Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

01 жовтня 2021                                                                                № 10/109

Про затвердження Положення про

геоінформаційну систему містобудівного

кадастру міста Миколаєва

 

 

З метою забезпечення сталого функціонування геоінформаційної систем містобудівного кадастру міста Миколаєва, доступу громадян до інформації у форматі відкритих даних, ефективного прийняття управлінських рішень, відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», від 26.05.2021 № 532 «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних», керуючись ст.25, ч.2 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про геоінформаційну систему містобудівного кадастру міста Миколаєва (додається).

2. Визначити адміністратором геоінформаційної системи містобудівного кадастру міста Миколаєва уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Миколаївської міської ради (департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин (Нестеренко), заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

Міський голова                                                                                   О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 01 жовтня 2021

№  10/109

 

ПОЛОЖЕННЯ

про геоінформаційну систему містобудівного кадастру міста Миколаєва

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про геоінформаційну систему містобудівного кадастру міста Миколаєва (далі – ГІС) розроблене з метою організації роботи геоінформаційної системи, визначення порядку здійснення інформаційної взаємодії між виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, організаціями та установами з наповнення та функціонування ГІС, інтеграцією з іншими ресурсами, доступу до даних та можливостей ГІС зовнішніх користувачів, забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних (далі – НІГД) та геопросторових об’єктів місцевого значення.

1.2. ГІС впроваджено з метою задоволення інформаційних потреб територіальної громади міста Миколаїв, забезпечення доступу до геопросторових даних та іншої інформації, розпорядниками якої є виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, організації та установи, що належать до комунальної власності міської ради, підвищення рівня оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень, оптимізації внутрішніх процесів та автоматизації процесів ведення реєстрів, оприлюднення та доступу до публічної інформації.

1.3. ГІС забезпечує збирання, аналіз, моделювання, візуалізацію та постачання геопросторових, метаданих, інших структурованих даних та призначена для зберігання, обробки, використання визначеної законами України інформації, що створюється, ведеться та адмініструється відповідно до даного Положення.

1.4. Держателем ГІС є територіальна громада міста Миколаєва в особі Миколаївської міської ради. Інформація, що обробляється в ГІС є власністю територіальної громади міста Миколаєва і підлягає захисту в установленому законодавством порядку.

1.5. Виконавчі органи міської ради забезпечують відповідно до їх функцій створення, функціонування та розвиток геопросторових даних в ГІС та є їх розпорядниками.

1.6. Порядок обробки і захисту персональних даних, що містяться в ГІС, визначається виконавчими органами міської ради, що є розпорядниками персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року №1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних».

1.7. Адміністратором ГІС є уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.

1.8. Інформаційна взаємодія між виконавчими органами міської ради здійснюється у відповідності до чинного законодавства шляхом використання авторизованого доступу до підсистем ГІС, публічна частина яких розміщена на офіційному геопорталі містобудівного кадастру Миколаївської міської ради в мережі інтернет в субдомені mbk.mkrada.gov.ua (далі - геопортал).

1.9. ГІС функціонує та експлуатується цілодобово. Про проведення регламентних та ремонтних робіт, які пов’язані з тимчасовою зупинкою доступу для внутрішніх чи зовнішніх користувачів, адміністратор зобов’язаний завчасно повідомляти на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради.

1.10. Електронна ідентифікація внутрішніх користувачів для наповнення та підтримки ГІС, доступ до ГІС, ведення реєстрів здійснюється на основі пари логін/пароль або через кваліфікований електронний цифровий підпис.

1.11. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист персональних даних», постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», від 26.05.2021 № 532 «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних» та інших нормативно-правових актів.

 

2. Основні терміни

 

2.1. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», постановах Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», від 26.05.2021 № 532 «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних».

2.2. Геоінформаційна система (ГІС) – це інформаційна система, призначена для провадження діяльності з геопросторовими даними та метаданими.

2.3. Геопортал - комплекс програмно-технічних засобів, мережевих сервісів та сервісів геопросторових даних, що забезпечують відображення в мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, а також доступ користувачів до таких даних.

2.4. Геопросторовий об’єкт - об’єкт, що характеризується певним місцезнаходженням на території міста Миколаєва і визначеними у встановленій системі просторово-часовими координатами.

2.5. Геопросторові дані - сукупність даних про геопросторовий об’єкт.

2.6. Метадані - відомості про геопросторові дані та/або сервіси, що надають можливість їх пошуку та використання.

2.7. Зовнішній клієнт ГІС– це вебінтерфейс для роботи користувачів через веббраузер.

2.8. Адміністративий клієнт ГІС – це простір з обмеженим доступом, в якому адміністратор, розпорядник реєстрів мають доступ до засобів створення, редагування та видалення даних у підсистемах.

2.9. Система керування базами даних (СКБД) - це набір взаємопов'язаних даних (база даних - БД) і програм для доступу до цих даних, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.

2.10. Реєстр ГІС - це офіційна електронна база даних, що ведеться з метою збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про різні сфери життєдіяльності територіальної громади міста Миколаєва.

2.11. Кадастр - це офіційна електронна система зберігання та використання геопросторових даних про територію міста та окремі галузі, яка може складатись з кількох реєстрів і є невід’ємною складовою підсистемою ГІС.

2.12. Підсистема ГІС – це комплекс програмних, технічних та інформаційних засобів автоматизації процесів збирання, обліку, актуалізації та використання даних та реєстрів про різні аспекти життєдіяльності міста Миколаєва. Підсистема складається з файлового сховища і реляційного сховища динамічного контенту з використанням зовнішніх сервісів для роботи з мапами.

2.13. Інтеграція з зовнішніми ресурсами – це можливість передачі та отримання даних, які містяться в ГІС з іншими ресурсами та навпаки, що реалізовані державними та недержавними органами і на яких оприлюднені необхідні дані або які створені для оприлюднення даних.

2.14. Інтерфейс прикладного програмування (server-side Web АРІ) – набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних.

2.15. Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує геопросторові дані.

2.16. Користувачі ГІС – мають різні права та рівні доступу для користування зовнішніми та адміністративними клієнтами ГІС, а саме:

-      внутрішній користувач – особа, уповноважена розпорядником реєстру на створення, редагування та вилучення інформації в реєстрах;

-      зовнішній користувач – це юридична та фізична особа, що має доступ до геопорталу та може користуватись публічною інформацією, даними. Доступ до цієї інформації, даних вона отримує без реєстрації через веб-браузер, а також через відкритий інтерфейс прикладного програмування.

2.17. Права доступу – це дозвіл або заборона здійснювати того чи іншого типу доступу до ГІС, його функціоналу, адміністративної частини. Тип доступу характеризує зміст взаємодії з ГІС, яка здійснюється користувачами ГІС.

2.18. Функціональні ролі – це набір функцій та інструментів, доступних для користувачів з різним рівнем доступу.

2.19. Журнал подій – це спеціальний файл, у якому накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі.

 

3. Структура ГІС

 

3.1. ГІС складається з підсистем (кадастрів), реєстрів та геопорталу.

3.2. Програмний комплекс ГІС має триланкову архітектуру: система управління базами даних/бази даних, сервер додатків, зовнішній клієнт.

3.3. Всі компоненти (підсистеми) ГІС повинні мати уніфікований користувацький вебінтерфейс автоматизованих робочих місць. Всі веб-інтерфейси мають бути уніфіковані під роботу на персональних комп’ютерах, планшетах та мобільних пристроях.

3.4. Складові ГІС є невід’ємними її частинами, і це Положення поширюється на функціонування кожної складової.

 

4. Геопортал

 

4.1. Геопортал (mbk.mkrada.gov.ua) призначений для забезпечення доступу користувачів до геопросторових даних та метаданих даних об’єктів інфраструктури міста та надання інших інформаційно-довідкових і пізнавальних геоінформаційних послуг.

4.2. У складі геопорталу реалізуються наступні сервіси інформаційних систем:

-      сервіси пошуку, що забезпечують виявлення наборів та сервісів геопросторових даних в інформаційних мережах;

-      сервіси перегляду наборів геопросторових даних та метаданих;

-      сервіси доступу, що забезпечують безпосередній доступ до перегляду публічних геопросторових даних кадастрів та регламентований доступ для отримання копій наборів геопросторових даних зареєстрованими суб’єктами інформаційної взаємодії з ГІС;

-      сервіси перетворення, що забезпечують перетворення (трансформування) координат геопросторових даних з однієї системи координат або картографічної проєкції в іншу.

4.3. Геопортал забезпечує:

-          підключення та вивід геопросторових даних з СКБД;

-          підключення шарів карти за допомогою WMS/WTMS/WFS серверів;

-          підключення результатів аерофотозйомки, супутникових знімків;

-          викопіювання необхідного фрагменту карти у масштабах (1:500, 1:2000 1:10000) тощо, для друку або створення необхідної інформації;

-          отримання координат в точці X і Y, в системі координат УСК 2000, WGS 84;

-          можливість кластеризації/агрегації точкових об’єктів, з агрегацією/сумою числових значень;

-          пошук по адресі, назві, кадастровому номеру земельної ділянки;

-          публікація картографічної інформації – відображення та оновлення картографічних даних для подальшого їх використання;

-          налаштування доступу користувачів до інформаційних ресурсів;

-          можливість розрахунку довжин, площ та периметрів на геопорталі;

-          підтримка та перегляд метаданих, збереження метаданих у вигляді XML файлів;

-          буферний аналіз – побудова буферів навколо вибраних об’єктів;

-          оверлейний аналіз – аналіз перетину об’єктів всередині шару або заданими користувачами шарами;

-          відображення в окремому розділі статистичної інформації щодо окремих наборів даних;

-          можливість доступу до даних ГІС необхідних для НІГД, через API (прикладний програмний інтерфейс);

4.4. Геопортал забезпечує для користувачів можливість переглядати атрибутивну інформацію обраного об’єкту. У вікні атрибутивної інформації відображається основна атрибутивна інформація, посилання на інформаційні ресурси, кнопки для перегляду документації та метаданих об’єктів.

4.5. Геопортал інтегрується з іншими картографічними сервісами. Сторонні ресурси мають можливість підключаються за допомогою відкритих картографічних сервісів (WMS,TMS).

 

5. Реєстри та кадастри ГІС

 

5.1. Реєстри та кадастри створюються, ведуться для забезпечення повною, достовірною та актуальною інформацією про об’єкти та осіб, їх правові та майнові статуси, речі, права на них та інші об’єкти реєстрів, у тому числі при здійсненні дозвільної та іншої управлінської діяльності, наданні адміністративних послуг, у найбільш зручний для користувачів, технологічний, економічний спосіб. Реєстри (та будь-які їх складові частини) перебувають у власності територіальної громади міста Миколаєва.

5.2. Реєстри та кадастри створюються та ведуться на таких принципах:

-      єдності методології створення, ведення, адміністрування, реєстрації, взаємодії та ліквідації;

-      одноразовості реєстрації та неприпустимості дублювання інформації про об’єкт (крім реєстраційних номерів та інших пов’язуючих ідентифікаторів об’єктів у відповідних реєстрах) чи повторного внесення тотожної інформації;

-      актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності, обґрунтованості, офіційності геопросторових даних;

-      інтероперабельності даних;

-      гарантування розпорядниками захищеності інформації від несанкціонованих змін;

-      відкритості, безоплатності та доступності;

-      законності одержання, зберігання, обробки та поширення інформації.

5.3. Перелік реєстрів, наборів даних та відповідальних суб’єктів ГІС визначається рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

 

6. Суб’єкти ГІС

 

6.1 Суб’єктами відносин ГІС є:

- держатель;

- адміністратор;

- розпорядник;

- внутрішній користувач;

- зовнішній користувач.

6.2. Адміністратор ГІС здійснює:

-      методичну підтримку розпорядникам та користувачам;

-      організацію та забезпечення авторизованого доступу до адміністративної частини ГІС та ведення бази даних внутрішніх користувачів ГІС;

-      моніторинг роботи розпорядників реєстрів (підсистем) з ГІС;

-      підтримку програмного комплексу;

-      експлуатацію та підготовку пропозицій з розвитку програмно-апаратного комплексу;

-      генерацію унікальних пар (логін/пароль) для внутрішніх користувачів ГІС;

-      оновлення бази даних внутрішніх користувачів ГІС на основі переліків, поданих розпорядниками реєстрів;

-      апаратну підтримку функціонування системи;

-      внесення пропозицій з покращання ГІС та підсистем, функцій та наповнення;

-      забезпечення функціонування сервера (необхідне для функціонування апаратної частини).

6.3. Розпорядник здійснює:

-      ведення реєстрів відповідно до переліку, затвердженого рішенням виконавчого комітету;

-      контролює достовірність, своєчасність та якість внесених даних внутрішніми користувачами;

-      визначає перелік посадових осіб, які є внутрішніми користувачами, їх функціональні ролі та права доступу до підсистем/реєстрів та надає адміністратору необхідну інформацію про них для реєстрації в ГІС;

6.4. Внутрішні користувачі:

-      отримують доступ до підсистем/реєстрів відповідно до визначених прав доступу розпорядниками реєстрів на основі пари логін/пароль;

-      забезпечують створення, наповнення, актуальність та достовірність геопросторових даних та метаданих реєстрів.

6.5. Зовнішні користувачі:

-      мають цілодобовий доступ до вебінтерфейсу прикладного програмування геопорталу;

-      дотримуються правил роботи з порталом.

 

  1. Наповнення, оновлення, відповідальність

та доступ до даних ГІС

 

7.1. Внесення змін та введення реєстрів ГІС відбувається внутрішніми користувачами у відповідності до цього Положення та нормативно-правових актів.

7.2. Внутрішні користувачі несуть відповідальність за достовірність, повноту та цілісність внесеної інформації до ГІС. Інформація про внесення змін до ГІС фіксується у внутрішньому журналі подій. Внутрішнім користувачам заборонено передавати логін/пароль іншим особам.

7.3. Відповідальність за своєчасне наповнення, актуальність та достовірність внесення даних в ГІС несе керівник розпорядника відповідного реєстру.

7.4. ГІС надає відкритий доступ зовнішнім користувачам до геопорталу, реєстрів, пов’язаних з ними даних через вебінтерфейс, а також через інтерфейс прикладного програмування.

7.5. Загальний контроль за наповненням та доступом до даних ГІС здійснює заступник міського голови, до повноважень якого належать питання архітектури та містобудування, земельних ресурсів, транспортного комплексу.

7.6. У випадку виникнення технічних, програмних збоїв чи проблем у роботі ГІС адміністратором проводяться заходи щодо виявлення та усунення перешкод в роботі ГІС силами та засобами технічного персоналу адміністратора.

7.7. Політика захисту інформації в ГІС формується та реалізовується адміністратором у відповідності до установлених вимог чинного законодавства.

7.8. Захист інформації в ГІС складається з комплексу організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації в ній.

7.9. Користувачі ГІС зобов’язані дотримуватися заходів безпеки під час експлуатації програмно-технічних засобів складових ГІС.

7.10. Геопросторові дані органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб підлягають оприлюдненню на геопорталі, крім даних, віднесених до інформації з обмеженим доступом та персональних даних заявників — фізичних осіб, відповідно до Законів України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист персональних даних», постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», від 26.05.2021 № 532 «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних» та інших нормативно-правових актів.

7.11. Перелік геопросторових даних і виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, організацій, установ та інших розпорядників, відповідальних за створення та періодичність оновлення тематичних наборів геопросторових даних та метаданих (відповідно до компетенції та повноважень), затверджується рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

 

_______________________________________________________

 

Опубліковано: 13 жовтня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: