Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

31 березня 2015                                                                                № 57р

Про затвердження Порядку

відшкодування фактичних витрат на

копіювання або друк документів, що

надаються за запитами на інформацію,

розпорядником якої є виконавчий

комітет Миколаївської міської ради

 

          На виконання ч. 3 ст. 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друку документів, що надаються за запитом на інформацію”, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є виконавчий комітет Миколаївської міської ради (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради Бичковську І.І.

 

Міський голова                                                                                  Ю.І. Гранатуров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 31 березня 2015

№ 57р

 

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої

є виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються виконавчим комітетом Миколаївської міської ради за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є виконавчий комітет Миколаївської міської ради (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли виконавчий комітет є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Сканування (переведення в електронну форму) документів не є способом виготовлення копій документів, тому розпорядник інформації не може стягувати із запитувачів інформації плату за сканування документів.

5. Якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач інформації зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання або друк. Розмір фактичних витрат визначається виконавчим комітетом Миколаївської міської ради у розмірі норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6. Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом:

 

Послуга, що надається

Норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

 

6.1. У разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом обсягом більш як 10 сторінок Виконавець подає заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом, до відділу бухгалтерського обліку Миколаївської міської ради за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

6.2. На підставі отриманої заявки відділ бухгалтерського обліку Миколаївської міської ради протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом (далі – Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення запитувачу інформації.

6.3. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

6.4. Оплата рахунку здійснюється у будь-якій банківській установі, зручній для запитувача інформації.

6.5. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок виконавчого комітету Миколаївської міської ради відділ бухгалтерського обліку Миколаївської міської ради передає копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завірену відповідальною особою відділу бухгалтерського обліку Миколаївської міської ради (з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати), Виконавцю.

7. Документи щодо запитуваної інформації надаються запитувачу протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати.

У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у базі запитів на інформацію виконавчого комітету Миколаївської міської ради робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

 

_______________________________________________________

 

Додаток 1

до Порядку

 

 

ЗАЯВКА №_____

від “____”_____________20___року

на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання

або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

____________________________________________________________________

(назва документа)

____________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

 

Прізвище та ініціали запитувача – фізичної особи, найменування запитувача – юридичної особи або

об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 арк., грн.

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів

(в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець

_____________________________

(посада)

 

____________

(підпис)

 

______________________

(П.І.П/б)

 

 

Керівник структурного

підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація

_____________________________

(посада)

 

 

 

____________

(підпис)

 

 

 

______________________

(П.І.П/б)

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

 

 

 

Код за ЄДРПОУ 04056612

МФО банку 826013

Реєстраційний рахунок _____________________

ГУДКСУ в Миколаївській області

Отримувач – виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Платник _________________________________

 

 

 

РАХУНОК № _____

від “____”_____________20___року

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

 

____________________________________________________________________

(назва документа)

____________________________________________________________________

 

 

Найменування

Вартість виготовлення 1 арк., грн.

Кількість аркушів

Ціна, грн.

Відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Усього до сплати _____________________________________________________

                             (сума словами)

______________________________________________грн. _______________коп.

 

 

Виконавець

_____________________________

(посада)

 

____________

(підпис)

 

______________________

(П.І.П/б)


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: