Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

05 квітня 2016                                                                                       № 4/16

Про внесення змін до Програми  профілактики

злочинності на території міста Миколаєва

"Правопорядок" на 2012-2016 роки, затвердженої

рішенням Миколаївської міської ради від 24.11.2011 № 11/2

 

З метою забезпечення фінансування у 2016 році заходів, пов’язаних із забезпеченням громадського порядку у м. Миколаєві, протидії терористичним проявам, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Програми профілактики злочинності на території міста Миколаєва "Правопорядок" на 2012-2016 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 24.11.2011 № 11/2 "Про затвердження Програми профілактики злочинності на території міста Миколаєва "Правопорядок" на 2012-2016 роки" (зі змінами та доповненнями).

 

1.1. Таблицю додатка 1 до Програми "Обсяги і джерела фінансування Програми" викласти в такій редакції:

 

Обсяги і джерела фінансування Програми

На всю Програму (тис. грн.)

У тому числі за роками (тис. грн.)

2012

2013

2014

2015

2016

Всього:

9563,5

1627,2

1534,0

1494,7

2234,7

2672,9

Кошти міського бюджету

9563,5

1627,2

1534,0

1494,7

2234,7

2672,9

 

 

1.2. Додатки 2, 3 до Програми викласти в новій редакції (додаються).

 

1.3. Дію пункту 3.3. додатків 2, 3 до Програми продовжити до 30 червня 2016 року.

 

1.4. Доповнити додатком 4 до Програми (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Малікіна).

 

Міський голова                                                                                   О.Ф. Сенкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 05 квітня 2016

№  4/16

                                

Додаток 2 

до Програми

 

                            

                         

                                            ЗАХОДИ

 

щодо реалізації  Програми профілактики злочинності

на території міста Миколаєва у 2016 році

 

                                                          Розділ 1 

             

                 ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ    

                                                  ЗЛОЧИННОСТІ

 

1.1. За результатами аналітичних інформацій та за пропозиціями правоохоронних органів, з урахуванням сил і можливостей органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських організацій міста, розробляти і вживати відповідно до повноважень конкретних спільних заходів з профілактики злочинності.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), виконком Миколаївської міської ради

 

Щороку

 

1.2. Вносити на розгляд Миколаївської міської ради зміни і доповнення до Програми з метою її оптимізації, вдосконалення спільних заходів щодо запобігання злочинним явищам і тенденціям, а також питання, пов'язані з розв'язанням проблем матеріального забезпечення Програми.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), виконком Миколаївської міської ради

 

За необхідності

 

1.3. Вносити на розгляд Миколаївської міської ради, засідань постійних комісій міської ради, виконкому міської ради, нарад за участю міського голови, керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради питання про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку в місті,пропозиції щодо поліпшення стану боротьби із злочинністю.

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є виконавцями заходів Програми, постійна комісія міської ради з прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики

 

За необхідності

 

1.4. Надавати відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  Миколаївської міської ради щороку, до 5  січня  та до  5 липня, інформацію про хід виконання Програми  профілактики

злочинності на території міста Миколаєва на 2012-2016 роки.

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є виконавцями заходів Програми, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням)

 

2016 рік

 

         1.5. Щороку до 10 січня інформувати постійну комісію міської ради з прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики про виконання заходів Програми (за пунктами).

 

Відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

 

2016 рік

                                                 

                                                            Розділ 2

 

                           ПРОТИДІЯ РЕЦИДИВНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

 

2.1. Сприяти розв’язанню соціально-побутових проблем, документуванню та працевлаштуванню осіб, звільнених з місць позбавлення волі, направляти їх на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації з метою підвищення їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

За можливості забезпечити бронювання робочих місць у центрах зайнятості населення для осіб цієї категорії, сприяти вирішенню питань тимчасової зайнятості осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, шляхом їх залучення до участі в оплачуваних громадських роботах.

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центри зайнятості районів міста (за узгодженням), Головне управління Національної поліції    в    Миколаївській    області    (за    узгодженням),

 

 

 

 

управління Державної пенітенціарної служби у Миколаївській області (за узгодженням)

 

2016 рік

 

2.2. З метою запобігання рецидивній злочинності, інспекторам поліції спільно з помічниками поліції – членами громадських формувань з охорони громадського  порядку  проводити  профілактичну  роботу  з   особами,  які були звільнені з місць позбавлення волі та знаходяться під адміністративним наглядом, або засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

Відповідно до спільних планів роботи проводити перевірки виконання Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі», вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), адміністрації районів Миколаївської міської ради, керівники ГФ з ОГП

 

2016 рік

 

2.3. Забезпечити роботу спостережних комісій адміністрацій районів Миколаївської міської ради щодо супроводу осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на період їх адаптації у суспільстві, надання їм консультативної та іншої допомоги у вирішенні соціально-побутових проблем, документування та працевлаштування.

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

2016 рік

                                                     Розділ  3

 

                         ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

 

3.1. Відповідно до чинного законодавства здійснювати координацію роботи громадських формувань з охорони громадського порядку (ГФ з ОГП) містаМиколаєва, організовувати їх взаємодію та спільні заходи з територіальними підрозділами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Встановити надання до відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради звітів про роботу ГФ з ОГП за встановленою формою.

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є виконавцями заходів Програми, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), керівники ГФ з ОГП

 

 

 

 

 

Щокварталу до 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня та 25 грудня протягом дії Програми

 

3.2. Забезпечити безперебійну роботу громадських пунктів охорони правопорядку  (ГПОП)    з    прийому   громадян   відповідно   до   затвердженого

розпорядку,  здійснювати  заходи  щодо підтримання у належному стані службових приміщень ГПОП, забезпечення їх необхідними меблями та обладнанням з джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є виконавцями заходів Програми, керівники ГФ з ОГП міста

 

2016 рік

 

          3.3. Для забезпечення діяльності громадських пунктів охорони правопорядку міста надати фінансову підтримку:

          - громадським формуванням з охорони громадського порядку міста Миколаєва, які визначаються територіальними підрозділами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за узгодженням з адміністраціями районів Миколаївської міської ради відповідно до встановлених критеріїв;

- на оплату відповідно до укладеного договору оренди приміщення громадського пункту охорони правопорядку, який розташований за адресою: вул. Космонавтів, 128.

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), керівники ГФ з ОГП міста

 

2016 рік

 

3.4. Відбір та призначення кандидатів на посади начальників ГПОП здійснювати з числа членів громадських формувань з охорони громадського порядку, які мають статус громадських помічників інспекторів поліції за поданням керівників ГФ з ОГП після їх погодження з відповідними посадовими особами територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, адміністрацій районів Миколаївської міської ради та відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради.

Зняття з посади начальників ГПОП здійснювати у разі недбалого виконання ними своїх обов'язків, що підтверджується результатами планових перевірок роботи громадських пунктів охорони правопорядку, або перевірок, організованих на підставі скарг, заяв чи звернень громадян, громадськості чи депутатських запитів, на підставі спільного рішення відповідних посадових осіб поліції та виконавчих органів Миколаївської міської ради.

 

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є виконавцями заходів Програми, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), керівники ГФ з ОГП міста

 

2016 рік

 

3.5. Контроль за ефективністю витрачання бюджетних коштів в обсягах фінансування  заходів   Програми здійснювати  шляхом  проведення  планових та

раптових    перевірок     роботи     начальників     ГПОП     посадовими     особами

адміністрацій районів Миколаївської міської ради, територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами    Миколаївської   міської    ради    із    складанням    відповідних   актів,

отримання звітів і пояснень від керівників ГФ з ОГП щодо діяльності громадських формувань та фінансових звітів від виконавців заходів Програми.

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є виконавцями заходів Програми, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), керівники ГФ з ОГП міста

 

2016 рік

 

3.6. Надавати консультативну, організаційну і правову допомогу керівникам ГФ з ОГП, начальникам ГПОП, у відповідності до чинного законодавства організовувати правове навчання членів ГФ з ОГП з питань охорони громадського порядку.

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є виконавцями заходів Програми, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), керівники ГФ з ОГП міста

 

2016 рік

 

3.7. Проводити профілактичну роз'яснювальну роботу серед населення міста щодо запобігання діям шахраїв, квартирних злодіїв, дотримання правил безпеки щодо захисту життя, здоров'я та особистого майна на вулицях міста у темний час доби.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), керівники ГФ з ОГП міста

 

2016 рік

 

3.8. Для забезпечення громадського порядку, своєчасної фіксації випадків та обставин правопорушень і злочинів, зняття показань з осіб, які отримали травми кримінального характеру, постраждали в результаті дорожньо-транспортних пригод або стали свідками зазначених правопорушень і злочинів, а

 

також з метою розкриття злочинів по гарячих слідах, встановити на території міської лікарні швидкої медичної допомоги пост поліції.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням)

 

2016 рік

 

3.9. Організовувати та проводити спільні наради за участю міського голови та його заступників, представників виконавчих органів міської ради, органів внутрішніх справ, керівників ГФ з ОГП з питань виконання статутних обов'язків членами громадських формувань з охорони громадського порядку міста, підбиття підсумків діяльності формувань, визначення завдань та напрямків спільної роботи з охорони громадського порядку.

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є виконавцями    заходів   Програми,   Головне   управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), Управління патрульної поліції міста Миколаєва (за узгодженням), керівники ГФ з ОГП міста

 

Один раз на півріччя або за необхідності                   

 

3.10. Забезпечити участь членів ГФ з ОГП у навчаннях (тренуваннях) підрозділів ДСНС з питань організації практичної взаємодії між відповідними службами (підрозділами) з питань охорони громадського порядку під час дій з усунення наслідків техногенно-екологічних катастроф або терористичних актів.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), ГФ з ОГП міста, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

 

2016 рік

                                        

                                                    Розділ 4

 

                           ПРОТИДІЯ ТЕРОРИСТИЧНИМ ПРОЯВАМ

 

4.1. Здійснювати постійний моніторинг та визначення місць масового скупчення людей, об'єктів транспортної інфраструктури, життєзабезпечення населення та стратегічно важливих об'єктів міста, найбільш уразливих у терористичному відношенні, розробляти відповідні превентивні заходи щодо організації їх охорони, захисту та локалізації.

 

Відпрацьовувати на місцях порядок дій за сигналами оповіщення на випадок виникнення можливих ситуацій та злочинів, які мають ознаки тероризму, здійснювати аналіз передумов до їх виникнення.

Узагальнену інформацію у разі необхідності направляти до виконкому міської ради для прийняття відповідних рішень та вжиття заходів реагування.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), управління СБУ в Миколаївській області (за узгодженням), управління Державної пенітенціарної служби    у    Миколаївській    області    (за    узгодженням), управління ДСНС України в   Миколаївській  області  (за узгодженням), Миколаївський зональний відділ військової служби правопорядку Збройних Сил України (за узгодженням), управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, керівники (власники) об'єктів

 

2016 рік

 

4.2. З метою посилення напрямків попередження, виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності, запобігання терористичній діяльності надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання необхідного спеціального обладнання та оргтехніки, а  також інших технічних засобів протидії злочинності для відповідних підрозділів УСБУ в Миколаївській області.

 

Виконком Миколаївської міської ради, управління СБУ в Миколаївській області (за узгодженням)

                                                  

                                     2016 рік

 

 

                                                            Розділ 5

 

                      МАТЕРІАЛЬНЕ, ТЕХНІЧНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

                                               ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ

 

5.1. Розглядати пропозиції органів внутрішніх справ щодо передбачення фінансування заходів, спрямованих на поліпшення матеріально-технічного забезпечення їх підрозділів з метою виконання завдань, передбачених цією Програмою.

З урахуванням бюджетного законодавства, з метою задоволення потреб матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ, виносити питання щодо внесення відповідних змін і доповнень до Програми на розгляд міської ради.  

 

Виконком Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, постійна комісія міської ради з прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики

 

2016 рік

 

5.2. Вживати заходів щодо забезпечення інспекторів поліції необхідною кількістю службових  приміщень  з  фонду  комунальної  власності  для  роботи  з населенням, документально закріплених як громадські пункти охорони правопорядку. 

 

Виконком Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

                                                2016 рік

 

5.3. З метою покращання матеріально-технічного забезпечення підрозділів Центрального, Ленінського, Заводського та Корабельного відділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання необхідного спеціального обладнання та оргтехніки, а також інших технічних засобів профілактики правопорушень.

 

Виконком Миколаївської міської ради, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням)

 

2016 рік

 

         5.4. З метою підвищення ефективності роботи, покращання матеріально-технічної та навчальної бази Управління патрульної поліції міста Миколаєва, надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання автомобільних засобів відеореєстрації дорожнього руху та оргтехніки.

 

Виконком Миколаївської міської ради, Управління патрульної поліції міста Миколаєва (за узгодженням)

 

2016 рік

 

5.5. З метою проведення агітаційної роботи серед цивільної молоді по відбору кандидатів у навчальні заклади МВС і на службу в органи внутрішніх справ України, безкоштовно розміщувати необхідні матеріали у газеті „Вечерний  Николаев”.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), редакція газети „Вечерний Николаев”

 

2016 рік

 

 

                                              Розділ  6

 

   НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМНИХ СТОСУНКІВ З НАСЕЛЕННЯМ,

     ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯН ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

                     ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ

 

6.1. Продовжити роботу з інформування населення про діяльність органів внутрішніх справ шляхом проведення прес-конференцій, зустрічей, брифінгів, гарячих ліній,  прямого телефонного зв’язку за участю керівництва територіальних

підрозділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області із представниками засобів масової інформації.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), засоби масової інформації

 

2016 рік

 

6.2. Забезпечити збільшення обсягу соціальної реклами, спрямованої на профілактику правопорушень, сприяти розміщенню відповідної інформації, теле- та радіопрограм із зазначеної тематики у засобах масової інформації та на  Інтернет-порталі "Миколаївська міська рада".

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради

 

2016 рік

 

6.3. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи підрозділів поліції у боротьбі зі злочинністю на території міста Миколаєва, пропагувати діяльність конкретних співробітників органів внутрішніх справ, які досягли позитивних результатів у своїй роботі, у першу чергу за рахунок партнерських відносин з  мешканцями.

Залучати представників засобів масової інформації до участі у спеціальних рейдах та комплексних відпрацюваннях поліції на території міста, з подальшим інформуванням населення про результати цих заходів.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області (за узгодженням), Управління патрульної поліції міста Миколаєва (за узгодженням), відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради, відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

 

2016 рік

 

_______________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 05 квітня 2016

№  4/16

Додаток 3

до Програми

 

  Орієнтовні обсяги фінансування

       окремих заходів Програми профілактики злочинності на території міста Миколаєва на 2016 рік

№ з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування

Строк виконання

(роки)

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення

(тис. грн.)

1

2

3

4

5                                                                                                                                                                                                                                        

Розділ  3. Охорона громадського порядку

1.

п. 3.3. Для забезпечення діяльності громадських пунктів охорони правопорядку міста надати фінансову підтримку:

- громадським формуванням з охорони громадського порядку міста Миколаєва, які визначаються територіальними підрозділами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за узгодженням з адміністраціями районів Миколаївської міської ради відповідно до встановлених критеріїв;

- на оплату відповідно до укладеного договору оренди приміщення громадського пункту охорони правопорядку, який розташований за адресою: вул. Космонавтів, 128

Міський бюджет

2016

рік

 

 

672,9

 

 

 

144,0

Розділ  4. Протидія терористичним проявам

2.

п. 4.2. З метою посилення напрямків попередження, виявлення, припинення і

розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності, запобігання терористичній діяльності надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання необхідного спеціального обладнання та оргтехніки, а також інших технічних засобів протидії злочинності для відповідних підрозділів УСБУ в Миколаївській області.

 

Міський бюджет*

2016

рік

720,0

 

2

3

4

5                                                                                                                                                                                                                                        

Розділ  5. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи

3.

п. 5.3. З метою покращання матеріально-технічного забезпечення підрозділів Центрального, Ленінського, Заводського та Корабельного відділівГоловного управління Національної поліції в Миколаївській області надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання необхідного спеціального обладнання та оргтехніки, а також інших технічних засобів профілактики правопорушень.

Міський бюджет*

2016

рік

800,0

4.

п. 5.4. З метою підвищення ефективності роботи, покращання матеріально-технічної та навчальної бази Управління патрульної поліції міста Миколаєва, надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання автомобільних засобів відеореєстрації дорожнього руху та оргтехніки.

Міський бюджет*

2016

рік

336,0

 

ВСЬОГО:

Міський бюджет

2016

рік

2672,9

 

       

 

* Примітка: Кошти з міського бюджету виділяються за наявності умов, визначених у ст.85 ч.2 Бюджетного кодексу України.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 05 квітня 2016

№  4/16

Додаток 3

до Програми

 

  Орієнтовні обсяги фінансування

       окремих заходів Програми профілактики злочинності на території міста Миколаєва на 2016 рік

 

 

№ з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування

Строк виконання

(роки)

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення

(тис. грн.)

1

2

3

4

5                                                                                                                                                                                                                                        

Розділ  3. Охорона громадського порядку

1.

п. 3.3. Для забезпечення діяльності громадських пунктів охорони правопорядку міста надати фінансову підтримку:

- громадським формуванням з охорони громадського порядку міста Миколаєва, які визначаються територіальними підрозділами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за узгодженням з адміністраціями районів Миколаївської міської ради відповідно до встановлених критеріїв;

- на оплату відповідно до укладеного договору оренди приміщення громадського пункту охорони правопорядку, який розташований за адресою: вул. Космонавтів, 128

Міський бюджет

2016

рік

 

 

672,9

 

 

 

144,0

Розділ  4. Протидія терористичним проявам

2.

п. 4.2. З метою посилення напрямків попередження, виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності, запобігання терористичній діяльності надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання необхідного спеціального обладнання та оргтехніки, а також інших технічних засобів протидії злочинності для відповідних підрозділів УСБУ в Миколаївській області.

Міський бюджет*

2016

рік

720,0

 

 

                          

 

1

2

3

4

5                                                                                                                                                                                                                                        

Розділ  5. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи

3.

п. 5.3. З метою покращання матеріально-технічного забезпечення підрозділів Центрального, Ленінського, Заводського та Корабельного відділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання необхідного спеціального обладнання та оргтехніки, а також інших технічних засобів профілактики правопорушень.

Міський бюджет*

2016

рік

800,0

4.

п. 5.4. З метою підвищення ефективності роботи, покращання матеріально-технічної та навчальної бази Управління патрульної поліції міста Миколаєва, надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання автомобільних засобів відеореєстрації дорожнього руху та оргтехніки.

Міський бюджет*

2016

рік

336,0

 

ВСЬОГО:

Міський бюджет

2016

рік

2672,9

 

       

 

* Примітка: Кошти з міського бюджету виділяються за наявності умов, визначених у ст.85 ч.2 Бюджетного кодексу України.

 

                                                                                                                                                                 Додаток 4

                                                                                                                   до Програми

                                                                          

                                                         ПЕРЕЛІК

                           обладнання та майна, яке планується придбати

                                     в обсягах фінансування Програми

 

1. Перелік оргтехніки та обладнання для забезпечення роботи Управління патрульної поліції м. Миколаєва.

 

зп

Найменування  обладнання

Кількість

(од.)

Ціна за одиницю

(грн.)

Загальна сума

(грн.)

1.

Автомобільний пристрій для фіксації правопорушень

50

1 100,0

55 000,0

2.

Персональний  комп'ютер

11

12 980,0

142 780,0

3.

Багатофункціональний пристрій для  друкування

11

6 870,0

75 570,0

4.

Пристрій для передачі зображення

1

62 600,0

62 600,0

 

ВСЬОГО:

 

 

335 950,0

 

 

2. Перелік обладнання та майна для покращання матеріально-технічної бази Заводського, Корабельного, Ленінського та Центрального відділів Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

 

зп

Найменування  обладнання

Кількість

(од.)

Ціна за одиницю

(грн.)

Загальна сума

(грн.)

1.

Багатофункціональний пристрій для  друкування

40

6 104,0

244 160,0

2.

Персональний  комп'ютер

40

12 980,0

519 200,0

3.

Ноутбук

4

9 160,0

36 640,0

 

ВСЬОГО:

 

 

800 000,0

 

 

3. Перелік обладнання та майна для забезпечення антитерористичної діяльності Управління СБУ у Миколаївській області.

 

зп

Найменування  обладнання

Кількість

(од.)

Ціна за одиницю

(грн.)

Загальна сума

(грн.)

1.

Фотооб’єктив професійний

1

52 000

52 000

2.

Засоби спостереження в нічний час

1

227 000

245 000

1

18 000

3.

Квадрокоптер

2

38 500

77 000

4.

Металошукач

1

25 000

25 000

5.

Багатофункціональний пристрій друкування

1

15 500

15 500

6.

Спецзасоби, які застосовуються під час оперативно-розшукової діяльності

8

38 187,5*

305 500

 

ВСЬОГО:

 

 

720 000

 

 

* - середня вартість за одиницю.

4. Надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку для забезпечення діяльності громадських пунктів охорони правопорядку (ГПОП).

 

4.1. Розрахунок заробітної плати на одного начальника ГПОП на 2016 рік (КТКВК 061007 КЕКВ 2282 (окремі заходи по реалізації державних програм (регіональних) програм, що не віднесені до заходів розвитку).

 

Мінімальна заробітна плата:

 

- з 01.01.2016 по 30.04.2016 – 1 378,0 грн.

- з 01.05.2016 по 30.11.2016 – 1 450,0 грн.

- з 01.12.2016 по 31.12.2016 – 1 550,0 грн.

Всього на рік – 5 512,0 + 10 150,0 + 1 550,0 = 17 212,0 грн.

 

Нарахування на заробітну плату (22%):

 

- 5 512,0 х 22 = 1 212,64 грн.

- 10 150,0 х 22 = 2 233,0 грн.

- 1 550,0 х 22 = 341,0 грн.

Всього на рік – 3 786,64 грн.

РАЗОМ: 17 212,0 + 3 786,64 = 20 998,64 грн.

 

ВСЬОГО на 2016 рік: 20 998,64 грн. х 32 ГПОП = 671 956,48 грн.

 

4.2. Перелік ГПОП.

 

зп

Адреса ГПОП

Кількість

працівників

1

2

3

Заводський район

1.

вул. Озерна (Червоних Майовщиків), 12         

1

2.

вул. Крилова, 5-А

1

3.

вул. Робоча, 7

1

4.

вул. Образцова, 4-А

1

5.

вул. Даля, 28

1

6.

вул. Дмитрієва, 12

1

7.

вул. Курортна (Бутоми), 13

1

8.

В. Корениха, вул. Гарнізонна (Радянська), 13

1

9.

вул. Шосейна (Фрунзе), 84

1

Корабельний район

10.

вул. Коротка, 24-б

1

11.

вул. Океанівська (Артема), 38-б

1

12.

вул. Знаменська, 51

1

13.

вул. Айвазовського, 7

1

14.

вул. Кобзарська (Командарма Уборевича), 15

1

15.

вул. Зої Космодем’янської, 38

1

Інгульський район

16.

вул. Казарського, 1-А 

1

17.

вул. Космонавтів, 100           

1

18.

вул. Квітнева, 50  

1

19.

вул. Миру, 22       

1

1

2

3

20.

вул. Космонавтів, 140

1

21.

вул. Чкалова, 203

1

22.

вул. Південна, 31-а

1

23.

вул. Театральна (Васляєва), 47

1

24.

вул. Космонавтів, 128

1

Центральний район

25.

пр. Центральний (Леніна), 159

1

26.

вул. Безіменна (Шкапіна), 87   

1

27.

пр. Центральний (Леніна), 152

1

28.

пров. Київський, 2

1

29.

вул. Фалєєвська, 24-А

1

30.

вул. Сергія Цвєтка (Тухачевського), 10 

1

31.

вул. Шевченка, 36

1

32.

вул. Потьомкінська, 88

1

 

ВСЬОГО:

32

 

 

 

 

5. Оренда нежитлового приміщення (громадський пункт охорони правопорядку) за адресою: вул. Космонавтів, 128, кім. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, площа яких складає 127,2 кв. м згідно з поверхневим планом, що міститься в технічному паспорті, виданому Миколаївським міжміським БТІ № 24791. Договір оренди  від 05.02.2016 № 08 між ТОВ «Ніконджитбудсервіс» та громадським формуванням з охорони громадського порядку Ленінського району м. Миколаєва «Захист». Договір суборенди від 05.02.2016 № 01 нежитлових приміщень кім. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 54, 55, 56, 57, 58 між громадським формуванням з охорони громадського порядку Ленінського району м. Миколаєва «Захист» та Ленінським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

 

Калькуляція вартості оренди нежитлових приміщень на 2016 рік:

 

1.     Площа орендованих приміщень – 127, 2 кв. м.

2.     Вартість 1 кв. м орендованої площі – 94,3396 грн.

3.     Оренда плати на місяць становить:

127,2 кв. м  х  94,3396 грн. = 12 000,0 грн. (дванадцять тисяч грн. 00 коп.)

      4.  Орендна плата на рік становить:

           12000,0 грн./міс. Х 12 міс. = 144 000,0 грн. (сто сорок чотири тисячі грн.  

           00 коп.)

 

_______________________________________________________________

 

 

 

  

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: