Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

23  січня 2015                                                                               № 45/13

Про затвердження Програми

розвитку малого і середнього

підприємництва у м. Миколаєві

на 2015-2016 роки

 

         Відповідно до Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»,  відповідно до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44, керуючись  п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2015-2016 роки (далі – Програма, додається).

2. Виконавчим органам міської ради, установам та організаціям міста, залученим учасникам Програми забезпечити виконання заходів у визначені терміни та інформувати управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради про виконання заходів щоквартально, до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Управлінню з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради щорічно, до 15 березня наступного за звітним року, інформувати постійну комісію міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів про хід виконання Програми.

4. Рішення міської ради від 20.12.2012 № 23/26 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві                   на 2013-2014 роки» визнати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів (Женжеруху),  заступника міського голови Женжеруху О.Ж.

 

Міський голова                                                                  Ю.І. Гранатуров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 січня 2015

№  45/13

 

Програма

розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2015-2016 роки

 

Процес інтеграції України в європейське співтовариство потребує нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує досягнення нового рівня ефективності, конкурентоспроможності економіки та якості життя населення.

Підприємницька діяльність є фундаментом економічного розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та покращання рівня життя мешканців м. Миколаєва.

Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва на місцевому рівні реалізується за допомогою цільових Програм розвитку малого і середнього підприємництва.

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2015-2016 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Стратегічного плану економічного розвитку м. Миколаєва та інших нормативно-правових актів.

 

Характеристика Програми

 

1

Загальна характеристика регіону:

 

Площа території (тис. кв. м)

Кількість населення (тис. чол.)

 

Специфіка 

 

 

 

 

Перелік територій (ґа), які відносяться до територій пріоритетного розвитку

260

494,3

 

 

Суднобудування, легка промисловість, харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції, оптова та роздрібна торгівля

 

Індустріальний парк (територія ІІ Промзони у м. Миколаєві) 180

2

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

 Рішення Миколаївської міської ради від ____________ № __________

3

Головний замовник Програми

Головний розробник Програми

 

Миколаївська міська рада

 

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради

 

4

Мета Програми

- розвиток інфраструктури малого підприємництва у м. Миколаєві;

- дерегулювання підприємницької діяльності;

- зменшення безробіття в місті шляхом створення нових робочих місць;

- збільшення надходжень у міський бюджет від суб’єктів підприємницької діяльності;

- покращання благоустрою міста.

5

Перелік пріоритетних завдань Програми

 З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

- удосконалення якості нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність на місцевому рівні;

- забезпечення дерегулювання підприємницької діяльності у сфері місцевих податків і зборів;

- забезпечення виконання законодавчих актів щодо проведення перевірок органами державного нагляду (контролю) та правоохоронними органами;

- удосконалення порядку надання адміністративних послуг;

- здійснення регуляторної діяльності;

- створення умов для добросовісної конкуренції;

- формування позитивного іміджу підприємців міста шляхом висвітлення позитивної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва;

- забезпечення діяльності міських галузевих рад підприємців, асоціацій підприємців, профспілок підприємців;

- інформаційна підтримка підприємництва;

- популяризація місцевих товаровиробників та міських торговельних марок;

- залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення.

 

6

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз)

 

Кількість найманих працівників на малих та середніх підприємствах – юридичних особах, осіб

  58 502

 65 000

 

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

  63 828

 65 000

 

Частка малих і середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг), %

   51,6

 52

 

Загальний обсяг доходів до міського бюджету від МСП,   %

 80

 

80

 

Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.) / обсяги (тис. грн.)

 2/50

 2/50

 

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

 730

 790

 

Кількість створених робочих місць (од.)

 1100

 1500

7

Терміни і етапи реалізації Програми

 2015 – 2016 роки

8

Джерела фінансування Програми

 Міський бюджет

9

Система організації контролю за виконанням Програми

 Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, з подальшим звітуванням на засіданнях постійної комісії міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів, а також наданням щоквартальних звітів до департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Миколаївської облдержадміністрації

 

 

2. Стан розвитку малого і середнього підприємництва в м. Миколаєві

Аналіз виконання Програми

Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2013 – 2014 роки, затвердженою рішенням міської ради від 20.12.2012 № 23/26, передбачено створення правових, соціально-економічних та організаційно-господарських умов для розвитку малого і середнього підприємництва у місті.

Результатом проведеної роботи виконавчих органів міської ради є забезпечення виконання заходів щодо збільшення кількості суб'єктів малого підприємництва, збільшення надходжень до бюджету, створення нових робочих місць.

Розвиток малого і середнього підприємництва в місті – один із важливих факторів підвищення життєвого рівня мешканців міста, сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення економіки міста.

Протягом дії Програми спостерігається тенденція збільшення кількості суб’єктів господарювання.

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Юридичні особи

22 080

21 502

22 293

Фізичні особи-підприємці

57 800

60 026

62 533

Всього

79 880

81 528

84 826

 

Щорічно стають підприємцями понад 1,5 тис. осіб. Станом на ІІІ квартал поточного року зареєстровано 2138 суб’єктів господарювання, з них: юридичних осіб – 843 та фізичних осіб – 1295.

За період дії Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2013 – 2014 роки кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності збільшилася на 5,436 тис. осіб.

Постійно збільшується кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. У 2011 році в м. Миколаєві на 10 тис. осіб наявного населення було зареєстровано 87 малих підприємств, у 2012 році зареєстровано 103, та вже у 2013 році – 110 малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення.

Для здійснення підприємницької діяльності суб’єктам підприємництва було надано:

 

Показники

2011 рік

2012 рік

2013 рік

в оренду нежилих приміщень (кв. м)

72 267,8

76 208,78

79 326,01

у власність об’єктів (кв. м)

4 097,1

5 729,9

2410,2

документів дозвільного характеру

7 837

10 434

5658

 

 

Розширюється інфраструктура підтримки підприємництва в м. Миколаєві.

Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, який відкрито у жовтні  2012 року, сприяє розвитку малого та середнього бізнесу в місті та діє з метою вирішення проблем з отримання документів дозвільного характеру, зменшення часових рамок отримання цих документів, застосування принципу «єдиного вікна» у прийомі документів, зменшення перешкод для розвитку підприємництва, скорочення витрат часу підприємців при отриманні дозвільних документів на започаткування власної справи, надання консультативної та практичної допомоги з питань відкриття нових об’єктів, здійснення підприємницької діяльності.

Звернувшись до центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, підприємці та суб’єкти господарювання міста мають змогу за 2 візити оформити дозвільні документи, визначитися з умовами їх отримання, вартістю та термінами виконання.

У 2012 році його відвідали 25 887 підприємців, розглянуто 14 202 питання. У 2013 року кількість наданих консультацій становила 49 900, кількість виданих документів дозвільного характеру – 3 649. Станом на ІІІ квартал 2014 року в центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надано 21 461 консультацію та видано 4 241 документ дозвільного характеру.

З метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів суб’єктів господарювання щодо отримання адміністративних послуг 04.02.2014 рішенням Миколаївської міської ради № 37/23 затверджено Тимчасовий перелік адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами Миколаївської міської ради. Відповідно до даного переліку на базі центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради надаються 55 адміністративних послуг.

На виконання Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» для вирішення проблем, пов’язаних з розвитком малого бізнесу, міською радою кожні два роки приймається Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві, основною метою якої є створення правових, організаційно-економічних умов розвитку.

У рамках Програми заплановано ряд заходів, спрямованих на формування в місті сприятливого бізнес-середовища та інвестиційного клімату, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи обслуговування малого підприємництва, підтримки і захисту прав та інтересів; розширення масштабів підприємницької діяльності в різних сферах економіки та підвищення добробуту населення міста; залучення широких верств населення до підприємницької діяльності.

Для виконання Програми із міського бюджету у 2013 році було профінансовано 120 тис. грн., у 2014 році – 120 тис. грн.

За підсумками виконання Програми отримано наступні результати:

Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних осіб станом на 01.10.2014 (за даними Єдиного державного реєстру України)

 63 828

Кількість малих підприємств у 2013 році

5445

Ріст кількості малих підприємств у порівнянні з 2012 роком

 344

Частка до загальної кількості підприємств міста (%)

96,6

З них кількість мікропідприємств у 2013 році

4699

Ріст кількості мікропідприємств у порівнянні з 2012 роком

360

Частка до загальної кількості підприємств міста (%)

83,3

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2013 році

 110

 

Ріст кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у порівнянні з 2011 роком

 23

 

За підсумками 2013 року спостерігаються об’єктивні чинники, що стримують розвиток підприємництва, особливо це викликано політичною та економічною нестабільністю в країні. Зменшення кількості замовлень, ріст цін на енергоресурси, неможливість оформлення кредитних ліній для розвитку підприємницької діяльності призвело до зниження фінансово-господарської активності підприємців, скорочення чисельності працюючих та значного зниження доходів.

Зазначені фактори негативно вплинули на економічне становище міста, у результаті чого у 2013 році на 11 середніх підприємств стало менш ніж у 2012 році.

Станом на 01.01.2012 кількість найманих працівників становила 61 869 осіб, тоді як у 2013 році кількість найманих працівників на 3 239 осіб менше, з яких на малих підприємствах працюють 25 562 особи та на середніх підприємствах 32 940 осіб.

У порівнянні 2012 та 2013 років спостерігається зменшення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг):

 

підприємства за їх розмірами

2012 рік

2013 рік

середні підприємства,

тис. грн.

10900412,1

11025597,5

відсотків до загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) по місту

27,8

28,6

малі підприємства

9502191,5

8838065,3

відсотків до загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) по місту

24,2

23,0

з них

 

 

мікропідприємства

3345987,3

2946762,6

відсотків до загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) по місту

8,5

7,7

 

Схожа ситуація склалась відносно обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) в м. Миколаєві: у 2012 році обсяг реалізованої промисловість становив 13142306,7 тис. грн., що на 887074,5 тис. грн. більше в порівнянні з 2013 роком.

Аналіз стану розвитку малого і середнього підприємництва в м. Миколаєві свідчить, що головними проблемами розвитку підприємництва є:

недостатність власних обігових коштів для розвитку бізнесу, відсутність кредитних та інвестиційних ресурсів;

недостатність надання кредитно-фінансової допомоги суб’єктам господарювання;

недостатність законодавчої та нормативної бази для сталого розвитку підприємництва;

значні адміністративні бар’єри при здійсненні підприємницької діяльності;

нерозвиненість інфраструктури підтримки малого підприємництва;

недостатня доступність та забезпеченість малих підприємств офісними та виробничими площами, устаткуванням;

відсутність реєстру електронно-інформаційних ресурсів міста;

недостатня кількість кваліфікованих кадрів у сфері підприємництва, знань та інформації для ведення підприємницької діяльності тощо.

Крім того, суттєвою проблемою для суб’єктів малого підприємництва є своєчасність отримання достовірної інформації (від правової до маркетингової), необхідної для раціональної організації та ведення бізнесу.

Існуючі проблеми суб’єктам малого і середнього підприємництва подолати самотужки без підтримки та допомоги неможливо.

 

Мета Програми

Мета Програми – створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, запровадження ефективних форм співпраці міської влади та суб’єктів підприємництва задля стійкого функціонування і розвитку підприємництва та економічного зростання міста.

 

4. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва

Додаток 2 до Програми

 

5. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми

Завдяки реалізації заходів Програми будуть створені сприятливі умови для сталого розвитку малого бізнесу, збільшення його внеску у зайнятість населення, а також зростання конкурентоспроможності економіки на основі активізації інноваційних процесів.

Очікуваними результатами виконання Програми є:

- розвиток інфраструктури малого підприємництва у м. Миколаєві;

- підвищення зайнятості населення міста на 9 %;

- забезпечення участі підприємницької громади міста в реалізації державної політики;

- забезпечення широкого доступу підприємців до інформації про адміністративні послуги, які надаються органами державної влади та місцевого самоврядування, виробничі ресурси міста, фінансово-кредитну підтримку підприємницької діяльності тощо;

- суттєве підвищення рівня нормативно-правової освіти суб'єктів підприємницької діяльності сприятиме впровадженню у сфері малого підприємництва ринкових методів та форм управління, адаптованих до умов інтеграції у світове економічне середовище.

 

№ з/п

Показник

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1

Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, одиниць

86 964

87 080

88 580

2

Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва, осіб

58 502

60 263

61 263

3

Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів

10

10

10

4

Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми, осіб

730

790

850

 
 

6. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

Координацію та контроль за реалізацією Програми здійснюють: 

постійна комісія міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів;

управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради.

Співвиконавці, визначені у Програмі, щокварталу, до 01 числа місяця наступного за звітним, щорічно, до 05 лютого наступного за звітним року, подають управлінню з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, інформацію про стан виконання заходів Програми.

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради щорічно, до 15 березня наступного за звітним року, надає постійній комісії міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів узагальнену інформацію про хід виконання Програми.

Інформація про реалізацію Програми поширюється через засоби масової інформації, розміщується на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада».

______________________________________________________

 

Додаток 1
до Програми

Паспорт

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2015–2016 роки

 

Дата затвердження Програми (найменування і номер нормативного акта)

 

 

рішення Миколаївської міської ради

від ______ № _______

Ініціатор

 

управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради

Розробник Програми

 

управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради

Відповідальний виконавець

 

управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради

Співвиконавці

 

 

1. Виконавчі органи Миколаївської міської ради

2. Комунальні підприємства, установи, організації (за погодженням)

3. Головне управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області Державної фіскальної служби України (за погодженням)

4. Районні центри зайнятості м. Миколаєва (за погодженням)

5. Громадські організації

6. Залучені виконавці

 

Термін виконання

 

2015-2016 роки

 

 

Обсяги та джерела фінансування

                                                                                                        (тис. грн.)

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі

за роками

2015

2016

 

Міський бюджет* 

 

240

 

120

 

120

 *У межах кошторису виконавців

 

Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

2015

2016

Всього:

120

120

у тому числі кошти міського бюджету

120

120

інші джерела фінансування

-

-

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

1.1.

Поліпшення якості нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність на місцевому рівні

Забезпечення аналізу та підготовки пропозицій до законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність та надання їх до постійної комісії міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів, управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради 

Щокварталу, до 1 числа наступного за звітним періодом

Виконавчі органи міської ради за напрямками, міські галузеві ради підприємців (за погодженням), Державна регуляторна служба України (за погодженням)

 

-

-

-

Впорядкування законодавчої бази у сфері регулювання підприємницької діяльності

Приведення актів органів місцевого самоврядування у відповідність до вимог чинного законодавства України 

 

Постійно

Виконавчі органи міської ради за напрямками, Державна регуляторна служба України (за погодженням)

-

-

-

1.2.

Забезпечення дерегулювання підприємницької діяльності у сфері місцевих податків і зборів

Здійснення систематичного аналізу актів органів місцевого самоврядування з питань встановлення місцевих податків і зборів, перегляд розмірів ставок місцевих податків і зборів, повноваження з встановлення яких покладено на органи місцевого самоврядування, з врахуванням їх соціально-економічної обґрунтованості 

 

Постійно

Департамент фінансів Миколаївської міської ради, міські галузеві ради підприємців (за погодженням) 

-

-

-

Визначення розміру та порядку сплати місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів

1.3.

Забезпечення виконання законодавчих актів щодо проведення перевірок органами державного нагляду (контролю) та правоохоронними органами

Здійснення збору та аналізу інформації щодо проведення планових та позапланових перевірок малого підприємництва органами державного нагляду (контролю) та правоохоронними органами шляхом створення на базі окремої телефонної лінії Реєстру перевірок;

узагальнення інформації, що надходить за зверненнями підприємців і громадських організацій, щодо порушення вимог чинного законодавства при проведенні планових та позапланових перевірок малого підприємництва органами державного нагляду (контролю) та правоохоронними органами, надання пропозицій щодо їх усунення міському голові

Постійно

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, громадські організації, залучені виконавці

 

-

-

-

Дерегулювання підприємницької діяльності

Інформування місцевих ЗМІ, розміщення на рекламних носіях м. Миколаєва інформації про служби та організації з питань захисту прав підприємців

Щокварталу

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради, приватні ЗМІ (за погодженням), залучені виконавці

-

-

-

1.4.

 

 

Удосконалення порядку надання адміністративних послуг

 

 

Здійснення моніторингу реалізації в м. Миколаєві Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»

 

Постійно

 

Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, Державна регуляторна служба України

(за погодженням)

залучені виконавці

 

 

 

 

Впорядкування адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами, організаціями, забезпечення вільного доступу споживачів адміністративних послуг до інформації про порядок їх надання тощо

Забезпечення ефективної діяльності центрів обслуговування платників податків у м. Миколаєві на базі районних державних податкових інспекцій ГУ ДФС у Миколаївській області Державної фіскальної служби України

Постійно

Головне управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області (за погодженням)

Впорядкування адміністративних послуг, що надаються органами Державної фіскальної служби

1.5.

Здійснення регуляторної діяльності

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті регуляторних актів шляхом: 

- дотримання процедури підготовки проектів регуляторних актів;

- погодження проектів регуляторних актів постійною комісією міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів, управлінням з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради;

- планування розробки регуляторних актів та внесення за необхідністю відповідних змін до Плану діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів;

- підготовки та затвердження плану – графіка відстеження результативності регуляторних актів;

- оприлюднення проектів регуляторних актів, у т. ч. проведення їх відкритих обговорень;

- взаємодії у процесі регулювання діяльності з громадськістю;

- систематизації регуляторних актів шляхом внесення змін та доповнень до Реєстру регуляторних актів органів місцевого самоврядування та його розміщення на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та  веб-сайті управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради;

- відстеження результативності регуляторних актів та їх перегляд, у разі необхідності;

- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами, організаціями

Постійно

Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи, організації (за погодженням),

Державна регуляторна служба України

(за погодженням)

-

-

-

Забезпечення участі суб’єктів господарювання, їх об’єднань в розробленні проектів регуляторних актів

Забезпечення гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів шляхом:

- забезпечення можливості ознайомлення підприємців, громадських організацій з проектами регуляторних актів, проведення відкритих обговорень проектів регуляторних актів;

- забезпечення періодичного звітування керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради

 

Постійно

Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи, організації (за погодженням)

-

-

-

1.6.

Створення умов для добросовісної конкуренції

Забезпечення рівних можливостей суб’єктам малого підприємництва щодо участі в державних закупівлях на виконання робіт (надання послуг), які фінансуються за рахунок міського бюджету;

запровадження конкурентних засад у сфері надання житлово-комунальних послуг, обслуговування житлового фонду із залученням суб’єктів малого та середнього підприємництва;

розробка та здійснення заходів щодо боротьби з недобросовісною конкуренцією 

Постійно

Головні розпорядники бюджетних коштів,

 

 

департамент ЖКГ Миколаївської міської ради, управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради,

 

Миколаївське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (за погодженням), міські галузеві ради підприємців (за погодженням), залучені виконавці

-

-

-

Розвиток підприємницького сектору економіки міста

1.7.

Попередження незаконного регулювання підприємницької діяльності

Посилення персональної відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування за прийняття рішень, що погіршують умови здійснення підприємницької діяльності шляхом інформування міського голови про факти виявлених порушень 

Постійно

(по мірі надходження скарг)

Виконавчі органи міської ради

-

-

-

Зменшення адміністративних бар’єрів при здійсненні підприємницької діяльності

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

2.1.

Залучення суб’єктів господарювання м. Миколаєва до виконання міських замовлень

Інформування та залучення суб’єктів малого підприємництва щодо проведення державних закупівель на виконання відповідних замовлень шляхом подальшого впровадження розділу «Державні закупівлі» на Інтернет-порталі «Миколаївська  міська рада» 

Протягом 2015 – 2016 років

Виконавчі органи міської ради

-

-

-

Розвиток підприємницького сектору економіки міста

2.2.

Сприяння само зайнятості населення

Орієнтація безробітних на                 самозайнятість шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності безробітним, насамперед тим, хто потребує додаткових гарантій на ринку праці

Протягом строку дії Програми

Районні центри зайнятості

м. Миколаєва

(за погодженням)

Кошти Фонду загально - обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

Зменшення рівня безробіття шляхом створення нових суб’єктів господарювання

2.3.

Сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого та середнього підприємництва

Компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності

Протягом строку дії Програми

Районні центри зайнятості

м. Миколаєва

(за погодженням)

Кошти Фонду загально - обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

Зменшення рівня безробіття шляхом створення нових робочих місць

Компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцю, який працевлаштовує на нове   безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності

Протягом строку дії Програми

Районні центри зайнятості

м. Миколаєва

(за погодженням)

Кошти Фонду загально - обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

3.1.

Сприяння підвищенню позитивного іміджу підприємців міста шляхом висвітлення позитивної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності

Проведення конкурсу «Підприємець року» за різними номінаціями

Вересень 2015 року, вересень 2016 року

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, залучені виконавці

Міський бюджет*

Міський бюджет*

Міський бюджет*

Стимулювання розвитку підприємництва

Організація та проведення Дня підприємця

 

Вересень 2015 року, вересень 2016 року

 

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, залучені виконавці

Міський бюджет*

Міський бюджет*

Міський бюджет*

3.2.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва

«Ініціатива міського голови «Навчаємося бізнесу»

Протягом 2015-2016 років

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, залучені виконавці (за відкритим тендером або моніторингом цін)

-

-

-

Підвищення самозайнятості населення шляхом збільшення кількості суб’єктів господарювання, зменшення рівня безробіття за рахунок створення нових робочих місць

Проведення навчальних семінарів для підприємців м. Миколаєва за відповідними напрямками 

Щомісяця

Виконавчі органи міської ради,

Державна регуляторна служба України

 (за погодженням) залучені виконавці 

-

-

-

Здійснення професійного навчання за професіями (спеціальностями) та напрямами, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю

Постійно

Районні центри зайнятості

м. Миколаєва

(за погодженням)

Кошти Фонду загально - обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

3.3.

Інформаційна підтримка підприємництва

Розробка та видання посібників, брошур, інших інформаційних матеріалів щодо започаткування, ведення бізнесу та з інших питань здійснення підприємницької діяльності 

Протягом 2015-2016 років

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, залучені виконавці (за відкритим тендером або моніторингом цін) 

Міський бюджет*

Міський бюджет*

Міський бюджет*

Підвищення професійного рівня та обізнаності суб’єктів господарювання при здійсненні підприємницької діяльності

Запровадження гарячих ліній інформаційно-консультаційного характеру, громадських приймалень для підприємців

Постійно

 

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, громадські організації, залучені виконавці

-

-

-

Надання консультацій, роз’яснень та необхідної інформації для сприяння провадженню підприємницької діяльності суб’єктам господарювання (платникам податків) за допомогою офіційного порталу «Територіальні органи ДФС у Миколаївській області»

Постійно

Головне управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області (за погодженням)

-

-

-

Надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності 

Постійно

Районні центри зайнятості

м. Миколаєва                              (за погодженням)

Кошти Фонду загально - обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

Підвищення іміджу підприємців м. Миколаєва, популяризація місцевих товаровиробників та місцевих торговельних марок через засоби масової інформації та залучення рекламних засобів

Постійно

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, громадські організації, залучені виконавці

-

-

-

Створення Інтернет-порталу з питань консультацій щодо організації, ведення та припинення підприємницької діяльності

Протягом 2015 року

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, інші виконавчі органи міської ради, громадські організації, залучені виконавці

-

-

-

3.4.

Забезпечення діяльності міських галузевих рад підприємців

Забезпечення надання методичної та інформаційної допомоги діяльності міських галузевих рад підприємців 

Постійно

Виконавчі органи міської ради

 

-

-

-

Залучення підприємницької громади міста до формування та реалізації міської політики у сфері підприємництва

Проведення засідань міських галузевих рад підприємців 

Щоквартально

Виконавчі органи міської ради

-

-

-

3.5.

Популяризація місцевих товаровиробників та міських торговельних марок

Проведення тематичних та оптових виставок-ярмарків товарів, що виготовляються підприємствами та підприємцями м. Миколаєва 

Протягом 2015-2016 років

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, залучені виконавці

 

Міський бюджет*

Міський бюджет*

Міський бюджет*

Розвиток підприємницького сектору економіки міста, формування позитивного іміджу підприємців міста

3.6.

Забезпечення широкого доступу підприємців до інформації про виробничі ресурси

Подальше впровадження реєстру незадіяних і вільних виробничих площ, нежитлових приміщень, об’єктів та вільних земельних ділянок на території міста на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада»

 

Протягом 2015 року

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради,  управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради, управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради, відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради, центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, залучені виконавці

-

-

-

Стимулювання розвитку підприємництва

3.7.

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на міжнародному рівні

Забезпечення доступу суб’єктів господарювання до інформації стосовно участі в  міжнародних заходах (виставки, ярмарки, семінари, конференції та тощо), спрямованих на встановлення співпраці та обмін досвідом щодо ведення підприємницької діяльності, шляхом розміщення відповідної інформації на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада»

За наявності пропозицій

Відділ зовнішньо - економічної  діяльності та міжнародного співробітництва Миколаївської міської ради, управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради, відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради, залучені виконавці   

-

-

-

Налагодження співробітництва між представниками малого, середнього підприємництва та іноземними партнерами

3.8.

Інформаційна підтримка суб’єктів господарювання м. Миколаєва

 

Сприяння створенню міського друкованого засобу масової інформації бізнес-спрямування

Протягом 2016 року

Відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради, управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, громадські організації, залучені виконавці

-

-

-

Підвищення професійного рівня та обізнаності суб’єктів господарювання при здійсненні підприємницької діяльності

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва  

4.1.

Розвиток підприємницької інфраструктури м. Миколаєва 

Сприяння створенню бізнес-інкубаторів

Протягом 2015-2016 років

Управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, залучені виконавці

_

_

_

Створення бізнес-інкубатора

          

 

*Розподіл коштів та погодження по фінансуванню заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2015-2016 роки здійснюється постійною комісією міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів Миколаївської міської ради (Женжеруха).


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: