Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

25 червня 2011                                                                       № 312р

Про першочергові заходи

щодо забезпечення доступу

до публічної інформації

ВН.ЗМ.

 

З метою впорядкування процедури  доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні виконавчих органів Миколаївської міської ради, на виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон),  та забезпечення прозорості і відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, керуючись п.п. 19, 20 ч.4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Встановити, що відділ по роботі зі зверненнями громадян департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської радищодо фізичних осіб та сектор приймання, обліку та організації роботи з документами загального відділудепартаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо юридичних осіб та об’єднань громадян:

1.1. Є відповідальними за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію.

1.2. У встановленому порядку надають запитувачам форми письмових запитів на інформацію згідно з додатком.

1.3. Надають консультації під час оформлення запитів на інформацію.

1.4. Оформлюють запити на інформацію у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит (з обов'язковим зазначенням в запиті  імені виконавця, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала).

1.5. Оброблюють запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, опрацьовують, систематизують, аналізують та контролюють задоволення запитів на інформацію.

2. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями кабінет № 165  адміністративного будинку Миколаївської міської ради, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська,20.

3. Керівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради:

3.1. У десятиденний термін визначити посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє виконавчий орган.

3.2. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

3.3. У місячний термін внести пропозиції щодо створення системи обліку документів, що знаходяться у виконавчих органах Миколаївської міської ради і містять публічну інформацію, передбачивши обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності – в інший прийнятний для громадян спосіб).

3.4. Забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про свою діяльність, невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа, надавати управлінню громадських зв’язків (Скрипніковій) інформацію для оприлюднення, визначену ст.15 Закону.

3.5. Забезпечити оприлюднення відповідних проектів актів органів місцевого самоврядування в терміни, передбачені Законом.

4. Управлінню громадських зв’язків (Скрипніковій) забезпечувати у встановленому законодавством порядку оприлюднення інформації, визначеної ст.15 Закону.

5. Управлінню юридичного забезпечення виконавчих органів Миколаївської міської ради (Смородінову) спільно з управлінням громадських зв’язків (Скрипніковою) організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом.

6. Управлінню юридичного забезпечення виконавчих органів Миколаївської міської ради (Смородінову) забезпечити проведення навчання і підвищення кваліфікації з питань забезпечення доступу до публічної інформації посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації.

7. Встановити, що до затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм розмірів фактичних витрат  на копіювання та друк, у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний надати виконавчому органу Миколаївської міської ради, як розпоряднику інформації, необхідну кількість належного формату аркушів паперу в якості відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк.

У даному випадку надання інформації здійснюється протягом строку, передбаченого Законом, після відшкодування заявником фактичних витрат на копіювання та друк.

8. Покласти на заступників міського голови, керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради персональну відповідальність за дотримання встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

Міський голова                                                                            В.Д. Чайка

 

Додаток

до розпорядження міського голови

від 25 червня 2011

№ 312р

                                        

 

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб у письмовому вигляді

 

ЗАПИТ

на інформацію

(відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації ”)

Розпорядник інформації (виконавчий орган Миколаївської міської ради)     

 

Кому (посадова особа)

 

 

Запитувач (організація, юридична особа), поштова або електронна адреса, контактний телефон

 

П.І.П/б представника запитувача, посада

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ (ознайомитися, отримати копію)

 

або

Я хотів би отримати доступ до інформації про …(загальний опис інформації)

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений Законом термін. Відповідь надати:

поштою (вказати поштову адресу)

 

факсом (вказати номер факсу)

 

електронною поштою (вказати E-mail)

 

 

Дата запиту

 

Підпис

 

 

Зареєстровано___________________________________

 

                                                                                                                       Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб у письмовому вигляді

 

ЗАПИТ

на інформацію

(відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації ”)

Розпорядник інформації (виконавчий орган Миколаївської міської ради)     

 

Кому (посадова особа)

 

 

П.І.П/б запитувача, поштова або електронна адреса, контактний телефон

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ (ознайомитися, отримати копію)

 

або

Я хотів би отримати доступ до інформації про …(загальний опис інформації)

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений Законом термін. Відповідь надати:

поштою (вказати поштову адресу)

 

факсом (вказати номер факсу)

 

Електронною поштою (вказати E-mail)

 

в усній формі (вказати номер телефону)

 

 

Дата запиту

 

Підпис

 

 

Зареєстровано_____________________________________

                                                                                                                              Форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян без статусу юридичної особи у письмовому вигляді

 

ЗАПИТ

на інформацію

(відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації ”)

Розпорядник інформації (виконавчий орган Миколаївської міської ради)     

 

Кому (посадова особа)

 

 

Запитувач (об’єднання громадян ), поштова або електронна адреса, контактний телефон

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви хотіли б отримати доступ (ознайомитися, отримати копію)

 

або

Я хотів би отримати доступ до інформації про …(загальний опис інформації)

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений Законом термін. Відповідь надати:

поштою (вказати поштову адресу)

 

факсом (вказати номер факсу)

 

електронною поштою (вказати E-mail)

 

в усній формі (вказати номер телефону)

 

 

Дата запиту

 

Підпис

 

 

Зареєстровано_______________________________________

 

 

Перший заступник міського голови                                 Ю.Г. Андрієнко


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: