Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

05 квітня 2016                                                                                        № 4/15

Про затвердження міської Програми

організації підтримки і реалізації

стратегічних ініціатив та підготовки

проектів розвитку міста Миколаєва на

період 2016-2018 років

 

         Розглянувши проект міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити міську Програму організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради 
Олефіра О.І., постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького).

 

Міський голова                                                                                О.Ф. Сєнкевич

 

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     рішення міської ради

від 05 квітня 2016

                                                                                    №  4/15

 

Міська Програма організації підтримки і реалізації стратегічних

ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва

на період 2016 - 2018 років
 

 

Проблеми сучасного стану підтримки та реалізації стратегічних ініціатив

та підготовки проектів розвитку в м. Миколаєві

 

Комплексне поліпшення соціально-економічної ситуації у місті Миколаєві можливе тільки у випадку підтримки важливих для міста стратегічних ініціатив та підготовки проектів для залучення інвестицій. У той же час, реалізація довготермінових стратегічних ініціатив передбачає розробку та затвердження системного документа – Стратегії розвитку міста, яка дозволить систематизувати та узгодити стратегічні ініціативи. Зараз такі проблеми вирішують в інших містах України (Львів, Вінниця) та демонструють актуальність та ефективність своєї роботи, залучаючи грантові кошти та кошти міжнародної технічної допомоги для реалізації важливих для міста проектів. Сприяння та координація реалізації Стратегії розвитку також необхідні для ефективного управління, внесення змін до Стратегії та розробки проектно-кошторисної документації.

 

2. Актуальність наявності стратегічних ініціатив та підготовки

інвестиційних та неінвестиційних проектів у м. Миколаєві

 

Наявність стратегічних ініціатив надає можливість ефективно розробляти інвестиційні та неінвестиційні проекти, спрямовані на системний розвиток міста. Актуальність підготовки та реалізації стратегічних ініціатив на проектній основі підтверджується тим, що інвестиційні фонди, фонди регіонального розвитку, міжнародні фінансові установи та інші донорські організації надають фінансування виключно на проектній основі. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги, Державного фонду регіонального розвитку або інших програм співробітництва також передбачає наявність відповідним чином розробленого проекту. Тому функціонування неприбуткової комунальної установи, яка буде розробляти проекти, сприяти реалізації інвестиційних та неінвестиційних проектів, необхідне для ефективного залучення інвестицій, грантів, коштів технічної допомоги та здійснення контролю за їх використанням.

На сьогодні існують наступні проблеми  з підготовки та реалізації проектів розвитку в місті Миколаєві:

- недостатність фінансового ресурсу міста стримує виконання програм та не дає можливості реалізувати соціальні проекти, яких потребує місто;

- недостатня промоція інвестиційного та неінвестиційного потенціалу міста;

- низька інвестиційна привабливість сфери ЖКГ та інфраструктури;

- відсутність преференційних стимулів для потенційних інвесторів;

- відсутність механізму супроводу стратегічно важливого інвестора для міста;

- обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів;

- відсутність проектного підходу до залучення інвестицій;

- відсутність комунальної установи, яка може розробляти проекти та знаходити фінансування для них.

Таким чином, вирішення проблеми полягає у реалізації підтримки та сприяння стратегічним ініціативам та підготовки проектів розвитку з боку комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку Миколаєва» (далі – Агенція розвитку), яка сконцентрує та розробить всі функціональні інструменти та нормативні документи для ефективного залучення інвестицій на проектній основі та реалізації проектів розвитку.

 

3. Мета та завдання Програми

 

Метою міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років (далі - Програма) є сприяння розробці та реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку міста Миколаєва.

Завдання: 

- надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на створення, затвердження і реалізацію Стратегії розвитку міста Миколаєва;

- сприяння створенню соціально-економічних, організаційно-правових умов для ефективного відтворення, розвитку і використання науково-технічного потенціалу м. Миколаєва, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва і реалізації нових видів конкурентоздатної продукції та послуг, розвитку економіки, культури, спорту та інших сфер м. Миколаєва;

- проведення досліджень, у тому числі маркетингових та соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та окремих його галузей;

- представлення міста на симпозіумах, конференціях, виставках, семінарах в Україні та за кордоном;

 

 

- залучення зовнішнього досвіду/знань і коштів для фінансування програм Агенцією розвитку та інших інвестиційних та неінвестиційних проектів;

- розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру;

- налагодження партнерства з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішнього досвіду/знань і коштів для реалізації та фінансування програм Агенції розвитку та інших інвестиційних і неінвестиційних проектів;

- участь у розробці та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності;

- сприяння підвищенню іміджу м. Миколаєва як території, дружньої   для інвестора;

- сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста;

- просування та сприяння реалізації інвестиційних проектів, які увійшли до інвестиційного паспорта м. Миколаєва;

- розробка, просування та створення неінвестиційних проектів з метою залучення інвестиційних, кредитних, грантових коштів та коштів міжнародної технічної допомоги;

- створення та розпорядження бренд-буком міста Миколаєва.

 

4. Шляхи розв’язання проблеми

 

Діяльність, яка спрямована на розв’язання проблеми, полягає у всебічній активності Агенції розвитку щодо розробки та реалізації Стратегії розвитку 
міста Миколаєва шляхом створення робочих груп, аналізу та досліджень, проведенні навчань та тренінгів, інформування та популяризації таких стратегічних ініціатив, як Стратегія розвитку міста Миколаєва.

Основними компонентами реалізації стратегії міста є консультування та безпосередня робота над розробкою і супроводом реалізації стратегічних документів, підтримка організаційних структур реалізації, підготовка аналітичних матеріалів та проведення навчань із стратегічного планування.

Предметом підготовки проектів розвитку міста є заходи з розробки та реалізації проектів, що фінансуються або співфінансуються із зовнішніх джерел, у Миколаївській міській раді та її виконавчих органах.

Основними засадними компонентами підготовки проектів розвитку міста є написання, консультування та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги з метою розробки та реалізації Стратегії розвитку міста Миколаєва.

Предметом діяльності із залучення інвестицій до міста Миколаєва є комплекс заходів, спрямованих на дослідження об’єктів інвестування, створення інвестиційних паспортів, вжиття заходів по залученню інвесторів та заохоченню суб’єктів економіки до розширення інвестиційної діяльності в місті Миколаєві.

Основними компонентами діяльності із залучення інвестицій є написання, видання, поширення аналітичних та формалізованих документів, проведення публічних заходів для розширення інвестиційного потенціалу Миколаєва.

 

5. Очікувані результати виконання Програми

 

Очікуваними результатами реалізації Програми є:

- систематизація стратегічних ініціатив в місті Миколаєві;

- розробка та створення Стратегії розвитку міста Миколаєва;

- створення привабливого інвестиційного іміджу м. Миколаєва в Україні та за її межами;

- активізація залучення технічної допомоги через міжнародні організації та їх програми співробітництва;

- управління та популяризація електронного банку даних об’єктів комерційної нерухомості, земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва та інвестиційних проектів міста;

- покращання інформованості потенційних інвесторів про можливості вкладання коштів у м. Миколаїв;

- сприяння створенню територій спеціальних режимів економічної діяльності;

- просування неінвестиційних та інвестиційних проектів тощо.

 

Система оцінювання результативності

 

Система оцінювання результативності та ефективності Програми – одна з ключових умов її успішного впровадження. Моніторинг здійснення інвестиційної політики буде проводитись шляхом встановлення відповідних індикаторів та методів їх обрахування. Система моніторингу здійснення підтримки та сприяння реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста включає наступні індикатори:

1) проведені публічні заходи (прес-конференції, круглі столи, форуми) з розробки та затвердження Стратегії розвитку міста Миколаєва;

2) проведені соціологічні дослідження, опитування, фокус-групи;

3) надані експертні висновки, розроблені аналітичні матеріали із стратегічного планування;

4) проведені навчання та тренінги з стратегічного планування та проектного менеджменту;

5) розроблена та затверджена Стратегія розвитку міста Миколаєва;

6) розроблена система критеріїв оцінки та відбору проектних заявок;

7) розроблені та подані до донорських організацій заявки для фінансування проектів – 80 заявок на рік;

8) залучені для реалізації розроблених проектів грантові, донорські кошти або кошти міжнародної технічної допомоги;

9) створений бренд-бук Агенції розвитку;

10) створений веб-сайт Агенції розвитку;

11) 250 інформаційних повідомлень на рік у ЗМІ щодо діяльності  Агенції розвитку;

12) організаційні заходи з прийому представників донорських організацій.

 

6. Фінансове забезпечення

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок власних коштів Агенції розвитку, коштів міського бюджету  та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством, у тому числі інвестиційних фінансових і грантових ресурсів.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Агенція розвитку та інші виконавці, зазначені в Програмі, щороку до 15 березня наступного за звітним року надають  управлінню економіки та інвестицій Миколаївської міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми.

Відповідальний виконавець - Агенція розвитку надає узагальнену інформацію у вигляді письмового звіту за календарний рік, який складається з описової частини, звіту про використання коштів, звіту про досягнення індикаторів Програми

 

Додатки:

Додаток 1.  Паспорт міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років.

 

Додаток 2.      Перелік завдань і заходів міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років

 

Додаток 1
до Програми

 

ПАСПОРТ

міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років

 

Програму затверджено                   рішенням Миколаївської міської ради

                                                            від ________ №__________

 

 

Ініціатор    

Розробник Програми:                              комунальна установа Миколаївської      

                                                            міської ради «Агенція розвитку Миколаєва»

 

Відповідальний виконавець:                    комунальна установа Миколаївської       

                                                            міської ради  «Агенція розвитку Миколаєва»

 

Співвиконавці:                                 1. Виконавчі органи Миколаївської міської     

                                                                 ради

                                                        2. Комунальні підприємства Миколаївської 

                                                                 міської ради

 

Термін виконання:                          2016 - 2018 роки

 

Обсяги фінансування за рахунок міського бюджету

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,  тис. грн.

У тому числі за роками

2016 рік, тис.грн.

2017 рік, тис.грн.

2018 рік, тис.грн.

 

Міський бюджет

4631,3

1397,8

1574,4

1659,1

Інші кошти

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

Перелік

завдань і заходів міської Програми організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку

міста Миколаєва на період 2016 - 2018 років*

 

№з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати

2016

2017

2018

1

1. Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив

1.1. Статутна діяльність комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку  Миколаєва»

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку  Миколаєва»

міський бюджет

677,8

796,1

838,0

сприяння реалізації стратегічних ініціатив, розробка та залучення фінансування для проектів

 

2

 

1.2.Проведення публічних заходів у рамках розробки та затвердження Стратегії розвитку Миколаєва

березень – грудень 2016 р.

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку  Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради

 

інші кошти

120,0

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

реалізовані публічні заходи

3

 

1.3. Підготовка та затвердження Стратегії розвитку Миколаєва

березень – грудень 2016 р.

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку  Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради

 

Інші кошти

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

затверджена Стратегія розвитку міста Миколаєва

4

2. Відбір, розробка та сприяння реалізації проектів

2.1. Написання проектів для підтримки ініціатив стратегічного розвитку

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку  Миколаєва»

міський бюджет

720,0

778,3

821,1

підготовлені та подані проекти 80 заявок на рік

5

 

2.2. Підготовка та реалізація проектів у Миколаївській міській раді відповідно до системи підготовки та реалізації проектів

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку  Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради

 

інші кошти

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

підготовлені та реалізовані проекти

6

 

2.3. Збільшення фінансування діючих проектів розвитку міста за рахунок грантових коштів або коштів міжнародної допомоги

постійно

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку  Миколаєва», виконавчі органи Миколаївської міської ради,

комунальні підприємства Миколаївської міської ради

 

інші кошти

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

збільшене фінансування проектів розвитку

7

 

2.4. Статутна діяльність комунальної установи Миколаївської міської ради «Агенція розвитку  Миколаєва»

лютий – березень 2016 р.

комунальна установа Миколаївської міської ради «Агенція розвитку  Миколаєва»

кошти гранту Посоль-ства Канади в Україні

 

162,5

у межах залучених коштів

у межах залучених коштів

закуплена оргтехніка та меблі для комунальної установи Миколаїв-ської міської ради «Агенція розвитку  Миколаєва»

 

* Заходи щодо виконання Програми можуть змінюватись у процесі роботи

 

  

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: