Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

28 січня 2016                                                                                  № 2/26

Про міський бюджет міста

Миколаєва на 2016 рік

 

         Розглянувши проект міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:                                                                                                                       

         1.Визначити на 2016 рік:

- доходи міського бюджету в сумі 2777890,993 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду  міського бюджету  - 2730551,433 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету –  47339,560  тис. грн., у тому числі бюджет розвитку –  2465,0 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету в сумі 2762820,993 тис. грн., у тому  числі видатки загального фонду міського бюджету – 2271700,104 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету –  491120,889 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

- повернення кредитів до міського бюджету в сумі 705,5 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету –                705,5 тис.грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету в сумі 15775,5 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету                                      – 15000,0 тис.грн., та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 775,5 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі                       443851,329 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі                     443851,329 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік у розрізі  тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в сумі 2762820,993 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 2271700,104 тис. грн. та спеціальному фонду                                  – 491120,889 тис. грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Враховуючи, що згідно з нормами Бюджетного кодексу України програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік,  взяти до відома розподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3.1). З метою збереження практичного досвіду, накопичення результативних показників бюджетних програм департаменту фінансів Миколаївської міської ради, головним розпорядникам бюджетних коштів продовжити у 2016 році  експеримент із запровадження програмно-цільового методу з виконанням таких завдань:

- затвердити паспорти бюджетних програм за програмами, які затверджені в додатку 3.1 до цього рішення (крім бюджетних програм з повернення кредитів до бюджету, бюджетних програм, що створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, реверсної дотації та субвенцій, що передаються іншим бюджетам);

- відповідно до внесених протягом року змін до бюджетних призначень/асигнувань внести зміни до затверджених паспортів (один раз на рік);

- скласти річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм.

 

4.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 10000,0 тис. грн.

 

5.Затвердити на 2016 рік у складі видатків міського бюджету  обсяги міжбюджетних трансфертів місцевим/державному бюджетам згідно з додатком 5 до цього рішення.

         Надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне збільшення або зменшення дохідної,  видаткової частин міського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги населенню та компенсацій.

 

5.Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 446316,329 тис. грн. згідно з додатком 6  до цього рішення, у тому числі зарезервувати департаменту фінансів Миколаївської міської ради нерозподілений обсяг видатків бюджету розвитку в сумі 438016,329 тис. грн. за КТКВК 150101 «Капітальні вкладення»  (резервні видатки). Постійній комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку за пропозиціями головних розпорядників коштів міського бюджету до 1 березня 2016 року надати департаменту фінансів Миколаївської міської ради перелік об’єктів бюджету розвитку для підготовки проекту рішення про внесення змін до міського бюджету.

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України, Миколаївською обласною радою чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету  здійснювати  за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними  розпорядниками  коштів, об’єктами, обсягами та кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни до розподілу (за необхідності).

 

7.Прийняти повноваження на здійснення видатків обласного бюджету у 2016 році для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників, надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані,  передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією, надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від  Чорнобильської катастрофи, І категорії та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана  з наслідками Чорнобильської катастрофи.

      

8.Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету в сумі          2500,0 тис. грн.

 

9.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

 

10.Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі 489034,097 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

11.Затвердити перелік  об’єктів, видатки на які  у 2016 році будуть  проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, у сумі 1500,0 тис.грн.                     (Додаток 8).

 

12.Розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету забезпечити:

 

- у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 

13.З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків та збільшення доходів міського бюджету надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету,  у  межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

14.Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,   здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі економічної класифікації окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається пооб’єктний обсяг видатків.

 

15.Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів   5, 6 та 14 цього рішення обсяги змін показників бюджету включаються до коригування бюджету при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік); при цьому міською радою затверджується перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради та розпоряджень міського голови (за датою та номером).

 

16.Доручити департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради сплачувати за спожиту електроенергію, використану на зовнішнє освітлення вулиць та світлофорних об’єктів міста, на підставі звітів, отриманих від споживача згідно з договорами та додатковими угодами, укладеними між ПАТ «Миколаївобленерго» та його філіями, КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва», комунальним спеціалізованим монтажно-експлуатаційним підприємством та виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.

 

17. Затвердити загальну чисельність апарату  Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 846 штатних одиниць.

 

18.Затвердити Положення про витрачання коштів міського бюджету міста  Миколаєва, які в 2016 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (додається).

 

         19.  Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2016 році встановити таку звітність про виконання міського бюджету міста Миколаєва:

        - звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету щомісячно подається до  постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку;          

        -  квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради  з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державним казначейством України;

 - річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою.

 

20.  Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:

-   до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 101, 102, 103 2  та 103 4 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування та кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

21.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1Бюджетного кодексу України.

 

22.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені   пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

23.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені  пунктом 11 частини першої статті 69 1  Бюджетного кодексу України.

 

24. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради здійснювати фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету після погодження з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку за видатками загального фонду (крім захищених видатків та визначених даною комісією як першочергові).

 

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року. Додатки 1-8   рішення є його невід’ємною частиною.

       

26. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської  міської ради Бондаренко В.І.

 

Міський голова                                                                              О.Ф. Сєнкевич

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

Від 28 січня 2016

 

 

 

№ 2/26

 

 

 

 

 

 

Доходи міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 10000000

 Податкові надходження 

1 392 810,000

0,000

0,000

1 392 810,000

  11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

882 400,000

0,000

0,000

882 400,000

    11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

880 000,000

0,000

0,000

880 000,000

      11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

721 400,000

0,000

0,000

721 400,000

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

116 100,000

0,000

0,000

116 100,000

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата

22 600,000

0,000

0,000

22 600,000

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

12 200,000

0,000

0,000

12 200,000

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

7 700,000

0,000

0,000

7 700,000

    11020000

Податок на прибуток підприємств 

2 400,000

0,000

0,000

2 400,000

      11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

2 400,000

0,000

0,000

2 400,000

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

118 000,000

0,000

0,000

118 000,000

  18000000

Місцеві податки

391 790,000

0,000

0,000

391 790,000

18010000 

Податок на майно

245 165,000

0,000

0,000

245 165,000

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

640,000

0,000

0,000

640,000

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

573,000

0,000

0,000

573,000

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

7,000

0,000

0,000

7,000

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

14 350,000

0,000

0,000

14 350,000

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

55 415,000

0,000

0,000

55 415,000

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

139 235,000

0,000

0,000

139 235,000

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

3 250,000

0,000

0,000

3 250,000

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

26 700,000

0,000

0,000

26 700,000

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

4 000,000

0,000

0,000

4 000,000

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

995,000

0,000

0,000

995,000

18030000

Туристичний збір 

195,000

0,000

0,000

195,000

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами 

130,000

0,000

0,000

130,000

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 

65,000

0,000

0,000

65,000

    18050000

Єдиний податок

146 430,000

0,000

0,000

146 430,000

      18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

41 930,000

0,000

0,000

41 930,000

      18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

104 500,000

0,000

0,000

104 500,000

  19000000

Інші податки та збори

620,000

0,000

0,000

620,000

    19010000

Екологічний податок

620,000

0,000

0,000

620,000

19010100 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

465,000

0,000

0,000

465,000

19010200 

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

73,000

0,000

0,000

73,000

19010300 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

82,000

0,000

0,000

82,000

 20000000

 Неподаткові надходження 

30 990,000

45 039,560

165,000

76 029,560

    21080000

Інші надходження 

150,000

0,000

0,000

150,000

21081100

 Адміністративні штрафи та інші санкції

150,000

0,000

0,000

150,000

  22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

27 410,000

0,000

0,000

27 410,000

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

14 210,000

0,000

0,000

14 210,000

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

12 500,000

0,000

0,000

12 500,000

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

1 710,000

0,000

0,000

1 710,000

22080000 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

7 400,000

0,000

0,000

7 400,000

22080400 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

7 400,000

0,000

0,000

7 400,000

    22090000

Державне мито 

5 800,000

0,000

0,000

5 800,000

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

280,000

0,000

0,000

280,000

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

225,000

0,000

0,000

225,000

22090400 

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

5 295,000

0,000

0,000

5 295,000

  24000000

Інші неподаткові надходження 

3 430,000

1 735,000

165,000

5 165,000

    24060000

Інші надходження 

3 430,000

1 500,000

0,000

4 930,000

      24060300

Інші надходження 

3 430,000

0,000

0,000

3 430,000

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

0,000

1 500,000

0,000

1 500,000

    24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

0,000

70,000

0,000

70,000

24110900 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

0,000

70,000

0,000

70,000

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

0,000

165,000

165,000

165,000

25000000 

Власні надходження бюджетних установ  

0,000

43 304,560

0,000

43 304,560

25010000 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

0,000

42 848,560

0,000

42 848,560

25010100 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

0,000

15 322,586

0,000

15 322,586

25010200 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

0,000

22 850,748

0,000

22 850,748

25010300 

Плата за оренду майна бюджетних установ  

0,000

4 621,145

0,000

4 621,145

25010400 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

0,000

54,081

0,000

54,081

25020000 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

0,000

456,000

0,000

456,000

25020200 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 

0,000

456,000

0,000

456,000

30000000 

Доходи від операцій з капіталом  

0,000

2 300,000

2 300,000

2 300,000

31000000 

Надходження від продажу основного капіталу  

0,000

2 300,000

2 300,000

2 300,000

31030000 

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності  

0,000

2 300,000

2 300,000

2 300,000

40000000

Офіційні трансферти

1 306 751,433

0,000

0,000

1 306 751,433

41030000

Субвенції

1 306 751,433

0,000

0,000

1 306 751,433

41030600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

424 514,700

0,000

0,000

424 514,700

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

237 433,200

0,000

0,000

237 433,200

41031000 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

291,900

0,000

0,000

291,900

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

308 428,400

0,000

0,000

308 428,400

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

328 547,100

0,000

0,000

328 547,100

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

4 361,933

0,000

0,000

4361,933

 

 - субвенція з районного бюджету Жовтневого району на виконання делегованих державою повноважень у галузі надання медичного обслуговування (спеціалізованою) медичною допомогою другого рівня населення Жовтневого району: сіл Добра Надія, Ясна Поляна та селищ Коларівка, Зайчевське, Капустине в 2016 році (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)

614,233

0,000

0,000

614,233

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

559,500

0,000

0,000

559,500

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

421,500

0,000

0,000

421,500

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп)

193,300

0,000

0,000

193,300

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників

1 932,000

0,000

0,000

1 932,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

345,600

0,000

0,000

345,600

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією

48,300

0,000

0,000

48,300

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

247,500

0,000

0,000

247,500

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих  будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

3 174,200

0,000

0,000

3 174,200

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

1 423 800,000

47 339,560

2 465,000

1 471 139,560

Всього доходів

2 730 551,433

47 339,560

2 465,000

2 777 890,993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             

 

О.Ф. Сєнкевич

 

 

 

 

Додаток 2

 

до рішення міської ради

 

Від 28 січня 2016

 

№ 2/26_

 

 

 Фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

0,000

-443 851,329

443 851,329

443 851,329

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

0,000

-443 851,329

443 851,329

443 851,329

208100

На початок періоду

 

 

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

-443 851,329

443 851,329

443 851,329

 

Всього за типом кредитора

0,000

-443 851,329

443 851,329

443 851,329

600000

Фінансування за активними операціями

0,000

-443 851,329

443 851,329

443 851,329

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,000

-443 851,329

443 851,329

443 851,329

602100

На початок періоду

 

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

-443 851,329

443 851,329

443 851,329

 

Всього за типом боргового зобов'язання

0,000

-443 851,329

443 851,329

443 851,329

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             

О.Ф. Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3                                                          до рішення  міської ради                                         від 28 січня 2016     № 2/26_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

03

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування 

24 552,200

24 552,200

12 637,100

1 972,600

 

137,500

137,500

 

 

 

 

24 689,700

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

1 199,500

1 199,500

768,016

88,246

 

0,000

 

 

 

 

 

1 199,500

091102 

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

5,600

5,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5,600

091103 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

644,400

644,400

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

644,400

091104 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

33,600

33,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

33,600

091106

1040

Інші видатки

164,000

164,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

164,000

091107 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

245,000

245,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

245,000

091108 

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

2 432,500

2 432,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 432,500

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

270,000

270,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

270,000

170603 

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту 

17 000,000

17 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

17 000,000

180404 

0411

Підтримка малого і середнього підприємництва 

120,000

120,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

120,000

180410 

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

149,000

149,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

149,000

250404

0133

Інші видатки - видатки на сплату членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань

183,300

183,300

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

183,300

250404

0133

Інші видатки -видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

11,000

11,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

11,000

250905 

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

10,000

10,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10,000

250913 

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

890,000

890,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

890,000

 

 

Всього

47 910,100

47 910,100

13 405,116

2 060,846

0,000

137,500

137,500

0,000

0,000

0,000

0,000

48 047,600

10

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

2 124,000

2 124,000

1 311,400

150,719

 

0,000

 

 

 

 

 

2 124,000

070000

 

Освіта

667 028,400

667 028,400

393 800,859

92 734,871

0,000

32 365,736

32 251,336

4 170,460

677,962

114,400

0,000

699 394,136

070000

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

308 428,400

308 428,400

216 580,305

40 197,452

0,000

0,000

 

 

 

 

 

308 428,400

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

234 242,279

234 242,279

130 382,051

32 980,350

 

21 720,702

21 720,702

54,338

17,215

 

 

255 962,981

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

337 239,694

337 239,694

210 020,497

49 657,209

 

3 518,143

3 518,143

1 199,985

94,460

 

 

340 757,837

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

298 925,464

298 925,464

210 020,497

39 269,171

 

0,000

 

 

 

 

 

298 925,464

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

5 082,279

5 082,279

3 495,834

488,953

 

0,000

 

 

 

 

 

5 082,279

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

4 800,279

4 800,279

3 495,834

488,953

 

0,000

 

 

 

 

 

4 800,279

070304 

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

8 808,192

8 808,192

5 612,254

876,108

 

0,000

 

 

 

 

 

8 808,192

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

4 702,657

4 702,657

3 063,974

439,328

 

0,000

 

 

 

 

 

4 702,657

070401 

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

20 616,830

20 616,830

14 659,458

2 050,595

 

166,712

166,712

 

 

 

 

20 783,542

070501

0930

Професійно-технічні заклади освіти

45 020,894

45 020,894

20 459,035

6 149,106

 

6 685,391

6 570,991

2 838,483

557,607

114,400

 

51 706,285

070601

0941

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

2 801,739

2 801,739

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 801,739

070802 

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

3 793,564

3 793,564

3 048,664

48,370

 

0,000

 

 

 

 

 

3 793,564

070804 

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

6 609,746

6 609,746

4 601,612

226,196

 

74,776

74,776

 

 

 

 

6 684,522

070805 

0990

Групи централізованого господарського обслуговування 

988,281

988,281

716,025

 

 

0,000

 

 

 

 

 

988,281

070806

0990

Інші заклади освіти

1 492,632

1 492,632

805,429

257,984

 

200,012

200,012

77,654

8,680

 

 

1 692,644

070807

0990

Інші освітні програми

98,780

98,780

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

98,780

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 

233,490

233,490

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

233,490

110201

0824

Бібліотеки

1 658,004

1 658,004

1 232,839

120,726

 

17,339

17,339

 

 

 

 

1 675,343

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

310,000

310,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

310,000

170602

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 

3 600,000

3 600,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 600,000

 

 

Всього

674 720,404

674 720,404

396 345,098

93 006,316

0,000

32 383,075

32 268,675

4 170,460

677,962

114,400

0,000

707 103,479

13

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

778,400

778,400

476,900

18,301

 

0,000

 

 

 

 

 

778,400

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

5 757,168

5 757,168

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5 757,168

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 

212,265

212,265

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

212,265

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

26 276,529

26 276,529

17 168,472

2 569,071

 

151,997

136,534

24,692

32,192

15,463

 

26 428,526

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

5 780,156

5 780,156

3 310,706

1 176,995

 

287,702

287,702

 

 

 

 

6 067,858

130112

0810

Інші видатки 

651,805

651,805

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

651,805

130113

0810

Централізовані бухгалтерії

1 317,475

1 317,475

779,596

48,440

 

0,000

 

 

 

 

 

1 317,475

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

4 651,032

4 651,032

2 999,352

350,023

 

35,000

35,000

 

9,500

 

 

4 686,032

130203

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

6 653,570

6 653,570

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

6 653,570

 

 

Всього

52 078,400

52 078,400

24 735,026

4 162,830

0,000

474,699

459,236

24,692

41,692

15,463

0,000

52 553,099

14

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 365,000

1 365,000

834,500

82,543

 

0,000

 

 

 

 

 

1 365,000

080000

 

Охорона здоров'я

343 890,333

343 890,333

221 602,052

35 747,327

0,000

5 059,672

4 934,672

924,846

286,184

125,000

0,000

348 950,005

080000

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

303 276,100

303 276,100

214 447,303

28 452,734

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

303 276,100

080101

0731

Лікарні

179 233,187

179 233,187

117 200,000

18 912,154

 

3 435,868

3 361,868

474,846

277,002

74,000

 

182 669,055

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

168 278,136

168 278,136

117 200,000

16 397,842

 

0,000

 

 

 

 

 

168 278,136

 

 

за рахунок субвенції з  районного бюджету Жовтневого району на виконання делегованих державою повноважень у галузі надання медичного обслуговування (спеціалізованою) медичною допомогою другого рівня населення Жовтневого району: сіл Добра Надія, Ясна Поляна та селищ Коларівка, Зайчевське, Капустине в 2016 році (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)

614,233

614,233

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

614,233

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

45 684,106

45 684,106

26 700,000

8 401,766

 

285,116

285,116

 

4,000

 

 

45 969,222

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

41 334,997

41 334,997

26 700,000

7 260,497

 

0,000

 

 

 

 

 

41 334,997

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

20 889,295

20 889,295

14 619,722

1 913,234

 

125,003

125,003

 

 

 

 

21 014,298

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

12 622,600

12 622,600

9 300,000

1 204,235

 

0,000

 

 

 

 

 

12 622,600

080500 

0722

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

7 952,700

7 952,700

5 900,000

324,700

 

1,125

1,125

 

0,182

 

 

7 953,825

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

7 512,700

7 512,700

5 900,000

280,450

 

0,000

 

 

 

 

 

7 512,700

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

87 306,397

87 306,397

55 932,330

6 095,249

 

1 212,560

1 161,560

450,000

5,000

51,000

 

88 518,957

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

71 902,443

71 902,443

54 097,303

3 233,386

 

0,000

 

 

 

 

 

71 902,443

081002

0763

Інші заходи по охороні здоров'я 

2 824,648

2 824,648

1 250,000

100,224

 

0,000

 

 

 

 

 

2 824,648

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

1 625,224

1 625,224

1 250,000

76,324

 

0,000

 

 

 

 

 

1 625,224

250380

0180

Інші субвенції - на виконання делегованих державою повноважень у галузі забезпечення вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного райну м. Миколаєва в 2016 році - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

25 271,000

25 271,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

25 271,000

 

 

Всього

370 526,333

370 526,333

222 436,552

35 829,870

0,000

5 059,672

4 934,672

924,846

286,184

125,000

0,000

375 586,005

15

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

15 607,800

15 607,800

10 780,000

749,094

 

0,000

 

 

 

 

 

15 607,800

070303

0910

Дитячі будинки (у т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) - за рахунок субвенції з державного бюджету

3 174,200

3 174,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 174,200

090201

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги  - за рахунок субвенції з державного бюджету

49 000,000

49 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

49 000,000

090202

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу  - за рахунок субвенції з державного бюджету

75,000

75,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

75,000

090204

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання

15 800,000

15 800,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

15 800,000

 

службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги - за рахунок  субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

090205

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення

1,400

1,400

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1,400

 

 

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на придбання твердого палива - за рахунок субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

090207

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 
- за рахунок субвенції з державного бюджету

4 612,700

4 612,700

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4 612,700

090208

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива - за рахунок субвенції з державного бюджету

2,740

2,740

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2,740

090212

1070

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  - за рахунок субвенції з обласного бюджету

559,500

559,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

559,500

090215

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги -за рахунок субвенції з державного бюджету

4 000,000

4 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4 000,000

090216

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу -за рахунок  субвенції з державного бюджету

21,000

21,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

21,000

090302

1040

Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами- за рахунок субвенції з державного бюджету

5 478,400

5 478,400

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5 478,400

090303

1040

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку - за рахунок  субвенції з державного бюджету

3 928,500

3 928,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 928,500

090304

1040

Допомога при народженні дитини-за рахунок субвенції з державного бюджету

206 337,000

206 337,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

206 337,000

090305

1040

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування -за рахунок субвенції з державного бюджету

21 926,000

21 926,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

21 926,000

090306

1040

Допомога на дітей одиноким матерям- за рахунок  субвенції з державного бюджету

44 500,000

44 500,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

44 500,000

090307

1040

Тимчасова державна допомога дітям - за рахунок  субвенції з державного бюджету

8 441,900

8 441,900

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

8 441,900

090308

1040

Допомога при усиновленні дитини  - за рахунок субвенції з державного бюджету

877,200

877,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

877,200

090401

1040

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям- за рахунок  субвенції з державного бюджету

52 278,900

52 278,900

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

52 278,900

090405

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок  субвенції з державного бюджету

164 020,500

164 020,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

164 020,500

090406

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  - за рахунок субвенції з державного бюджету

191,760

191,760

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

191,760

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

3 764,606

3 764,606

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 764,606

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

295,800

295,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

295,800

090413

1010

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу  - за рахунок субвенції з державного бюджету

13 546,800

13 546,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

13 546,800

090416

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

5 022,200

5 022,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5 022,200

 

 

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету

2 277,600

2 277,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 277,600

090417

1030

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни  - за рахунок субвенції з обласного бюджету

421,500

421,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

421,500

090501

1050

Організація та проведення громадських робіт

96,018

96,018

78,703

 

 

0,000

 

 

 

 

 

96,018

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

14 575,361

14 575,361

10 468,700

666,539

 

72,819

72,819

55,323

 

 

 

14 648,180

091205

1010

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

1 345,818

1 345,818

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 345,818

091206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

1 702,152

1 702,152

1 067,561

124,443

 

0,000

 

 

 

 

 

1 702,152

091207 

1060

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

600,000

600,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

600,000

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

746,540

746,540

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

746,540

091214

1090

Інші установи та заклади

4 006,645

4 006,645

2 356,310

430,315

 

456,000

456,000

 

 

 

 

4 462,645

091300

1010

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам- за рахунок субвенції з державного бюджету

67 200,000

67 200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

67 200,000

091303

1010

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування  -за рахунок субвенції з обласного бюджету

190,300

190,300

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

190,300

091304

1010

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп - за рахунок субвенції з обласного бюджету

3,000

3,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3,000

250404

0133

Інші видатки - сплата судового збору за подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством, за надання апеляційних та касаційних скарг на ухвали суду

199,810

199,810

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

199,810

 

 

Всього

714 255,250

714 255,250

24 751,274

1 970,391

0,000

528,819

528,819

55,323

0,000

0,000

0,000

714 784,069

24

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

827,000

827,000

536,500

8,492

 

0,000

 

 

 

 

 

827,000

110000

 

Культура і мистецтво

84 835,996

84 835,996

39 227,876

6 343,656

0,000

3 229,187

2 782,987

1 267,214

37,838

446,200

0,000

88 065,183

110201

0824

Бібліотеки

21 973,564

21 973,564

13 633,056

2 115,246

 

45,375

45,375

 

 

 

 

22 018,939

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

12 517,253

12 517,253

6 471,965

2 435,992

 

701,151

325,151

49,963

37,838

376,000

 

13 218,404

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

23 204,631

23 204,631

17 112,854

1 536,280

 

2 449,320

2 379,120

1 217,251

 

70,200

 

25 653,951

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

27 140,548

27 140,548

2 010,001

256,138

 

33,341

33,341

 

 

 

 

27 173,889

 

 

Всього

85 662,996

85 662,996

39 764,376

6 352,148

0,000

3 229,187

2 782,987

1 267,214

37,838

446,200

0,000

88 892,183

40

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

6 651,100

6 651,100

4 291,800

409,539

 

0,000

 

 

 

 

 

6 651,100

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

24 346,178

24 346,178

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

24 346,178

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

0,000

 

 

 

 

5 000,000

 

 

 

5 000,000

5 000,000

5 000,000

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

3 221,182

3 221,182

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 221,182

100105

0640

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності 

0,000

 

 

 

 

1 334,929

1 334,929

821,106

33,036

 

 

1 334,929

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство 

200,000

200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

200,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

97 533,781

97 533,781

0,000

20 033,700

 

0,000

 

 

 

 

 

97 533,781

100208

0620

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

1 140,384

1 140,384

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 140,384

100302 

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

5 250,000

5 250,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5 250,000

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

38 176,086

38 176,086

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

38 176,086

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

150,000

150,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

150,000

180107

0470

Фінансування енергозберігаючих заходів

500,000

500,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

500,000

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,000

 

 

 

 

1 500,000

1 000,000

0,000

0,000

500,000

 

1 500,000

 

 

Всього

177 168,711

177 168,711

4 291,800

20 443,239

0,000

7 834,929

2 334,929

821,106

33,036

5 500,000

5 000,000

185 003,640

45

 

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 434,300

1 434,300

894,100

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 434,300

 

 

Всього

1 434,300

1 434,300

894,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 434,300

48

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 969,000

1 969,000

1 430,600

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 969,000

 

 

Всього

1 969,000

1 969,000

1 430,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 969,000

56

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 839,600

1 839,600

1 311,400

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 839,600

160101

0421

Землеустрій

160,800

160,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

160,800

 

 

Всього

2 000,400

2 000,400

1 311,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 000,400

67

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

2 001,300

2 001,300

1 311,400

100,870

 

54,013

54,013

 

0,451

 

 

2 055,313

210105 

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

8 760,078

8 760,078

 

6,000

 

0,000

 

 

 

 

 

8 760,078

210110 

0320

Заходи з організації рятування на водах 

9,956

9,956

 

8,956

 

0,000

 

 

 

 

 

9,956

 

 

Всього

10 771,334

10 771,334

1 311,400

115,826

0,000

54,013

54,013

0,000

0,451

0,000

0,000

10 825,347

75

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

4 384,700

4 384,700

3 159,300

 

 

0,000

 

 

 

 

 

4 384,700

150101

0490

Капітальні вкладення (резервні видатки)

0,000

 

 

 

 

438 016,329

 

 

 

438 016,329

438 016,329

438 016,329

250404

0133

Інші видатки - резерв коштів, які в 2016 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

7 700,000

7 700,000

 

 

 

3 300,000

 

 

 

3 300,000

3 300,000

11 000,000

 

 

Всього

12 084,700

12 084,700

3 159,300

0,000

0,000

441 316,329

0,000

0,000

0,000

441 316,329

441 316,329

453 401,029

76

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250102

0133

Резервний фонд

2 500,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 500,000

250301

0180

Реверсна дотація

37 806,600

37 806,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

37 806,600

 

 

Всього

40 306,600

37 806,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40 306,600

90

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

4 737,500

4 737,500

3 048,100

304,198

 

2,430

2,430

 

 

 

 

4 739,930

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

189,886

189,886

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

189,886

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

66,120

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

66,120

090501

1050

Організація та проведення громадських робіт

233,894

233,894

179,767

 

 

0,000

 

 

 

 

 

233,894

091103 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

55,500

55,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

55,500

091104 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

6,000

6,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

6,000

091107 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

14,000

14,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

14,000

100103 

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

320,000

320,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

320,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

10 655,988

10 655,988

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10 655,988

100207

0511

Берегоукріплювальні роботи

290,000

290,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

290,000

100301 

0620

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем 

385,971

385,971

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

385,971

100302

0620

Комбінати комунальних  підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

314,115

314,115

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

314,115

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

50,000

50,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

50,000

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд 

600,000

600,000

427,063

49,592

 

26,696

26,696

 

2,397

 

 

626,696

250404

0133

Інші видатки -витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

50,000

50,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

50,000

250404

0133

Інші видатки -видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

23,800

23,800

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

23,800

 

 

Всього

17 992,774

17 992,774

3 654,930

353,790

0,000

29,126

29,126

0,000

2,397

0,000

0,000

18 021,900

91

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

3 556,600

3 556,600

2 132,300

315,995

 

56,276

56,276

 

 

 

 

3 612,876

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

125,992

125,992

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

125,992

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

54,000

54,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

54,000

090501

1050

Організація та проведення громадських робіт

112,070

112,070

91,860

 

 

0,000

 

 

 

 

 

112,070

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

44,600

44,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

44,600

091104

1040

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

5,500

5,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5,500

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

5,000

5,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5,000

100202

0620

Водопровідно-каналізаційне господарство 

200,000

200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

200,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

6 110,278

6 110,278

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

6 110,278

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

180,000

180,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

180,000

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

50,000

50,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

50,000

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

1 170,000

1 170,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 170,000

250404

0133

Інші видатки -видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

18,200

18,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

18,200

 

 

Всього

11 632,240

11 632,240

2 224,160

315,995

0,000

56,276

56,276

0,000

0,000

0,000

0,000

11 688,516

92

 

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

4 853,400

4 853,400

3 020,800

314,846

 

4,764

4,764

 

 

 

 

4 858,164

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

332,988

332,988

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

332,988

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

66,120

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

66,120

090501

1050

Організація та проведення громадських робіт

224,213

224,213

183,722

 

 

0,000

 

 

 

 

 

224,213

091103 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

60,500

60,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

60,500

091104 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

3,000

3,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3,000

091107 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

5,000

5,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

12 652,000

12 652,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

12 652,000

100302

0620

Комбінати комунальних  підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

260,000

260,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

260,000

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

50,000

50,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

50,000

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

2 110,031

2 110,031

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 110,031

250404

0133

Інші видатки -витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

50,000

50,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

50,000

250404

0133

Інші видатки -видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

24,300

24,300

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

24,300

 

 

Всього

20 691,552

20 691,552

3 204,522

314,846

0,000

4,764

4,764

0,000

0,000

0,000

0,000

20 696,316

93

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

4 832,300

4 832,300

3 040,000

371,077

 

12,500

12,500

 

 

 

 

4 844,800

061007

0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

167,990

167,990

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

167,990

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

72,120

72,120

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

72,120

090501

1050

Організація та проведення громадських робіт

125,400

125,400

102,710

 

 

0,000

 

 

 

 

 

125,400

091103 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

66,000

66,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

66,000

091104 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

10,000

10,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10,000

091107 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

10,000

10,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10,000

100103 

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

60,000

60,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

60,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ 

24 200,000

24 200,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

24 200,000

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

300,000

300,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

300,000

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

56,000

56,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

56,000

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

520,000

520,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

520,000

250404

0133

Інші видатки -витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

50,000

50,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

50,000

250404

0133

Інші видатки -видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

25,200

25,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

25,200

 

 

Всього

30 495,010

30 495,010

3 142,710

371,077

0,000

12,500

12,500

0,000

0,000

0,000

0,000

30 507,510

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

2 271 700,104

2 269 200,104

746 062,364

165 297,174

0,000

491 120,889

43 603,497

7 263,641

1 079,560

447 517,392

446 316,329

2 762 820,993

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

1 302 389,500

1 302 389,500

431 027,608

68 650,186

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 302 389,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             

 

 

 

 

 

О.Ф. Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1                                                                               до рішення  міської ради                                       від  28 січня 2016

 № 2/26_

 

 

 

 

 

 Розподіл видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів (КПКВК)

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

24 552,200

24 552,200

12 637,100

1 972,600

 

137,500

137,500

 

 

 

 

24 689,700

03

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

1 483,700

1 483,700

768,016

88,246

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 483,700

03

1

313

1

091101

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1 199,500

1 199,500

768,016

88,246

 

0,000

 

 

 

 

 

1 199,500

03

1

313

2

091102 

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

5,600

5,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5,600

03

1

313

3

091104 

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

33,600

33,600

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

33,600

03

1

313

4

091107 

Заходи державної політики з питань сім'ї

245,000

245,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

245,000

03

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

644,400

644,400

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

644,400

03

1

316

0

091108 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

2 432,500

2 432,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 432,500

03

1

350

0

 

Інші видатки

164,000

164,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

164,000

03

1

350

1

091106

Надання кращим студентам стипендій міського голови та міської ради

164,000

164,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

164,000

03

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

270,000

270,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

270,000

03

1

664

0

170603 

Інші заходи у сфері електротранспорту

17 000,000

17 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

17 000,000

03

1

745

0

180404 

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

120,000

120,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

120,000

03

1

750

0

180410 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

149,000

149,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

149,000

03

1

750

1

180410 

Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м. Миколаїв

149,000

149,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

149,000

03

1

860

0

250404

Інші видатки

194,300

194,300

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

194,300

03

1

810

0

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

900,000

900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

03

1

810

1

250905 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

10,000

10,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

10,000

03

1

810

8

250913 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

890,000

890,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

890,000

 

 

 

 

 

Всього

47 910,100

47 910,100

13 405,116

2 060,846

0,000

137,500

137,500

0,000

0,000

0,000

0,000

48 047,600

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері освіти

2 124,000

2 124,000

1 311,400

150,719

 

0,000

 

 

 

 

 

2 124,000

10

1

100

0

070000

Освіта

667 028,400

667 028,400

393 800,859

92 734,871

0,000

32 365,736

32 251,336

4 170,460

677,962

114,400

0,000

699 394,136

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

234 242,279

234 242,279

130 382,051

32 980,350

 

21 720,702

21 720,702

54,338

17,215

 

 

255 962,981

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

337 239,694

337 239,694

210 020,497

49 657,209

 

3 518,143

3 518,143

1 199,985

94,460

 

 

340 757,837

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

5 082,279

5 082,279

3 495,834

488,953

 

0,000

 

 

 

 

 

5 082,279

10

1

107

0

070304 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8 808,192

8 808,192

5 612,254

876,108

 

0,000

 

 

 

 

 

8 808,192

10

1

109

0

070401 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

20 616,830

20 616,830

14 659,458

2 050,595

 

166,712

166,712

 

 

 

 

20 783,542

10

1

110

0

070501

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

45 020,894

45 020,894

20 459,035

6 149,106

 

6 685,391

6 570,991

2 838,483

557,607

114,400

 

51 706,285

10

1

112

0

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

2 801,739

2 801,739

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

2 801,739

10

1

117

0

070802 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

3 793,564

3 793,564

3 048,664

48,370

 

0,000

 

 

 

 

 

3 793,564

10

1

119

0

070804 

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

6 609,746

6 609,746

4 601,612

226,196

 

74,776

74,776

 

 

 

 

6 684,522

10

1

120

0

070805 

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

988,281

988,281

716,025

 

 

0,000

 

 

 

 

 

988,281

10

1

121

0

070806

Утримання інших закладів освіти

1 492,632

1 492,632

805,429

257,984

 

200,012

200,012

77,654

8,680

 

 

1 692,644

10

1

122

0

070807

Інші освітні програми

98,780

98,780

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

98,780

10

1

123

0

070808 

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

233,490

233,490

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

233,490

10

1

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3 600,000

3 600,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 600,000

10

1

303

8

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

3 600,000

3 600,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 600,000

10

1

406

0

110201

Бібліотеки

1 658,004

1 658,004

1 232,839

120,726

 

17,339

17,339

 

 

 

 

1 675,343

10

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

310,000

310,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

310,000

 

 

 

 

 

Всього

674 720,404

674 720,404

396 345,098

93 006,316

0,000

32 383,075

32 268,675

4 170,460

677,962

114,400

0,000

707 103,479

13

0

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері фізичної культури і спорту

778,400

778,400

476,900

18,301

 

0,000

 

 

 

 

 

778,400

13

1

501

0

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 969,433

5 969,433

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 969,433

13

1

501

1

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

5 757,168

5 757,168

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

5 757,168

13

1

501

2

130106 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

212,265

212,265

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

212,265

13

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

43 361,287

43 361,287

23 478,530

4 096,089

0,000

474,699

459,236

24,692

41,692

15,463

0,000

43 835,986

13

1

502

1

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

4 651,032

4 651,032

2 999,352

350,023

 

35,000

35,000

 

9,500

 

 

4 686,032

13

1

502

2

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

26 276,529

26 276,529

17 168,472

2 569,071

 

151,997

136,534

24,692

32,192

15,463

 

26 428,526

13

1

502

3

130203

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

6 653,570

6 653,570

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

6 653,570

13

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

5 780,156

5 780,156

3 310,706

1 176,995

 

287,702

287,702

0,000

0,000

 

 

6 067,858

13

1

505

0

130113

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

1 317,475

1 317,475

779,596

48,440

 

0,000

 

 

 

 

 

1 317,475

13

1

510

0

130112

Інші видатки

651,805

651,805

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

651,805

 

 

 

 

 

Всього

52 078,400

52 078,400

24 735,026

4 162,830

0,000

474,699

459,236

24,692

41,692

15,463

0,000

52 553,099

14

0

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

1 365,000

1 365,000

834,500

82,543

 

0,000

 

 

 

 

 

1 365,000

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

343 890,333

343 890,333

221 602,052

35 747,327

0,000

5 059,672

4 934,672

924,846

286,184

125,000

0,000

348 950,005

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

179 233,187

179 233,187

117 200,000

18 912,154

 

3 435,868

3 361,868

474,846

277,002

74,000

 

182 669,055

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

45 684,106

45 684,106

26 700,000

8 401,766

 

285,116

285,116

 

4,000