Мапа порталу

ВИКОНАВЧИЙ_КОМІТЕТ


РІШЕННЯ

№ 581 від 2012-06-11

Про затвердження Умов проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є виконком Миколаївської міської ради,  на 2012 – 2017 роки та проведення таких конкурсів (ВН. ЗМІН. ДО П.3 №780 ВІД 27.07.12)


ВН. ЗМІН. ДО П.3
З метою організації і забезпечення проведення конкурсів по визначенню автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є виконком Миколаївської міської ради, відповідно до ст.35, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Затвердити Умови проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є виконком Миколаївської міської ради, на 2012 – 2017 роки (додаються).
 
2. Провести конкурси з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є виконком Миколаївської міської ради, на 2012 – 2017 роки (далі – конкурси).
 
3. Затвердити перелік об’єктів для проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є виконком Миколаївської міської ради, на  2012 – 2017 роки (додається).
 
4. Голові конкурсного комітету Васюкову Р.О. провести конкурси у першому півріччі 2012 року.
 
5. Управлінню громадських зв’язків Миколаївської міської ради (Скрипніковій) опубліковувати в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про його проведення, яке містить необхідну інформацію згідно вимог встановлених пунктом 28 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081.
 
6. До оголошення результатів конкурсів на міських маршрутах загального користування, включених до переліку об’єктів для проведення конкурсів, перевезення здійснюють перевізники, які були раніше закріплені за ними.
 
Управлінню транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради (Кащенюку) вжити заходів контролю за додержанням перевізниками вимог законодавства України про автомобільний транспорт, виконанням рішень міської ради, виконкому міської ради та розпоряджень міського голови.
 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Васюкова Р.О.


Міський головаВ.Д. Чайка


Затверджено
рішенням виконкому
міської ради
від 11 червня 2011
 №  581
УМОВИ
проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є виконком Миколаївської міської ради, на 2012 – 2017 роки1. Загальні положення
 
1.1. Умови проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є виконком Миколаївської міської ради, на 2012 – 2017 роки (далі - Умови) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і доповненнями затвердженими постановами Кабінету Міністрів України).
Умови визначають затверджені замовником вимоги до автотранспортних засобів, режиму їх роботи при обслуговуванні об'єктів конкурсу та процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є виконком Миколаївської міської ради, на 2012 – 2017 роки (далі - конкурс).
 
2. Умови проведення конкурсу
 
2.1. Конкурсний комітет (постійний орган, утворений організатором - виконкомом Миколаївської міської ради для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу) приймає рішення по визначенню перевізників на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).
Переможець оголошується під час конкурсу із запрошенням на нього всіх претендентів.
Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію рішенням виконкому Миколаївської міської ради протягом не більш як 30 робочих днів з дня проведення конкурсу.
Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:
- дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;
- прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;
- номери та назви об’єктів конкурсу;
- найменування перевізників – претендентів;
- результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;
- рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце;
- рішення про недопущення перевізника-претендента до участі в конкурсі, якщо воно мало місце.
2.2. Об'єктом конкурсу є маршрут міського автобусного сполучення. Перелік об’єктів затверджується рішенням виконкому Миколаївської міської ради.
2.3. У конкурсі можуть брати участь автомобільні пасажирські перевізники – юридичні або фізичні особи – суб’єкти господарювання (далі - претенденти), які на законних підставах використовують у достатній кількості транспортні засоби, що відповідають умовам конкурсу, безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мають відповідний сертифікат, знаходяться в належному технічному і санітарному стані та укомплектовані відповідно до вимог  Правил дорожнього руху.
2.4. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:
подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи в неповному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;
визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;
не відповідають вимогам ст.34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10% для міського сполучення;
пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси;
 
мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії яких мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені в судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);
подали конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».
2.5. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатками 1 або 2, і такі документи:
- виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
- перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;
- копію ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;
- документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
- копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);
- перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
       - анкету відповідно до пункту 32 цього Порядку;
- копія штатного розпису, податкового розрахунку доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1-ДФ) за останні повні два квартали.
2.6. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами. Документи для участі в конкурсі подаються перевізником – претендентом у двох закритих конвертах (пакетах). Конверт (пакет) з позначкою №1, який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття. Конверт (пакет) з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.
У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах №1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.
Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менше як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.
2.7. Інформація про будь – яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників – претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.
2.8. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 29 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», перевіряється організатором та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.
2.9. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь у конкурсі.
2.10. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції претендентів виключно за такими показниками:
- наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);
- наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;
- наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);
- наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;
- наявність та характеристика виробничої бази;
- умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;
- умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;
- умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- досвід роботи перевізника-претендента;
- наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;
- якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору, укладеного на підставі попереднього конкурсу);
- інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності;
- умови контролю за станом здоров’я водіїв.
2.11. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.
Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.
У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а також (для міжміського автобусного маршруту) свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.
Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).
2.12. По мірі фінансових можливостей підприємства організатором встановлюється вимога щодо забезпечення роботи на міських автобусних маршрутах загального користування не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 
3. Документальне оформлення результатів конкурсу
 
3.1. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписується присутнім головою або заступником голови та секретарем конкурсного комітету, і подається організатору.
3.2. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом 5 днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу відповідно до п. 49 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».
3.3. Організатор не пізніше ніж через 30 днів з моменту набрання чинності рішенням конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу договір згідно з обов’язковими умовами визначеного конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом.
У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору, договір укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце. У разі відсутності перевізника-претендента, який посів друге місце, маршрут включається до об’єкта іншого конкурсу.
У договорі визначаються умови перевезень на маршруті відповідно до визначеного об'єкта конкурсу.
Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається на кожний об'єкт конкурсу окремо.
Строк дії договору, який укладається, або дозволу, який видається за результатами конкурсу, становить від трьох до п'яти років.
 
4. Введення в дію рішення конкурсного комітету
та укладання договорів
 
4.1. Організатор має право:
- прийняти рішення про відмову у введенні в дію рішення (чи його окремої частини) конкурсного комітету за окремими об’єктами конкурсу у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації;
- провести конкурс до моменту закінчення строку дії відповідного договору, однак не раніше ніж за три місяці до настання такого моменту;
- достроково розірвати договір з автомобільним перевізником;
- укласти договір з автомобільним перевізником, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце;
- у випадках, передбачених Законом України «Про автомобільний транспорт», укласти договір з автомобільним перевізником (який працює на цьому напрямку) один раз на строк до трьох місяців, після чого виставити об’єкт на конкурс;
- у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасово на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об’єктом конкурсу.
4.2. Контроль за виконанням умов договору здійснює організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.
 
5. Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів
 
5.1. Фінансування проведення конкурсу здійснюється виконкомом Миколаївської міської ради за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.
5.2. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі. Кошторис може розроблятися окремо за видами об'єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик:
         - кількість маршрутів в одному об'єкті конкурсу;
         - наявність в об'єкті конкурсу нових та/або діючих маршрутів.
5.3 Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.
5.4. Кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:
         - підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу;
- розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;
           - організації приймання документів;
           - перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;
- аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;
           - підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;
           - доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів;
           - подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі;
- технічного забезпечення конкурсу, оренди або утримання приміщень для його проведення;
           - виготовлення паспортів автобусних маршрутів.
Кошторис затверджує організатор - виконком Миколаївської міської ради.
5.5. Затверджений організатором кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі.
У разі коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша, ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує виконком Миколаївської міської ради.
5.6. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок виконкому Миколаївської міської ради або робочого органу у розмірі, встановленому організатором для відповідного об’єкта конкурсу.
5.7. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини виконкому Миколаївської міської ради, а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, за певних умов.
5.8. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі у конкурсі, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою, проведенням конкурсу та підготовкою матеріалів, зазначених у пункті 14 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».
5.9. У разі коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:
- за умови відкликання заяви до завершення приймання документів - 80 відсотків плати;
- за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу - 60 відсотків плати.
5.10. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані виконкомом Миколаївської міської ради спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.
___________________________________________________________

Затверджено
рішенням виконкому
міської ради
від 11 червня 2012
№ 581
Перелік об’єктів
для проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є виконком Миколаївської міської ради, на 2012-2017 рокип/п

марш-руту

Назва маршруту

Мінімальна кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху

Періодичність здійснення перевезень

Кількість місць для сидіння пасажирів

 

Загальна пасажиро-місткість

1.

54

«мкр.Матвіївка – ст. Миколаїв-

пасажирський»

10

звичайний режим руху

Цілий рік,

щоденно

від 100 (включно)

2.

57

«сан. «Дубки» – річковий порт»

18

режим

маршрутного таксі

Цілий рік,

щоденно

від 18 (включно)

3.

83

«мкр. Намив – ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»

12

звичайний режим руху

Цілий рік,

щоденно

від 100 (включно)знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: