

 

26 220,00000

 

 

 

26 220,00000

26 220,00000

26 220,00000

40

1

602

2

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0,00000

 

 

 

 

5 265,00000

 

 

 

5 265,00000

5 265,00000

5 265,00000

40

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

10 847,57133

10 847,57133

 

2 300,00000

 

51 344,00000

 

 

 

51 344,00000

51 344,00000

62 191,57133

40

1

610

0

100208

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

0,00000

 

 

 

 

10 044,16400

 

 

 

10 044,16400

10 044,16400

10 044,16400

40

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

-64,60000

-64,60000

 

 

 

13,80000

 

 

 

13,80000

13,80000

-50,80000

40

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

-738,32100

 

 

 

-738,32100

-738,32100

-738,32100

40

1

642

0

 

Збереження пам’яток історії та культури

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

650,00000

650,00000

650,00000

40

1

642

1

150201

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація  пам’яток історії та культури

0,00000

 

 

 

 

650,00000

 

 

 

650,00000

650,00000

650,00000

40

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

5 000,00000

5 000,00000

 

 

 

56 320,68300

 

 

 

56 320,68300

56 306,25126

61 320,68300

40

1

742

0

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

209,34000

209,34000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

209,34000

40

1

747

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,00000

 

 

 

 

6 500,00000

 

 

 

6 500,00000

6 500,00000

6 500,00000

40

1

761

0

 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

205,22777

0,00000

0,00000

0,00000

205,22777

0,00000

205,22777

40

1

761

2

200200

Охорона і раціональне використання земель

0,00000

 

 

 

 

205,22777

 

 

 

205,22777

 

205,22777

40

1

911

0

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,00000

 

 

 

 

1 206,84350

280,00000

0,00000

0,00000

926,84350

 

1 206,84350

 

 

 

 

 

Всього

20 573,95233

20 573,95233

177,20000

2 300,00000

0,00000

157 076,38727

280,00000

0,00000

0,00000

156 796,38727

155 649,88426

177 650,33960

45

0

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності

180,10000

180,10000

36,90000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

180,10000

45

1

860

0

250404

Інші видатки

825,00000

825,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

825,00000

 

 

 

 

 

Всього

1 005,10000

1 005,10000

36,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 005,10000

48

0

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері  містобудування та архітектури

72,00000

72,00000

59,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

72,00000

48

1

643

0

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

0,00000

 

 

 

 

682,68700

 

 

 

682,68700

682,68700

682,68700

 

 

 

 

 

Всього

72,00000

72,00000

59,10000

0,00000

0,00000

682,68700

0,00000

0,00000

0,00000

682,68700

682,68700

754,68700

56

0

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері  земельних відносин

66,00000

66,00000

54,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

66,00000

 

 

 

 

 

Всього

66,00000

66,00000

54,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

66,00000

67

0

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

66,00000

66,00000

54,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

66,00000

67

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

870,00000

 

 

 

870,00000

870,00000

870,00000

67

1

781

0

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

-669,03400

-669,03400

 

 

 

74,03400

 

 

 

74,03400

74,03400

-595,00000

67

1

784

0

210110 

Організація рятування на водах

25,00000

25,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

25,00000

 

 

 

 

 

Всього

-578,03400

-578,03400

54,10000

0,00000

0,00000

944,03400

0,00000

0,00000

0,00000

944,03400

944,03400

366,00000

75

0

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері фінансів

159,00000

159,00000

130,40000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

159,00000

75

1

860

0

250404

Інші видатки

-7 700,00000

-7 700,00000

 

 

 

-3 300,00000

 

 

 

-3 300,00000

-3 300,00000

-11 000,00000

 

 

 

 

 

Всього

-7 541,00000

-7 541,00000

130,40000

0,00000

0,00000

-3 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-3 300,00000

-3 300,00000

-10 841,00000

76

0

000

0

76

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

1

000

0

76

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

1

801

0

250102

Резервний фонд

830,00000

 

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

830,00000

 

 

 

 

 

Всього

830,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

830,00000

90

0

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

195,00000

195,00000

159,80000

 

 

6,00000

 

 

 

6,00000

6,00000

201,00000

90

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

7,42700

7,42700

1,98900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7,42700

90

1

502

4

130110 

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

7,42700

7,42700

1,98900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

7,42700

90

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

678,70500

678,70500

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

678,70500

90

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

147,60000

147,60000

 

 

 

-324,00000

 

 

 

-324,00000

-324,00000

-176,40000

90

1

609

0

100207

Забезпечення проведення берегоукріплювальних робіт

-92,00000

-92,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-92,00000

90

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

50,00000

50,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

50,00000

90

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

3 950,00000

 

 

 

3 950,00000

3 950,00000

3 950,00000

90

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

92,92000

92,92000

 

 

 

7 145,00000

 

 

 

7 145,00000

7 145,00000

7 237,92000

 

 

 

 

 

Всього

1 079,65200

1 079,65200

161,78900

0,00000

0,00000

10 777,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 777,00000

10 777,00000

11 856,65200

91

0

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

108,10000

108,10000

88,60000

 

 

65,00000

 

 

 

65,00000

65,00000

173,10000

91

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

3,00000

3,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

3,00000

91

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

353,00000

353,00000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

353,00000

91

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

1 154,00000

1 154,00000

 

 

 

430,00000

 

 

 

430,00000

430,00000

1 584,00000

91

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

35,00000

 

 

 

35,00000

35,00000

35,00000

91

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

433,00000

433,00000

 

 

 

14 180,00000

 

 

 

14 180,00000

14 180,00000

14 613,00000

 

 

 

 

 

Всього

2 051,10000

2 051,10000

88,60000

0,00000

0,00000

14 710,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 710,00000

14 710,00000

16 761,10000

92

0

000

0

92

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

000

0

92

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

153,00000

153,00000

125,40000

 

 

238,00000

 

 

 

238,00000

238,00000

391,00000

92

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

0,00000

 

 

 

 

189,50000

 

 

 

189,50000

189,50000

189,50000

92

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

49,00000

49,00000

 

 

 

573,20000

 

 

 

573,20000

573,20000

622,20000

92

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,00000

 

 

 

 

10 475,52400

 

 

 

10 475,52400

10 475,52400

10 475,52400

 

 

 

 

 

Всього

202,00000

202,00000

125,40000

0,00000

0,00000

11 476,22400

0,00000

0,00000

0,00000

11 476,22400

11 476,22400

11 678,22400

93

0

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

204,90000

204,90000

167,90000

 

 

823,60000

 

 

 

823,60000

823,60000

1 028,50000

93

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

1 095,52000

1 095,52000

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

1 095,52000

93

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

5 806,84000

5 806,84000

 

 

 

-235,00000

 

 

 

-235,00000

-235,00000

5 571,84000

93

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,00000

 

 

 

 

235,00000

 

 

 

235,00000

235,00000

235,00000

93

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,00000

 

 

 

 

15 983,00000

 

 

 

15 983,00000

15 983,00000

15 983,00000

 

 

 

 

 

Всього

7 107,26000

7 107,26000

167,90000

0,00000

0,00000

16 806,60000

0,00000

0,00000

0,00000

16 806,60000

16 806,60000

23 913,86000

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

105 977,67300

105 147,67300

20 331,73400

5 499,05700

0,00000

294 374,23717

280,00000

0,00000

0,00000

294 094,23717

292 947,73416

400 351,91017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             

 

 

 

 

 

О.Ф. Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  4

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 11серпня 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 6/1

 

 

 

Зміни до обсягів повернення кредитів до міського бюджету міста Миколаєва  та розподіл надання кредитів
з міського бюджету міста Миколаєва   в  2016 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

 

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250908

1060

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

7 000,000

717,796

 

7 717,796

 

 

 

 

7 000,000

717,796

 

7 717,796

 

250909

1060

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

7 000,000

717,796

 

7 717,796

 

 

 

 

7 000,000

717,796

 

7 717,796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток   5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  від 11 серпня 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  № 6/1 

 

 

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

 у т.ч.

резерв

кошти, що передаються

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

3 179,950

0,000

3 179,950

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

24,000

 

24,000

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР  "Інститут соціально-економічного розвитку міста"

 

 

 

300,000

 

300,000

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР ПДЗОВ  "Дельфін"

 

 

 

1 000,000

 

1 000,000

 

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Капітальні видатки

 

 

 

1 855,9500

 

1 855,9500

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

67 825,131

 

68 324,260

34 336,08400

0,00000

34 336,08400

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки

 

 

 

10 518,284

 

10 518,284

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

Капітальні видатки

 

 

 

13 599,995

 

13 599,99500

 

 

 

у т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

-1 622,71400

 

-1 622,71400

 

070304

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

Капітальні видатки

 

 

 

-36,000

 

-36,000

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Капітальні видатки

 

 

 

51,000

 

51,000

 

070801

0970

Придбання підручників

Капітальні видатки

 

 

 

2 372,584

 

2 372,584

 

 

 

у т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

1 622,714

 

1 622,714

 

 

 

у т.ч. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

 

 

 

 

749,870

 

749,870

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту ДНЗ №12 по вул.Лазурна,22  у м.Миколаєві , у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1100,000

 

1100,000

50,442

 

50,442

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту  ДНЗ № 139 по вул.Океанівська,28 А у м.Миколаєві , у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1000,000

 

1000,000

50,006

 

50,006

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту  ДНЗ № 133 по вул.Металургів,30 у м.Миколаєві , у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1000,000

 

1000,000

49,924

 

49,924

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту ДНЗ №144 по вул.Океанівська, 42  у м.Миколаєві , у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1100,000

 

1100,000

51,383

 

51,383

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту ДНЗ №5 по вул.Колодязна, 41  у м.Миколаєві , у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1200,000

 

1200,000

50,235

 

50,235

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту  ДНЗ № 17 по вул.Космонавтів, 144 А  у м.Миколаєві , у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1100,000

 

1100,000

49,944

 

49,944

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Нове будівництво дитячого дошкільного закладу в мкр. Північний у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-1 580,000

 

-1 580,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Нове будівництво дитячого дошкільного закладу у мкр. Варварівка у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

31 953,000

 

31 953,000

300,000

 

300,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту Палацу творчості учнів м.Миколаєва по вул. Адміральська,31   у м.Миколаєвї , у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1499,000

 

1499,000

49,940

 

49,940

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво спортивної зали економічного ліцею №1 по вул.Артема, 9 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

779,992

 

779,992

0,000

 

0,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої творчості" за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Олійника, 36, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

3 500,000

 

3 500,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ "Академія дитячої творчості" за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Олійника, 36

 

 

 

2 626,000

 

2 626,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

2 626,000

 

2 626,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64, вул.Архітектора Старова, 6Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-3 310,523

 

-2 739,499

-2 739,499

 

-2 739,499

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по вул.Архітектора Старова, 6Г у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

3 310,523

2,2

3 238,628

3 240,267

 

3 240,267

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1  у м.Миколаєві, у  т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 536,184

 

1 536,184

652,000

 

652,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №54 по пр.Корабелів, 10-б в м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

857,955

 

857,955

928,000

 

928,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул. Чигрина, 143 у м.Миколаєві  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

18 600,000

 

18 600,000

300,000

 

300,000

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту  ЗОШ №33 по вул.Океанівська, 12 у м.Миколаєві , у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1100,000

 

1100,000

50,394

 

50,394

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту ЗОШ №3 по вул.Чкалова,114  у м.Миколаєві , у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1100,000

 

1100,000

50,400

 

50,400

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту ЗОШ №24 по вул.Лісова, 1  у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1200,000

 

1200,000

50,669

 

50,669

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту ЗОШ № 30 по вул.Квітнева,50   у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1200,000

 

1200,000

50,048

 

50,048

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Технічне переоснащення системи керування опаленням теплового пункту ЗОШ №28 по вул.Чайковського,30   у м.Миколаєві , у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1499,000

 

1499,000

50,068

 

50,068

 

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

15 759,4930

 

15 759,4930

17 185,08990

0,00000

17 185,08990

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

 

 

 

5 408,300

 

5 408,300

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

Капітальні видатки

 

 

 

6 087,944

 

6 087,944

 

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Капітальні видатки

 

 

 

2 103,000

 

2 103,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво трансформаторної підстанції для електропостачання Центрального міського стадіону по вул.Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, у  т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-4 514,748

 

-4 514,748

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво трансформаторної підстанції для електропостачання Центрального міського стадіону по вул.Спортивній, 1/1 в м.Миколаїв

 

 

 

6 170,000

 

6 170,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

6 170,000

 

6 170,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво тренувального футбольного поля з облаштуванням пісочно-тирсового покриття Центрального міського стадіону, по вул.Спортивній,1/1 в м. Миколаєві ,у т.ч. проектні роботи та експертиза

-2 000,000

 

-2 000,000

-100,000

 

-100,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Нове будівництво футбольного поля №1 Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

17 580,536

 

17 580,536

562,421

 

562,421

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючого центрального футбольного поля №1 Центрального міського стадіону по вул.Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

15 000,000

 

15 000,000

1 250,000

 

1 250,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція спортивного майданчика Центрального міського стадіону по вул.Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

2 000,000

 

2 000,000

1 622,327

 

1 622,327

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція  легкоатлетичного манежу за адресою:вул.Спортивна, 1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

300,000

 

300,000

300,000

 

300,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція адміністративної будівлі Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

-17 121,043

 

-17 121,043

-3 763,944

 

-3 763,944

 

250380

0180

Інші субвенції

Субвенція з міського бюджету міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на співфінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, по об’єкту «Спортивний корпус спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з адміністративно-побутовою будівлею по просп. Героїв Сталінграда, 4, м.Миколаїв — будівництво»

 

 

 

2 059,78990

 

2 059,78990

 

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

1 007,983

 

1 007,983

15 087,100

0,000

15 087,100

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

950,000

 

950,000

 

080101

0731

Лікарні

Капітальні видатки

 

 

 

8 619,022

 

8 619,022

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік

 

 

 

 

10,000

 

10,000

 

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

Капітальні видатки

 

 

 

2 544,000

 

2 544,000

 

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

Капітальні видатки

 

 

 

138,217

 

138,217

 

080500

0722

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

Капітальні видатки

 

 

 

581,000

 

581,000

 

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальні видатки

 

 

 

1 647,656

 

1 647,656

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Придбання приміщення за адресою: вул.Привільна,41 під розміщення сімейної амбулаторії КЗ ММР "ЦПМСД № 5"

-1 000,000

 

-1 000,000

-1 000,000

 

-1 000,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Придбання приміщення за адресою: вул.Привільна,41/1, під розміщення сімейної амбулаторії №1 КЗ ММР "ЦПМСД № 5"

1 600,000

 

1 600,000

1 600,000

 

1 600,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки №4 за адресою: м.Миколаїв, пров. Герцена, 2, у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза

380,549

 

380,549

380,549

 

380,549

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція  сімейної амбулаторії № 4 комунального закладу Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» по вул. 11 Поздовжня, 45 у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

27,434

 

27,434

27,434

 

27,434

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючої будівлі (літ. Н-1 автоклавна - кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул. Корабелів, 14-в, м. Миколаїв, в т.ч. проектні роботи та експертиза

-8 807,781

 

-8 669,715

-1 724,072

 

-1 724,072

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючого будинку (літ. Н-1 автоклавна - кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул. Корабелів, 14-в, м. Миколаїв, в т.ч. проектні роботи та експертиза

8807,781

1,570

8669,715

2 723,294

 

2 723,294

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючих будівель лікувально-профілактичних закладів під квартири для медичних працівників, в тому числі проектні роботи та експертиза

 

 

 

-400,000

 

-400,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція системи опалення міської лікарні №4, у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

 

 

 

-400,000

 

-400,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщення під розміщення сімейної амбулаторії КЗ ММР "ЦПМСД №5", в тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

-1 000,000

 

-1 000,000

-1 000,000

 

-1 000,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщення під розміщення сімейної амбулаторії №1 КЗ ММР "ЦПМСД №5" за адресами: вул.Привільна,41/1 та вул.Привільна,41/3, в тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

1 000,000

 

1 000,000

400,000

 

400,000

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

2 660,683

0,000

2 660,683

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

10,000

 

10,000

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Капітальні видатки

 

 

 

115,500

 

115,500

 

091206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

Капітальні видатки

 

 

 

2 396,500

 

2 396,500

 

091214

1090

Інші установи та заклади

Капітальні видатки

 

 

 

138,683

 

138,683

 

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

46 926,178

 

26 000,696

12 752,398

0,000

12 752,398

 

110201

0824

Бiблiотеки

Капітальні видатки

 

 

 

2 667,000

 

2 667,000

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Капітальні видатки

 

 

 

2 658,570

 

2 658,570

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих теріторій на придбання пасажирського автобусу для Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» за адресою: вул.Театральна,1 у м.Миколаєві

 

 

 

 

1 397,000

 

1 397,000

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

Капітальні видатки

 

 

 

3 336,700

 

3 336,700

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2016 рік

 

 

 

 

10,000

 

10,000

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Капітальні видатки

 

 

 

1 710,000

 

1 710,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

КУ Миколаївський зоопарк. Будівництво оглядового пішохідного містка між вольєрами слоновника та жирафника за адресою: пл.М.Леонтовича,1 у м.Миколаєві

1 038,095

0,0

1 038,095

1 038,095

 

1 038,095

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

874,800

 

874,800

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція благоустрою прилеглої території Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» за адресою: вул.Театральна,1 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 342,033

0,0

1 342,033

42,033

 

42,033

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція благоустрою прилеглої території Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» за адресою: вул.Театральна,1 у м.Миколаєві

 

 

 

1 300,000

 

1 300,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

1 300,000

 

1 300,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1  під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-10 050,000

 

-9 810,000

-290,000

 

-290,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 в м.Миколаєві під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

20 000,000

 

 

290,000

 

290,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція павільйону кафе з підвалом під культурно-ігровий павільйон в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка", в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (1 етап)

-4 490,000

 

-4 490,000

-3 892,000

 

-3 892,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція павільйону-кафе з підвалом під культурно-ігровий комплекс в БУ ММР КІК"ДМ"Казка" по вул.Декабристів, 38-а в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

4 490,000

 

4 490,000

3 892,000

 

3 892,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція нежитлового приміщення по пров. Прорізному,21 під дитячу музичну школу №6, в т.ч. проектно- вишукувальні  роботи та експертиза ( 1 етап)

-25,000

 

-25,000

-25,000

 

-25,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція нежитлового приміщення по пров. Прорізному,21/2 під дитячу музичну школу №6, в т.ч. проектно-вишукувальні  роботи та експертиза

8 000,000

 

8 000,000

25,000

 

25,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція господарчого приміщення під сантехвузол з підведенням інженерних комунікацій: систем водопостачання та водовідведення Малокорениського будинку культури за адресою: вул. Клубна,10, м.Миколаїв, у т.ч. розроблення проектно-кошторисної документації та експертиза

-340,000

 

-340,000

-340,000

 

-340,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція господарчого приміщення під сантехвузол з підведенням інженерних комунікацій: систем водопостачання та водовідведення Малокорениського будинку культури за адресою: вул. Клубна,10 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні  роботи та експертиза

1 505,482

77,4

340,000

340,000

 

340,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція концертної зали  ММПК "Молодіжний" з облаштуванням допоміжних приміщень та котельні, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза - виготовлення проекту

-1 094,432

 

-1 094,432

-1 094,432

 

-1 094,432

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція концертної зали  ММПК "Молодіжний" по пр.Богоявленському,39-а  в м.Миколаєві з облаштуванням допоміжних приміщень та котельні, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

15 000,000

 

15 000,000

1 094,432

 

1 094,432

 

150201

0829

Збереження, розвиток,реконструкція та реставрація памяток історії та культури

Реставраціїя пам’ятки історії  місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер (дитяча музична школа №8), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (першочергові протиаварійні роботи)

-1 450,000

 

-1 450,000

-1 450,000

 

-1 450,000

 

150201

0829

Збереження, розвиток,реконструкція та реставрація памяток історії та культури

Реставраціїя пам’ятки історії  місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер-Дитяча музична школа №8 по вул.1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

13 000,000

 

13 000,000

1 450,000

 

1 450,000

 

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

39 517,344

 

18 026,89700

155 649,88426

0,00000

155 649,88426

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

 

 

 

44,990

 

44,990

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

Капітальні видатки

 

 

 

26 220,000

 

26 220,000

 

100106

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Капітальні видатки

 

 

 

5 265,000

 

5 265,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

51 344,000

 

51 344,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення у Центральному районі м. Миколаєва з використанням енергозберігаючих технологій

 

 

 

3 000,000

 

3 000,000

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у Центральному районі м. Миколаєва

 

 

 

9 000,000

 

9 000,000

 

100208

0620

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

 

 

 

10 044,164

 

10 044,164

 

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

Капітальні видатки

 

 

 

13,800

 

13,800

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Кошти  бюджету розвитку міського бюджету для спрямування  на співфінансування об`єктів, які будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету відповідно до нормативно- правових актів Кабінету Міністрів України

 

 

 

-1 293,898

 

-1293,898

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Нове будівництво кладовища  по Херсонському шосе ,112 в м. Миколаєві.  1 черга, у т.ч. проектні роботи та експертиза

17 964,367

3,5

16 025,157

-10 000,000

 

-10 000,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво водопроводу в мкр. Тернівка м.Миколаєва, у т.ч. корегування та екпертиза проектно-кошторисної документації

1 000,000

 

1 000,000

1 000,000

 

1000,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Нове будівництво ІІ черги водопроводу в мкр. Тернівка м.Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

4500,000

 

275,000

275,000

 

275,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова), у тому числі корегування проекту та експертиза

713,214

 

 

200,000

 

200,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво мереж вуличного освітлення  перегону, між вул.Маячною-вул.Менделєєва в м.Миколаєві, у тому числі корегування та експертиза проектно-кошторисної документації

1 629,751

 

 

4 018,047

 

4018,047

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха,у т.ч. проектні роботи та екпертиза

3 260,012

30,7

2 531,740

2 531,740

 

2531,740

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорних об’єктів у м.Миколаєві

-2 200,000

 

-2 145,000

-2 050,000

 

-2050,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Троїцькій  ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза

550,000

 

550,000

550,000

 

550,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Херсонське шосе  ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза

550,000

 

550,000

550,000

 

550,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр.Миру  ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза

550,000

 

550,000

550,000

 

550,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Космонавтів ріг вул.Турбінної , у т.ч. проектні роботи та експертиза

550,000

 

550,000

550,000

 

550,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Садовій ріг вул.Кузнецької, у т.ч. проектні роботи та експертиза

450,000

 

450,000

450,000

 

450,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.В.Морській ріг вул.Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза

450,000

 

450,000

450,000

 

450,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво   радіофікованої АСУДР(ІІ черга)(світлофорні об’єкти), у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації

 

 

 

1 200,000

 

1200,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція диспетчерського обладнання 59 ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, Інгульський район (І черга), у т.ч. проектні роботи та експертиза

-1 960,000

 

-1 960,000

-1 460,000

 

-1460,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція диспетчерського обладнання 59 ліфтів у багатоповерхових житлових будинках у місті Миколаєві, Інгульський район, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 460,000

 

1 460,000

1 460,000

 

1460,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція диспетчерського обладнання  ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, Корабельний район (ІІ черга), у т.ч. проектні роботи та експертиза

-2 500,000

 

-2 500,000

-1 209,210

 

-1209,210

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція диспетчерського обладнання  ліфтів у багатоповерхових житлових будинках у місті Миколаєві, Корабельний район, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 490,000

 

1 490,000

1 490,000

 

1490,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3, у т.ч. проектні роботи та експертиза

-7 629,101

 

-3 460,089

-3 460,089

 

-3460,089

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

7 629,101

 

3 460,089

3 460,089

 

3460,089

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція фонтанів, у т.ч. проектні роботи та експертиза

-1 500,000

 

-1 500,000

-400,000

 

-400,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція фонтану в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул.Адміральській в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

2700,000

 

400,000

400,000

 

400,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція скверів, парків (розробка проекту та експертиза)

-1 000,000

 

-1 000,000

-200,000

 

-200,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція площі Соборної по вул.Адміральській в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

3960,000

 

200,000

200,000

 

200,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція будівлі по вул. Нагірній, 73-а в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

-3000,000

 

-3000,000

-3 000,000

 

-3000,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція гуртожитку по вул. Нагірній, 73-а в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

5100,000

 

3000,000

3 000,000

 

3000,000

 

150201

0829

Збереження, розвиток,реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури

Реставрація житлового будинку по вул.Артилерійській,5 у м.Миколаєві,у т.ч. проектні роботи та експертиза

1500,000

 

150,000

150,000

 

150,000

 

150201

0829

Збереження, розвиток,реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури

Реставрація житлового будинку по вул.Нікольській,57 у м.Миколаєві,у т.ч. проектні роботи та експертиза

2000,000

 

200,000

200,000

 

200,000

 

150201

0829

Збереження, розвиток,реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури

Реставрація пам’ятки архітектури та гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення "Турецький фонтан" у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1300,000

 

300,000

300,000

 

300,000

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

 

 

 

56 306,25126

 

56 306,25126

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

200,000

 

200,000

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР "Центр захисту тварин"

 

 

 

500,000

 

500,000

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП "ЕЛУ автодоріг"

 

 

 

2 000,000

 

2 000,000

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР "Миколаївські парки"

 

 

 

4 000,000

 

4 000,000

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  ДКП "Миколаївводоканал"

 

 

 

-5 000,000

 

-5 000,000

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали МКП"Миколаївводоканал"

 

 

 

5 000,000

 

5 000,000

 

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

682,687

 

682,687

682,687

0,000

682,687

 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території частини мкр. Матвіївка м. Миколаєва, під індивідуальне житлове будівництво, в т. ч.  для учасників АТО

-226,904

 

-226,904

-226,904

 

-226,904

 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території частини мкр. Матвіївка м. Миколаєва

226,904

 

226,904

226,904

 

226,904

 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Розробки проекту комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Миколаєва та архетипів

682,687

 

682,687

682,687

 

682,687

 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів  в М 1:500 частини мкр. Матвіївка м. Миколаєва, під індивідуальне  житлове будівництво для учасників АТО

-102,697

 

-102,697

-102,697

 

-102,697

 

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів  в М 1:500 частини мкр. Матвіївка м. Миколаєва

102,697

 

102,697

102,697

 

102,697

 

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

870,000

 

870,000

944,034

0,000

944,034

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві, в тому числі проектні роботи та експертиза

870,000

 

870,000

870,000

 

870,000

 

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Капітальні видатки

 

 

 

74,034

 

74,034

 

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

-3 300,000

0,000

-3 300,000

 

250404

0133

Інші видатки

Капітальні видатки- резерв коштів, які в 2016 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

 

 

 

-3 300,000

 

-3 300,000

 

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

3 950,000

 

3 950,000

10 777,000

0,000

10 777,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

6,000

 

6,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

-324,000

 

-324,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво каналізації на території приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

3 450,000

 

3 450,000

3 450,000

 

3 450,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Реконструкція міні-стадіону з влаштуванням спортивного майданчика за адресою:вул.Озерна,29,31  у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

500,000

 

500,000

500,000

 

500,000

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

 

 

 

7 145,000

 

7 145,000

 

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

35,000

 

35,000

14 710,000

0,000

14 710,000

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

65,000

 

65,000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

430,000

 

430,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво водогону по вул.Відрождення у Корабельному районі м.Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза

35,000

 

35,000

35,000

 

35,000

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

 

 

 

14 180,000

 

14 180,000

 

 

 

Адміністрація  Інгульського району Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

11 476,224

0,000

11 476,224

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

238,000

 

238,000

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

 

 

 

189,500

 

189,500

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

573,200

 

573,200

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

 

 

 

10 475,524

 

10 475,524

 

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

234,216

 

234,216

16 806,600

0,000

16 806,600

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

823,600

 

823,600

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки

 

 

 

-235,000

 

-235,000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

Будівництво молодіжно- спортивного майданчика у сквері " Пролетарський" по вул. Адміральській ріг вул. Садової у м. Миколаєві

234,216

 

234,216

235,000

 

235,000

 

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

Капітальні видатки

 

 

 

15 983,000

 

15 983,000

 

 

 

Всього

 

176 808,032

0,000

134 891,232

292 947,73416

0,000

292 947,73416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             

 

 

 

 

О.Ф. Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6                                                                                          до рішення  міської ради                                                                                від 11 серпня 2016

№6/1

 

Перелік  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2016 році *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

03

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2016 роки   (з 01.04.2016 на 2016-2018 роки)

100,00000

24,00000

124,00000

 

 

Разом по програмі:

 

100,00000

24,00000

124,00000

250404

0133

Інші видатки

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініциатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років

1 397,80000

 

1 397,80000

 

 

Разом по програмі:

 

1 397,80000

0,00000

1 397,80000

250908

1060

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 

7 000,00000

717,79600

7 717,79600

 

 

Разом по програмі:

 

7 000,00000

717,79600

7 717,79600

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

1 300,00000

1 300,00000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

1 300,00000

1 300,00000

091108

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки ( з 01.04.2016 на 2016-2018 роки)

-1 000,00000

 

-1 000,00000

 

 

Разом по програмі:

 

-1 000,00000

0,00000

-1 000,00000

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2016 роки

 

1 855,95000

1 855,95000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

1 855,95000

1 855,95000

 

 

Разом:

 

7 497,80000

3 897,74600

11 395,54600

10

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

 

6 700,37500

15 222,70900

21 923,08400

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

 

199,90000

 

199,90000

070807

0990

Інші освітні програми 

 

484,95000

 

484,95000

 

 

Разом по програмі:

 

7 385,22500

15 222,70900

22 607,93400

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

-928,12600

-928,12600

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

 

 

6 132,34700

6 132,34700

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

5 204,22100

5 204,22100

 

 

Разом:

 

7 385,22500

20 426,93000

27 812,15500

13

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

130112

0810

Інші видатки

 

1,26800

 

1,26800

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

 

193,30000

2 103,00000

2 296,30000

 

 

Разом по програмі:

 

194,56800

2 103,00000

2 297,56800

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку                               м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

-4 643,94400

-4 643,94400

250380

0180

Інші субвенції

 

 

2 059,78990

2 059,78990

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

-2 584,15410

-2 584,15410

 

 

Разом:

 

194,56800

-481,15410

-286,58610

14

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2016 роки (з 01.04.2016 на 2016-2018 роки)

 

950,00000

950,00000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

950,00000

950,00000

080101

0731

Лікарні

Галузева програма розвитку  “Охорона здоров’я”  м.Миколаєва на  2013-2017 роки (з 01.04.2016  на 2016-2018 роки)

2 989,20000

8 609,02200

11 598,22200

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

 

567,00000

2 544,00000

3 111,00000

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

 

363,39867

138,21700

501,61567

080500

0722

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

 

 

581,00000

581,00000

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

1 999,70000

1 647,65600

3 647,35600

081002

0763

Інші заходи по охороні здоров'я 

 

400,00000

 

400,00000

 

 

Разом по програмі:

 

6 319,29867

13 519,89500

19 839,19367

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

607,20500

607,20500

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

607,20500

607,20500

 

 

Разом:

 

6 319,29867

15 077,10000

21 396,39867

15

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2016 роки (з 01.04.2016 на 2016-2018 роки)

 

10,00000

10,00000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

10,00000

10,00000

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

 

1 716,82000

 

1 716,82000

090416

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 

-220,00000

 

-220,00000

090501

1050

Організація та проведення громадських робіт

 

89,98000

 

89,98000

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

 

3,00000

 

3,00000

091214

1090

Інші установи та заклади

 

269,48200

 

269,48200

 

 

Разом по програмі:

 

1 859,28200

0,00000

1 859,28200

091206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

 

 

200,00000

200,00000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

200,00000

200,00000

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (з 01.04.2016 на 2016 - 2018 роки)

-80,00000

 

-80,00000

091207

1060

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

 

-70,00000

 

-70,00000

 

 

Разом по програмі:

 

-150,00000

0,00000

-150,00000

 

 

Разом:

 

1 709,28200

210,00000

1 919,28200

24

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

 

57,23000

1 662,00000

1 719,23000

 

 

Разом по програмі:

 

57,23000

1 662,00000

1 719,23000

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку                              м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

205,32800

205,32800

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

205,32800

205,32800

 

 

Разом:

 

57,23000

1 867,32800

1 924,55800

40

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

4 347,88600

44,99000

 

4 392,87600

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

 

 

26 220,00000

26 220,00000

100106

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

5 265,00000

 

5 265,00000

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

10 847,57133

39 344,00000

50 191,57133

100208

0620

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

 

 

10 044,16400

10 044,16400

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

 

-64,60000

13,80000

-50,80000

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

5 000,00000

56 120,68300

61 120,68300

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

6 500,00000

6 500,00000

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

 

209,34000

 

209,34000

200200

0511

Охорона та раціональне використання земель

 

 

205,22777

 

205,22777

 

 

 

Разом по програмі:

 

20 340,19733

143 757,86477

164 098,06210

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

Екологічна політика                            м. Миколаєва

 

1 206,84350

1 206,84350

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

1 206,84350

1 206,84350

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку                              м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

-738,32100

-738,32100

150201

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури 

 

 

650,00000

650,00000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

-88,32100

 

-88,32100

 

 

 

Разом:

 

20 340,19733

144 876,38727

165 216,58460

45

 

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

0,00000

0,00000

250404

0133

Інші видатки

Програма економічного і соціального розвитку                              м. Миколаєва на 2015-2018  роки

825,00000

 

825,00000

 

 

Разом по програмі:

 

825,00000

0,00000

825,00000

 

 

Разом:

 

825,00000

0,00000

825,00000

48

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

 

 

909,59100

909,59100

180109 

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

 

 

102,69700

102,69700

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

1 012,28800

1 012,28800

150101

0490

Капітальні вкладення

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (з 01.04.2016 на 2016 - 2018 роки)

 

-226,90400

-226,90400

180109 

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

 

 

-102,69700

-102,69700

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

-329,60100

-329,60100

 

 

Разом:

 

0,00000

682,68700

682,68700

67

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2014 -2016 роки (з 01.04.2016 на 2016 рік)

-669,03400

74,03400

-595,00000

210110

0320

Заходи з організації рятування на водах

 

25,00000

 

25,00000

 

 

Разом по програмі:

 

-644,03400

74,03400

-570,00000

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

870,00000

870,00000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

870,00000

870,00000

 

 

Разом:

 

-644,03400

944,03400

 

300,00000

 

75

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

250404

0133

Інші видатки

Програма економічного і соціального розвитку                             м. Миколаєва на 2015-2018  роки

-7 700,00000

-3 300,00000

-11 000,00000

 

 

Разом по програмі:

 

-7 700,00000

-3 300,00000

-11 000,00000

 

 

Разом:

 

-7 700,00000

-3 300,00000

-11 000,00000

90

 

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2016 роки (з 01.04.2016 на 2016-2018 роки)

 

6,00000

6,00000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

6,00000

6,00000

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

678,70500

 

678,70500

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

147,60000

-324,00000

-176,40000

100207

0609

Берегоукріплювальні роботи

 

-92,00000

 

-92,00000

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

 

50,00000

 

50,00000

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

3 950,00000

3 950,00000

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

92,92000

7 145,00000

7 237,92000

 

 

Разом по програмі:

 

877,22500

10 771,00000

11 648,22500

 

 

Разом:

 

877,22500

10 777,00000

11 654,22500

91

 

Адміністрація Корабельного району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2016 роки  (з 01.04.2016 на 2016-2018 роки)

 

65,00000

65,00000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

65,00000

65,00000

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

353,00000

 

353,00000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

1 154,00000

430,00000

1 584,00000

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

433,00000

14 180,00000

14 613,00000

 

 

Разом по програмі:

 

1 940,00000

14 610,00000

16 550,00000

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку                                       м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

35,00000

35,00000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

35,00000

35,00000

 

 

Разом:

 

1 940,00000

14 710,00000

16 650,00000

92

 

Адміністрація Інгульського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2016 роки (з 01.04.2016 на 2016-2018 роки)

 

238,00000

238,00000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

238,00000

238,00000

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

189,50000

189,50000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

49,00000

573,20000

622,20000

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

 

10 475,52400

10 475,52400

 

 

Разом по програмі:

 

49,00000

11 238,22400

11 287,22400

 

 

Разом:

 

49,00000

11 476,22400

11 525,22400

93

 

Адміністрація Центрального району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2016 роки   (з 01.04.2016 на 2016-2018 роки)

 

823,60000

823,60000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

823,60000

823,60000

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки

1 095,52000

 

1 095,52000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

5 806,84000

-235,00000

5 571,84000

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

 

15 983,00000

15 983,00000

 

 

Разом по програмі:

 

6 902,36000

15 748,00000

22 650,36000

150101

0490

Капітальні вкладення

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2015-2018  роки

 

235,00000

235,00000

 

 

Разом по програмі:

 

0,00000

235,00000

235,00000

 

&nb