Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

28 січня 2016                                                                                     № 2/18

Про внесення змін та доповнень до рішення

Миколаївської міської ради від 22.11.2012 № 22/10

«Про затвердження міської комплексної програми

«Фізична культура і спорт» на 2013-2017 роки»

 

        З метою розвитку фізичної культури і спорту в місті Миколаєві, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни та доповнення до міської комплексної програми «Фізична культура і спорт» (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 22.11.2012 № 22/10 «Про затвердження міської комплексної програми «Фізична культура і спорт» на 2013-2017 роки».

         1.1. У додатку 2 «Перелік напрямів і заходів міської комплексної програми «Фізична культура  і спорт» на 2013-2017 роки» до Програми внести зміни до пункту 3, 4, 5 виклавши підпункти 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 5.3 у новій редакції, (додаються).

 

         2. Встановити, що термін дії  Програми до 31.03.2016.

 

         3. Управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (Роздобудько) разом із співвиконавцями Програми в строк до 29.02.2016 розробити  міську комплексну програму «Фізична культура і спорт» на період 2016-2018 роки та винести її на розгляд міської ради в установленому порядку.

 

4. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Бондаренко) протягом І кварталу забезпечити фінансування Програми за захищеними статтями бюджету та невідкладними заходами, узгодженими з постійною

 

комісією з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, у справах  сім'ї, молоді та спорту  (Мотуза),  заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Міський голова                                                                               О.Ф.Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28 січня 2016

№ 2/18

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

напрямків і заходів міської Комплексної програми «Фізична культура і спорт» на 2013-2017 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед інвалідів

3.1

Забезпечення розвитку фізкультурно-оздоровчої, реабілітаційної та спортивної діяльності серед інвалідів

Залучити населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять із фізичної культури і спорту

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, департамент праці та соціального захисту населення ММР

 

 

Зміцнення здоров’я шляхом залучення до занять фізичною культурою та масовим спортом

 

 

Сприяти в організації та проведенні спортивних заходів серед інвалідів, проводити чемпіонати та кубки міста серед інвалідів

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

24,5

міський бюджет

4,5

4,7

4,9

5,1

5,3

 

 

 

Сприяти вирішенню питання про надання спортивних споруд незалежно від форм власності для фізкультурно-спортивних та реабілітаційно-оздоровчих занять інвалідів

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, департамент праці та соціального захисту населення ММР

 

 

Збільшення кількості спортсменів

 

 

Проводити до Міжнародного дня інвалідів спартакіади, змагання з різних видів спорту

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

10,9

міський бюджет

2,0

2,1

2,2

2,3

2,3

Кількість учасників спортивних заходів

 

 

Надавати фінансову підтримку ФОК інвалідів «Вікторія»

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

1592,7

міський бюджет

260,9

273,9

285,7

380,0

392,2

Забезпечення потреб у розвитку фізичного виховання та занять спортом серед інвалідів

4

Спортивна діяльність

 

Дитячо-юнацькі спортивні школи усіх типів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)

4.3

Підготовка спортивного резерву до участі в змаганнях різного рівня

Проведення спортивно-масових заходів з олімпійських видів спорту згідно з календарем спортивно-масових заходів на рік

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

3634,2

міський бюджет

390,3

409,8

600,0

1100,0

1134,1

Кількість змагань, в яких беруть участь спортсмени міста

 

 

Проведення спортивно-масових заходів з неолімпійських видів спорту згідно з календарем спортивно-масових заходів на рік

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

349,6

міський бюджет

46,6

48,9

51,0

100,0

103,1

Кількість змагань, в яких беруть участь спортсмени міста

 

 

Проведення заходів щодо забезпечення належних умов (НТЗ з олімпійських видів спорту) для підготовки та участі спортсменів міста Миколаєва в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, а також проведення міських змагань

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

7327,1

міський бюджет

351,0

399,3

1700,0

2400,0

2476,8

Збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у змаганнях

 

 

Проведення заходів щодо забезпечення належних умов (НТЗ з неолімпійських видів спорту) для підготовки та участі спортсменів міста Миколаєва в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, а також проведення міських змагань

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

459,6

міський бюджет

43,4

54,6

56,9

150,0

154,7

Збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у змаганнях

 

 

Оздоровлення вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл під час літніх та зимових шкільних канікул

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР

247,1

власні надход-ження бюджетних установ

45,5

47,8

48,8

51,7

53,3

Поліпшення оздоровлення спортсменів у канікулярний період

4.6

Проведення капітального ремонту власних спортивних споруд

Сприяти проведенню капітального ремонту, реконструкцій та будівництва спортивних об’єктів, установ комунальної власності, підпорядкованих управлінню у справах фізичної культури і спорту ММР

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

37688,6

міський бюджет

6638,6

4850,0

5200,0

10500,0

10500,0

Кількість проведених ремонтів, реконструк-цій та будівництва спортивних об’єктів

 

 

Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій на розвиток спортивних шкіл усіх типів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

327,0

власні надход-ження бюджетних установ

60,0

63,0

66,0

68,0

70,0

Розвиток матеріально-технічної бази спортивних шкіл

4.7

Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту

Надавати фінансову підтримку дитячо-юнацьким спортивним школам, засновниками яких є фізкультурно-спортивні товариства

2015-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, фізкультурно-спортивні товариства

 

З міського бюджету при наявності

фінансового ресурсу

Подальший розвиток дитячо-юнацького спорту

 

Діяльність школи вищої спортивної майстерності м. Миколаїв (ШВСМ)

4.1

Забезпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності та розвиток її інфраструк-тури

Забезпечувати діяльність школи вищої спортивної майстерності м. Миколаєва

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, управління з питань фізичної культури і спорту ОДА

Всього

27448,3

 

у тому числі

10873,3

міський бюджет

 

16575,0

обласний бюджет

5063,1

 

 

 

1995,2

 

 

 

3067,9

5316,3

 

 

 

2126,5

 

 

 

3189,8

5544,9

 

 

 

2218,0

 

 

 

3326,9

5750,0

 

 

 

2300,0

 

 

 

3450,0

5934,0

 

 

 

2373,6

 

 

 

3560,4

Створення умов по підготовці спортсменів для відбору до складу збірних команд України

 

 

Забезпечувати модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази ШВСМ, облаштування необхідним обладнан-ням, інвентарем та транспортними засобами

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

3500,8

міський бюджет

608,8

659,2

704,8

745,7

782,3

Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю

 

 

Сприяти проведенню капітального ремонту, реконструкцій та будівництва ШВСМ

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

8110,0

міський бюджет

200,0

310,0

600,0

3500,0

3500,0

Кількість проведених ремонтів, реконструк-цій та будівництва спортивних об’єктів

 

 

Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій на розвиток школи вищої спортивної майстерності м. Миколаєва

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

85,0

власні надход-ження бюджетних установ

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

Розвиток матеріально-технічної бази школи

 

Діяльність спортивних споруд

4.2

Проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва спортивних споруд

Проводити капітальний ремонт будівництво та реконструкцію існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

105747,0

міський бюджет

17730,0

29000,0

24017,0

20000,0

15000,0

Кількість проведених ремонтів, реконструк-цій та будівництва спортивних об’єктів

 

Організаційно-методична робота

5.3

Покращання організацій-ного, кадрового, методичного, інформацій-ного забезпечення у сфері фізичної культури і спорту

Забезпечити діяльність централізованої бухгалтерії у сфері фізичної культури і спорту

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

8280,0

 

міський бюджет

1820,5

1523,3

1588,8

1647,6

1700,3

Покращання ефективності роботи в фінансовій сфері фізичної культури і спорту

 

 

Забезпечувати модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази, проводити капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію централізованої бухгалтерії фізичної культури і спорту

2013-2017

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

1350,0

міський бюджет

 

 

350,0

700,0

300,0

Кількість придбаного обладнання та інвентарю та кількість проведених ремонтів, реконструк-цій та будівництва

 

 

  

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: