Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

     26 вересня 1997 р.                                                                            N 14/2

     Про затвердження герба

     міста Миколаєва

     П.4.1,П.4.3 ПОЛОЖЕННЯ  ВН.ЗМІНИ

 

     З метою збереження історичної спадкоємності та відновлення традицій міста,  які втрачені,  виконком міської ради своїм рішенням N127 від 29.03.97 р.  оголосив відкритий  конкурс  на розробку  проекту  герба  міста  Миколаєва.  Конкурс  тривав з 01.05.96 р.по 01.06.97 р. у 2 тури.

     Жюрі конкурсу,   до   складу   якого   ввійшли  історики, краєзнавці, мистецтвознавці, художники, архітектори, розглянуло 40 проектів герба міста Миколаєва.  Проте, ні один з них не визнаний переможцем.

    У зв'язку з цим, після ретельного та всебічного обговорен ня, членами жюрі було прийнято рішення щодо подання на розгляд міської  ради  відновлених у кольорі дизайнером Б.О.Старощуком зразків гербів міста Миколаєва,  які діяли раніше:  1803 - без змін та 1883 р.  - без зображення герба Херсонської губернії у вільній частині щита.

     Відповідно до  ст.22,  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також беручи до уваги велике духовне значення відновлення історичного герба міста Миколаєва, Миколаївська міська рада

     ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити герб міста Миколаєва (Додаток N 1).

     2. Затвердити "Положення про зміст, опис та порядок вико ристання герба міста Миколаєва". (Додаток N 2).

     3. Доручити  виконкому  міської  ради до 1 грудня 1997 р. виготовити еталон  герба  міста  в  кольоровому,  чорно-білому варіантах, у градаціях сірого кольору та комп'ютерної версії.

     4. Вважати такими,  що втратили чинність, усі рішення Миколаївської  міської ради та її виконкому щодо герба міста Миколаєва.

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Т.І.Бугаєнко.

 

     Міський голова                                                       О.Я.Бердников

 

                                      Додаток N 2

                                 до рішення Миколаївської

                                 міської ради N 14/2

                                 від 26.09.97р.

 

          П О Л О Ж Е Н Н Я

           про зміст, опис та порядок використання

              герба міста Миколаєва

 

1. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 

     Герб відновлено згідно з описом та чорно-білим  зображенням герба  міста  Миколаєва,  який був затверджений 16 березня 1883 р. (Собрание указаний и распоряжений правительства, издаваемое  при  правительствующем  Сенате,  за  первое  полугодие 1887 г.  С.-Петербург,  1887,  N 60),  а також  дореволюційної

кольорової  копії з копії вказаного герба,  яка зберігається в Миколаївському краєзнавчому музеї (КП-28, інв.N-Д-370).

     Герб 1883 р. став не тільки спадкоємцем герба 1803 р., бо зберіг символи, що розкривають назву міста (архієрейська мітрата посохи), а й вказував на його господарську направленність.

     Так, у  проекті "Записки про герб военно-портового города Николаева" виконуючого посаду керуючого  гербовим  відділенням депортаменту  геральдії  Сената  було зазначено: "Так как город Николаев (есть) один из главнейших портов Южной России, то оставляя  митру и посох я полагаю изобразить в гербе сего города сверх того и корабль". (РДІА, Ф-1343, оп.15, Д.244, л.38).

     При сучасному відновленні герба 1883 р. з вільної частини щита герба було  вилучено  зображення  герба  Херсонської  губернії,  тому що місто Миколаїв зараз є адміністративним центром області.

 

     ІІ. ОПИС ГЕРБА

 

     Герб - це прямокутний (8-9) щит,  що виступає в  середній нижній частині вістрям і має округлі нижні кутки.

     На чолі блакитного щита  золота  архієрейська  мітра,  на двох  золотих  навхрест  покладених  посохах,  а  під  ними на срібній хвилеподібній окраїні золотий корабель з шістьма  чорними веслами.  Щит увінчаний срібною баштовою короною із трьох зубців.  За щитом два навхрест покладених золотих якорі, перевитих яскраво-червоною (червоною) Олександрівською стрічкою.

 

       ІІІ. СТАТУТ ГЕРБА

 

     3.1. Герб є історичним символом міста, який відображає його назву,  географічне місцезнаходження,  господарську направленість, а також є зовнішнім атрибутом влади.

     3.2. Еталон герба в кольоровому,  чорно-білому варіантах, у градаціях сірого кольору,  а також комп'ютерна версія знаходяться у міського голови.

 

         IV. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБА

 

     4.1. Зображення герба міста Миколаєва розміщується:

     - на  офіційних будинках органів представницької та виконавчої влади, підпорядкованих їм органів та установ;

     - у  залах,  де проводяться засідання міської ради,  його виконавчого органу,  в приміщеннях урочистої реєстрації народження та шлюбу;

     - на печатках та  бланках  міського  голови,  штампах  та бланках органів представницької влади міста,  які використовуються для скріплення пам'ятних адрес,  урочистих актів,  договорів з  містами-побратимами і т.ін.;

     - на офіційних виданнях органів представницької та виконавчої влади міста;

     - на покажчиках меж міста на в'їздах;

     - на транспортних засобах міліції, яка утримується за рахунок коштів місцевого  бюджету,  а  також  на  муніципальному транспорті.

     4.2. Рішенням міської ради можуть передбачатися інші  випадки обов'язкового застосування герба міста Миколаєва.

     4.3. Використання герба міста Миколаєва у  випадках,  які не  є обов'язковими,  здійснюється за умови отримання дозволу, що видається  відділом  охорони  історичного середовища та пам'яток архітектури міськвиконкому.

 

     4.4. Дозвіл  видається  терміном  на  один   рік.   Після закінчення  терміну його дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.

     4.5. Дозвіл (або письмово оформлена відмова,  з зазначенням її причини) видається протягом 15 днів з  моменту  подання заяви.

     4.6. У дозволі визначається комерційна  або  некомерційна мета використання герба міста.

     4.7. В   разі   встановлення  мети  використання  як  комерційної,  заявник зобов'язується сплачувати збір за використання герба міста в розмірі,  визначеному міською радою. Копія дозволу направляється до податкової інспекції.

     4.8. Дозвіл видається на конкретний вид продукції (робіт, послуг).  Збір  за право використання герба міста стягується з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду, при цьому  оригинал  продукції (або її фотографія ) з використання зображення герба міста надається органу,  який видає дозвіл на її розміщення.

     4.9. Разом з дозволом заявнику видаються  графічне  і,  в разі необхідності,  кольорове  зображення міста,  а також супровідна документація.  Заявник сплачує  вартість  виготовлення копій поданої документації й зображень.

     4.10. Відтворення герба міста  Миколаєва,  незалежно  від його розмірів та техніки виконання,  повинно точно відповідати кольоровому,  або  чорно-білому  зображенню,  які  затверджені рішенням міської ради.

     4.11. Питання штрафних санкцій у  випадках  неправильного використання  герба  міста регулюються "Положенням про місцеві податки та збори".

     4.12. Контроль  за  дотриманням  виконання "Положення про зміст, опис та порядок використання герба міста Миколаєва" доручається виконкому міської ради.

 

     Секретар міської ради                                                    Т.І.Бугаєнко


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: