Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 36/8 від 2009-09-03

Про  затвердження Правил утримання домашніх собак та котів в м. Миколаєві (ВН. ЗМІН. ТА ДОП. №15/15 ВІД 01.03.12)


ВН. ЗМІН. ТА ДОП.
З метою поліпшення в місті ситуації щодо питань утримання і поводження з домашніми тваринами, обмеження їх шкідливого впливу на благоустрій в місті Миколаєві та підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за жорстоке поводження з тваринами, відповідно до Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, керуючись ст. 25, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
Затвердити Правила утримання домашніх собак та котів в м. Миколаєві (далі – Правила, додаються).
 
Виконавчим органам Миколаївської міської ради і контролюючим органам забезпечити реалізацію та контроль за виконанням відповідних положень Правил.
 
3. Відділу по роботі із ЗМІ (Атанасовій) організувати роботу щодо висвітлення Правил в місцевих засобах масової інформації.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста (Бурова), з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження (Літвака).
 
 


Міський головаВ.Д. Чайка


Затверджено
рішенням міської ради
від 3 вересня 2009
№36/8
ПРАВИЛА
утримання домашніх собак та котів  в м. Миколаєві1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Правила утримання домашніх собак та котів в м. Миколаєві (далі – Правила) регулюють права й обов’язки громадян в галузі наведення порядку щодо питань утримання і поводження з домашніми тваринами та заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині, відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
1.2. Правовою основою Правил є Закони України та інші нормативно-правові акти:
- «Про благоустрій населених пунктів»;
- «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
- «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- «Про тваринний світ»;
- «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- «Про ветеринарну медицину»;
- «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
- «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
- інші нормативно-правові та нормативні документи.
1.3. Правила поширюються на підприємства, установи, організації (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України і Міністерства внутрішніх справ України, власників собак - поводирів), а також на громадян і громадські установи, що утримують тварин у м. Миколаєві.
1.4. Координацію діяльності міських служб у галузі утримання і поводження з домашніми тваринами та заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині в м. Миколаєві здійснює департамент житлово-комунального господарства.
1.5. Організація і контроль за утриманням і поводженням з домашніми тваринами та заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині, притягнення до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами покладається на адміністрації районів міста, органи санепідемнагляду (міської та районних СЕС), міське управління УМВС України в Миколаївській області, державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області, органи державного ветеринарного нагляду, суспільно-громадські організації.
1.6. Усі відомчі інструкції та інші акти, які прийняті з питань утримання і поводження з  домашніми тваринами на території міста, не повинні суперечити вимогам дійсних Правил.
1.7. Внесення змін до Правил здійснюється органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку один раз на три роки або за необхідності раніше розглядати питання щодо доцільності внесення до них змін.
 
2. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
 
2.1. Дійсними Правилами визначається порядок утримання і поводження з домашніми тваринами та заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині, відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
2.2. Умови утримання домашніх тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, русі, контакті із собі подібними, у природній активності та інших потребах.
2.3. Місце утримання домашніх тварин повинно бути облаштовано таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, достатнє освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.
2.4. Домашні тварини, яких утримують громадяни, є особистою власністю і, як кожна власність, охороняється законом. Тварина може бути вилучена у власника за рішенням суду чи в іншому порядку у випадках, передбачених діючим законодавством України.
2.5. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані виконувати вимоги нормативно-правових актів у цій сфері, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та Правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.
2.6. При додержанні вимог цих Правил, дозволяється утримувати:
- домашніх тварин у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також у будинках, що належать громадянам на правах приватної власності;
- у квартирах, дворах, де проживає кілька сімей, допускається утримання домашніх тварин лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири або двору. При цьому не дозволяється утримувати їх в місцях загального користування (коридори, сходові площадки, горища, підвали тощо);
- собак, котів і інших тварин – у «зоокутках», «живих кутках», дитячих, освітніх, санаторно-курортних і оздоровчих закладах – з дозволу відповідного органу за погодженням з санітарно-епідеміологічними і ветеринарними установами;
- собак – у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території або в ізольованому приміщенні – на прив’язі або без неї;
- собак на підприємствах, в установах і організаціях: для охорони – на блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив’язі; у вольєрах або в розплідниках;
- встановити вимогу до висоти огорожі вольєрів, майданчиків тощо в розмірі не менше 2,5 метрів;
- собак – без повідків і намордників: при оперативному використанні спеціальними організаціями, собак спеціального призначення, а також під час муштри, на полюванні, на учбово-дресирувальних майданчиках;
- власники собак, які проживають в багатоквартирних будинках, повинні забезпечувати тишу – попереджувати гавкання собак у період з 23.00 до 07.00.
2.7. Підприємствам, організаціям, установам утримання собак і котів допускається за погодженням з санітарно-епідеміологічними і ветеринарними установами. Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
2.8. Власники домашніх тварин зобов’язані:
- утримувати їх згідно з біологічними особливостями, гуманно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, їжі і води;
- дотримуватись санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина, та норми співжиття;
- супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-ти річного віку;
- під час вигулу собаки одягнути намордник (крім собак дрібних порід) та тримати її на короткому повідку (до міста вигулу, визначеного даними Правилами);
- запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин, регулювати приплід тварин, які не мають племінної цінності;
- власникам собак та котів забороняється займатися розведенням тварин:
- з уродженими вадами;
- генетично та фізіологічно несумісних, з перевищенням фізіологічного навантаження;
- при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства;
- при відсутності у тварин племінного сертифіката, виданого громадськими кінологічними та фелінологічними організаціями, які входять у міжнародні кінологічні та фелінологічні спілки;  
- щороку доставляти собак, а у випадках, коли установа, що проводить реєстрацію, визнає за необхідне - також і котів, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу, проведення інших необхідних лікувально-профілактичних обробок;
- повідомляти протягом 5-ти днів державну ветеринарну установу, що обслуговує даний район, про придбання собаки чи кота, а також про переїзд з ним в інший населений пункт;
- тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі, про наявність собак застерігати написом;
- не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходові площадки та клітини та інші місця загального користування в будинках, дворах; прибирати в усіх випадках екскременти за своїми тваринами (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);
- про захворювання собаки та кота негайно повідомляти ветеринарну установу;
- у випадках падежу собак чи котів негайно повідомляти ветеринарну установу і здавати трупи, реєстраційні посвідчення і номерні знаки;
- негайно повідомляти заклади охорони здоров’я та державної ветеринарної служби про випадки покусу або травмування собакою чи котом людини, свійської тварини;
- доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які підозрюються або покусали людей чи тварин, або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 15-ти діб, а покусаних тварин – для огляду і лікування;
- у разі неможливості доставити самостійно тварину, повідомляти про них адміністрації районів міста для подальшої передачі заявки в КП «Миколаївкомунтранс»;
- при проведенні масових видовищних, зоотехнічних та інших заходів за участю собак і котів організаторам необхідно отримати відповідні дозволи від управління ветеринарної медицини в м. Миколаєві.
2.9. Громадянам відшкодувати матеріальні та моральні збитки, нанесені їхніми тваринами, у встановленому чинним законодавством України порядку.
2.10. Власникам домашніх тварин дозволяється:
- утримувати, розводити племінних, дресирувати (навчати захвату тільки за руку), відчужувати, вигулювати з додержанням діючих вимог, виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій, в загальні двори або на вулицю в наморднику на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком та обов’язковим забезпеченням безпеки людей, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційному посвідченні зроблено відповідну відмітку;
- перевозити собак і котів з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;
2.11. Продаж тварин: на території власника тварини; в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані належним чином; під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо); на торгових місцях в спеціалізованих закладах торгівлі, які обладнані відповідним чином.
2.12. Тварини допускаються до продажу на ринках тільки після огляду і дозволу держветнагляду (при пред’явленні довідки, ветсвідоцтва) на спеціально відведеній території, не зв’язаній з торговельною зоною, на відстані від неї та житлових будинків не менше 200 метрів. Розміри території встановлюються з розрахунку 1,5 м.кв на одну тварину.
2.13. Після закінчення торгівлі територія щоденно дезінфікується розчинами каустичної соди чи хлорного вапна.
2.14. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на ринках (зоологічних ринках), інших підприємствах торгівлі, де організовано продаж тварин, здійснюють державні інспектори ветеринарної медицини.
2.15. Власникам домашніх тварин забороняється:
- утримувати домашніх тварин незареєстрованими;
- продавати домашніх тварин у невстановлених для цього місцях без додержання ветсанвимог;
- утримувати собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо);
- вигулювати собак і котів у непридатних для цього місцях, заводити у приміщення магазинів (крім собак-поводирів), об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, культури та на територію дитячих і підліткових закладів, дитячих майданчиків, парків, скверів;
- при супроводженні домашніх тварин не залишати їх без нагляду;
- вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак з підвищеною агресивністю без наявності коротких повідків, намордників та особистих номерних знаків;
- купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту в інші населені пункти домашніх тварин без ветеринарного свідоцтва з необхідними відмітками про проведення передбачених законодавством щеплень, обробок;
- викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у невідведених для цього місцях (контейнерах, газонах та інших);
- жорстоко поводитись з собаками, котами та іншими тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;
- використання оснащень, інвентарю, що травмують тварини;
- примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що приводять до травмувань;
- нанесення побоїв, травм, з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;
- розводити тварин при відсутності племінного сертифіката, виданого громадськими кінологічними та фелінологічними організаціями, які входять в міжнародні кінологічні та фелінологічні спілки;
- розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю, тварин з виявленими генетичними змінами, що спричинюють їм страждання;
- примушування до нападу одних тварин на інших;
- вирощувати собак і котів для м’яса та шкірок;
- нацьковувати одну тварину на іншу;
- проводити собачі бої;
- навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи.
 
3. РЕЄСТРАЦІЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
 
3.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою: єдиного обліку цих тварин у місті; для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам; контролю за чисельністю безпритульних тварин; здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; забезпечення епізоотичного благополуччя; вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.
3.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію.
3.3. Обов’язковій реєстрації підлягають тварини, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території м. Миколаєва.
3.4. Власники тварин зобов’язані:
- реєструвати домашніх тварин всіх порід з трьохмісячного віку. Реєстрація проводиться установами, що визначаються виконавчим комітетом Миколаївської міської ради;
- при реєстрації або перереєстрації домашніх тварин їх власникам видається реєстраційне посвідчення, а на собак, крім того, і особисті номерні знаки, видаються Правила (за кошти власника тварин) та цей факт підтверджується підписом. Особистий номерний знак собаки прикріплюється до її нашийника;
- реєстрація домашніх тварин може проводитися протягом десяти календарних днів з дня придбання (купівлі, отримання в дар тощо) тварини;
- перереєструвати собак і котів при зміні місця проживання, при зміні власника та втрати реєстраційного посвідчення тварини;
- тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими не належним чином; 
- власники собак з підвищеною агресивністю (додаток 1), як визнаних, так і не визнаних міжнародними організаціями порід, реєструють їх тільки при наявності довідки про проходження мінімуму знань з питань дресирування та утримання тварин (яку отримають в громадських кінологічних та фелінологічних організаціях, які входять в міжнародні кінологічні та фелінологічні спілки);
- власники домашніх тварин сплачують за їх реєстрацію, реєстраційне посвідчення та особистий номерний знак у розмірі, що визначається виконавчим комітетом Миколаївської міської ради;
- власники домашніх тварин, які не є мешканцями м. Миколаєва, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні свідоцтва з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та щеплення проти сказу;
- власники домашніх тварин, які перебувають з твариною у місті більше 30 діб, повинні зареєструвати її у встановленому порядку.
3.5. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен обов’язково мати при собі паспорт та інші документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) у тварини, її походження та ідентифікацію. Присутність тварини, яку реєструють, є обов’язковою при проведенні реєстрації.
3.6. Юридичні або фізичні особи, крім визначених пільгових категорій, які утримують собак, обов’язково сплачують за утримання собак відповідно до встановлених тарифів (у разі введення в дію).
3.7. Плата за утримання собак з фізичних осіб нараховується підприємствами, які обслуговують житловий фонд та де проживає власник собаки. Отримані кошти використовуються згідно з кошторисом, що затверджується виконавчим комітетом Миколаївської міської ради (у разі введення в дію).
3.8. Плата за утримання собак від юридичних осіб нараховується на підставі укладених договорів (у разі введення в дію).
   
4. ВИГУЛ ДОМАШНІХ ТВАРИН
 
4.1. Дозволяється вигулювати собак в місцях, спеціально відведених та обладнаних для цієї мети адміністраціями районів міста Миколаєва (додаток 3).
4.2. Забороняється перебувати з собаками в садах, скверах (крім спеціально відведених місць), на стадіонах, пляжах, спортивних і дитячих майданчиках, ринках, купати собак у водоймищах у місцях масового купання людей, інших громадських місцях, де тварини можуть заподіяти шкоду людям чи іншим тваринам.
4.3. Місця для вигулу собак повинні відповідати санітарним нормам – бути не ближче ніж 40 м від житлових та громадських будівель, дитячих та спортивних майданчиків, повинні бути обладнані належним чином та огороджені.
4.4. Всі місця та зони вигулу собак повинні бути обладнані спеціальними встановленими інформаційними табличками. Крім цього, місця для вигулу тварин повинні бути обладнані контейнерами для збору сміття та екскрементів.
4.5. Дозволяється вигулювати собак на прибудинкових територіях з тильної або технічної сторони будинку.
4.6. На місцях та зонах вигулу собак забороняється розводити вогнища, вживати спиртні напої, запускати салюти і феєрверки та проводити інші подібні заходи, які можуть призвести до травмування тварин або виникнення конфліктних ситуацій.
4.7. У разі виявлення зооантропонозних захворювань на місцях або зонах для вигулу тварин, установи, підприємства або організації, що обслуговують відповідні ділянки, повинні забезпечити дезінфекцію місць та зон для вигулу тварин не менш ніж 3 доби. Про факт проведення дезінфекції повинні свідчити відповідні інформаційні таблички.
4.8. Забороняється супровід собак потенційно небезпечних порід та таких, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 18 років, психічно хворим, не в тверезому стані або фізично неспроможним керувати твариною.
4.9. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити:
- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;
- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
- безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною до транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;
- рекомендовано обмежити повідки для собак довжиною 1,2 метра;
- прибирання екскрементів тварини до сміттезбірників (в під’їздах, ліфтах, на сходових площадках, асфальтних доріжках).
4.10. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.   
 
5. ВИЛОВ ТА ТИМЧАСОВА ІЗОЛЯЦІЯ
ДОМАШНІХ ТВАРИН
 
5.1. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають нашийники з особистими номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються безпритульними і підлягають відлову.
5.2. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служби, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.
5.3. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих (не контрольовані супроводжуючим агресивні дії).
5.4. Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом 7-ми днів з дня їх вилову повинні бути обстежені і після висновків державної установи ветеринарної медицини про стан здоров’я тварин повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров’ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування, нагляду чи евтаназії.
5.5. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку – після 22-ї години).
5.6. Виловлені безпритульні домашні тварини протягом 7-ми днів з дня їх вилову обов’язково утримуються у притулку підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред’явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання.
5.7. Якщо протягом двох місяців з моменту заявлення про затримання безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні.
5.8. У разі відмови особи, у якої безпритульна тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.
5.9. Перед поверненням до середовища мешкання чи власникам, тварини підлягають щепленню проти сказу, дегельмінтизації іншим необхідним обробкам.
5.10. Власники зобов’язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.
5.11. Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані в Притулку та повернені до попереднього місця помешкання, візуально ідентифіковані та тавровані.
5.12. До роботи з вилову безпритульних тварин допускаються особи, які досягли 21-річного віку, не перебувають на обліку з приводу психічного захворювання, алкоголізму або наркоманії і які не притягувалися до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, пройшли курс спеціальної підготовки й одержали посвідчення.
5.13. Працівник з вилову безпритульних тварин і водій спеціального транспорту зобов’язані дотримуватися норм гуманності при вилові та транспортуванні тварин.
5.14. Вилов тварин службою відлову обов’язково здійснюється за планом, попередньо погодженим з ветлікарем Притулку. Позапланово можуть бути відловлені лише агресивні, травмовані та хворі тварини, які потребують ветеринарної допомоги або ізоляції.
5.15. У випадку вилову загублених собак, інформація повинна знаходитись у базі даних Притулку.
5.16. Працівникам служби відлову забороняється:
- використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров’я;
- відловлювати вже стерилізованих тварин, крім окремих випадків, які повинні узгоджуватись з ветлікарем;
- привласнювати собі відловлених тварин, продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям для будь-якої мети;
- знімати собак з прив’язі;
- використовувати приманки та транквілізатори без дозволу ветлікаря.
5.17. У випадках, коли неможливо привернути для допомоги опікунів або встановити контакт з твариною, вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, сачка, іншим безпечним заходом.
5.18. Вивезення стерилізованих тварин з притулку здійснюється працівниками служби відлову.
5.19. У випадку якщо знаходяться особи або організації, охочі узяти тварину після стерилізації додому або на підприємство під опіку, тварина передається за договором.
 
6. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИТУЛКІВ
БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН
 
6.1. Для утримання безпритульних тварин створюється притулок для тварин, який повинен бути створений неподалік від траси біля міста, для того, щоб до нього легко було дістатися.
6.2. Притулок для тварин проводить свою діяльність за рахунок його власника, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.
6.3. Створення притулку для тварин та відшкодування витрат притулку на утримання тварин здійснюється за рахунок надходження коштів з різних джерел фінансування.
6.4. Притулок для тварин функціонує відповідно до Положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.
6.5. Безпритульним тваринам надається необхідна ветеринарна допомога, щеплення та стерилізація, утримання.
6.6. Невиліковно хворим тваринам проводиться евтаназія з наступною кремацією трупів тварин по рішенню державної установи ветеринарної медицини.  
6.7. Проводиться постійна пропаганда щодо пошуку власника тварин, пошуку нових власників за участю телебачення, радіо, газет і плакатів  тощо.
6.8. Надається інформація за запитом з питань, пов’язаних з відловом, лікуванням та утриманням тварин громадськими організаціями по захисту прав тварин, згідно з чинним законодавством.
6.9. За умови тимчасової відсутності притулків для безпритульних тварин, тварини утримуються на пунктах тимчасового утримання. 
 
7. УМЕРТВІННЯ ТВАРИН
 
7.1. Умертвіння тварин допускається:
- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
- за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці;
- якщо результати клінічного спостереження при нанесенні покусів людям являються позитивними, якщо нещеплені проти сказу тварини, які знаходяться під примусовим спостереженням, підлягають евтанації;
7.2. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:
- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інших больових методів;
- умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.
7.3. Умертвіння проводиться тільки ветеринарними установами.
 
8. ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ ДОМАШНІХ ТВАРИН
 
8.1. Поховання померлих домашніх тварин, у тому числі шляхом кремації, здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання, відведених міською радою у встановленому законодавством порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного, ветеринарного та екологічного законодавства.
8.2. У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний негайно повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання свідоцтва про смерть тварини.
                                                                                                                   
9. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ІНШІ ВИМОГИ
УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН
 
9.1. Транспортування тварин у наземному громадському транспорті дозволяється:
- при відсутності знаку заборони при вході;
- на задній площадці транспортного засобу;        
- за  наявності  індивідуального  номерного  знака і  свідоцтва про реєстрацію тварини;
- для собак середніх та крупних порід на короткому повідку і у наморднику, для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров’я;
- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.
9.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров’я.
9.3. Транспортування та сплата за перевезення тварин здійснюється у відповідності з правилами транспортної організації, що здійснює перевезення.
9.4. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
- розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних тварин) у племінних розплідниках;
- дресирування собак;
- підготовка фахівців у вищезазначених сферах;
- ветобслуговування.
9.5. Право власності на тварин охороняється згідно з чинним законодавством. Документом, підтверджуючим право власності на тварину, є договір купівлі-продажу, оренди, дарування тощо, оформлений належним чином, та/або реєстраційне посвідчення.
Відмова власника собаки чи кота від прав на власність не звільнює його від прав та обов’язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.
9.6. Дозволяється відчуження тварин особам, які досягли 18 років, або особам, які досягли 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх заміняють.
9.7. Дозволяється відчуження собак віком не менше 2-х місяців, котів – 3-х місяців, які мають племiннi документи, видані громадськими організаціями кiнологiчних та фелiнологiчних спiлок, або за наявності реєстраційного посвідчення, отриманого згідно з чинним законодавством.
9.8. Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.
9.9. Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про походження, стан здоров’я та проведення профілактичних заходів, а також особливості умов утримання відчужуваної тварини.
9.10. Відомості про відчуження собаки, що визнана небезпечною, із зазначенням П. І. Б., адреси, телефону нового власника та інших відомостей, повинні надаватися її попереднім власником до установи, що здійснює реєстрацію домашніх собак та котів, у 30-денний термін.
 
10. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ
 
10.1. Контроль за додержанням цих Правил на території міста Миколаєва громадянами, підприємствами, установами і організаціями в межах своїх повноважень здійснюється адміністраціями районів міста, органами санепідемнагляду (міської та районних СЕС), ММУ УМВС України в Миколаївській області, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області, органами державного ветеринарного нагляду, державним управлінням екологічної безпеки, суспільно-громадськими організаціями.
10.2. Перевірка виконання вимог, передбачених даними Правилами, складання протоколів про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачених чинним законодавством, здійснюються органами (посадовими особами), уповноваженими чинним законодавством.
10.3. Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.
10.4. Міліція в порядку, встановленому Законом України «Про міліцію», має право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для життя та здоров’я людини.
10.5. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища, у сфері благоустрою населених пунктів громадськими інспекторами з благоустрою. Громадські інспектори здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства.
10.6. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.
10.7. Контроль у сфері розведення тварин здійснюється громадськими організаціями, статутною метою яких є розведення тварин.
10.8. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:
- беруть участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;
- ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримають, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;
- подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров’ю громадян і майну громадських організацій.
 
 
 
11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
 
11.1. За порушення вимог Правил та законодавства про утримання домашніх тварин в місті винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством (додаток 2).
11.2. Посадові особи підприємств; установ і організацій; підприємств, які обслуговують  житловий фонд; житлово-будівельних кооперативів та інших підприємств та організацій зобов’язані:
- слідкувати за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками собак і котів та додержанням цих Правил;
- повідомляти працівників притулку про безпритульних тварин. Всіляко сприяти цим співробітникам у виконанні своїх обов’язків;
- тримати підвали, горища та інші підсобні приміщення в будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню туди тварин;
- ознайомлювати власників собак, котів з Правилами, повідомляти їх про місця розташування пунктів реєстрації (перереєстрації), ветеринарних установ, притулку для тварин, спеціалізованих кладовищ для тварин.
 
12. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ОБ’ЄДНАНЬ)
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ
 
12.1. Громадські організації (об’єднання), що діють у сфері утримання, використання та захисту тварин від жорстокого поводження, за згодою:
- сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;
- беруть участь у розробці проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів;
- беруть участь у проведенні рейдів-перевірок щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами;
- мають право звертатися за допомогою до компетентних органів для запобігання і припинення дій жорстокого ставлення до тварин згідно з чинним законодавством;
- беруть участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;
- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин;
- беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов’язаній з поводженням, використанням та захистом тварин від жорстокого поводження.
12.2. Громадські організації (об’єднання) надають відповідну інформацію за запитом підприємств, установ, організацій в порядку, встановленому чинним законодавством.
12.3. Громадські організації (об’єднання) отримують інформацію за запитом з питань, пов’язаних з утриманням тварин, від установ, організацій та підприємств в межах їх компетенції в порядку, встановленому чинним законодавством.
 
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
 
У дійсних Правилах терміни вживаються в такому значенні:
тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;
домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;
безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;
евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;
біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також цькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;
гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;
карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;
притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;
собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним за вимогами законодавства України.  
_____________________________________________________

Додаток 1
до Правил утримання
домашніх собак та котів
в м. Миколаєві
Перелік
порід собак, визнаних як потенційно небезпечніАйну
Акабаш
Американський піт-бультер’єр
Американський стаффордширський тер’єр
Анатолійський карабаш
Англійський мастиф
Аргентинський дог
Боксер
Бельгійська вівчарка
Бордоський дог
Перро де прессо де майорка
Бульмастиф
Бультер’єр
Вівчарка східноєвропейська
Вівчарка волоська
Вівчарка Кауфмана
Вівчарка кавказька
Вівчарка німецька
Вівчарка південоруська
Гонча горянська
Доберман Владека Рощиці
Доберман
Дог німецький
Канарский собака (перро де прессо канаріо)
Кангал
Кане коссо
Кенгуровий собака
Корельский ведмежий собака
Лангедокський вівчарський собака
Леопардова гонча
Маремма (маремоанхо-абруцкий вівчарський собака)
Московська сторожова
Мастіно наполетано
Різеншнауцер
Ротвейлер
Румунська вівчарка
Родезійський ріджбек
Середньоазіатська вівчарка
Супердог і його помісь із майконгом
Тоса-іну (японський бійцівський собака)
Фила бразильеро
Фокстер’єр
Чорний тер’єр
Шарпей (китайський бійцівський собака)
Ягтер’єр німецький  
Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками

Додаток 2
до Правил утримання
домашніх собак та котів
в м. Миколаєві
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,
яку несуть власники тваринВідповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, «Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві» громадяни, що є власниками собак, котів і хижих тварин, та посадові особи підприємств, установ і організацій, що утримують собак, котів та хижих тварин, несуть відповідальність у встановленому порядку:
- за порушення вимог щодо вивезення з України та ввезення на її територію об’єктів тваринного світу накладається штраф: на громадян – від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією цих об’єктів, або без такої, і на посадових осіб – від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 88);
- за жорстоке поводження з тваринами, вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі, накладається штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 89);
- за порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог стягується штраф у розмірі: з громадян – від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходу громадян, з посадових осіб – від 3 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 107);
- порушення правил благоустрою території міста, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в місті тягне за собою попередження або накладання штрафу на громадян у розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян і попередження або накладання штрафу на посадових осіб в розмірі від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 152);
- знищення або пошкодження зелених насаджень та інших об’єктів озеленення тягне за собою накладання штрафу у розмірі: на громадян – від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, на посадових осіб – від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 153);
- порушення правил утримання собак і котів тягне за собою попередження або накладання штрафу: на громадян – від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, на посадових осіб у розмірі від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 154);
- ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а також повторне, протягом року, вчинення порушення – тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 154);
- торгівля з рук у невстановлених місцях тягне за собою накладання штрафу у розмірі від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією предмету торгівлі або без такої (ст. 160);
- порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях – тягне за собою попередження або накладання штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 182).
 

Додаток 3
до Правил утримання
домашніх собак та котів
в м. Миколаєві
Площадки
для вигулу домашніх собак по районах містаЦентральний район:
1) територія між учбовим корпусом Національного університету кораблебудування і гуртожитком університету (пр. Героїв Сталінграда, №№ 9, 11);
2) площадка по вул. Артилерійській ріг вул. Набережної;
3) територія між плавбасейном і футбольним майданчиком по пр. Героїв Сталінграда, 4-а;
4) незабудована територія в мкр. Північний;
5) прибудинкові території з тильної або технічної сторони будинку.
 
Заводський район: 
1) прибудинкові території з тильної або технічної сторони будинку.
 
Ленінський район:
1) вул. Китобоїв, 2;
2) дубове урочище (115 мікрорайон);
3) частина території скверу «Пожежник» (вул. Скороходова, вул. Будівельників, пр. Жовтневий);
4) частина території скверу по вул. С.Ізмалкова (біля автокооперативу «Сонячний»);
5) частина території скверу між вул. С.Ізмалкова – вул. Свиридова – вул. 11 Повздовжньою;
6) частина території парку ім. Ленінського комсомолу;
7) територія вул. Залізничної;
8) галявина між вул. Листопадною та вул. К.Маркса;
9) дубове урочище біля школи № 20;
10) територія скверу біля СК «Зоря»-«Машпроект»;
11) територія вул. Космонавтів (біля ринку «Будівельних матеріалів»);
12) галявина між вул. Новобузькою, 101 та вул. Космонавтів, 152;
13) територія вул. Казарського (за цегельним заводом);
14) прибудинкові території з тильної або технічної сторони будинку.
 
Корабельний район:
1) територія вул. Айвазовського ріг вул. Уборевича;
2) територія вул. Радянської Армії (напроти будинку по вул. Артема, 62 з південної сторони);
3) територія вул. Новобудівної (в районі яхт-клубу з південної сторони);
4) площа між автокооперативом «Промінь» та картодромом;
5) прибудинкові території з тильної або технічної сторони будинку.

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: