Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

14 квітня 2021                                                                                        № 293

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету

Миколаївської міської ради від 15 жовтня 2020 року

№ 967 «Про затвердження Регламенту роботи відділу

обробки звернень громадян «Колцентр 1588»

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради»

 

З метою упорядкування та оптимізації взаємодії відділу обробки звернень громадян «Колцентр 1588» департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради з виконавчими органами Миколаївської міської ради, а також комунальними підприємствами, установами, організаціями міста при розгляді звернень громадян, керуючись підпунктом 1 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до Регламенту роботи відділу обробки звернень громадян «Колцентр 1588» департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 15 жовтня 2020 року № 967, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови-директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Коренєва С.М.

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 14 квітня 2021

№ 293

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи відділу обробки звернень громадян «Колцентр 1588»
департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Регламент роботи відділу обробки звернень громадян «Колцентр 1588» департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради (далі – Регламент), відповідно до якого відбувається розгляд звернень громадян, що надходять до відділу обробки звернень громадян «Колцентр 1588» департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – Колцентр 1588), розроблено згідно із Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

1.2. Регламент визначає порядок роботи та механізм взаємодії Колцентру 1588:

- з виконавчими органами Миколаївської міської ради, комунальними підприємствами міста, установами, організаціями (далі – виконавці) при зверненнях громадян м. Миколаєва з питань, визначених Класифікатором звернень мешканців міста Миколаєва з питань житлово-комунального господарства та життєдіяльності міста (додаток, далі – Класифікатор), в частині приймання, реєстрації, строків виконання, передачі на виконання, контролю тощо;

- з виконавцями при зверненнях громадян у випадку виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій;

- з органами державної влади у випадку виникнення відповідної службової необхідності.

1.3. Регламент затверджується рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

1.4. Дотримання вимог Регламенту є обов’язковим до виконання усіма виконавцями у розумінні цього Регламенту.

 

2. Приймання, реєстрація, обробка звернень громадян.

 

Функції та права операторів Колцентру 1588

2.1. Оператори Колцентру 1588 цілодобово приймають звернення від громадян за допомогою:

- вебсайту callcenter.mkrada.gov.ua (єдина автоматизована система «Контакт Центр»);

- мобільного додатка «Контакт-центр м. Миколаїв»;

- соціальної мережі Facebook «Contact Center при Миколаївській міській раді»;

- в телефонному режимі за номерами 15-88 (зі стаціонарних телефонів), а також 711-588, 533-588, 095-003-1588, 093-170-15-88 (номери телефонів можуть змінюватись та додаватись). Для телефонного звернення передбачена обов’язкова аудіофіксація.

Звернення, оформлене без дотримання вимог, встановлених ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», або які надійшли з електронних адрес не з українських серверів), повертаються заявнику з відповідним роз’ясненням, окрім звернень з соціальних мереж Facebook.

2.2. Звернення реєструються в єдиній автоматизованій системі «Контакт Центр» шляхом створення електронної картки. При цьому, у разі необхідності внесення уточнень та доповнень у картку звернення, оператор має право здійснити зворотний зв’язок із заявником.

2.2.1. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», при створенні електронної картки, обов’язково зазначаються повідомлені заявником прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактний телефон (або інші засоби зв’язку з ним) та суть порушеного питання.

2.2.2. Для точної ідентифікації місця проблемного питання та коректного визначення виконавця обов’язковим є надання точної адреси в форматі: назва вулиці та номер будинку, у разі неможливості встановити точну адресу, надається адреса найближчої будівлі.

2.2.3. Обробка персональних даних здійснюється лише з метою та в межах, необхідних для розгляду вирішення порушеного питання у зверненні відповідно до чинного законодавства України.

2.2.4. Визначається виконавець звернення за напрямком порушеного питання згідно з Класифікатором, який є невід’ємною частиною цього Регламенту.

2.2.5. Термін розгляду звернень встановлюється автоматично згідно з Класифікатором із визначеним по кожному виду питання строком (аварійний – 24 години, короткостроковий – 72 години, середньостроковий – 168 годин, довгостроковий – 720 годин).

2.2.6. Після закінчення реєстрації звернення реєстраційний номер повідомляється заявнику. У випадку дублювання звернення за адресою та по суті, заявнику повідомляється, що звернення є дублетне та надається номер вже існуючого звернення та в картку звернення вноситься інформація з даними повторного заявника для надання зворотного зв’язку після фактичного виконання.

2.3. Звернення в режимі реального часу надсилаються в електронному форматі виконавцям відповідно до компетенції згідно з Класифікатором для розгляду та вирішення по суті порушених у таких зверненнях питань.

З 17:00 до 08:00 звернення з питання експлуатації житлового фонду передаються додатково в телефонному режимі відповідальній особі (представнику аварійної служби) виконавця, яка знаходиться на чергуванні.

2.4. На базі єдиної автоматизованої системи «Контакт Центр» в онлайн-режимі у процесі розгляду звернення, на запит виконавця, оператор Колцентр 1588 має право:

2.4.1. здійснювати зміну виконавця (переадресовувати звернення);

2.4.2. узгоджувати перенесення строку виконання звернення для вирішення питання по суті звернення, у разі перевищення нормативного Регламенту, за умови мотивованого обґрунтування виконавцем такої необхідності (далі – додатковий контроль);

2.4.3. здійснювати включення звернень до стратегії СЕР (соціально-економічного розвитку) відповідних галузей міського господарства, у разі довгострокового планування та виконання робіт за умови бюджетного фінансування – за наявності вмотивованого обґрунтування виконавцем такої необхідності. Оператор Колцентру 1588 повідомляє заявника в телефонному режимі або на електронну адресу про включення звернення до стратегії СЕР і робить відповідну помітку «Заявника повідомили»;

2.4.4. здійснювати закриття картки звернення по факту виконання робіт та вирішення питання по суті звернення;

2.4.5. здійснювати тотальну або вибіркову перевірку фактів виконання робіт та їх якості за допомогою технічних засобів фотофіксації та інформації, завантаженої виконавцем в єдиній автоматизованій системі «Контакт Центр».

2.5. Для виконання покладених на Колцентр 1588 завдань оператор має право:

2.5.1. уточнювати у заявника інформацію щодо управління та обслуговування будинку;

2.5.2. здійснювати переадресацію (перенаправлення) абонентів, за необхідністю, до інших фахівців виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій, які є компетентними у даній проблемі та більш кваліфіковано можуть надати консультацію заявникові;

2.5.3. вимагати та одержувати в установленому порядку від виконавців відповідно до їх компетенції згідно з Класифікатором інформацію про хід та результати вирішення порушених у зверненнях питань, роз'яснення щодо норм законодавства та іншу необхідну інформацію;

2.5.4. у разі, якщо заявник застосовує ненормативну лексику, спілкується агресивно, на підвищеному тоні, зачіпає гідність оператора, задає одне й те саме питання по суті, на яке була раніше отримана відповідь, вдається до образ, погроз, або його звернення містить відвертий наклеп, заклики до розпалювання національної, расової, релігіозної ворожнечі, гендерної нерівності та політичну пропаганду, оператор Колцентру 1588 має право припинити спілкування з ним. У разі неодноразового повтору (2 випадки та більше) номер телефону заявника може бути заблокований на вхідні дзвінки до Колцентр 1588. Не підлягають розгляду письмові звернення, які містять відвертий наклеп, заклики до розпалювання національної, расової, релігіозної ворожнечі, гендерної нерівності та політичну пропаганду.

2.6. Електронні картки звернень зберігаються протягом 3-х років з моменту формування такої картки.

2.7. Аудіозаписи звернень громадян зберігаються протягом 3-х діб з моменту обробки відповідного звернення. Аудіозаписи звернень громадян, номери телефонів яких заблоковані на вхідні дзвінки до Колцентру 1588, відповідно до п.2.5.4 Регламенту, зберігаються протягом 30 діб.

 

3. Обов’язки, права та функції виконавця

 

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. призначити відповідальну особу за взаємодію з Колцентром 1588, а також повідомляти про зміну відповідальної особи на електронну адресу 1588dgkh@mkrada.gov.ua;

3.1.2. забезпечити оперативний прийом, а саме день в день  (в робочий час) звернень в єдиній автоматизованій системі «Контакт Центр» та в наступний робочий день, якщо звернення було отримано в неробочий час;

3.1.3. при необхідності з’єднатись із заявником для уточнення місця виникнення проблеми та інформації з порушеного питання;

3.1.4. надавати коментарі до поточного стану відпрацювання звернення в режимі онлайн стосовно всіх дій в ході розгляду звернення;

3.1.5. призначати конкретних виконавців для відпрацювання кожного окремого звернення;

3.1.6. контролювати хід та строки виконання звернення;

3.1.7. зазначати в єдиній автоматизованій системі «Контакт Центр» інформацію про стан розгляду звернення;

3.1.8. забезпечити обов’язкове завантаження в єдину автоматизовану систему «Контакт Центр» документів (фотографій/скан-копій), які підтверджують факт виконання звернення;

3.1.9. за відсутності документів (фотографій/скан-копій), які підтверджують факт виконання звернення, здійснювати зворотний зв’язок із заявником для підтвердження виконання звернення;

3.1.10. по факту виникнення аварійної ситуації негайно повідомляти про аварійно-ремонтні роботи в режимі онлайн.

3.2. Відповідальна особа, яка повідомляє Колцентр 1588 про хід розгляду звернення та реєстрацію ремонтних робіт, несе особисту відповідальність за достовірність та актуальність даних (інформації).

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. надати обґрунтований запит на зміну виконавця, якщо звернення не відповідає його компетенції або в разі необхідності залучення інших виконавців;

3.3.2. надати обґрунтований та документально підтверджений (з прикріпленням актів, службових/доповідних записок, фото тощо) запит на надання додаткового контролю, якщо термін виконання робіт по зверненню перевищує нормативний регламент, який передбачається Класифікатором;

3.3.3. надати обґрунтований та документально підтверджений (з прикріпленням актів, службових/доповідних, фото тощо) запит на включення звернення до стратегії СЕР відповідних галузей міського господарства – у разі довгострокового планування та виконання робіт за умови наявності бюджетного фінансування.

3.4. Після виконання робіт та вирішення питання по суті звернення виконавець запропоновує звернення до закриття.

 

4. Контроль розгляду та виконання звернень Колцентру 1588

 

4.1. Строки розгляду звернень контролюються автоматично програмою та визначаються Класифікатором.

4.1.1. двічі на місяць формується електронна звітність з відображенням показників розгляду звернень за Регламентом та направляється заступнику міського голови - директору департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, директору департаменту міського голови Миколаївської міської ради, керівнику виконавчих органів міської ради за напрямком діяльності для відповідного реагування.

4.1.2. за необхідності надається звітність заступнику міського голови - директору департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради про звернення, що залишились невирішеними на всіх рівнях контролю (для вжиття заходів відносно керівництва безпосереднього виконавця щодо неналежного/несвоєчасного опрацювання звернення). При цьому, керівник Колцентру 1588 має право готувати та надсилати відповідні листи керівникам безпосередніх виконавців для вжиття відповідних заходів. Такі листи є обов’язковими для відповідного реагування.

4.2. Звернення залишається на контролі до повного виконання робіт і підтвердження факту виконання з боку заявника та/або шляхом надання доказів, скан-копій та фото.

4.3. Оператори Колцентру 1588 перевіряють факт та якість виконання звернення шляхом опитування заявників в телефонному режимі та за допомогою зворотного зв’язку у мережі Facebook «Contact Center при Миколаївській міській раді». У разі непідтвердження факту виконання або при неякісному виконанні, звернення відправляється виконавцю на доопрацювання.

4.4. Контроль виконання звернень здійснюється:

4.4.1 У разі звернень, які відповідно до Класифікатора мають аварійний статус;

4.4.2. по відношенню до виконавців, яким систематично направляються звернення на доопрацювання;

4.4.3. при виникненні суперечливих обставин у ході виконання.

 

5. Відповідальність за недотримання Регламенту

 

За недотримання вимог цього Регламенту посадові особи виконавчих органів міської ради, керівники комунальних підприємств, установ, закладів, організацій несуть встановлену трудовим законодавством України, а також законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, відповідальність.

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються у порядку, який передбачений для його прийняття.

6.2. Якщо внаслідок змін у законодавстві України окремі пункти цього Регламенту суперечать діючому законодавству України, вони втрачають силу, і до моменту внесення відповідних змін до цього Регламенту Колцентр 1588 та виконавці керуються нормами чинного законодавства.

 

_____________________________________________

 

 

 

Додаток до Регламенту

 

КЛАСИФІКАТОР

звернень мешканців міста Миколаєва з питань житлово-комунального господарства та життєдіяльності міста

 

Проблема

Причина

Статус

Години

Орієнтовний перелік виконавців

Експлуатація житлового фонду

Залиття квартири

аварійна

24

Виконавця не визначено

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

ТОВ «Євроліфт»

ЖЕК №№ 1, 2, 3

ЖКП ММР «Бриз»

ЖКП ММР «Прибужжя»

КЖЕП ММР «Зоря»

КК «Південна»

КП «Миколаївліфт»

КП «ДЄЗ «Океан»

КП «СКП «Гуртожиток»

ТОВ «Ліфт МК»

ТОВ «Південна ліфтова компанія»

ТОВ «Добробут»

ТОВ «Ліски-М»

ТОВ «ЛІС-Центр-С»

ТОВ «Миколаївдомсервіс»

ТОВ «Центральний-1»

ТОВ ЖЕК «Забота»

ТОВ УК «Південь-М»

УК «Бриз-ПРО»

УК «Корабельний»

УК «ЖЕК-10»

Управління житлового господарства ДЖКГ ММР

Управління з контролю ДЖКГ ММР

ТОВ «Центрліфт»

Залиття технічного поверху, підвалу, технічного підпілля

короткострокова

72

Система водопостачання будинку

середньострокова

168

Відсутність/незадовільне водопостачання

короткострокова

72

Каналізаційна система будинку

короткострокова

72

Димоходи, вентиляція

середньострокова

168

Ливнестоки

середньострокова

168

Захаращення та засмічення технічних поверхів/підвалів

довгострокова

720

Очищення сміттєзбірника

короткострокова

72

Комунальне електропостачання

короткострокова

72

Ремонт під’їзду/вікон/вхідних дверей

довгострокова

720

Ремонт фасаду/міжпанельних швів/відмостки/цоколя/козирка

довгострокова

720

Протікання покрівлі

довгострокова

720

Ремонт покрівлі/парапетової огорожі/
коньків

довгострокова

720

Дератизація, дезінфекція, дезінсекція

довгострокова

720

Обслуговування будинку та території в зимовий період

короткострокова

72

Ремонт ліфта

короткострокова

72

Вивільнення людей, які застрягли в кабіні ліфта

аварійна

24

Інше

довгострокова

720

Дерева

Прибирання дерева, що впало

аварійна

24

Виконавця не визначено

Адміністрація Інгульського району ММР

Адміністрація Заводського району ММР

Адміністрація Корабельного району ММР

Адміністрація Центрального району ММР

КП «Миколаївелектротранс»

КП «ГДМБ»

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Управління екології ДЖКГ ММР

Несанкціонований спил дерев

аварійна

24

Ліквідація дерев

довгострокова

720

Обрізка, спилювання гілок

середньострокова

168

Догляд за зеленими насадженнями

середньострокова

168

Сміття

Вивіз деревини/великогабаритного/
несанкціонованого сміття

середньострокова

168

Виконавця не визначено

Адміністрація Інгульського району ММР

Адміністрація Заводського району ММР

Адміністрація Корабельного району ММР

Адміністрація Центрального району ММР

Управління екології ДЖКГ ММР

Несвоєчасне вивезення сміття

середньострокова

168

Покіс трави/прибирання опалого листя

середньострокова

168

Сміттєвий майданчик для збору негабаритного сміття

Прибирання прибудинкової території/сміттєвого майданчика

середньострокова

 

середньострокова

168

 

168

 

Благоустрій

Дитячий майданчик, місця відпочинку

довгострокова

720

Виконавця не визначено

Адміністрація Інгульського району ММР

Адміністрація Заводського району ММР

Адміністрація Корабельного району ММР

Адміністрація Центрального району ММР

Управління державного архітектурно-будівельного контролю ММР

Департамент архітектури та містобудування ММР

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції ММР

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

КП «ГДМБ»

КП «Миколаївські парки»

КП «СМЕП»

КП «Таймсет»

КП «Центр захисту тварин»

КП «Миколаївелектротранс»

КП «Миколаївкомунтранс»

КП «ЕЛУ автодоріг»

КП ММР «Капітальне будівництво м. Миколаєва»

КП ММР «Миколаївська

ритуальна служба»

МКП «Миколаївводоканал»

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

ПАТ «Миколаївгаз»

ПАТ «Миколаївобленерго» *

ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль»

ПАТ «Укртелеком»

Управління екології ДЖКГ ММР

Управління житлового господарства ДЖКГ ММР

Управління з контролю ДЖКГ ММР

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Управління капітального будівництва ММР

Управління комунального господарства ДЖКГ ММР

Управління комунального майна ММР

Пошкодження рекламних конструкцій

короткострокова

72

Вандалізм/забруднення фасадів (надписи, реклама)

середньострокова

168

Утримання пам’ятників, пам’ятних знаків тощо

середньострокова

168

Утримання прилеглої території

середньострокова

168

Вуличне освітлення

короткострокова

72

Утримання території та будівель в зимовий період

короткострокова

72

Бездомні тварини

довгострокова

720

Трупи тварини

короткострокова

72

Аварійні будівлі/елементи будівель

середньострокова

168

Скарги на роботу підрядників

довгострокова

720

Обладнання/прибирання зупинок

середньострокова

168

Утримання зупинок в зимовий час

короткострокова

72

Автомобільні стоянки

середньострокова

168

Інше

довгострокова

720

Водопостачання, каналізація

Витік

короткострокова

72

Виконавця не визначено

Адміністрація Інгульського району ММР

Адміністрація Заводського району ММР

Адміністрація Корабельного району ММР

Адміністрація Центрального району ММР

Управління комунального господарства ДЖКГ ММР

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

МКП «Миколаївводоканал»

Вулична і дворова каналізація

середньострокова

168

Ліквідація забою/витоку каналізації
(не ГВК)

середньострокова

168

Незадовільне водопостачання

середньострокова

168

Відсутність водопостачання

короткострокова

72

Підкачувальні насоси

середньострокова

168

Ремонт запірної арматури та гідрантів

середньострокова

168

Якість води

середньострокова

168

Інше

довгострокова

720

Колодязі/Підземні комунікації

 

Відкритий колодязь

середньострокова

168

Виконавця не визначено

Адміністрація  Інгульського району ММР

Адміністрація Заводського району ММР

Адміністрація Корабельного району ММР

Адміністрація Центрального району ММР

МКП «Миколаївводоканал»

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль»

ПАТ «Укртелеком»

Управління екології ДЖКГ ММР

Управління житлового господарства ДЖКГ ММР

Управління з контролю ДЖКГ ММР

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Управління комунального господарства ДЖКГ ММР

КП «ЕЛУ автодоріг»

Руйнування колодязя

середньострокова

168

Провал

середньострокова

168

Благоустрій після розриття

довгострокова

720

Інше

довгострокова

720

Опалення

Запуск подачі тепла

середньострокова

168

Виконавця не визначено

ЖЕК №№ 1, 2, 3

ЖКП ММР «Бриз»

ЖКП ММР «Прибужжя»

КЖЕП ММР «Зоря»

КК «Південна»

КП «ДЄЗ «Океан»

КП «СКП «Гуртожиток»

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль»

ТОВ «Добробут»

ТОВ «Ліски-М»

ТОВ «ЛІС-Центр-С»

ТОВ «Миколаївдомсервіс»

ТОВ «Центральний-1»

ТОВ ЖЕК «Забота»

ТОВ УК «Південь-М»

УК «Бриз-ПРО»

УК «Корабельний»

УК «ЖЕК-10»

Управління житлового господарства ДЖКГ ММР

Управління з контролю ДЖКГ ММР

Управління комунального господарства ДЖКГ ММР

Котельня/насосна/бойлерна

короткострокова

72

Відсутність опалення

короткострокова

72

Завищена /низька температура теплоносія

короткострокова

72

Порив на теплотрасі

короткострокова

72

Ізолювання тепломережі

середньострокова

168

Система опалення будинку

середньострокова

168

Інше

довгострокова

720

Електропостачання

Відсутність електропостачання

короткострокова

72

Виконавця не визначено

ЖЕК №№ 1, 2, 3

ЖКП ММР «Бриз»

ЖКП ММР «Прибужжя»

КЖЕП ММР «Зоря»

КК «Південна»

КП «ГДМБ»

КП «Миколаївелектротранс»

КП «ДЄЗ «Океан»

КП «СКП «Гуртожиток»

ПАТ «Миколаївобленерго»

ПАТ «Укртелеком»

ТОВ «Добробут»

ТОВ «Ліски-М»

ТОВ «ЛІС-Центр-С»

ТОВ «Миколаївдомсервіс»

ТОВ «Центральний-1»

ТОВ ЖЕК «Забота»

ТОВ УК «Південь-М»

УК «Бриз-ПРО»

УК «Корабельний»

УК «ЖЕК-10»

Управління житлового господарства ДЖКГ ММР

Управління комунального господарства ДЖКГ ММР

Незадовільне електропостачання, перебої

короткострокова

72

Обрив/іскріння/ провисання дротів

середньострокова

168

Стан опор

середньострокова

168

Ремонт електромережі

короткострокова

72

Технологічні споруди (ТП тощо)

середньострокова

168

Інше

довгострокова

720

Газопостачання

Відсутність газопостачання

короткострокова

72

ПАТ «Миколаївгаз»

Інше

довгострокова

720

Виконавця не визначено

Транспорт

Пасажирські перевезення

середньострокова

168

 

Технічний стан транспортних засобів

середньострокова

168

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР

КП «Миколаївелектротранс»

КП ММР «Миколаївпастранс»

Управління комунального господарства ДЖКГ ММР

Інше

довгострокова

720

Стан доріг/проїздів

Вибоїни та ями

середньострокова

168

Виконавця не визначено

Адміністрація Інгульського району ММР

Адміністрація Заводського району ММР

Адміністрація Корабельного району ММР

Адміністрація Центрального району ММР

КП «СМЕП»

КП «ЕЛУ автодоріг»

Управління екології ДЖКГ ММР

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Управління комунального господарства ДЖКГ ММР

Прибирання узбіч

середньострокова

168

Нанесення дорожньої розмітки

довгострокова

720

Дорожні знаки/лежачі поліцейські

довгострокова

720

Світлофори

довгострокова

720

Прибирання після ДТП

короткострокова

72

Очищення від снігу / посипання в зимовий час

короткострокова

72

Зливова каналізація

середньострокова

168

Огорожі вздовж проїжджої частини

довгострокова

720

Інше

довгострокова

720

Екологія/
санітарні норми/надзвичайні ситуації

Їдкі/отруйні речовини

середньострокова

168

Виконавця не визначено

Адміністрація Інгульського району ММР

Адміністрація Заводського району ММР

Адміністрація Корабельного району ММР

Адміністрація Центрального району ММР

КП «Миколаївська ритуальна служба»

Управління екології ДЖКГ ММР

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Виявлення вибухових речовин та предметів

аварійна

24

Стихійні та екологічні лиха

аварійна

24

Небезпечні тварини (змії, комахи тощо)

аварійна

24

Спалювання листя/ сміття

короткострокова

72

Перевищення рівня шуму у вечірній та нічний час

короткострокова

72

Інше

середньострокова

168

 

довгострокова

720

Інші питання ЖКГ

Звернення мешканців відомчого житла

середньострокова

168

Виконавця не визначено

Адміністрація Інгульського району ММР

Адміністрація Заводського району ММР

Адміністрація Корабельного району ММР

Адміністрація Центрального району ММР

Управління державного архітектурно-будівельного контролю

Департамент архітектури та містобудування ММР

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції ММР

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

ТОВ «Євроліфт»

ЖЕК №№ 1, 2, 3

ЖКП ММР «Бриз»

ЖКП ММР «Прибужжя»

КЖЕП ММР «Зоря»

КК «Південна»

КП «ГДМБ»

КП «Миколаївліфт»

КП «Миколаївпастранс»

КП «Миколаївські парки»

КП «Міський інформаційно-обчислювальний центр»

КП «СМЕП»

КП «Таймсет»

КП «Центр захисту тварин»

КП «Миколаївелектротранс»

КП «Миколаївкомунтранс»

КП «ДЄЗ «Океан»

КП «ЕЛУ автодоріг»

КП ММР «Капітальне будівництво м. Миколаєва»

КП ММР «Миколаївська ритуальна служба»

КП «СКП «Гуртожиток»

МКП «Миколаївводоканал»

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

ПАТ «Миколаївгаз»

ПАТ «Миколаївобленерго»

ПАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль»

ПАТ «Укртелеком»

ТОВ «Ліфт МК»

ТОВ «Південна ліфтова компанія»

ТОВ «Добробут»

ТОВ «Ліски-М»

ТОВ «ЛІС-Центр-С»

ТОВ «Миколаївдомсервіс»

ТОВ «Центральний-1»

ТОВ ЖЕК «Забота»

ТОВ УК «Південь-М»

УК «Бриз-ПРО»

УК «Корабельний»

УК «ЖЕК-10»

Управління екології ДЖКГ ММР

Управління житлового господарства ДЖКГ ММР

Управління з контролю ДЖКГ ММР

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Управління з питань НС та ЦЗН ММР

Управління земельних ресурсів ММР

Управління капітального будівництва ММР

Управління комунального господарства ДЖКГ ММР

Управління комунального майна ММР

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР

ТОВ «Центрліфт»

Інше

довгострокова

720

Освіта

короткострокова

короткострокова

72

Виконавця не визначено

Управління освіти ММР

 

середньострокова

середньострокова

168

довгострокова

довгострокова

720

Охорона здоров’я

короткострокова

короткострокова

72

Виконавця не визначено

Управління охорони здоров’я ММР

середньострокова

середньострокова

168

довгострокова

довгострокова

720

Адміністративні послуги

короткострокова

короткострокова

72

Виконавця не визначено

Департамент з надання адміністративних послуг ММР

середньострокова

середньострокова

168

довгострокова

довгострокова

720

Соціальний захист

короткострокова

короткострокова

72

Виконавця не визначено

Департамент соціального захисту населення ММР

середньострокова

середньострокова

168

довгострокова

довгострокова

720

Інші питання

Забезпечення діяльності виконавчих органів ММР

середньострокова

168

Виконавця не визначено

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів ММР

Подяки

короткострокова

72

Інше

короткострокова

72

 

 Опубліковано: 20 квітня 2021 року


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: