Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

28 січня 2016                                                                                № 2/19

Про внесення змін до рішення

Миколаївської міської ради від

22.11.2012 № 22/9 «Про затвердження

міської комплексної програми

«Культура» на 2013-2017 роки»

 

         З метою забезпечення розвитку сфери культури, всіх жанрів і видів мистецтва, цілісності національної культури та дотримання державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами культури, відповідно до статей 22-24 Закону України «Про культуру», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до міської комплексної програми «Культура» на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 22.11.2012 № 22/9 «Про затвердження міської комплексної програми «Культура» на 2013-2017 роки» (далі – Програма).

1.1. Розділ «Обсяги та джерела фінансування» додатка 1 до Програми викласти в новій редакції (додається).

1.2. Підпункти 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2, підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3, підпункт 4.1.1 пункту 4.1, підпункт 4.2.2 пункту 4.2, розділу 4, підпункт 5.1.1 пункту 5.1 розділу 5 додатка 2 до Програми викласти в новій редакції (додаються).

 

2. Встановити, що термін дії Програми до 31.03.2016.

 

3. Управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (Заворотній) разом із співвиконавцями Програми в строк до 29.02.2016 розробити міську комплексну програму «Культура» на період 2016-2018 роки та винести її на розгляд міської ради в установленому порядку.

 

4. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Бондаренко) протягом 1 кварталу забезпечити фінансування Програми за захищеними статтями бюджету та невідкладними заходами, узгодженими з постійною комісією з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28 січня 2016

№ 2/19

 

Додаток 1

до Програми

                                                                                                                           

                         

ПАСПОРТ

міської комплексної програми «Культура» на 2013-2017 роки

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансу-вання (тис.грн.)

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

Всього:

657204,86

106152,30

146390,50

139698,96

143470,60

139652,50

У тому числі кошти міського бюджету

501066,78

75193,55

99051,85

106271,68

119415,20

119294,50

Інші джерела фінансування:

156138,08

30958,75

47338,65

33427,28

24055,40

20358,00

Власні надходження бюджетних установ

13136,5

2227,0

2261,0

3865,1

2388,3

2395,1

Власні доходи КП “Миколаївські парки”

418,7

80,0

84,4

88,0

84,7

81,6

Власні надходження КУ Миколаївського зоопарку

35384,8

7108,6

7128,4

7151,2

7174,9

6821,7

Інші

107198,08

21543,15

37864,85

22322,98

14407,50

11059,60

 

 

Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28 січня 2016

№ 2/19

 

Додаток 2

до Програми

 

Напрями діяльності та заходи

міської комплексної програми «Культура» на 2013-2017 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

 

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

 

2. Палаци і будинки культури

2.1.

Забезпечення збереження і популяризації духовних надбань, організація культурного дозвілля населення та зміцнення культурно-національних традицій, підвищення рівня організації культурного дозвілля населення

2.1.1. Забезпечення утримання та розвитку інфраструктури закладів клубного типу, реформування існуючих та відкриття нових

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, будинки культури

Всього:

7965,9

8689,5

12399,14

13832,0

14371,9

Збереження та повноцінне функціонування закладів клубного типу, підвищення ролі клубних закладів, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства та створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

міського бюджету

6979,8

7663,7

10900,14

 12042,20

12627,7

інші джерела фінансування

986,1

1025,8

1499,0

1789,8

1744,2

 

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

2.1.2. Забезпечення відновлення матеріально-технічної бази та технічного переоснащення закладів клубного типу

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, будинки культури

Всього:

240,0

1401,0

3060,0

1252,0

1244,0

Збереження та повноцінне функціонування закладів клубного типу, підвищення ролі клубних закладів, розвиток культурної інфраструктури українського суспільства та створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб громадян

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

міського бюджету

100,0

1255,5

2910,0

 1106,0

1102,0

інші джерела фінансування

140,0

145,5

150,0

146,0

142,0

3. Школи естетичного виховання дітей

3.1.

Забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня,естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління

3.1.1. Забезпечення утримання та розвитку інфраструктури позашкільних спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), реформування існуючих та відкриття нових

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, будинки культури

Всього:

22438,2

23675,2

25154,9

25318,1

25947,6

Здійснення заходів щодо збереження, оптимізації та розширення мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та вдосконалення структури естетичного виховання шляхом відкриття нових відділів та відділень у школах естетичного виховання

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

міського бюджету

20347,0

21466,1

22839,1

23010,70

23663,0

інші джерела фінансування

2091,2

2209,1

2315,8

2307,4

2284,6

 

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

4. Інші культурно-освітні заклади та заходи

4.1.

Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, державної статистичної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством

4.1.1. Забезпечення утримання та повноцінного функціонування Централізованої бухгалтерії

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, будинки культури

Всього:

761,0

802,9

837,4

976,4

986,6

Забезпечення фінансово-бюджетної дисципліни для своєчасного виконання завдань галузі

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

міського бюджету

731,0

771,2

804,4

944,6

956,0

інші джерела фінансування

30,0

31,7

33,0

31,8

30,6

4.2.

Удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення, забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління

4.2.2. Зміцнення матеріально-технічної бази

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, будинки культури

Всього:

140,0

147,7

904,0

379,0

396,0

Забезпечення та модернізація матеріально-технічної бази, а саме: придбання обладнання, комп’ютерної техніки, встановлення комп’ютерних програм тощо

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

міського бюджету

40,0

42,2

794,0

273,0

294,0

інші джерела фінансування

100,0

105,5

110,0

106,0

102,0

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання завдання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

5. Комунальна установа Миколаївський зоопарк

5.1.

Підтримка та розвиток зоопарку

5.1.1. Надання фінансової підтримки Миколаївському зоопарку для забезпечення утримання, розвитку та модернізації інфраструктури зоопарку, збереження і відтворення в штучних умовах тварин, у першу чергу зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків

2013-2017

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, КУ Миколаївсь-кий зоопарк

Всього:

19113,6

19898,4

23575,9

26750,4

33745,6

Забезпечення повноцінного функціонування КУ Миколаївський зоопарк з метою здійснення

різноманітних форм культурного обслуговування, створення умов для відпочинку та дозвілля населення

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

міського бюджету

13000,0

13715,0

17354,7

20475,5

27265,8

інші джерела фінансування

6113,6

6183,4

6221,2

6274,9

6479,8

 

 

Примітка: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м.Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.

___________________________________________________

  

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: