Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

28 січня 2016                                                                                        № 2/23

Про внесення змін та доповнень до

рішення міської ради від 23.01.2015

№ 45/3 “Про затвердження Програми

реформування та розвитку житлово-

комунального господарства м. Миколаєва

на 2015-2019 роки”

 

         З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 і від 17.10.2011 № 1056”, шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок бюджетів відповідних рівнів, на виконання Закону України “Про енергозбереження”, Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.06.2013 № 614 “Про затвердження результатів конкурсу проектів органів самоорганізації населення м. Миколаєва у 2013 році” у частині будівництва спортивного майданчика у мкр. Ялти для дітей шкільного віку, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.01.2015 № 45/3 “Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки”, зміни і доповнення.

1.1. Пункт 2 рішення після слів “від 23.12.2011 № 12/16 “Про затвердження Програми забезпечення утримання будівель та підвищення якості обслуговування мешканців гуртожитків м. Миколаєва на 2012-2015 роки” доповнити словами “за винятком абзаців четвертого та п’ятого розділу “Обсяги та джерела фінансування” Програми ”.

1.2. Розділ 1 “Передумови створення Програми та сучасний стан житлово-комунального господарства міста” доповнити підрозділом “Енергозбереження у житловому фонді міста” (додається).

1.3. У розділі 3 “Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання” абз. 1, 2 та пп. “а” абз. 3 п. 7 підрозділу “Житлове господарство” викласти у новій редакції та підрозділ “Енергозбереження у житловому фонді міста” доповнити п. 27 (додається).

1.4. Пп. 1, 1.1, 1.1.6, 1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.12, 1.3, 1.4, 1.4.1-1.4.3, 1.4.5, 2, 2.5 розділу 1 “Житлове господарство”, пп. 1-5 розділу 2 “Миколаївський двір”, пп. 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 4, 4.4 розділу 3 “Сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків”, пп. 1.1, 1.1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1-2.3, 2.5, 2.9-2.11, 2.13, 2.16, 2.17 підрозділу “Благоустрій та саночищення об’єктів комунального господарства”, пп. 49 (Заводський район), 1-35 (Ленінський район), 1-8, 10-12, 14-18 (Корабельний район) підрозділу “Благоустрій та саночищення по районах міста” розділу 5 “Благоустрій та санітарне очищення”, пп. 9, 14 підрозділу “Водопровідно-каналізаційне господарство”, пп. 2 розділу 6 “Теплоенергетичний комплекс та енергозбереження” додатка 3 “Заходи щодо виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки” викласти у новій редакції (додається).

1.5. Доповнити додатком 5 “Порядок відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими в кредитно-фінансових установах” (додається).

 

2. Встановити:

2.1. Термін дії Програми до 31 березня 2016 року.

2.2. Відповідальному виконавцю разом із співвиконавцями в строк до 29 лютого 2016 року підготувати зміни, доповнення і уточнення до Програми з обов’язковим розглядом їх на засіданні профільної постійної комісії міської ради.

2.3. Департаменту фінансів Миколаївської ради (Бондаренко) протягом І кварталу 2016 року забезпечити фінансування Програми лише за захищеними статтями видатків та невідкладними заходами, узгодженими із постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацьким) в межах, затверджених міським бюджетом.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста (Рєпіна), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови Гайдаржи В.В.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28 січня 2016

№ 2/23

 

ПРОГРАМА

реформування та розвитку житлово-комунального господарства

міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА МІСТА

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА

 

З метою стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках діє Державна програма “Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії” (далі – Державна програма) та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056, який передбачає відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання негазових котлів, а також розширено перелік обладнання та матеріалів, на які поширюється дія зазначеної Програми.

Виконавцем Державної програми та розпорядником виділених на її реалізацію коштів є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, яке перераховує банку кошти для відшкодування одноразово кожному позичальнику.

Дана Програма передбачає відшкодування суми тіла кредиту:

1) для фізичних осіб:

- на придбання негазових котлів – 20%, але не більш 12 тис.грн.;

- на придбання енергетичного обладнання та матеріалів – 30%, але не більш 14 тис.грн.;

2) для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів:

- на придбання енергетичного обладнання та матеріалів – 40%, але не більш 14 тис.грн. на кожну квартиру.

Між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Миколаївською обласною державною адміністрацією, Миколаївською обласною радою, Миколаївською міською радою 14.07.2015 підписаний Меморандум у сфері енергоефективності житлових будинків (далі – Меморандум). Метою підписання Меморандуму є стимулювання населення до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів. Метою співробітництва є об’єднання зусиль в частині інституційної організації та фінансової підтримки населення на впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок бюджетів різних рівнів.

Відповідно до Меморандуму Миколаївською міською радою прийнято рішення щодо виділення бюджетних коштів на надання компенсації для відшкодування відсоткових ставок за кредитами, наданими населенню на впровадження енергозберігаючих заходів, та розроблений Порядок відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими в кредитно-фінансових установах.

Розмір відшкодування відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити становить не більше ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою станом на дату прийняття Порядку відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими в кредитно-фінансових установах.

Відшкодування відсотків за наданими кредитами здійснюється на утеплення стін, підвалів, дахів; встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку; заміну вікон на енергозберігаючі; встановлення твердопаливних котлів; забезпечення освітлення місць загального користування тощо, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

Проведення заходів зі здешевлення кредитів сприяє залученню коштів населення на впровадження енергозберігаючих заходів через механізм кредитування фізичних осіб, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів.

Відшкодування відсоткових ставок за кредитами проводиться відповідно до Порядку відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими в кредитно-фінансових установах.

Участь населення у залученні кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів дозволить:

- зменшити споживання енергоносіїв, зокрема природного газу;

- підвищити комфортність умов проживання в оселях жителів міста;

- зменшити фінансове навантаження на мешканців.

_________________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28 січня 2016

№ 2/23

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА ЗАСОБИ,

НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЇХ ВИКОНАННЯ

 

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 

7. З метою сприяння створення ОСББ у м. Миколаєві Миколаївська міська рада надає допомогу співвласникам будинків, в яких створені ОСББ, у проведенні необхідного капітального або поточного ремонту будинку та прибудинкової території, після передачі будинку на баланс об’єднання.

Наприкінці кожного року, відповідно до поданих заявок та наявності проектно-кошторисної документації, визначається потреба допомоги на наступний рік, і згідно з виділеними бюджетними коштами надається допомога ОСББ в проведенні ремонтних робіт у будинку.

а) проведення  ремонту на умовах спільного фінансування:

- для будинків міської комунальної власності – перший та другий ремонти: міський бюджет – 90%, ОСББ – 10%, наступні ремонтні роботи: міський бюджет – 50%, ОСББ – 50%;

- для будинків, що не належать і не належали до міської комунальної власності – міський бюджет – 50%, ОСББ – 50%;

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА

 

27. Передбачити у міському бюджеті кошти на надання компенсації об’єднанням багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам органам самоорганізації населення – будинковим комітетам, а також фізичним особам для відшкодування відсоткових ставок за кредитами, наданими населенню на впровадження енергозберігаючих заходів відповідно до Державної програми “Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії” та Меморандуму у сфері енергоефективності житлових будинків, підписаного 14.07.2015

 

2016-2019 роки

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

_________________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28 січня 2016

№ 2/23

 

Додаток 5

до Програми

 

ПОРЯДОК

відшкодування відсоткових ставок за кредитами,

залученими в кредитно-фінансових установах

 

1. Відшкодування відсотків передбачається за кредитами, залученими фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення – будинкових комітетів та житлово-будівельних кооперативів (далі – Позичальники) на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у житловому фонді м. Миколаєва.

 

2. Відшкодування відсотків за наданими кредитами здійснюється за напрямками, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056, відповідно до Меморандуму у сфері енергоефективності житлових будинків, підписаного 14.07.2015.

 

3. Розмір відшкодування відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити не може бути більшим ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою станом на дату прийняття Порядку відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими в кредитно-фінансових установах (далі – Порядок), та не більшою ніж 25%.

 

4. Відбір учасників на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами проводиться комісією, яка утворюється розпорядженням міського голови, у складі представників виконавчих органів міської ради, громадських організацій, що сприяють діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, депутатів Миколаївської міської ради (далі – Комісія). Кількісний та персональний склад Комісії визначається розпорядженням міського голови. Очолює Комісію заступник міського голови.

4.1. Основними критеріями відбору є наявність заходів, спрямованих на:

- зменшення обсягу споживання енергоресурсів;

- підвищення комфортності умов проживання в оселях жителів міста;

- зменшення фінансового навантаження на мешканців.

4.2. Відбір проводиться за заявами Позичальників на поточний бюджетний рік. Термін розгляду заяви – 2 тижні.

До заяви Позичальник додає:

а) для фізичних осіб:

- копію паспорта;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копію картки фізичної особи-платника податків;

- копію кредитного договору, графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, засвідчені кредитно-фінансовою установою;

- документи, що підтверджують відповідність даного кредиту цілям Програми;

б) для юридичних осіб:

- довідку про реєстрацію ЄДРПОУ;

- копію кредитного договору, графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, засвідчені кредитно-фінансовою установою;

- документи, що підтверджують відповідність даного кредиту цілям Програми.

4.3. Рішення Комісії приймається на засіданні у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, що підписується всіма членами Комісії, які брали участь у голосуванні.

У разі рівної кількості голосів, голос голови на засіданні Комісії є вирішальним.

Засідання комісії проводяться 2 рази на місяць.

4.4. За результатами відбору Комісія визначає перелік позичальників на відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на підставі рішення Комісії укладає договір з Позичальником на відшкодування відсотків по кредиту.

4.5. У разі прийняття рішення про відмову у відшкодуванні відсотків по кредиту, Комісія протягом п’яти робочих днів після його прийняття, надсилає Позичальнику письмову відповідь з обґрунтуванням причини відмови.

 

5. Відшкодування відсотків здійснюється департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відповідно до переліку Позичальників, затвердженого рішенням Комісії, щомісячно з моменту прийняття рішення по 20 грудня поточного бюджетного року.

 

6. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради реєструє юридичні та фінансові зобов’язання в управлінні Державної казначейської служби України у м. Миколаєві.

 

7. Департамент фінансів Миколаївської міської ради відповідно до зареєстрованих зобов’язань здійснює фінансування департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на рахунок, відкритий в управлінні Державної казначейської служби України у м. Миколаєві.

 

8. Управління Державної казначейської служби України у м. Миколаєві перераховує кошти на поточні банківські рахунки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення – будинкових комітетів та житлово-будівельних кооперативів, а також на розрахункові рахунки позичальників – фізичних осіб в уповноважених кредитно-фінансових установах, якими надано кредит на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності.

 

9. Сума коштів на відшкодування не повинна перевищувати суми бюджетних призначень по цій Програмі, виділених на поточний бюджетний рік.

Відшкодування відсотків Позичальникам департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради щороку здійснює на підставі рішення Миколаївської міської ради про міський бюджет на відповідний рік у межах передбачених асигнувань на виконання даної Програми.

 

10. Відшкодування не проводиться позичальникам, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, перебувають у стадії ліквідації, подали недостовірну інформацію.

 

11. Відповідальність за достовірність поданих документів відповідно до законодавства покладена на позичальників – фізичних осіб, голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення – будинкових комітетів та житлово-будівельних кооперативів.

_________________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28 січня 2016

№ 2/23

 

ЗАХОДИ

щодо виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства

міста Миколаєва на 2015-2019 роки

 

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Всього по Програмі

Обсяг фінансування, тис.грн.*

Очікуваний результат

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Розділ 1 “Житлове господарство”

1

Капітальний ремонт, реконструкція, поточний ремонт та заходи щодо покращання утримання житлового фонду – всього, у тому числі

 

 

Всього, у т.ч.

760615,66

118487,00

185411,40

136566,28

149976,54

166011,44

 

міський бюджет

468056,23

69093,50

131959,20

79080,64

87143,77

96616,12

державний бюджет,

інші джерела фінансування

292559,43

49393,50

53452,20

57485,64

62832,77

69395,32

1.1

Комплексний капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду – всього, у тому числі:

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

140105,34

18787,00

22844,40

27053,28

32463,94

38956,72

 

міський бюджет

70202,67

9393,50

11572,20

13526,64

16231,97

19478,36

державний бюджет,

інші джерела фінансування

69902,67

9393,50

11272,20

13526,64

16231,97

19478,36

1.1.6

Капітальний ремонт та реконструкція інженерних мереж (теплових, холодного водопостачання та водовідведення, електричних) до житлових будинків (у тому числі безхазяйних мереж) з наступною передачею на баланс або в оренду в залежності від форми власності

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

33787,20

4500,00

5700,00

6480,00

7776,00

9331,20

Впорядкування обслуговування житлових будинків

міський бюджет

17043,60

2250,00

3000,00

3240,00

3888,00

4665,60

державний бюджет, інвестиції

16743,60

2250,00

2700,00

3240,00

3888,00

4665,60

1.2

Вибірковий капітальний ремонт (реконструкція) окремих конструкцій будинків, інженерних мереж, обладнання та пристроїв – всього, у тому числі:

2015-2019 роки

 

Всього, у т.ч.

384789,88

66700,00

92695,00

71637,00

74855,40

78902,48

 

міський бюджет

214027,44

35150,00

59755,00

37866,00

39580,20

41676,24

інші джерела фінансування

170762,44

31550,00

32940,00

33771,00

35275,20

37226,24

1.2.1

Ремонт та реконструкція покрівель та елементів водозливу

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

153500,00

26000,00

43500,00

27000,00

28000,00

29000,00

Поліпшення житлових умов мешканців житлових будинків

міський бюджет

85000,00

13000,00

30000,00

13500,00

14000,00

14500,00

державний бюджет,

інші джерела фінансування

68500,00

13000,00

13500,00

13500,00

14000,00

14500,00

1.2.3

Ремонт та реконструкція внутрішньобудинкових систем опалення і гарячого водопостачання, у т.ч. бойлерних, елеваторних вузлів, іншого обладнання та пристроїв

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

17195,00

3300,00

3385,00

3440,00

3500,00

3570,00

Поліпшення житлових умов мешканців житлових будинків

міський бюджет

8605,00

1650,00

1700,00

1720,00

1750,00

1785,00

державний бюджет,

інші джерела фінансування

8590,00

1650,00

1685,00

1720,00

1750,00

1785,00

1.2.12

Загальнобудівельні та інші роботи, що входять до переліку робіт по капітальному ремонту житлового фонду

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

32250,00

5000,00

11550,00

5200,00

5250,00

5250,00

Поліпшення житлових умов мешканців житлових будинків

міський бюджет

19350,00

2500,00

9000,00

2600,00

2625,00

2625,00

державний бюджет

12900,00

2500,00

2550,00

2600,00

2625,00

2625,00

1.3

Поточний ремонт житлового фонду та придбання матеріалів житлово-експлуатаційними підприємствами

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

67470,40

6500,00

26900,00

9360,00

11232,00

13478,40

Поліпшення житлових умов мешканців житлових будинків

міський бюджет

43285,20

3250,00

23000,00

4680,00

5616,00

6739,20

інші джерела фінансування

24185,20

3250,00

3900,00

4680,00

5616,00

6739,20

1.4

Заходи щодо покращання утримання житлового фонду – всього, у тому числі:

2015-2019 роки

 

Всього, у т.ч.

168250,04

26500,00

42972,00

28516,00

31425,20

34673,84

 

міський бюджет

140540,92

21300,00

37632,00

23008,00

25715,60

28722,32

інші джерела фінансування

27709,12

5200,00

5340,00

5508,00

5709,60

5951,52

1.4.1

Повірка та поточний ремонт будинкових приладів обліку води та тепла

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

4840,00

900,00

1150,00

920,00

930,00

940,00

Впорядкування обліку теплової енергії в житлових будинках

міський бюджет

4840,00

900,00

1150,00

920,00

930,00

940,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

Придбання, обладнання та капітальний ремонт приладів обліку у житлових будинках:

2015-2019 роки

 

Всього, у т.ч.

74592,92

10200,00

26940,00

10728,00

11073,60

11488,32

Впорядкування обліку теплової енергії в житлових будинках

міський бюджет

47627,96

5100,00

21720,00

5364,00

5536,80

5744,16

інші джерела фінансування

26964,96

5100,00

5220,00

5364,00

5536,80

5744,16

 

теплової енергії

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

65663,00

9000,00

25500,00

9000,00

9000,00

9000,00

Впорядкування обліку теплової енергії в житлових будинках

міський бюджет

43163,00

4500,00

21000,00

4500,00

4500,00

4500,00

державний бюджет, інвестиції

22500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

 

води

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

6697,44

900,00

1080,00

1296,00

1555,20

1866,24

Впорядкування обліку споживання водопостачання в житлових будинках

міський бюджет

3348,72

450,00

540,00

648,00

777,60

933,12

державний бюджет, інвестиції

3348,72

450,00

540,00

648,00

777,60

933,12

 

електроенергії

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

2232,48

300,00

360,00

432,00

518,40

622,08

Впорядкування обліку електричної енергії в житлових будинках

міський бюджет

1116,24

150,00

180,00

216,00

259,20

311,04

державний бюджет, інвестиції

1116,24

150,00

180,00

216,00

259,20

311,04

1.4.3

Заміна газових приладів та електроплит в квартирах мешканців міста пільгової категорії та малозабезпечених громадян, придбання та встановлення газосигналізаторів

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

1680,32

200,00

432,00

288,00

345,60

414,72

Поліпшення житлових умов мешканців житлових будинків

міський бюджет

936,16

100,00

312,00

144,00

172,80

207,36

державний бюджет

744,16

100,00

120,00

144,00

172,80

207,36

1.4.5

Дератизація та дезінсекція житлового фонду

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР, балансоутри-мувачі житлових будинків

Всього, у т.ч.

8650,00

1500,00

1750,00

1700,00

1800,00

1900,00

Забезпечення санітарних норм у житлових будинках

міський бюджет

8650,00

1500,00

1750,00

1700,00

1800,00

1900,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Впровадження енергозберігаючих заходів у сфері житлового господарства

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

60812,00

7500,00

9500,00

12300,00

14460,00

17052,00

 

міський бюджет

32906,00

3750,00

5000,00

6900,00

7980,00

9276,00

інші джерела фінансування

27906,00

3750,00

4500,00

5400,00

6480,00

7776,00

 

 

2.5

Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими фізичними особами, ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, згідно із Меморандумом про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

5000,00

0,00

500,00

1500,00

1500,00

1500,00

Зменшення споживання природного газу усіма категоріями споживачів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів

міський бюджет

5000,00

0,00

500,00

1500,00

1500,00

1500,00

державний бюджет, інвестиції

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього по розділу 1 “Житлове господарство”

 

 

Всього, у т.ч.

881950,94

134120,10

204671,12

160577,94

178490,54

199928,24

 

міський бюджет

531719,11

76976,60

141918,92

91932,30

102265,77

114462,52

інші джерела фінансування

350231,83

57143,50

62752,20

68645,64

76224,77

85465,72

Розділ 2 “Миколаївський двір”

1

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів

2015-2019 роки

Адміністрації районів ММР, департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

251623,16

22690,20

110000,00

32673,89

39208,67

47050,40

Забезпечення безпеки руху

міський бюджет

147761,68

6050,00

110000,00

8712,00

10454,40

12545,28

інші джерела фінансування

103861,48

16640,20

0,00

23961,89

28754,27

34505,12

2

Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів

2015-2019 роки

Адміністрації районів ММР, департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

96157,60

11000,00

27500,00

15840,00

19008,00

22809,60

Забезпечення безпеки руху

міський бюджет

39355,68

2300,00

25000,00

3312,00

3974,40

4769,28

інші джерела фінансування

56801,92

8700,00

2500,00

12528,00

15033,60

18040,32

3

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних та прибудинкових тротуарів

2015-2019 роки

Адміністрації районів ММР, департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

26619,44

2150,00

13200,00

3096,00

3715,20

4458,24

Поліпшення житлових умов мешканців міста

міський бюджет

23859,04

1900,00

12000,00

2736,00

3283,20

3939,84

інші джерела фінансування

2760,40

250,00

1200,00

360,00

432,00

518,40

4

Поточний ремонт внутрішньоквартальних та прибудинкових тротуарів

2015-2019 роки

Адміністрації районів ММР, департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

18310,72

1700,00

7700,00

2448,00

2937,60

3525,12

Поліпшення житлових умов мешканців міста

міський бюджет

16362,40

1500,00

7000,00

2160,00

2592,00

3110,40

інші джерела фінансування

1948,32

200,00

700,00

288,00

345,60

414,72

 

 

5

Влаштування у дворах карманів для паркування автотранспортних засобів мешканців будинків

2015-2019 роки

Адміністрації районів ММР, департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

5464,96

600,00

1720,00

864,00

1036,80

1244,16

Забезпечення безпеки руху

міський бюджет

5464,96

600,00

1720,00

864,00

1036,80

1244,16

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього по розділу 2 “Миколаївський двір”

 

 

Всього, у т.ч.

493577,19

50960,20

175504,00

73382,69

88059,23

105671,07

 

міський бюджет

318233,33

23830,00

169496,00

34315,20

41178,24

49413,89

інші джерела фінансування

175343,86

27130,20

6008,00

39067,49

46880,99

56257,18

Розділ 3 “Сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків”

1

Інформаційно-роз’яснювальна робота серед жителів міста щодо переваг створення ОСББ

 

 

Всього, у т.ч.

685,00

70,00

320,00

87,00

98,00

110,00

 

міський бюджет

592,00

70,00

312,00

70,00

70,00

70,00

інші джерела фінансування

93,00

0,00

8,00

17,00

28,00

40,00

1.1

Розробка та проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо переваг створення ОСББ

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР, Асоціація ОСББ м. Миколаєва (за узгодженням)

Всього, у т.ч.

345,00

40,00

100,00

57,00

68,00

80,00

Інформування жителів міста про переваги створення ОСББ

міський бюджет

252,00

40,00

92,00

40,00

40,00

40,00

інші джерела фінансування

93,00

0,00

8,00

17,00

28,00

40,00

1.2

Створення серії телепередач щодо переваг створення ОСББ

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР, КП ММР “ТРК “МАРТ”, Асоціація ОСББ м. Миколаєва (за узгодженням)

Всього, у т.ч.

340,00

30,00

220,00

30,00

30,00

30,00

Поширення серед жителів міста інформації про позитивний досвід діяльності ОСББ

міський бюджет

340,00

30,00

220,00

30,00

30,00

30,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Забезпечення сприятливих умов для створення та функціонування ОСББ

 

 

Всього, у т.ч.

330,00

30,00

180,00

35,00

40,00

45,00

 

міський бюджет

325,00

25,00

175,00

30,00

35,00

40,00

інші джерела фінансування

25,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2.1

Підготовка і друк методичних матеріалів щодо створення та діяльності ОСББ

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР, Асоціація ОСББ м. Миколаєва (за узгодженням)

Всього, у т.ч.

330,00

30,00

180,00

35,00

40,00

45,00

Надання методичної допомоги жителям міста щодо створення та діяльності ОСББ

міський бюджет

325,00

25,00

175,00

30,00

35,00

40,00

інші джерела фінансування

25,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4

Підтримка діяльності ОСББ

 

 

Всього, у т.ч.

42118,00

5604,00

7235,00

8056,00

9627,00

11596,00

 

міський бюджет

32816,00

4354,00

5735,00

6256,00

7467,00

9004,00

інші джерела фінансування

9302,00

1250,00

1500,00

1800,00

2160,00

2592,00

4.4

Капітальний ремонт будинків та прибудинкових територій ОСББ на умовах співфінансування

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

37708,00

5000,00

6500,00

7200,00

8640,00

10368,00

Сприяння створенню ОСББ у житлових будинках комунальної власності

міський бюджет

28406,00

3750,00

5000,00

5400,00

6480,00

7776,00

інші джерела фінансування, кошти ОСББ

9302,00

1250,00

1500,00

1800,00

2160,00

2592,00

 

Всього по розділу 3 “Сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків”

 

 

Всього, у т.ч.

43511,42

5778,00

7807,00

8252,40

9842,28

11831,74

 

міський бюджет

34087,42

4519,00

6294,00

6430,40

7649,28

9194,74

інші джерела фінансування

9424,00

1259,00

1513,00

1822,00

2193,00

2637,00

Розділ 5 “Благоустрій та санітарне очищення”

 

Підрозділ “Благоустрій та саночищення об’єктів комунального господарства”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Внески до статутних фондів комунальних підприємств

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

92600,00

24300,00

28950,00

17050,00

11500,00

10800,00

Покращання санітарного стану міста

міський бюджет

92600,00

24300,00

28950,00

17050,00

11500,00

10800,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

              

 

 

1.1.1

в тому числі на придбання техніки для комунальних підприємств

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

52000,00

8000,00

20000,00

8000,00

8000,00

8000,00

Покращання санітарного стану міста

міський бюджет

52000,00

8000,00

20000,00

8000,00

8000,00

8000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Придбання сіток для роздільного збору сміття та сміттєзбірних контейнерів

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

14300,00

2450,00

4500,00

2450,00

2450,00

2450,00

Покращання санітарного стану міста

міський бюджет

14300,00

2450,00

4500,00

2450,00

2450,00

2450,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Обвалування периметру та встановлення огорожі, поновлення захисної дамби, ремонт та будівництво під’їзної та внутрішніх доріг на міському полігоні ТПВ

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

5531,74

3000,00

2531,74

0,00

0,00

0,00

Покращання санітарного стану полігону ТПВ

міський бюджет

5531,74

3000,00

2531,74

0,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами (виїзд бригади для відлову та повернення тварини на попереднє місце існування, відлов безпритульних тварин, перетримка безпритульних тварин в пункті стерилізації та утримання тварин, проведення операції зі стерилізації безпритульних тварин)

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР, КП ММР “Центр захисту тварин”

Всього, у т.ч.

19000,00

3000,00

4075,00

3650,00

3975,00

4300,00

Зменшення чисельності безпритульних тварин у місті

міський бюджет

15750,00

2500,00

3500,00

3000,00

3250,00

3500,00

інші джерела фінансування

3250,00

500,00

575,00

650,00

725,00

800,00

2.1

Утримання і поточний ремонт вулично-дорожньої мереж:

2015-2019 роки

 

Всього, у т.ч.

303218,15

32245,00

149800,00

37715,71

40368,81

43088,63

 

міський бюджет

268104,21

29060,00

138800,00

34138,81

32139,66

33965,74

інші джерела фінансування

35113,94

3185,00

11000,00

3576,90

8229,15

9122,89

 

поточний ремонт доріг

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

157915,24

10000,00

110000,00

11793,60

12619,15

13502,49

Утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, забезпечення безпеки руху, усунення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, припинення витоків каналізації на вулицях міста, покращання екологічного стану

міський бюджет

127801,30

7815,00

100000,00

9216,70

5390,00

5379,60

інші джерела фінансування

30113,94

2185,00

10000,00

2576,90

7229,15

8122,89

поточний ремонт тротуарів

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

47500,00

7000,00

15000,00

8000,00

8500,00

9000,00

міський бюджет

47500,00

7000,00

15000,00

8000,00

8500,00

9000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

утримання зливової каналізації та дренажних мереж

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

4593,65

750,00

1000,00

884,52

946,44

1012,69

міський бюджет

4593,65

750,00

1000,00

884,52

946,44

1012,69

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

поточний ремонт зливової каналізації та дренажних мереж

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

7209,26

795,00

3400,00

937,59

1003,22

1073,45

міський бюджет

7209,26

795,00

3400,00

937,59

1003,22

1073,45

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

утримання та ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху, знаків, світлофорних об’єктів, ЦКП АСКДР, у т.ч.:

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

86000,00

13700,00

20400,00

17300,00

18500,00

16100,00

міський бюджет

81000,00

12700,00

19400,00

16300,00

17500,00

15100,00

інші джерела фінансування

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

заміна світлофорних секцій, що відслужили свій термін (транспортні світлофори)

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

9750,00

1650,00

1850,00

1950,00

2100,00

2200,00

міський бюджет

8500,00

1400,00

1600,00

1700,00

1850,00

1950,00

інші джерела фінансування

1250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

відновлення роботи світлофорного об’єкта

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

9450,00

1650,00

1750,00

1900,00

2000,00

2150,00

міський бюджет

8200,00

1400,00

1500,00

1650,00

1750,00

1900,00

інші джерела фінансування

1250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

монтаж приладів примусового зниження швидкості

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

8850,00

1550,00

1650,00

1750,00

1900,00

2000,00

міський бюджет

7600,00

1300,00

1400,00

1500,00

1650,00

1750,00

інші джерела фінансування

1250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

експлуатація та встановлення НПО

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

9450,00

1650,00

1750,00

1900,00

2000,00

2150,00

міський бюджет

8200,00

1400,00

1500,00

1650,00

1750,00

1900,00

інші джерела фінансування

1250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

електроенергія для освітлення світлофорних об’єктів

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

8000,00

1200,00

1400,00

1600,00

1800,00

2000,00

міський бюджет

8000,00

1200,00

1400,00

1600,00

1800,00

2000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

утримання доріг у зимовий період, у тому числі придбання протиожеледних матеріалів

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

40500,00

6000,00

12000,00

7000,00

7500,00

8000,00

міський бюджет

40500,00

6000,00

12000,00

7000,00

7500,00

8000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2.2

Капітальний ремонт доріг та тротуарів

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

396561,79

56725,00

130000,00

63706,59

65620,05

80510,15

 

міський бюджет

282051,70

32800,00

120000,00

38800,00

41500,00

48951,70

інші джерела фінансування

114510,09

23925,00

10000,00

24906,59

24120,05

31558,45

 

- доріг

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

332510,09

48925,00

110000,00

53906,59

55120,05

64558,45

Забезпечення безпеки дорожнього руху, недопущення дорожньо-транспортних пригод

міський бюджет

218000,00

25000,00

100000,00

29000,00

31000,00

33000,00

інші джерела фінансування

114510,09

23925,00

10000,00

24906,59

24120,05

31558,45

- тротуарів, у тому числі з влаштуванням велодоріжок

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

64051,70

7800,00

20000,00

9800,00

10500,00

15951,70

міський бюджет

64051,70

7800,00

20000,00

9800,00

10500,00

15951,70

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

75534,50

15503,00

18750,00

14644,00

12117,50

14520,00

 

міський бюджет

40593,00

10190,00

13770,00

7053,00

6840,00

2740,00

інші джерела фінансування

34941,50

5313,00

4980,00

7591,00

5277,50

11780,00

 

- капітальний ремонт Південнобузького мосту

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

35220

5000,00

6000,00

6500,00

7500,00

10220,00

Забезпечення безперебійного і безпечного сполучення по автодорогах республіканського значення

міський бюджет

15150,00

2100,00

3150,00

4000,00

4000,00

1900,00

інші джерела фінансування

20070,00

2900,00

2850,00

2500,00

3500,00

8320,00

- капітальний ремонт Інгульського мосту

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

20000,00

5000,00

4000,00

5000,00

3000,00

3000,00

міський бюджет

9740,00

3500,00

2000,00

2100,00

2000,00

140,00

інші джерела фінансування

10260,00

1500,00

2000,00

2900,00

1000,00

2860,00

- шляхопроводу у Широкій Балці

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

1500,00

150,00

250,00

350,00

450,00

300,00

міський бюджет

645,00

90,00

120,00

145,00

200,00

90,00

інші джерела фінансування

855,00

60,00

130,00

205,00

250,00

210,00

- капітальний ремонт Аляудської переправи

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

10743,00

3343,00

3500,00

1900,00

1000,00

1000,00

міський бюджет

8060,00

3000,00

3500,00

450,00

500,00

610,00

інші джерела фінансування

2683,00

343,00

0,00

1450,00

500,00

390,00

- капітальний ремонт зливової каналізації

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

8071,50

2010,00

5000,00

894,00

167,50

0,00

міський бюджет

6998,00

1500,00

5000,00

358,00

140,00

0,00

інші джерела фінансування

1073,50

510,00

0,00

536,00

27,50

0,00

 

 

2.5

Утримання та поточний ремонт об’єктів вуличного освітлення та зовнішніх електромереж:

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

281638,84

47610,00

53514,29

56149,33

60079,78

64285,37

 

міський бюджет

281638,84

47610,00

53514,29

56149,33

60079,78

64285,37

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

75720,96

12870,00

14054,04

15178,36

16240,85

17377,71

Забезпечення безпеки на дорогах та вулицях

міський бюджет

75720,96

12870,00

14054,04

15178,36

16240,85

17377,71

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- утримання систем зовнішнього освітлення

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

44126,50

7500,00

8190,00

8845,20

9464,36

10126,94

міський бюджет

44126,50

7500,00

8190,00

8845,20

9464,36

10126,94

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- транспортування електроенергії

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

109212,92

18562,50

20270,25

21891,87

23424,30

25064,00

міський бюджет

109212,92

18562,50

20270,25

21891,87

23424,30

25064,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- оплата енергопостачання

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

52578,46

8677,50

11000,00

10233,90

10950,27

11716,79

міський бюджет

52578,46

8677,50

11000,00

10233,90

10950,27

11716,79

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9

Будівництво радіофікованої АСУДР (2 черга)

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

3900,00

1300,00

2600,00

0,00

0,00

0,00

Забезпечення потреб міста

міський бюджет

3900,00

1300,00

2600,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10

Проектні роботи

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

1218,73

150,00

500,00

176,90

189,29

202,54

Забезпечення потреб міста

міський бюджет

1218,73

150,00

500,00

176,90

189,29

202,54

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.11

Будівництво світлофорних об’єктів

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

8274,92

1000,00

2000,00

1707,62

1757,15

1810,15

Забезпечення безпеки на дорогах та вулицях

міський бюджет

8274,92

1000,00

2000,00

1707,62

1757,15

1810,15

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.13

Будівництво та проектування нових кладовищ, крематорію на об’єктах міських кладовищ

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

61295,30

12000,00

20000,00

14152,32

15142,98

0,00

Забезпечення потреб міста

міський бюджет

61295,30

12000,00

20000,00

14152,32

15142,98

0,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2.16

Будівництво вулиці районного значення Індустріальної, від вул. Червоних Майовщиків до котельні ВАТ асоціації “Миколаївзалізобетон”

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

36000,00

8000,00

20000,00

8000,00

0,00

0,00

Забезпечення потреб міста

міський бюджет

32000,00

6000,00

20000,00

6000,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

4000,00

2000,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

2.17

Реконструкція доріг

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

163904,65

11250,00

110000,00

13267,80

14196,55

15190,30

Забезпечення безпеки дорожнього руху

міський бюджет

122532,15

4702,50

100000,00

5545,94

5934,16

6349,55

інші джерела фінансування

41372,51

6547,50

10000,00

7721,86

8262,39

8840,76

 

Всього по підрозділу “Благоустрій та саночищення об’єктів комунального господарства”

 

 

Всього, у т.ч.

2201905,37

354550,67

685009,38

387507,57

372956,81

401880,85

 

міський бюджет

1831859,83

284444,77

616947,89

309523,72

305970,53

314972,84

інші джерела фінансування

370045,55

70105,90

68061,49

77983,85

69086,28

86908,02

 

Підрозділ “Благоустрій та саночищення по районах міста”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заводський район міста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Будівництво дитячого спортивного майданчика на розі вулиці 5-ї та 2-ї Ялтинської у мікрорайоні Ялти в м. Миколаєві

2015-2019 роки

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

611,11

461,11

150,00

0,00

0,00

0,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

611,11

461,11

150,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього по Заводському району міста

 

 

Всього, у т.ч.

168674,28

26403,66

28700,92

31179,57

37934,47

44455,66

 

міський бюджет

165404,40

26103,76

28340,93

30739,56

37404,48

42815,67

інші джерела фінансування

3270,00

300,00

360,00

440,00

530,00

1640,00

 

Ленінський район міста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Будівництво каналізаційних мереж по пров. Весняному, 17/1, 17/2, пров. Праці, 1-13, вул. Передовій, у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

500,00

350,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Поліпшення житлових умов мешканців приватного сектору

міський бюджет

500,00

350,00

150,00

00,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2

Будівництво водопровідних мереж по вул. 2 Набережній, у т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Поліпшення житлових умов мешканців приватного сектору

міський бюджет

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Виконання робіт по капітальному ремонту доріг у приватному секторі

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

46000,00

6000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

39000,00

3000,00

9000,00

9000,00

9000,00

9000,00

інші джерела фінансування

7000,00

3000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

4

Виконання робіт по поточному ремонту тротуарів у приватному секторі

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

9400,00

800,00

2000,00

2000,00

2300,00

2300,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

7900,00

500,00

1700,00

1700,00

2000,00

2000,00

інші джерела фінансування

1500,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

5

Виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів у приватному секторі

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

8600,00

0,00

2000,00

2000,00

2300,00

2300,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

8600,00

0,00

2000,00

2000,00

2300,00

2300,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Улаштування спортивних, дитячих майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

13400,00

200,00

3100,00

3100,00

3500,00

3500,00

Покращання санітарного та екологічного стану міста

міський бюджет

12900,00

100,00

3000,00

3000,00

3400,00

3400,00

інші джерела фінансування

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7

Поточний ремонт та послуги по улаштуванню спортивних, дитячих майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

800,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Покращання санітарного стану міста

міський бюджет

800,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Придбання малоцінних предметів

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

3000,00

200,00

700,00

700,00

700,00

700,00

Покращання санітарного стану міста

міський бюджет

2900,00

100,00

700,00

700,00

700,00

700,00

інші джерела фінансування

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

10000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

Покращання санітарного та екологічного стану міста

міський бюджет

10000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин (підбір трупів тварин)

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Покращання санітарного та екологічного стану міста

міський бюджет

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Проведення робіт по зрізці  дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів, знесення дерев

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

9000,00

1000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

Покращання санітарного та екологічного стану міста

міський бюджет

9000,00

1000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Покіс газонів

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

4500,00

500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Покращання санітарного стану міста

міський бюджет

4500,00

500,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Механізоване та вакуумне прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідним рішенням за районом

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

31000,00

5000,00

6000,00

6000,00

7000,00

7000,00

Поліпшення житлових умов мешканців приватного сектору

міський бюджет

31000,00

5000,00

6000,00

6000,00

7000,00

7000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Ручне прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідним рішенням за районом

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

17000,00

3000,00

3000,00

3000,00

4000,00

4000,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

17000,00

3000,00

3000,00

3000,00

4000,00

4000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Ліквідація стихійних звалищ

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

17000,00

3000,00

3000,00

3000,00

4000,00

4000,00

Покращання санітарного та екологічного стану міста

міський бюджет

17000,00

3000,00

3000,00

3000,00

4000,00

4000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Проектування та будівництво площадок для вигулу собак

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

900,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

900,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Будівництво каналізаційних мереж по вул. Гаражній, у т. ч. проектно-кошторисна документація та експертиза

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

300,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

300,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Виконання робіт по поточному ремонту доріг у приватному секторі

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

14000,00

2000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

Покращання санітарного та екологічного стану міста

міський бюджет

9000,00

1000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

інші джерела фінансування

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

 

 

19

Утримання та поточний ремонт МАФ

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

1000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

інші джерела фінансування

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

20

Поточний ремонт зовнішнього освітлення приватного сектору

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

2250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

2250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Улаштування нового, заміна або відновлення покриття майданчиків під контейнери для сміття

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

1500,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Покращання санітарного та екологічного стану міста

міський бюджет

1500,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Придбання та встановлення інформаційних табличок (аншлагів)

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

510,00

10,00

200,00

200,00

50,00

50,00

Зменшення захворюваності населення міста

міський бюджет

510,00

10,00

200,00

200,00

50,00

50,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Встановлення зупинок громадського транспорту

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

8700,00

200,00

2500,00

2000,00

2000,00

2000,00

Покращання санітарного стану та естетичного вигляду міста

міський бюджет

8700,00

200,00

2500,00

2000,00

2000,00

2000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Знесення самовільно встановлених МАФ

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

900,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Поліпшення умов життєдіяльності мешканців

міський бюджет

900,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Облаштування антивандального покриття в місцях незаконного розміщення реклами

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Уникнення травмування та загибелі людей

міський бюджет

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Проведення громадських робіт

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

1900,00

300,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

1900,00

300,00

400,00

400,00

400,00

400,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Проведення заходів щодо недопущення НС

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Поліпшення житлових умов мешканців приватного сектору

міський бюджет

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

28

Очищення по вул. Передовій 566 м дренажу, 278 м зливової каналізації, 40 колодязів та монтаж 28 м трубопроводу діаметром 300 мм для підключення зливового колектору

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

900,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

900,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення приватного сектору

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

4300,00

300,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

4300,00

300,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Витрати стягувача на авансування організації та проведення органом виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Утримання та поточний ремонт майданчиків під контейнери для сміття

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

900,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

900,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Забезпечення поточного ремонту зупинок громадського транспорту

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

900,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

900,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Роботи із реконструкції, поточного та капітального ремонту житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, доріг, інженерних мереж та споруд

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

4300,00

300,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

4300,00

300,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Проектування та будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи із нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, геодезичні роботи, буріння

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

10000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

інші джерела фінансування

5000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

35

Будівництво каналізаційних мереж по вул. Енгельса (від вул. Горохівської до вул. Кірова), у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза

2015-2019 роки

Адміністрація Ленінського району ММР

Всього, у т.ч.

1650,00

1500,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Поліпшення житлових умов мешканців

міський бюджет

1650,00

1500,00

150,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього по Ленінському району міста

 

 

Всього, у т.ч.

226910,00

30390,00

48030,00

46930,00

50780,00

50780,00

 

міський бюджет

207310,00

24790,00

44530,00

43430,00

47280,00

47280,00

інші джерела фінансування

19600,00

5600,00

3500,00

3500,00

3500,00

3500,00

 

Корабельний район міста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків:

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

6085,00

1025,00

1700,00

1120,00

1120,00

1120,00

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства та прибудинкових територій житлового фонду

міській бюджет

6085,00

1025,00

1700,00

1120,00

1120,00

1120,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- поточний ремонт та послуги по улаштуванню спортивних, дитячих майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1994,00

534,00

800,00

220,00

220,00

220,00

міський бюджет

1994,00

534,00

800,00

220,00

220,00

220,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- улаштування спортивних, дитячих майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

4091,00

491,00

900,00

900,00

900,00

900,00

міський бюджет

4091,00

491,00

900,00

900,00

900,00

900,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Послуги у сфері обов’язкового соціального страхування (проведення громадських робіт)

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

829,20

74,00

125,20

200,00

210,00

220,00

Підвищення рівня благоустрою міста

міський бюджет

514,20

74,00

125,20

100,00

105,00

110,00

інші джерела фінансування

315,00

0,00

0,00

100,00

105,00

110,00

 

 

3

Придбання малоцінних предметів для благоустрою району (пакети для сміття, віники, рукавички, колеса для контейнерів тощо)

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

139,00

43,00

6,00

30,00

30,00

30,00

 

міський бюджет

109,00

43,00

6,00

20,00

20,00

20,00

інші джерела фінансування

30,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

4

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою району, предметів довгострокового користування

(євроконтейнери, дробарка для гілок, трактори з навісним обладнанням, газонокосарки тощо)

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

4866,00

670,00

1646,00

850,00

850,00

850,00

Підвищення рівня благоустрою міста

міський бюджет

4866,00

670,00

1646,00

850,00

850,00

850,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Санітарне прибирання, у т.ч. механізоване та ручне очищення доріг та тротуарів, ліквідація стихійних звалищ, прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, газонів, пляжу, очищення від зайвого ґрунту, опалого листя, очищення доріжок від снігу, льоду, посипання піском взимку  тощо

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

19264,20

1750,00

4014,20

4500,00

4500,00

4500,00

Підвищення рівня благоустрою міста

міський бюджет

19264,20

1750,00

4014,20

4500,00

4500,00

4500,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Збір та вивезення опалого листя, гілок дерев

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1315,00

205,00

360,00

250,00

250,00

250,00

Підвищення рівня благоустрою міста

міський бюджет

1315,00

205,00

360,00

250,00

250,00

250,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

7

Послуги щодо благоустрою території та озеленення, у т.ч. покіс газонів, знесення дерев, кронування, санітарна обрізка зелених насаджень, утримання квітників, газонів, догляд за зеленими насадженнями, знешкодження карантинних рослин тощо

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

11052,60

600,60

1452,00

3000,00

3000,00

3000,00

Підвищення рівня благоустрою міста

міський бюджет

11052,60

600,60

1452,00

3000,00

3000,00

3000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства:

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

174645,20

12824,30

60120,90

33900,00

33900,00

33900,00

Покращання рівня благоустрою міста

міський бюджет

174645,20

12824,30

60120,90

33900,00

33900,00

33900,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- поточний ремонт доріг, тротуарів, дренажних систем та споруд зливової каналізації

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

15899,30

1112,00

5787,30

3000,00

3000,00

3000,00

міський бюджет

15899,30

1112,00

5787,30

3000,00

3000,00

3000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- капітальний ремонт доріг, тротуарів, дренажних систем та споруд зливової каналізації

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

154117,60

11584,00

52533,60

30000,00

30000,00

30000,00

міський бюджет

154117,60

11584,00

52533,60

30000,00

30000,00

30000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- поточний ремонт зупинок громадського транспорту

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1200,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

міський бюджет

1200,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- встановлення зупинок громадського транспорту (капітальний ремонт)

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

3428,30

128,30

1500,00

600,00

600,00

600,00

 

міський бюджет

3428,30

128,30

1500,00

600,00

600,00

600,00

 

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

10

Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови:

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

3544,00

182,00

962,00

800,00

800,00

800,00

Підвищення рівня благоустрою міста

міський бюджет

3544,00

182,00

962,00

800,00

800,00

800,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

- улаштування, заміна або відновлення майданчиків під контейнери для сміття

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

2000,00

0,00

200,00

600,00

600,00

600,00

 

міський бюджет

2000,00

0,00

200,00

600,00

600,00

600,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- утриманням поточний ремонт майданчиків під контейнери для сміття

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1544,00

182,00

762,00

200,00

200,00

200,00

міський бюджет

1544,00

182,00

762,00

200,00

200,00

200,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього (вуличного) освітлення:

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

7111,10

1320,60

2190,50

1200,00

1200,00

1200,00

Підвищення рівня благоустрою міста

міський бюджет

7111,10

1320,60

2190,50

1200,00

1200,00

1200,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- поточний ремонт об’єктів зовнішнього (вуличного) освітлення

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

5355,30

1164,80

1790,50

800,00

800,00

800,00

міський бюджет

5355,30

1164,80

1790,50

800,00

800,00

800,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- капітальний ремонт та відновлення об’єктів зовнішнього (вуличного) освітлення

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1755,80

155,80

400,00

400,00

400,00

400,00

міський бюджет

1755,80

155,80

400,00

400,00

400,00

400,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Інші видатки з благоустрою

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1595,00

232,00

433,00

310,00

310,00

310,00

Підвищення рівня благоустрою міста

міський бюджет

1595,00

232,00

433,00

310,00

310,00

310,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- утримання та поточний ремонт МАФ

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

603,00

100,00

203,00

100,00

100,00

100,00

міський бюджет

603,00

100,00

203,00

100,00

100,00

100,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

- знесення будівель і споруд (знесення самовільно встановлених МАФ)

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

372,00

32,00

100,00

80,00

80,00

80,00

 

міський бюджет

372,00

32,00

100,00

80,00

80,00

80,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- вироби з недорогоцінних металів тощо (придбання металевих покажчиків вулиць, будинків та інших табличок на вулицях міста. Встановлення або набивання покажчиків будинків (трафаретом)

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

120,00

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

міський бюджет

120,00

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- облаштування антивандального покриття в місцях незаконного розміщення реклами

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

міський бюджет

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин (підбір та утилізація трупів тварин, відлов та стерилізація тварин)

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1114,50

74,50

140,00

300,00

300,00

300,00

Покращання санітарного та екологічного стану міста

міський бюджет

1114,50

74,50

140,00

300,00

300,00

300,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Благоустрій території та улаштування скверу в районі будинків по вул. Ленінградській, 1-а, 1-6, 1-в до вул. Айвазовського, у т.ч. проектні роботи та експертиза проекту

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

4000,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Підвищення рівня благоустрою міста

міський бюджет

4000,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Реконструкція мереж зливової каналізації, що проходять у 6-му мікрорайоні Корабельного району м. Миколаєва

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

1000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Підвищення рівня благоустрою  міста

міський бюджет

1000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Проектування та будівництво площадок для вигулу собак

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

400,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Покращання санітарного стану міста

міський бюджет

400,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Ремонт об’єктів та мереж, які не мають балансової належності, з наступною передачею на баланс спеціалізованим підприємствам

2015-2019 роки

Адміністрація Корабельного району ММР

Всього, у т.ч.

623,90

23,90

300,00

100,00

100,00

100,00

Підвищення рівня благоустрою міста

міський бюджет

623,90

23,90

300,00

100,00

100,00

100,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього по Корабельному району

 

 

Всього, у т.ч.

238204,70

19124,90

75179,80

48290,00

47800,00

47810,00

 

міський бюджет

237859,70

19124,90

75179,80

48180,00

47685,00

47690,00

інші джерела фінансування

345,00

0,00

0,00

110,00

115,00

120,00

 

Всього по підрозділу “Благоустрій та саночищення по районах міста”

 

 

Всього, у т.ч.

848568,73

146011,96

155485,92

164680,11

181381,12

201009,62

 

міський бюджет

815105,85

139769,06

149070,93

158180,10

174786,13

193299,63

інші джерела фінансування

33463,00

6243,00

6415,00

6500,00

6595,00

7710,00

 

Всього по розділу 5 “Благоустрій та саночищення”

 

 

Всього, у т.ч.

3050474,10

500562,63

840495,30

552187,68

554337,93

602890,47

 

міський бюджет

2646965,70

424213,83

766018,82

467703,82

480756,66

508272,47

інші джерела фінансування

403508,55

76348,90

74476,49

84483,85

75681,28

94618,02

Розділ 6 “Теплоенергетичний комплекс та енергозбереження”

 

Підрозділ “Водопровідно-каналізаційне господарство”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Будівництво каналізації Залізничного селища ІІ черга

2015 рік

МКП “Миколаїв-водоканал”

Всього, у т.ч.

4300,00

1200,00

3100,00

0,00

0,00

0,00

Покращання санітарно-епідеміологічного стану міста

міський бюджет

4300,00

1200,00

3100,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Визначення норм споживання послуг водопостачання та водовідведення по м. Миколаєву

2015 рік

Департамент ЖКГ ММР

Всього, у т.ч.

400,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Корегування норм водопостачання та водовідведення по місту

міський бюджет

400,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього по підрозділу “Водопровідно-каналізаційне господарство”

 

 

Всього, у т.ч.

558288,13

162485,03

109990,00

120634,30

132937,00

32241,80

 

міський бюджет

24070,55

8432,00

6772,00

3911,30

3988,00

967,25

інші джерела фінансування

534217,58

154053,03

103218,00

116723,00

128949,00

31274,55

2

Дотація на погашення заборгованості з різниці в тарифах:

 

 

Всього, у т.ч.

257942,00

165542,00

92400,00

0,00

0,00

0,00

Зменшення рівня збитковості комунальних підприємств

міський бюджет

73400,00

0,00

73400,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

184542,00

165542,00

19000,00

0,00

0,00

0,00

 

ОКП “Миколаїв-облтеплоенерго”

2015 рік

 

Всього, у т.ч.

22600,00

19600,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

Зменшення рівня збитковості підприємства

міський бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

22600,00

19600,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

 

ПАТ “Миколаївська ТЕЦ”

2015 рік

 

Всього, у т.ч.

30443,00

14443,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

Зменшення рівня збитковості підприємства

міський бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

30443,00

14443,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

             

 

 

 

МКП “Миколаївводо-канал”

2015 рік

 

Всього, у т.ч.

204899,00

131499,00

73400,00

0,00

0,00

0,00

Зменшення рівня збитковості підприємства

міський бюджет

73400,00

0,00

73400,00

0,00

0,00

0,00

інші джерела фінансування

131499,00

131499,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього по розділу 6 “Теплоенергетичний комплекс та енергозбереження”

 

 

Всього, у т.ч.

933592,45

358987,03

226967,00

150715,30

141347,00

55576,12

 

міський бюджет

100970,55

8932,00

80922,00

4661,30

4738,00

1717,25

інші джерела фінансування

832621,90

350055,03

146045,00

146054,00

136609,00

53858,87

 

Всього по Програмі

 

 

Всього, у т.ч.

5450194,56

1059119,06

1464956,89

955389,4

983069,53

987659,68

 

міський бюджет

3679064,43

547182,43

1174162,2

615316,42

647580,49

694822,89

інші джерела фінансування

1773230,13

511936,63

290794,69

340072,98

337589,04

292836,79


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: