Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

05 квітня 2016                                                                                     № 4/10

Про затвердження міської

комплексної програми «Освіта»

на 2016-2018 роки

 

З метою визначення перспектив і подальшого розвитку освітньої галузі, забезпечення відповідності змісту освіти потребам і викликам сучасного суспільства, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА

 

1. Затвердити міську комплексну програму «Освіта» на 2016-2018 роки (далі – Програма, додається).

2. Управлінню освіти Миколаївської міської ради щорічно до 20 січня надавати до міської ради інформацію про хід виконання Програми.

3. Рішення міської ради від 22.11.2012 № 22/6 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2013-2017 роки», від 04.04.2013 № 27/13, від 27.06.2013 № 29/4, від 17.10.2013 № 33/3, від 04.02.2014 № 37/7, від 19.11.2014 № 44/13, від 23.01.2015 № 45/16, від 12.03.2015 № 46/12, від 14.05.2015 №47/1, від 18.06.2015 №48/6, від 15.09.2015 №49/9, від 28.01.2016 № 2/17 «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 22.11.2012 №22/6 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2013-2017 роки» визнати такими, що втратили чинність.

4. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Бондаренко), управлінню освіти Миколаївської міської ради (Деркач) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони, здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 05 квітня 2016

№ 4/10

 

Міська комплексна програма «Освіта»

на 2016-2018 роки

 

Вступ

 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Освіта Миколаєва – цілісна система відтворення наукового, інтелектуального, духовного потенціалу молодого покоління. Розвиток освіти міста покликаний створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, а в стратегічному плані закласти базис для формування демократичного суспільства, що визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними чинниками стабільного, прискореного розвитку України.

Міська комплексна програма «Освіта» на 2016-2018 роки (далі – Програма) визначає перспективи освітньої галузі міста. Програму розроблено згідно з основними напрямками розвитку освіти в ХХІ столітті, визначеними Національною стратегією розвитку освіти. У Програмі максимально враховано суспільні потреби мешканців міста Миколаєва щодо рівня освіти, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення у галузі педагогічних новацій.

Система освіти міста Миколаєва, з огляду на нові потреби суспільства, забезпечує якісний рівень дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної, професійної підготовки особистості, здатної реалізуватися в суспільстві.

У місті сформована і продовжує удосконалюватись мережа закладів освіти, яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну й якісну освіту.

Система освіти Миколаєва має багатофункціональну структуру, до складу якої входить 171 діюча установа та заклади освіти міської комунальної власності, з них:

- дошкільних навчальних закладів – 73;

- загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі ліцеїв, колегіум, гімназій – 68;

- загальноосвітніх навчальних закладів з вечірньою формою навчання – 3;

- спеціальних НВК «ДНЗ-ЗНЗ» для дітей зі зниженим зором – 1;

- позашкільних навчальних закладів – 7;

- професійно-технічних навчальних закладів – 13;

- муніципальний академічний коледж – 1;

- науково-методичний центр (у складі якого логопедичний пункт, фільмотека, ПМПК) – 1;

- Будинок учителя – 1;

- централізована бухгалтерія – 1;

- група по централізованому господарчому забезпеченню – 1;

- науково-педагогічна бібліотека – 1.

 

Дошкільна освіта

Всебічний розвиток дошкільників міста відповідно до їхніх індивідуальних особливостей, культурних потреб здійснюють 73 ДНЗ міської комунальної власності та спеціальний НВК «ДНЗ-ЗНЗ» для дітей зі зниженим зором, де працюють понад 1,6 тис. педагогів, виховуються 16,3 тис. дітей, що на 0,6 тис. більше ніж у 2013 році.

У 2014-2015 рр. відновлено діяльність ДНЗ № 143 з проектною потужністю 192 місця, відкрито додатково 21 групу (731 дитина) у функціонуючих дошкільних навчальних закладах.

Спостерігаються позитивні тенденції щодо підвищення якості дошкільної освіти міста:

- зростає показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3-х до 6-ти років становить 95,8%;

- 100% діти п’ятирічного віку отримують дошкільну освіту за різними формами;

- розвинуто мережу груп для дітей з особливими потребами: 97 – для дітей з порушеннями мовлення, 13 – санаторно-спеціальних, 54 – санаторних, 17 – затримка психічного розвитку, 5 – інші порушення; в спеціальному НВК «ДНЗ-ЗНЗ» для дітей зі зниженим зором функціонує 1 дошкільна група з інклюзією;

- проведено капітальний та поточний ремонти, реконструкцію покрівель (12 ДНЗ); будівель і приміщень (10 ДНЗ); здійснено ремонт харчоблоків (10  ДНЗ); замінено вікна у переважній більшості дошкільних навчальних закладів;

- зміцнено матеріально-технічну базу дошкільних закладів; придбано інвентар, меблі, холодильне, технологічне та навчальне обладнання;

- облаштовано автомістечки (71 ДНЗ), басейни (ДНЗ №№ 50, 49, 87, 99), міні-стадіони (у 71 ДНЗ), фітобари (13 ДНЗ), фізіотерапевтичні кабінети (27 ДНЗ); відкрито спортивну залу (ДНЗ № 50).

Удосконалюється зміст дошкільної освіти через:

- перехід до педагогіки розвитку, яка передбачає особистісно-гуманний підхід в освітньому процесі;

- застосування інноваційних технологій, прогресивних систем, що сприяють підвищенню якості освіти;

- впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

- активізацію гурткової роботи за художньо-естетичним, інтелектуально-пізнавальним та фізкультурно-спортивним напрямами;

- збільшення кількості дітей, які отримують реабілітаційно-корекційну допомогу (до 3,7 тис.).

 

Загальна середня освіта

Враховуючи демографічну ситуацію, мережа загальноосвітніх закладів міста не потребує збільшення та відповідає потребам населення й характеризується розмаїттям типів навчальних установ. Стабільно функціонують 72 заклади, в яких здобувають загальну середню освіту понад 40,3 тис. учнів, навчання та виховання забезпечують майже 3,0 тис. педагогічних працівників. На виконання статті 35 Закону України «Про освіту» в частині здійснення повної загальної середньої освіти створено умови для задоволення освітніх потреб різних категорій населення. Відповідно до освітніх запитів батьківської громадськості щодо навчання дітей державною та мовами національних меншин у місті функціонують 55 україномовних, 1 двомовна, 12 російськомовних денних загальноосвітніх навчальних закладів. Українською мовою навчається понад 31,9 тис. учнів. У 154 класах загальноосвітніх навчальних закладів міста поглиблено вивчають окремі предмети близько 4,9 тис. учнів.

Отримані у школі знання мають забезпечити випускникам конкурентну спроможність на ринку праці. У забезпеченні якісної профільної освіти є певні здобутки:

- 60% учнів 10 класів охоплено профільним навчанням;

- 92% учнів основної школи – допрофільною підготовкою;

- налагоджено ефективне соціальне партнерство з ВНЗ;

- створено консультативні пункти професійного самовизначення школярів;

- понад 60% випускників 11 класів отримали бали високого та достатнього рівнів з профільних дисциплін (українська та англійська мови, історія України, правознавство і декоративно-прикладне мистецтво) за підсумками державної підсумкової атестації.

Якість освітньої підготовки школярів засвідчує, що:

- учні 1-3-х, 5-6-х класів, які навчались за новим державним стандартом, засвоїли навчальний матеріал на високому та достатньому рівнях;

- забезпечено достатній рівень підготовки учнів 4-х класів для навчання у школі ІІ ступеня;

- у більшості випускників основної школи сформовано базовий рівень знань. Показником їх готовності до профільного навчання є належний рівень навченості з предметів суспільно-гуманітарного, природничо-математичного та художньо-естетичного циклів;

- у переважної частини випускників старшої школи простежується стійка орієнтація щодо продовження навчання.

Педагогічні колективи міста наполегливо працюють над створенням здоров’язберігаючого освітнього середовища. Потужною силою формування свідомого ставлення до власного здоров’я є навчальні предмети «Основи здоров’я» та «Фізична культура», система фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

У 55 навчальних закладах успішно реалізуються просвітницько-профілактичні програми формування здорового способу життя. 29 освітніх установ залучені до роботи у пілотному проекті щодо виховання в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я, що здійснюється за підтримки Національної академії педагогічних наук України та Міністерства освіти і науки України.

Психологічний супровід освітнього процесу здійснює потужна служба, до складу якої входять 155 практичних психологів та 52 соціальні педагоги.

Протягом останніх років освітяни активно впроваджували нові моделі позаурочної виховної діяльності, спрямовані на духовне зростання дитини, створення престижу духовності, формування патріотизму, громадянської позиції, навичок культури поведінки, здоров’я, міжетнічних відносин учнівської молоді тощо.

Освітянами міста накопичено перспективний педагогічний досвід роботи з інтелектуально обдарованою молоддю. Постійно зростає кількість учасників й переможців інтелектуальних конкурсів і змагань. Миколаїв увійшов до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю учасників і переможців ігор-конкурсів «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Соняшник».

 

Спеціальна освіта для дітей з вадами у фізичному розвитку

Відповідно до концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року однією з основних цілей є забезпечення прав людей з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями. Тому задля формування системи диференційованої інклюзивної освіти, доступної для всіх осіб даної категорії, в місті функціонує спеціальний навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад» для дітей зі зниженим зором, який має у своєму складі дошкільне (147 дітей) та шкільне (176 учнів) відділення. Класи для дітей із затримкою психофізичного розвитку працюють у ЗОШ №№ 10, 13, 43 ім. К.Ф. Ольшанського, 46, 53; класи інклюзивної освіти – у ЗОШ № 1 ім. Олега Ольжича, №№ 15, 19, 25, 46, спеціалізованій школі мистецтв і прикладних ремесел експериментальному навчальному закладі Всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості».

 

Позашкільна освіта

Серед пріоритетних напрямів розвитку освіти в Україні – позашкільна освіта. Педагогічні колективи 7 ПНЗ, в яких працюють понад 200 педагогів, сприяють творчій самореалізації особистості, залучають до активної громадської діяльності, організовують змістовне дозвілля дітей. Позашкільною освітою охоплено майже 12 тис. дітей, позакласною – понад 18 тис. Мережа гуртків постійно удосконалюється на задоволення освітніх запитів дітей та батьківської громадськості. Найбільшим попитом користуються гуртки та творчі об’єднання художньо-естетичного напряму. Стабільною є ситуація щодо гуртків еколого-натуралістичного та туристсько-краєзнавчого напрямів. Позашкільні навчальні заклади – організатори й активні учасники культурно-масових заходів обласного, міського, районного рівнів (щороку понад 1500 заходів, 35,6 тис. учасників, 280,0 тис. глядачів).

Свідчення творчої діяльності керівників гуртків – результати участі вихованців у різнорівневих конкурсах, фестивалях, змаганнях: 5,0 тис. переможців різнорівневих конкурсів, виставок, змагань; з них близько 1,5 тис. призерів 130 конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів. Вихованці позашкілля визнані кращими в Польщі, Чехії, Турції, Греції, Литві, різних регіонах України.

Звання «Зразковий художній колектив» присвоєно 14 гурткам позашкільних навчальних закладів, «Народний художній колектив» – 11. З них у 2015 році «зразковими» стали 4 колективи Палацу творчості учнів, Ленінського будинку творчості дітей та юнацтва, Заводського будинку дитячої та юнацької творчості, міської станції юних техніків; «художнім» – колектив Ленінського БТДЮ; підтвердили звання «народного» 2 колективи Палацу творчості учнів.

Забезпечено стале зростання педагогічної майстерності освітян, про що свідчить збільшення кількості педагогів, які презентують свої досягнення у фахових конкурсах.

 

Вища освіта І-ІІ рівнів акредитації

На замовлення громади міста Миколаєва з метою впровадження системи освітньо-виховних умов художньо-творчого розвитку особистості на основі синтезу і засвоєння науки, філософії, мистецтва, що ґрунтується на формуванні світовідчуття та світосприймання у процесі самореалізації особистості учнів; відродження національної культури, мистецтва, традицій; реалізації концепції створення нової української національної школи функціонує Миколаївський муніципальний академічний коледж, де за спеціальностями «акторське мистецтво» та «декоративно-прикладне мистецтво» у 2015-2016 навчальному році навчаються понад 100 студентів. Даний заклад академічного рівня з поглибленим вивченням дисциплін художньо-естетичного циклу та декоративно-прикладного мистецтва сприяє актуалізації особистісних якостей кожної дитини, розвитку її здібностей і талантів, формуванню її індивідуальності та суб’єктності.

З 01.01.2016 до мережі навчальних закладів міста ввійшли 13 професійно-технічних навчальних закладів, де 4911 учнів отримують робітничі професії та початковий рівень вищої професійної освіти.

 

Розділ І. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Нагальними залишаються проблеми:

- перевантаження груп дошкільних навчальних закладів;

- задоволення потреби батьків у дошкільній освіті;

- дотримання фізіологічних норм харчування;

- вплив навчального перевантаження на здоров’я дітей;

- створення належних умов для якісної освіти дітей з особливими потребами;

- ефективне використання цифрових технологій для інформаційно-аналітичного забезпечення освіти;

- вдосконалення моделі управління освітою;

- оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів (понад 50% будівель навчальних закладів функціонують 50 і більше років);

- диспропорція між потребою на утримання мережі навчальних закладів та фактичним фінансуванням галузі.

 

Розділ ІІ. Визначення мети Програми

 

Мета Програми – розширення доступу громадян до якісної освіти в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладах, які належать територіальній громаді м. Миколаєва; створення відкритої освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості та потребам держави.

Створення умов для саморозвитку дітей, усвідомленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей, широке впровадження комп’ютеризації, інформатизації.

Збереження та зміцнення фізичного і морального здоров’я дітей.

Програма ґрунтується на розумінні сфери освіти як стратегічного ресурсу, що безпосередньо забезпечує перехід до інноваційної моделі сталого розвитку міста через формування та розвиток людського капіталу.

 

Розділ ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Проблеми передбачається вирішити шляхом:

- формування єдиного інноваційного та інформаційного простору освіти, забезпечення відкритості та доступності освітніх ресурсів;

- розвитку інфраструктури освіти;

- ефективного використання ресурсів;

- впровадження ІКТ-технологій в управління освітою;

- впровадження нових за характером та змістом відносин з учасниками навчально-виховного процесу, громадськістю та іншими інституціями, що мають ресурси для розвитку дітей;

- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, у тому числі закладів з інклюзивними та спеціальними класами;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- професійного розвитку педагогів; заохочення працівників галузі та інше;

- розвитку виховної системи на засадах духовних цінностей українського народу, формування національної свідомості;

- створення умов для збереження здоров’я та фізичного розвитку дітей;

- розширення мережі закладів з інклюзивною освітою, впровадження дистанційної освіти;

- розвитку інтелектуального потенціалу учнівської молоді (система виявлення та підтримки талановитої молоді; стимулювання творчої активності кожної дитини; забезпечення участі школярів в інтелектуальних конкурсах, змаганнях, турнірах; виплати стипендій міського голови та міської ради обдарованим учням).

Обсяг фінансування Програми уточнюватиметься щороку під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік у межах прогнозованих показників, доведених на галузь «Освіта», а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Програма реалізуватиметься в межах загального обсягу бюджетних призначень відповідно до функціональної класифікації галузевих бюджетних підпрограм та у розрізі кодів економічної класифікації в складі кошторисів за функціями.

Програма реалізується в один етап протягом 2016-2018 років.

 

Розділ ІV. Перелік завдань і заходів Програми

та результативні показники

 

1. Забезпечення для населення міста державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку.

2. Досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої, позашкільної освіти відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня до його здібностей та особливостей.

3. Забезпечення здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров’я, захист прав учнів в освітньому процесі, їх психологічну та фізичну безпеку.

4. Підтримка розвитку творчого потенціалу та самореалізації обдарованої молоді.

5. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти.

6. Застосування сучасних технологій для створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки й обміну інформацією.

7. Піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників; підвищення професійної компетенції педагогів щодо впровадження сучасних форм, методів і технологій, визнання унікальної цінності особистості учасників освітнього процесу в навчальних закладах.

Основним узагальнюючим результативним показником виконання Програми має стати збалансована відповідність:

- якості освітнього процесу в навчальних закладах до цілей і стандартів освіти в державі;

- задоволеності очікувань учасників процесу освіти від якості наданих закладами освіти послуг.

Ці результати конкретизуватимуться у:

- створенні механізмів сталого розвитку системи освіти міста Миколаєва;

- досягненні якості мережі навчальних закладів усіх типів за змістом освіти, формами і мовою її здобуття; безпечністю навчально-виховного процесу для здоров’я його учасників;

- створенні комфортних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- забезпеченні наступності і безперервності освіти у всіх її ланках;

- розвинутості сучасного ресурсного забезпечення навчальних закладів у місті, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення, кадрового забезпечення;

- створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу;

- досягненні ефективної моделі управління якістю освіти на підставі адаптивності управління, прийняття ефективних управлінських рішень;

- відповідності державним стандартам, конкурентоздатності здобутої випускниками навчальних закладів освіти незалежно від їх соціального статусу, фізичних та особистих можливостей.

Для досягнення мети та завдань Програми передбачено відповідні заходи (додаток 2).

 

Результативні показники виконання Програми

 

Результативні показники

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Дошкільні навчальні заклади

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

73

73

76

Обсяг видатків на фінансування , тис.грн.

266315,545

295782,104

313571,171

Показники продукту:

 

 

 

Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, чол.

16249

16289

16809

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на утримання 1 дитини, грн.

16390

18158

18655

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості дошкільних навчальних закладів, до фактичного показника попереднього року, %

100

100

104,1

Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

101

100,2

103,2

Загальноосвітні навчальні заклади

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

72

72

72

Обсяг видатків на фінансування , тис.грн.

387551,445

415973,660

438663,324

Показники продукту:

 

 

 

Кількість учнів/дітей, охоплених середньою загальною освітою, чол.

40339/147

41039/147

41739/147

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на утримання 1 учня, грн.

9572

10100

10473

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

101,8/100

101,7/100

101,7/100

Заклади позашкільної освіти

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

7

7

7

Обсяг видатків на фінансування , тис.грн.

22350,562

24152,858

25475,765

Показники продукту:

 

 

 

Кількість учнів/дітей, охоплених позашкільною освітою, чол.

11597

11600

11600

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на 1 дитину, грн.

1927

2082

2196

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

100

100

100

Заклади професійної та вищої освіти

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

14

14

14

Обсяг видатків на фінансування , тис.грн.

99013,711

107033,821

112920,680

Показники продукту:

 

 

 

Кількість учнів (студентів), охоплених професійним навчанням, чол.

5020

5020

5020

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на 1 учня (студента), грн.

19724

21321

22494

 

 

Розділ V. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Безпосередню координацію та контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює управління освіти Миколаївської міської ради.

Щороку до 10 грудня управління освіти Миколаївської міської ради отримує інформацію від співвиконавців та аналізує стан її реалізації.

Управлінню освіти Миколаївської міської ради щороку до 20 січня інформує постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту, управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради про виконання заходів Програми.

 

____________________________________________________

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

міської комплексної програми «Освіта» на 2016-2018 роки

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від __________________ № ________

 

2. Ініціатор: управління освіти Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник: управління освіти Миколаївської міської ради.

 

4. Відповідальний виконавець: управління освіти Миколаївської міської ради.

 

5. Співвиконавці: 1. Дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні навчальні заклади.

2. Науково-методичний центр.

3. Служба у справах дітей Миколаївської міської ради.

4. Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс».

 

6. Термін виконання: 2016-2018 рр.

 

7. Обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансування

Обсяг

фінансування (тис.грн.)

у тому числі за роками

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Кошти місцевого бюджету

1490824,016

472643,969

507930,259

510249,788

Кошти державного бюджету

0

0

0

0

Кошти освітньої субвенції

1072000,729

335428,425

358505,622

378066,682

Кошти спеціального фонду (власні надходження)

105834,642

33177,849

35 356,104

37300,689

Разом

2668659,387

841250,243

901791,985

925617,159

 

 

Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

 

 

Додаток 2

до Програми

 

Перелік завдань і заходів

міської комплексної програми«Освіта» на 2016-2018 роки

 

№ п/п

Назва напрямку діяльності

Перелік заходів Програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

всього

у тому числі по рокам

разом

2016

2017

2018

1

Розвиток дошкільної освіти

Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей

Підвищення рівня охоплення дошкільною освітою  дітей дошкільного віку

- кількість діючих ДНЗ (од.)

 

73

73

76

- кількість груп(од.)

 

696

698

726

- кількість дітей(осіб)

 

16 249

16 289

16 809

1.1

Забезпечення належного утримання дошкільних навчальних закладів

2016-2018

Управління освіти ММР

700 065,984

217 313,600

234 916,002

247 836,382

з місцевого бюджету

Дошкільні навчальні заклади

699 548,618

217 153,000

234 742,393

247 653,225

із спеціального фонду (власні надходження)

517,366

160,600

173,609

183,157

1.2

Забезпечення харчуванням дітей в ДНЗ

2016-2018

Управління освіти ММР

153 614,921

47 684,950

51 547,431

54 382,540

з місцевого бюджету

85 623,884

26 579,258

28 732,178

30 312,448

із спеціального фонду (власні надходження)

67 991,037

21 105,692

22 815,253

24 070,092

1.3

Забезпечення харчуванням  дітей у ДНЗ влітку шляхом проведення заходів з вітамінізації (збільшення вартості харчування)

2016-2018

Управління освіти ММР

3 307,621

1 026,748

1 109,914

1 170,959

з місцевого бюджету

Дошкільні навчальні заклади

1 843,683

572,314

618,671

652,698

з державного бюджету

0,000

 

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

1 463,938

454,434

491,243

518,261

1.4

Здійснення соціально-педагогічного патронату сімей, які виховують дітей дошкільного віку, шляхом запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

Дошкільні навчальні заклади

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

 

 

 

1.5

 

Створення умов для освіти та виховання дітей з особливими потребами, в т.ч. перепрофілювання груп загального типу в спеціальні

2016-2018

Дошкільні навчальні заклади

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

 

1.6

Створення додаткових груп у вивільнених приміщеннях діючих ДНЗ

2016-2018

Управління освіти ММР

935,018

290,247

313,757

331,014

з місцевого бюджету

Дошкільні навчальні заклади

935,018

290,247

313,757

331,014

1.7

Вирішення питання щодо прийняття до комунальної власності і відновлення статусу «Дошкільний навчальний заклад» для  ДНЗ № 15 по вул. Космонавтів, 144-а

2017-2018

Управління освіти ММР

9 996,446

0,000

7 895,000

2 101,446

з місцевого бюджету

9 996,446

 

7 895,000

2 101,446

1.8

Вирішення питання щодо прийняття до комунальної власності і відновлення статусу «Дошкільний навчальний заклад» ДНЗ в мкр. Варварівка

2018

Управління освіти ММР

2 823,830

0,000

0,000

2 823,830

з місцевого бюджету

2 823,830

 

 

2 823,830

1.9

Введення в дію ДНЗ в мкр. Північний

2018

Управління освіти ММР

4 925,000

0,000

0,000

4 925,000

з місцевого бюджету

4 925,000

 

 

4 925,000

 

Разом

 

 

875 668,820

266 315,545

295 782,104

313 571,171

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

805 696,479

244 594,819

272 301,999

288 799,661

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

69 972,341

21 720,726

23 480,105

24 771,510

2

Розвиток загальної середньої освіти

Забезпечення належних умов для надання загальної середньої освіти

Підвищення якості загальної середньої освіти

- кількість ЗНЗ (од.)

 

72

72

72

кількість класів (од.)/груп в СНВК

 

1448/8

1473/8

1498/8

кількість учнів/дітей (осіб)

 

40339/147

41039/147

41739/147

2.1

Забезпечення належного функціонування ЗНЗ,

в т.ч. спеціальних, вечірніх (заочних)

2016-2018

Управління освіти ММР Загальноосвітні навчальні заклади

1 156 881,992

359 117,850

388 206,395

409 557,747

з місцевого бюджету

92 379,570

28 676,350

30 999,134

32 704,086

за рахунок освітньої субвенції

1 053 168,699

326 923,300

353 404,087

372 841,312

із спеціального фонду (власні надходження)

11 333,723

3 518,200

3 803,174

4 012,349

 

 

 

2.2

 

Сприяння здобуттю загальної середньої освіти представниками національних меншин

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

 

2.3

Функціонування профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

2.4

Проведення заходів, спрямованих на професійну  орієнтацію учнівської молоді, свідомий вибір майбутньої професії

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

Загальноосвітні навчальні заклади

2.5

Забезпечення організованим підвезенням до навчальних закладів учнів ЗОШ №№ 12, 14, 24, 27, 29, 40, 11, які проживають на відстані 3 км і потребують підвезення до школи

2016-2018

Управління освіти ММР

5 550,000

1 800,000

1 850,000

1 900,000

з місцевого бюджету

Загальноосвітні навчальні заклади

5 550,000

1 800,000

1 850,000

1 900,000

2.6

Пільгове користування учнями електротранспортом протягом навчального року

2016-2018

Управління освіти ММР, КП ММР «Миколаїв-

електротранс»

11 597,600

3 600,000

3 891,600

4 106,000

з місцевого бюджету

11 597,600

3 600,000

3 891,600

4 106,000

2.7

Забезпечення  харчуванням  учнів 1-4 класів (крім учнів пільгової категорії)

2016-2018

Управління освіти ММР

50 631,412

15 716,939

16 990,011

17 924,462

з місцевого бюджету

50 631,412

15 716,939

16 990,011

17 924,462

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

0,000

0,000

2.8

Забезпечення харчуванням учнів ЗНЗ з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів ЗНЗ із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів з числа дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, учнів з числа дітей, батьки яких загинули у зоні АТО; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, вихованців СНВК для дітей зі зниженим зором

2016-2018

Управління освіти ММР

7 354,633

2 283,016

2 467,940

2 603,677

з місцевого бюджету

Загальноосвітні навчальні заклади

2 601,595

807,584

872,998

921,013

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

4 753,038

1 475,432

1 594,942

1 682,664

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

2.9

Забезпечення харчуванням учнів пільгової категорії в навчальних закладах міста у період літніх канікул (пришкільні табори)

2016-2018

Управління освіти ММР

201,792

62,640

67,714

71,438

з місцевого бюджету

Навчальні заклади

0,000

 

 

 

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

201,792

62,64

67,714

71,438

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

2.10

Оснащення ЗНЗ сучасною комп’ютерною технікою, упровадження дистанційного навчання на основі сучасних Інтернет-технологій, у тому числі для дітей з особливими потребами

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

2.11

Поповнення бібліотечних фондів загальноосвітніх навчальних закладів навчальною та методичною літературою, періодичними виданнями та електронними носіями інформації

2016-2018

Управління освіти ММР

9 500,000

4 500,000

2 500,000

2 500,000

з місцевого бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

9 500,000

4 500,000

2 500,000

2 500,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

2.12

Розширення мережі груп продовженого дня на госпрозрахунковій основі

2016-2018

Управління освіти ММР

1 413,000

471,000

471,000

471,000

із спеціального фонду (власні надходження)

Загальноосвітні навчальні заклади

1 413,000

471,000

471,000

471,000

Створення умов для здобуття загальної середньої освіти дітьми з особливими освітніми потребами

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

 

Разом

 

 

1 242 188,429

387 551,445

415 973,660

438 663,324

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

162 760,177

50 600,873

54 603,743

57 555,561

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

1 067 623,529

332 961,372

357 566,743

377 095,414

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

11 804,723

3 989,200

3 803,174

4 012,349

 

 

 

3

Розвиток позашкільної освіти

Забезпечення належних умов для надання позашкільної освіти

Створення умов для отримання якісної позашкільної освіти дітьми та молоддю

- кількість закладів позашкільної освіти (од.)

 

7

7

7

- кількість груп (од.)

 

821

821

821

- кількість дітей, охоплених позашкільною освітою(осіб)

 

11 597

11 600

11 600

3.1

Забезпечення належного функціонування позашкільних навчальних закладів

2016-2018

Управління освіти ММР

71 555,965

22 212,312

24 011,510

25 332,143

з місцевого бюджету

Позашкільні навчальні заклади

71 018,909

22 045,600

23 831,294

25 142,015

із спеціального фонду (власні надходження)

537,056

166,712

180,216

190,128

3.2

Модернізація навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням, НКК

2016-2018

Управління освіти ММР

300,000

100,000

100,000

100,000

з місцевого бюджету

Позашкільні навчальні заклади

300,000

100,000

100,000

100,000

із спеціального фонду (власні надходження)

 

0,000

 

 

 

3.3

Забезпечення роботи сектору військово-патріотичного виховання учнівської молоді на базі Клубу юних моряків з флотилією «Пост № 1 – на меморіалі героїв-ольшанців у м. Миколаїв» та харчування учнів, що несуть варту

2016-2018

Управління освіти ММР

123,220

38,250

41,348

43,622

з місцевого бюджету

Клуб юних моряків з флотилією

123,220

38,250

41,348

43,622

із спеціального фонду (власні надходження)

Загальноосвітні навчальні заклади

0,000

 

 

 

3.4

Сприяння участі у масових заходах, конкурсах, фестивалях, виставках тощо по напрямках позашкільної освіти

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

3.5

Забезпечення соціально-педагогічною, психолого-педагогічною підтримкою дітей групи ризику через розвиток програм канікулярного відпочинку та зайнятості

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

 

Разом

 

 

71 979,185

22 350,562

24 152,858

25 475,765

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

71 442,129

22 183,850

23 972,642

25 285,637

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

537,056

166,712

180,216

190,128

4

Розвиток професійної та вищої освіти

- кількість закладів професійної та вищої освіти (од.)

 

14

14

14

Задоволення потреб громади у професійних кадрах

4.1

Вища освіта І та ІІ рівня акредитації

Забезпечення функціонування Миколаївського  муніципального академічного коледжу І та ІІ рівня акредитації

2016-2018

Управління освіти ММР

9011,697

2797,400

3023,989

3190,308

з місцевого бюджету

Миколаївський  муніципальний академічний коледж

9 011,697

2797,400

3 023,989

3 190,308

із спеціального фонду (власні надходження)

 

0,000

 

 

 

4.2

Підготовка робітничих кадрів у ПТНЗ

Забезпечення функціонування  професійно-технічних навчальних закладів

2016-2018

Управління освіти ММР

295009,575

91576,500

98994,197

104438,878

з місцевого бюджету

 Заклади професійно-технічної освіти

273 501,530

84900,000

91 776,900

96 824,630

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

21 508,045

6676,500

7 217,297

7 614,248

4.3

Організа-ційне забезпечення харчуванням

Забезпечення харчуванням учнів ПТНЗ, студентів Миколаївського муніципального коледжу, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

2016-2018

Управління освіти ММР

14 946,940

4 639,811

5 015,635

5 291,494

з місцевого бюджету

Навчальні заклади

14 922,587

4 632,251

5 007,463

5 282,873

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

24,353

7,560

8,172

8,621

 

Разом

 

 

318 968,212

99 013,711

107 033,821

112 920,680

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

297 435,814

92 329,651

99 808,352

105 297,811

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

21 532,398

6 684,060

7 225,469

7 622,869

5

Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій

Збереження здоров’я учнів, вихованців, надання своєчасної медичної допомоги , матеріальної допомоги дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування

5.1

Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпе-чення, соціальний захист дітей пільгових категорій

Забезпечення медичних кабінетів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів лікарськими засобами, виробами медичного призначення, обладнанням відповідно до санітарних правил

2016-2018

Управління освіти ММР

556,346

172,700

186,689

196,957

з місцевого бюджету

Дошкільні навчальні заклади, ПТНЗ, дошкільне відділення СНВК для дітей зі зниженим зором

286,066

88,800

95,993

101,273

за рахунок освітньої субвенції

Загальноосвітні  навчальні заклади , шкільне відділення СНВК для дітей зі зниженим зором

270,280

83,900

90,696

95,684

5.2

Формування спецмедгруп за результатами медоглядів у загальноосвітніх навчальних закладах міста

2016-2018

Управління освіти ММР

187,345

58,155

62,866

66,324

з місцевого бюджету

Загальноосвітні навчальні заклади

0,000

 

 

 

за рахунок освітньої субвенції

187,345

58,155

62,866

66,324

5.3

Проведення просвітницької та санітарно-освітньої роботи з питань дотримання особистої гігієни

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

Навчальні заклади

5.4

Забезпечення питною водою дітей ДНЗ №№ 92, 99, 147, учнів ЗОШ №№ 21, 23, 24, 60, 61

2016-2018

Управління освіти ММР

422,332

131,100

141,719

149,513

з місцевого бюджету

Загальноосвітні, дошкільні навчальні заклади

151,730

47,100

50,915

53,715

за рахунок освітньої субвенції

270,602

84,000

90,804

95,798

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

5.5

Здійснення заходів з протипожежної безпеки

2016-2018

Управління освіти ММР

1 518,274

471,300

509,476

537,498

з місцевого бюджету

Навчальні заклади

675,862

209,800

226,794

239,268

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

842,412

261,5

282,682

298,230

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

5.6.

Забезпечення учнів, з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною та спортивною формами, одягом

2016-2018

Управління освіти ММР

1333,200

413,850

447,372

471,978

з місцевого бюджету

1 183,886

367,500

397,268

419,118

з державного бюджету

0,000

 

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

149,314

46,350

50,104

52,860

5.7.

Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років та одноразова грошова допомога випускникам ПТНЗ із числа дітей сиріт, що знаходяться на повному державному утриманні при їх працевлаштуванні

2016-2018

Управління освіти ММР

4866,000

1622,000

1622,000

1622,000

з місцевого бюджету

Служба у справах дітей ММР

4 866,000

1622,000

1622,000

1622,000

з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

Разом

 

 

8 883,497

2 869,105

2 970,122

3 044,270

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

7 163,544

2 335,200

2 392,970

2 435,374

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

1 719,953

533,905

577,152

608,896

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

0,000

 

 

 

6

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

Створення належних  умов навчання і виховання

6.1

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

Капітальний ремонт будівель, приміщень , покрівель, спортивних майданчиків, огорожі, системи водовідведення тощо

2016-2018

Управління освіти ММР

89729,056

44115,092

35331,170

10282,794

з місцевого бюджету

88156,756

42542,792

35331,7

10282,794

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

1 572,300

1 572,300

 

 

6.2

Придбання технологічного обладнання, комп’ютерів, оргтехніки, меблів, теплолічильників тощо

2016-2018

Управління освіти ММР

11 761,338

3 675,000

3 944,325

4 142,013

з місцевого бюджету

Навчальні заклади

9 664,365

3 000,000

3 243,000

3 421,365

з державного бюджету

0,000

 

 

 

за рахунок  освітньої субвенції

1 050,000

350,000

350,000

350,000

із спеціального фонду (власні надходження)

1 046,973

325

351,325

370,648

 

Разом

 

 

101490,394

47790,092

39275,495

14424,807

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

97821,121

45542,792

38574,170

13704,159

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

2 622,300

1 922,300

350,000

350,000

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

1 046,973

325,000

351,325

370,648

7

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи та заклади в галузі освіти

Забезпечення належної методичної роботи в установах і закладах освіти, забезпечення роботи Міського будинку учителя

2016-2018

Управління освіти ММР

17718,042

5500,012

5945,513

6272,517

Підвищення якості методичної роботи в навчальних закладах міста

з місцевого бюджету

17 073,712

5300,000

5 729,300

6 044,412

із спеціального фонду (власні надходження)

644,330

200,012

216,213

228,105

 

Разом

 

 

17 718,042

5 500,012

5 945,513

6 272,517

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

17 073,712

5 300,000

5 729,300

6 044,412

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

644,330

200,012

216,213

228,105

8

Централі-зоване ведення бухгалтерсь-кого обліку

Забезпечення ведення бухгалтерського обліку закладів та установ освіти

2016-2018

Управління освіти ММР

21824,714

6774,800

7323,559

7726,355

Дотримання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку

з місцевого бюджету

21 583,749

6700,000

7 242,700

7 641,049

із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

240,965

74,800

80,859

85,306

 

Разом

 

 

21 824,714

6 774,800

7 323,559

7 726,355

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

21 583,749

6 700,000

7 242,700

7 641,049

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

240,965

74,800

80,859

85,306

9

Централі-зоване господарське обслугову-вання

Забезпечення централізованого господарського обслуговування навчальних закладів

2016-2018

Управління освіти ММР

3189,240

990,000

1070,190

1129,050

Централізоване господарське обслуговування навчальних закладів

з місцевого бюджету

3 189,240

990,000

1 070,190

1 129,050

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

 

 

 

 

Разом

 

 

3 189,240

990,000

1 070,190

1 129,050

 

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

3 189,240

990,000

1 070,190

1 129,050

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

10

Бібліотека

Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами педагогічних працівників міста

2016-2018

Управління освіти ММР

5397,041

1675,343

1811,045

1910,653

Надання інформаційно-бібліотечних послуг

з місцевого бюджету

5 341,185

1658,004

1 792,302

1 890,879

із спеціального фонду (власні надходження)

55,856

17,339

18,743

19,774

 

Разом

 

 

5 397,041

1 675,343

1 811,045

1 910,653

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

5 341,185

1 658,004

1 792,302

1 890,879

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

55,856

17,339

18,743

19,774

11

Підтримка творчо працюючих педагогічних працівників, педагогічних колективів навчальних закладів та робота з обдарованими дітьми та молоддю

 

 

 

 

Стимулювання професійної діяльності вчителя та підтримка обдарованих учнів, молоді

11.1

Підтримка творчо працюючих педагогічних працівників, педагогічних колективів навчальних закладів та робота з обдарова-ними дітьми та молоддю

Преміювання педагогічних колективів за результатами міського конкурсу «Навчальний заклад року», переможців конкурсу «Вчитель року» всіх рівнів, міських конкурсів «Нове ім’я», «Класний керівник», «Вихователь року»

2016-2018

Управління освіти ММР

265,2860

82,3500

89,0200

93,9160

з місцевого бюджету

265,286

82,35

89,020

93,916

11.2

Відзначення педагогічних працівників почесним знаком «Лідер освіти міста Миколаєва»

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

11.3

Преміювання педагогічних працівників за вагомі успіхи на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

11.4

Проведення заходів, спрямованих на підвищення престижу педагогічної професії, у тому числі Всеукраїнського конкуру «Вчитель року». Преміювання кращих педагогічних працівників року

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

11.5

Виплата стипендії міського голови та міської ради, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, стипендії ім. Т. Шевченка

2016-2018

Управління освіти ММР

87,876

27,278

29,488

31,110

Удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю, сприяння розвитку їх інтелектуальних, творчих здібностей

з місцевого бюджету

52,929

16,430

17,761

18,738

з державного бюджету

0,000

 

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

34,947

10,848

11,727

12,372

 

Разом

 

 

353,162

109,628

118,508

125,026

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

318,215

98,780

106,781

112,654

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

34,947

10,848

11,727

12,372

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

0,000

 

 

 

 

12

Культурно-освітні заходи

Забезпечення організації та проведення загальноміських свят та культурно-масових заходів

12.1

Культурно-освітні заходи

Забезпечення проведення новорічних свят, у т.ч. новорічними подарунками учнів пільгової категорії та вихованців ДНЗ

2016-2018

Управління освіти ММР

895,5640

278,0000

300,5180

317,0460

з місцевого бюджету

895,564

278,0000

300,518

317,046

12.2

Забезпечення пам’ятними подарунками випускників - медалістів

2016-2018

Управління освіти ММР

103,0870

32,0000

34,5920

36,4950

з місцевого бюджету

103,087

32,0000

34,592

36,495

12.3

Забезпечення та організація традиційних міських дитячих мистецьких свят, конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, у тому числі: міського свята працівників освіти, міського свята випускників, військово-спортивних ігор «Джура» («Сокіл»), інших конкурсів

2016-2018

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

Науково-методичний центр

 

Разом

 

 

998,651

310,000

335,110

353,541

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

998,651

310,000

335,110

353,541

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

0,000

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

0,000

 

 

 

 

Разом по програмі

 

 

2668659,387

841250,243

901791,985

925617,159

 

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

1490824,016

472643,969

507930,259

510249,788

 

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

1 072 000,729

335 428,425

358 505,622

378 066,682

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

105 834,642

33 177,849

35 356,104

37 300,689

 

 

 

ПРИМІТКА: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.

  

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: