Мапа порталу

Звіт міського голови

щодо здійснення державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та виконавчим комітетом Миколаївської міської ради
у 2015 році

Реалізація державної регуляторної політики Миколаївською міською радою її виконавчим комітетом протягом 2015 року здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

З метою встановлення єдиного підходу при підготовці, затвердженні та відстеженні результативності регуляторних актів органів місцевого самоврядування та на підставі рішення міської ради від 25.08.2011 №8/1 «Про внесення доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 09.12.2010 №1/8 «Про затвердження Регламенту Миколаївської міської ради VI скликання», а також рішення виконкому Миколаївської міської ради від 22.11.2013 №1058 «Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Миколаївської міської ради» постійно вдосконалюється здійснення контролю за проходженням розробниками регуляторних актів процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики була постійна комісія міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів.

Реалізація та організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є одним з основних напрямків роботи відділу підприємництва та регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, який діє на підставі Положення про відділ підприємництва та регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, затвердженого розпорядженням Миколаївського міського голови від 15.06.2015 №162рк «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 05.11.2013 №248р «Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 14.06.2011 №283р «Про затвердження структури та положень про структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради».

Відділом підприємництва та регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради здійснюються постійні заходи щодо поліпшення законодавчої та нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність шляхом здійснення постійного контролю за прийняттям органом місцевого самоврядування регуляторних актів.

Постійно здійснюється ведення реєстру діючих регуляторних актів, перелік яких розміщений на Інтернет-порталі Миколаївської міської ради. Наприкінці 2015 року діючих регуляторних актів 54, з них 41 рішення Миколаївської міської ради, 13 рішень виконкому Миколаївської міської ради.

Протягом 2015 року продовжувалась робота по впорядкуванню нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. Якщо виникала необхідність прийняття регуляторного акта, який не був внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки регуляторних актів, вносилися відповідні зміни до плану з подальшим оприлюдненням цих змін на офіційному Інтернет-порталі міської ради.

Так, у 2015 році прийнято 3 регуляторних акта:

- рішення Миколаївської міської ради від 18.06.2015 №48/9 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 07.07.2011 №7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», зі змінами та доповненнями»;

- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 28.05.2015 №496 «Про затвердження містобудівних вимог по розміщенню рекламних засобів в м.Миколаєві»;

- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.06.2015 №437 «Про затвердження Умов проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є виконком Миколаївської міської ради та проведення таких конкурсів».

Регуляторні акти розробляються з додержанням принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

При здійсненні аналізу ефективності дії вже прийнятих регуляторних актів, під час проведення цих відстежень, громадськість має можливість брати участь в їх оцінці по досягненню конкретних цілей регулювань та вносити пропозиції та зауваження щодо підвищення ефективності їх дії.

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2015 рік розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 9 регуляторних актів. Під час проведення заходів з повторного відстеження ефективності було встановлено, що реалізація актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затверджені. Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розробниками оприлюднені на Інтернет-порталі Миколаївської міської ради (www.mkrada.gov.ua).

З метою виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 2015 року здійснювався перегляд регуляторних актів з метою приведення їх у відповідність з принципами державної регуляторної політики.

За результатами перегляду втратили чинність 2 регуляторних акти:

- рішення миколаївської міської ради від 17.10.2013 №33/12 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 07.07.2011 №7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва»,

- рішення міської ради 23.12.2011 №12/24 «Про порядок розміщення джерел електромагнітного випромінювання в місті Миколаєві».

Реєстр регуляторних актів, що втратили свою чинність розміщений на Інтернет-порталі Миколаївської міської ради (www.mkrada.gov.ua).

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» підвищує відповідальність розробників регуляторних актів, тому необхідна подальша координація та налагодження роботи всіх структур міської ради.

В цілому стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в місті Миколаєві визначив стійку тенденцію по впорядкуванню регуляторних процесів у відповідності до норм та вимог Закону, а упровадження принципів регуляторної політики в життя дозволило урахувати баланс інтересів влади та господарюючих суб’єктів.

 


 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: