Мапа порталу

 

image

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

15 вересня 2015                                                          № 49/18

Про  внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 23.01.2015 № 45/5 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2015 рік»

 

         Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету,   керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 № 45/5 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік».

 

         1.1.Збільшити обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік на 90195,635 тис. грн.,  у тому числі доходи загального фонду - на 54298,280  тис. грн., доходи спеціального фонду – на 35897,355 тис. грн., та внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік  (Додаток 1).

 

         1.2.Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік (Додаток 2), збільшивши дефіцит на загальну суму 1198,082 тис. грн., у тому числі:

      1.2.1. По загальному фонду – за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  у сумі 2034,377 тис. грн.

      1.2.2. По спеціальному фонду – за рахунок залучення залишку коштів на початок року  у сумі 1198,082 тис. грн. та надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 2034,377 тис. грн.

         1.3. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік на загальну суму 86240,080 тис. грн.,  у тому числі видатки загального фонду - на 47263,903  тис. грн., видатки спеціального фонду – на 38976,177 тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2015 рік у розрізі  тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додатки 3, 3.1).

          1.4.Збільшити обсяг надання кредитів з міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік на 5153,637 тис. грн., у тому числі із загального фонду міського бюджету – на 5000,0 тис. грн., із спеціального фонду міського бюджету – на 153,637 тис. грн. (Додаток 4).

         1.5. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2015 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 2034,377 тис.грн. (Додаток 5).

                            1.6. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2015 році, збільшивши обсяг видатків на 25301,053 тис. грн. (Додаток 6), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 719884,75634 тис. грн.

                  

             2. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.08.2015 № 707 та за розпорядженнями міського голови від 17.07.2015 № 137р, від 20.07.2015 № 138р, від 21.07.2015 № 144р, від 25.08.2015 № 171р, від 07.09.2015 № 184р.

         З урахуванням внесених змін визначити та затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік:

         - по доходах 2278787,499 тис. грн., у тому числі загальний фонд –  2210883,594 тис. грн., спеціальний фонд – 67903,905тис. грн. (доходи бюджету розвитку – 6000,0 тис. грн.);

         - по видатках – 2468424,24234 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 1992814,60534 тис. грн., спеціальний фонд – 475609,637 тис. грн. (видатки бюджету розвитку – 411982,139 тис. грн.);

        - по кредитуванню: надання кредитів – 18345,229 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 16186,092 тис. грн., із спеціального фонду – 2159,137 тис. грн.; повернення кредитів – 690,5 тис. грн., у тому числі до спеціального фонду – 690,5 тис. грн.;

        - по джерелах фінансування – із дефіцитом 207291,47234   тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 201882,89666 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 409174,369 тис. грн. (бюджету розвитку – 405982,139 тис. грн.).

                      

         3.Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

         4.Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.

 

    Міський голова                                                                        Ю.І. Гранатуров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

Від  15 вересня 2015

 

 

 

№ 49/18_

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 10000000

 Податкові надходження 

43 663,600

0,000

0,000

43 663,600

  11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

16 273,600

0,000

0,000

16 273,600

    11010000

Податок на доходи фізичних осіб  

15 573,600

0,000

0,000

15 573,600

      11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

10 573,600

0,000

0,000

10 573,600

11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу

5 000,000

0,000

0,000

5 000,000

    11020000

Податок на прибуток підприємств 

700,000

0,000

0,000

700,000

      11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

700,000

0,000

0,000

700,000

  18000000

Місцеві податки і збори

27 390,000

0,000

0,000

27 390,000

18010000 

Податок на майно

16 490,000

0,000

0,000

16 490,000

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

155,000

0,000

0,000

155,000

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

5 600,000

0,000

0,000

5 600,000

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

4 000,000

0,000

0,000

4 000,000

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

4 000,000

0,000

0,000

4 000,000

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

0,000

0,000

0,000

0,000

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

0,000

0,000

0,000

0,000

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

2 000,000

0,000

0,000

2 000,000

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

735,000

0,000

0,000

735,000

    18050000

Єдиний податок

10 900,000

0,000

0,000

10 900,000

      18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

3 000,000

0,000

0,000

3 000,000

      18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

7 900,000

0,000

0,000

7 900,000

 20000000

 Неподаткові надходження 

5 950,000

35,555

0,000

5 985,555

  22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

5 950,000

0,000

0,000

5 950,000

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

4 700,000

0,000

0,000

4 700,000

    22090000

Державне мито 

1 250,000

0,000

0,000

1 250,000

22090400 

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

1 250,000

0,000

0,000

1 250,000

  24000000

Інші неподаткові надходження 

0,000

35,555

0,000

35,555

    24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

0,000

35,555

0,000

35,555

24110900 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

0,000

35,555

0,000

35,555

30000000 

Доходи від операцій з капіталом  

0,000

0,000

0,000

0,000

31000000 

Надходження від продажу основного капіталу  

0,000

1 080,000

1 080,000

1 080,000

31030000 

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності  

0,000

1 080,000

1 080,000

1 080,000

  33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

0,000

-1 080,000

-1 080,000

-1 080,000

    33010000

Кошти від продажу землі 

0,000

-1 080,000

-1 080,000

-1 080,000

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

0,000

-1 080,000

-1 080,000

-1 080,000

40000000

Офіційні трансферти

4 684,680

35 861,800

0,000

40 546,480

40000000

Офіційні трансферти

4684,680

35861,800

0,000

40546,480

41000000

Від органів державного управління 

4684,680

35861,800

0,000

40546,480

41030000

Субвенції

4684,680

35861,800

0,000

40546,480

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
 на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

4667,000

0,000

0,000

4667,000

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

17,680

0,000

0,000

17,680

 

  -   субвенція з обласного бюджету  на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

83,300

0,000

0,000

83,300

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп)

-6,400

0,000

0,000

-6,400

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України

-59,220

0,000

0,000

-59,220

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим
 бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

0,000

35861,800

0,000

35861,800

Всього доходів (без офіційних трансфертів)

49 613,600

35,555

0,000

49 649,155

Всього доходів

54 298,280

35 897,355

0,000

90 195,635

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

В.М. Калашніков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

від  15 вересня 2015

 

 

 

 

 

 

№  49/18_

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

всього

у тому числі бюджет розвитку

 

1

2

3

4

5

6

 

200000

Внутрішнє фінансування

1 198,082

-2 034,377

3 232,459

2 034,377

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

1 198,082

-2 034,377

3 232,459

2 034,377

 

208100

На початок періоду

1 198,082

0,000

1 198,082

0,000

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

-2 034,377

2 034,377

2 034,377

 

 

Всього за типом кредитора

1 198,082

-2 034,377

3 232,459

2 034,377

 

600000

Фінансування за активними операціями

1 198,082

-2 034,377

3 232,459

2 034,377

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

1 198,082

-2 034,377

3 232,459

2 034,377

 

602100

На початок періоду

1 198,082

 

1 198,082

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

-2 034,377

2 034,377

2 034,377

 

 

Всього за типом боргового зобов'язання

1 198,082

-2 034,377

3 232,459

2 034,377

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

В.М Калашніков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3                                                          до рішення  міської ради                                         від 15 вересня 2015

№ 49/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

03

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування 

884,839

884,839

602,800

63,239

 

10,700

 

 

 

10,700

10,700

895,539

091103 

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

98,264

98,264

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

98,264

091108 

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

-20,464

-20,464

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-20,464

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

-63,239

-63,239

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-63,239

170603 

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту 

3 000,000

3 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 000,000

 

 

Всього

3 899,400

3 899,400

602,800

63,239

0,000

10,700

0,000

0,000

0,000

10,700

10,700

3 910,100

93

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

94,700

94,700

69,500

 

 

0,000

 

 

 

 

 

94,700

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,000

 

 

 

 

900,000

 

 

 

900,000

900,000

900,000

 

 

Всього

94,700

94,700

69,500

0,000

0,000

900,000

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

994,700

90

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

167,933

167,933

113,600

13,033

 

0,000

 

 

 

 

 

167,933

100101

0610

Житлово-експлуатаційне  господарство

0,000

 

 

 

 

175,000

 

 

 

175,000

175,000

175,000

100103 

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

-47,000

-47,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-47,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

-179,733

-179,733

 

 

 

-131,300

 

 

 

-131,300

-131,300

-311,033

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд 

57,969

57,969

35,189

 

 

0,000

 

 

 

 

 

57,969

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,000

 

 

 

 

55,000

 

 

 

55,000

55,000

55,000

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

115,000

115,000

 

 

 

640,000

 

 

 

640,000

640,000

755,000

 

 

Всього

114,169

114,169

148,789

13,033

0,000

738,700

0,000

0,000

0,000

738,700

738,700

852,869

92

 

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

85,900

85,900

63,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

85,900

100101

0610

Житлово-експлуатаційне  господарство

0,000

 

 

 

 

400,000

 

 

 

400,000

400,000

400,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

0,000

 

 

 

 

-400,000

 

 

 

-400,000

-400,000

-400,000

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

-1 191,418

-1 191,418

 

 

 

1 191,418

 

 

 

1 191,418

1 191,418

0,000

 

 

Всього

-1 105,518

-1 105,518

63,000

0,000

0,000

1 191,418

0,000

0,000

0,000

1 191,418

1 191,418

85,900

91

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

130,400

130,400

95,700

 

 

0,000

 

 

 

 

 

130,400

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

334,000

334,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

334,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

-580,600

-580,600

 

 

 

-327,090

 

 

 

-327,090

-327,090

-907,690

150101

0490

Капітальні вкладення 

0,000

 

 

 

 

-40,428

 

 

 

-40,428

-40,428

-40,428

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

456,600

456,600

 

 

 

157,518

 

 

 

157,518

157,518

614,118

 

 

Всього

340,400

340,400

95,700

0,000

0,000

-210,000

0,000

0,000

0,000

-210,000

-210,000

130,400

15

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

776,000

776,000

565,700

 

 

0,000

 

 

 

 

 

776,000

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення 

-368,820

-368,820

30,154

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-368,820

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

-59,220

-59,220

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-59,220

090416

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

80,200

80,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

80,200

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

1 389,384

1 389,384

1 046,707

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 389,384

091206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

123,529

123,529

78,158

 

 

80,000

 

 

 

80,000

80,000

203,529

091207 

1060

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

168,500

168,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

168,500

091214

1090

Інші установи та заклади

312,387

312,387

203,512

21,926

0,000

0,000

 

 

 

 

 

312,387

091303

1010

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування  - за рахунок субвенції з обласного бюджету

-6,100

-6,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-6,100

091304

1010

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп - за рахунок субвенції з обласного бюджету

-0,300

-0,300

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-0,300

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

 

 

 

 

-80,000

 

 

 

-80,000

-80,000

-80,000

170203

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті - за рахунок субвенції з державного бюджету

300,000

300,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

300,000

170602

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок субвенції з державного бюджету

-300,000

-300,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-300,000

250404

0133

Інші видатки -сплата судового збору за подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством

60,900

60,900

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

60,900

 

 

Всього

2 535,680

2 535,680

1 924,231

21,926

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 535,680

13

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

64,558

64,558

32,500

20,258

 

0,000

 

 

 

 

 

64,558

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

1 757,637

1 757,637

1 248,606

 

 

-267,322

 

 

 

-267,322

-267,322

1 490,315

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

434,813

434,813

245,613

 

 

80,000

 

 

 

80,000

80,000

514,813

130112

0810

Інші видатки 

7,665

7,665

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

7,665

130113

0810

Централізовані бухгалтерії

29,665

29,665

36,623

-20,258

 

0,000

 

 

 

 

 

29,665

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

243,515

243,515

178,615

 

 

150,000

 

 

 

150,000

150,000

393,515

130203

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

638,000

638,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

638,000

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

 

 

 

 

-3 417,790

 

 

 

-3 417,790

-3 417,790

-3 417,790

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,000

 

 

 

 

-617,023

 

 

 

-617,023

-617,023

-617,023

 

 

Всього

3 175,853

3 175,853

1 741,957

0,000

0,000

-4 072,135

0,000

0,000

0,000

-4 072,135

-4 072,135

-896,282

45

 

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

68,000

68,000

49,900

 

 

0,000

 

 

 

 

 

68,000

 

 

Всього

68,000

68,000

49,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

68,000

48

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

73,500

73,500

53,900

 

 

0,000

 

 

 

 

 

73,500

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

0,000

 

 

 

 

-73,000

 

 

 

-73,000

-73,000

-73,000

 

 

Всього

73,500

73,500

53,900

0,000

0,000

-73,000

0,000

0,000

0,000

-73,000

-73,000

0,500

10

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

69,600

69,600

51,100

 

 

0,000

 

 

 

 

 

69,600

070000

 

Освіта

22 635,952

22 635,952

16 586,026

553,779

0,000

1 272,148

0,000

0,000

0,000

1 272,148

1 272,148

23 908,100

070000

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

0,000

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

15 209,468

15 209,468

11 207,222

456,083

 

-9,772

 

 

 

-9,772

-9,772

15 199,696

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

2,500

2,500

 

 

 

7,500

 

 

 

7,500

7,500

10,000

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

4 592,570

4 592,570

3 353,038

 

 

1 273,920

 

 

 

1 273,920

1 273,920

5 866,490

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

25,800

25,800

 

 

 

7,500

 

 

 

7,500

7,500

33,300

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

53,809

53,809

39,478

 

 

0,000

 

 

 

 

 

53,809

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

070304 

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

336,906

336,906

240,304

9,371

 

0,000

 

 

 

 

 

336,906

 

 

за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

070401 

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

1 438,611

1 438,611

1 032,639

57,364

 

8,000

 

 

 

8,000

8,000

1 446,611

070601

0941

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

-16,454

-16,454

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-16,454

070802 

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

230,919

230,919

162,277

 

 

0,000

 

 

 

 

 

230,919

070804 

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

641,242

641,242

458,288

16,596

 

0,000

 

 

 

 

 

641,242

070805 

0990

Групи централізованого господарського обслуговування 

109,861

109,861

79,208

 

 

0,000

 

 

 

 

 

109,861

070806

0990

Інші заклади освіти

39,020

39,020

13,572

14,365

 

0,000

 

 

 

 

 

39,020

110201

0824

Бібліотеки

128,847

128,847

94,532

 

 

0,000

 

 

 

 

 

128,847

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

0,000

 

 

 

 

-1 000,000

 

 

 

-1 000,000

-1 000,000

-1 000,000

 

 

Всього

22 834,399

22 834,399

16 731,658

553,779

0,000

272,148

0,000

0,000

0,000

272,148

272,148

23 106,547

14

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

70,500

70,500

51,700

 

 

0,000

 

 

 

 

 

70,500

080000

 

Охорона здоров'я

5 181,520

5 181,520

4 277,702

0,000

0,000

44,380

0,000

0,000

0,000

44,380

44,380

5 225,900

080000

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,000

0,000

267,281

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

080101

0731

Лікарні

2 864,914

2 864,914

2 656,288

 

 

-854,000

 

 

 

-854,000

-854,000

2 010,914

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,000

0,000

267,281

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

10,000

10,000

 

 

 

30,000

 

 

 

30,000

30,000

40,000

080203

0733

Перинатальні центри, пологові будинки

618,481

618,481

453,764

 

 

900,000

 

 

 

900,000

900,000

1 518,481

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

280,832

280,832

154,673

 

 

0,000

 

 

 

 

 

280,832

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

080500 

0722

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

131,331

131,331

96,361

 

 

0,000

 

 

 

 

 

131,331

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1 254,084

1 254,084

893,226

 

 

-1,620

 

 

 

-1,620

-1,620

1 252,464

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

081002

0763

Інші заходи по охороні здоров'я 

31,878

31,878

23,390

 

 

0,000

 

 

 

 

 

31,878

 

 

за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

 

 

Всього

5 252,020

5 252,020

4 329,402

0,000

0,000

44,380

0,000

0,000

0,000

44,380

44,380

5 296,400

40

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

248,900

248,900

182,600

 

 

0,000

 

 

 

 

 

248,900

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство 

4 547,162

4 547,162

 

 

 

-20,000

 

 

 

-20,000

-20,000

4 527,162

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

0,000

 

 

 

 

-7 615,000

 

 

 

-7 615,000

-7 615,000

-7 615,000

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству 

-215,000

-215,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-215,000

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

1 996,641

1 996,641

 

 

 

1 842,000

 

 

 

1 842,000

1 842,000

3 838,641

100208

0620

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

0,000

 

 

 

 

2 160,000

 

 

 

2 160,000

2 160,000

2 160,000

100602

0640

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування - за рахунок субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

35 861,800

35 861,800

 

 

 

 

35 861,800

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

 

 

 

 

-1 736,000

 

 

 

-1 736,000

-1 736,000

-1 736,000

 

 

за рахунок  субвенції з державного бюджету

0,000

 

 

 

 

4 667,000

 

 

 

4 667,000

4 667,000

4 667,000

170703 

0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,000

 

 

 

 

9 885,000

 

 

 

9 885,000

9 045,000

9 885,000

180109

0490

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

-160,000

-160,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-160,000

180409 

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,000

 

 

 

 

236,000

 

 

 

236,000

236,000

236,000

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,000

 

 

 

 

240,000

 

 

 

240,000

 

240,000

 

 

Всього

6 417,703

6 417,703

182,600

0,000

0,000

40 853,800

35 861,800

0,000

0,000

4 992,000

3 912,000

47 271,503

24

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

48,900

48,900

35,900

 

 

0,000

 

 

 

 

 

48,900

110000

 

Культура і мистецтво

3 529,209

3 529,209

1 638,394

212,495

0,000

495,544

0,000

0,000

0,000

495,544

495,544

4 024,753

110201

0824

Бібліотеки

452,102

452,102

310,819

173,580

 

-14,456

 

 

 

-14,456

-14,456

437,646

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

433,421

433,421

318,025

21,522

 

201,000

 

 

 

201,000

201,000

634,421

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

1 262,335

1 262,335

842,833

52,653

 

0,000

 

 

 

 

 

1 262,335

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

1 381,351

1 381,351

166,717

-35,260

 

309,000

 

 

 

309,000

309,000

1 690,351

150101

0490

Капітальні вкладення

0,000

 

 

 

 

-501,000

 

 

 

-501,000

-501,000

-501,000

 

 

Всього

3 578,109

3 578,109

1 674,294

212,495

0,000

-5,456

0,000

0,000

0,000

-5,456

-5,456

3 572,653

67

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

72,100

72,100

52,900

 

 

0,000

 

 

 

 

 

72,100

 

 

Всього

72,100

72,100

52,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

72,100

56

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

101,300

101,300

74,300

 

 

0,000

 

 

 

 

 

101,300

160101

0421

Землеустрій

50,000

50,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

50,000

 

 

Всього

151,300

151,300

74,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

151,300

75

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

226,700

226,700

166,300

 

 

0,000

 

 

 

 

 

226,700

250404

0133

Інші видатки - резерв коштів, які в 2015 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-464,612

-464,612

 

 

 

-674,378

 

 

 

-674,378

-674,378

-1 138,990

 

 

Всього

-237,912

-237,912

166,300

0,000

0,000

-674,378

0,000

0,000

0,000

-674,378

-674,378

-912,290

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

47 263,903

47 263,903

27 961,231

864,472

0,000

38 976,177

35 861,800

0,000

0,000

3 114,377

2 034,377

86 240,080

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,000

0,000

267,281

0,000

0,000

40 528,800

35 861,800

0,000

0,000

4 667,000

4 667,000

40 528,800

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

 

В.М. Калашніков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1                                                                               до рішення  міської ради                                       від  15 вересня 2015            № 49/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів (КПКВК)

 

 

 

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

884,839

884,839

602,800

63,239

 

10,700

 

 

 

10,700

10,700

895,539

03

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

98,264

98,264

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

98,264

03

1

316

0

091108 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-20,464

-20,464

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-20,464

03

1

420

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

-63,239

-63,239

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-63,239

03

1

664

0

170603 

Інші заходи у сфері електротранспорту

3 000,000

3 000,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

3 000,000

 

 

 

 

 

Всього

3 899,400

3 899,400

602,800

63,239

0,000

10,700

0,000

0,000

0,000

10,700

10,700

3 910,100

93

0

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

94,700

94,700

69,500

 

 

0,000

 

 

 

 

 

94,700

93

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,000

 

 

 

 

900,000

 

 

 

900,000

900,000

900,000

 

 

 

 

 

Всього

94,700

94,700

69,500

0,000

0,000

900,000

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

994,700

90

0

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

167,933

167,933

113,600

13,033

 

0,000

 

 

 

 

 

167,933

90

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту  

57,969

57,969

35,189

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

57,969

90

1

502

4

130110 

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

57,969

57,969

35,189

 

 

0,000

 

 

 

 

 

57,969

90

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

0,000

 

 

 

 

175,000

 

 

 

175,000

175,000

175,000

90

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

-47,000

-47,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-47,000

90

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-179,733

-179,733

 

 

 

-131,300

 

 

 

-131,300

-131,300

-311,033

90

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

55,000

 

 

 

55,000

55,000

55,000

90

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

115,000

115,000

 

 

 

640,000

 

 

 

640,000

640,000

755,000

 

 

 

 

 

Всього

114,169

114,169

148,789

13,033

0,000

738,700

0,000

0,000

0,000

738,700

738,700

852,869

92

0

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

85,900

85,900

63,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

85,900

92

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

0,000

 

 

 

 

400,000

 

 

 

400,000

400,000

400,000

92

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

0,000

 

 

 

 

-400,000

 

 

 

-400,000

-400,000

-400,000

92

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

-1 191,418

-1 191,418

 

 

 

1 191,418

 

 

 

1 191,418

1 191,418

0,000

 

 

 

 

 

Всього

-1 105,518

-1 105,518

63,000

0,000

0,000

1 191,418

0,000

0,000

0,000

1 191,418

1 191,418

85,900

91

0

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

130,400

130,400

95,700

 

 

0,000

 

 

 

 

 

130,400

91

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

334,000

334,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

334,000

91

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-580,600

-580,600

 

 

 

-327,090

 

 

 

-327,090

-327,090

-907,690

91

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

-40,428

 

 

 

-40,428

-40,428

-40,428

91

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

456,600

456,600

 

 

 

157,518

 

 

 

157,518

157,518

614,118

 

 

 

 

 

Всього

340,400

340,400

95,700

0,000

0,000

-210,000

0,000

0,000

0,000

-210,000

-210,000

130,400

15

0

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

018

0

010116

Керівництво і управління у  сфері праці та соціального захисту населення

776,000

776,000

565,700

 

 

0,000

 

 

 

 

 

776,000

15

1

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15

1

303

6

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

300,000

300,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

300,000

15

1

303

8

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

-300,000

-300,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-300,000

15

1

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

1 512,913

1 512,913

1 124,865

0,000

0,000

80,000

0,000

0,000

0,000

80,000

80,000

1 592,913

15

1

310

4

091204 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1 389,384

1 389,384

1 046,707

 

 

0,000

 

 

 

 

 

1 389,384

15

1

310

5

091206

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

123,529

123,529

78,158

 

 

80,000

 

 

 

80,000

80,000

203,529

15

1

318

0

 

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

-6,400

-6,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-6,400

15

1

318

2

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

-6,100

-6,100

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-6,100

15

1

318

3

091304

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп

-0,300

-0,300

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-0,300

15

1

319

0

091207 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

168,500

168,500

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

168,500

15

1

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

80,200

80,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,200

15

1

320

1

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

80,200

80,200

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

80,200

15

1

330

0

091214

Інші установи та заклади

312,387

312,387

203,512

21,926

 

0,000

 

 

 

 

 

312,387

15

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

-368,820

-368,820

30,154

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-368,820

15

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

-80,000

 

 

 

-80,000

-80,000

-80,000

15

1

860

0

250404

Інші видатки

60,900

60,900

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

60,900

 

 

 

 

 

Всього

2 535,680

2 535,680

1 924,231

21,926

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 535,680

13

0

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері фізичної культури і спорту

64,558

64,558

32,500

20,258

 

0,000

 

 

 

 

 

64,558

13

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

3 073,965

3 073,965

1 672,834

0,000

0,000

-37,322

0,000

0,000

0,000

-37,322

-37,322

3 036,643

13

1

502

1

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

243,515

243,515

178,615

 

 

150,000

 

 

 

150,000

150,000

393,515

13

1

502

2

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 757,637

1 757,637

1 248,606

 

 

-267,322

 

 

 

-267,322

-267,322

1 490,315

13

1

502

3

130203

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

638,000

638,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

638,000

13

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

434,813

434,813

245,613

 

 

80,000

 

 

 

80,000

80,000

514,813

13

1

505

0

130113

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

29,665

29,665

36,623

-20,258

 

0,000

 

 

 

 

 

29,665

13

1

510

0

130112

Інші видатки

7,665

7,665

 

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7,665

13

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

-3 417,790

 

 

 

-3 417,790

-3 417,790

-3 417,790

13

1

837

0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,000

 

 

 

 

-617,023

 

 

 

-617,023

-617,023

-617,023

 

 

 

 

 

Всього

3 175,853

3 175,853

1 741,957

0,000

0,000

-4 072,135

0,000

0,000

0,000

-4 072,135

-4 072,135

-896,282

45

0

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності

68,000

68,000

49,900

 

 

0,000

 

 

 

 

 

68,000

 

 

 

 

 

Всього

68,000

68,000

49,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

68,000

48

0

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері  містобудування та архітектури

73,500

73,500

53,900

 

 

0,000

 

 

 

 

 

73,500

48

1

643

0

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

0,000

 

 

 

 

-73,000

 

 

 

-73,000

-73,000

-73,000

 

 

 

 

 

Всього

73,500

73,500

53,900

0,000

0,000

-73,000

0,000

0,000

0,000

-73,000

-73,000

0,500

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері освіти

69,600

69,600

51,100

 

 

0,000

 

 

 

 

 

69,600

10

1

100

0

070000

Освіта

22 635,952

22 635,952

16 586,026

553,779

0,000

1 272,148

0,000

0,000

0,000

1 272,148

1 272,148

23 908,100

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

15 209,468

15 209,468

11 207,222

456,083

 

-9,772

 

 

 

-9,772

-9,772

15 199,696

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

4 592,570

4 592,570

3 353,038

 

 

1 273,920

 

 

 

1 273,920

1 273,920

5 866,490

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

53,809

53,809

39,478

 

 

0,000

 

 

 

 

 

53,809

10

1

107

0

070304 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

336,906

336,906

240,304

9,371

 

0,000

 

 

 

 

 

336,906

10

1

109

0

070401 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

1 438,611

1 438,611

1 032,639

57,364

 

8,000

 

 

 

8,000

8,000

1 446,611

10

1

112

0

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

-16,454

-16,454

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-16,454

10

1

117

0

070802 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

230,919

230,919

162,277

 

 

0,000

 

 

 

 

 

230,919

10

1

119

0

070804 

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

641,242

641,242

458,288

16,596

 

0,000

 

 

 

 

 

641,242

10

1

120

0

070805 

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

109,861

109,861

79,208

 

 

0,000

 

 

 

 

 

109,861

10

1

121

0

070806

Утримання інших закладів освіти

39,020

39,020

13,572

14,365

 

0,000

 

 

 

 

 

39,020

10

1

406

0

110201

Бібліотеки

128,847

128,847

94,532

 

 

0,000

 

 

 

 

 

128,847

10

1

633

0

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0,000

 

 

 

 

-1 000,000

 

 

 

-1 000,000

-1 000,000

-1 000,000

 

 

 

 

 

Всього

22 834,399

22 834,399

16 731,658

553,779

0,000

272,148

0,000

0,000

0,000

272,148

272,148

23 106,547

14

0

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

70,500

70,500

51,700

 

 

0,000

 

 

 

 

 

70,500

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

5 181,520

5 181,520

4 277,702

0,000

0,000

44,380

0,000

0,000

0,000

44,380

44,380

5 225,900

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2 864,914

2 864,914

2 656,288

 

 

-854,000

 

 

 

-854,000

-854,000

2 010,914

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

618,481

618,481

453,764

 

 

900,000

 

 

 

900,000

900,000

1 518,481

14

1

212

0

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

280,832

280,832

154,673

 

 

0,000

 

 

 

 

 

280,832

14

1

214

0

080500 

Надання стоматологічної допомоги населенню

131,331

131,331

96,361

 

 

0,000

 

 

 

 

 

131,331

14

1

218

0

      080800

Первинна медична допомога населенню

1 254,084

1 254,084

893,226

 

 

-1,620

 

 

 

-1,620

-1,620

1 252,464

14

1

222

0

081002

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

31,878

31,878

23,390

 

 

0,000

 

 

 

 

 

31,878

 

 

 

 

 

Всього

5 252,020

5 252,020

4 329,402

0,000

0,000

44,380

0,000

0,000

0,000

44,380

44,380

5 296,400

40

1

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

248,900

248,900

182,600

 

 

0,000

 

 

 

 

 

248,900

40

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

4 547,162

4 547,162

 

 

 

-20,000

 

 

 

-20,000

-20,000

4 527,162

40

1

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-7 615,000

0,000

0,000

0,000

-7 615,000

-7 615,000

-7 615,000

40

1

602

1

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

0,000

 

 

 

 

-7 615,000

 

 

 

-7 615,000

-7 615,000

-7 615,000

40

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

-215,000

-215,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-215,000

40

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

1 996,641

1 996,641

 

 

 

1 842,000

 

 

 

1 842,000

1 842,000

3 838,641

40

1

610

0

100208

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

0,000

 

 

 

 

2 160,000

 

 

 

2 160,000

2 160,000

2 160,000

40

1

615

0

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування 

 

 

 

 

 

35 861,800

35 861,800

 

 

 

 

35 861,800

40

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

-1 736,000

 

 

 

-1 736,000

-1 736,000

-1 736,000

40

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0,000

 

 

 

 

9 885,000

 

 

 

9 885,000

9 045,000

9 885,000

40

1

742

0

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

-160,000

-160,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

-160,000

40

1

747

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0,000

 

 

 

 

236,000

 

 

 

236,000

236,000

236,000

40

1

911

0

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,000

 

 

 

 

240,000

 

 

 

240,000

 

240,000

 

 

 

 

 

Всього

6 417,703

6 417,703

182,600

0,000

0,000

40 853,800

35 861,800

0,000

0,000

4 992,000

3 912,000

47 271,503

24

0

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини

48,900

48,900

35,900

 

 

0,000

 

 

 

 

 

48,900

24

1

400

0

 

Культура

3 529,209

3 529,209

1 638,394

212,495

0,000

495,544

0,000

0,000

0,000

495,544

495,544

4 024,753

24

1

406

0

110201

Бібліотеки

452,102

452,102

310,819

173,580

 

-14,456

 

 

 

-14,456

-14,456

437,646

24

1

409

0

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

433,421

433,421

318,025

21,522

 

201,000

 

 

 

201,000

201,000

634,421

24

1

410

0

110205

Школи естетичного виховання дiтей

1 262,335

1 262,335

842,833

52,653

 

0,000

 

 

 

 

 

1 262,335

24

1

420

0

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

1 381,351

1 381,351

166,717

-35,260

 

309,000

 

 

 

309,000

309,000

1 690,351

24

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

0,000

 

 

 

 

-501,000

 

 

 

-501,000

-501,000

-501,000

 

 

 

 

 

Всього

3 578,109

3 578,109

1 674,294

212,495

0,000

-5,456

0,000

0,000

0,000

-5,456

-5,456

3 572,653

67

0

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

72,100

72,100

52,900

 

 

0,000

 

 

 

 

 

72,100

 

 

 

 

 

Всього

72,100

72,100

52,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

72,100

56

0

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері  земельних відносин

101,300

101,300

74,300

 

 

0,000

 

 

 

 

 

101,300

56

1

731

0

160101

Проведення заходів із землеустрою

50,000

50,000

 

 

 

0,000

 

 

 

 

 

50,000

 

 

 

 

 

Всього

151,300

151,300

74,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

151,300

75

0

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

018

0

010116

Керівництво і управління у сфері фінансів

226,700

226,700

166,300

 

 

0,000

 

 

 

 

 

226,700

75

1

860

1

250404

Резерв коштів, які в 2015 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-464,612

-464,612

 

 

 

-674,378

 

 

 

-674,378

-674,378

-1 138,990

 

 

 

 

 

Всього

-237,912

-237,912

166,300

0,000

0,000

-674,378

0,000

0,000

0,000

-674,378

-674,378

-912,290

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

47 263,903

47 263,903

27 961,231

864,472

0,000

38 976,177

35 861,800

0,000

0,000

3 114,377

2 034,377

86 240,080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.М. Калашніков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 15 вересня 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 49/18

 

 

 

Зміни до обсягів повернення кредитів до міського бюджету міста Миколаєва  та розподіл надання кредитів 
з міського бюджету міста Миколаєва бюджету  в  2015 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

 

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250908

1060

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

5 000,000

153,637

 

5 153,637

 

 

 

 

5 000,000

153,637

 

5 153,637

 

250909

1060

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

5 000,000

153,637

 

5 153,637

 

 

 

 

5 000,000

153,637

 

5 153,637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

В.М.Калашніков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   _________________   

 

 

 

 

 

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

 

 

 

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональ ної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

10,700

 

 

 

 

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

10,700

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

23 208,000

 

23 208,000

272,148

 

 

 

 

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки

 

 

 

-9,772

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

Капітальні видатки

 

 

 

1 273,920

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2015 рік

 

 

 

 

7,500