Карта портала

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У 2016 РОЦІ

 

 

ЗМІСТ

 

І. БЮДЖЕТ І ФІНАНСИ

 

ІІ. ЕКОНОМІКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ

2.1. Економічний розвиток та інвестиції

2.2. Зовнішньоекономічна діяльність

2.3.1. Сфера  регуляторної політики та підприємництва

2.3.2. Сфера торгівлі та послуг

2.3. Розвиток споживчого ринку

2.4. Земельні відносини

2.5. Використання та розвиток комунальної власності

2.6. Розвиток міста та впровадження інновацій

 

ІІІ. БЛАГОУСТРІЙ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

3.1. Житлове господарство

3.2. Благоустрій міста

3.3. Містобудування та архітектура

3.4. Транспортна галузь

3.5. Водовідведення та водопостачання

3.6. Утримання доріг

3.7. Енергозбереження та впровадження інноваційних технології

3.8. Екологія та догляд за об’єктами зеленого господарства

 

IV. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА СФЕРА

4.1. Охорона здоров’я

4.2. Освіта

4.3. Культура

4.4. Соціальний захист

4.5. Фізична культура і спорт

4.6. Питання сім’ї, дітей та молоді

4.6.1. Діяльність управління у справах сім'ї, дітей та молоді

4.6.2. Діяльність Служби у справах дітей

4.6.3. Діяльність Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

4.7. Забезпечення житлом

4.8. Взаємодія з громадськістю

 

V. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

5.1. Діяльність міської ради

5.2. Надання адміністративних послуг

5.3. Діяльність юридичного департаменту

5.4. Робота із зверненнями громадян

5.5. Контроль за виконанням нормативних актів та доручень міського голови

 

VI. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ  НАСЕЛЕННЯ  ТА ВЗАЄМОДІЯ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

6.1. Ліквідація наслідків надзвичайних  ситуацій, цивільний захист  населення

6.2. Аналіз надзвичайних ситуацій і подій

6.3. Оборонна та мобілізаційна робота, взаємодія з правоохоронними органами

 

VII. ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

7.1. Діяльність адміністрації Заводського району

7.2. Діяльність адміністрації Центрального району

7.3. Діяльність адміністрації Корабельного району

7.4. Діяльність адміністрації Інгульского району

І. БЮДЖЕТ І ФІНАНСИ

 

 

До міського бюджету в 2016 році надійшло доходів в сумі 3267,3 млн. грн., або 107,1% до планових призначень (до загального фонду - 3185,2 млн. грн., до спеціального фонду - 82,1 млн. грн.).

За рахунок податків і зборів загального фонду міський бюджет наповнено в сумі 1714,0 млн. грн., що становить 112,5% до плану. Плановий обсяг доходів загального фонду міського бюджету за звітний період виконано на 106,0% (+179,4 млн. грн.). Надпланові надходження податків, зборів та інших неподаткових платежів склали 190,8 млн.  грн. (+ 12,5%), офіційних трансфертів використано на 11,4 млн. грн. менше ніж прогнозувалося.      

У порівнянні з відповідним періодом 2015 року обсяг доходів загального фонду збільшився на 716,2 млн. грн. (29,0%), з них податкових та неподаткових платежів на 575,6 млн. грн. (50,6%), в тому числі в результаті внесених змін до Податкового кодексу України в частині збільшення ставок податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку на 289,3 млн. грн., офіційних трансфертів - на 140,6 млн. грн. ( 10,6%).

За основним бюджетоутворюючим платежем - податком на доходи фізичних осіб надходження за відповідний період склали 993,6 млн. грн. або 107,0% до планових призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг платежу збільшився на 341,0 млн. грн., в тому числі розрахунково: в результаті збільшення обсягу оподатковуваних доходів (+82,0 млн. грн.) і збільшення ставок (+259,0 млн. грн.).

По платі за землю заплановані обсяги виконані на 111,8% і склали 254,9 млн. грн. (в порівнянні з 2015 роком збільшилися на 76,1 млн. грн., в тому числі за рахунок індексації нормативної грошової оцінки земель – на 73,1 млн. грн.).

91,7% доходів спеціального фонду міського бюджету складають власні надходження бюджетних організацій. За 2016 рік власні надходження бюджетних організацій склали 75,3 млн. грн., що на 10,0 млн. грн. (15,4%) більше ніж надійшло за відповідний період 2015 року.

У звітному періоді контроль за повнотою надходжень окремих  необов’язкових платежів здійснювали виконавчі органи міської ради відповідно до функціональних обов’язків:

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом і іншим майном та коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради: за 2016 рік забезпечено надходження платежів в сумі 11,4 млн. грн. та 1,1 млн. грн., при цьому заплановані обсяги  вказаних платежів виконано на 136%  та 101,1% відповідно;

-  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури - управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради: за звітний період  забезпечені надходження в сумі  2,7 млн. грн., що на 2,2 млн. грн. або майже в  5 разів більше ніж за  2015 рік;

- інші надходження (виконання договорів особистого строкового сервітуту та плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами) - управління земельних ресурсів та управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради: за 2016 рік забезпечено надходження платежів у сумі відповідно 0,7 млн. грн. та  2,9 млн. грн.;

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках державних банків – департамент фінансів Миколаївської міської ради: наповнення міського бюджету протягом  звітного року в сумі 37,4 млн. грн.,  при цьому фінансування заходів, передбачених розписом міського бюджету, здійснювалося без затримок, одразу ж з моменту взяття зобов’язань розпорядниками коштів.

Виконання видаткової частини міського бюджету склало 3139,1 млн. грн. (+677,8 млн. грн. в порівнянні з 2015 роком, 95,3% щодо річного плану), в тому числі загального фонду - 2474,6 млн. грн. і спеціального фонду - 664,5 млн. грн.

За рахунок субвенцій, отриманих з державного бюджету, профінансовано  1479,8 млн. грн., а саме:

 • закладам освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету направлено 323,0 млн. грн.;

 • за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на охорону здоров’я – 312,8 млн. грн., надана субвенція бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району  в сумі 25,3 млн. грн.;

 • проведено витрат на виплату допомог – 463,0 млн. грн.;

 • на надання пільг та субсидій в сумі 318,0 млн. грн.;

 • на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій спрямовано 32,0 млн. грн.;

 • на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності – 0,3 млн. грн.;

 • на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов – 5,4 млн. грн.

У звітному періоді направлено на:

-   заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 961,4 млн. грн. (30,6 % від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;

-  придбання медикаментів бюджетними установами – 33,1 млн. грн. (1,0%);

-  придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 68,5 млн. грн. (2,2%);

-  оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 147,0 млн. грн. (4,7%);

-  перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Вітовського району –  25,3 млн. грн. (0,8%);

-  соціальне забезпечення – 843,0 млн. грн. (26,9%), у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 459,9 млн. грн., на надання пільг та житлових субсидій -  318,0 млн. грн., виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 3,0  млн. грн., стипендії учням професійно-технічних закладів освіти – 20,3 млн. грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 18,9 млн. грн. (з них за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл в електротранспорті – 3,6 млн. грн.),  інші соціальні виплати – 22,9 млн. грн.;

-  перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» - 37,8 млн. грн.(1,2%);

- капітальні видатки  - 599,4 млн. грн. (19,1%), з них за рахунок: власних надходжень бюджетних установ – 6,6 млн. грн., надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 0,2 млн. грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та  іншої діяльності, екологічного податку – 0,4 млн. грн., надходжень до бюджету розвитку – 592,2 млн. грн.;

- інші видатки – 423,6  млн. грн. (13,5%).

Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету займає соціально-культурна сфера – 72,4% або 2272,4 млн. грн. (на 513,1 млн. грн. або на 29,2% більше аналогічного показника 2015 року), з них по галузях:

 • соціальний захист та соціальне забезпечення – 26,6 %, 835,9 млн. грн.;

 • освіта – 26,0 %, 815,5 млн. грн.;

 • охорона здоров’я (з субвенцією бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району ) – 13,8 %, 433,3 млн. грн.;

 • культура і мистецтво – 3,8 %, 120,1 млн. грн.;

 • фізична культура i спорт – 2,1 %, 67,5 млн. грн.

На інші галузі спрямовано 866,7 млн. грн., що становить 27,6 % від загальної суми видатків, з них на житлово-комунальне господарство – 332,3 млн. грн. (10,6%), на транспорт, дорожнє господарство – 271,6 млн. грн. (8,7%), капітальні вкладення – 76,1 млн. грн. (2,4%).

У 2016 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради з міського бюджету спрямовано 10,5 млн. грн., у тому числі закладам: освіти – 3,9 млн. грн., охорони здоров’я – 0,9 млн. грн., соціального захисту населення - 0,4 млн. грн., фізичної культури і спорту – 0,8 млн. грн., культури – 0,3 млн. грн., органам місцевого самоврядування – 0,2 млн. грн. та  на видатки житлово-комунального господарства – 4,0 млн. грн.

Надано пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво житла на суму 23,3 млн. грн. Повернуто кредитів до бюджету 2,0 млн. грн. На звітну дату надано 34 кредити на суму 23,3 млн. грн., загальною проектною площею 2093,79 м2 (12 однокімнатні, 11 двокімнатні та 11 трикімнатних квартир).

Фінансування з міського бюджету здійснювалося безперебійно; кредиторська заборгованість по захищених статтях станом на 01.01.2017 відсутня, крім видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету за іншими виплатами населенню (пільги і субсидії).

 

 

ІІ. ЕКОНОМІКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ

 

 

2.1. Економічний розвиток та інвестиції

 

На початку 2016 року з метою забезпечення прозорості та відкритості при здійсненні державних закупівель було розроблено та затверджено рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.02.2016 № 167 Тимчасове положення щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів (далі – Тимчасове положення).

Тимчасове положення застосовувалося для закупівлі товарів, визначених замовником у сумі від 50 000,00 грн., у разі, якщо вартість таких товарів не перевищувала меж, встановлених Законами України "Про здійснення державних закупівель",  "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності", та розповсюджувалося на розпорядників і одержувачів бюджетних коштів м. Миколаєва.

Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради проведено закупівель на загальну суму 405,3 тис. грн., при запланованій загальній сумі 508,3 тис. грн., внаслідок отримано економію бюджетних коштів у сумі 103,1 тис. грн. Завдяки впровадженню у роботу виконавчих органів Миколаївської міської ради електронної системи публічних закупівель «ProZorro», загальна сума економії бюджетних коштів на допорогових закупівлях товарів станом на 01.01.2017 склала близько 3500 тис. грн.

З введенням в дію Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922 з 01.08.2016 Тимчасове положення втратило свою чинність. На сьогодні допорогові закупівлі проводяться із врахуванням норм Закону України «Про публічні закупівлі».

Розроблена та затверджена Програма економічного та соціального розвитку м.Миколаєва на 2017 рік. Програмою визначені пріоритети економічного і соціального розвитку міста.

Щоквартально впродовж 2016 року проводився аналіз виконання показників фінансових планів комунальних підприємств міста. За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності в 2016 році прибуток отримали 26 комунальних підприємств із 35, для порівняння, в 2015 році прибуток отримали 23 комунальних підприємства.

На сайті Миколаївської міської ради створено рубрику «Інвестору», у якій оприлюднюється інформація для потенційних інвесторів, у тому числі розміщено розроблену управлінням економіки та інвестицій  електронну інвестиційну мапу міста (http://www.mkinvest.esy.es/), яка містить в собі інформацію щодо вільних земельних ділянок,  інвестиційних об’єктів та проектів та надає можливість потенційному інвестору поглянути на кожний інвестиційний об’єкт з точки зору його розташування, близькості до важливих інфраструктурних об’єктів міста.

КУ ММР “Агенція розвитку Миколаєва” було розроблено презентаційний комплекс для міжнародних інвесторів “Invest in Mykolayiv”  - http://investinmyk.com/ , що складається промо відео, інвестеційного паспорту міста, веб-порталу та бізнес кейсів, з метою підвищення рівня інвестеційної привабливості міста Миколаєва.

Другий рік поспіль уповноваженим рейтинговим агентством «Кредит-рейтинг» було підтверджено кредитний рейтинг міста Миколаєва на рівні uaВВВ +, прогноз рейтингу стабільний. Крім того, місту Миколаєву було присвоєно інвестиційний рейтинг на рівні ua INV4 (високий рівень інвестиційної привабливості).

На завершальній стадії заходиться реалізація грантового проекту «Нові можливості для проживання, навчання та працевлаштування вимушених переселенців в м. Миколаєві», координатором якого є виконавчий комітет Миколаївської міської ради (управління економіки та інвестицій). В 2016 році за рахунок коштів гранту було відремонтовано по 2 групи в ДНЗ №№141, 52, а також проведено капітальний ремонт 4-х кімнат та місць загального користування на 5-му поверсі у гуртожитку  по вул. Курортній, 13а.

Управлінням економіки та інвестицій подано заявку Міністерству інфраструктури і транспорту України на участь у проекті Європейського інвестиційного банку  «Міський громадський транспорт України». У листопаді 2016 року м. Миколаїв включено до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

У 2016 році продовжена робота з реалізації проекту «Місцеве самоврядування і верховенство права в Україні», який фінансується Шведським агентством з міжнародного розвитку (SIDA) та реалізується шведською урядовою організацією «Академія Фольке Бернадотта». Важливою частиною проекту є підвищення обізнаності громадян про свої права при зверненні за отриманням послуг, а також забезпечення підзвітності та підконтрольності  державних установ на місцевому рівні територіальним громадам. Реалізація проекту також покращить інвестиційний імідж міста та створить умови для отримання грантових коштів для фінансування проекту «Електронне врядування».

У 2016 році було подано заявки-пропозиції на участь у конкурсах: за програмою транскордонного співробітництва Black Sea (сприяння бізнесу, туризму та поліпшення екології); за програмою співфінансування Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P); за програмою «Міста майбутнього – XXI» Центру Муніципального Менеджменту (Хабітат) (сприяння бізнес-клімату); за програмою Німецького державного банку розвитку KFW (соціальні проекти); за  програмою фонду Фрідріха Наумана (проекти з бізнес-навчання).

Розроблений проект Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Миколаєві з урахуванням вимог громадськості. Сформовано склад конкурсної комісії, яка відповідно до Положення прийматиме рішення про визнання переможцем інвесторів – учасників інвестиційного конкурсу.

Управління економіки та інвестицій брало участь в організації Міжнародного інвестиційного форуму «Управління відходами».

Розроблено та затверджено рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про створення робочої групи з реалізації проекту будівництва заводу з переробки та утилізації ТПВ у м. Миколаєві».  Проводилася організація засідань відповідної робочої групи.

Миколаїв є учасником впровадження автоматизованої системи муніципальної статистики (далі – АСМС), що створюється в рамках проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ). Проект  реалізується Федерацією канадських муніципалітетів у партнерстві з Асоціацією міст України за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Канадське агентство міжнародного розвитку (КАМР).

 

2.2. Зовнішньоекономічна діяльність

 

Протягом 2016 року було проведено 35 офіційних зустрічей та переговорів керівництва міста з іноземними делегаціями в рамках програм міжнародного співробітництва, у тому числі візити дипломатичних представників іноземних держав та міжнародних організацій.

Під час зустрічей з іноземними делегаціями вивчалась можливість інвестування у промисловість м. Миколаєва, гуманітарну сферу, морегосподарську галузь, а також у сферу інформаційних технологій; створення індустріального парку; здійснювався пошук інвесторів для реалізації проекту будівництва заводу з переробки твердих побутових відходів та генерації з нього електроенергії; вирішувалися проблеми розвитку муніципального транспорту; обговорювалась реалізація інвестиційного проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві», що фінансується Європейським інвестиційним банком.

Крім цього, проводилися ознайомчі візити та зустрічі з метою інформування зарубіжних гостей та потенційних партнерів про економічний, виробничий, науково-технічний та культурний потенціал міста.

Проводилася робота з активізації співробітництва в рамках існуючих угод між містами: Батумі (Грузія), Нілюфер (Бурса, Туреччина), Галац (Румунія).

У травні 2016 року офіційна делегація м. Миколаєва відвідала Нілюфер (Туреччина) в рамках проведення 15 Спортивного фестивалю Нілюфер. Миколаїв з нагоди святкування Дня Європи відвідали почесні гості: консул Генерального консульства Румунії в м. Одеса пані Дениса Габор та почесний консул Словацької Республіки в м. Одеса пан М.Музалєв.

У жовтні 2016 року Миколаївський міський голова зустрівся з офіційним представником мерії м. Кошице (Словацька Республіка) паном Е. Бурашем. Під час зустрічі обговорювалася можливість участі делегації міста Миколаєва в економічному форумі, що відбудеться в рамках «Днів України в Кошице». Проведення форуму заплановано на квітень 2017 року. Також було запропоновано залучити до заходу миколаївських підприємців, які зможуть не тільки зробити презентації власних компаній та проектів, а й обговорити спільні проекти та обмінятися досвідом з іноземними компаніями в рамках економіко-інвестиційного форуму та перемовин B2B.

 

2.3. Розвиток споживчого ринку

 

2.3.1. Сфера  регуляторної політики та підприємництваРеалізація державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2016 року здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого Плану-графіка з відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік розробниками регуляторних актів відстежено результативність 6 регуляторних актів. Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розробниками оприлюднені на офіційному Інтернет-порталі Миколаївської міської ради (www.mkrada.gov.ua).

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Постійно ведеться робота по скороченню кількості прийнятих регуляторних актів, що свідчить про зменшення регуляторного впливу органів влади на суб’єктів господарювання.

Протягом 2016 року відділом підприємництва та регуляторної політики розглянуто 7 проектів нормативно - правових актів та підготовлено висновки.

З метою систематизації регуляторних актів відділом підприємництва та регуляторної політики ведеться та своєчасно оновлюється реєстр регуляторних актів міської ради, який включає 55 регуляторних актів: 41 рішення Миколаївської міської ради, 14 рішень виконкому Миколаївської міської ради. Інформацію розміщено на офіційному порталі міської ради в розділі «Підприємцям» підрозділу «Регуляторна діяльність» (Реєстр діючих регуляторних актів). Сформований та оприлюднений реєстр регуляторних актів, які втратили свою чинність.

У Миколаєві працює гаряча телефонна лінія на базі відділу підприємництва та регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради. За минулий рік на гарячу лінію надійшло 19 звернень від суб’єктів господарювання.

Щоб забезпечити дотримання вимог чинного законодавства в частині захисту населення від шкідливого впливу шуму, управлінням з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради проведено 3 виїзних засідання комісії з питань зміни режиму роботи об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва.

Звичною практикою стали зустрічі з представниками міського бізнесу щодо розвитку малого та середнього підприємництва.

 

2.3.2. Сфера торгівлі та послуг

 

Протягом 2016 року управлінням з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради організовано проведення 20 виїзних комісій з питань упорядкування розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Миколаєва, під час яких обстежено 314 об'єктів торгівлі та надання послуг. За результатами обстеження виявлено 237 тимчасових споруд,  розміщених без документів на право користування земельними ділянками. Адміністраціям районів Миколаївської міської ради надані доручення  здійснити демонтаж вказаних об’єктів.

Протягом 2016 року проведено 8 засідань Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Миколаївській міській раді,  під час яких вирішувались питання щодо запобігання виникненню спалаху африканської чуми свиней в м. Миколаєві та надані доручення службам міста щодо проведення заходів з мінімізації негативного впливу на довкілля внаслідок виявлення даного захворювання.

Відбулося 4 зустрічі з керівниками мереж супермаркетів міста та директорами ринків і комплексів торговельних павільйонів. Під час даних зустрічей обговорювались та визначались шляхи боротьби з несанкціонованою торгівлею.

У звітному періоді проводилась робота щодо насичення споживчого ринку товарами народного споживання, надання можливості місцевим товаровиробникам продемонструвати асортимент продукції, освоїти нові зразки і підвищити конкурентоспроможність товарів.

З метою розширення ринку збуту та налагодження ділових зв’язків провідні підприємства міста залучалися до участі у міжрегіональних та республіканських виставках «Агро-2016».

На виконання доручення міського голови фахівцями управління спільно з адміністраціями районів визначено конкретні місця встановлення тимчасових споруд у вигляді об’єктів з надання послуг доступу до засобів мобільного зв’язку («Подзвони») на зупиночних комплексах з урахуванням запропонованої підприємцями схеми їх розміщення та вимог адміністрацій районів.

Результатом проведених заходів стало приведення розташування та зовнішнього вигляду об’єктів у відповідність до затверджених критеріїв та розроблення комплексних схем розміщення по  кожному району міста та вул. Соборній.

З метою недопущення розміщення об’єктів торгівлі та розваг по вул. Соборній без відповідних дозвільних документів управлінням спільно з адміністрацією Центрального району Миколаївської міської ради за звітний період проведено 24 рейди, за результатами яких складено 15 адміністративних протоколів.

З метою захисту тварин від жорстокого поводження управлінням підготовано розпорядження «Про заборону пересувних цирків».

У зв’язку із змінами чинного законодавства України та з метою удосконалення механізму упорядкування розміщення пересувних тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Миколаєва управлінням з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради розроблено проект рішення Миколаївської міської ради "Про затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених пересувних тимчасових споруд та інших об’єктів торговельного, побутового, соціально-культурного  чи  іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території м. Миколаєва".

 

2.4. Земельні відносини

 

За інформацією управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради, у 2016 році укладено:

 • 248 договорів оренди землі на загальну площу  17,4916 га;

- 264 договори про зміни  до договорів оренди землі;

- 8 договорів про встановлення особистого строкового сервітуту;

- 38 договорів про зміни до договорів про встановлення особистого строкового сервітуту (продовження);

- 16 договорів купівлі продажу земельних ділянок загальною площею 1,5859 га.

Протягом 2016 р. отримано:

 • плати за землю у розмірі 254 млн. 933 тис. 262 грн., у т.ч.: орендної плати за землю – 176 млн. 202 тис. 983 грн., земельного  податку  -  78 млн. 730 тис. 279 грн.;

 • плати за встановлення особистого строкового сервітуту у розмірі    889,281 тис. грн.;

 • плати від продажу земельних ділянок – 1 млн. 138,167 тис.грн;

 • плати від продажу права оренди на земельні ділянки – 635,471 тис.грн.

 

2.5. Використання та розвиток комунальної власності

 

До комунальної власності територіальної громади м.Миколаєва належать 38 комунальних підприємств, три з них не ведуть господарську діяльність (КП «Аптека», КП «Миколаїв Судпром», КП «Інститут соціально-економічного розвитку міста»), 260 установ (у тому числі установ органів управління – 16, охорони здоров’я - 20, освіти – 155, культури – 25, соцзахисту – 5, спорту – 17), 1 установа розвитку міста.

У 2016 році прийнято до комунальної власності:

- 3 гуртожитки від ПАТ «ЧСЗ»;

- 8 житлових будинків від КЕВ м. Миколаєва;

- майно цілісного майнового комплексу ДЗ «Вузлова лікарня станції Миколаїв ДП «Одеська залізниця»;

- будівля ТП-1038 (вул. 3 Слобідська, 107);

- мережі водовідведення - 5589,0 м/п.;

- мережі водопостачання – 215,0 м/п.

Протягом 2016 року проведена велика робота з передачі 149 житлових будинків на баланс ОСББ. Для порівняння - за попередніх 11 років (з 2004 по 2015 рік) на баланс ОСББ було передано 35 житлових будинків, у 2015 році - 2.

Крім того, на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 22.07.2016 № 680 організовано проведення повної інвентаризації майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва, з фотофіксацією об’єктів, результати якої будуть оприлюднені.

За підсумками 2016 року інтенсивність вибуття об’єктів комунальної власності у приватну власність зменшилась до 5 об’єктів, від приватизації яких перераховано до міського бюджету 1,01 млн.грн.

За аналогічний період 2015 року було приватизовано 15 об’єктів міської комунальної власності.

Приватизації підлягали об’єкти, які знаходяться в орендному користуванні.

Разом з тим, від надання в оренду об’єктів комунальної власності, по яких в 2016 році не були укладені договори купівлі-продажу, до міського бюджету надійшло додатково коштів на суму більш як 1,2 млн.грн.

У приватну власність мешканцям міста передано шляхом приватизації 792 житлових об’єкта – квартир та житлових приміщень гуртожитків.

За аналогічний період 2015 року мешканцям міста передано шляхом приватизації 623 житлових об’єктів - квартир та житлових приміщень гуртожитків.

За 2016 рік надходження від оренди об’єктів міської комунальної власності до міського бюджету склали 11,0 млн.грн., що на 1,87 млн.грн. більше  ніж за 2015 рік (9,13  млн. грн.). Заборгованість з орендної плати за зазначений період зменшилась на 218 тис. грн.

Завдяки виділеним у 2016 році коштам виготовлено 265 технічних паспортів вільних та орендованих нежитлових приміщень.

Для порівняння, протягом 2015 року виготовлено 3 технічні паспорти.

Загальна площа комунального майна, переданого в оренду станом на 01.01.2017, склала 81926,85 кв.м, що на 2523,58 кв.м більше ніж на 01.01.2016  (79403,27кв.м.).

Крім того, з метою більш ефективного використання комунального майна у травні 2016 року були вивільнені з незаконного користування нежитлові приміщення по вул. Севастопольській, 61а. З цією ж метою у 2016 році були прийняті судові рішення щодо звільнення та повернення комунального майна по вул. Московській, 11, вул. Бузника, 18, вул. Адміральській, 18.

З метою підвищення ефективності орендних відносин та забезпечення конкурентоспроможності комунального майна міста управлінням з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради розроблено проект рішення Миколаївської міської ради, яким планується затвердити  нову редакцію Положення про оренду комунального майна, яка передбачає:

 - для своєчасного та неупередженого розгляду заяв щодо передачі в орендне користування комунального майна створення Комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м. Миколаєва (надалі – Комісія), склад якої затверджується виконавчим комітетом Миколаївської міської ради (замість розгляду на постійній комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою);

- запровадження сучасного  Порядку проведення  конкурсу на право оренди майна замість застарілого, а саме: конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

- внесення змін до  Методики  розрахунку  і порядку використання плати за оренду майна в частині  деталізації розрахунку орендної плати до погодинних договорів оренди та перегляду орендних ставок;

- скорочення терміну розгляду заяв;

- зменшення переліку документів.

 

2.6. Розвиток міста та впровадження інноваційУ 2016 році з метою залучення донорських коштів на реалізацію проектів з розвитку міста, впровадження інновацій було створено «Агенцію розвитку Миколаєва». Агенцією протягом 2016 року залучено 2,3 млн гривень небюджетних коштів. 16 реалізованих чи в процесі реалізації проектів. Був підписаний договір про співробітництво з Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) по реалізації 4-х проектів. В рамках одного з проектів було освітлення 9 небезпечних пішохідних переходів - встановлені енергоефективні LED-світильники компанії ООО “ГАЛЕД-Україна”.

Також були проведені масштабні заходи ,спрямовані на розвиток міста, об’єднання громади тощо (Форум майбутнього Миколаєва, Mykolayiv Urban Days, Інвестиційний форум по будівництву сміттєпереробного заводу та конкурс для інвесторів, конкурс ідей по реконструкції Соборної площі, розроблена концепція дизайн-коду вул. Соборна).

Стартував проект із роздільного збору сміття в 12 школах. У 2016 році у Корабельному районі Миколаєва була відкрита Українська Академія Лідерства. Також Агенцією було надано 163 консультації з реалізації та написання проектів та розроблено посібник “Методологія написання проектів”.
ІІІ. БЛАГОУСТРІЙ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Загальний обсяг видатків на сферу житлово-комунального господарства у 2016 році склав більше 553 млн. грн., касові видатки - 433,3 млн. грн., що на 58% більше ніж торік.  Це значно збільшило обсяг документів та кількість підрядних організацій, які стали виконавцями робіт та послуг. Для порівняння: в 2014 році було укладено та реєстровано  618 договорів, в 2015 році - 1728, а в 2016 році - 2700. При цьому структура департаменту залишалася незмінною.

Через низку  чинників освоєно 78% від запланованих коштів.

Бюджет міста Миколаєва на 2016 рік було прийнято наприкінці квітня 2016 року, а саме 26.04.2016. Кошториси з бюджетними призначеннями розпорядники коштів отримали у травні, весь червень велась робота щодо погодження плану робіт. До того часу діяв тимчасовий розпис бюджету по 1/12 частині. І тільки з липня департамент житлово-комунального господарства отримав можливість  приступити до реалізації покладених на нього повноважень в повному обсязі.

Розподіл бюджетних призначень за фактом виконаних робіт розподілено наступним чином: 65% - спеціальний фонд, 35% - загальний фонд.

 

3.1. Житлове господарство

 

Майже третина коштів загального та спеціального фонду бюджету була направлена на ремонт та утримання житлового господарства - це понад 140,64 млн. грн.

Станом на 01.01.2017 у місті налічується 3001 багатоквартирний будинок, який обслуговується житлово-експлуатаційними підприємствами за договором з департаментом ЖКГ та  управлінням з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради.  Загальна площа цього житлового фонду складає 6,2 млн. м2, житлова – 3,8 млн. м2 та нараховує 125 031 квартир.

У 2016 році проведена велика інформаційна та навчально-консультативна робота з ініціативними групами співвласників багатоквартирних будинків та головами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У результаті проведеної роботи у 2016 році було створено 243 ОСББ в 291 будинку, проведено 143 комісії з передачі будинків на баланс об'єднань. 159 будинків (119 ОСББ) перейшли на самостійне обслуговування. На даний час майже 30% багатоквартирних будинків  (в розрахунку на загальну площу житла) утримуються ОСББ.

У житлових будинках нараховується 1675 ліфтів, 1763 будинки мають системи централізованого опалення, 29 будинків обладнані системами пожежогасіння і димовідведення. У дворах старої забудови розташовано 197 дворових туалетів, 55 водорозбірних колонок.

Загальна площа аварійного та ветхого житла складає 9,9 тис.м2, у ньому проживає 382 мешканці.

Обсяги виконання капітального ремонту житла залишаються в розмірах 20% від нормативної потреби. В основному проводились роботи  з ремонту аварійних покрівель, систем опалення, мереж водопроводу, каналізації тощо.

На сьогодні кожен третій будинок потребує капітального ремонту, в тому числі невідкладного ремонту потребують покрівлі в 529 будинках, герметизації стиків – 147 будинків, ремонту внутрішньобудинкових мереж водо-, теплопостачання, водовідведення – 769 будинків, ремонту фасадів – 238 будинків.

На даний час у житлових будинках міста 1168 ліфтів відпрацювали нормативний термін експлуатації (25 років) і потребують заміни.

Планування та виконання робіт з капітального та поточного ремонту житла та підтримка підприємств житлово-комунального господарства проводилася у відповідності до рішення  міської ради від 23.01.2015 №45/3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва  на 2015-2019 роки».

    Виконання робіт з капітального та поточного ремонту житла та підтримка підприємств житлово-комунального господарства:

 

Види робіт

Профінансовано

Обсяги  робіт

Капітальний ремонт покрівель у житловихбудинках

32,3 млн. грн.

120 дахів відремонтовано, у т.ч. 13 в  ОСББ

Поточний ремонт будинків

19 млн. грн.

189 будинків - поточний ремонт покрівлі, заміна віконних блоків та ремонт під’їздів, балкони, пандуси, козирки, міжпанельні шви, парапети, оголовки димовентканалів, ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж тощо

Ремонт ліфтів

29,3 млн. грн

Проведено капітальний ремонт, експертизу, поточний та післяекспертний ремонт 500 ліфтів. Відновлено 11 ліфтів після простою більше 10 років.

Встановлення лічильників теплової енергії, повірка, ремонт (заміна)

29,3 млн. грн.

Встановлено 423 лічильники, 182 лічильники повірені або відремонтовані.

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житлових будинках

1 млн. грн.

Відремонтовано 10 будинків, з них 3 гуртожитки.

Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання

0,9 млн.

Відремонтовано 7 будинків

Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових  мереж опалення

0,5 млн. грн

Відремонтовано 4 будинки (3 бойлери)

Крім того, 1,3 млн. грн. використано на дератизацію та дезінсекцію житлового фонду, виготовлено технічну документацію на 26 будинків.

Невідповідність тарифу на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій економічно обґрунтованому рівню позначилося на фінансовому стані підприємств галузі. Тому частину робіт та послуг було профінансовано за рахунок міського бюджету у розмірі 10,7 млн. грн. Виконання цих робіт сприяло сталому та своєчасному початку опалювального періоду та його проходженню у зимовий період.

 

3.2. Благоустрій міста

 

На благоустрій міста та оновлення технічного парку підприємств комунального господарства в 2016 році було використано 165,3 млн. грн., що майже в 3 рази більше ніж у попередньому році.

У 2016 році виконано роботи з ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів на суму 124 млн. грн.  Частина капітальних ремонтів основних міських магістральних доріг виконувалася у нічний час, що дозволило не заважати потоку транспорту.

У тому числі:

- капітальний ремонт доріг загальною площею 193,22 тис.м2 на суму 75,26 млн. грн. на 49 об’єктах по вулицях: вул. Бузька, від вул. Одеське шосе до вул. Північної, вул. Південна, від пр. Миру до пр. Богоявленського, вул. Шнеєрсона, від вул. В.Морської до вул. Нікольської, пр. Богоявленський, від вул. Кузнецької до вул. Будівельників, вул. 2 Екіпажна, від вул. 1 Воєнної до вул. 3 Воєнної, вул. Інженерна, від вул. Потьомкінської до вул. Нікольської, вул. Гагаріна, від вул. Фруктової до пров. Гагаріна, пр. Богоявленський, від Широкобальського мосту до пров. Шосейного, пр. Центральний (ділянками), вул. Мала Морська, від пр. Центрального до вул. Шевченка, та інші;

- поточний ремонт доріг (на 65 вулицях) загальною площею 123,1 тис м2 на суму 36,42 млн. грн. по вулицях: вул. 2 Набережна, вул. Казарського, вул. Озерна, вул. Робоча, вул. Фалєєвська, вул. Наваринська, вул. 8 Березня, вул. Г.Карпенка, вул. Курортна, вул. Обсерваторна, вул. Оберегова, вул. Електронна, вул. Крилова, вул. Чайковського, вул. Батуріна, Лагерне поле, вул. Космонавтів, вул. Миколаївська, пр. Центральний (ділянки), об'їзна дорога, вул. Арх.Старова, вул. Набережна, вул. 68 Десантників, вул. Молодогвардійська, вул. Адміральська та інші;

- капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів загальною площею 47,5 тис. м2 на суму 10,67 млн. грн. на 27 об’єктах за адресами: просп. Героїв України, 20, 20г, 20в, 17, 19, 21; вул. Погранична, 43, 43а, 150/7, 150/5; пр. Центральний, 187, 189; вул. 1 Лінія, 34 та інші;

- поточний ремонт доріг загальною площею 17,5 тис. м2  на суму 6,0 млн. грн. на 38 об’єктах: вул. Космонавтів, 57, 57а, 59а, пр. Миру, 62а, вул. Китобоїв, 2, 3, вул. Новозаводська, 6, 8, 10; вул. Лазурна, 30, 30а, 32, 26а; вул. Курортна, 17, 19, 19а; вул. Шосейна, 14, 14а та інші;

- поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів – 1,3 млн. грн.;

- поточний ремонт тротуарів загальною площею 8,8 тис.м2 на суму 3,4 млн. грн. на 28 об’єктах за адресами: пр. Центральний, 187, 189; вул. Обсерваторна, від вул. Шевченка до вул. Потьомкінської, вул. Нікольська, 53, 51, 56; вул. Садова, 38, 46/2, 46/5, 46/6; вул. Театральна, від пров. Полярного до вул. Чайковського та інші.

Через затримку фінансування роботи затягнулися до початку грудня, але температурний режим та наявність необхідної техніки дозволили якісно виконати роботи вже у зимовий період.

Утримання та поточний ремонт зливової каналізації

У 2016 році виконано роботи з очищення та поточного ремонту зливової каналізації на суму 2 млн. грн., у тому числі:

- виконані роботи на 1055 колодязях та 20,4 тис п.м. мереж. На очищення зливової каналізації витрачено 235 тис.грн. Роботи проведено по проспекту Центральному, вул. В.Морській, вул. Пограничній, вул. Г.Карпенка, вул. Громадянській, вул. Гречишникова, вул. Конопатній та інших;

- поточний ремонт зливової каналізації  виконано на  3,1 млн. грн. - виконані роботи на 53 колодязях та 1,6 тис. п.м. мереж. Другий рік проводяться роботи з перенесення решіток зливостоків з проїжджої частини доріг вул. Лазурної, вул. Г.Карпенка - вул. Курортної (район ЗОШ № 6), пр. Центрального - вул. Інженерної, пр. Богоявленського (район міжміського вокзалу).

Зовнішнє освітлення  міста

Збудовано освітлення на Широкобальському перегоні.

Протягом року замінено 1899 ліхтарів, встановлено 285 нових світлоточок із застосуванням світлодіодних ламп. Більшість об’єктів були включені до планів за заявками громадян та депутатів міської ради. У 2016 році виконано роботи з утримання мереж зовнішнього освітлення, транспортування та розподіл електроенергії для мереж зовнішнього освітлення та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення на суму 32,39 млн. грн., у тому числі:

-  утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 10,96 млн. грн.;

- постачання електроенергії до  мереж зовнішнього освітлення  – 21,43 тис. грн.

Утримання та поточний ремонт міських кладовищ

У 2016 році виконано роботи з утримання міських кладовищ на суму 3,7 млн. грн., у тому числі:

-  прибирання міських кладовищ – 2,2 млн. грн.;

- догляд (охорона) та поточний ремонт міських кладовищ – 1,4 млн. грн.

Утримання та поточний ремонт штучних споруд

У 2016 році виконано робіт на суму 5,8 млн. грн., у тому числі:   

- утримання штучних споруд: Південнобузького мосту, Інгульського мосту, Аляудської переправи, Каботажного молу, в т.ч. електроенергія для освітлення вказаних об’єктів на суму 3,4 млн. грн.;

- прибирання тротуарів штучних споруд – 0,6 тис. грн. тощо.

Утримання доріг в зимовий період

У 2016 році на суму 3,9 млн. грн. виконано робіт з очищення доріг від снігу, а також направлених на боротьбу з ожеледицею, у тому числі на придбання піску та солі на суму 1,9 тис. грн.

Вперше в цьому році не застосовувалася піщано-сольова суміш.  Дороги посипалися тільки сіллю. Це дозволило забезпечити задовільний  стан доріг в умовах низьких температур та не засмітити дороги піском.

Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху та оплата електропостачання

У 2016 році виконано робіт на суму 7,7 млн. грн., у тому числі:

- експлуатація світлофорних об’єктів – 99 од. на суму 1700,134 тис. грн.;

- установлено дорожніх знаків - 1664 од.

Нанесено дорожню розмітку:

  - поздовжню 107 км;

  - поперечну 10 тис.м² . Крім того, 449 м² нанесено "холодним пластиком".

Цього року парк комунальної техніки поповнився ще 16 автомобілями та тракторами. Придбані: екскаватори-навантажувачі, вишки, евакуатор, машина для нанесення розмітки, пристрій для корчування пнів.

 

3.3. Містобудування та архітектура

 

Управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради протягом 2016 року підготовлено 69 договорів пайової участі у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва із замовниками будівництва на території міста. З них 65 замовників будівництва уклали договори пайової участі з Миколаївською міською радою на загальну суму 2 349 464,35 грн. За січень - грудень 2016 року до міського бюджету замовниками сплачено 2 728 930,32 грн. пайової участі.

Управлінням, як робочим органом з питань розміщення зовнішньої реклами, постійно ведеться робота щодо поліпшення міського середовища, а саме розроблено комплексну схему розміщення зовнішньої реклами по пр. Миру, яка планується для затвердження в поточному році, прийнято 9 рішень про демонтаж рекламних засобів в м. Миколаєві, демонтовано 423 рекламних засоби різного формату. До місцевого бюджету за 2016 рік від розміщення зовнішньої реклами надійшло 2 880273,00 грн.

Відповідно до наданих законодавством в галузі архітектури та містобудування повноважень управлінням видано 67 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок на будівництво (реконструкцію) об’єктів житлового, громадського та виробничого призначення. Управлінням містобудування та архітектури, як замовником містобудівної документації, розроблено детальний план мікрорайону Богоявленський.

Систематично проводяться засідання архітектурно-містобудівної ради для розгляду питань забудови міста, історичного ареалу: проведено 5 засідань по розгляду 9 об’єктів будівництва. Відділом інженерно-геодезичного забезпечення міста постійно ведеться робота з проектувальниками та геодезистами стосовно оновлення планових матеріалів міста. Управлінням погоджено 1120 топографічних планів та виконавчих зйомок в М 1:500 з нанесенням на планові матеріали, а також надано 810 довідок щодо присвоєння поштових адрес об’єктам містобудування.

 

3.4. Транспортна галузь

 

Транспортна мережа міста Миколаєва складається з  6 трамвайних, 6 тролейбусних та 61 автобусного маршрутів. У 2016 році послугами пасажирського транспорту скористалися 97,8 млн. пасажирів, що на 2,2% більше порівняно з 2015 роком.

З метою усунення порушень на міському пасажирському транспорті  м. Миколаєва, забезпечення якісних пасажироперевезень управлінням транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради вживались наступні заходи:

- проводився моніторинг звернень громадян з питань коригування діючої міської маршрутної мережі;

- розпочато роботу з впровадження системи GPS-контролю на транспортних засобах, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування;

- відкрито три тролейбусні маршрути, вживалися заходи по підготовці до будівництва нової тролейбусної лінії по вул. Лазурній.

Виконкомом Миколаївської міської ради спільно з керівництвом КП «Миколаївелектротранс» вживалися заходи щодо стабілізації виробничої діяльності та збільшення кількості одиниць рухомого складу комунального підприємства. Протягом 2016 року проведено капітальний, середній та ТО-2 ремонти рухомого складу підприємства.

Вид рухомого складу

Кількість капітальних ремонтів

Кількість середніх ремонтів

ТО-2

2016

2016

2016

Трамвай

3

13

16

Тролейбус

2

8

38

Контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами міського транспорту у м. Миколаєві покладено на управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.

Здійснювалися виїзні перевірки виконання усіма підприємствами-перевізниками, які задіяні в обслуговуванні міських автобусних маршрутів, договірних умов (кожне підприємство двічі на місяць) та контроль на лінії (кожне підприємство двічі на тиждень)

Зазначені перевірки проводилися із залученням співробітників Департаменту патрульної поліції Управління патрульної поліції в м. Миколаєві, управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області та представників громадськості. За результатами проведених перевірок керівникам підприємств-перевізників надавались доручення щодо термінового усунення виявлених недоліків.

На кожному підприємстві контролювалося виконання обов’язків проведення передрейсового огляду механіками та медичними працівниками підприємств, здійснювався контроль роботи інженерів з безпеки руху по проведенню інструктажів водіїв з питання безпеки дорожнього руху.

Так, у 2016 році працівниками управління було проведено 198 планових перевірок виконання міськими підприємствами-перевізниками умов договору на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у місті Миколаєві та 142 перевірки за здійсненням пасажирських перевезень рухомим складом підприємств – перевізників на маршрутах обслуговування («лінійний контроль»).

Управлінням транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради разом з Департаментом патрульної поліції Управління патрульної поліції в м. Миколаєві проводився аналіз місць концентрації ДТП, проводилися наради з питань порушення водіями Правил дорожнього руху за ст.130 КпАП України.

З метою забезпечення належного стану пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Миколаєві, підвищення рівня їх безпеки шляхом посилення контролю з боку керівництва підприємств – перевізників за дотриманням водіями маршрутних транспортних засобів вимог Правил дорожнього руху та законодавства, діючого на автомобільному транспорті, управлінням транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради  було вжито наступні заходи:

- щотижня проводилися наради з усіма керівниками підприємств – перевізників, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування, з питання посилення контролю за дотриманням водіями вимог Правил дорожнього руху;

- організовано наради спільно з представниками Департаменту патрульної поліції Управління патрульної поліції в м. Миколаєві, інженерами з безпеки дорожнього руху та водіями міських автобусних маршрутів щодо забезпечення водіями безпеки дорожнього руху та безпеки громадян на маршрутах обслуговування.

Згідно з розпорядженням міського голови від 03.11.2010 № 740 «Про створення робочої групи щодо обстеження доріг місцевого значення, що перетинаються з залізничними переїздами, залізничних переїздів на території м. Миколаєва та підходів до них», працівники управління постійно в період квітень-травень та вересень-жовтень у складі комісії здійснюєть обстеження доріг місцевого значення, що перетинаються із залізничними переїздами, залізничних переїздів на території м. Миколаєва та підходів до них.

Так, у травні та жовтні 2016 року працівниками Департаменту патрульної поліції Управління патрульної поліції в м. Миколаєві, фахівцями ПЧ-14 Миколаївської дистанції колії Одеської залізниці були здійснені виїзні перевірки залізничних переїздів у м. Миколаєві, через які проходить рух міського автобусного пасажирського транспорту.

В управлінні транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій працює телефон гарячої лінії, за допомогою якого оперативно вирішуються усі питання, пов’язані з міським транспортом та надається необхідна інформація, за якою звертаються городяни.

Управлінням транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій за 2016 рік була проведена робота з виявлення водіїв, якими допущено порушення діючого законодавства на автомобільному транспорті в частині перевезення пільгової категорії громадян. За результатами проведеної роботи з підприємств-перевізників звільнено 23 водія та 10 касирів, винесено догани 143 водіям та 21 касиру.

 

3.5. Водовідведення та водопостачання

 

На МКП «Миколаївводоканал» були затверджені нові правила, згідно з якими городянам не потрібно шукати фахівців для отримання технічних умов та затвердження проектів. Сьогодні досить оформити заявку в одному місці і отримати всі необхідні документи на першому поверсі адміністративної будівлі підприємства. Також були впроваджені нові підходи в роботі абонентського відділу - городяни тепер можуть оплачувати послуги водопостачання та водовідведення за допомогою платіжних систем України.

У липні 2016 року почався аудит фінансово-господарської діяльності МКП "Миколаївводоканал". Завдяки цьому вдалося виявити і припинити виплати за невигідними договорами, а зекономлені 20 млн. грн. направити на розвиток інфраструктури підприємства.

З липня 2016 року розпочалася активна фаза реалізації інвестиційного проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв» і освоєння кредитних коштів Європейського Інвестиційного Банку (ЄІБ). Вперше була розпочата повна реконструкція міських очисних споруд каналізації. На об'єкт реконструкції вже завезено сучасне обладнання.

Працівники підприємства одними з перших в Україні почали створення геоінформаційної системи (ГІС). Зниження втрат води і прогнозування витоків - це тільки мала частина того, що дасть ця інновація. Завдяки оперативному моніторингу і прогнозуванню витоків роботи по ремонту будуть проводитися точково, а розриття в пошуках місця аварії стануть надбанням минулого. На даний момент вже закуплено нове серверне обладнання та програмне забезпечення, яке вже впроваджено на МКП «Миколаївводоканал», та готується програма секторизації водопровідних мереж міста.

Лабораторія очисних споруд водопроводу незабаром отримає нове сучасне лабораторне обладнання, яке дозволить в майбутньому підвищити якість контролю як питної води, так і очищених стоків.

На даний момент затверджено план реконструкції 26 застарілих міських насосних станцій каналізації, планується впровадження енергозберігаючих технологій, заміна аварійних колекторів, масштабна реконструкція двох насосних станцій водопроводу і впровадження систем очищення води без використання рідкого хлору. Сьогодні працівники підприємства ведуть роботу щодо забезпечення резервного джерела питної води.

 

3.6. Утримання доріг

 

КП "ЕЛУ автодоріг" проведена інвентаризація та облік систем зливової каналізації. Розроблена і в тестовому режимі запущена програма, яка дозволить зробити роботу по експлуатації зливової каналізації прозорою для городян, дасть можливість визначати черговість ремонтів з урахуванням категорії дороги і ступеня ризику, складати і відслідковувати графік планового обслуговування і ремонту об'єкта. У 2016 році проведена реконструкція проблемних місць відведення поверхневих вод з установкою додаткових дощоприймачів, винесених з проїжджої частини, що знизило ризики підтоплення на цих ділянках автодоріг. Почали встановлювати полімерні дощоприймачі.

Зимове утримання доріг: розроблені карти очищення магістралей, визначена черговість робіт. Карта прибирання вулиць з відповідальними за маршрути була розміщена в соціальних мережах для інформування городян. На КП "ЕЛУ автодоріг" розроблені інструкції для диспетчерів і водіїв, створений запас запасних частин і паливно-мастильних матеріалів. Вся техніка підприємства обладнана GPS навігаторами. Прибирання вулиць проводилося 12 одиницями снігоприбиральних машин, 3 тракторами і 3 малими тракторами для прибирання тротуарів. Очищено 390 км магістральних доріг.

Розвиток підприємства: у 2016 році відремонтували побутові приміщення, відкрили їдальню для співробітників, придбали новий зимовий спецодяг, спецвзуття. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

За рахунок коштів міського бюджету придбали для підприємства три трактора, екскаватор, трал.

 

3.7. Енергозбереження та впровадження інноваційних технологій

 

Для вирішення основної проблеми енергетичного сектору в Миколаєві, а саме неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів  у сфері опалення житлового сектору, в закладах та установах комунальної власності соціального спрямування визначена  та розроблена   міська Програма енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки. Програма є цільовою і містить конкретні енергозберігаючі заходи, що передбачають отримання економічного ефекту від їх запровадження.  Програма затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016 №13/12 «Про затвердження міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки».

З метою реалізації міської Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки рішенням міської ради від 22.12.2016 №13/1 «Про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міської ради» створено департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

З метою забезпечення комфортних умов для жителів міста Миколаєва, враховуючи необхідність проведення в місті Миколаєві комплексних заходів з енергоефективності, залучення інвестиційних та грантових коштів на зазначені заходи, створено комунальну установу  Миколаївської міської ради  «Центр енергоефективності  м. Миколаєва».

Розроблено Положення про цільовий фонд енергозбереження  Миколаївської міської ради для  реалізації грантових програм міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу. Рішенням Миколаївської міської ради від 22.12.2016 №13/5 затверджено Положення про цільовий фонд енергозбереження  Миколаївської міської ради.

Для забезпечення та виконання заходів згідно з міською Програмою енергозбереження «Теплий Миколаїв» проведено енергоаудит будівель ЗОШ №42, ЗОШ №60,  ДНЗ №123,  ДНЗ №106  та житлових будинків за адресою: проспект Героїв України №№ 13Д, 13Е.

 

3.8. Екологія та догляд за об’єктами зеленого господарстваПоводження з відходами: розпочато будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів у В.Коренисі (довжина огорожі – 2424,45 м); придбано 7 сміттєвозів, 78 сіток для збору ПЕТ тари, 280 контейнерів для збору ТПВ об’ємом 1,1 м3. У 2016 році на полігон твердих побутових відходів прийнято 988 тис. м3 ТПВ.

Протягом року проводилося прибирання, догляд та очищення 176 га території 92 об'єктів зеленого господарства (парки, сквери, бульварні частини вулиць).

Для попередження аварійних ситуацій та ліквідації їх наслідків з початку року було знесено 466 дерев, проведена санітарна обрізка та кронування близько 2213 дерев. Висаджено та забезпечено доглядом 1441 дерево та 2714 кущів.

В минулому році було висаджено 115 дерев з комом грунту, що значно підвищує рівень приживлюваності молодих дерев.

Проведено капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Аркасівський сквер» по вул. Пушкінській, ріг вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва. Встановлено 20 опор для однорожкових світильників та 12 опор для дворожкових світильників.

Нові опори освітлення встановлені на території скверу ім.Чорновола та парку "Юних героїв". На місці порушеного резервуару влаштовано об'єкт ландшафтного дизайну.

У парку "Перемоги" відремонтовано головні ворота, прилеглу частину бетонної огорожі, проведено поточний ремонт тротуарів.

Екологічний фонд міста в 2016 році склав 1,7 млн. грн., що на 50% більше ніж торік.

 

 

IV. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА СФЕРА

 

 

4.1. Охорона здоров’я

 

Рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/13  затверджена галузева Програма «Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2016-2018 роки.

Амбулаторно-поліклінічна допомога у м. Миколаєві надається в 7 центрах первинної медико-санітарної допомоги з 39 сімейними амбулаторіями, двох дитячих поліклініках 2-го рівня; трьох жіночих консультаціях; міській стоматологічній поліклініці з 3-ма відділеннями (КЗ СП № 1, 2, 3);  міському протитуберкульозному диспансері.

Стаціонарну медичну допомогу на ІІ рівні надають 4 міські лікарні для дорослих, міська дитяча лікарня №2 та 3 пологових будинки.

Щоб наблизити якісну медичну допомогу до мешканців міста, в 2016 році було відкрито сімейні амбулаторії в Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 2 по вул. 11 Поздовжній, 45; в мкр. Тернівка, Центр первинної медико-санітарної допомоги №4; в Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 по вул. Кобера, 15-А. Сімейні амбулаторії, які відкрилися в 2016 році, вже оснащені автоматизованим робочим місцем. Під’їзди до лікувальних закладів оснащені для вільного доступу людей з інвалідністю, відповідні пристосування передбачені і всередині приміщень.

Необхідну підготовку пройшов 171 лікар загальної практики-сімейної медицини та 192 медичні сестри загальної практики сімейної медицини.

Щоб заохотити молодих спеціалістів до роботи на первинній ланці, їм виплачується надбавка за складність та напруженість у роботі, дозволено сумісництво. За звітний період медичному персоналу надано житло в районі  Центру первинної медико-санітарної допомоги №6 за адресою: вул. Крилова, 17 (реконструйовані приміщення під 3 квартири для медпрацівників на відстані 700 м від сімейної амбулаторії); надана квартира сімейному лікарю Центру первинної медико-санітарної допомоги   № 1 за адресою: вул. 3 Лінія, 17.

У 2016 році в м. Миколаєві введений електронний реєстр хворих на туберкульоз та цукровий діабет.

Основні показники роботи за 2016 рік:

- показник малюкової смертності склав 6,4% (при обласному – 7,8%);

- показник перинатальної смертності склав 5,03% (6,17% в 2015 році);

- показник первинного виходу на інвалідність серед працездатного населення зменшився з 28.5 в 2015 році до 23.7 на 10 тис. нас. в 2016 році;

- показник загальної смертності по місту зменшився з 1062.7 на 100 тис. нас. в 2015 році до 1018.1 в 2016 році;

- показник смертності серед дорослого населення складає 1224,8 на 100 тис. нас. за 2016 рік проти 1279, 8 у 2015 році,  динаміка (– 4,3%);

- показник смертності серед працездатного населення міста зменшився з 324.4 в 2015 році до 306.0 в 2016 році;

- смертність від серцево-судинних захворювань на тис. нас. зменшилась з 8.5 в 2015 році до 8.3 в 2016 році;

- впровадження в лікувально-профілактичних закладах міста таких сучасних технологій, як тромболізис, в перші години гострого інфаркту міокарду та своєчасна медична допомога привели до зниження показників смертності від інфарктів з 0.39 до 0.33 на тис. нас.;

- впровадження в практику такої сучасної технології, як системний тромболізиз  при гострому ішемічному інсульті в тромболітичному центрі міської лікарні №4, привело до зниження смертності від даного захворювання з 0.84 в 2015 році до 0.70 в 2016 році на тис. нас.;

- захворюваність злоякісними новоутвореннями на 100 тис. нас. зменшилась з 431.6 в 2015 році до 427.8 в 2016 році;

- смертність від злоякісних новоутворень зменшилась з 177.3 в 2015 році до 150.1 в 2016 році;

- смертність від туберкульозу зменшилась з 8.5 в 2015 році до 6.2 на 100 тис. населення в 2016 році;

- зменшився показник захворюванності на туберкульоз серед підлітків, він складає  36,4 на 100 тисяч підліткового населення проти 43,5 в 2015 році;

- показник летальності в міських лікарнях зменшився з 2.14 в 2015 році до 2.07 в 2016 році;

- в міських лікарнях збільшився показник хірургічної активності з 62.0 в 2015 році до 65.4 в 2016 році;

- у відділенні реабілітації дитячої поліклініки №3 в 2016 році оздоровлено 1931 дитину, в тому числі 25 дітей-інвалідів;

- безкоштовними рецептами та лікарськими засобами були забезпечені діти віком до шести років та діти-інваліди, фінансування за 2016 рік склало 968710 грн.

В лікувально-профілактичних закладах міста згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 №34 "Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни" забезпечений норматив для ветеранів війни на харчування та медикаменти (медикаменти - 65 грн., харчування - 55 грн.).

За 2016 рік  ветеранам війни проведено безкоштовне протезування зубів  на  загальну  суму 471 116 грн., що на 252 516 грн. більше, ніж минулого року.

Ветеранів війни забезпечили слуховими апаратами на суму 45 090 грн.

За звітний період 2016 року кількість коштів, спрямованих на забезпечення безкоштовними ліками хворих, збільшилась на 131 470 грн. і становить 681 786 грн.

Протягом року на оновлення матеріально-технічної бази лікувальних закладів відповідно до табелів оснащення використано 13242,374 тис. грн.

Придбано аквадистилятори (3 одиниці), стерилізатори парові та дезінфекційну камеру для міської дитячої лікарні №2, закуплено 4 автоклави в міські стаціонари та 4 кардіодефібрилятори, ендохірургічний комплекс та гнучкий ринофаринголарингофіброскоп для отоларингологічного відділення міської лікарні №4 (2300,0 тис. грн.), апарат УЗД для міської дитячої лікарні №2 (2500,0 тис. грн.), обладнання для офтальмологічного кабінету ЛШМД, ліфти пасажирські в міські лікарні №1 та №4,  аналізатор глюкози крові для міської біохімічної лабораторії міської лікарні №1, апарати штучної вентиляції легень (4 од.) для міської лікарні №3 та ЛШМД, побутові пральні машини, стерилізатори парові для ЛШМД.

Придбано реанімаційне обладнання - апарати ШВЛ "БРИЗ" - для пологового будинку №2 та пологового будинку №3.

Крім того, матеріально-технічна база пологових будинків поповнилася: сіпап-системами для вентиляції легенів новонароджених, дефібрилятором-монітором та приліжковим кардіомонітором (пологовий будинок №1), гістеропомпою для поглинання газів та рідини (пологовий будинок №1), фетальним монітором (пологовий будинок №3).

Щоб покращити якість надання стоматологічної допомоги дітям, придбано 5 стоматологічних установок та 4 компресори для стоматологічних установок для  стоматкабінетів дитячого відділення міської стоматологічної поліклініки.

За ініціативи міського голови лікувальні заклади міста отримали спецодяг на суму 1.5 млн.  грн.

З початку проведення АТО в закладах охорони здоров’я міста військовослужбовці - учасники антитерористичної операції та члени їх сімей отримали медичну допомогу (2781 особа), в тому числі амбулаторну (2506 осіб), стаціонарну (275 осіб).

В лікувально-профілактичних закладах міста учасникам АТО проведено 12 324 різноманітних обстеження. Прооперовано 128 військовослужбовців.

Лікарськими засобами за безкоштовними рецептами, згідно з діючим законодавством, були забезпечені 42 учасники АТО на суму 21 500 грн.

Безкоштовне зубопротезування проведено 51 учаснику АТО на загальну суму 186 891.76 грн.

 

4.2. Освіта

 

У 2016 році забезпечено розвиток освітнього потенціалу міста у контексті реалізації державної політики в галузі освіти. Відбулася низка позитивних змін, з’явилися нові тенденції, обумовлені процесами реформування усіх освітніх ланок. Вжито заходів щодо розвитку, модернізації та поліпшення якості дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти.

На балансі управління освіти міської ради налічується 156 закладів і установ.  До мережі дошкільних навчальних закладів входять 73 заклади, до мережі загальноосвітніх навчальних закладів – 72 заклади,  до мережі позашкільних навчальних закладів – 7 закладів. Професійну освіту надає Миколаївський муніципальний академічний коледж. Крім того, у 2016 році у з міського бюджету здійснювалось фінансування 13 професійно-технічних начальних закладів, на утримання яких виділено 88  млн. грн.

Усіма формами дошкільної освіти охоплено 98,8% осіб, що на 2% більше  ніж у 2015 році; дітей 5-річного віку - 100%. Вдосконалено систему електронної реєстрації дітей у дошкільні заклади. Додатково відкрито 4 групи в ДНЗ № 52, №141. Ремонт і закупівлю необхідного обладнання здійснили за підтримки Євросоюзу, в рамках проекту «Нові можливості для проживання, навчання, працевлаштування для вимушених переселенців в Миколаєві». Це дало можливість охопити дошкільною освітою понад 100 дітей-переселенців із зони АТО та маленьких мешканців міста. Крім того, додатково відкрито 1 групу в ДНЗ №143. Завершено ремонтні роботи в ДНЗ №83, що дасть можливість відкриття двох нових садових груп.

Кількість класів загальноосвітніх навчальних закладів з 1 вересня збільшилась на 24 одиниці, учнів - на 1065 осіб; середня наповнюваність – 28,35 учнів.

Розширено мережу спеціальних (інклюзивних) груп/класів для дітей з особливими освітніми потребами. Збільшено на 4 одиниці кількість спеціальних дошкільних груп (207), класів – на 2 одиниці (16); на 6 одиниць - мережу інклюзивних груп/класів для дітей з особливими освітніми потребами. Працюють 11 інклюзивних класів, у тому числі з 01.09.2016 відкрито нові класи на базі ЗОШ №12, 34, СШМіПР «Академія дитячої творчості»; у ДНЗ №17 - 1 дошкільна група з інклюзивною освітою. У 65 закладах організовано індивідуальне навчання дітей (близько 650 осіб), які за станом здоров’я не можуть відвідувати загальноосвітній навчальний заклад. Усього реабілітаційним процесом охоплено понад 4 тисяч дітей дошкільного та шкільного віку, що на 500 осіб більше минулорічного.

Збільшилася до 12,3 тис. кількість дітей (на 330 більше, ніж у 2015 році), залучених до гурткової роботи в позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладах міста, що складає 81%.

Питання організації харчування дітей у навчальних закладах залишається одним із найбільш актуальних. Незважаючи на те, що Бюджетним кодексом з 1 січня 2016 року не було передбачено фінансування для забезпечення  харчування учнів 1-4-х класів за рахунок освітньої субвенції, депутатським корпусом міста була найдена можливість виділити кошти з бюджету міста Миколаєва (16 млн. грн.) на харчування учнів 1-4-х класів та дітей усіх пільгових категорій. Здійснено заходи щодо покращення якості харчування. Вартість харчування дітей в ДНЗ збільшувалась у 2016 році двічі, в квітні і в жовтні місяці та на кінець року склала в групах загального типу для дітей ясельного віку – 16,30 грн., для дітей дошкільного віку – 21,15 грн., в групах санаторного типу та цілодобових для дітей ясельного віку – 19,60 грн., для дітей дошкільного віку – 25,40 грн. Вартість харчування в закладах професійно-технічної освіти в 2016 році складала 60,45 грн. для учнів з числа дітей-сиріт, які перебувають на повному державному утриманні, та 24,18 грн. - для учнів з числа дітей-сиріт, що знаходяться під опікою. На харчування дітей (577 осіб), які відпочивали в пришкільних таборах з денним перебуванням влітку 2016 року, з міського бюджету використано 97,5 тис. грн.

Протягом навчального року школярі безкоштовно користуються електротранспортом. За угодами з автотранспортними підприємствами організовано перевезення учнів ЗОШ №№11, 12, 14, 24, 27, 29, 40 до місця навчання та у зворотному напрямку.

Зміцнено й оновлено матеріально-технічну базу установ освіти. У 2016 році виділено на поточні ремонти на 282,9% коштів більше, ніж у 2015 році; на капітальні - на 174,6% більше. На здійснення капітальних ремонтів використано коштів у загальній сумі 52 млн. 402,8 тис. грн.; виконано поточні ремонтні роботи в навчальних закладах, у тому числі: покрівель, приміщень, підлоги, парканів, систем опалення, водозливової системи, теплотраси та проведено заходи щодо забезпечення обліку теплової енергії шляхом встановлення приладів обліку, заміну вікон та дверей на суму 31 млн. 327,413 тис. грн. Відремонтовано 28 харчоблоків, 46 приміщень, 10 парканів, 31 покрівлю, 9 веранд на ігрових майданчиках, санвузли у 40 закладах, 8 спортмайданчиків, 11 спортзалів, будівлі 9 закладів, систему водопостачання у 15 закладах, систему опалення у 21 закладі, електромережу у 19 закладах.

Завершено нове будівництво спортзалу економічного ліцею №1, спортмайданчиків юридичного ліцею та Миколаївського муніципального колегіуму. Тривають роботи з капітальному ремонту шкіл №№ 36, 54 та Академії дитячої творчості з облаштуванням ліфта-підйомника для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Розпочато нове будівництво «Містечка майстрів» для  дітей з особливими освітніми потребами на базі Академії дитячої творчості.

Впроваджено енергозберігаючі технології шляхом  заміни вікон на склопакети (більше як на 2 млн. 908 грн.); технічного переоснащенні системи керування опаленням теплового пункту в 3 школах; виготовлено проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення ще 12 навчальних закладів та розроблено проектно-кошторисної документації на будівництво котелень ЗОШ №№4, 29; проведено термосанацію будівель ДНЗ №№ 2, 17, 85, 131, 140, 115, ЗОШ №№ 36, 54; відбудовано котельні в ЗОШ №  45; закуплено тепловідбиваючої плівки.

Крім того, придбано дитячі меблі, телевізори, підручники, комп`ютерне обладнання, водонагрівачі  та холодильники, обладнання до навчальних кабінетів на загальну суму 13 млн. 707,331 тис. грн.; за рахунок власних надходжень - на суму 2662,4 тис. грн. За рахунок залучення депутатських коштів та коштів обласної субвенції покращено матеріально-технічну базу навчальних закладів на суму 4 млн. 223,6 тис. грн., що більше ніж у 2015 році у 1,3 рази, а саме: придбано учнівських меблів для 37 шкіл; підручників для учнів 4-х, 7-х класів (1 млн. 694 тис. грн.); м’якого інвентарю для 49 дошкільних закладів; технологічного та холодильного обладнання для 35 закладів; аудіо-, відеоапаратуру для 6 закладів; комп’ютерної техніки (понад 5 млн. грн.). За ініціативи міської влади вперше за 20 років виділено кошти (1 млн. 33 тис. грн.) на придбання для навчальних закладів миючих засобів та канцтоварів.

Стипендії міського голови та міської ради, розмір яких значно збільшився (I місце – 900 грн.; II місце – 700 грн.; III місце – 500 грн.), отримали 27 переможців ІV етапу всеукраїнських олімпіад та ІІІ етапу МАН. Відзнаку «Інтелект Миколаєва» вручено 133 кращим випускникам.

Понад 10 тисяч учнів стали переможцями у різноманітних інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах регіонального та всеукраїнського рівнів. Команда Миколаєва впевнено посідає І місце в області за підсумками участі в учнівських олімпіадах. Якість загальної середньої освіти підтверджено результатами ЗНО: 95% випускників 2016 року вступили до вищих навчальних закладів. За успіхи у навчанні нагороджено золотими та срібними медалями 109 учнів (золотою – 74, срібною - 35).

Близько півтори тисячі вихованців позашкільних закладів визнані кращими більш, ніж у 120 конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів. 29 колективів художньої самодіяльності отримали звання «Народний» та «Зразковий».

Здобутки освітян міста відзначено на регіональному, державному, міжнародному рівнях під час проведення науково-практичних конференцій, конкурсів, виставок, фестивалів педагогічних інновацій. СШМіПР «Академія дитячої творчості» отримала свідоцтво дійсного члена Всеукраїнської асоціації Шкіл Майбутнього. Кращими в різноманітних фахових конкурсах визнано 60 освітян. Учителі історії стали співавторами навчального посібника для 7 класу; педагогами розроблено навчально-методичний комплекс «Від медіаграмотності до медіакультури». У 4 школах міста запроваджено національний проект «Інтелект України».

За заслуги перед територіальною громадою 18 освітян отримали грошову винагороду міської ради «Кращий педагогічний працівник міста» (розмір якої у 2016 році збільшено з 3 тис. до 5 тис. грн). Вперше премією міської ради нагороджено 53 вчителі, які підготували переможців регіональних і всеукраїнських інтелектуальних змагань: у розмірі 10 тис. грн. - 22 учителя; 5 тис. грн. – 31 учитель.

Крім того, Миколаївський міський голова О. Ф. Сєнкевич надав Миколаївському муніципальному колегіуму для придбання музичних інструментів кошти у сумі 200 тис. грн., передбачені для виконання доручень виборців.

 

4.3. Культура

 

Фінансування галузі «Культура» за 2016 рік склало 122 млн. 624 тис. 480 грн. (загальний фонд 85 млн. 181  тис.585 грн., кошти бюджету розвитку 37 млн. 442 тис. 895 грн.). Додаткове фінансування 2016 року склало 19 млн. 88  тис. 629 грн. (загальний фонд 1 млн. 1 тис. 300 грн., бюджет розвитку 18 млн. 87 тис. 329 грн.).

У порівнянні з 2015 роком фінансування галузі збільшено на 26 млн. 493 тис. 229 грн., що дало змогу відремонтувати значну кількість закладів культури міста, вперше за тривалий час придбати музичні інструменти для шкіл естетичного виховання   м. Миколаєва на суму більше  1,5 млн. грн.

У 2016 році поповнено бібліотечний фонд на загальну суму 929  тис. 987 грн., придбано комп’ютерну техніку, звукове та світлове обладнання, проектори та проекційні екрани, музичні інструменти для закладів культури на загальну суму 6 млн. 985  тис. 536 грн. У порівнянні з 2015 роком на 437,978 тис. грн. збільшилося фінансування поповнення бібліотечних фондів.

На проведення капітальних ремонтів, реконструкції, реставрації та будівництва у 2016 році використано 21295,619 тис. грн.

У порівнянні з 2015 роком на дані статті витрат було використано  майже на 15602,111 млн. грн. більше.

Завдяки проведеному капітальному ремонту сантехнічних приміщень та вестибюльної групи у будівлі концертного залу «Юність» (з обладнанням місць для маломобільних верств населення) протягом 2016 року на базі закладу проведено потужні іміджеві заходи - «Форум майбутнього»; «Форум міського розвитку» у рамках фестивалю «Mykolayiv Urban Days» та Міжнародний інвестиційний форум «Управління відходами» за участі експертів з стратегій розвитку міста, урбаністики, кластерної економіки, громадських активістів, бізнесменів, потенційних інвесторів.

Закінчено капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки                                       ім. М.Л.Кропивницького з проведенням комплексної термомодернізації та улаштуванням сучасних вентиляційних систем на загальну суму 7151,342 тис. грн.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», вперше за тривалий час у 2016 році було виділено та використано субвенцію з державного бюджету на:

- будівництво оглядового пішохідного містка між вольєрами слоновника та жирафника (743,706 тис. грн.) у КУ «Миколаївський зоопарк»;

- реконструкцію благоустрою прилеглої території Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний” – 1149,404 тис. грн.;

- придбання пасажирських автобусів для Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний”, якими зможуть користуватися інші заклади галузі - 1442,170 тис. грн. та 5150,0 тис. грн.;

- придбання сценічних костюмів для Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний” – 198,0 тис.грн.;

- придбання освітлювального обладнання для Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний” – 184,994 тис.грн.;

- придбання звукопідсилоючої апаратури для Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний” – 192,990 тис.грн.;

- придбання сценічного подіуму (конструкцій металевих) для Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний”– 196,0 тис.грн.;

- придбання одягу для сцени Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний” по вулиці Театральній, 1 у м. Миколаїв – 199,751 тис.грн.;

- придбання музичних інструментів для Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний” по вулиці Театральній, 1 у м. Миколаїв – 197,500 тис.грн.;

- придбання тентів, навісів для Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний” по вулиці Театральній, 1 у м. Миколаїв – 98,700 тис.грн.

Дані роботи та закупівлі закінчено у встановлені терміни.

На проведення поточних ремонтів закладів культури в 2016 році було виділено 3709,937 тис. грн.

Значну увагу 2016 року приділено заходам з енергозбереження                                у підвідомчих закладах, на виконання яких було виділено 5 182,102 тис. грн. - замінено вікна та двері на енергозберігаючі, утеплено стіни та горища у 5 школах естетичного виховання, 6 закладах культури клубного типу, 2 Централізованих бібліотечних системах для дітей та для дорослих, у Миколаївському зоопарку. Заходи з модернізації систем опалення та систем електропостачання будівель проведено                    у 2 Централізованих бібліотечних системах для дорослих та для дітей, Миколаївському зоопарку (для приміщення «Зубрятник» придбано 2 електрокотли); з метою заощадження бюджетних коштів на обслуговування закладів замінено газові котли на моделі з вищим коефіцієнтом енергозбереження у Дитячій музичній школі№6 та бібліотеці для дітей №9, здійснено капітальний ремонт зовнішньої теплотраси у Палаці культури «Корабельний».

Упродовж 2016 року підзвітними закладами та іншими організаціями, об’єднаннями за сприяння управління проведено близько 500 заходів різного спрямування (у т.ч. організаційне забезпечення  відзначення у місті державних свят та інших соціально-політичних та пам'ятних дат).

За Програмою розвитку місцевого самоврядування у рамках проекту «Адміністративні послуги для миколаївців - доступ відкрито!» проведено акцію, центральним акцентом якої стало інтерактивне спілкування «Партнерство влади і бібліотеки задля громади: нові можливості».

Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка продовжила  сталу партнерську взаємодію з дипломатичними місіями різних країн в Україні низкою заходів спільно з Посольством Швеції, об’єднаних тематикою «Сучасна сім’я. Рівні права та рівні можливості батьків. Шведсько-українськийдосвід».

Найбільш помітними подіями у культурному житті міста щороку стають масштабні відзначення Дня міста та Дня Перемоги, урочисте відкриття Головної міської ялинки, проведення фестивалів академічного співу «Пісенна мозаїка», дитячих ігрових програм «Казкова гра», VIIІ джазового фестивалю «GUBILEE», конкурсів молодих виконавців естрадної пісні «Обрій», юних піаністів, читців «Тарасове слово», героїко-патріотичної пісні й танцю.

Спільний з представниками громадськості проект 2015 року зимовий фестиваль «До Миколая в Миколаїв» у 2016 році отримав цікаве продовження: «родзинкою» свята став Свято-Миколаївський  забіг - спортивне свято дива і добра.

2016 року масштабно відзначено День Європи з проведенням Європейської ходи  та презентаціями країн - членів ЄС студентами вищих навчальних закладів на Кубок Миколаївського міського голови.

Реалізовано багаторічну мрію мешканців мікрорайонів «Ліски» та «Намив»: у парку культури та відпочинку «Ліски» - пам’ятці садово-паркового мистецтва - комунальним підприємством «Миколаївські парки» за грантові кошти конкурсу «Територія РУСАЛ» встановлено  дитячий розважальний комплекс – перший в Миколаєві гральний майданчик для дітей з обмеженими можливостями та сітковий атракціон «Тарзанчик» для дітей старшого віку.

Значну роботу проведено відділом охорони культурної спадщини на виконання вимог Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”.

За результатами громадського обговорення шляхом електронної консультації міським головою було видано розпорядження «Про перейменування об’єктів топоніміки», згідно з яким нові назви отримали 130 вулиць, провулків, скверів, парків та один із районів міста (у т.ч. відновлено історичні назви Соборної площі та вул. Соборної). А також остаточно демонтовано пам’ятник В.І. Леніну на Соборній площі та пам’ятники іншим діячам тоталітарного режиму.

 

4.4. Соціальний захист населення

 

У Миколаєві проживає більш ніж 150 тис. громадян, яким соціальні служби допомагають у  вирішенні їх нагальних проблем.

    Співробітники департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради вирішують питання соціального захисту населення - від призначення субсидій і компенсацій до здійснення догляду за самотніми старими громадянами старшого віку.

По виконанню державних, обласних та міських програм в 2016 році фактично виплачено 901,95 млн. грн., що на 174,75 млн. грн. більше ніж у 2015 році.

Одним з найбільш вагомих внесків у соціальний захист наших городян є питання призначення їм державних соціальних допомог та нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги. Для зручності громадян у кожному районі міста працюють управління соціальних виплат і компенсацій, які вирішують ці питання.

Станом на 01.01.2017 субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначені 73 261 сім’ї, що майже в 7 разів більш  ніж в 2014 році. У 2016 році отримано 1 455електронних заяв та декларацій для призначення субсидій, які розглянуті та знаходяться в опрацюванні (у 2015 році – 216 заяв).

Станом на 01.01.2017 державними гарантіями по оплаті за житлово-комунальні послуги (пільги та субсидії) охоплено 100 363 сім’ї.

Районними управліннями департаменту проводиться призначення та виплата значної кількості державних допомог (допомога при народженні дитини, до досягнення нею 3-річного віку, допомога одиноким матерям тощо). Загальна кількість отримувачів – 30 381.

З початку року призначено та подовжено державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (4 159 особам).

На 10% збільшилась кількість отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 2 912 сімей. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям отримували 416 багатодітних сімей. Середній розмір допомоги для таких сімей - 3768,56 грн.

2016 року призначена та виплачена за рахунок коштів міського бюджету компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги, 709 фізичним особам.

З жовтня 2014 року районними управліннями соціальних виплат і компенсацій призначається щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. У 2016 році щомісячна адресна допомога була надана 1493 сім’ям.

Учасникам АТО та сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, проводиться виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва та надається адресна грошова допомога на виготовлення проектної документації.

У 2016 році з міського бюджету 130 військовослужбовцям, які отримали у власність земельні ділянки, виплачена адресна грошова допомога на виготовлення технічної документації по 1000 грн. кожному.

Департаментом праці та соціального захисту населення було оздоровлено 30 учасників АТО,  проводилась виплата на проведення заходів з соціальної та професійної адаптації 70 учасників АТО на 193,6 тис. грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 було підготовлено 7 справ для виплати коштів на придбання квартир: 4 інвалідам війни, 3 членам сімей загиблих учасників АТО, які перебували на квартирному обліку.

На обліку у місті перебуває 2431 громадян, який постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

2016 року на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебували 53 особи, які були оздоровлені, виплачено щорічну допомогу на оздоровлення 1272 особам, компенсацію на санаторно-курортне лікування 50 особам.

Протягом 2016 року на виготовлення протезно-ортопедичних виробів особам з інвалідністю було видано 4 864 направлення. Для забезпечення технічними засобами реабілітації було надано 2 474 направлення. Протягом 2016 року діти з інвалідністю забезпечені засобами реабілітації на 100%.

Через пункти прокату районних управлінь соціальних виплат та компенсацій інвалідам було видано 257 одиниць технічних та інших засобів реабілітації.

У складі департаменту є управління праці, яке займається питаннями охорони праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств і організацій різних форм власності, у тому числі зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць, питаннями зайнятості населення, альтернативної служби; проводить реєстрацію колективних договорів, вирішує питання ліквідації заборгованості по  заробітній платі.

Протягом 2016 року на підприємствах, в установах та організаціях міста створено 3879 нових робочих місць, у т.ч.

- юридичні особи – 1304 робочі місця;

- фізичні особи – підприємці та інші фізичні особи – платники податку з доходів фізичних осіб – 2575 робочих місць.

За сприяння державної служби зайнятості міста працевлаштована 7421 особа, в т.ч. 2297 осіб з числа зареєстрованих безробітних; охоплено профнавчанням – 1288 осіб, у т.ч.: молоді – 484 особи, інвалідів - 47 осіб; 1 особа, звільнена після відбуття покарання.

Робота проводиться з особами, які прибули з тимчасово окупованої території  та звернулися до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні: 425 осіб отримали статус безробітного, 306 особам призначено допомогу по безробіттю, працевлаштовані - 203 особи, направлено на професійне навчання 60 осіб, взяли участь у громадських роботах 62 особи.

У 2016  році на підприємствах міста атестовано 11918 робочих  місць, що складає 95,6 %  від загальної кількості робочих місць зі шкідливими та важкими умовами праці, які підлягають  атестації.

Життєві проблеми пенсіонерів, інвалідів, самотніх непрацездатних громадян міста допомагає вирішувати міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який надає населенню міста соціальні послуги. Цей структурний підрозділ опікується понад 9 тис. осіб,  які потребують надання різних видів допомоги.

Одним із основних видів соціальних послуг для громадян похилого віку та інвалідів старше 18 років є організація надомного обслуговування. За 2016 рік надано послуг з надомного обслуговування 2 023 особам, з яких 163 громадянам на платній основі на суму 71,5 тис. грн.

На 2016 рік рішенням виконкому міської ради звільнені від сплати за соціальне обслуговування 40 одинокопроживаючих громадян, для компенсації обслуговування яких з міського бюджету було виділено 81,5 тис.грн.

Основним показником роботи відділень соціальної допомоги вдома є своєчасне надання таких соціальних послуг, як покупка і доставка продуктів, прибирання житла, надання допомоги в оформленні субсидії та оплата комунальних послуг.

У 2016 році у міському територіальному центрі тривала робота з оцінки якості соціальних послуг у відділеннях соціальної допомоги вдома. Згідно з проведеною внутрішньою оцінкою якості надання соціальних послуг міський територіальний центр має сумарний процентний еквівалент 96%, що відповідає статусу «добре».

До жовтня 2016 року в міському територіальному центрі працювали відділення соціально-медичних послуг, в яких 1399 осіб отримали комплекс оздоровчих і профілактичних заходів, а також відділення соціально-побутової адаптації, які надали соціальні послуги 3239 громадянам.

У жовтні минулого року ці відділення були реорганізовані у відділення денного перебування згідно змін, внесених до постанови Кабінету Міністрів України №1417.

За 4 місяці роботи у структурних підрозділах денного перебування було надано послуги 479 особам, підопічні протягом робочого дня отримували послуги соціальної адаптації: надання інформації з питань соціального захисту населення, навчання, допомога в оформленні документів, участь в гуртках за інтересами тощо. Також протягом дня проводилося спостереження за станом здоров'я підопічних, проводилась аромо- і фітотерапія, аероіонотерапія і оксигемототерапія, надання психологічної підтримки і рекомендації щодо здорового способу життя.

При  відділеннях денного перебування діє «Університет третього віку»,  який налічує 5 факультетів, а саме: «Соціально-педагогічний», «Здоровий спосіб життя», «Музичний»,  «Рукоділля», «Основи комп’ютерної грамотності». Курс занять триває протягом академічного року. Заняття проводяться вчителями, лікарями, представниками державних та громадських організацій, фахівцями з різних тем, викладачами вищих навчальних закладів міста, людьми старшого віку, які обізнані з темою програми та мають відповідну освіту та досвід. Протягом 2016 року слухачами Університету ІІІ віку були 789 осіб.

За 2016 рік у відділеннях адресної грошової допомоги було надано послуг 2 195 громадянам. Завдяки благодійним надходженням у вигляді грошових внесків, продуктів харчування, одягу, предметів першої необхідності від підприємств і організацій, а також від громадян міста надано натуральної допомоги на загальну суму 245,7 тис.грн., що в перерахунку на  одну особу склало 111,9 грн.

Відділеннями організовано надання послуг перукаря, послуг з прання білизни, одягу і транспортні послуги. У 2016 році перукарські послуги отримали 1 167 осіб, прання білизни - 608 осіб, транспортних послуг - 897 осіб.

Для визначення найбільш гострих проблем у 2016 році проведено 5899 обстежень матеріально-побутових умов проживання громадян.

З метою забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при міському територіальному центрі діє служба транспортного обслуговування. Протягом 2016 року надано 2169 транспортних послуг. У районах автотранспорт також  використовується для надання послуг транспортування для підопічних відділень. Таких послуг було надано 897.

З метою максимального наближення соціальних послуг у  міському територіальному центрі діють мультидисциплінарні команди з надання послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та мешкають у віддалених мікрорайонах міста. До складу команд входять соціальні працівники відділень, юрисконсульт, медична сестра, перукар, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків. У 2016 році мультидисциплінарними командами здійснено 149 виїздів у віддалені мікрорайони міста та надані соціальні послуги 1282  громадянам.

Протягом 2016 року працівники міського територіально центру брали активну участь у наданні допомоги громадянам міста в оформленні субсидій на житлово-комунальні послуги. Для зручності громадян у всіх віддалених мікрорайонах і у житлово-експлуатаційних організаціях були відкриті 36 додаткових пунктів, в яких працівниками міського територіального центру здійснювався прийом заяв і декларацій. За 2016 рік до пунктів звернулось 5254 особи, було подано 3367 заяв.

У місті Миколаєві вже понад чотирнадцять років діє міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів, де станом на 01.01.2017 мешкає 40 підопічних.

З метою створення належних умов для перебування людей похилого віку в міському притулку з початку 2016 року з міського бюджету було використано 2,5 млн. грн., крім цього, було залучено додаткові кошти від місцевих підприємств, установ, організацій всіх форм власності та господарювання, приватних підприємців на загальну суму понад 0,5 млн. грн.

Перший раз за 14 років почала вирішуватися найгостріша проблема щодо розширення житлової площі притулку: відкрито додаткову будівлю - веранду (кімнату відпочинку – 48 кв. м).

Завдяки цьому підопічні притулку мають приміщення для проведення культурно–масових заходів та гарного відпочинку, а житлова площа приміщення для підопічних збільшилась на 31 кв.м.

Діяльність Центру реінтеграції бездомних громадян, в якому передбачено 50 ліжко-місць, спрямована на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб та прав, які гарантовані Конституцією України.

Всього центром надана 32021 послуга.

З 30 грудня 2010 року у м. Миколаєві працює міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

У центрі проходять курс реабілітації 77 дітей-інвалідів, віком від 2-х до 18-ти років, які мають різні фізичні та психічні вади.

У 2016 році в центрі зроблено капітальний ремонт приміщень: групових кімнат, кабінетів сенсорної інтеграції та тестування, кабінет практичного психолога, логопедичний кабінет, кабінет для лікувальної фізкультури з необхідним обладнанням (стендери, тренажери, гравістати, велотренажери), медичний кабінет, майстерня, актовий зал на загальну суму більш ніж 4 млн. грн.

За рахунок міського бюджету у 2016 році придбано комфортабельний мікроавтобус на 19 місць для перевезення дітей-інвалідів Центру.

 

4.5. Фізична культура і спорт

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради у своїй роботі керується Законом України «Про фізичну культуру і спорт», рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, міською програмою «Фізична культура і спорт» на 2016 – 2018 роки.

За рахунок бюджету міста утримується 13 спортивних шкіл, КУ «Центральний міський стадіон», стадіон «Юність», ДЮСОК, надається фінансова підтримка ФОК інвалідів «Вікторія» та фінансується школа вищої спортивної майстерності м. Миколаєва.

У 2016 році надавалась фінансова підтримка 4 спортивним школам, які підпорядковані спортивним товариствам, у сумі 5822,6 тис. грн., а саме ДЮСШ «Динамо», ДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Спартак», КДЮСШ ФСТ «Україна», також з міського бюджету м. Миколаєва надавалась субвенція з міського бюджету обласному бюджету на надання фінансової підтримки СДЮСШОР з веслування на байдарках і каное у сумі 830,9 тис. грн.

На утримання та розвиток спортивних установ, які підпорядковані управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, згідно із рішенням Миколаївської міської ради від 28 січня 2016 року № 2/26 виділено коштів на 2016 рік – 89955,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду бюджету - 53850,8 тис. грн., по спеціальному фонду бюджету 36104,5 тис. грн.

У м. Миколаєві для занять фізичною культурою і спортом в спортивних школах та установах є: 2 стадіони, 10 спортивних залів, 14 приміщень для занять фізичною культурою, 7 спортивних майданчиків, із них два майданчики із синтетичним покриттям, 3 велобази, 3 веслувальні бази, легкоатлетичний манеж.

За 2016 рік на ремонт, реконструкцію та будівництво спортивних приміщень та спортивних баз міста використано 25 417,2 тис. грн., а саме на:

Будівництво трансформаторної підстанції для електропостачання Центрального міського стадіону

5  805,8

Капітальний ремонт роздягалень Центрального міського стадіону

780,7

Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту адміністративної будівлі Центрального міського стадіону

190,9

Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції існуючого футбольного поля  Центрального міського стадіону

299,8

Завершення реконструкції приміщень ДЮСШ №3

151,0

Капітальний ремонт тренажерної зали веслувальної бази ШВСМ

1 515, 0

Капітальний ремонт покрівлі  та спортивної зали СДЮСШОР №6

973,4

Капітальний ремонт спортивного зала яхт-клубу ДЮСОК

374,1

Капітальний ремонт покрівлі спортивного зала ДЮСШ №5

718,6

Капітальний ремонт  приміщень стадіону «Колос» ДЮСШ №3

754,8

Реставрація фасадів  та даху будівлі СДЮСШОР з фехтування

824,6

Капітальний ремонт спортивного залу СДЮСШОР з велоспорту

424,9

Будівництво спортивного корпусу для СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по пр. Героїв України, 4. Співфінансування.

7 352,3

Для забезпечення належного рівня проведення навчально-тренувального процесу та участі у спортивних змаганнях спортсменів міста був придбаний спортивний інвентар та обладнання на загальну суму 3 485,1 тис. грн., у тому числі: для СДЮСШОР з велоспорту автобус «Renault Trafic» (748,0 тис. грн.), для ДЮСШ №2 ринг боксерський «Олімпійський» (179,9 тис. грн.), сенсорні шлеми для тхеквондо PRO 20915, E-PRO захисні жилети (66 тис. грн.), а також придбано 7 спортивних човнів, 9 велосипедів та інший інвентар.

У спортивних школах займається 4 511 спортсменів.

Спортивними школами міста у звітному році підготовлено:

Майстер спорту України міжнародного класу

3 особи

Майстер спорту України

50 осіб

Кандидат в майстри спорту України

195 осіб

І розряд

179 осіб

Управлінням було проведено 235 змагань з олімпійських  видів спорту та неолімпійських видів спорту, проведено 150 навчально-тренувальних зборів, в яких взяли участь понад 12600 спортсменів. За 2016 рік витрачено коштів на проведення навчально-тренувальних зборів та участь спортсменів м. Миколаєва в спортивних змаганнях різного рівня у сумі  4441,0 тис. грн.

У 2016 році миколаївські олімпійці та паралімпійці вибороли нагороди в Ріо-де-Жанейро: бронзова та срібна медалі з фехтування на шаблях - результат багаторічної праці Ольги Харлан та її тренерів. Миколаївські паралімпійці завоювали 6 золотих, 1 срібну та 5 бронзових нагород.

Вперше міською владою прийнято рішення встановити розмір одноразової винагороди чемпіонам та призерам Олімпійських та Паралімпійських ігор на загальну суму 235,0 тис. грн.

З метою підвищення рівня підготовки спортсменів міста до Всеукраїнських та міжнародних змагань у 2016 році було призначено 23 стипендії міського голови та міської ради кращим спортсменам міста Миколаєва на загальну суму 276,0 тис грн.

 

4.6. Питання сім’ї, дітей та молоді4.6.1. Діяльність управління в справах сім'ї, дітей та молоді

 

Протягом 2016 року управлінням в справах сім'ї, дітей та молоді спільно з інститутами громадянського суспільства було проведено 104 заходи, на яких було виділено 1 133 304, 72 грн., порівняно з 2015 роком, що на 29 заходів більше.

У листопаді надано 60 стипендій Миколаївського міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах м. Миколаєва на загальну суму 164 000 грн., що порівняно з минулим роком на 23 стипендії більше.

Протягом 2016 року було організовано 6 засідань Ради з питань молодіжної політики при міському голові.

На виконання рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/11 «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки», організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році здійснює управління у справах сім’ї, дітей та молоді.

У 2016 році виділено 5 млн. 603 тис. 370 грн. з місцевого бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей.

Відповідно охоплено послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки у 2015 році – 509 осіб, у 2016 році – 1729 осіб.

Протягом 2016 року у м. Миколаєві зареєстровано 782  звернення щодо насильства в сім’ї, з них 740 звернень надійшло від жінок, 41 – від чоловіків, 1 звернення - від дитини, порівняно з 2015 роком у м. Миколаєві зареєстровано 605 звернень щодо насильства в сім’ї, з них 575 звернень надійшло від жінок, 30 – від чоловіків.

Протягом 2016 року забезпечувалось  проведення нарад, семінарів з питань координації зусиль, аналізу стану та уточнення стратегії запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею, постійно проводиться профілактика та інформування населення.

За період 2016 року при виявленні особи, постраждалої від торгівлі людьми, управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді проведено три засідання робочої групи з питань протидії торгівлі людьми.

З метою ознайомлення працівників з нормативною базою, вимогами ведення документації, проведення моніторингів управлінням протягом IV кварталу 2016 року проведені 4 тематичні семінари для працівників відділів у справах дітей, молоді, сім’ї адміністрацій Центрального, Заводського, Інгульського, Корабельного районів.

Управлінням організовано та проведено 4 новорічні театралізовані вистави для дітей всіх соціальних категорій м. Миколаєва.

Протягом 2016 року проведено 2 засідання Миколаївської міської комісії з питань розгляду кандидатур щодо нагородження почесним званням України «Мати-героїня», на якому розглянуто пакети документів на 6 кандидатур, та присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» 6 жінкам, а у 2015 році – 9 жінок отримали почесне звання України «Мати-героїня».

У 2016 році видано посвідчень нового зразка батьків та дитини з багатодітної родини, батьків – 470, дітей – 927.

 

4.6.2. Діяльність служби у справах дітей

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради в рамках свої повноважень забезпечує діяльність комісії з питань захисту прав дитини. Протягом 2016 року організовано 22 засідання комісії, під час яких розглянуто 477 питань за порядком денним та 17 додаткових питань.

Станом на 01.01.2017 на первинному обліку служб у справах дітей м. Миколаєва перебуває 894 дитини, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До сімейнихформ виховання влаштовано 777 дітей, що складає 87%  від загальної кількості (на 1,9% більше у порівнянні з минулим роком), а саме:

642 дитини влаштовано під опіку та піклування громадян України; 116 дітей - до прийомних сімей та до дитячих будинків сімейного типу, 19 – тимчасово влаштовані в сім’ї громадян України.

Протягом 2016 року 100 дітям надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

У 2016 році припинено опіку, піклування  над 126 дітьми.

Станом на 01.01.2017 під опікою, піклуванням громадян перебуває 642 дитини–71,8% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При цьому 638 дітей (99,3%) проживають в сім’ях опікунів, 4 дитини (0,9%) - у спеціальних закладах відповідно до медичних показників.

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу на території м. Миколаєва. У місті функціонує 16 прийомних сімей та 4 дитячих будинки сімейного типу,  в яких виховується  68 дітей.

У грудні 2016 року у комунальну власність міста було придбано житлове приміщення для створення дитячого будинку сімейного типу.

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради займається питанням усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного періоду до служби надійшло 45 заяв від громадян України та 12 заяв від іноземних громадян про усиновлення дітей. Спеціалістами підготовлено 57 висновків про доцільність усиновлення дітей, 31 висновок про можливість бути усиновлювачами, громадян взято на облік кандидатів в усиновлювачі. Протягом 2016 року спеціалісти служби у справах дітей взяли участь у 57 судових засіданнях щодо усиновлення дітей. Усиновлено 40 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: громадянами України - 28, іноземними громадянами - 12. Одним подружжям усиновлено 17 дітей.

Протягом року спеціалістами служби у справах дітей міської ради проведено перевірку умов проживання та утримання усиновлених дітей у 104 сім’ях, складені відповідні звіти.

На місцевий облік (облік дітей, які підлягають усиновленню) взято 84 дитини.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа»  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа знаходяться на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 16 років.

Із 894 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають житло:

-         214 на праві власності;

-         524 на праві користування;

-         156 не мають житла.

У 2016 році службами у справах дітей  було направлено 86 клопотань щодо постановки дітей, які досягли 16 років, на квартирний облік. Протягом  року 53 дитини поставлено на квартирний облік. Всього на квартирному обліку перебувають 99 дітей відповідної категорії.

Спеціалістами   служб у справах дітей адміністрацій районів Миколаївської міської ради вживаються заходи соціального захисту дітей, організується робота із запобігання правопорушенням та бездоглядності серед дітей, перевіряється стан виховної роботи з дітьми у навчально – виховних та позашкільних закладах. Перевірки здійснюються на підставі графіків, узгоджених з управлінням освіти Миколаївської міської ради. Протягом 2016 року здійснено 118 перевірок.

Служби у справах дітей адміністрацій районів Миколаївської міської ради здійснюють облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за відповідними категоріями:

-   проживання у сім’ї, у якій батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків – 80 дітей;

-   систематичне самовільне залишення місця постійного проживання – 1 дитина;

- скоєння фізичного, психологічного, сексуального або економічного насилля щодо дитини в сім’ї – 13 дітей;

- переміщення дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення АТО – 1 дитина.

З дітьми та їх батьками здійснюється індивідуальна профілактична робота із залученням спеціалістів Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Протягом 2016 року ініційовано взяття під соціальний супровід 438 сімей.

Протягом 2016 року спеціалісти відпрацювали 78 повідомлень з приводу насильства над дітьми або реальної загрози його вчинення. За результатами цієї роботи взято на облік з приводу насильства або жорстокого поводження з дітьми 13  дітей.

Служби у справах дітей Миколаївської міської ради вживають заходів щодо запобігання бездоглядності серед дітей. Спільно з представниками Національної поліції здійснюються профілактичні рейди. Протягом 2016 року здійснено 94 рейди, за результатами яких, виявлено  29 дітей, вилучено 5 дітей, ініційовано притягнення до відповідальності 11 батьків.

На базі навчальних закладів міста спеціалістами служб у справах дітей здійснюється діяльність щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед дітей. Профілактичні заходи плануються на навчальний рік та узгоджуються з управлінням освіти Миколаївської міської ради, районними відділами Національної поліції. Протягом  2016 року здійснено 157 таких заходів.

У разі виявлення фактів неналежного утримання дітей, зловживання батьками державною допомогою на дітей, влаштування дітей до закладів на державне утримання, спеціалістами служб у справах дітей було направлено 58 повідомлень до департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради з метою вирішення питання доцільності здійснення соціальних виплат. За результатами повідомлень було призупинено 39 виплат.

Протягом 2016 року спеціалісти служб у справах дітей з метою захисту прав та інтересів дітей взяли участь у 1396 судових засіданнях.

Службами у справах дітей порушуються адміністративні справи за ознаками ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з неналежним виконанням батьками своїх обов’язків. Протягом 2016 року порушено 134 адміністративних справи.

Діяльність спеціалістів служб у справах дітей адміністрацій районів Миколаївської міської ради спрямована на збереження біологічної родини дитини. Питання відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав, позбавлення батьків батьківських прав  порушуються лише у крайніх випадках з метою захисту прав та інтересів дитини. У зазначений період за рішенням суду 7 дітей було відібрано у батьків. Крім того, є 55 дітей, батьки яких  за рішенням суду позбавлені батьківських прав.

Протягом 2016 року до служби у справах дітей  Миколаївської міської ради надійшло 80 письмових звернень від громадян та 90 усних, у відповідному періоді 2015 року надходило 89 письмових звернень та 102 усних.

На виконання ст. 18 Закону України «Про звернення громадян» в службі у справах дітей Миколаївської міської ради створено умови для участі заявників у розгляді звернень та ознайомлення їх з матеріалами перевірок. Так, під час розгляду звернень, з метою безпосереднього вивчення обставин справи, організуються особисті зустрічі із заявниками, виїзди за місцем їх проживання.

 

4.6.3.  Діяльність  Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є спеціалізованим закладом, який забезпечує здійснення соціального супроводу та надання безкоштовних соціальних послуг сім’ям/особам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Протягом 2016 року спеціалістами Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснено 1019 оцінок потреб та виявлено 121 сім'ю, в яких виховується 184 дитини, яка опинилась в складних життєвих обставинах.

Соціальним супроводом Центру було охоплено 97 сімей, в яких виховується 176 дітей. Вирішені питання у ході супроводу: отримано реєстрацію – 12, надано допомогу в оформленні документів – 81, поліпшено житлові умови – 69, влаштовано на навчання – 12, надано допомогу у працевлаштуванні – 57, отримано гуманітарної допомоги – 89, перенаправлено до інших установ – 124 особи.

Під час здійснення соціального супроводу сім'ям було надано 8889 соціальних  послуг.

На розгляд комісії з питань захисту прав дитини було винесено 47 питань щодо взяття сімей під соціальний супровід.

За результатами проведеної соціальної роботи у 83 сім'ях попереджено соціальне сирітство (102 дитини залишились в сім'ї),  30 сім'ям повернуто 35 дітей із закладів державного утримання.

1601 сім’я (3760 осіб) є клієнтами Центру, протягом року вони отримали 22420 соціальних послуг.

Надання юридичних та психологічних послуг: протягом 2016 року 333 особи отримали юридичну допомогу, проведено 434 юридичних консультацій, підготовлено 119 позовних заяв.

Психологами Центру надано допомогу 496 особам, проведено 1150 психологічних консультацій. Підготовлено 123 соціально-психологічних висновки з метою визначення ставлення дитини до кожного з батьків, особистісних характеристик дітей шкільного віку, розвитку пізнавальної сфери дошкільників тощо.

Здійснення перевірок цільового використання коштів державної соціальної допомоги при народженні дитини.

Протягом 2016 року спеціалістами Центру здійснено перевірки цільового використання державної соціальної допомоги при народженні дитини у 114 сім’ях, де виховується 166 дітей. По відношенню до 14 сімей підготовлено пропозиції щодо призупинення виплати державної соціальної допомоги у зв’язку з нецільовим використанням державних коштів.

Миколаївський міський центр співпрацює із слідчим ізолятором м. Миколаєва, на базі якого регулярно проводяться групові заняття з неповнолітніми щодо підвищення рівня соціальної адаптації, підготовки до самостійного життя та профілактики скоєння повторних правопорушень. Протягом 2016 року проведено 11 групових занять, охоплено 19 учасників.

Спеціалісти Центру проводять роботу не тільки з неповнолітніми, але й з їх сім'ями.

У 2016 році на обліку Центру перебувало 97 сімей, в яких виховується 121 дитина, де був ризик вилучення дитини з родини, неналежне виконання батьками своїх батьківських обов'язків по відношенню до дітей. Соціальним супроводом було охоплено 46 сімей, в яких виховується 66 дітей. На розгляд комісії з питань захисту прав дитини було винесено 26 питань щодо взяття сімей зазначеної категорії під соціальний супровід.

За результатами проведеної соціальної роботи 102 дитини залишилися з біологічними батьками (83 сім’ї).

Протягом 2016 року в м. Миколаєві функціонувало 18 прийомних сімей, в яких виховувалося 43 дитини, та 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховувалося 35 дітей. Станом на 25.12.2016 в м. Миколаєві функціонує 16 прийомних сімей, в яких виховується 39 дітей, та 4 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 29 дітей. З дітьми-вихованцями, прийомними батьками та батьками-вихователями проводиться робота з метою адаптації дитини у сім’ї та соціальному оточенні, налагодження взаємовідносин між ними.

За сприяння Центру оздоровлено 39 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Під час здійснення соціальної роботи при консультативних пунктах протягом 2016 року спеціалістами Центру було охоплено 145 породіль та 77 вагітних жінок. 223 жінки отримали допомогу психолога, 1 жінку з новонародженою дитиною направлено до Центру соціально-психологічної допомоги у м. Вознесенськ. 37 жінкам спеціалісти Центру сприяли в оформленні державної соціальної допомоги при народженні дитини, 5 жінкам в оформленні та відновленні документів та проходженні медичного обстеження, 11 жінкам у реєстрації новонародженої дитини.

У 2016 році 7 породіль виявили намір відмовитись від новонароджених дітей. У результаті проведеної соціальної роботи 4 жінки змінили свою думку та залишили дітей.

У 2016 році для проведення психокорекційної роботи до Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районними відділами внутрішніх справ направлено 35 осіб, які вчинили насильство в сім’ї, 2 особи пройшли корекційну програму у повному обсязі (по 56 годин).

Протягом 2016 року до Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для проходження реабілітації звернулося 2 особи, які постраждали від торгівлі людьми. На постраждалих осіб було складено плани реабілітації та виявлено основні потреби.

Протягом  2016 року до Миколаївського міського центру надійшло 711 повідомлень про сім'ї, в яких було скоєно  насильство або існував ризик його реального вчинення. Протягом 2016 року на обліку перебувало 93 сім’ї, з них: 29 сімей, в яких було вчинено насильство по відношенню до дитини та 64 сім’ї, де насилля відбулося по відношенню до дорослих осіб.

Соціальним супроводом Центру охоплено 19 сімей даної категорії. Сім’ям надано комплекс соціальних послуг та проведено роботу, спрямовану на профілактику повторного скоєння насилля в сім’ї, поліпшення психоемоційного стану членів сімей,  підвищення рівня психолого-педагогічних знань батьків щодо виховання дітей, формування навичок конструктивного подолання конфліктних ситуацій тощо.

Спеціалістами Центру з метою здійснення оцінки потреб членів родин, визначення видів соціальної допомоги, що потребують сім'ї/особи, які перемістилися з тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь та зони проведення АТО, надано їм комплекс соціальних послуг. Роботою охоплено 288 сімей та 26 осіб зазначеної категорії. Всі сім'ї/особи, з якими проводилася соціальна робота, були проінформовані про право отримання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 01.10.2014 р. №505 та перенаправлені до районних Управлінь соціальних виплат і компенсацій.

288 сім'ям та 26 особам надано допомогу психолога, 53 сім’ям та 8 особам  надано допомогу юриста, 122 сім’ї отримали гуманітарну допомогу, 14 дітей влаштовано до ДНЗ та 11 до ЗОШ  м. Миколаєва, 72 особи перенаправлено до закладів медичного обслуговування, 49 осіб, які потребували працевлаштування, перенаправлено до центрів зайнятості м. Миколаєва.

Фахівцями Центру постійно проводиться робота з сім’ями загиблих військовослужбовців: здійснюється оцінка потреб членів таких сімей, надається комплекс соціальних послуг, психологічна підтримка, сприяння у вирішенні побутових проблем.

Станом на 25.12.2016 року відвідано 47  сімей загиблих військовослужбовців, з них у 31 сім’ї проведена оцінка потреб членів сім’ї. За результатами оцінки потреб вищезазначеним сім'ям надано комплекс соціальних послуг, проведено психологічну роботу, направлену на стабілізацію психологічного стану у зв’язку з утратою одного з членів сім’ї.

Постійно ведеться робота з надання підтримки демобілізованим учасникам бойових дій та їх сім’ями.

Станом на 25.12.2016 фахівці центру відвідали 335 сімей демобілізованих учасників АТО, здійснили 244 оцінки їх потреб, надали комплекс соціальних послуг: провели психологічну роботу, спрямовану на стабілізацію психоемоційного стану, подолання наслідків бойового стресу, професійну та соціальну адаптацію, надано юридичну допомогу  та роз’яснення щодо оформлення пільг, передбачених чинним законодавством.                                                                          

Під соціальним супроводом протягом звітного періоду перебувало 2 сім’ї демобілізованих учасників бойових дій у зоні проведення АТО, в яких виховуються 4 дітей. З сім’ями проводиться комплексна робота, спрямована на мінімізацію наслідків посттравматичного синдрому та подолання складних життєвих обставин.

Протягом звітного періоду охоплено соціальною роботою 64 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування з числа учнів випускних класів.

На базі інтернатних закладів м. Миколаєва та Комунального закладу «Загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів центру загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації» спеціалісти Центру проводять групові заняття для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів випускних класів з метою підготовки їх до самостійного життя. Спеціалістами Центру проведено 13 групових занять та охоплено 64 учасника.

Проводилась соціальна робота з 52 особами з числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2016 року спеціалістами охоплено 22 сім’ї, де виховується  22 дитини-інваліда. Соціальним супроводом охоплено 2 сім’ї. Також охоплено 11 сімей, де є батьки-інваліди, з них 1 сім’я перебувала під соціальним супроводом.

 

4.7. Забезпечення житлом

 

За інформацією відділу обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради у 2016 році було взято на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов:

- в загальну чергу – 223;

- в першу чергу – 120;

- включено до позачергового списку - 44.

На квартирному обліку при виконкомі Миколаївської міської ради станом на 31.12.2016 перебувало 6090 громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Крім того, було взято на соціальний квартирний облік для отримання соціального житла 48 громадян.

На соціальному квартирному обліку станом на  31.12.2016 перебувало 214 громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

На виконання вимог п. 25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофрадою від 11.12.1984 № 470, проведено  перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі міської ради, для чого громадянам були  направлені запрошення. За результатами перереєстрації:

-    73 сім'ям внесені зміни до облікових справ по складу  сім'ї;

-    540 знято з квартирного обліку з різних причин.

У 2016 році було розглянуто 1892 звернення громадян з квартирних питань для поліпшення житлових умов та 699 звернень підприємств та організацій міста.

Ордери на квартири отримало 105 громадян. У збудованому будинку по вул. Архітектора Старова, 14-б  зареєстрували свідоцтва про право власності 103 сім’ї, які перебували на обліку потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради,  та які отримали пільгові довготермінові кредити на придбання житла за кошти державного та місцевих бюджетів, серед них:

- 8 багатодітних сімей;

- 22 вчителі;

- 5 лікарів.

Отримали ордери (за фактичним місцем проживання та  поселені) на житлову площу в гуртожитках, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, 273 громадянини , у тому числі  поселено:

- 15 осіб із числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- 2 одинокі матері;

- 21 учасник бойових дій;

- 2 багатодітні сім’ї;

- 2 інваліда війни;

- 5 викладачів;

- 3 лікаря.

Поселено до соціального гуртожитку 3 громадянина, які перебувають на соціальному квартирному обліку та потребують соціального захисту.

Поселено до гуртожитків 5 громадян, які переїхали до Миколаєва з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

У 2016 році видано 220 довідок-погоджень на приватизацію житлової площі в гуртожитках, які належать до комунальної власності територіальної громади міста.

Крім того, проведено моніторинг заходів для підтвердження права подальшого перебування на соціальному квартирному обліку. Пройшло перереєстрацію 50 громадян.

 

4.8. Взаємодія з громадськістю

 

За інформацією відділу громадських зв'язків Миколаївської міської ради, 28 січня 2016 року міська рада затвердила нове Положення про громадські слухання в місті Миколаєві. Цей документ не лише встановив порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також визначив порядок врахування їх результатів органами місцевого самоврядування міста Миколаєва та їх посадовими особами. Цей інструмент одразу почав застосовуватись городянами.

Зокрема, у 2016 році у місті Миколаєві було проведено 7 громадських слухань, з яких 6 були ініційовані городянами. При цьому у зазначений період відбулись 1 загальноміське громадське слухання, 1 районне та  5 локальних громадських слухань (для порівняння у 2014 та 2015 роках громадські слухання проводились 1 раз на рік).

Проблеми, які городяни обговорювали під час громадських слухань, торкались питань будівництва об’єктів громадського призначення (магазину, ресторанно-готельного комплексу, культових споруд та нових житлових забудов), режиму роботи таких об’єктів, а також повернення вулиці міста попередньої назви.

Резолюції, ухвалені під час громадських слухань, відповідно до чинного законодавства розглядаються органами місцевого самоврядування та мають рекомендаційний характер під час прийняття управлінських рішень.

Актуальною формою участі громадськості у реалізації міських ініціатив та пріоритетних напрямків діяльності є залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації соціальних та просвітницьких проектів.

Конкурсний механізм, який забезпечує таку можливість, передбачений Програмою розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки. Керуючись Положенням про проведення у м. Миколаєві конкурсу з визначення проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету, у 2016 році конкурсна комісія підтримала реалізацію чотирьох проектів інститутів громадянського суспільства за такими напрямками:

-  проекти, спрямовані на роз’яснення механізмів участі громадян у формуванні міської політики (зокрема, розробка та виготовлення наочних матеріалів щодо порядку проведення громадських слухань, зборів за місцем проживання, подання електронних петицій тощо);

-  проекти, спрямовані на популяризацію Центру надання адміністративних послуг для отримання городянами якісних публічних послуг.

За результатами голосування конкурсної комісії переможцями конкурсу стали:

- проект «Твої можливості в управлінні містом», розроблений Благодійним фондом «Пані» (фінансова підтримка з міського бюджету склала 4000 грн.);

- проект «Сприяння участі громадян у формуванні місцевої політики в місті Миколаєві», представлений Центром соціально-економічних та політичних досліджень і технологій «Перспектива» (фінансова підтримка з міського бюджету – 10500 грн.);

- проект «Миколаєву реальне самоврядування», виконаний громадською організацією «Центр антикорупційних розслідувань» (фінансова підтримка з міського бюджету – 13150 грн.);

- проект «Адміністративні послуги для миколаївців - доступ відкрито!», реалізований Миколаївським міським благодійним фондом МЕТА «Від спільного бачення - до спільних дій!» (фінансова підтримка з міського бюджету – 14875 грн.).

Результатом реалізації конкурсних проектів стали:

- серія тренінгів  щодо участі територіальної громади у вирішенні нагальних питань місцевого значення у шляхом проведення громадських слухань, зборів за місцем проживання та подання місцевих ініціатив в рамках проекту «Твої можливості в управлінні містом»;

- дослідження громадської думки щодо участі громадян у формуванні міської політики і вирішенні питань місцевого значення у рамках проекту «Сприяння участі громадян у формуванні місцевої політики в місті Миколаєві»;

- проведення  інформаційно-просвітницьких заходів у формі міні-тренінгів, навчання для посадових осіб органів місцевого самоврядування та семінарів, скайп-консультацій, публікація статей у друкованих ЗМІ та сюжетів на телебаченні, друк та розповсюдження флаєрів про наявні та актуальні адмінпослуги (проведені у рамках проекту «Адміністративні послуги для миколаївців - доступ відкрито!»);

- обговорення та аналіз чинних нормативно-правових документів, що регулюють форми участі громадськості в управлінні містом, створення інформаційних буклетів щодо різних форм участі громади в управлінні містом, а також розробка проектів нових нормативно-правових актів щодо проведення консультації з громадськістю, громадської експертизи діяльності міської влади та соціального замовлення у м. Миколаєві в рамках проекту «Миколаєву реальне самоврядування».

Окрім підтримки ініціатив інститутів громадянського суспільства на конкурсних засадах, затребуваною формою участі громадськості у реалізації місцевого самоврядування є діяльність громадських рад. Напрацювання  експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради (ЕГР) у 2016 році:

- подано пропозиції до проекту Програми підтримки воїнів АТО та членів їх сімей, з метою збільшення актуальності передбачених нею заходів (затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016 № 13/11);

- ініційовано підвищення прозорості бюджетного процесу, а також забезпечено безперешкодний доступ користувачів мережі Інтернет до паспортів цільових програм.

Протягом 2016 року представники ЕГР взяли участь у низці заходів:

-  круглому столі «Проблеми екології водних ресурсів Миколаївського регіону. Забезпечення екологічної та техногенної безпеки експлуатації перевантажувальних комплексів»;

-  круглому столі «Перспективи розвитку громадянської освіти у м. Миколаєві»;

-  відкритому громадському обговоренні на тему «Перспективи розвитку туризму в м. Миколаєві»;

-  форумі «Активні Громадські Ради II: підтримка співпраці громадського суспільства з місцевим  управлінням і державною адміністрацією в Україні» (м. Черкаси);

-  круглому столі, на якому було обговорено Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні за участю представників ОБСЄ та Адміністрації Президента України.

Наразі триває робота з розробки ініціативи представників ЕГР щодо запровадження енергозберігаючих технологій у вуличному освітленні м. Миколаєва.

Крім того, виконавчим комітетом Миколаївської міської ради у жовтні 2016 року було прийнято рішення «Про створення і організацію діяльності громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради», яким затверджуються рекомендації щодо створення і організації діяльності консультативно-дорадчих органів при виконавчих органах Миколаївської міської ради. Прийняття цього документа також стало результатом ініціативи та спільної роботи громадських організацій та органів місцевого самоврядування. Одразу після набуття чинності цього нормативного акта було розпочато процес створення громадських рад з питань нерухомості, розвитку туристичної галузі міста, а також рекламного бізнесу.

 

 

V. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

 

 

5.1. Діяльність міської ради

 

Протягом 2016 року відбулось  13 сесій Миколаївської міської ради, на яких було прийнято 326 рішень.

У 2016 році проведено:

-  24 засідання  депутатської комісії з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики;

- 38 засідань депутатської комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку;

- 31 засідання депутатської комісії з питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології;

-  41 засідання депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності  та благоустрою міста;

- 49 засідань депутатської комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та захисту прав споживачів;

- 51 засідання з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

5.2. Надання адміністративних послуг

 

У Центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради  надаються  128 адміністративних послуг. Кількість послуг постійно доповнюється відповідно до змін чинного законодавства України.

З 01.01.2016 органам місцевого самоврядування були передані повноваження  у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та бізнесу відповідно  до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

У квітні 2016 р. ЦНАП передано повноваження щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб. А з 01.03.2016 змінилися умови ведення та користування даними Держгеокадастру. Право на надання  інформації мають посадові особи органів місцевого самоврядування, у тому числі й адміністратори центру надання адміністративних послуг.

На сьогодні згідно за надання адміністративних послуг  у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб, надходження до загального фонду міського бюджету склали близько 1,6 млн.

Інформація про діяльність центру у звітному році станом на 31.12.2016:

-      загальна кількість адміністративних послуг - 68715;

- кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради - 2003;

- кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради - 4868;

- кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради - 1793;

-   кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами відділу обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради - 695;

-   кількість зареєстрованих декларацій про режим роботи - 1063;

-   кількість адміністративних послуг Держгеокадастру - 5473;

-  кількість адміністративних послуг з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання громадян - 27985;

- кількість виданих довідок про зняття і реєстрацію місця проживання громадян - 1294;

- кількість відправлених повідомлень про зняття з реєстрації  громадян - 795;

-  загальна кількість звернень до державних реєстраторів юридичних та фізичних осіб - підприємців - 14761;

- загальна кількість виданих витягів та реєстраційних дій по юридичних та фізичних особах - підприємцях  - 5980;

- кількість адміністративних послуг щодо реєстрації майнових прав - 5954;

-  кількість прийнятих заяв від учасників АТО щодо надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку - 587;

- кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області - 2928;

-  кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами відділу нагляду за станом доріг та автотехнічної інспекції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Миколаївській області -  602;

- кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області - 102;

- кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами управління Держпраці у Миколаївській області - 769;

- кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА - 522;

- кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області - 5473;

- кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами Державної інспекції сільського господарства в Миколаївській області - 14;

- кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Миколаївській області - 10;

- кількість адміністративних послуг, наданих спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області - 46;

-    всього надано консультацій - 142 115.

 

 5.3. Діяльність юридичного департаменту

 

За звітній період юридичним департаментом Миколаївської міської ради було надано юридично обґрунтовані відповіді на 428 звернень громадян України та розглянуто 1920 листів, які надходили від фізичних та юридичних осіб.

Спеціалісти департаменту взяли участь у підготовці, розробці та перевірці на відповідність до законодавства 322 проекти рішень Миколаївської міської ради, 1171 рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, 602 розпорядження міського голови.

Відповідно до покладених повноважень спеціалісти юридичного департаменту Миколаївської міської ради представляли у встановленому законодавством порядку інтереси Миколаївської міської ради, виконавчого комітету Миколаївської міської ради, виконавчих органів Миколаївської міської ради, міського голови у розгляді 720 судових справ.

Так, рішенням господарського суду Миколаївської області від 25.02.2016, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 23.05.2016, рішенням господарського суду Миколаївської області від 05.04.2016, вирішено стягнути з відповідних підприємств збитки в загальній сумі 278 475,81 грн. за користування земельними ділянками комунальної власності без правовстановлюючих документів.

У 20016 році спеціалістами юридичного департаменту підготовлено та подано 52 позовні заяви про визнання осіб такими, що втратили право користування житловими приміщеннями. На сьогодні рішеннями судів 31 позовні заяви задоволені в повному обсязі, по іншим заявам судовий розгляд ще триває.

Протягом 2016 році юридичним департаментом було вжито заходів стосовно забезпечення реального виконання рішень районних судів міста Миколаєва та господарського суду Миколаївської області (рішення апеляційних та касаційних інстанцій).

Так, в роботі юридичного департаменту Миколаївської міської ради перебуває 499 відкритих виконавчих проваджень (виконання яких триває), де стороною є Миколаївська міська рада, виконавчий комітет Миколаївської міської ради, управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради, департамент фінансів Миколаївської міської ради.

Загальна сума, що підлягає стягненню на користь Миколаївської міської ради та її виконавчих органів за винесеними відповідними рішеннями суду, становить 5 384 436 грн.

Спеціалістами юридичного департаменту Миколаївської міської ради вживались заходи щодо фактичного виконання рішень судів, а саме до комунальної власності міста повернуто 23 земельні ділянки та 1 нежитлове приміщення.

Юридичним департаментом Миколаївської міської ради постійно надається безоплатна первинна правова допомога фізичним особам відповідно до вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

5.4. Робота зі зверненнями громадян

 

За інформацією відділу із звернення громадян Миколаївської міської радиу 2016 році до виконавчого комітету Миколаївської міської ради надійшло та було розглянуто 7814 звернень від громадян, у тому числі 7287 письмових звернень та 527 звернень на особистих прийомах. Всього було проведено 73 особисті прийоми.

У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року кількість звернень збільшилась на 1101 (11%).

Всього звернулося 66684 мешканця міста,  у 2015 році звернулося – 31801 громадянин. Всього у зверненнях було порушено 8182 питання.

Зверненнях, які надійшли від мешканців міста протягом 2016 року, стосувалася:

 • соціального захисту – 3785 (48%), у 2015 році - 2324 (35%);

 • комунальних проблем – 2095 (27%), у 2015 році – 2581 (39%);

 • поліпшення житлових умов – 627 (8%), у 2015 році – 772 (12%);

 • земельних питань – 298 (4%), у 2015 році - 306 (6%);

 • будівництва та архітектури – 193 (2,5%), у 2015 році – 244 (4%);

 • транспорту та зв’язку – 251 (3%), у 2015 році – 184 (3%);

 • торгівлі – 145 (2%) , у 2015 році -160 (2,4%);

 • забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 197

(3%), у 2015 році – 107 (1,6%).

З вищих органів державної влади надійшло 428 звернень (5,5%),  у   2015 році  – 540 (8%).

Колективних   звернень   надійшло   1044 (13,4 %),  у   минулому році – 1162 (17%).

У більшості колективних звернень громадяни порушували питання, що стосувалися житлово-комунального господарства: ремонт покрівель, будинків, систем водопостачання, а також благоустрою, комфортних та безпечних умов проживання.

У цілому вирішено позитивно 3170 (41% від загальної кількості) звернень, надано роз’яснення на 3267 (42%) звернень. Направлено за належністю відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян»  939 (12%) звернень. Не підлягає розгляду відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» 12 звернень. Повернуто авторові відповідно до ст.5 Закону України «Про звернення громадян» 1 звернення.

За 2016 рік від інвалідів Великої Вітчизняної війни надійшло 13 звернень, від жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», надійшло 4 звернення.

Від інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни, сімей загиблих на війни, пенсіонерів, ветеранів праці, багатодітних та одиноких матерів, інвалідів надійшло 6072 звернення   (78%).

На телефон довіри до відділу по роботі зі зверненнями громадян департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської  ради у  2016 р. зателефонували 85 городян. Основні питання, які порушили мешканці міста за телефоном довіри: поліпшення житлових умов,  незадовільне теплопостачання, ремонт покрівлі, надання матеріальної допомоги. На всі звернення надано вичерпні  роз’яснення.

За січень-грудень 2016 року на гарячу лінію прийнято 77 телефонних дзвінків.

Протягом 2016 року на сайт Миколаївської міської ради надійшло 1059 електронних звернень, у 2015 році – 1036. Основні питання, порушені в  електронних зверненнях, стосувалися: комунального господарства, транспорту, торгівлі.

До виконавчого комітету Миколаївської міської ради надійшло 266 інформаційних запитів, у 2015 році – 243. Відповідно до ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» звіти щодо задоволення запитів на інформацію щомісяця публікуються на Інтернет-порталі  «Миколаївська міська рада».

З  контактного центру Миколаївської області надійшло 5450 звернень від громадян, які зателефонували на урядову телефонну гарячу лінію державної установи «Урядовий контактний центр», у 2015 році – 3325 звернень.

Зі скриньки довіри надійшло 486 письмових звернень, у 2015 році – 489.

У 2016 р. надійшло 49 усних звернень. Електронних петицій, які в установлений строк не набрали необхідної для розгляду кількості голосів, надійшло – 209.       

Основні питання, які були розглянуті під час відпрацювання  письмових звернень, що надійшли до виконкому Миколаївської міської ради, стосувалися: соціального захисту (призначення субсидії), перерахунку пенсії, надання матеріальної допомоги на лікування, прожиття; комунального господарства (ремонт покрівель, асфальтування доріг, благоустрою прибудинкових територій, встановлення лічильників обліку тепла на житлові будинки); поліпшення житлових умов (забезпечення житлом, надання кімнат в гуртожитках міста), транспорту (відмова у пільговому проїзді, прокладання нових маршрутів).

 

5.5. Контроль за виконанням нормативних актів та доручень міського голови

 

У 2016 році відділом контролю департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради зареєстровано 331 документ, поставлено на контроль 205 контрольних документів. Всього проконтрольовано виконання 3059 контрольних пунктів на виконання 552  розпорядчих документів, з них:

І. Документи вищого рівня (2273 контрольний пункт на виконання 422 розпорядчого документа):

- розпорядження ОДА  – 200, контрольних пунктів – 721;

- протоколи засідань ОДА – 24, контрольних пунктів – 197;

- рішень, розпоряджень облради – 32, контрольних пунктів – 261;

- доручення голови ОДА та його заступників – 134, контрольних пунктів – 748;

- засідань колегії ОДА – 32, контрольних пунктів – 346.

ІІ. Власні  контрольні документи.

У 2016 році на контролі знаходився 81 власний контрольний  документ, а саме:

-  34 розпорядження міського голови, проконтрольовано їх виконання по 120  пунктах;

- 20 рішень виконкому Миколаївської міської ради, проконтрольовано їх виконання по 48 пунктах;

-  27 доручень міського голови, проконтрольовано виконання по 83 пунктах.

Всього у 2016 р. проконтрольовано виконання 251 контрольного завдання. Інформація надавалась вчасно та у повному обсязі всіма структурними підрозділами міської ради.      

III. Доручення, надані на апаратних нарадах, та доручення, надані на засіданнях виконкому міської ради.

Відповідно до протоколів засідань виконкому міської ради та апаратних нарад у 2016 році проконтрольовано виконання 6 доручень (32 контрольних пункти), наданих на засіданнях виконкому міської ради, та 43 доручення (503 контрольних пункти), наданих на апаратних нарадах.  Всього відпрацьовано 535 контрольних пунктів.

ІV. Контрольні документи, які надходять через сектор приймання, обліку та організації роботи з документами загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради. У 2016 році зареєстровано 21541 документ, з них:  вхідних –  18240 (3621 контрольних); вихідних – 3300.

 

 

VI. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ  НАСЕЛЕННЯ  ТА ВЗАЄМОДІЯ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ6.1. Ліквідація наслідків надзвичайних  ситуацій, цивільний захист  населення

 

За інформацією управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у 2016 році робота з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заходи з цивільного захисту населення проводились у межах  “Міська цільова  соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2016 рік”, відповідно до якої з міського бюджету використані кошти у сумі понад 9 млн. 751 тис. грн.

Протягом 2016 року було  поновлено міський матеріальний резерв на суму 1 млн. 200 тис. грн.; поліпшено   систему оповіщення міста, витрати склали 1 млн. грн.; виконувались першочергові заходи з аварійно-рятувального обслуговування, витрати склали 6 млн. 400 тис.грн.; придбано спеціальний аварійно-рятувальний автотранспорт на суму 799 тис.грн.; придбано засоби індивідуального захисту органів дихання на 92 тис.грн.; проведено ремонт захисних споруд  цивільного захисту на суму 600 тис.грн.

Крім того, створено резервний фонд міста у сумі 2,5 млн. грн. Міський матеріальний резерв, призначений для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, містить матеріали та паливно-мастильні матеріали   на суму 1,4 млн. грн.

У 2016 р. виділено матеріалів з матеріального резерву м. Миколаєва на суму 870 тис.грн. та з резервного фонду бюджету міста на суму 830 тис.грн.

Станом на 01.01.2017 проведено роботу з технічної інвентаризації 166 захисних споруд, що складає 74% (комунальної власності на 99%).

Питання забезпечення пожежної безпеки на території м. Миколаєва знаходяться на постійному контролі виконавчих органів Миколаївської міської ради. Щорічно розробляється Комплексний план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у м.Миколаєві у пожежонебезпечний весняно-літній   та осінньо-зимовий  періоди.

З метою попередження виникнення пожеж на відкритих територіях:

- знесено сухостійних дерев — 565 од.;

- обрізано гілок,  кроновано дерев — 2842 од.;

- вивезено ТПВ — 905827 куб.м;

- скошено трави — 3716823 кв.м.

У період з 24 по 29 березня 2016 року здійснено перевірку 30  об’єктів (склади нафтопродуктів, нафтобази, АЗС, АГЗС) щодо контролю за додержанням вимог чинного законодавства на об’єктах підвищеної небезпеки.

На протипожежні заходи з бюджетів комунальних установ витрачено:

- у закладах освіти — 788,100 тис. грн.;

- у закладах культури — 677,764 тис.грн.;

-  у медичних закладах — 563 тис.грн.;

- у закладах соціального захисту — 177,960 тис.грн.

Проведено заміну 2209 п.м. аварійних мереж водопроводу  на суму 618,5 тис. грн., проведено ремонт та заміну пожежних гідрантів в кількості  132 шт.

Щорічно на літній період визначаються  пляжі та місця масового відпочинку населення на водних об'єктах, вживаються заходи із запобігання загибелі людей на воді.

    

6.2. Аналіз надзвичайних ситуацій і подій

 

У 2016 році зареєстровано 1 надзвичайну ситуацію об'єктового рівня,  виникло 1036 пожеж та 101 подія.

Протягом 2016 р. врятовано:

на воді — 8 осіб;

на подіях — 3 особи;

на пожежах — 85 осіб, з них   12дітей.

При забезпеченні аварійно-рятувального обслуговування території  міста 10 взводом ДВГРЗ ДСНС України врятовано 19  громадян.

 

6.3. Оборонна та мобілізаційна робота, взаємодія з правоохоронними органами

 

У 2016 році на звернення командування військових частин та установ  за сприяння  виконавчих органів Миколаївської міської ради військовим частинам і установам Миколаївського гарнізону та частинам, що знаходяться у зоні проведення АТО, надано шефську допомогу для придбання будівельних матеріалів, оргтехніки, продуктів харчування тощо на загальну суму 218 тис. 749 грн., а також безоплатно виконані роботи та надані послуги з благоустрою військових містечок, перевезення військовозобов'язаних і резервістів до місць проведення навчальних зборів та навчань на суму 18 тис. 640 грн.

Виконавчими органами Миколаївської міської ради спільно з підрозділами поліції організована і координується діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку міста щодо забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час патрулювання, рейдів, проведення масових, спортивних та видовищних заходів, підтримання порядку на міському електротранспорті тощо. Протягом 2016 року до участі у спільних заходах залучено більш 7 тис. членів громадських формувань з охорони громадського порядку.

Члени громадських формувань також надавали суттєву допомогу дільничним офіцерам поліції в роботі з населенням міста, а також за планами районних адміністрацій м.Миколаєва брали участь у заходах з протидії несанкціонованій торгівлі, відпрацюванні пунктів прийому металобрухту, місць незаконного забору піску, у перевірках санітарного стану прилеглих територій підприємств, установ та організацій.

Протягом 2016 року члени громадських формувань залучались до роботи в районних адміністративних та спостережних комісіях, на громадських пунктах охорони правопорядку  для правового інформування умовно достроково звільнених з місць позбавлення волі тощо.

Підрозділами Національної поліції у 2016 році за участю і допомогою членів громадських формувань затримано за адміністративні правопорушення 847 громадян, за кримінальні злочини – 587 громадян.

В обсягах фінансування заходів програми "Профілактика злочинності на території міста Миколаєва "Правопорядок" на 2012-2016 роки" у 2016 році надано допомогу підрозділам Національної і патрульної поліції міста Миколаєва, полку охорони громадського порядку Національної гвардії України та органам Служби безпеки України на покращання їх матеріально-технічної бази на загальну суму, що перевищує 2 млн. 257 тис. грн.

На даний момент в м.Миколаєві у рамках програми "Безпечне місто" в громадських місцях, на перехрестях та магістралях працює 52 камери відеоспостереження, придбаних і змонтованих за кошти бюджету м. Миколаєва. Центр управління системи знаходиться в будівлі міської ради. За необхідності оператор може отримати інформацію з різних куточків міста.

Відеоархів може зберігатися від 7 до 10 діб. Для більш повноцінного контролю руху автомобільного транспорту міськими магістралями вже протестоване програмне забезпечення автоматичного розпізнавання номерів транспортних засобів. Крім того, наприкінці 2016 року до системи "Безпечне місто" підключили Миколаївський зоопарк. У зоопарку змонтована система на 17 камер відеоспостереження.

Цією системою користується служба охорони зоопарку. Вона також включена, як один з об'єктів, в загальноміську систему відеоспостереження. У 2017 році планується підключити до загальноміської системи ще частину комунальних установ і об’єктів Корабельного району. На даний момент готове завдання на проектування 58 стаціонарних і 2 роботизованих камер, з можливістю віддаленого управління оператором. У цілому за декілька років міська влада планує встановити понад 500 камер відеоспостереження.

 

 

VI. ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

 

 

6.1. Діяльність адміністрації Заводського району

 

Загалом адміністрації Заводського району на 2016 рік з міського бюджету було виділено 46 млн. 327,2 тис. грн., у тому числі з загального фонду – 19 млн. 934,6 тис. грн., зі спеціального фонду 26 млн. 392,6 тис. грн. Протягом 2016 року було освоєно 35 млн. 059,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 16 млн. 925,4 тис. грн., по спеціальному фонду 18 млн. 133,7 тис. грн.

Протягом 2016 року на території району виконано санітарне прибирання від сміття та снігу доріг і зупинок громадського транспорту площею 1523027,3  м2 на суму 1 млн. 194,1 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт доріг по 30 об'єктах Заводського району площею 41335,5 кв.м на загальну суму 16 млн. 986,9 тис.грн. за наступними адресами: вул. Бориса Фармаковського, вул. Млинна, вул. Покровська, від вул. Бориса Фармаковського до мостового переходу, вул. Бориса Фармаковського, від будинку № 10 до вул. Покровська (мкр. Велика Корениха), вул. 1, 2 Наскрізна, вул. 1 Ялтинська, вул. Миру, від вул. Набережної до вул. Молдавської, вул. Миру, від вул. Ольшанців до вул. Віктора Скаржинського, вул. Віктора Скаржинського, від вул. Миру до дошкільного навчального закладу (мкр. Мала Корениха), вул. Млинна, від вул. Садової до вул. 1 Слобідської, та від вул. 3 Слобідської до вул. 4 Слобідської, вул. Левадівська, від будинку № 30/1 до вул. Лєскова, пров. Світлий, вул. Світла, вул. Біла, від вул. Генерала Карпенка до вул. Крилова, пров. Дачний тощо.

Проведено поточний ремонт 7 контейнерних майданчиків на суму 89,8тис. грн. і капітальний ремонт 11 контейнерних майданчиків для ТПВ на суму 355,3 тис. грн.

Проводилось механізоване прибирання та миття доріг спеціалізованою технікою по пр. Центральному, вулицях Пограничній, Генерала Карпенка, Крилова, Курортній, Озерній, Московській тощо протяжністю 5183,97 км на суму 3 млн. 656,3 тис. грн.

Виконано роботи з санітарного прибирання зелених зон, скверів району та прибирання берегової зони мкр. Намив площею 2534549,0 кв.м на суму 168,2 тис. грн.

Кроновано 176 дерев, здійснено санітарну обрізку 958 дерев, знесено 233 аварійні дерева на загальну суму 712,1 тис. грн.

Навесні й восени 2016 року на території Заводського району організовано та проведено суботники, в яких взяли участь близько 8 тис.  представників підприємств, організацій, навчальних і лікувальних закладів, адміністрації Заводського району. Було висаджено 629 кущів та 319 дерев.

Виконано покіс трави на газонах, зелених зонах по вулицях: Курортній, Генерала Карпенка, Пушкінській, Чкалова, 6 Слобідській, Робочій, Обсерваторній, М. Морській, Корабелів, Прикордонній, Громадянській, Садовій, Шосейній, а також по пр. Центральному і в сквері біля річкового вокзалу. Всього за 2016 рік скошено трави на площі 2233322,98 кв.м на суму 195,0 тис. грн.

На замовлення адміністрації Заводського району виконано поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулицях приватного сектора: Покровській, Українській, Партизанській, Лікаря Ніколенка, Бузькій, Вороніна, П. Осипенка, Райдужній, Шмідта та пров. Ольвійському (мкр. Велика Корениха), Батарейній “мкр. Мала Корениха). Всього встановлено 130 світильників на суму 518415,54 грн.

Придбано 316 аншлагів, які передані за актами для розміщення на фасадах будинків Заводського району на суму 39,8 тис.грн.

У 2016 р. придбано та встановлено 39 лавок і 740 контейнерів на загальну суму 727,3 тис. грн. Виконано поточний ремонт 29 дитячих ігрових та спортивних майданчиків на суму 1 млн. 517,5 тис. грн.

У Заводському районі триває реалізація пілотного проекту з вивезення ТПВ у приватному секторі. За цей час мешканцям приватного сектору на договірній основі роздано у користування 89 контейнерів для збору побутового сміття.

Протягом 2016 року адміністрацією Заводського району демонтовано 55 тимчасових споруд та 70 рекламних конструкцій, з них 83 об'єкти за бюджетні кошти в сумі 189758 грн.

У 2016 році до адміністрації Заводського району надійшло 1992 звернення громадян, 175 – до служби у справах дітей Заводського району. За зверненнями громадян матеріальна допомога надана 303 малозабезпеченим громадянам на загальну суму 137,45 тис. грн.

На організацію та проведення культурно-масових заходів з міського бюджету витрачено 175,3 тис. грн.

 

6.2. Діяльність адміністрації Центрального району

 

Протягом 2016 р. робота адміністрації Центрального району була спрямована на виконання  поточного та капітального ремонту доріг, тротуарів приватного сектора, капітального ремонту зупиночних комплексів, відновлення зовнішнього освітлення, встановлення дитячих майданчиків, покращання благоустрою району,  демонтажу незаконно розміщених тимчасових споруд та рекламних конструкцій, а саме:  

- капітальний ремонт 28 доріг приватного сектору у мкр. Варварівка, мкр. Тернівка, мкр. Матвіївка, мкр. Соляні та мкр.  Ракетне Урочище 57 781кв.м на суму 26 млн. 163, 081 тис. грн;

- поточний ремонт 188586,650 кв.мдоріг  на суму 1 млн. 719,514 тис. грн; у тому числі автогрейдерування площею 184334 кв. м  на суму 131,972 тис. грн;

- встановлення нових дитячих майданчиків та додаткових елементів на вже існуючих у 33  дворах;

- поточний ремонт пішохідних доріжок площею 3006,7 кв.м на суму 1 млн. 355,266 тис. грн;

- прибирання доріг, тротуарів механізованим, вакуумним способом 19 335,794 км на суму 14 млн. 611,006 тис.грн та вологе прибирання 3 887,828 км доріг на суму 1 млн. 354,169 тис. грн;

- прибирання вулиць, тротуарів, зупинок громадського транспорту на суму 4 млн. 658,372 тис. грн;

- прибирання та санітарна очистка 1239593 кв.мзелених зон на суму 485,314 тис. грн;

- покос 1267627,98 кв.м газонів на суму 633,814 тис. грн;

- встановлення 10 сучасних зупинок громадського транспорту та виконано благоустрій прилеглої території (ще на 5 проведені підготовчі роботи та работи з благоутсрою);

- придбання 581 аншлагу вартістю 48,804 тис. грн;

- придбання 160 контейнерів для збору ТПВ на суму 389,345 тис. грн;

- ремонт мереж зовнішнього освітлення на  суму 1 млн. 157,276 тис. грн, встановлення 315 світоточок;

- виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом «Капітальний ремонт благоустрою скверу на передмостовій площі за адресою: вул .Набережна ріг вул. Пушкінська”. Вартість проектних робіт склала 165,00 тис. грн. Загальна вартість робіт складає 6 млн. 478,524 тис. грн;

- завершення проекту «Будівництво молодіжно-спортивного майданчика в сквері «Пролетарський» по вул .Адміральській ріг вул. Садової». Загальна вартість робіт склала 706,984 тис. грн;

- проведення 378 рейдових обстежень та складення 356 протоколів по с.152 КУпАП, за якими адміністративною комісією накладено штрафів на суму 50,830,00 тис. грн., стягнуто 27,880 тис. грн.

Адміністративною комісією було розглянуто 1404 справи, закрито 903 справи, попереджено 11 осіб, накладено штрафів на суму 188 240 грн., стягнуто 79 152 грн.

У 2016 р. проведено  роботи з демонтажу самовільно встановлених споруд. У цілому було демонтовано 59 пересувних тимчасових споруд  та 366 рекламних конструкцій.

 

6.3. Діяльність адміністрації Корабельного району

 

Сума бюджетних призначень на утримання комунального господарства та благоустрій Корабельного району  на початку 2016 року складала 21 млн. 115 тис. 522 грн. Протягом року внесеними змінами до міського бюджету сума бюджетних призначень по адміністрації Корабельного району була збільшена на 18 млн. 59 тис. грн. Таким чином, план бюджетного фінансування на 2016 рік складав 39 млн. 174 тис. 522 грн.

Протягом 2016 року адміністрація Корабельного району виконала роботи, отримала послуги, придбала товари на загальну суму 37 млн. 88 742,02 грн., тобто план виконано на 95 %, у тому числі:

- 9 млн. 685,885 тис. грн. - поточні видатки;

- 27 млн.  402,857 тис. грн. - видатки бюджету розвитку.

Основні результати роботи адміністрації у сфері благоустрою за 2016 рік:

- улаштувано 19 нових сучасних дитячих спортивних та ігрових майданчиків виконано за  адресами;

- відремонтовано мережі зовнішнього освітлення на 27 вулицях приватного сектору, виконано заміну близько 14 км кабелю та улаштовано 430 сучасних світлоточок. Крім того, по капітальному ремонту здійснено освітлення 2 мікрорайонів - «Причепівка» та «Богоявленський», де протягнуте більш 5 км кабелю та встановлено 99 світлоточок;

- встановлено 32 од. металевих конструкцій закритих контейнерних майданчиків;

-  відремонтовано 7 тротуарів площею 4270 кв. м.;

- встановлено 5 нових сучасних зупиночних комплексів з виконанням благоустрою прилеглої території;

- капітально відремонтовано дорожне покриття на 28 вулицях приватного сектору, площа асфальтування склала 50046 кв. м.;

-  ліквідовано 60 несанкціонованих звалищ сміття (3423 куб. м.).;

- вивезено 6621 куб.м опалого листя, гілок дерев об’ємом  на суму 285,9 тис.грн.;

-  демонтаовано 29 незаконно встановленних тимчасових споруд та 33 рекламних конструкцій ;

- продовжено будівництво спортивного містечка «Корабельний»;

- розпочато будівництво спортивно-ігрового комплексу «Лінкор».

 

6.4. Діяльність адміністрації Інгульского району

 

Адміністрація Інгульського  району Миколаївської  міської ради виконувала  роботу щодо вирішення питань життєдіяльності району згідно з наданими повноваженнями.       

1. У галузі побутового та торговельного обслуговування  і зв’язку.   У 2016 р. було демонтовано  27 незаконних тимчасових споруд. На підставі рішень виконавчого комітету Миколаївської міської  ради  демонтовано 88 незаконних рекламних засобів.

2. У галузі житлово-комунального господарства.

У 2016 р. в Інгульському району ліквідовано 19,3 тис. куб. м  сміття на стихійних звалищах на суму  2 млн. 81,4 тис. грн.

Протягом 2016 р. у ручному режимі очищено  5776,4 тис. кв.м дорожнього полотна на суму 2 млн. 44,2 тис. грн. За допомогою механізованого прибирання очищено 7928 тис. кв..м  дорожнього полотна на суму 4 млн. 773,2 тис грн.

Протягом 2016 р. проведено 4 суботники, в яких взяли участь понад 3000 осіб,  посаджено 639  дерев.   

У 2016 році працівниками адміністрації регулярно проводилися  рейди, за результатами яких складалися протоколи та попередження щодо порушення Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві. За звітний період складено  70  протоколів  та  надано 220 попереджень.

Адміністрацією району організована робота щодо поточного ремонту зовнішнього освітлення.  Виконано поточний ремонт 92 світлоточок зовнішнього освітлення на суму 337,1 тис. грн.

Викошено 939,3 тис. кв.м.  трави, витрачено кошти у сумі 593,2 тис. грн.

Виконано роботи з обрізки, омолодження та знесення 201 од. зелених насаджень згідно з актами обстеження, наданих департаментом ЖКГ на суму 198,1 тис. грн.

Капітально відремонтовано 50497 кв.м  дорожнього покриття за 24 об’єктами на суму 20 млн. 56,9 тис.грн.  за наступними адресами:

пров. Східний; вул. Східна; вул. Кругова, від №49 до вул. 5 Лінії; вул. 9 Лінія, від ж/б №1 до ж/б №38; вул. Генерала Свиридова, від Херсонського шосе до вул. 12 Поздовжної; вул. Чайковського, від вул. Авангардної до вул. Південної; вул. 4  Поздовжня, від вул. Скульптора Ізмалкова до вул. 12 Лінії; пров. Миролюбний; вул. 10  Лінія, від вул. Вінграновського до вул. Нагірної; пров. 2-й Бульварний; вул. 7 Слобідська, від вул. Севастопольської до вул. Кузнецької; вул. Зелена; пров. Кобера, від ж/б №1 до вул. Зеленої; пров. Гончарова; пров. Чорноморців; вул. Захарія Чепіги; вул. Гончарова; пров. 2-й Баштанський; пров. 4-й Баштанський;вул. 11 Поздовжня від вул. Генерала Свиридова до вул. 1 Лінія тощо.

Виконано  поточний ремонт 412 кв.м дорожнього покриття по вул. 9 Поздовжняій,  від  вул.1 Лінії до вул. 3 Лінії на суму 199,4 тис.грн та  відремонтовано  1845 кв.м   тротуару по Херсонському  шосе,  пр.Центральному на загальну  суму 522,1 тис грн.

Адміністрацією Інгульського  району  придбано   та встановлено 1811 аншлагів на суму 228,2 тис. грн., також встановлено 10 поререджуючих аншлагів на загальну суму 27 тис. грн .

За кошти місцевого бюджету  придбано 85 контейнерів  для збору ТПВ, 130 лавок, 478 бетонних  урн для сміття, 55 металевих урн на загальну суму 613,8 тис. грн., також придбано 4375 тон бішофіту  для посипання доріг в зимовий період на суму 79 тис.грн. Розроблено 1 проектна-кошторисна  документація  та капітально відремонтовано 8 майданчиків для  збору ТПВ на загальну суму 267 тис.грн.

За  2016 рок   адмінкомісією  Інгульського   району проведено 45 засідань,  винесено 317 постанов по ст.152 КУПАП на суму 121 тис.грн.

3. У галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.У 2016 р. проведено 15 районних заходів, присвячених пам’ятним датам в історії нашого міста та держави.

4. У сфері соціального захисту населення.

У 2016 р. 100 особам виплачена допомога на поховання на суму 60000  грн.

5. Оборонна робота.

Згідно з Програмою «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки» з міського бюджету на підтримку діяльності Інгульського райвійськкомату на 2016 рік виділено   24300 грн.

У рамках виконання укладених угод про шефські зв’язки і співробітництво з військовими частинами Миколаївського гарнізону адміністрацією району за 2016 рік надано шефську допомогу в розмірі 12 214 грн.

 


  

нашли ошибку в тексте?
выделите мышкой и нажмите: