Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

23 липня 2020                                                                                   № 57/373

Про затвердження істотних умов

енергосервісних договорів

 

Відповідно до ч.2 ст. 5, ст. 6 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», ч. 7 ст. 22, ч. 14 ст. 23, ч. 2 ст. 35 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 15.04.2020 №345 «Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг», керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити істотні умови енергосервісних договорів (далі – істотні умови, додаються).

 

2. Управлінню освіти Миколаївської міської ради (Личко):

 

2.1. Забезпечити укладання енергосервісних договорів згідно з істотними умовами.

 

2.2. При складанні та поданні бюджетних запитів на відповідні бюджетні періоди протягом строків дії енергосервісних договорів враховувати потребу у видатках на оплату енергосервісу з урахуванням показників скорочення споживання теплової енергії, затверджених цим рішенням, та фіксованих відсотків сум скорочення витрат на оплату теплової енергії згідно з умовами енергосервісних договорів.

 

2.3. Здійснити інші організаційно-правові дії, необхідні для укладення та належного виконання енергосервісних договорів.

 

 

3. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик) при внесенні змін до бюджету міста Миколаєва на 2020 рік та формуванні проєктів бюджетів на наступні бюджетні періоди протягом строків дії енергосервісних договорів передбачати кошти на оплату енергосервісу в установленому законодавством порядку.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), заступника міського голови Омельчука О.А.

 

 

 

Міський голова                                                                                  О. СЄНКЕВИЧ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 липня 2020

№ 57/373

Істотні умови енергосервісного договору за об’єктом енергосервісу

 

1. Будівля дошкільного навчального закладу № 12

(м. Миколаїв, вул. Лазурна, 22)

 

1. Ціна енергосервісного договору: 849 199,26 (вісімсот сорок дев’ять тисяч сто дев’яносто дев’ять гривень 26 копійок), у тому числі податок на додану вартість 141 533,21 (сто сорок одна тисяча п’ятсот тридцять три гривні 21 копійка).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

 

Вид паливно-енергетичних ресурсів

та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

 

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

6,6%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

6,0%

 

Гкал

20,90

63,28

63,28

63,28

63,28

63,28

63,28

63,28

63,28

63,28

18,90

609,32

 

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 9 років 300 днів.

 

 

2. Будівля дошкільного навчального закладу № 49

(м. Миколаїв, вул. Лазурна, 44)

 

1. Ціна енергосервісного договору: 730 505,72 (сімсот тридцять тисяч п’ятсот п’ять гривень 72 копійки), у тому числі податок на додану вартість 121 750,95 (сто двадцять одна тисяча сімсот п’ятдесят гривень 95 копійок).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

 

Вид паливно-енергетичних ресурсів

та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

 

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

6,3%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

13,2%

 

Гкал

16,84

53,30

53,30

53,30

53,30

53,30

53,30

53,30

53,30

53,30

35,11

531,65

 

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 10 років 14 днів

 

3. Будівля дошкільного навчального закладу № 144

(м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42)

 

1. Ціна енергосервісного договору: 757 085,93 (сімсот п’ятдесят сім гривень вісімдесят п’ять гривень 93 копійки), у тому числі податок на додану вартість 126 180,99 (сто двадцять шість гривень сто вісімдесят гривень 99 копійок).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

 

Вид паливно-енергетичних ресурсів

та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання,
натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

 

 

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

6,9%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

12,9%

 

 

Гкал

18,97

55,07

55,07

55,07

55,07

55,07

55,07

55,07

55,07

55,07

35,51

550,11

 

 

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 10 років 14 днів

 

4. Будівля дошкільного навчального закладу № 111

(м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4а)

 

1. Ціна енергосервісного договору: 661 696,24 (шістсот шістдесят одна тисяча шістсот дев’яносто шість гривень 24 копійки), у тому числі податок на додану вартість 110 282,71 (сто десять тисяч двісті вісімдесят дві гривні 71 копійка).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

 

Вид паливно-енергетичних ресурсів

та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання,
натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

 

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

6,9%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

12,8%

 

Гкал

16,65

48,13

48,13

48,13

48,13

48,13

48,13

48,13

48,13

48,13

30,90

480,72

 

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 10 років 14 днів

 

5. Будівля Миколаївської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 40

(м. Миколаїв, вул. Металургів, 97/1)

 

1. Ціна енергосервісного договору: 1 121 790,77 (один мільйон сто двадцять одна тисяча сімсот дев’яносто гривень 77 копійок), у тому числі податок на додану вартість 186 965,13 (сто вісімдесят шість тисяч дев’ятсот шістдесят п’ять гривень 13 копійок).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

 

Вид паливно-енергетичних ресурсів

та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання,
натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

8,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

11,9%

 

Гкал

51,39

128,51

128,51

128,51

128,51

128,51

76,19

770,13

 

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 6 років 165 днів

 

6. Будівля Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42

(м. Миколаїв, вул. Електронна, 73)

 

1. Ціна енергосервісного договору: 1 285 305,27 (один мільйон двісті вісімдесят п’ять тисяч триста п’ять гривень 27 копійок), у тому числі податок на додану вартість 214 217,55 (двісті чотирнадцять тисяч двісті сімнадцять гривень 55 копійок).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

 

Вид паливно-енергетичних ресурсів

та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання,
натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

9,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

24,8%

 

Гкал

44,37

122,92

122,92

122,92

122,92

122,92

122,92

122,11

904,00

 

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 7 років 258 днів

 

7. Будівля Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53

(м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 154)

 

1. Ціна енергосервісного договору: 929 563,33 (дев’ятсот двадцять дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят три гривні 33 копійки), у тому числі податок на додану вартість 154 927,22 (сто п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот двадцять сім гривень 22 копійки).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

 

Вид паливно-енергетичних ресурсів

та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання,
натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

4,8%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

10,0%

 

Гкал

25,73

79,79

79,79

79,79

79,79

79,79

79,79

79,79

53,24

637,50

 

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 8 років 14 днів

 

8. Будівля дошкільного навчального закладу №  29

(м. Миколаїв, вул. Колодязна, 9)

 

1. Ціна енергосервісного договору: 754 226,66 (сімсот п’ятдесят чотири тисячі двісті двадцять шість гривень 66 копійок), у тому числі податок на додану вартість 125704,44 (сто двадцять п’ять тисяч сімсот чотири гривні 44 копійки).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

 

Вид паливно-енергетичних ресурсів

та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання,
натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

 

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

6,3%

19,2%

19,2%

19,2%

19,2%

19,2%

19,2%

19,2%

19,2%

11,3%

17,12%

Гкал

21,72

65,97

65,97

65,97

65,97

65,97

65,97

65,97

65,97

38,74

588,22

 

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 8 років 340 днів

 

9. Будівля дошкільного навчального закладу № 103

(м. Миколаїв, вул. Океанівська, 43)

 

1. Ціна енергосервісного договору: 715 621,96 (сімсот п’ятнадцять тисяч шістсот двадцять одна гривня 96 копійок), у тому числі податок на додану вартість 119270,33 (сто дев’ятнадцять тисяч двісті сімдесят гривень 33 копійки).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

 

Вид паливно-енергетичних ресурсів

та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання,
натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

 

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

7,01%

19,28%

19,28%

19,28%

19,28%

19,28%

19,28%

19,28%

19,28%

11,90%

17,32%

Гкал

22,01

60,53

60,53

60,53

60,53

60,53

60,53

60,53

60,53

37,37

543,62

 

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 8 років 364 днів

 

10. Будівля Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 48

(м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164)

 

1. Ціна енергосервісного договору: 278 254,92 (двісті сімдесят вісім тисяч двісті п’ятдесят чотири гривні 92 копійки), у тому числі податок на додану вартість 46375,82 (сорок шість тисяч триста сімдесят п’ять гривень 82 копійки).

2. Рівень скорочення споживання та витрат на оплату теплової енергії, якого має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору:

 

Вид паливно-енергетичних ресурсів

та/або житлово-комунальних послуг

Розмір скорочення споживання,

натуральному виразі /відсотків

Рік дії договору

Усього*

2020

2021

2022

2023

2024

 

Теплова енергія (теплопостачання)

% , до базового рівня споживання

3,9%

11,0%

11,0%

11,0%

6,9%

8,76%

Гкал

20,56

57,67

57,67

57,67

36,07

229,64

 

 

3. Строк дії енергосервісного договору: 4 роки 0 днів

 

Опубліковано 21 вересня 2020р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: