Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

28 січня 2016                                                                                   № 2/17

Про внесення змін та доповнень до

рішення Миколаївської міської ради

від 22.11.2012 № 22/6 «Про

затвердження міської комплексної

програми «Освіта» на 2013-2017 роки»

 

         З метою створення належних та безпечних умов навчання і виховання дітей, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми «Освіта» на 2013-2017 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 22.11.2012 № 22/6 «Про затвердження міської комплексної програми «Освіта» на 2013-2017 роки»:

- п. 8 «Обсяги та джерела фінансування» додатка 1 до Програми викласти в новій редакції (додається);

- п.п. 2.1, 3.1, 3.5, 3.6,  4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 11.1, 12, 13, 14, 16.1 додатка 2 до Програми викласти в новій редакції (додаються);

- доповнити п.п. 2.5, 5.5, 3.10, 11.2 (додаються).

2. Управлінню освіти Миколаївської міської ради (Деркач) разом із співвиконавцями Програми в строк до 29.02.2016 розробити міську комплексу програму «Освіта» на 2016-2018 роки та винести її на розгляд міської ради в установленому порядку.

3. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Бондаренко) протягом 1 кварталу забезпечити фінансування Програми за захищеними статтями бюджету та невідкладними заходами, узгодженими з постійною комісією з питань економічної і інвенстиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку (Бернацьким).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Міський голова                                                                          О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28 січня 2016

№ 2/17

 

Додаток 1

до Програми

 

Паспорт

міської комплексної програми «Освіта» на 2013-2017 роки»

 

8. Обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансу-

вання

Обсяг фінансу-вання (тис.грн.)

 

у тому числі за роками

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

кошти місцевого бюджету

2347063,973

520296,290

491313,836

316907,098

524376,149

494170,600

кошти освітньої субвенції

998725,333

0

0

307502,764

337157,613

354064,956

кошти державного бюджету

20500,0

500,000

0

0

10000,000

10000,000

кошти спеціального фонду (власні надходження)

119020,712

13528,920

14293,800

20289,200

34292,592

36616,200

кошти із інших джерел, не заборонених законодавством

1301,0

1301,0

0

0

0

0

Разом

3486611,018

535626,210

505607,636

644699,062

905826,354

894851,756

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

Перелік заходів

міської комплексної програми

“Освіта” на 2013-2017 роки

 

№ п/п

Назва напрямку діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2.1

 

Розвиток дошкільної освіти

Забезпечення належного утримання дошкільних навчальних закладів

 

з місцевого бюджету

з  спеціального фонду (власні надходження)

2013-2017

Управління освіти ММР

 

965159,9

 

964264,6

895,3

 

155747,5

 

155649,4

98,1

 

150719,1

 

150581,4

137,7

 

192323,3

 

192033,8

289,5

 

231180

 

231000

180

 

235190

 

235000

190

Підвищення рівня охоплення дошкільною

освітою до

75 % дітей дошкільного віку та 100 % дітей п’ятирічного віку

2.5.

Створення умов для освіти та виховання дітей з особливими потребами

2013-2017

Управління освіти ММР

 

 

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

Разом

 

 

916787,2

156351,1

151352,9

192984,3

231865,5

184233,4

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

912675,6

155649,4

150581,4

192033,8

231000

183411

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду

(власні надходження)

 

 

4111,6

701,7

771,5

950,5

865,5

822,4

 

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

Розвиток загальної середньої освіти

Забезпечення належного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч.

спеціальних, вечірніх (заочних)

 

з місцевого бюджету

за рахунок освітньої субвенції

із спеціального фонду (власні надходження)

2013-2017

Управління освіти ММР

 

 

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади

 

1615726,421

 

 

620609,1

978940,321

16177

 

 

275134,6

 

 

272453,6

0

2681

 

259980

 

 

257000

0

2980

 

315086,840

 

 

20000

291770,84

3316

 

 

373514,625

 

 

34710,000

335204,625

3600,000

 

 

392010,356

 

 

36445,500

351964,856

3600,000

Підвищення якості загальної середньої освіти

 

3.5.

 

 

 

Забезпечення організованим підвезенням до начальних закладів учнів ЗОШ №№ 12, 14, 24, 27, 29, 40, які проживають на відстані 3 км і потребують підвезення до школи

 

З місцевого бюджету

2013-2017

 

Управління освіти ММР

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади

 

 

6810,874

 

 

6810,874

 

 

875,21

 

 

875,21

 

 

856,345

 

 

856,345

 

 

1379,319

 

 

1379,319

 

 

1800

 

 

1800

 

 

1900

 

 

1900

 

3.6.

 

 

Пільгове користування учнями електротранспортом протягом навчального року

 

З місцевого бюджету

2013-2017

 

 

 

2013-2017

Управління освіти ММР, КП ММР «Миколаївелектро-транс»

 
Управління освіти ММР

 

17091,6

 

17091,6

3000

 

 

3000

3000

 

 

3000

3600

 

 

3600

3600

 

 

3600

3891,6

 

 

3891,6

 

3.10.

 

 

Створення умов для здобуття загальної середньої освіти дітьми з особливими освітніми проблемами

 

 

У межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік

Разом

 

 

1662577,095

279059,810

263934,545

327166,159

386514,625

405901,956

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

667011,574

276328,810

260856,345

31979,319

47610,000

50237,100

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

978940,321

0,000

0,000

291770,840

335204,625

351964,856

в тому числі із спеціального фонду

(власні надходження)

 

 

16625,200

2731,000

3078,200

3416,000

3700,000

3700

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4.1

Розвиток позашкільної освіти

Забезпечити належне функціонування позашкільних навчальних закладів

 

з місцевого бюджету

із спеціального фонду (власні надходження)

2013-2017

Управління освіти ММР

Позашкільні навчальні заклади

 

101640,6

 

100947

693,6

 

16724,6

 

16659

65,6

 

16213,1

 

16100

113,1

 

20128,9

 

19961

167,9

 

23342

 

23175

167

 

25232

 

25052

180

Створення умов отримання якісної позашкільної освіти дітьми та молоддю

Разом

 

 

102272,250

16822,900

16420,100

20232,850

23451,100

25345,300

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

101251,550

16697,300

16244,000

19999,250

23216,0

25095,000

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду

(власні надходження)

 

 

1020,700

125,600

176,100

233,600

235,1

250,300

 

 

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

 

Організаційне забезпечення харчування

Забезпечення харчуванням дітей  ДНЗ , вихованців СНВК для дітей зі зниженим зором, пільгової категорії учнів ЗНЗ, ПТНЗ  та студентів Миколаївського муніципального академічного коледжу

 

 з місцевого бюджету

 за рахунок освітньої субвенції

 із спеціального фонду (власні надходження)

2013-2017

Управління освіти ММР

 

239055,22

 

       

 

153637,853

17634,200

67783,167

 

 

 

34490,02

 

 

 

26739,72

             0

7751,2

 

 

 

35180,5

 

 

 

27265,8

 

7914,7

 

42743,6

 

 

 

15753

14433,1

12557,5

 

60855,2

 

 

 

40307,333

1538,100

19009,767

 

65785,0

 

 

 

43572,0

1663,0

20550,0

 

Організація якісного харчування в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

 

5.2

 

 

Забезпечення продуктами харчування ДНЗ на самостійних харчоблоках

 

з місцевого бюджету

 

із спеціального фонду (власні надходження)

2013-2017

Управління освіти ММР

 

Дошкільні

навчальні заклади

22518,176

 

 

15014,951

 

7503,225

 

3049,1

 

 

2225,6

 

823,5

 

3227,5

 

 

2379,3

 

848,2

4025,5

 

 

2555,9

 

1469,6

5870,076

 

 

3774,151

 

2095,925

6346

 

 

4080,0

 

2266,0

 

 

5.5

Забезпечення харчуванням учнів з числа дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов"язків, учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім"ям", дітей, батьки яких загинули у зоні АТО

з місцевого бюджету

 

2016-2017

Управління освіти ММР

 

33100

 

 

 

 

 

 

 

 

33100

 

 

 

16300

 

 

 

 

 

 

 

 

16300

16800

 

 

 

 

 

 

 

 

16800

Разом

 

301122,996

38073,920

38895,500

48574,300

84831,876

90747,400

в тому числі з місцевого бюджету

 

206730,204

29229,220

29849,100

19818,400

61881,484

65952,000

в тому числі за рахунок  освітньої субвенції

 

17634,200

0,000

0,000

14433,100

1538,100

1663,000

в тому числі із спеціального фонду( власні надходження)

 

76758,592

8844,700

9046,400

14322,800

21412,292

23132,400

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

 

 

 

Медичне забезпечення закладів освіти

Забезпечення медичних кабінетів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів лікарськими засобами, виробами медичного призначення , обладнанням відповідно до санітарних правил

 

З місцевого бюджету

 

За рахунок освітньої субвенції

2013-2017

 

 

 

Управління освіти ММР

Дошкільні навчальні заклади

Загальноосвітні навчальні заклади
 

478,197

 

 

 

 

 

265,807

 

212,39

 

59,2

 

 

 

 

 

59,2

63,5

 

 

 

 

 

63,5

73,1

 

 

 

 

 

35,6

 

37,5

135,397

 

 

 

 

 

51,507

 

83,89

147

 

 

 

 

 

56

 

91

Збереження здоров’я учнів, вихованців, надання своєчасної медичної допомоги

Разом

 

478,197

59,200

63,500

73,100

135,397

147,000

в тому числі з місцевого бюджету

 

265,807

59,200

63,500

35,600

51,507

56,000

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

212,390

0,000

0,000

37,500

83,890

91,000

в тому числі із спеціального фонду( власні надходження)

 

0,000

 

 

 

 

 

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

0,000

 

 

 

 

 

7.1.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у закладах освіти

 

Капітальний ремонт закладів освіти

 

з місцевого бюджету

з державного бюджету

з інших джерел, не заборонених законодавством

2013-2017

Управління освіти ММР

 

164460,313

 

142659,313

20500,000

1301,000

 

14334,313

 

12533,313

500

1301

 

10126

 

10126

0

 

 

30000

 

30000

0

 

 

55000,000

 

45000

10000,0

 

55000,000

 

45000

10000,0

 

Створення належних та безпечних умов навчання і виховання

7.2.

Придбання обладнання, комп’ютерів, оргтехніки, меблів, теплолічильників тощо

 

з місцевого бюджету

за рахунок освітньої субвенції

із спеціального фонду (власні надходження)

2013-2017

Управління освіти ММР

 

Навчальні заклади

 

11585,6

 

9590

986,2

1009,4

 

1175

 

1000

 

175

 

896,4

 

692

 

204,4

 

4691,2

 

3500

986,2

205

 

2350

 

2140

 

210

 

2473

 

2258

 

215

Разом

 

 

176521,342

15509,313

11022,400

35166,629

57350,0

57473,0

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

152724,742

13533,313

10818,000

33975,429

47140,000

47258,000

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

986,2

 

 

986,2

 

 

в тому числі з державного бюджету

 

 

20500,0

500,000

0

0

10000,0

10000,0

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

1009,400

175,000

204,400

205,000

210,000

215,000

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

1301,000

1301

 

 

 

 

8.1.

 

 

 

Запобігання нещасним випадкам та травматизму

Здійснення заходів з протипожежної безпеки

 

з місцевого бюджету

за рахунок  освітньої субвенції

2013-2017

Управління освіти ММР 
 
Навчальні заклади

1497,9

 

1070,5

427,4

150

 

150

566,1

 

566,1

203

 

91

112

277,806

 

126,406

151,4

301

 

137

164

Запобігання нещасним випадкам та травматизму, створення безпечних умов навчання

Разом

 

 

1497,906

150,000

566,100

203,000

277,806

301,000

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

1070,506

150,000

566,100

91,000

126,406

137,000

в тому числі за рахунок  освітньої субвенції

 

 

427,400

 

 

112,000

151,400

164,000

в тому числі із спеціального фонду( власні надходження)

 

 

0,000

 

 

 

 

 

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

0,000

 

 

 

 

 

9.1

Захист прав дітей, відпочинок оздоровлення

Забезпечення харчуванням учнів навчальних закладів міста у період літніх канікул (пришкільні табори) та дітей у ДНЗ влітку шляхом проведення заходів з вітамінізації (збільшення вартості харчування)

 

з місцевого бюджету

за рахунок  освітньої субвенції

із спеціального фонду (власні надходження)

2013-2017

Управління освіти ММР

 

 

 

 

Навчальні заклади

 

4768,4

 

 

 

 

2656,5

373,2

1738,7

 

580,8

 

 

 

 

404,4

 

176,4

 

773,7

 

 

 

 

531,4

 

242,3

 

981,8

 

 

 

 

488,5

118,8

374,5

 

1169,1

 

 

 

 

592,2

122,4

454,4

 

12,63

 

 

 

 

640

132

491

Оздоровлення дітей та учнів, зміцнення здоров’я

 

 

9.2.

 

 

Забезпечення 1-класників, з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною та спортивною формами

 

з місцевого бюджету

за рахунок  освітньої субвенції

2013-2017

Управління освіти ММР

206,9

 

 

 

71,5

135,4

35,5

 

 

 

35,5

36

 

 

 

36

38,9

 

 

 

 

38,9

46,35

 

 

 

 

46,35

50,1

 

 

 

 

50,1

9.3.

 

 

 

 

Надання одноразової допомоги дітям – сиротам та дітям , позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

 

з місцевого бюджету

2013-2017

Управління освіти ММР

 

Служба у справах дітей ММР

1269,0

 

 

 

1269,0

282,4

 

 

 

282,4

290,7

 

 

 

290,7

217,2

 

 

 

217,2

233,49

 

 

 

233,49

245,2

 

 

 

245,2

Разом

 

 

6244,240

898,700

1100,400

1237,900

1448,940

1558,300

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

3996,990

722,300

858,100

705,700

825,690

885,200

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

508,550

 

 

157,700

168,750

182,100

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

1738,700

176,400

242,300

374,500

454,500

491,000

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10.1

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи та заклади в галузі освіти

Забезпечення належної методичної роботи в установах і закладах освіти, забезпечення роботи Міського будинку учителя та утримання гуртожитку

 

з місцевого бюджету

із спеціального фонду (власні надходження)

2013-2017

Управління освіти ММР

 

32549,4

 

 

 

31000,8

1548,6

 

6313,7

 

 

 

5900,4

413,3

 

6547,3

 

 

 

6195

352,3

 

6151,4

 

 

 

5795,4

356

 

6505

 

 

 

6300

205

 

7032

 

 

 

6810

222

Підвищення якості методичної роботи в навчальних закладах міста

Разом

 

 

32549,400

6313,700

6547,300

6151,400

6505,000

7032,000

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

31000,800

5900,400

6195,000

5795,400

6300,000

6810,000

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

1548,600

413,300

352,300

356,000

205,000

222,000

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

0,000

 

 

 

 

 

11.1

Вища освіта     І та ІІ рівня акредитації

Забезпечення функціонування Миколаївського муніципального академічного коледжу І та ІІ рівня акредитації

 

з місцевого бюджету

2013-2017

Управління освіти ММР

 

Миколаївський муніципальний академічний коледж

 

11289,9

 

 

11289,9

 

1361,9

 

 

1361,9

 

1510,3

 

 

1510,3

 

1998

 

 

1998

 

3084,662

 

 

3084,662

 

3335

 

 

3335

Задоволення потреб громади

11.2

Підготовка робітничих кадрів у ПТНЗ

Забезпечення функціонування професійно-технічних навчальних закладів

 

з місцевого бюджету

із спеціального фонду (власні надходження)

2016-2017

Управління освіти ММР

 

ПТНЗ

203951,3

 

 

 

190038,9

13912,4

0

0

0

 

 

 

 

98006,3

 

 

 

91320,9

6685,4

105945,0

 

 

 

98718,0

7227,0

Разом

 

 

215241,162

1361,900

1510,300

1998,000

101090,962

109280,0

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

201328,762

1361,900

1510,300

1998,000

94405,562

102053,0

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

13912,400

 

 

 

6685,400

7227,0

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

0,000

 

 

 

 

 

12.

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

Забезпечення ведення бухгалтерського

обліку закладів та установ освіти

Встановлення надбавки у розмірі 50 % від

посадового окладу спеціалістам централізованої

бухгалтерії за складність та напруженість у роботі, надання матеріальної допомоги у розмірі одного окладу на рік (в межах бюджетних призначень на відповідний рік)

 

з місцевого бюджету

із спеціального фонду (власні надходження)

2013-2017

Управління освіти ММР

 

33004,32

 

 

 

 

 

 

 

31882,70

1121,62

 

5271,32

 

 

 

 

 

 

 

5120,9

150,42

 

5159,2

 

 

 

 

 

 

 

4960

199,2

 

6357,0

 

 

 

 

 

 

 

6157

200

 

7792,8

 

 

 

 

 

 

 

7517,8

275

 

8424

 

 

 

 

 

 

 

8127

297

 

Дотримання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

33004,320

5271,320

5159,200

6357,000

7792,800

8424,000

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

31882,700

5120,900

4960,000

6157,000

7517,800

8127,000

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

1121,620

150,420

199,200

200,000

275,000

297,000

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

0,000

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

Централізоване господарче обслуговування

 

Забезпечення централізованого господарського обслуговування навчальних закладів.

Встановлення надбавки у розмірі 50% від посадового окладу спеціалістам за складність та напруженість у роботі, надання матеріальної допомоги у розмірі одного окладу на рік (в межах бюджетних призначень на відповідний рік)

 

з місцевого бюджету

із спеціального фонду (власні надходження)

2013-2017

Управління освіти ММР

 

 

4769,3

 

 

 

 

 

 

4769,3

0,000

 

 

756,1

 

 

 

 

 

 

756,1

 

 

657,0

 

 

 

 

 

 

657,0

 

 

857,5

 

 

 

 

 

 

857,5

 

 

1200,7

 

 

 

 

 

 

1200,7

 

 

1298

 

 

 

 

 

 

1298

 

Централізоване господарське обслуговування навчальних закладів

Разом

 

 

4769,300

756,100

657,000

857,500

1200,700

1298,000

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

4769,300

756,100

657,000

857,500

1200,700

1298,000

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

0,000

 

 

 

0,000

0,000

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

14.

 

Бібліотека

Забезпечення бібліотечно – інформаційними послугами педагогічних працівників міста

 

з місцевого бюджету

із спеціального фонду (власні надходження)

2013-2017

Управління освіти ММР

 

8704,8

 

8610,5

94,3

 

1598,2

 

1585,4

12,8

 

1465,6

 

1450,1

15,5

 

1635,0

 

1621,0

14,0

 

1925

 

1900

25

 

2081

 

2054

27

 

Надання інформаційно – бібліотечних послуг

Разом

 

 

8704,800

1598,200

1465,600

1635,000

1925,000

2081,000

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

8610,500

1585,400

1450,100

1621,000

1900,000

2054,000

в тому числі з державного бюджету

 

 

0,000

 

 

 

 

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

94,300

12,800

15,500

14,000

25,000

27,000

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

 

 

 

Робота з обдарованими дітьми та молоддю

 

 

 

 

Виплата стипендії міського голови та міської ради, стипендії Призидента України,Кабінету Міністрів України, стипендії ім. Т.Шевченка

 

з місцевого бюджету

 

за рахунок освітньої субвенції

2013-2017

Управління освіти ММР

 

 

 

93,272

 

 

77,000

 

 

16,272

 

 

 

21,5

 

 

21,5

 

 

 

10,5

 

 

10,5

 

 

 

15,424

 

 

10

 

 

5,424

 

 

 

27,848

 

 

17

 

 

10,848

 

 

 

18

 

 

18

Удосконалення системи роботи з обдорованими дітьми та молоддю, сприяння розвитку їх інтелектуальних, творчих здібностей

Разом

 

 

93,272

21,500

10,500

15,424

27,848

18,000

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

77,000

21,500

10,500

10,000

17,000

18,000

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

16,272

 

 

5,424

10,848

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

0,000

 

 

 

 

 

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

3486611,018

535626,210

505607,636

644699,062

905826,354

894851,756

 

в тому числі з місцевого бюджету

 

 

2347063,973

520296,290

491313,836

316907,098

524376,149

494170,600

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

 

 

998725,333

0

0

307502,764

337157,613

354064,956

в тому числі з державного бюджету

 

 

20500,0

500,0

0

0

10000,0

10000,0

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

119020,712

13528,920

14293,800

20289,200

34292,592

36616,200

в тому числі із інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

1301,0

1301,0

0

0

0

0

 

 

Примітка: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м.Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.

 

  

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: