Мапа порталу

ВИКОНАВЧИЙ_КОМІТЕТ


РІШЕННЯ

№ 464 від 2012-04-27

Про затвердження Порядку демонтажу рекламних засобів у м. Миколаєві


З метою усунення порушень щодо розміщення зовнішньої реклами в місті, забезпечення захисту прав громадян та суб’єктів підприємницької діяльності у сфері зовнішньої реклами, забезпечення належного рівня благоустрою та якісного формування забудови міста, керуючись ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Затвердити Порядок демонтажу рекламних засобів у м. Миколаєві (додається).
 
2. Управлінню громадських зв’язків Миколаївської міської ради (Скрипніковій) опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гуллєра В.І.


Міський головаВ.Д. Чайка


Додаток
до рішення виконкому
міської ради
від 27 квітня 2012
№ 464
ПОРЯДОК
демонтажу рекламних засобів у м. Миколаєві1. Загальні положення
 
1.1. Порядок демонтажу рекламних засобів у м. Миколаєві (далі – Порядок) встановлює процедуру проведення робіт по демонтажу рекламних засобів, встановлених з порушеннями Правил розміщення зовнішньої реклами.
1.2. Порядок діє на всій території м. Миколаєва і є обов’язковим для всіх фізичних та юридичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших організацій, незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості.
 
2. Терміни та поняття
 
У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
- демонтаж – комплекс заходів із розбирання рекламної конструкції, у тому числі самовільно встановленої, її транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання;
- самовільний рекламний засіб – такий, що встановлено без наявності виданого у встановленому законом порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
- Робочий орган з питань розміщення зовнішньої реклами – управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.
 
3. Процедура проведення робіт по демонтажу рекламних засобів, встановлених із порушеннями Правил розміщення зовнішньої реклами
 
3.1. Виявлення самовільних рекламних засобів здійснюється Робочим органом самостійно або на підставі заяв інших юридичних та фізичних осіб, громадських організацій та ради підприємців з питань координації діяльності у галузі зовнішньої реклами.
3.2. Із заявою щодо вжиття заходів реагування, у разі виявлення факту або підозри протизаконного розміщення рекламних засобів, до Робочого органу мають право звертатися фізичні та юридичні особи, громадські організації, галузеві ради підприємців та інші особи.
3.3. Демонтажу згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві підлягають:
а) рекламні засоби, власника яких встановити неможливо;
б) самовільно розміщені рекламні засоби (у разі відсутності дозволу);
в) рекламні засоби, термін дії дозволу на розміщення яких закінчився та відповідної заяви на продовження власником не було подано вчасно згідно з пп. 6.3 Правил;
г) рекламні засоби, що створюють у разі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб або технічний стан рекламного засобу не відповідає вимогам безпеки, а також якщо відповідні порушення чи недоліки не були усунуті у термін, зазначений у приписі Робочого органу згідно з додатком 1;
ґ) рекламні засоби, дозвіл яких скасовується до закінчення строку дії розміщення згідно з пп. 6.2, 7.1 Правил;
д) рекламний засіб перебуває у неналежному санітарному та/або технічному стані (забруднений, погано пофарбований, містить несправні конструктивні елементи тощо), а також у разі неусунення відповідних недоліків у термін, зазначений у приписі Робочого органу.
3.4. У випадках, встановлених підпунктами б), в), г), ґ), д) п. 3.3 даного Порядку, демонтаж рекламних засобів повинен бути проведений розповсюджувачем зовнішньої реклами самостійно за власний рахунок та власними силами у термін, вказаний у приписі Робочого органу згідно з додатком 1.
3.5. Приписи про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами направляються Робочим органом розповсюджувачам зовнішньої реклами в письмовій формі поштою або вручаються уповноваженим представникам розповсюджувачів зовнішньої реклами особисто, під підпис. Копії приписів надсилаються в адміністрації районів Миколаївської міської ради для здійснення контролю за їх виконанням.
3.6. Якщо розповсюджувачем у зазначений в приписі термін були усунені порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Миколаєві, про що останній повідомив у письмовій формі Робочий орган, то демонтаж рекламних засобів не проводиться.
3.7. У разі неможливості встановлення власника рекламного засобу чи невиконання у зазначений термін вимог припису Робочого органу про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами, Робочий орган готує висновки заступнику міського голови щодо факту встановлених порушень та надає пропозиції до проекту відповідного рішення виконкому міської ради, яким визначається перелік рекламних засобів, що підлягають демонтажу із зазначенням місця розташування, терміну проведення демонтажу та виконавця демонтажу. Виконкомом міської ради на черговому засіданні розглядається та приймається відповідне рішення про демонтаж рекламних засобів.
3.8. На підставі рішення виконкому міської ради зазначені міські служби, організації та установи, на яких покладено даним рішенням повноваження, проводять демонтаж рекламних конструкцій. Після прийняття відповідного рішення Робочий орган направляє повідомлення про проведення демонтажу власнику рекламного засобу у письмовій формі. Демонтаж здійснюється без направлення повідомлення, якщо власник рекламного засобу та його юридична адреса невідомі.
У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник рекламного засобу, представник Робочого органу, представники державних органів, міських служб та організацій (адміністрації районів Миколаївської міської ради, КП ММР “Миколаївелектротранс”, відділ ДАІ УМВС України в Миколаївській області, КП “Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва”, ПАТ “Миколаївобленерго”, ММУ УМВС України в Миколаївській області тощо).
Про проведений демонтаж складається та підписується особами, що були присутні при його проведенні, акт проведення демонтажу рекламних засобів за формою згідно з додатком 2, що складається не пізніше наступного дня від дати проведення демонтажу. За необхідності до акта додається фотофіксація місця розташування до та після демонтажу рекламного засобу.
Акт проведення демонтажу складається у 3-х примірниках, один з яких направляється Робочому органу, другий передається власнику засобу, третій – міській службі, організації та установі, яка проводила демонтаж.
3.9. Демонтаж рекламних засобів згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами може здійснюватися без рішення виконкому міської ради та направлення повідомлення розповсюджувачу зовнішньої реклами у випадках, коли експлуатація рекламного засобу створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну третіх осіб на підставі акта огляду технічного стану рекламного засобу за формою згідно з додатком 3. Акт огляду технічного стану рекламного засобу складається Робочим органом у присутності представника адміністрації району Миколаївської міської ради, Державтоінспекції та підписується всіма присутніми особами. Акт надається заступнику міського голови для надання ним доручення міській службі, організації та установі по здійсненню робіт по демонтажу рекламного засобу.
3.10. Власник рекламного засобу має право на повернення демонтованого засобу після звернення до міської служби, організації та установи, що проводила демонтаж, на підставі таких документів:
а) заяви на ім’я директора чи уповноваженої особи про повернення рекламного засобу в довільній формі;
б)  документа, що підтверджує право власності заявника на конкретний демонтований засіб;
в) документа, що підтверджує оплату вимушених витрат міської служби, організації та установи, що проводила демонтаж та заходи, пов’язані з демонтажем рекламного засобу та їх зберіганням;
г) документа, що підтверджує особу власника (або повноваження довіреної особи) демонтованого рекламного засобу.
3.11. Протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви міська служба, організація та установа, що проводила демонтаж готує розрахунок витрат на проведення демонтажу рекламного засобу та його зберігання й вручає його розповсюджувачу зовнішньої реклами.
Видача рекламних засобів здійснюється протягом 5 днів з дня отримання всіх документів згідно з п. 3.10 даного Порядку.
Видача засобів здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику рекламного засобу, а інший залишається в міській службі, організація та установа, що проводила демонтаж. У випадку отримання рекламного засобу уповноваженою особою власника до акта приймання-передачі додається також копія документа, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника рекламного засобу.
Повернення рекламних засобів без відшкодування витрат на проведення демонтажу не допускається.
3.12. Міська служба, організація та установа має право вимагати відшкодування таких витрат згідно з пп. в) п. 3.10 даного Порядку у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом згідно з вимогами чинного законодавства.
3.13. Всі спірні питання вирішуються в судовому порядку згідно з діючим законодавством.
 
_____________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до Порядку
 
 
ПРИПИС № _______
про усунення порушень розміщення зовнішньої реклами
в м. Миколаєві
 
 
м. Миколаїв                                                                “____” __________   20     р.
 
 
Видано розповсюджувачу зовнішньої реклами: _________________________
                                                                                                                                    .
(повне найменування юридичної особи або П.І.П/б фізичної особи)
 
Місцезнаходження (місце проживання): _______________________________
                                                                                                                                    .
На рекламні засоби для розміщення зовнішньої реклами:
                                                                                                                                    .
Адреси розташування рекламних засобів:
__________________________________________________________________
                                                                                                                                    .
 
У результаті перевірки дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві (рішення _______________________________) встановлено такі порушення:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(вказати конкретні порушення з посиланням на відповідні документи,
__________________________________________________________________
що регламентують порядок розміщення реклами в м. Миколаєві)
__________________________________________________________________
 
Обов’язково в термін              днів усунути зазначені у цьому приписі порушення шляхом:
__________________________________________________________________ (вказати конкретні заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених порушень)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Про усунення порушень письмово інформуйте Робочий орган у 5-денний термін.
 
У випадку невиконання у зазначений термін вимог цього Припису, Робочий орган подає інформацію про порушення Правил розміщення зовнішньої реклами обласному управлінню Державної інспекції у справах захисту прав споживачів для притягнення Вас до адміністративної відповідальності та готує висновок заступнику міського голови про необхідність демонтажу рекламного засобу для розміщення зовнішньої реклами службами міста з покладанням на Вас (Вашу організацію) витрат,  пов’язаних з демонтажем рекламних конструкцій та їх зберіганням.
 
Керівник робочого органу                                     _________________________
                                                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові)
М.П.
 
Припис одержав ___________________________________________________
(П.І.П/б керівника або уповноваженого представника
юридичної особи,  П.І.П/б фізичної особи)
 
_____________                                                                       _________________
         (дата)                                                                                                          (підпис)
 
 
Додаток 2
до Порядку
 
АКТ
проведення демонтажу рекламних засобів
 
м. Миколаїв                                                                “____” __________   20     р.
 
Ми, що підписалися нижче:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
 
склали цей Акт про те, що
працівники ________________________________________________________
                    ________________________________________________________
здійснили демонтаж рекламного засобу ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(характеристика демонтованого засобу)
за адресою: __________________________________________________________________
 
на підставі рішення виконкому Миколаївської міської ради
від ____________ № ________________
 
на підставі акта технічного стану конструкції
від ____________ № ________________
 
Рекламний засіб після демонтажу знаходиться у стані: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Демонтований рекламний засіб може бути повернутий її власнику після звернення до ________________________________________ на підставі таких документів:
- заяви на ім’я директора чи уповноваженої особи про повернення рекламного засобу в довільній формі;
- документа, що підтверджує право власності заявника на конкретний демонтований засіб;
- документа, що підтверджує оплату вимушених витрат міської служби, організації та установи, що проводила демонтаж та заходи, пов’язані з демонтажем рекламного засобу та їх зберіганням;
- документа, що підтверджує особу власника (або повноваження довіреної особи) демонтованого рекламного засобу.
 
Інші відмітки присутніх під час проведення демонтажу ____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Цей акт складено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 прим. – Робочому органу з питань розміщення зовнішньої реклами, 1 прим. – _____________________________________, 1 прим. – надсилається (вручається) власнику рекламного засобу (якщо власник або його адреса відомі).
 
Додаток 3
до Порядку
 
АКТ
огляду технічного стану рекламного засобу
 
м. Миколаїв                                                                “____” __________   20     р.
 
Ми, що підписалися нижче:
 
Представник Робочого органу ________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
 
Представник адміністрації району міської ради _________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
 
Представник Державтоінспекції ______________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
 
склали цей Акт про те, що рекламний засіб _____________________________
__________________________________________________________________
(характеристика демонтованого засобу)
за адресою: ________________________________________________________
знаходиться у стані: ________________________________________________
__________________________________________________________________
і підлягає негайному демонтажу, як такий, що створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну третіх осіб.
 
Інші відмітки присутніх під час проведення демонтажу __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Цей акт складено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 прим. – Робочому органу з питань розміщення зовнішньої реклами, 1 прим. – адміністрації району міської ради, 1 прим. – заступнику міського голови (за підпорядкованістю).

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: