Мапа порталу

 image

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

від 12 серпня 2015                                м. Миколаїв                                   № 49/2

 

Про  внесення  змін   до   рішення   міської

ради  від 23.01.2015 № 45/5 «Про міський

бюджет   міста  Миколаєва на 2015 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету,   керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 

Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 № 45/5 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік».

 

 

 

1.1.Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік (Додаток 1), збільшивши дефіцит на загальну суму 1318,0 тис. грн., у тому числі за рахунок:

 

      1.1.1. По загальному фонду – залучення вільного залишку бюджетних коштів  у сумі 1318,0  тис. грн. та передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  у сумі 1318,0 тис. грн.

 

      1.1.2. По спеціальному фонду – надходжень коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1318,0   тис. грн.

 

 

 

1.2. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік на загальну суму 1318,0 тис. грн.,  у тому числі видатки спеціального фонду – на 1318,0 тис. грн., та  внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2015 рік у розрізі  тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додатки 2, 2.1).

 

 

                   1.3. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2015 році буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 1318,0 тис. грн. (Додаток 3).

 

 

 

                            1.4. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2015 році, збільшивши обсяг видатків на 1318,0 тис. грн. (Додаток 4), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 694583,70334 тис. грн.

 

                  

 

             2. З урахуванням внесених змін визначити та затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік:

 

- по доходах 2188591,864 тис. грн., у тому числі загальний фонд –  2156585,314 тис. грн., спеціальний фонд – 32006,550 тис. грн. (доходи бюджету розвитку – 6000,0 тис. грн.);

 

- по видатках – 2382184,16234 тис. грн., у тому числі загальний фонд – 1945550,70234 тис. грн., спеціальний фонд – 436633,460тис. грн. (видатки бюджету розвитку – 409947,762 тис. грн.);

 

        - по кредитуванню: надання кредитів – 13191,592 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 11186,092 тис. грн., із спеціального фонду – 2005,5 тис. грн.; повернення кредитів – 690,5 тис. грн., у тому числі до спеціального фонду – 690,5 тис. грн.;

 

        - по джерелах фінансування – із дефіцитом 206093,39034   тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 199848,51966 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 405941,910 тис. грн. (бюджету розвитку – 403947,762 тис. грн.).

 

                     

 

3.Додатки 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

4.Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.

Міський голова                                                                       Ю.І.Гранатуров
 

Додаток 1

до рішення міської ради

від 12 серпня 2015

№  49/2

 

Зміни до  джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

всього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

1 318,000

0,000

1 318,000

1 318,000

 

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

1 318,000

0,000

1 318,000

1 318,000

 

 

208100

На початок періоду

1 318,000

1 318,000

0,000

0,000

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

-1 318,000

1 318,000

1 318,000

 

 

 

Всього за типом кредитора

1 318,000

0,000

1 318,000

1 318,000

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

1 318,000

0,000

1 318,000

1 318,000

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

1 318,000

0,000

1 318,000

1 318,000

 

 

602100

На початок періоду

1 318,000

1 318,000

 

 

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

-1 318,000

1 318,000

1 318,000

 

 

 

Всього за типом боргового зобов'язання

1 318,000

0,000

1 318,000

1 318,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

В.М Калашніков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                          до рішення  міської ради                                         від 12 серпня 2015

№ 49/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою /тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

03

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,000

 

 

 

 

1 318,000

 

 

 

1 318,000

1 318,000

1 318,000

 

 

Всього

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 318,000

0,000

0,000

0,000

1 318,000

1 318,000

1 318,000

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 318,000

0,000

0,000

0,000

1 318,000

1 318,000

1 318,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.М. Калашніков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

####

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.1                                                                               до рішення  міської ради                                       від  _________________              №___________________

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2015 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів (КПКВК)

 

 

 

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

1

837

0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,000

 

 

 

 

1 318,000

 

 

 

1 318,000

1 318,000

1 318,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 318,000

0,000

0,000

0,000

1 318,000

1 318,000

1 318,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 318,000

0,000

0,000

0,000

1 318,000

1 318,000

1 318,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.М. Калашніков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 12 серпня 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  49/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

 

 

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональ ної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

1 318,000

 

 

 

 

 

 

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Субвенція з міського бюджету   державному бюджету  на придбання спеціального обладнання та оргтехніки для Миколаївського міського управління УМВС України в Миколаївській області

 

 

 

698,000

 

 

 

 

 

 

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Субвенція з міського бюджету   державному бюджету на придбання спеціального обладнання та оргтехніки для управління Служби безпеки України в Миколаївській області 

 

 

 

620,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

0,000

0,000

0,000

1 318,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

В.М.Калашніков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4                                                                                           до рішення  міської ради                                                                                від 12 серпня 2015                               № 49/2                    

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни  до  переліку  міських  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів   міського  бюджету  міста  Миколаєва  у  2015 році *

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

1

 

 

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

03

 

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

 

1 318,000

1 318,000

 

 

 

 

 

 

Разом по програмі:

 

0,000

1 318,000

1 318,000

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,000

1 318,000

1 318,000

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

0,000

1 318,000

                    1318,00

1 318,000

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

*

За переліком програм, затверджених відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

В.М. Калашніков

1,000

 

 

 

 

 image

 

  

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: