Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

26 лютого 2018                                                                           № 178

Про  стан роботи з військового обліку на  

території  міста  Миколаєва  у  2017 році

та  завдання  щодо забезпечення ведення

військового обліку на 2018  рік

 

У відповідності до статті 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", статті 15 Закону України "Про оборону України", статей 33, 38 Закону України "Про військовий обов'язок                  і військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015  № 45-дск "Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час", постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних", розпорядження голови облдержадміністрації від 29.12.2017 № 587-р "Про стан військового обліку на території Миколаївської області за 2017 рік та завдання у сфері військового обліку на 2018 рік", на підставі результатів проведених перевірок стану військового обліку у 2017 році, з метою забезпечення належної організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних на території міста  Миколаєва, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Адміністраціям районів Миколаївської міської ради (Дмитруку, Цуканову, Гладун, Березі), відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради (Кондратьєву) спільно з районними військовими комісаріатами міста Миколаєва організувати роботу щодо забезпечення ведення військового обліку на відповідній адміністративній території з урахуванням виявлених недоліків та пропозицій, що зазначені у Витягу з інформації районних військових комісаріатів міста Миколаєва про стан військового обліку на території міста Миколаєва у  2017 році (додаток 1).

 

 

2. Відділу кадрів Миколаївської міської ради (Кузьмичовій),   керівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради, які                       є юридичними особами, керівникам комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, які належать до сфери управління виконавчих органів Миколаївської міської ради, організувати роботу щодо виконання    в повному обсязі вимог чинного законодавства України з питань військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації і воєнний час, вжити заходів щодо усунення виявлених у 2017 році недоліків з питань військового обліку.

 

3. Відділу кадрів Миколаївської міської ради (Кузьмичовій), відділу       з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії                              з правоохоронними органами Миколаївської міської ради (Кондратьєву)        із залученням представників районних військових комісаріатів міста організувати навчання з питань організації і ведення військово-облікової роботи посадових осіб та працівників, які відповідно до наказів керівників     відповідають за організацію і ведення військового обліку та бронювання     у виконавчих органах Миколаївської міської ради, на підприємствах,            в установах, організаціях та закладах, що належать до сфери управління виконавчих органів Миколаївської міської ради.

 

4. Затвердити Завдання щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території міста Миколаєва  на 2018 рік (додається).

 

5. Затвердити План перевірок стану військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях та закладах міста Миколаєва на 2018 рік (додається).

 

6. Затвердити План звіряння облікових даних призовників та військовозобов'язаних, працюючих на підприємствах, в установах, організаціях та закладах міста Миколаєва на 2018 рік (додається).

 

7. Утворити районні комісії з питань перевірки стану військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях та закладах міста Миколаєва (далі – комісії) у складі згідно з додатком 2 та організувати їх роботу у відповідності до затверджених планів та Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016           № 921.

 

8. Головам комісій організувати роботу з перевірки стану військового обліку на території міста Миколаєва згідно із затвердженим Планом перевірок стану військового обліку в установах, організаціях та закладах міста Миколаєва на 2018 рік у відповідності до вимог чинного законодавства України з питань військового обліку та бронювання.

 

9. Адміністраціям районів Миколаївської міської ради (Дмитруку, Цуканову, Гладун, Березі) організувати доведення через районні  військові комісаріати міста до керівників підприємств, установ, організацій та     закладів міста Миколаєва Плану перевірок стану військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях та закладах  міста  Миколаєва на 2018 рік та Завдання щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території міста Миколаєва  на 2018 рік.

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови.

 

Секретар міської ради                                                                    Т.В. Казакова                                   

 

 

Додаток 1

до рішення виконкому                

Миколаївської міської ради

від 26 лютого 2018

№ 178

 

ВИТЯГ

з інформації районних військових комісаріатів міста Миколаєва

про стан військового обліку на території міста Миколаєва у  2017 році

 

У відповідності до вимог п. 78 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921, на виконання рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.01.2017 № 75, з метою створення на території міста Миколаєва військового резерву людських ресурсів та забезпечення заходів щодо своєчасного і повного переведення Збройних Сил України на організацію і штати воєнного часу в особливий період, районними військовими комісаріатами міста Миколаєва спільно з виконавчими органами Миколаївської міської ради протягом 2017 року проведено роботу з уточнення військово-облікових даних щодо військовозобов’язаних і призовників та перевірки стану військового обліку і бронювання на підприємствах, в установах, організаціях та закладах обласного центру (далі – підприємства).

Відповідно до затверджених планів, протягом 2017 року військовими комісаріатами міста проведено звіряння облікових даних на 820 підприємствах, уточнені облікові дані на 13512 призовників і військовозобов'язаних, відновлено на військовому обліку 2173 військовозобов'язаних і офіцерів запасу.

За результатами звіряння облікових даних викликано до військових коміса-ріатів та проведено медичне обстеження 4119 військовозобов'язаних і офіцерів запасу, видано (замінено, поновлено) 3602 військово-облікових документи, призначено за результатами обстеження до команд на військовий час 3290 військовозобов'язаних і офіцерів запасу.

Завдяки співпраці районних військових комісаріатів міста, підрозділів ДМС України в Миколаївській області та департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради райвійськкоматами міста протягом 2017 року додатково отримані відомості по 1532 громадянах, які звернулись з питань реєстрації (зняття реєстрації) місця проживання.

Спільними комісіями райвійськкоматів міста та районних адміністрацій Миколаївської міської ради протягом 2017 року перевірено стан військового обліку на 220 підприємствах міста, з них:

- у Заводському районі на 36;

- у Корабельному районі на 54;

- в Інгульському районі на 74;

- у Центральному районі на 56.

Згідно із затвердженими планами та позапланово проведені інструкторсько-методичні заняття з працівниками підприємств, відповідальними за ведення військового обліку і бронювання, всього до занять залучено представників  257  підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності.

 

Військовими комісаріатами міста спільно з органами місцевого самовряду-вання протягом 2017 року вжито заходів щодо розшуку та притягнення до від-повідальності громадян за порушення правил військового обліку. За результа-тами адміністративної практики у 2017 році районними військовими комісарами міста Миколаєва винесено 788 постанов про притягнення посадових осіб та громадян до адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного законодавства України з питань військового обліку, з них по районах міста:

- у Заводському районі – 164;

- у Корабельному районі – 212;

- в Інгульському районі – 208;

- у Центральному – 204.

Під час перевірок структурних підрозділів ГУНП в Миколаївській області окрема увага приділялася виконанню вимог ч. 3 ст. 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо забезпечення своєчасного реагу-вання та ефективності заходів з реалізації звернень військових комісаріатів та органів місцевого самоврядування стосовно розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Ситуація з цього питання практично не вирішується, підрозділи поліції роз-шук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, не здійснюють, до військових комісаріатів відомості про виявлених громадян, які повинні перебувати на військовому обліку, не надсилають, а також не надають повідомлення про проведення досудового слідства, що проводиться у відношенні військовозобов’язаних та призовників.

Протягом 2017 року до районних відділів ГУНП в Миколаївської області для здійснення розшуку, затримки та доставки до військових комісаріатів призов-ників військкоматами міста було направлено матеріалів по 3726 громадянах, з яких жоден не був розшуканий та доставлений до військових комісаріатів.

Спільними комісіями райвійськкоматів міста та районних адміністрацій Миколаївської міської ради протягом 2017 року перевірено стан військового обліку на 220 підприємствах міста, з них:

- у Заводському районі на 36;

- у Корабельному районі на 54;

- в Інгульському районі на 74;

- у Центральному районі на 56.

У ході роботи комісій на підприємствах міста перевірялись  питання щодо:

- стану організації роботи з військового обліку і бронювання;

- наявності і стану відпрацювання документації з військового обліку і бронювання військовозобов'язаних;

- уточнення і звіряння військово-облікових даних;

- виявлення та постановки на військовий облік громадян, які не досягли граничного віку перебування у запасі;

- своєчасність та якість виконання вимог військових комісаріатів щодо забезпечення явки військовозобов'язаних до РВК;   

- вжиття заходів адміністративного впливу стосовно посадових осіб та громадян, які порушують правила військового обліку;

- здійснення методичного забезпечення військово-облікової роботи на підприємствах тощо.

 

Під час проведення у 2017 році перевірок стану військового обліку та бро-нювання військовозобов’язаних, на частині підприємств, установ, організацій та закладів, що перевірялися, виявлені недоліки та проблемні питання:

-  призначення відповідальних за військовий облік здійснено з порушенням вимог п.11 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (далі – Порядок); 

-   накази про призначення відповідальних за ведення військового обліку складені не на працівників відділу кадрів;

-  відповідальні працівники не в повному обсязі забезпечені нормативними документами з питань організації і ведення військового обліку і бронювання;

-  не заведені Журнали перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах, організаціях та звіряння їх облікових даних з даними військових комісаріатів;

-  оформлені особові картки форми П-2 та форми П-2 ДС застарілого зразка, у картках відсутні фото військовозобов'язаних, даних для проведення звірки недостатньо;

-  несвоєчасно складені і затверджені плани роботи на рік, деякі документи оформлені російською мовою; 

-  не в повному обсязі проведені звірки облікових даних з військкоматами міста Миколаєва; 

- не всі житлово-експлуатаційні організації, зокрема об’єднання співвлас-ників багатоквартирних будинків надають необхідні відомості про призовників     і військовозобов'язаних військовим комісаріатам. Сповіщення призовників і  військовозобов'язаних про виклик до військових комісаріатів проводиться формально або не проводиться взагалі;

- оповіщення на вимогу військових комісаріатів призовників і військово-зобов'язаних про їх виклик до військового комісаріату здійснюється без видачі відповідних наказів (розпоряджень) керівників, що не надає можливості забезпечити їх своєчасне прибуття за цим викликом;

- несвоєчасне або взагалі відсутнє повідомлення районними судами міста військових комісаріатів про призовників, кримінальні справи стосовно яких розглядаються судом, про винесені призовникам та військовозобов’язаним вироки, які набрали законної сили, несвоєчасне надсилаються до РВК посвід-чення про приписку призовників та військові квитки військовозобов’язаних, засуджених до позбавлення волі;

- під час прийняття на роботу (навчання) не завжди перевіряються у грома-дян наявність (або правильність оформлення) військово-облікових документів;

- повідомлення в семиденний строк до військових комісаріатів про призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи, не надсилаються;

- вилучення військово-облікових документів у призовників і військово-зобов’язаних для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час  здійснюється з порушенням Порядку;

- зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи  і  посади  призовників і військовозобов’язаних, не вносяться  у  п’ятиденний термін до особових карток працівників, про відповідні зміни до 5 числа щомісяця військові комісаріати не повідомляються;

- матеріали стосовно доведення до призовників і військовозобов’язаних правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних згідно з вимо-гами Порядку відсутні;

- заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час своєчасно не проводяться, військові квитки у військовозобов’язаних для оформлення бронювання не вилучаються, розписки про вилучення військових квитків у військовозобов’язаних відсутні;

- списки військовозобов'язаних, на яких оформлюються відстрочки від призову у воєнний час відповідно до переліків посад і професій, не складаються, плани заміни працівників, які вибувають у разі мобілізації та у воєнний час, не розробляються.

 

ВИСНОВОК:

 

Вжиті протягом 2017 року на території міста Миколаєва районними військо-вими комісаріатами міста за сприяння виконавчих органів Миколаївської міської ради, інших підпорядкованих структур спільні заходи з організації, ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та здійснення контролю за його станом дозволило військовим комісаріатам провести уточнення військово-облікових даних, поновлення на військовому обліку призовників, військово-зобов’язаних і офіцерів запасу, здійснити перевірку стану військового обліку на підприємствах міста, відповідно до планів перевірки.

Водночас, для забезпечення належної організації військово-облікової роботи на території міста Миколаєва необхідно продовжити планову і послідовну спільну роботу органів військового управління, органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, інших зацікавлених органів та структур, забезпечити вжиття необхідних спільних заходів щодо усунення виявлених недоліків в організації та ведення військового обліку.

Головною метою роботи з організації та ведення військового обліку призов-ників і військовозобов’язаних на території міста Миколаєва у 2018 році залиша-ється повне і якісне охоплення військовим обліком громадян України, вдоскона-лення системи військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях та закладах міста, забезпечення достовірності облікових даних військовозобов’яза-них для гарантованого проведення розгортання та комплектування Збройних Сил України під час мобілізації.

 

 

Начальник відділу з організації оборонної

і мобілізаційної роботи та взаємодії

з правоохоронними органами

Миколаївської міської ради                                                    О.О. Кондратьєв                   

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому Миколаївської міської ради

від 26 лютого 2018

№ 178

 

ЗАВДАННЯ

щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території міста Миколаєва на 2018 рік

 

Головним завданням в організації військово-облікової роботи на території міста Миколаєва вважати повне охоплення військовим обліком громадян, які підлягають постановці та перебуванню на військовому обліку військовозобов'язаних і призовників, організація дієвої взаємодії органів військового командування, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та інших органів державної виконавчої влади із забезпечення та вдосконалення системи військового обліку на території міста.

 

пп

Найменування заходів

Строк проведення

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

І. Організаційні заходи

1.

Забезпечення та вжиття у межах повноважень, наданих законодавством України, завдань і заходів з організації та ведення військово-облікової роботи на відповідній території.

Протягом

2018 року

Адміністрації районів Миколаївської міської ради спільно з військовими комісаріатами міста

2.

Забезпечення у відповідності до вимог чинного законодавства організації і ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних та проведен-ня бронювання військовозобов'язаних у виконавчих органах Миколаївської міської ради, на комунальних підприємствах міста та в інших підпоряд-кованих установах, організаціях та закладах.

Протягом

2018 року

Відділ кадрів Миколаївської міської ради, керівники виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів міста

3.

Забезпечення методичного супроводження та навчання посадових осіб та працівників виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств та закладів, а за необхідністю – інших підприємств, установ та організацій, з питань військово-облікової роботи.

Відповідно

до планів навчання

або за необхідністю

Відділ кадрів Миколаївської міської ради, відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними орга-нами Миколаївської міської ради, військові комісаріати міста

1

2

3

4

4.

Здійснення необхідного контролю за станом військового обліку на відпо-відній території та у підвідомчих структурах, вжиття заходів щодо своє-часного усунення виявлених недоліків та порушень правил військового обліку.

Відповідно до затверджених пла-нів перевірки або

за необхідністю

Районні військові комісаріати міста за участю адміністрацій районів Миколаївської міської ради

5.

Здійснення регулярного контролю стану військово-облікової роботи та перевірка питань організації і ведення військового обліку і бронювання у виконавчих органах Миколаївської міської ради.

Відповідно

до плану перевірок

Відділ кадрів Миколаївської міської ради

6.

Проведення інструкторсько-методичного заняття з посадовими особами виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, інших підпорядкованих структур, які відповідають за ведення військового обліку, з питань організації і ведення військового обліку і бронювання.

Лютий

Відділ кадрів Миколаївської міської ради, відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними орга-нами Миколаївської міської ради, військові комісаріати міста

7.

Проведення інструкторсько-методичного заняття з посадовими особами виконавчих органів Миколаївської міської ради, які відповідають за ведення військового обліку, з питання надання щорічного звіту.

Листопад

Відділ кадрів Миколаївської міської ради

8.

Розгляд питань про стан військового обліку військовозобов’язаних і призов-ників та бронювання військовозобов’язаних на спільних нарадах за участю міського голови, заступників міського голови, голів адміністрацій районів Миколаївської міської ради, керівників підприємств, установ, закладів та військових комісаріатів міста.

Протягом року

за необхідністю

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, відділ з організації оборонної і мобілі-заційної роботи та взаємодії з правоохорон-ними органами Миколаївської міської ради

9.

За результатами проведених перевірок стану військового обліку на території міста доведення до підприємств, установ, організацій та закладів міста оглядів, аналізів та іншої інформації про виявлені недоліки в організації цієї роботи.

Протягом  року

Військові комісаріати міста

10.

Забезпечення виконання правил військового обліку та встановлених законо-давством України обов'язків щодо організації та ведення військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях міста. Надання всебічного сприяння військовим комісаріатам міста у проведенні перевірок стану військового обліку, вжиття вичерпних заходів щодо своєчасного усунення виявлених недоліків і  порушень у військово-облікові роботі.

Протягом року

Керівники підприємств, установ, організацій та закладів

11.

Забезпечення виконання планів звіряння облікових даних призовників та військовозобов'язаних, працюючих на підприємствах, в установах, органі-заціях та закладах міста Миколаєва на 2018 рік.

Протягом року

Керівники виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій та закладів міста


1

2

3

4

12.

Забезпечення виконання Програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2018-2020 роки у частині фінансування заходів райвійськкоматів міста із забезпечення обліково-призовної та військово-облікової роботи, організації роз'яснювальних заходів та рекламування військової служби.

Постійно

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, відділ з організації оборонної і мобілі-заційної роботи та взаємодії з правоохорон-ними органами Миколаївської міської ради

       13.

Забезпечення функціонування системи оповіщення військовозобов'язаних, штабів оповіщення підприємств, комплектування їх навченим особовим складом та необхідною документацією.

Постійно

Керівники виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій та закладів, районні військові комісаріати міста

14.

Організація та здійснення заходів щодо оповіщення в установленому порядку військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів, сприяння їх своєчасній явці за цим викликом.

При отриманні розпорядження РВК

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, керівники підприємств, установ, органі-зацій та закладів міста

15.

Організація взаємодії та здійснення заходів з розшуку громадян, які ухиля-ються від виконання військового обов’язку, їх затримання та доставки до відповідних військових комісаріатів.

Протягом року

Районні військові комісаріати міста, органи Національної поліції за сприяння адміні-страцій районів Миколаївської міської ради

16.

Надання інформації до військових комісаріатів міста про реєстрацію, лікві-дацію та банкрутство підприємств, установ та організацій, які перебувають на території міста.

Протягом року щомісяця до 5 числа (за наявністю)

Органи юстиції та статистики міста за спри-яння виконавчих органів міської ради

ІІ. Заходи щодо військового обліку військовозобов’язаних і призовників

17.

Забезпечення повноти та якості військового обліку військовозобов’язаних і призовників та здійснення бронювання військовозобов’язаних згідно з вимогами нормативно-правових актів та методичних рекомендацій.

Протягом року

Відповідальні за ведення військового обліку на підприємствах, в установах і організаціях

18.

Інформування військових комісаріатів про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військово-облікової роботи.

У 7-денний термін

Керівники підприємств, установ, організацій, закладів міста

19.

Своєчасне внесення змін до списків військовозобов’язаних працівників у разі кадрових змін.

У разі

кадрових змін

Відповідальні за ведення військового обліку на підприємствах, в установах і організаціях

20.

Здійснення перевірки наявності у претендентів на зайняття вакантних посад  необхідних військово-облікових документів з метою встановлення факту перебування їх на військовому обліку за місцем проживання.

При прийомі документів для працевлаштування

Працівники кадрових органів підприємств, установ, організацій, закладів міста

 

21.

Забезпечення прийняття на роботу військовозобов’язаних після взяття їх на військовий облік в установленому порядку, заведення на них особових карток встановленої форми.

При прийомі

на роботу

Працівники кадрових органів підприємств, установ, організацій, закладів міста

 

22.

Забезпечення ведення особових карток працюючих призовників та військо-возобов’язаних у суворій відповідності до вимог чинного законодавства.

Протягом року

Відповідальні за ведення військового обліку на підприємствах, в установах і організаціях


1

2

3

4

23.

Забезпечення своєчасного надання до військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних військовозобов’язаних, у тому числі про прий-нятих на роботу (звільнених з роботи).

При зміні

облікових даних

Відповідальні за ведення військового обліку на підприємствах, в установах і організаціях

24.

Складення і подання до районних військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до  призивних дільниць

До 1 грудня

Керівники установ, підприємств, організацій, навчальних закладів

        25.

Проведення звіряння облікових даних особових карток працівників з їх військово-обліковими документами.

Раз на рік

до 20 квітня

Відповідальні за ведення військового обліку на підприємствах, в установах і організаціях

26.

Проведення звіряння даних особових карток працюючих призовників і військовозобов’язаних  з обліковими даними військових комісаріатів.

Раз на рік згідно

з графіком

Відповідальні за ведення військового обліку на підприємствах, в установах і організаціях

27.

Вилучення з картотеки карток на військовозобов’язаних, що підлягають виключенню з військового обліку за віком.

До 15 грудня

Відповідальні за ведення військового обліку на підприємствах, в установах і організаціях

28.

Своєчасне внесення до особових карток військовозобов’язаних змін щодо їхнього сімейного стану, місця проживання, службового стану та освіти і своєчасне направлення повідомлень про ці зміни до військових комісаріатів.

За необхідністю

Відповідальні за ведення військового обліку на підприємствах, в установах і організаціях

29.

Надання військовим комісаріатам інформації про зміну військовозобов’яза-ними і призовниками прізвища, імені та по батькові, факти реєстрації смерті громадян чоловічої статі та вилучення військових облікових документів, пільгових посвідчень.

Щомісяця

до 5 числа

Відділи реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юсти-ції у Миколаївській області (за узгодженням)

30.

Забезпечення ведення журналу обліку результатів перевірок стану війсь-кового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних військових комісаріатів

Постійно

Керівники установ, підприємств, організацій, навчальних закладів

31.

Забезпечення оформлення та розміщення на підприємствах, в установах, організаціях та закладах стендів, наочної агітації з питань військового обліку, бронювання та проходження військової служби за контрактом.

До 01 березня

Відповідальні за ведення військового обліку   у виконавчих органах міської ради, на під-приємствах, в установах і організаціях

32.

Забезпечення виконання встановлених правил під час здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання (перебування) призовників та військо-возобов’язаних.

Встановлення тісної взаємодії з цих питань з районними військовими комісаріатами міста, забезпечення навчання та методичне супроводження працівників виконавчих органів міської ради.

Постійно

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, районні військові комісаріати міста

 

  

1

2

3

4

33.

Забезпечення регулярного надходження до районних військових комісаріатів повідомлень про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних.

Щомісяця

до 5 числа

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

34.

Забезпечення надання інформації до районних військових комісаріатів щодо осіб, які отримали громадянство України та повинні бути взяті на військовий облік.

У разі надходження інформації

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

35.

Забезпечення проведення встановленим порядком бронювання прийнятих на роботу військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

У 10-денний

термін

Відповідальні за ведення військового обліку   у виконавчих органах міської ради, на під-приємствах, в установах і організаціях

36.

Здійснення анулювання відстрочок від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаним працівникам, що втратили на це право, та своєчасного інформування про це військових комісаріатів.

У 7-денний

термін

Відповідальні за ведення військового обліку   у виконавчих органах міської ради, на під-приємствах, в установах і організаціях

37.

Подання до військового комісаріату повідомлень про зарахування заброньо-ваних військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік.

За необхідністю

Відповідальні за ведення військового обліку   у виконавчих органах міської ради, на під-приємствах, в установах і організаціях

38.

Забезпечення обліку та зберігання бланків спеціального військового обліку.

Постійно

Відповідальні за ведення військового обліку   у виконавчих органах міської ради, на під-приємствах, в установах і організаціях

39.

Уточнення плану вручення посвідчень, списків уповноважених по врученню посвідчень.

Щокварталу

Відповідальні за ведення військового обліку   у виконавчих органах міської ради, на під-приємствах, в установах і організаціях

ІІІ. Надання звітності з питань військового обліку та бронювання

40.

Забезпечення надання необхідної інформації щодо стану військового обліку та бронювання на запити виконавчих органів міської ради та районних  військових комісаріатів міста.

Протягом

2018 року

Керівники установ, підприємств, організацій, закладів міста

41.

Складання та погодження в районному військовому комісаріаті звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, заброньованих згідно з переліками посад та професій, станом на 1 січня відповідного року за формою, згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 45.

До 20 грудня

 

Відповідальні за ведення військового обліку   у виконавчих органах міської ради, на під-приємствах, в установах і організаціях

 

 

1

2

3

4

42.

Надання звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, забро-ньованих згідно з переліками посад та професій, станом на 1 січня відповід-ного року та інформації про стан роботи щодо військового обліку та броню-вання військовозобов’язаних до облдержадміністрації і районних військових комісаріатів.

До 25 грудня

 

Відповідальні за ведення військового обліку   у виконавчих органах міської ради, на під-приємствах, в установах і організаціях

ІV.  Виконання інших заходів

43.

Забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій змін в зако-нодавстві стосовно питань військового обліку та бронювання. Проведення роз'яснювальної роботи та навчання відповідальних осіб та керівників.

За необхідністю

Адміністрації районів Миколаївської міської ради спільно з військовими комісаріатами міста

44.

Участь у навчаннях, семінарах, заняттях з питань організації та ведення військово-облікової роботи і бронювання.

Протягом року за планами навчання

 

Відповідальні за ведення військового обліку   у виконавчих органах міської ради, на під-приємствах, в установах і організаціях

45.

Проведення роз’яснювальної роботи з працюючими військовозобов’язаними і призовникам щодо безумовного виконання вимог законодавства України з питань військового обов'язку та правил військового обліку.

При прийомі

на роботу та за окремим планом

Керівники кадрових органів, відповідальні особи за ведення військового обліку у вико-навчих органах міської ради, на підприємст-вах, в установах і організаціях

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому Миколаївської міської ради

від 26 лютого 2018

№ 178

 

ПЛАН

перевірок стану військового обліку на підприємствах, в установах,

організаціях та закладах міста Миколаєва на 2018 рік

 

пп

Назва  підприємства, установи, організації, закладу

Дата перевірки

1

2

3

1. Заводський район

1.

КП Миколаївської міської ради "Миколаївелектротранс"

червень

2.

ПАТ "Завод "Екватор"                                                                                                                                                                                                           

липень

3.

Філія державної установи "Держгідрографія" "Миколаївський район "Держгідрографії"                                                                                                                                                              

серпень

4.

Колективне підприємство "Миколаївліфт"

вересень

5.

ТОВ "Миколаївський завод залізобетонних виробів"

жовтень

6.

Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету  залізничного  транспорту  імені  академіка       В. Лазаряна                                                                                                       

жовтень

7.

ПАТ "Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій"

липень

8.

Миколаївське вище училище фізичної культури                                                                                                                                                                                                          

квітень

9.

ТОВ "Екотранс"

листопад

10.

Вище професійне училище № 21

квітень

11.

ДП "Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

серпень

12.

Миколаївський професійний суднобудівельний ліцей імені героя Радянського Союзу В.О. Гречишникова                                                                                                                                            

квітень

13.

ТОВ "Дунайська судноплавно-стивідорна компанія"

вересень

14.

ТОВ "Амальгама Люкс"

березень

15.

Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"                                                                                                                                                                                 

березень

16.

Миколаївський юридичний коледж НУ "ОЮА"

травень

17.

Миколаївський інститут права НУ "ОЮА"

травень

18.

Відокремлений підрозділ Київської державної академії водного транспор-ту імені Гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного "Миколаївське ПТУ "Морехідна школа"

березень

19.

Миколаївське професійно-технічне училище № 4 Миколаївського комп-лексу Національного університету "Одеська юридична академія"

травень

20.

ТОВ "Ойлтранстермінал"

листопад

2. Корабельний район

1.

Миколаївське відділення ПАТ "Сан Інбев Україна"

січень

2.

ТОВ "Елеваторпромсервіс"

січень

3.

Корабельний  відділ поліції ГУНП в Миколаївській області

лютий

4.

КП "Вітовська районна стоматологічна поліклініка"

лютий

5.

ДП "Стивідорна компанія "Ольвія"

лютий

6.

Філія "Октябрьск" ДП "Адміністрація морських портів України" (адміні-страція спеціалізованого морського порту "Октябрьск")

березень

7.

ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера"

березень

8.

ТОВ "Зерновий термінал "Ніка-Тера"

березень1

2

3

9.

Миколаївський економічний ліцей № 1

квітень

10.

Вітовська центральна районна лікарня

квітень

11.

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7"

травень

12.

ТОВ "Лакомка"

травень

13.

Корабельний районний суд м. Миколаєва

червень

14.

Жовтневий районний суд Миколаївської області

червень

15.

Вітовська райдержадміністрація

липень

16.

Вітовський районний центр зайнятості

липень

17.

ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП"

серпень

18.

ТОВ "Епіцентр-плюс"

серпень

19.

Філія "Миколаївська" приватного підприємства "Таврія плюс"

серпень

20.

Вітовська районна рада

вересень

21.

КП "Обрій-ДКП"

вересень

22.

ТОВ "Мале спільне підприємство "Незалежна телекомпанія "Норма-центр"

жовтень

23.

ПП "Висотник"

жовтень

24.

Корабельний районний центр зайнятості

листопад

25.

ТОВ "Металург Півдня"

листопад

26.

КП "Сантехнік"

грудень

27.

Вітовський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

грудень

3. Центральний район

1.

Миколаївська обласна рада

лютий

2.

Комунальний заклад "Миколаївська міська стоматологічна поліклініка"

лютий

3.

Апеляційний суд Миколаївської області

березень

4.

Дитяча художня школа

березень

5.

Державний ВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж"

березень

6.

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

квітень

7.

Чорноморський національний університет імені П. Могили

квітень

8.

Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

квітень

9.

Миколаївська філія ПАТ "Укртелеком"

травень

10.

Миколаївська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпій-ського резерву з фехтування

травень

11.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

травень

12.

Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївській області

червень

13.

Головне управління державної казначейської служби України у Миколаїв-ській області

червень

14.

Управління державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області

липень

15.

Редакція Миколаївської районної газети "Маяк"

липень

16.

Міський культурно-спортивний комплекс

серпень

17.

Центр олімпійської підготовки з пріоритетних видів спорту

серпень

18.

Миколаївський академічний художній російський драматичний театр

вересень

19.

Миколаївський обласний театр ляльок

вересень

20.

Міська лікарня № 4

вересень

21.

ТОВ "Терра Ника"

жовтень

22.

Філія "Дельта-Лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України"

жовтень

23.

Виконком Миколаївської міської ради

жовтень

24.

Філія ПАТ "Миколаївобленерго" Миколаївського району

листопад

25.

ДП "Дельта-Лоцман"

листопад

26.

Миколаївська міська організація "Товариство Червоного Хреста України"

листопад

27.

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області

грудень

 

 


1

2

3

4. Інгульський район

1.

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України

лютий

2.

Управління МД УД ППЗ "Укрпошта"

лютий

3.

ТДВ "Миколаївбудмеханізація"

лютий

4.

ТОВ "Металбуд"

лютий

5.

ТОВ "Завод Промстан"

лютий

6.

ТОВ "Оріон-авто"

березень

7.

ТОВ "Миколаїв-авто"

березень

8.

МКП "Миколаївводоканал"

березень

9.

ТОВ "Ківіт плюс"

березень

10.

ПРАТ "Лакталіс-Миколаїв"

березень

11.

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"

березень

12.

Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області

березень

13.

Миколаївський професійний промисловий ліцей

квітень

14.

ДП "НВКГ "Зоря"-"Машпроект"

квітень

15.

ТОВ "Фрост-Миколаїв"

квітень

16.

ТОВ "Кромаг"

квітень

17.

ТОВ "Донхімтранс"

квітень

18.

ТОВ "Миколаївський хлібзавод № 1"

квітень

19.

Миколаївська обласна філармонія

квітень

20.

Миколаївське дорожньо-експлуатаційне ДП "Миколаївавтодор"

травень

21.

КП "Дорога"

травень

22.

ТОВ "Миколаївавтодор"

травень

23.

ТОВ "Миколаївдортранс"

травень

24.

Миколаївський обласний онкологічний диспансер

травень

25.

Миколаївська обласна дитяча лікарня

травень

26.

ТОВ "Автоцентр на будівельників"

травень

27.

ТОВ "Нова логістика Півдня"

червень

28.

КП "Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки № 1"

червень

29.

Товариство з додатковою відповідальністю "Миколаївський ДБК"

червень

30.

ПАТ по газопостачанню та газифікації "Миколаївгаз"

червень

31.

КП ММР "Стоматологія № 3"

червень

32.

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1"

червень

33.

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"

серпень

34.

"Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підпри-ємство"

серпень

35.

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

серпень

36.

Інгульський районний суд м. Миколаєва

серпень

37.

Обласна дитяча інфекційна лікарня

серпень

38.

Міська лікарня № 3

вересень

39.

Миколаївський базовий медичний коледж

вересень

40.

Миколаївська обласна інфекційна лікарня

вересень

41.

Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

вересень

42.

ТОВ "Вікра"

вересень

43.

ТОВ "Агро-Юг-сервіс"

вересень

44.

ТОВ "Проспер Телеком Енерджи"

вересень

45.

ТОВ "Н-авто"

вересень

46.

ТОВ "Роскосметика"

вересень

47.

ТОВ "Швейна фабрика "Текстиль-2000"

жовтень

48.

ПП "Охранное агентство "Дон-Юг"

жовтень

 

 1

2

3

49.

ТОВ АТ "Кольчуга"

жовтень

50.

КЖЕП Миколаївської міської ради "Зоря"

жовтень

51.

ПП "Продовольча компанія "Золотой теленок"

жовтень

52.

ПАТ "Миколаївбудтранс"

жовтень

53.

ЖКП ММР "Південь"

жовтень

54.

Миколаївський обласний вузол спецзв’язку

жовтень

55.

ТОВ "Транс-сервіс"

жовтень

56.

ДП "Миколаївський експертно-технічний центр держпраці"

жовтень

57.

Інгульське об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області

листопад

58.

Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області

листопад

59.

Філія Миколаївського обласного управління ВАТ "Державний ощадний банк України"

листопад

60.

Державна податкова інспекція в Інгульському районі м. Миколаєва ДФС України

листопад

61.

"Державне південне виробничо-технічне підприємство"

листопад

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому Миколаївської міської ради

від 26 лютого 2018

№ 178

 

ПЛАН

звіряння облікових даних призовників та військовозобов'язаних,

працюючих на підприємствах, в установах, організаціях та закладах

міста Миколаєва на 2018 рік

 

пп

Назва  підприємства

Дата звіряння

 
 

1

2

3

 

1. Заводський район

 

1.

Миколаївська філія ДП "Адміністрація морських портів України" (адміні-страція Миколаївського морського порту)                                                                                                                         

лютий

 

2.

ПАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль"

лютий

 

3.

Міський територіальний центр соціального обслуговування                                                                                             

лютий

 

4.

ТОВ "Дунайська судноплавно-стивідорна компанія"

лютий

 

5.

ПП "Технозбут"

лютий

 

6.

Колективне підприємство "Миколаївліфт"

лютий

 

7.

ТОВ "Амальгама ЛЮКС"

лютий

 

8.

ТОВ "Евері"

лютий

 

9.

Мале приватне підприємство "ТФТ"

березень

 

10.

ТОВ "Арт софт"

березень

 

11.

ТОВ "Владам-Юг"

березень

 

12.

ТОВ "Юг-станкосервіс"

березень

 

13.

Дочірнє підприємство "Торжок"

березень

 

14.

Дочірнє підприємство "ПКБ  "Чорноморсуднопроект"

березень

 

15.

ТОВ "Лайла"

березень

 

16.

ТОВ "Ноу-Хау"                                                                                                                                                                                                         

березень

 

17.

Обласна державна телерадіокомпанія

березень

 

18.

ТОВ "Телец-ВАК"

березень

 

19.

Комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчаль-них закладах

березень

 

20.

ТОВ "Телерадіокомпанія "Краєвид"

березень

 

21.

ПАТ "Миколаївобленерго"

квітень

 

22.

Філія ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Мико-лаївський портовий елеватор"                                                                                                                             

квітень

 

23.

ПАТ "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"

квітень

 

24.

ТОВ "Нова європейська компанія"

квітень

 

25.

ТОВ "Миколаївський завод залізобетонних виробів"

квітень

 

26.

ПАТ "Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій"

квітень

 

27.

ТОВ "Стивідорна компанія "Нікмет-Термінал"

квітень

 

28.

ТОВ "Миколаївський Центральний ринок"

квітень

 

29.

ТОВ "Фалкон-Ок" (ринок "Привокзальний")

квітень

 

30.

МПП "Штрасе" (ринок "Штрасе")

квітень

 

31.

ДП "Миколаївський морський торговельний порт"

квітень

 

32.

ТОВ "Трансспецавто"

квітень

 

33.

ПАТ "АКЗ"

квітень

 

34.

КП МТОВ ФК "Миколаїв" (речовий ринок)

квітень

 

 

 

1

2

3

35.

ТОВ "Олімп Маркет" (ринок "Факел")

квітень

36.

Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"                                                                                                                                                                                       

квітень

37.

Приватне підприємство "Кондитер-опт"

квітень

38.

Миколаївське учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих

квітень

39.

ПАТ "Завод "Екватор"                                                                                                                                                                                                          

травень

40.

Миколаївський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"                                                                                                                                                                      

травень

41.

Центр олімпійської підготовки з баскетболу                                                                                                                                                                                                               

травень

42.

ТОВ "Стивідорна інвестиційна компанія"

травень

43.

Товариство з додатковою відповідальністю "Плодоовоч"

травень

44.

ПП "Анкор Марін Шипсервіс"

травень

45.

ДП "Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

травень

46.

ТОВ "ВО Сандора"

травень

47.

ТОВ "Суднобудівна судноремонтна компанія "Миколаївська верф"

травень

48.

ТОВ "Авангард-галс"

травень

49.

КП ММР "Миколаївська обласна друкарня"

травень

50.

ПАТ "Миколаївмолпром"

червень

51.

ТОВ "Лєман-НВ"

червень

52.

ТОВ "Антарес-Буд"

червень

53.

Миколаївське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"                                                                                                             

червень

54.

Муніципальний футбольний клуб "Миколаїв"                                                                                                                                                                                                                  

червень

55.

ПП "Медицина для вас"

червень

56.

ТОВ "Імпульс-Миколаїв дистриб'юційна компанія"

червень

57.

Миколаївська філія ТОВ "СТВ-Харків"                                                                                                                                                                                   

червень

58.

ТОВ "Електрім-2000"

червень

59.

КП "Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва"

червень

60.

ТОВ "Миколаївміськбуд"

червень

61.

ТОВ "Стаксель Прім"

червень

62.

ПАТ "Будівельна фірма "Миколаївбуд"

червень

63.

ТОВ "Добрий смак"

червень

64.

ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Еладін"

червень

65.

Приватне виробничо-комерційне підприємство "Швидкість"

червень

66.

ТОВ  "Фірма "Актив ЛТД"

червень

67.

ТОВ "Альпі-Україна"

червень

68.

ПАТ "Миколаївська аграрна компанія"

червень

69.

ТОВ "Транспортна компанія СКАТ"

червень

70.

ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "НІБУЛОН"                                                                                                                                                                       

липень

71.

Локомотивне депо "Миколаїв"

липень

72.

Миколаївська дистанція колії

липень

73.

Пасажирське вагонне депо станції "Миколаїв"

липень

74.

Залізнична станція "Миколаїв вантажний"

липень

75.

Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області                                                                                                                                                                                                        

липень

76.

Філія державної установи "Держгідрографія" "Миколаївський район "Держ-гідрографії"                                                                                                                                                                         

липень

77.

Миколаївська філія концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення                                                                                                                                                                                     

липень

78.

ТОВ "Рівер Готель"

липень

79.

Комунальна установа "Центральний міський стадіон"                                                                                                                                                                                                         

липень

80.

ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод"

липень

81.

КП "Миколаївкомунтранс"

липень

82.

АТВТ "Фірма "Аура"

липень


1

2

3

83.

ТОВ "Науково-виробнича фірма "Юалекс Дизайн ЛТД"

липень

84.

ТОВ "Добробут"

липень

85.

ТОВ "Смарт Фінексперт"

липень

86.

ТОВ "Аім-Прім"

липень

87.

ТОВ "Юнікорн Мерітайм"

липень

88.

ТОВ "Фірма "Никос-Центр"

липень

89.

ТОВ "Югрем-Сервис"

липень

90.

КП "Профілактична дезінфекція"

липень

91.

ТОВ "Фірма "Нефтетранспорт"

липень

92.

ТОВ "Украгротранс"

липень

93.

ТОВ "Миколаїв-Аеро"

липень

94.

ТОВ "Транзас Україна"

липень

95.

ТОВ "Миколаївський центр підготовки плавскладу"

липень

96.

ТОВ "ЕСТА ЛТД"

липень

97.

ТОВ "Атлантік Мерітайм"                                                                                                                                                                                              

серпень

98.

Миколаївська філія компанії "Пі Джі Трейд" дочірнього підприємства "Компанія "Палма Груп С.А."

серпень

99.

ПП "Південний Бріз"                                                                                                                                                                                                                    

серпень

100.

ПП "Ирид"                                                                                                                                                                                                                              

серпень

101.

ТОВ "ВІК Ойл"                                                                                                                                                                                                        

серпень

102.

ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Гуриг-Сервіс"                                                                                                                                                                        

серпень

103.

ТОВ "Кінорд груп"                                                                                                                                                                                                    

серпень

104.

ТОВ "Орексим Україна"                                                                                                                                                                                                 

серпень

105.

ТОВ "Нікморсервіс Ніколаєв"

серпень

106.

ТОВ "Європейська транспортна стивідорна компанія"

серпень

107.

ТОВ "Южная стивідоринг компані лімітед"

серпень

108.

Філія ПАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот" "Миколаївський річко-вий порт"                                                                                                                                                 

серпень

109.

ТОВ "Статега дизайн центр"

серпень

110.

ПП "Дикий сад"

серпень

111.

ТОВ "Гран Миколаїв"

серпень

112.

Навчальні заклади Заводського району (за окремим списком)

вересень

113.

Миколаївська обласна фітосанітарна лабораторія                                                                                                                                                                                                           

жовтень

114.

Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради                                                                                                                                                                                 

жовтень

115.

Головне управління Держсанепідслужби у Миколаївській області                                                                                                                                                                                             

жовтень

116.

Комунальний заклад культури "Обласний палац культури"                                                                                                                                                                                                    

жовтень

117.

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради                                                                                                                                                                                              

жовтень

118.

Державна інспекція сільського господарства в Миколаївській області                                                                                                                                                                                       

жовтень

119.

Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді                                                                                                                                                                                

жовтень

120.

Заводський районний суд м. Миколаєва

жовтень

121.

Державна податкова інспекція у Заводському районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області                                                                                                                                            

жовтень

122.

Миколаївський окружний адміністративний суд                                                                                                                                                                                                               

жовтень

123.

Лікувальні заклади Заводського району (за окремим списком)

жовтень

124.

Дочірнє підприємство "Миколаївський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомо-більні дороги України"

листопад

125.

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області                                                                                                                                                                                                        

листопад

126.

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області                                                                                                                                                                                       

листопад

127.

ДП "Миколаївський бронетанковий завод"                                                                                                                                                                                                 

листопад

128.

КП ММР "Миколаївелектротранс"

листопад

129.

ТОВ "Екотранс"

листопад

    

 

 

1

2

3

130.

Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії                                                                                                                                                                                     

листопад

131.

Миколаївський обласний центр з гідрометеорології                                                                                                                                                                                                      

листопад

132.

Миколаївська обласна організація "Товариство Червоного Хреста України"                                                                                                                                                                                      

листопад

2. Корабельний район

1.

Миколаївське відділення ПАТ "Сан Інбев Україна"

січень

2.

ТОВ "Елеваторпромсервіс"

січень

3.

Корабельний  віділ поліції ГУНП  в Миколаївській області

лютий

4.

КП Вітовської районної ради "Вітовська районна стоматологічна полі-клініка"

лютий

5.

ДП "Стивідорна компанія "Ольвія"

лютий

6.

Філія "Октябрьск" ДП "Адміністрація морських портів України" (адміні-страція спеціалізованого морського порту "Октябрьск")

березень

7.

ТОВ Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера"

березень

8.

ТОВ "Зерновий термінал "Ніка-Тера"

березень

9.

Миколаївський економічний ліцей № 1

квітень

10.

Вітовська центральна районна лікарня

квітень

11.

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7"

травень

12.

ТОВ "Лакомка"

травень

13.

Корабельний районний суд м. Миколаєва

червень

14.

Жовтневий районний суд Миколаївської області

червень

15.

Вітовська райдержадміністрація

липень

16.

Вітовський районний центр зайнятості

липень

17.

ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП"

серпень

18.

ТОВ "Епіцентр-плюс"

серпень

19.

Філія "Миколаївська" ПП "Таврія плюс"

серпень

20.

Вітовська районна рада

вересень

21.

КП "Обрій-ДКП"

вересень

22.

ТОВ "Мале спільне підприємство "Незалежна телекомпанія "Норма-центр"

жовтень

23.

Приватне підприємство "Висотник"

жовтень

24.

Корабельний районний центр зайнятості

листопад

25.

ТОВ "Металург Півдня"

листопад

26.

КП "Сантехнік"

грудень

27.

Вітовський районний відділ ДВС Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

грудень

3. Центральний район

1.

Дитяча музична школа № 2

лютий

2.

Дитяча музична школа №8

лютий

3.

Дитяча музична школа Миколаївського району

лютий

4.

Дитяча художня школа

лютий

5.

Дитяча школа мистецтв № 1

лютий

6.

Дитяча школа мистецтв № 3

лютий

7.

Дошкільний виховний заклад № 113 загального розвитку

лютий

8.

Дошкільний виховний заклад № 43 загального розвитку

лютий

9.

Дошкільний навчальний заклад № 1 комбінованого типу

лютий

10.

Дошкільний навчальний заклад № 112

лютий

11.

Дошкільний навчальний заклад № 115

лютий

12.

Дошкільний навчальний заклад № 119

лютий

13.

Чорноморський державний університет імені П. Могили

лютий

14.

Миколаївська філія ПАТ "Укртелеком"

лютий

15.

Миколаївський обласний центр здоров'я

лютий

 

 

1

2

3

16.

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5"

лютий

17.

Дошкільний навчальний заклад № 128

березень

18.

Дошкільний навчальний заклад № 141

березень

19.

Дошкільний навчальний заклад № 148 комбінованого типу

березень

20.

Дошкільний навчальний заклад № 2

березень

21.

Дошкільний навчальний заклад № 22

березень

22.

Дошкільний навчальний заклад № 29 комбінованого типу

березень

23.

Дошкільний навчальний заклад № 5

березень

24.

Дошкільний навчальний заклад № 52 комбінованого типу

березень

25.

Дошкільний навчальний заклад № 53

березень

26.

Дошкільний навчальний заклад № 68

березень

27.

Дошкільний навчальний заклад № 70

березень

28.

Дошкільний навчальний заклад № 74 загального типу

квітень

29.

Дошкільний навчальний заклад № 84 комбінованого типу

квітень

30.

Дошкільний навчальний заклад № 87

квітень

31.

Дошкільний навчальний заклад № 92

квітень

32.

Дошкільний навчальний заклад № 94

квітень

33.

Дошкільний навчальний заклад № 99

квітень

34.

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Комунарівець"

квітень

35.

Миколаївська обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1

квітень

36.

Миколаївська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпій-ського резерву з фехтування

квітень

37.

Комунальний заклад культури "Миколаївський обласний краєзнавчий музей"

квітень

38.

Миколаївська спеціалізована школа І ступеня № 59

квітень

39.

Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 3

квітень

40.

Миколаївський класичний ліцей

квітень

41.

Миколаївський ліцей природничого напрямку

квітень

42.

Миколаївський морський ліцей імені професора М. Александрова

квітень

43.

Миколаївський муніципальний колегіум імені В.Д. Чайки

квітень

44.

Міський відділ урочистої реєстрації одружень

квітень

45.

Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 4

травень

46.

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

травень

47.

Департамент соціального захисту населення Миколаївської облдерж-адміністрації

травень

48.

Міський протитуберкульозний диспансер

травень

49.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

травень

50.

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4"

травень

51.

Міський заклад культури "Матвіївський будинок культури Центрального району м. Миколаєва"

травень

52.

Міський заклад культури "Тернівський будинок культури Центрального району м. Миколаєва"

травень

53.

Навчально-виховний комплекс "Школа – дитячий садок № 80"

травень

54.

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велоспорту

травень

55.

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з академічного веслування

травень

56.

Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з кінного спорту

травень

57.

Миколаївський будівельний коледж Київського національного універси-тету будівництва і архітектури

травень

 

 

1

2

3

58.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Відкри-тий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

травень

59.

Миколаївська облдержадміністрація

травень

60.

Господарський суд Миколаївської області

травень

61.

Обласна лікарня відновного лікування

травень

62.

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області

червень

63.

Комунальний заклад культури "Миколаївський обласний художній музей імені В.В.Верещагіна"

червень

64.

Миколаївське міжрайонне управління водного господарства

червень

65.

Миколаївська обласна психіатрична лікарня № 1

червень

66.

Міська лікарня № 1

червень

67.

Відокремлений підрозділ "Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв"

червень

68.

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

червень

69.

ТОВ "ЖЕК "Забота"

червень

70.

Миколаївський обласний центр зайнятості

червень

71.

Миколаївське обласне бюро судово-медичної експертизи

червень

72.

Миколаївський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом

червень

73.

ТОВ "Центральний-1"

червень

74.

Філія "Дельта-лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України"

червень

75.

Головне управління ДФС у Миколаївській області

червень

76.

Миколаївська митниця ДФС

червень

77.

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені О. Гмирьова

червень

78.

Державний ВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж"

червень

79.

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

червень

80.

Миколаївський академічний художній російський драматичний театр

червень

81.

Державна податкова інспекція у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області

червень

82.

Державний навчальний заклад "Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну"

червень

83.

Миколаївський обласний театр ляльок

липень

84.

Миколаївський професійний ліцей

липень

85.

Миколаївський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді

липень

86.

Апеляційний суд Миколаївської області

липень

87.

Фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації

липень

88.

Миколаївський районний суд Миколаївської області

липень

89.

Управління агропромислового розвитку Миколаївської райдержадміні-страції

серпень

90.

Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації

серпень

91.

Миколаївська обласна бібліотека для дітей імені В.О. Лягіна

серпень

92.

Обласний будинок художньої творчості

серпень

93.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаїв-ської міської ради

серпень

94.

КП "Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки № 2"

серпень

95.

Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

серпень

96.

Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Миколаївській області

вересень

97.

ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування"

вересень

 

 

1

2

3

98.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

вересень

99.

Головне управління Державної казначейської служби України у Миколаїв-ській області

вересень

100.

Головне управління ветеринарної медицини в Миколаївській області

вересень

101.

Миколаївська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини

вересень

102.

Миколаївське обласне відділення фонду соціального страхування з тимча-сової втрати працездатності

вересень

103.

Управління Державної казначейської служби України у м. Миколаєві

вересень

104.

Філія "Тернівська дорожня експлуатаційна дільниця" дочірнього під-приємства "Миколаївський облавтодор"

вересень

105.

Школа вищої спортивної майстерності м. Миколаєва

вересень

106.

КП "Експлуатаційне лінійне управління автодоріг"

вересень

107.

Комунальний заклад "Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

вересень

108.

Комунальний заклад "Миколаївський обласний наркологічний диспансер"

вересень

109.

Миколаївська райдержадміністрація

вересень

110.

Миколаївська центральна районна лікарня

вересень

111.

Управління з питань НС та ЦЗН Миколаївської міської ради

вересень

112.

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

жовтень

113.

Управління освіти Миколаївської міської ради

жовтень

114.

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

жовтень

115.

Управління містобудування та архітектури Миколаївської облдерж-адміністрації

жовтень

116.

Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаїв-ської облдержадміністрації

жовтень

117.

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

жовтень

118.

Миколаївське управління магістрального аміакопроводу українського ДП "Укрхімтрансаміак"

жовтень

119.

КП "Госптехобслуговування"

жовтень

120.

КП "Телерадіокомпанія "МАРТ"

жовтень

121.

КП ММР "Миколаївська ритуальна служба"

жовтень

122.

КП "Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації»

жовтень

123.

Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Національної поліції України

жовтень

124.

КП "Міський інформаційно-обчислювальний центр"

жовтень

125.

Філія "Варварівська дорожня експлуатаційна дільниця" дочірнього підприємства "Миколаївський облавтодор"

жовтень

126.

Комунальний заклад "Обласна база спеціального медичного постачання"

жовтень

127.

Головне управління статистики у Миколаївській області

жовтень

128.

Миколаївський міський будинок учителя

жовтень

129.

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

жовтень

130.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

жовтень

131.

Управління з питань молоді та туризму Миколаївської облдержадміні-страції

жовтень

132.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації

листопад

133.

Міський пологовий будинок № 1

листопад

134.

Комунальний заклад "Миколаївська міська стоматологічна поліклініка"

листопад

135.

Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва

листопад

136.

Центральна міська бібліотека для дітей імені Ш. Кобера і В. Хоменка

листопад

 

 

1

2

3

137.

Центральна міська бібліотека імені М.Л. Кропивницького централізованої бібліотечної системи для дорослих

листопад

138.

Державна інспекція по охороні пам'яток культури в Миколаївській області

листопад

139.

ДП "Суднобудівний завод"

листопад

140.

Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів

листопад

141.

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

листопад

142.

Управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації

листопад

143.

Управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміні-страції

листопад

144.

Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

листопад

145.

Миколаївське державне вище музичне училище

листопад

146.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний класичний універ-ситет імені П. Орлика"

листопад

147.

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

листопад

148.

Управління ДМС України в Миколаївській області

грудень

149.

Департамент фінансів Миколаївської облдержадміністрації

грудень

150.

Управління з питань НС Миколаївської облдержадміністрації

грудень

151.

Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

грудень

152.

Управління ЖКГ Миколаївської облдержадміністрації

грудень

153.

Миколаївський коледж культури і мистецтв

грудень

4. Інгульський район

1.

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України

лютий

2.

Управління МД УД ППЗ "Укрпошта"

лютий

3.

ТДВ "Миколаївбудмеханізація"

лютий

4.

ТОВ "Металбуд"

лютий

5.

ТОВ "Завод Промстан"

лютий

6.

ТОВ "Оріон-авто"

березень

7.

ТОВ "Миколаїв-авто"

березень

8.

МКП "Миколаївводоканал"

березень

9.

ТОВ "Ківіт плюс"

березень

10.

ПРАТ "Лакталіс-Миколаїв"

березень

11.

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"

березень

12.

Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області

березень

13.

Миколаївський професійний промисловий ліцей

квітень

14.

ДП "НВКГ "Зоря"-"                     Машпроект"

квітень

15.

ТОВ "Фрост-Миколаїв"

квітень

16.

ТОВ "Кромаг"

квітень

17.

ТОВ "Донхімтранс"

квітень

18.

ТОВ "Миколаївський хлібзавод № 1"

квітень

19.

Миколаївська обласна філармонія

квітень

20.

Миколаївське дорожно-експлуатаційне ДП "Миколаївавтодор"

травень

21.

КП "Дорога"

травень

22.

ТОВ "Миколаївавтодор"

травень

23.

ТОВ "Миколаївдортранс"

травень

24.

Миколаївський обласний онкологічний диспансер

травень

25.

Миколаївська обласна дитяча лікарня

травень

26.

ТОВ "Автоцентр на будівельників"

травень

27.

ТОВ "Нова логістика Півдня"

червень

28.

КП "Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки № 1"

червень

29.

Товариство з додатковою відповідальністю "Миколаївський ДБК"

червень

30.

ПАТ по газопостачанню та газифікації "Миколаївгаз"

червень

 

 

1

2

3

31.

КП ММР "Стоматологія № 3"

червень

32.

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1"

червень

33.

Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"

серпень

34.

"Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підпри-ємство"

серпень

35.

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

серпень

36.

Інгульський районний суд м. Миколаєва

серпень

37.

Обласна дитяча інфекційна лікарня

серпень

38.

Міська лікарня № 3

вересень

39.

Миколаївський базовий медичний коледж

вересень

40.

Миколаївська обласна інфекційна лікарня

вересень

41.

Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

вересень

42.

ТОВ "Вікра"

вересень

43.

ТОВ "Агро-Юг-сервіс"

вересень

44.

ТОВ "Проспер Телеком Енерджи"

вересень

45.

ТОВ "Н-авто"

вересень

46.

ТОВ "Роскосметика"

вересень

47.

ТОВ "Швейна фабрика "Текстиль-2000"

жовтень

48.

ПП "Охранное агентство "Дон-Юг"

жовтень

49.

ТОВ АТ "Кольчуга"

жовтень

50.

КЖЕП ММР "Зоря"

жовтень

51.

ПП "Продовольча компанія "Золотой теленок"

жовтень

52.

ПАТ "Миколаївбудтранс"

жовтень

53.

ЖКП ММР "Південь"

жовтень

54.

Миколаївський обласний вузол спецзв’язку

жовтень

55.

ТОВ "Транс-сервіс"

жовтень

56.

ДП "Миколаївський експертно-технічний центр держпраці"

жовтень

57.

Інгульське об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області

листопад

58.

Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області

листопад

59.

Філія Миколаївського обласного управління ВАТ "Державний ощадний банк України"

листопад

60.

Державна податкова інспекція в Інгульському районі м. Миколаєва ДФС України

листопад

61.

Державне південне виробничо-технічне підприємство

листопад

 

Додаток 2

до рішення виконкому

Миколаївської міської ради

від 26 лютого 2018

№ 178

 

Склад

районних комісій з питань перевірки стану військового обліку

на підприємствах, в установах, організаціях та закладах міста Миколаєва

 

 

1. Комісія з питань перевірки стану військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях та закладах Заводського району:

 

 

 

Лопатін

Євген Миколайович

 

 

-

Голова комісії

 

військовий комісар Заводського районного військового комісаріату (за узгодженням)

 

 

 

Кийко

  Тетяна Олексіївна

 

 

-

 

 

Члени комісії

 

провідний спеціаліст командування Заводсько-го РВК (за узгодженням)

 

  Масалов

  В’ячеслав Юрійович

 

-

начальник відділення військового обліку та бро-нювання сержантів і солдатів запасу Заводсь-кого РВК (за узгодженням)

 

Мельниченко

Олександр Васильович

 

 

-

заступник військового комісара – начальник відділення комплектування Заводського РВК (за узгодженням)

 

Онищенко

  Георгій Костянтинович

-

головний спеціаліст відділу юридичного за без-печення та громадської безпеки управління тор-гівлі, побуту, послуг та юридичного забезпе-чення адміністрації Заводського району Мико-лаївської міської ради

 

  Слободенюк

  Сергій Миколайович

-

 

відповідальний виконавець мобілізаційного від-ділення РВК (за узгодженням)

 

2. Комісія з питань перевірки стану військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях та закладах Інгульського району:

 

 

  Волков

Андрій Ігорович

 

 

-

Голова комісії

 

начальник відділення військового обліку та бро-нювання сержантів і солдатів запасу Інгульсь-кого  РВК (за узгодженням)

 

 

Грабовський

Олександр Олександрович

 

 

-

Члени комісії

 

начальник відділення офіцерів запасу і кадрів Інгульського РВК (за узгодженням)

 

Конарьов

Юрій Васильович

-

начальник відділення комплектування Інгуль-ського РВК (за узгодженням)

 

Кириченко

Олександр Леонідович

-

головний спеціаліст відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Інгульського РВК (за узгодженням)

 

Часнок

Валентина Михайлівна

-

провідний спеціаліст відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Інгульського РВК (за узгодженням)

 

Філімонова

Ольга Володимирівна

-

провідний спеціаліст командування Інгуль-ського РВК (за узгодженням)

 

Усачов

  Олександр Володимирович

-

начальник відділу з питань оборонної, мобілі-заційної роботи та забезпечення правопоряд-ку адміністрації Інгульського району Мико-лаївської міської ради

 

 

3. Комісія з питань перевірки стану військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях та закладах Корабельного району:

 

 

 

Бачков

Віталій Валентинович

 

 

-

Голова комісії

 

військовий комісар Корабельного РВК (за узгодженням)

 

 

 

Члени комісії

 

Лисік

Юрій Вікторович

 

-

головний спеціаліст відділу координації торгів-лі, підприємництва та оборонної і мобілізацій-ної роботи адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради

Прокопишен

Іван Миколайович

-

 

старший офіцер відділення офіцерів запасу         і кадрів Корабельного РВК (за узгодженням)

 

Середа

Юлія Олександрівна

-

 

 

провідний спеціаліст командування Корабель-ного РВК (за узгодженням)

 

Фатєєв

Євген Володимирович

-

 

старший офіцер відділення комплектування Корабельного РВК (за узгодженням)

 

 

Шкарпицька

Юлія Вадимівна 

-

головний спеціаліст відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Корабельного РВК (за узгодженням)

 

 

 

Яриловець

Сергій Климентійович

-

начальник відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Корабельного РВК (за узгодженням)

 

 

4. Комісія з питань перевірки стану військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях та закладах Центрального району:

 

 

 

Чернявський

Андрій Павлович

 

 

-

 

Голова комісії

 

військовий комісар Центрального районного військового комісаріату (за узгодженням)

 

 

 

 

Члени комісії

 

Аверін

Павло Васильович

-

головний спеціаліст відділу з гуманітарних питань та оборонної мобілізаційної роботи адміністрації Центрального району Миколаїв-ської міської ради

 Гордій

Артем Юрійович

 

-

відповідальний виконавець відділення військо-вого обліку та бронювання солдатів і сержантів запасу Центрального РВК (за узгодженням)

 

Лісовський

Володимир Володимирович

-

 

заступник військового комісара з мобілізацій-ної роботи Центрального РВК (за узгоджен-ням)

 

Назаренко

Руслан Ігоревич

-

відповідальний виконавець мобілізаційного відділення Центрального РВК (за узгоджен-ням)

 

Судовий

Микола Васильович

-

начальник відділення військового обліку та бронювання солдатів і сержантів запасу Центрального РВК (за узгодженням)

 

 

Шульга

Володимир Леонідович

 

 

-

 

 

 

начальник відділення офіцерів запасу і кадрів Центрального районного військового коміса-ріату (за узгодженням)

 

 

Начальник відділу з організації оборонної

і мобілізаційної роботи та взаємодії

з правоохоронними органами

Миколаївської міської ради                                                О.О. Кондратьєв                     

 

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: