Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

05 квітня 2016                                                                                     № 4/9

Про затвердження Програми охорони

культурної спадщини міста Миколаєва

на 2016-2018 роки

 

         З метою забезпечення охорони культурної спадщини міста Миколаєва, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2018 роки (далі – Програма, додається).

 

2. Управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (Заворотній) щороку до 20 січня надавати узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійнім комісіям міської ради: з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту, з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 05 квітня 2016

№ 4/9

 

ПРОГРАМА

ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

МІСТА МИКОЛАЄВА НА 2016-2018 роки

 

м. Миколаїв

2016

 

Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма

 

         Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2018 роки (далі – Програма) розроблена для продовження позитивних зрушень у ході виконання Програми на 2011-2015 роки та з урахуванням того, що у сучасному контексті охорона об’єктів культурної спадщини м. Миколаєва як частини культурного надбання України в цілому є надзвичайно важливим та одним з пріоритетних завдань для органів місцевого самоврядування.

В її основу покладені вимоги Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про охорону археологічної спадщини», інших нормативно-правових актів, а також положення державних та обласних програм у пам’яткоохоронній галузі.

Програма спрямована на вдосконалення організаційних, матеріально-технічних засад та пошуку нових дієвих форм у сфері охорони культурної спадщини м. Миколаєва задля перешкоджанню порушення законодавства відносно пам’яток та історичних ареалів. Крім того, надзвичайно важливим на сьогодні є реалізація дієвих методів залучення громадськості до збереженні культурного надбання Миколаєва.

Миколаїв – одне з небагатьох міст, яке зберегло не тільки численні об’єкти культурної спадщини, а й історичну планувальну структуру центральної частини. Історія заснування, етапів розвитку та становлення втілилась у повсякдення через збережену в матеріальних пам’ятках історичну пам’ять.

Станом на 01.11.2015 у м. Миколаєві, яке постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878 входить до Списку історичних населених місць України, на державному обліку знаходиться 353 об’єкти культурної спадщини, у тому числі 15 національного значення.

Реалізація попередньої Програми охорони культурної спадщини міста  Миколаєва на 2011-2015 роки дала змогу забезпечити ремонт та реставрацію пам’яток, дослідження пам’яток археології, відкриття нових об’єктів монументальної пропаганди на честь видатних особистостей та історичних подій, а також сприяла поглибленню знань миколаївців про рідне місто.

Одним з головних напрямків у виконанні цієї програми було збереження існуючих пам’яток. За результатами проведення ремонтно-реставраційних робіт за рахунок різних джерел фінансування, левова доля якого була виділена з міського бюджету, вдалось відремонтувати 38 пам’яток. Це скоротило кількість пам’яток, які потребують ремонту, зі 113 до 75. Згідно з нижченаведеною таблицею фінансування цих робіт у 2011-2015 роках було таким:

(тис. грн.)

Джерела фінансування

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Державний бюджет

17367,1

-

-

-

-

Бюджет області

553,5

-

97,3

150,3

1706,8

Бюджет міста

456,1

996,7

502,6

305,0

1635,7

Інші кошти

3702,0

137,0

59,5

50,0

28,0

Усього

22138,0

1113,7

659,4

505,3

3356,0

 

 

Однак, обсяги усіх джерел фінансування були значно меншими проти запланованих на виконання заходів з реставрації пам’яток у 2011-2015 роках, і саме цей системний брак коштів не дозволив здійснити великі реставраційні проекти. Внаслідок цього більшість значних пам’яток міста продовжують руйнуватися. Склалася ситуація, коли в більшості випадків збудувати новий об’єкт значно дешевше, ніж реставрувати існуючий, тому інвестиції, як правило, працюють не на збереження, а на знищення пам’яток. Разом з тим, втрати культурних цінностей, нерухомої спадщини, історичного вигляду міста є незворотними і непоправними. Будь-які втрати культурної спадщини неминуче відображаються на нинішньому та прийдешніх поколіннях, приводячи до духовного жебрацтва, фальсифікації історії, втрат історичної пам’яті, знищення інтелектуального та творчого потенціалу суспільства в цілому. Вони не можуть бути компенсовані ані створенням нових визначних творів, ані розвитком культури в цілому. Тому для заохочення фізичних та юридичних осіб до участі у фінансуванні заходів зі збереження культурної спадщини необхідно негайно вирішувати питання на законодавчому рівні, наприклад, наданням їм відповідних пільг.

Іншим напрямком була робота щодо збору та обробки інформації як про існуючі, так і про щойно виявлені пам’ятки. Так, через тісну співпрацю з музеями, архівними установами і бібліотеками міста, окремими управліннями міської ради та підпорядкованими їм підприємствам вдалось зібрати дані для укладання науково-облікової документації на 221 пам’ятку та 19 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Однак, система виявлення об’єктів культурної спадщини потребує перегляду: поняття «пам’ятка» – походить від слова «пам’ять», отже, треба включати в перелік пам’яток не тільки будівельні об’єкти, а пам’ятні місця, ландшафти, об’єкти, пов’язані з життям та діяльністю видатних осіб. З метою залучення до туристичних маршрутів необхідно розпочати роботу з музеєфікації об’єктів культурної спадщини, у тому числі археологічних.

Протягом 2011-2015 років за ініціативи небайдужих городян, громадських організацій та спілок у місті встановлено 3 пам’ятники та 30 меморіальних дощок, які увічнюють пам’ять про визначні події та особистості в історії міста та України. Слід зазначити, що всі пам’ятники та більша частина меморіальних дощок були виготовлені за рахунок залучених коштів.

У цілому стан пам’яткоохоронної справи у м. Миколаєві, культурна спадщина якого є невід’ємною частиною культурного надбання України, потребує вдосконалення та розвитку, а увага до збереження культурної спадщини, до використання тих ресурсів, які вона дає для розвитку туризму, освіти, для економічного відродження громади міста має бути подвійна, адже сьогодні пам’ятки історії та культури також стали об’єктами соціального захисту.

Саме на збереження культурної спадщини міста, його історичного середовища, перетворення їх на ключовий чинник формування національної свідомості, патріотизму, економічного та господарчого відродження міста спрямована Програма.

 

Визначення мети Програми

 

Головною метою Програми є збереження, раціональне використання, популяризація існуючих об’єктів культурної спадщини та виявлення і вивчення нових; вироблення принципів та підходів щодо захисту історичного ареалу міста; здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини; залучення місцевих органів публічного управління, територіальної громади й приватної ініціативи до розвитку культурної спадщини; створення умов для покращання туристичної привабливості міста через його історико-культурну спадщину; забезпечення максимально безболісного демонтажу об’єктів культурної спадщини та меморіальних дощок, які підпадають під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки».

Через низьку обізнаність про цінність тієї чи іншої пам’ятки, принципи містобудівної діяльності в історичних ареалах, відчуття безкарності за порушення пам’яткоохороного законодавства на сьогодні склалась катастрофічна ситуація зі збереженням історичної частини міста, а саме планомірна втрата його історичного обличчя внаслідок напластувань перетворень, які в більшості випадках є неприйнятними. Враховуючи це, Програма має забезпечити переорієнтацію міської влади на відтворення історико-архітектурних традицій міста й забудову історичного ареалу на основі реконструкції та регенерації історичних кварталів.

 

Шляхи, засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування,

строки виконання Програми

 

Основними шляхами реалізації Програми є:

- забезпечення системного наукового моніторингу стану об’єктів культурної спадщини;

- виявлення місцевого туристичного ресурсу, перспектив розвитку містоутворювальних об’єктів або комплексів;

- забезпечення органами місцевого самоврядування жорсткого дотримання регламентів, встановлених для території історичного центру(ареалу) міста;

- залучення приватних коштів до формування місцевого туристичного продукту шляхом участі в реабілітації об’єктів культурної спадщини, благоустрою території історичного центру (ареалу), створення або удосконалення, модернізації необхідної інфраструктури.

 

Реалізація Програми сприятиме:

- підвищенню патріотизму;

- залученню органів місцевого самоуправління, територіальних громад та приватної ініціативи до розвитку культурної спадщини;

- розвитку місцевого самоуправління в контексті основних завдань державної політики;

- відродженню та регенерації історичного центру(ареалу) міста;

- раціональному використанню, консервації та реставрації об’єктів культурної спадщини;

- проведенню паспортизації об’єктів культурної спадщини та включення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, вдосконаленню системи обліку об’єктів культурної спадщини;

- створенню умов для покращання туристичної привабливості міста через його історико-культурну спадщину, залученню об’єктів культурної спадщини до туристичних маршрутів та розвитку туристично-екскурсійного руху серед дітей та молоді;

- популяризації пам’яткоохоронної діяльності, створенню навичок облікової та реставраційної роботи серед молоді;

- створенню сприятливого інформаційного поля для охорони культурної спадщини;

- залученню громадськості до процесів управління та контролю в галузі охорони культурної спадщини, формуванню позитивної громадської думки у сфері використання культурного надбання.

 

Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом розробки та виконання щорічних планів, які затверджуються начальником управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради та погоджуються відповідним заступником міського голови, а також заходів, включених до щорічних Програм соціального та економічного розвитку м. Миколаєва.

Відповідальним за розробку планів та заходів по реалізації Програми, а  також організацію їх виконання, надання відповідних звітів та інформацій є  відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини.

 

Напрями діяльності, перелік завдань та заходів Програми,

результативні показники

 

Програма передбачає такі напрями:

1. Виявлення, вивчення та облік об’єктів культурної спадщини.

2. Охорона, збереження та використання об’єктів культурної спадщини.

3. Віднаходження фінансування для реставрації пам’яток.

4. Залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі охорони культурної спадщини.

5. Покращання туристичної привабливості міста через історико-культурну спадщину.

6. Створення сприятливого інформаційного поля для охорони культурної спадщини.

7. Удосконалення системи управління сферою охорони культурної спадщини.

На виконання завдань кожного з напрямів спрямовані завдання та заходи Програми (додаток 2).

 

Очікуваними результатами виконання Програми є:

1. Перехід від охорони окремих пам’яток до збереження і розвитку історичного середовища в цілому (Cultural Heritage Development vs Preservation), його активної адаптації до сучасних потреб, створення умов до збереження історичної пам’яті.

2. Залучення широких верств населення – молоді, волонтерів, професіоналів різних рівнів, меценатів, політиків – до всіх етапів роботи із культурною спадщиною.

 

Результативні показники виконання Програми

 

Результативні показники

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1. Забезпечення належного стану пам’яток культурної спадщини

1.1. Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини

Показники затрат:

- кількість об’єктів культурної спадщини, які потребують ремонтно-реставраційних робіт, од.

Показники продукту:

- кількість об’єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи, од.

Показники якості:

- відсоток об’єктів культурної спадщини, на яких проводяться  ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують, %;

- рівень готовності відреставрованих об’єктів, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, (у розрізі їх видів), %

 

 

 

75

 

 

9

 

 

 

6,75

 

 

30

 

 

 

75

 

 

12

 

 

 

9

 

 

60

 

 

 

75

 

 

15

 

 

 

11,25

 

 

90

1.2. Проведення відновлювальних робіт (заміна)  на об’єктах культурної спадщини

Показники затрат:

- кількість об’єктів культурної спадщини, які потребують відновлення (заміни), од.

Показники продукту:

- кількість об’єктів культурної спадщини, які планується відновити (замінити), од.

Показники якості:

- відсоток відновлених (замінених) об’єктів культурної спадщини до тих, які потребують відновлення, %

 

 

 

2

 

 

-

 

 

 

2

 

 

1

 

 

50

 

 

 

1

 

 

1

 

 

100

1.3. Проведення рятівних розкопок на об’єктах культурної спадщини

Показники затрат:

- обсяг видатків на проведення  рятівних розкопок на об’єктах культурної спадщини, тис. грн.;

- кількість об’єктів культурної спадщини, на яких потрібно проводити рятівні розкопки, од.

Показники продукту:

- кількість об’єктів культурної спадщини, на яких плануються науково-проектні роботи та рятівні розкопки, од.

Показники якості:

- відсоток проведених рятівних розкопок на об’єктах культурної спадщини до тих, які потребують рятівних розкопок, %

 

 

 

200,0

 

 

7

 

 

2

 

 

 

28,6

 

 

 

400,0

 

 

7

 

 

2

 

 

 

28,6

 

 

 

500,0

 

 

6

 

 

2

 

 

 

33,3

2. Створення умов для збереження об’єктів культурної спадщини та забезпечення розвитку інфраструктури центральної історичної частини міста (території)

2.1. Корегування історико-архітектурного опорного плану та розробка проектів охоронних зон пам’яток та режимів їх використання

Показники затрат:

- обсяг видатків, тис. грн.

Показники продукту:

- кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо), од.

Показники якості:

- рівень готовності документації (в розрізі проектів), %

 

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

 

500,0

 

50/1

 

 

100/50

 

 

 

 

500,0

 

50/1

 

 

100/50

3. Використання об’єктів культурної спадщини та покращання туристичної привабливості міста через історико-культурну спадщину

3.1. Музеєфікація  пам’яток нерухомої культурної спадщини

Показники затрат:

- обсяг видатків, тис. грн.

Показники продукту:

- кількість об’єктів, які мають бути музеєфіковані, од.

Показники якості:

- рівень готовності музеєфікації об’єктів культурної спадщини, %

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

2600,0

 

3

 

 

40

 

 

 

2600,0

 

3

 

 

60

3.2. Вшанування видатних особистостей та історичних подій шляхом спорудження нових пам’ятників та встановлення меморіальних дощок

Показники затрат:

- обсяг видатків, тис. грн.

Показники продукту:

- кількість об’єктів (пам’ятних знаків, меморіальних дощок тощо), які планується встановити (за рахунок міського бюджету/благодійних коштів), од.

 

 

 

 

 

350,0

 

3/7

 

 

 

 

 

400,0

 

3/1

 

 

 

 

 

400,0

 

3/1

3.3. Сприяння розвитку дослідження історико-культурної спадщини міста, поширення знань з історії міста

Показники затрат:

- обсяг видатків, тис. грн.

Показники продукту:

- кількість видання путівників, буклетів, науково-популярних праць з історії міста об’єктів, од.;

- кількість вироблених теле- та  відеофільмів  за краєзнавчою тематикою, од.

 

 

 

 

60,0

 

4

 

 

1

 

 

 

 

120,0

 

7

 

 

2

 

 

 

 

120,0

 

7

 

 

2

 

 

Ефективність виконання програмних заходів щорічно визначаються за такими критеріями:

- кількість виявлених об’єктів культурної спадщини – всього, од., з них – у поточному році;

- кількість включених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України – всього, од., з них – у поточному році;

- кількість пам’яток та об’єктів культурної спадщини, од.; з них відремонтовано/реставровано, од. (у т. ч. за рахунок: міського бюджету – од., вартість – грн.; благодійних внесків – од., вартість – грн.);

- середня вартість робіт на 1 об’єкті, тис. грн.;

- % відреставрованих пам’яток та об’єктів культурної спадщини від загальної їх кількості, що потребують ремонтно-реставраційних робіт, з них – у поточному році;

- кількість встановлених нових пам’ятників та меморіальних дощок, з них – у поточному році;

- кількість видань, з історії міста, які надруковані протягом року, од.; у тому числі за рахунок: бюджету міста – од., грн., благодійних внесків – од., грн.

Реалізація основних положень Програми стане запорукою для створення більш сприятливих умов у справі забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконавці, визначені в Програмі, щороку до 5 січня подають до управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми.

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, на який покладені обов’язки розробки планів та заходів по реалізації Програми, а також організація їх виконання, надання  відповідних звітів та інформацій, щороку до 10 січня надає інформацію постійній комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту та заступнику міського голови за підпорядкуванням.

 

Додатки до Програми:

1. Паспорт Програми охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2018 роки.

2. Перелік завдань і заходів Програми охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2018 роки.

_____________________________________________________

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

міської програми охорони культурної спадщини міста Миколаєва

на 2016-2018 роки

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від ________ № _______

 

2. Ініціатор: управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

3. Розробник Програми: відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

4. Відповідальний виконавець: відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

5. Співвиконавці:

1. Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

2. Управління освіти Миколаївської міської ради

3. Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради

4. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

5. Власники та користувачі об’єктів культурної спадщини

6. Дослідники культурної спадщини, науковці, краєзнавці, вузи міста, науковці-археологи, підприємства, установи, благодійні фонди  та організації, творчі групи, волонтери.

 

6. Термін виконання: 2016-2018 рр.

 

7. Обсяги та джерела фінансування

 

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування

(тис. грн.)

У тому числі за роками

2016

2017

2018

Міський бюджет

6084,0

500,0

2677,0

2907,0

Інші джерела фінансування

4211,0

625,0

1908,0

1678,0

Всього

10295,0

1125,0

4585,0

4585,0

 

 

Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даного додатка.

_______________________________________________________

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

Програми охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2018 роки

 

№ з/п

Назва напрямів діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу (роки)

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

2016

2017

2018

1

Виявлення, вивчення та облік об’єктів культурної спадщини

1.1. Виявлення нових пам’яток нерухомої культурної спадщини

2016-2018

відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, управління освіти ММР, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, науковці, краєзнавці

Всього:

-

-

-

Збереження історико-культурної спадщини, залучення до пам’яткоохоронної роботи науковців та краєзнавців, архітекторів та волонтерів-експертів, відкриття нових історико-культурних об’єктів для туризму

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Завершення паспортизації пам’яток, які були включені до відповідних Списків згідно із Законом Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури» з метою включення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

2016-2017

відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

100,0

-

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства реєстрації пам’яток міста

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

70,0

-

 

інші джерела фінансування

 

30,0

-

1.3. Проведення обмірів, фото-фіксації та складання облікових карток на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини та підготовка пропозицій щодо надання їм статусу «пам’яток»

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР із залученням краєзнавців, інших фахівців

Всього:

-

10,0

10,0

Вчасне включення  об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, вдосконалення системи обліку культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

10,0

10,0

інші джерела фінансування

-

-

-

 

 

 

 

 

1.4. Проведення інвентаризації забудови історичного центру (ареалу) та його планувальної структури

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР вузи міста, які мають кафедри «Архітектура», «Дизайн» тощо

Всього:

-

10,0

10,0

Фіксація стану історичної забудови з метою подальшого розроблення програми відродження та регенерації історичного центру (ареалу), популяризація пам’яткоохоронної діяльності серед молоді

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

10,0

10,0

інші джерела   фінансування

-

-

-

1.5. Ведення електронного банку даних на об’єкти культурної спадщини

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

Створення умов для оперативного отримання інформації фахівцями та всіма бажаючими, хто цікавиться культурною спадщиною

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

2

Охорона, збереження та використання об’єктів культурної спадщини

2.1. Корегування історико-архітектурного опорного плану із розробкою основних напрямків регенерації історичної частини міста згідно з нормами діючого законо-давства

2017-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, управління містобудування та архітектури ММР

Всього:

-

300,0

300,0

Створення умов для збереження об’єктів культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

300,0

300,0

інші джерела фінансування

-

-

-

 

 

 

 

 

2.2. Розроблення та затвердження в установленому законодавством порядку проектів охоронних зон пам’яток та режимів їх використання

2017-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, управління містобудування та архітектури ММР

Всього:

-

200,0

200,0

Створення умов для збереження об’єктів культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

200,0

200,0

інші джерела фінансування

-

-

-

2.3. Укладання охоронних договорів на пам’ятки, щойно виявлені об’єкти культурної спадщини чи їх частини з їхніми власниками/ко-ристувачами

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

5,0

5,0

5,0

Забезпечення охорони пам’яток, їх утримання та використання відповідно до режимів використання

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

-

-

інші джерела фінансування

5,0

5,0

5,0

2.4. Виготовлення та встановлення охоронних дощок єдиного зразка для всіх пам’яток археології, історії, монументального мистецтва та архітектури

2017-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

100,0

100,0

Інформування про статус об’єкта – один із заходів попередження щодо наслідків, пов’язаних з його пошкодженням

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

100,0

100,0

інші джерела фінансування

-

-

-

 

 

 

 

 

2.5. Організація та здійснення спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом пам’яток, ведення відповідних інформаційних баз даних щодо технічного стану об’єктів культурної спадщини

 

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

10,0

20,0

20,0

Своєчасне виявлення небезпеки пошкодження, руйнування чи знищення пам’ятки, будівель історичної забудови, організація ремонтно-реставраційних робіт, археологічних досліджень

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

10,0

10,0

інші джерела фінансування

10,0

10,0

10,0

2.6. Проведення рятівних розкопок пам’яток археології (у тому числі щойно виявлених)

 

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, науковці-археологи

Всього:

200,0

400,0

500,0

Отримання нових наукових знань щодо історичного минулого міста

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

100,0

300,0

400,0

інші джерела фінансування

100,0

100,0

100,0

2.7. Здійснення робіт по ремонту, консервації, реставрації, рекон-струкції/заміні пам’яток (згідно з щорічними планами власників/корис-тувачів пам’яток*)

 

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, департамент житлово-комунального господарства ММР, власники/корис-тувачі пам’яток

Всього:*

 

 

 

Утримання в належному стані об’єктів культурної спадщини, запобігання їх руйнуванню та збереження пам’яток для нащадків

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Проведення робіт з демонтажу або реконструкції (реставрації) об’єктів культурної спадщини, які в цілому або частково підпадають під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

2016

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, департамент житлово-комунального господарства ММР, власники/користу-вачі пам’яток

Всього:

500,0

-

-

Виконання  вимог чинного законодавства

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

300,0

-

-

інші джерела фінансування

200,0

-

-

3

Віднаход-ження фінансування для реставрації пам’ятки

3.1. Проведення соціальних акцій «Обери собі пам’ятку», спрямованих на організацію шефства

 

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, власники/корис-тувачі пам’яток

Всього:

-

-

-

Залучення приватних коштів до формування туристичного продукту шляхом участі в реабілітації  об’єктів культурної спадщини, благоустрою історичного центру (ареалу)

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Організація співпраці з українськими та міжнародними благодійними фондами та інституціями, які працюють в галузі охорони культурної спадщини

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

Залучення позабюджетних коштів на збереження культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

3.3. Запровад-ження міської щорічної премії «Зберігач культурної спадщини»

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:**

-

-

-

Формування серед громадян іміджу престижності статусу «благодійника» та «мецената», створення стимулюючого заохочувального механізму для розвитку меценатства у сфері збереження культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

3.4. Створення привабливих умов для залучення інвестицій до об’єктів культурної спадщини через розробку та реалізацію інвестиційних проектів і програм

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, департамент житлово-комунального господарства ММР, власники/корис-тувачі пам’яток

Всього:

-

-

-

Залучення приватних коштів до формування туристичного продукту шляхом участі в реабілітації  об’єктів культурної спадщини, благоустрою історичного центру (ареалу)

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Здійснення підтримки та методичної допомоги громадським організаціям в отриманні грантів у галузі збереження культурної спадщини та історичного середовища

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

Залучення до активної діяльності у сфері охорони культурної спадщини широких верств населення

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

4

Залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі охорони культурної спадщини

4.1. Сприяння встановленню підприємствами, установами, громадськістю шефства над об’єктами культурної спадщини, підтримка участі молоді в соціально корисних роботах зі збереження та відновлення об’єктів культурної спадщини

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

Створення умов для забезпечення соціального захисту культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Створення інституції громадських інспекторів з питань охорони культурної спадщини

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

20,0

20,0

Створення партнерських відносин органу охорони культурної спадщини з громадськістю, залучення широких верств населення до пам’яткоохоронної роботи

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

20,0

20,0

інші джерела фінансування

-

-

-

5

Покращання туристичної привабливості міста через історико-культурну спадщину

5.1. Музеєфікація унікальної пам’ятки археології – поселення «Дикий Сад» та створення тут музею просто неба

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

1000,0

1000,0

Збереження для нащадків унікальної пам’ятки, сприяння туристичній привабливості міста

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

400,0

600,0

інші джерела фінансування

 

600,0

400,0

5.2. Музеєфікація пам’ятки «Водонапірна башта» та створення музею Води

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

800,0

800,0

Збереження пам’ятки та створення нового туристичного об’єкта

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

400,0

400,0

інші джерела фінансування

-

400,0

400,0

 

 

 

 

 

5.3. Музеєфікація пам’яток, які є зразками фортифікаційних споруд періоду Східної війни 1853-1856 рр. (Костянтинівська батарея, Михайлівський та інші редути)

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

800,0

800,0

Збереження пам’ятки та створення нового туристичного об’єкта

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

400,0

400,0

інші джерела фінансування

-

400,0

400,0

5.4. Створення міського музейного об’єднання

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

300,0

300,0

Розвиток дослідження історико-культурної спадщини міста, залучення до вивчення історії краю широких верст населення, забезпечення утримання  пам’яток-музейних об’єктів 

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

300,0

300,0

інші джерела фінансування

 

 

 

5.5. Відновлення історичних пам’ятників та втрачених меморіальних дощок, встановлення нових пам’ятників (пам’ятних знаків) та меморіальних дощок на честь визначних історичних подій або видатних особистостей, а також пам’ятних дощок на вулицях, які названі на честь видатних постатей

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, підприємства та установи, благодійні фонди та організації

Всього:

350,0

400,0

400,0

Збереження історичної пам’яті

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

100,0

100,0

100,0

інші джерела фінансування

250,0

300,0

300,0

5.6. Затвердження міських правил монументальної пропаганди з метою впорядкування питання щодо встановлення нових пам’ятних знаків, монументів або меморіальних дощок

2016

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

Визначення пріоритетів монументальної пропаганди, формування громадської думки щодо необхідності створення нових пам’яток, меморіальних дощок

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

5.7. Створення електронних карт з тематичними маршрутами історико-краєзнавчого, архітектурного та інших напрямків

2016-2017

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР із залученням фахівців-волонтерів

Всього:

-

-

-

Забезпечення ефективного використання культурної спадщини в духовному та культурному розвитку мешканців міста

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Розроблення міської програми відтворення історичного центру (ареалу) міста

2016-2017

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, управління містобудування та архітектури ММР, департамент житло-комунального господарства ММР

Всього:

-

-

-

Припинення деградації історичного середовища, створення умов для сталого розвитку історичного центру міста з урахуванням особливостей історичної забудови

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

6

Створення сприятливого інформацій-ного поля для охорони культурної спадщини

6.1. Видання путівників, буклетів по місту, науково-популярних праць з історії м. Миколаєва тощо (за окремим щорічним планом)

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, науковці, краєзнавці, творчі групи, благодійні фонди та організації

Всього:

50,0

100,0

100,0

Поширення знань з історії міста, його культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

50,0

50,0

інші джерела фінансування

50,0

50.0

50.0

 

 

6.2. Запровад-ження премії імені Ю.С. Крючкова для дослідників історії м. Миколаєва та його культурної спадщини

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:***

 

 

 

Сприяння розвитку краєзнавства

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Здійснення виробництва телевізійних, хронікально-документальних та відеофільмів за краєзнавчою тематикою (за окремим щорічним планом)

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, науковці, краєзнавці, творчі групи, благодійні фонди та організації

Всього:

10,0

15,0

15,0

Поширення знань з історії міста, створення інформаційного поля щодо його культурної спадщини, сприяння збереженню історичної пам’яті

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

-

5,0

5,0

інші джерела фінансування

10,0

10,0

10,0

 

 

6.4. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій тощо з питань охорони культурної спадщини (за окремим щорічним планом)

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, управління освіти ММР, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, науковці, краєзнавці, творчі групи, благодійні фонди та організації

Всього:

-

5,0

5,0

Залучення до активної дослідницької діяльності з вивчення історії міста, його культурної спадщини науковців, краєзнавців, молоді

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

2,0

2,0

інші джерела фінансування

 

3,0

3,0

 

 

 

 

 

6.5. Висвітлення у засобах масової інформації питань, пов’язаних із пошуком та збереженням культурної спадщини м. Миколаєва, а також інформу-вання мешканців міста про його нерухомі пам’ятки

2016-2018

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

Формування громадської думки з питань охорони та використання культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

7

Удосконалення системи управління сферою охорони культурної спадщини

7.1. Створення окремого органу охорони місцевого самоврядування з підпорядкуванням його безпосередньо міському голові

2016-2017

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

Підвищення ролі пам’яткоохоронного органу місцевого самоврядування, визнання охорони культурної спадщини одним з пріоритетних завдань міської влади

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

7.2. Створення консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при міському голові

2016

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

Залучення до вирішення проблем та прийняття відповідних рішень у сфері охорони культурної спадщини широкого кола фахівців та громадськості

у тому числі кошти:

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

інші джерела фінансування

 

 

 

 

Примітка:

* – кошти міського бюджету передбачаються головними розпорядниками в межах фінансування галузі;

** – кошти залежать від суми премії, яка буде визначена затвердженим міською радою Положенням;

*** – кошти залежать від суми премії, яка буде визначена затвердженим міською радою Положенням;

**** - остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.

 

Додаток 3

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК

історії, монументального мистецтва та архітектури м. Миколаєва,

які потребують негайних реставраційних робіт

 

Станом на 01.01.2016

№ п/п

Найменування, дата події та встановлення,

автори

Місцезнаходження

Дата взяття на державний облік

Категорія

Власник/балансоутримувач

Стан/необхідні заходи для збереження

1

2

3

4

5

 

 

1. Пам’ятки історії

1

Будівля, в якій лікувався О.М. Горький

1881 р.

вул. 2 Екіпажна (вул. Володарського), 4

рішення Миколаївського облвиконкому 23.07.1985 № 334

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Користувач/балансоутримувач: міська лікарня № 1

Незадовільний, повна реставрація

2

Будинок середньої школи № 12, де навчався юний розвідник миколаївського підпільного центру Шура Кобер (1928-1942)

вул. 1 Госпітальна

(вул. Косіора),1

рішення Миколаївського облвиконкому 02.07.1971 № 357

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (користувач: дитяча музична школа № 8)

Незадовільний, повна реставрація

3

Будинок, в якому жив Герой Радянського Союзу В.О. Гречишников

1941 р.

вул. Гречишникова, 17

рішення Миколаївського облвиконкому 20.07.1978 № 370

місцевого значення

Приватна власність

Незадовільний, реставрація

4

Будинок, в якому мешкав Герой Радянського Союзу М.П. Дмитрієв

20-30-ті роки ХХ ст.

1941-1945 рр.

вул. Дмитрієва, 47

рішення Миколаївського облвиконкому 20.07.1978 № 370

місцевого значення

Приватна власність

Незадовільний, реставрація

5

Будинок, в якому був відкритий 1-й міський музей і в якому деякий час розміщувалось товариство “Просвіта”

1913 р. – сер.20-х рр. ХХ ст.,

1909 р.

вул. Мала Морська, 15

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 № 556-р

місцевого значення

Приватна власність

Незадовільний, повна реставрація

6

Будинок, в якому мешкав Г.М. Ге

1879-1887 рр.

вул. Наваринська, 25

рішення Миколаївського облвиконкому 09.08.1988 № 216

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: ЖКП ММР «Бриз»

Незадовільний, реставрація фасадів

7

Будинок, в якому народився М.М. Аркас – фольклорист, автор опери «Катерина», історик та громадський діяч

7 січня 1853 р.(за новим ст.)

вул. Нікольська, 13

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 № 556-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: ТОВ «Добробут»

Незадовільний, реставрація

8

Костянтинівська батарея

1853-1856 рр.

Мала Корениха

рішення Миколаївського облвиконкому 02.07.1971 № 357

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач не визначений

Незадовільний, укріплення та консервація

9

Миколаївський некрополь – старе міське цивільне кладовище та частина інтернаціонального кладовища

Кін. ХVІІІ – 70-ті рр.

ХХ ст.

вул. Степова, 35 – Херсонське шосе

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 № 556-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: КП «Миколаївська ритуальна служба»

Незадовільний, благоустрій та відновлення пам’ятників

10

Братська могила жертв фашизму та радянських воїнів, що загинули під час окупації та визволення м. Миколаєва

березень 1944 р.

2001 р., 2005 р.

с. Балабанівка,

біля спорткомплексу «Водолій»

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 № 556-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач не визначений

Пам’ятник потребує заміни

11

Братська могила 902 (за старими даними, за новими даними -1211) радянських воїнів (воїнський меморіал), 1944 р.,1969 р.,

рекон. 2003-2009 рр.

Некрополь

(військовий

цвинтар)

вул. Степова, 35

Рішення Миколаївського облвиконкому 20.07.1978 № 370

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: КП «Миколаївська ритуальна служба»

Стан благоустрою незадовільний

12

Братська могила радянських воїнів, які загинули під час визволення м. Миколаєва від фашистських загарбників

березень 1944 р.

біля залізничної станції Кульбакине

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 08.09.1999 № 556-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач не визначений

Пам’ятник потребує заміни

 

 

 

2. Пам’ятки архітектури

13

Офіцерське зібрання

1820 р.

вул. Артилерійська, 7

постанова Ради Міністрів УРСР 24.08.1963 № 970

національ-ного значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Кристувач/балансоутримувач: Миколаївський міський палац культури і мистецтв

Незадовільний, повна реставрація

14

Комплекс будівель водолікарні доктора Кенігсберга

1901 р.

Арх.: Є. Штукенберг;

інж.: І. Рейхенберг

 

вул. Велика Морська, 27 (3 корпуси)

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник територіальна  ромада сіл, селищ і міст Миколаївської області

 

Користувач/балансоутримувач: обласна лікарня відновлювального лікування

Незадовільний, реставрація

15

Житловий будинок прибуткового типу

кін. ХІХ ст.

вул. Велика Морська, 38

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Приватна власність

Незадовільний, повна реставрація

16

Будівля громадського призначення

поч. ХІХ ст.

 

Будівля, в якій знаходився штаб 15-ї Сиваської дивізії

1922-1939 рр.

вул. Велика Морська, 47

рішення Миколаївського облвиконкому 28.05.1985 № 237,

рішення Миколаївського облвиконкому 09.08.1988 № 216

пам’ятка архітектури місцевого значення та пам’ятка історії місцевого значення

Власник: територіальна громада сіл, селищ та міст Миколаївської області

 

Користувач/балансоутримувач: Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна

Незадовільний, реставрація фасадів

17

Житловий будинок прибуткового типу

кін. ХІХ ст.

вул. Декабристів, 15

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: ТОВ «Центральний-1»

Незадовільний, реставрація

18

Училище для дочок нижчих чинів морського відомства

поч. 40-х рр. ХІХ ст.

вул. Котельна, 10

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: держава в особі Міністерства оборони України

 

Балансоутримувач: квартирно-експлуатаційний відділ м. Миколаїв (користувач: військова частина А-2428)

Незадовільний, повна реставрація

19

Синагога

1822 р.

вул. Шнеєрсона (вул. Карла Лібкнехта), 13

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: Миколаївська єврейська релігійна громада

Незадовільний, повна реставрація

20

Брама та мури суднобудівної верфі

1848 р.

(мури – потребують реставрації)

вул. Набережна (територія заводу ім. 61 Комунара) (2 об’єкта)

постанова Ради Міністрів УРСР 24.08.1963 № 970

національ-ного значення

Власник: держава

 

Користувач/балансоутримувач: державне підприємство «Суднобудівний завод ім. 61 комунара»

Мури – незадовільний, реставрація

21

Старофлотські казарми

1850 р.

(потребує реставрації другий корпус)

вул. Набережна, 29 (2 корпуси)

постанова Ради Міністрів УРСР 24.08.1963 № 970

національ-ного значення

Власник: територіальна громада сіл, селищ, міст Миколаївської області

 

Користивач/балансоутримувач: комунальний заклад культури «Миколаївський обласний краєзнавчий музей»

2-й корпус – незадовільний, повна реставрація

22

Житловий будинок – особняк

ХІХ ст.

вул. Нікольська, 9

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: ТОВ «Добробут»

Незадовільний, реставрація

23

Маріїнська гімназія

1982 р.

Арх. Є.О.Штукенберг

 

Будинок середньої школи № 5, де навчався юний розвідник Миколаївського підпільного центру Вітя Хоменко (1928-1942)

1941-1945 рр.

вул. Нікольська, 34 (Сиваський сквер)

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р,

рішення Миколаївського облвиконкому від 02.07.1971 № 357

пам’ятка архітектури місцевого значення та пам’ятка історії місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: управління освіти Миколаївської міської ради (користувач: перша українська гімназія ім. Миколи Аркаса)

Незадовільний в частині будівлі, реставрація

24

Житловий будинок – особняк

ІІ пол. ХІХ ст.

вул. Нікольська, 40

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Приватна власність

Незадовільний, повна реставрація

25

Житловий будинок

кін. ХІХ ст.

вул. Нікольська, 44

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада сіл, селищ, міст Миколаївської області

 

Балансоутримувач: редакція газети «Рідне Прибужжя»

Незадовільний, повна реставрація

26

Житловий будинок

кін. ХІХ ст.

вул. Нікольська, 46

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада сіл, селищ, міст Миколаївської області

 

Балансоутримувач: редакція газети «Рідне Прибужжя»

Незадовільний, повна реставрація

27

Обсерваторія

1827 р.

вул. Обсерваторна, 1

постанова Ради Міністрів УРСР 24.08.1963 № 970

національ-ного значення

Власник: держава

 

Користувач/балансоутримувач: науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія»

Незадовільний, повна реставрація

28

Житловий будинок прибуткового типу

ІІ пол. ХІХ ст.

вул. Потьомкінська, 59

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: держава

 

Користувач/балансоутримувач: ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»

Незадовільний, повна реставрація

29

Житловий будинок прибуткового типу

ІІ пол. ХІХ ст.

вул. Потьомкінська, 65

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: ТОВ «Центральний-1»

Незадовільний, реставрація

30

Житловий будинок прибуткового типу

кін. ХІХ –поч. ХХ ст.

вул. Потьомкінська, 80

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: ТОВ «Центральний-1»

Незадовільний, повна реставрація

31

Будинок спеціалістів

ІІ пол. 30 рр. ХХ ст.

Арх. М.І. Линецький;

скульптор К.С.Рижов

вул. Потьомкінська, 81-83

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: ТОВ «Центральний-1»

Незадовільний, реставрація фасадів

32

Житловий будинок прибуткового типу

кін. ХІХ ст.

вул. Потьомкінська, 104

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: ТОВ «Центральний-1»

Незадовільний, повна реставрація

33

Житловий будинок

кін. ХІХ ст.

вул. Пушкінська, 11

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник частини (539/1000): територіальна громада м. Миколаєва

 

Користувач/балансоутримувач: Миколаївська спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з фехтування

 

Власник частини (461/1000): держава

Користувач/балансоутримувач: Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

Незадовільний в частині будівлі – повна реставрація

 

 

 

 

 

 

 

Аварійний, частково зруйнований – в другій частині – відновлення

34

Житловий будинок прибуткового типу

кін. ХІХ - поч. ХХ ст.

вул. Пушкінська, 25

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: ТОВ «Добробут»

Незадовільний, повна реставрація

35

Житловий будинок прибуткового типу

поч. ХХ ст.

вул. Соборна (вул. Радянська), 3

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: ТОВ «ЖЕК «Забота»

Незадовільний, реставрація фасадів

36

Житловий будинок – особняк

поч. ХХ ст.

вул. Рюміна, 2-а

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Приватна власність

Незадовільний, повна реставрація

37

Водонапірна башта

1907 р.

інж. В.Г. Шухов

вул. Рюміна, 9

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: не визначений

Незадовільний, повна реставрація

38

Будівля громадського призначення

ІІ пол. ХІХ ст.

вул. Спаська, 18

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада сіл, селищ, міст Миколаївської області

 

Балансоутримувач: управління охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації

 

Користувач: Миколаївський обласний центр здоров’я

Незадовільний, реставрація

39

Громадська бібліотека

1894 р.

вул. Спаська, 44

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Користувач/балансоутримувач: Миколаївський міський палац культури та урочистих подій

Фасади – незадовільний, реставрація

40

Комплекс “Дача Кудрявцева”

кін. ХІХ ст.

вул. Спортивна, 13

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Приватна власність

Незадовільний, реставрація

41

Олександро-Невська церква Миколаївського морського госпіталю (Госпітальна церква)

1886 р.

арх. Жуковський-Волинський

вул. 1 Госпітальна, 2

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату церкви Святого Олександра Невського

Незадовільний, повна реставрація

42

Житловий будинок

ХІХ ст.

вул. Фалєєвська, 6

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: ТОВ «ЖЕК «Забота»

Незадовільний, реставрація

43

Руський банк для зовнішньої торгівлі

1911-1912 рр.

Арх. В. Кабіольський

вул. Фалєєвська, 7

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада сіл, селищ, міст Миколаївської області

 

Балансоутримувач/користувач: Обласний будинок художньої творчості

Незадовільний, реставрація

44

Житловий будинок прибуткового типу

кін. ХІХ ст.

вул. Фалєєвська, 22

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Балансоутримувач: ТОВ «Центральний-1»

Незадовільний, реставрація

45

Житловий будинок

1840 р.

вул. Шевченка, 58

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації 20.03.1997 № 155-р

місцевого значення

Власник: територіальна громада м. Миколаєва

 

Користувач/балансоутримувач: Миколаївський міський палац культури та урочистих подій

Фасади – незадовільний, реставрація

 

 

  

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: